Resume

Sign in

C Pk

Location:
Bayamon, PR, 00956
Posted:
November 29, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK TrM word/numbering.xmlíœßn * ÆŸ`ï qß’ Bª IUµê iª&µ{ œ` ÛÈ6Ió »ØÝz»ë=VŸd ò§K

*- + Ûç ÏÉgó“/8 x Ak …$œ

ÎiÛhaær éÐøq srf BÌC gxh, 4.FŸÎç Ñ1 z\KK09 îÐð•

S$Oyˆ™îœpA‘Ò?ÅÔ H<Dá Ëiˆ iµÛŽ ’áC# l ’8 Ä \ò ŠC 2 Ò ‘gÞeÈ5w#Š™Jf4 ô 8“> eªF˪éN? ™

JbFƒtÜ<Ì3 'Ð Ë æ\x à.–R 3ÅN;G c ,"Ï çLWB a™LìŽ

lîS= ªh Ô:‘u-d g!Ë®od, X QÏÍø ärñŽ ŽR‘È YFÂõ‘P©@PF!àî ö ÌÌÞ4 w ѵIe ÓÞ Ë B V Mí àQ Fmc vzÅ ¬T` Ï@4–J WÝF µõë § ÓdH0

t Ñ ÑNZôq*”n dŽ– é

Í ÇQ `µìÑ ø1ëz~ú•µ uÓÖ OVÃÃï"~ æé yhô-} Ï >bÓäTï:íx¬™

«Ç

gJÆyH qË oÝ!&[w

:æ ŒU A{ºýK&ÿ« \I 3Éj h YÇ ËÕìŠG `ѺÅó Z;Më:ít¬* Ùújm¬# ê ß¢Õ :N£

Õ d Zgg ®š]Á>Ô%jÄ>ìU ín Ov§’}Øk <ÛkRµ~ û /yâ ð><«d :vÓNvs

V_%Y

H H H ~Ž ÞQ

ÙnÃH6JÕ gøC óùéç»1fÁlŽÂ Þ

fSsV+ Í ª ÓrSTÁlŽB z

fSs ) Í ÓrsBÁlŽò^/ì ÜïõW )ø µ ö

ÀÍ Ü jN#5 Ü ÁÍ Ü U_5 9 9ê É É ÉÖÏQ Õ;

H H H $ë É É ÉÖÏQ Õ;

H H H $Û Ÿ£€d d d«w l=H–% Ë6

å4“‘/¬ýaÖ îþ î 0 w ÌÙ æ ëï ëo ™ _¬ ý PK á N PK TrM word/settings.xml¥•KnÛ0 OÐ; ÜÛzÄv

!r€$h»hVN 0&) 0_ Û

Å] ü óÍp4 =>ý q¢Æ2%s”¬b +Âd™£ßïß ßР4GgjÑÓîËc“Yêœ?e ž m&pŽ*çt E WT€])M¥7 Ê p~kÊH€9Öz •ÐàØ qæÎQ Ç[4`TŽj eUáZ L Ãtx 3'nïòªp- t]ÄÈPîsPÒVLÛ@ Ò

Ó .q <œkôœhÄ@ã

-x Q h£0µÖ« q$&ñŒ ˆÑcN

1C 1msÜ€ÆØ Z š.2ÕÂò9 ô¦_ì`Àœ?f wÔóÒ_ Y] Cð^®6cCÞƒÀ ü WøHÉ

È ŒÍLÊYí C" J bjRû©7 Ä7í @Ó Vþ í QµžÚ}} íâ

L6Ÿ ó# 0«9œŸ KŸ–$ÝU Mv ßÍ ŠºC €š»w8ì ÒÁø5 {s?

§Õ d üR ðŸ ÕÔ S ¦Ú ù7hCFW1 Ù Nô

îà Ê$Gœ••KZ ó;â§v 9”é`K;[ÚÛº

ÚÅ =LÚ:hëIÛ m3iÛ m[ :kj8“G_ lõBq® J~Nö ÒP ð+Ûý PK 3N PK TrM word/fontTable.xml¥”Ýnœ0 …Ÿ ï`ù~ 6j«

…ÍE¢æ&Š*mû Æ€ Ûc ÍRÞ &ËOº U Þ 3 ûm4;Iò

mÎwÛ”3i ÊV9ÿõóûæ g 9ï çwûO mV¢

žE õ™ 9 CpY’xQK ~ NÚX,‘ øHUb h uTZ…. IÓ À`Î Ù€Ø dX–JÈá6*h ïYò€¢1Ò WÇ Ž= õµr~ ™µ X¬GÈé_ 8 =®kÝ ßÂè Q T8B! o ÎÅ K GLŠ%-üí9vb@Ù Ó'ã 4yo£ 0 WÔ ‘y ^/iä\zRG ê ó «wjQŠ/ Q š j 0 ô Fñ Â\T â A* T f ©ÿРݥ q9ÔàäL«þ öHØ 9îŸ ÐÞü ÜŒ€ýpþ 6 `bø eœ¥ ž\U~@ ÐXdOñ º8Œë5Ï

ÀzvèÌ µ gÍ=6 $ gÙöÕd8 PK ™Hÿx  PK TrM word/styles.xmlí[ÝrÚ ó Œ Î H0 é$ i sÉ Yò‘d(}ú#ÉÿÆ ièM »Úýôiµ’Ý ~9 €Œ#J FëÔ4 XÔFd64~<Þœô Ø S Æ

rãÃÅ_ï .V ò Ô' àXCc. ;h6 5 à§Ô…DvN)s€ lÖt {òÜ h 0 «fÛ4{F`

‘A`âÄA £œN…R Ðé Y0ø j 2ãú* Ôò H É –>PÂçÈå 5§®5Ù9 ,ž

báàPné– Íf`)'ÃÁþ@KÊl Q

r.[ ýÎÈbË, 2 i”q!=fè Ì(jd EcŸÊ Ð ©8

ŽË8âwÝ¢ lµî gRßE¥Xœ µ Ç"BÖ1aÍ Ç ¦Ö G€,@Df{VŠÎ K6 3 œ ÒÌ Ì ] æÀ… µÙvÖ>1ê 1Ý»u¬%V`묚 vhàB&@ Z p

<, zd ,x žÔ þ dw»k4ý– Ï a@fa Ts30ÒÌšv O p æ ÎÖr råRu S ìÊœ t} Æ b VM )7

) ý V]7/À ÔéGÕRÊ –lÜ ˆÏ ÍkÝðÜïh Ì'€Cû {ã ¥ ü%òÚ] NŸ tï " Aî

éy S å Ô3•c Ts 1"ð» e ð 5¢©Kpf’2œ A

Ú…8 ß B :o

n! Ý7…ÃY! gÛâp

îýa wŸµ}E î âªùV Ç7Q ÕN!Óí C&YW k üŽeÀŸ îŽeÀ 8– Ç2àX Ë Ipþ»Ñ J GvØdš}óìjô €6

€<žˆ[ È ÌýÊ–+f %D >Þ »:ïí(µj9ê …êí G£”bÙd”eô dQ Þ Ö' r«&È(Ór€¥Ï @Ü® ñ ÖP hç5 ÝG1V ÐúÈu cµï£Î{q,ÏöÄBõ

XÒ rÁë’û Ö JÄ ò'PiD:

ÝòÐ=C”! Ê®Jè ÏÈ !ÉtxdŽløï ’ rn 1íá’Å jh…"§ÏÏë{]D 1ÁþTÊ _ˆÒYJîœjZøQÙ uŸ Æp*üþ–ÙÏ• P! óœ

fóg 4ÓN5£pŠçˆxÎ 2ý¢>U`ß" aw ¥ö0;U3 vðуj P yŽKéq$ )ã sÈå sÕ; ö Ð57 ˆOþœ"Æ –úF b cõ Ò ÿv! dªú + óÊ£’ÎjÑ< dgIR W6K% bÊ ãwà ÚSß"ø9 ÛÉ’ ÿ I ƒŸVhÌ’ Ë ^ÝÀå<à p Ú£“q ~2öÛêÖ

âR îäïÝ ú2«T åù”» o`Q¥O<&6 òËŒøE( Ø €L\b4 \Už+Jm9 é e jÕL‘Tß:Ñ kÉßé7à%Á k],™ë“jî û £Ç/ßîFw £:Ø êc 3ð7$Ä^1_#ð Ø m3ÈyI8Béí ,S:kW •Sw"/äÜÍ KÞÍæ Œªá4–

»I€[ð fYõºÕTp~® JCÕ q<€Mè7 5 Oéï ’ yÝŸSÔ -j"~êÍD&?Ï©NÒ îKM Kå ÿíœZ ƒH€ uVAQÄW O Ö®

Jã !UýëÊ Új 1? æ Û 2¥sÂÌXÙ Ç Æ ÿì ü “ YNG Éç Ÿ 6 öu#™ž® Q%4êÅU5û Ý pë ñ7 G-ô<# Ë ª: ÁÛ}

sõÿž"«’W% á Ê«S= Ü Š

g – 8 >Pt Ñe} :6!»ç/bú©WB ^Ù b ÚH”uÀ- Æ'HÙ =k<õ jÊKŽ@ªq~IxBKû 2 ê3pØÖÓÿvyÃVðþƧ٦Ú'Yáh~~§Ë+IÝ ô f %F KÔ© òû+U@y 5êŸ# Ü +Ü ñ ÿ PK ç M Ã= PK TrM word/document.xmlí ÍrÜ8’€Ÿ`ß sÙõcY–5ãž•eyÚ3 G ö "QU H À* Oý sŸðîm {Ú7p I?Éf «$K jÊ¥*’Ù 1.ñ H ‘ùç J 6 ÚH•=Û > ì1‘E*–ÙôÙÞOï_>8ÜcÆò,æ ÊÄ ¥0{ ùáßþ 8ŠUT " JÈÌQ =Û Y õû&š œœ( r

êi?åú¢È D*Í •c™H»ì ƒƒ PŒz Wèì( ñ •‘VFM,Þr ðOy Ísý-/B•Ý ûZ$P ÌMYZZ 489+

™ÿÞKÌÓ n‘ßæi æ

Gšø -”Žs "a }áOV h@,¢ºã6U üÌ YU vŽ+ UÏ~ Ï æŠZ Ȫ-Lr ŠøS åXs ü F{®ßŸË[õâ+%À] ÐU ¬SD4ãÚ– $uJHTt!â žÍyÕ™ãé ºó•’bɧš§«Njþ d ƒ+ÝåÝŒçbUÚôn¥ýU«"_u ý ÃÇ ¬€QYÀ Ç<º B Ž"•(ÐE/Ý {}w^ÅKü7 Ó aãóg{ƒðß^8ôB$ß <ûöÐù

1áEb 9s¦/

î å\óWñÚQW 3 ÿ Ÿ,Ü=çøl_U<üZfÂ\9 Zœ Ìj þTV H™Ì“+ Á Wqyì ë Ý ? Ý VaË œG ïÄߟà wc& _\"&övWŽ•µ*] cÕVáæáAy au7ö«Dø œÎnû,a Bd zi3à ™È ÎòªêÒ( \û œá +t(p,à HÔ £ýê ó" DW t [îÙÞ“‘ï.ønáþ Ϧ ò Ì" 2tŒ 'ïªÇ ËûCTÕ 'BUõÙ ß

.=ÁÇ

ÂÎP> SF …Î`ˆ!>ã]2 5Œ Å7 ï g?

þcoíÁú%T {-7‘”ÏöÎ8R=S z KÔ<ðjæ l$ áôì83 –éå ¥ ä• À <INxn®\g¬– âÊÅ® VÇ õW . î –GNÌÕcEÕá H`äg 9ÍÊscn ö¦Ði D :ê4Êw”çw O eîYË £c&R ûÚ ñÿé ÁÍ:¦ úF Ç ŽÂ 20I•Ü * Ƶ Ç +5â,È sçZ çbï Ð$ þ7ûÛC§M~ýOT'x“õ ú ƒ«á ÔL¥

Fû ª™ í 6@yíoY{a‘ ÆG» [ Ô-ƒ»é–Ñ ªet/ƒ”6ò •2«Aƒ _vQù š;rm ž'5ß •Aj y2k š Ô\5 “åppÍÍ•ä øGƒ ™Ÿè " N“ ú'©Ý ÏÕ'öôpÐcÏÕÇBè_ÿ7ë s6 ŒF_ ß~ù/ö£JÅ {rø d ~Áã f–§Zª Ÿ xÇv &ûÍ…Icm @

4=t ©ç»* k¦žG ŠÕFt Tj5Ðq¦Õ }DTÆ ö®HS Ç Rû xw 3 ª ;NÂ? qòÎ.“ª

Þóq"BK Ÿáø šv8xtðÐu løg{ñ'~ó rú î ~W ®xÍ ª Õ© ü$âÕI¥.ªWÞ ”o ^ë j ãÏ)ü{â €O{< ’ áp òÖñ>9w( vgÿJù ÏÂO_ Èÿ x“è

_£ÕÕ «Ú90êÆó ™n ¢äÑ

ô«ºôWµÛò á`ËþšÃÐ0 ê ÙØ Å

£ö XT®™£áÝ Ç

'ö î;>3xÏR«µ4ô º6 DMeÄ8 B šXexÌ*&c‘Y9Y2; šAdS;3à )

(K5a< èžjå ®SIá õ Z^WˆÀOîgÍó 7Øô jþ ð™FI I3 S+ Íà PAø

cŒÔ< 4@ùžÝõ Ý)ã ØFl# µWj5Øv¢Ò\XÜL+ H¥/Üg íŒáNÙ EÄ îÊ3Ì ÑŒqÃ~V:î ÓO‘Hz sgj Ùn3æ CŒ!Æ cÚ+µ ŒyY$É’aÈ…l

’Æä` á à þ>ͦ 43w – ~wš&O &D ¢ Ñ R«5 L- O Nª

ƒêÏÏ ¥<ãSáb åZf‘Ì ÐŒ2 «d.b 8 Ã) ƒ¢U #Á -Uä"óôج€ÂªS ¥*ÆZÃåðj Ð » Y Í2ù â"Â{Y*ìLÅÆÛF‘ kIf®Ôï0Õ oœ

æ!Cõ jvõWklþÿË• çðêÐRk$ Ná 1 'ñÞ5jùºMëý+eýñ% á ;kxÇ[ 5ŒhÔ ð F

M”ÚÝG

k£ 7nðÄfð 23S

Çy zª¬û Àã‘ÿ%èÝ ß ç9 ˆCÄ!â Wj5ˆóBÌE

d

2Ä “Œ

íý2 AèH" á ŸroÄê

aƒùè!$*3w ìWÎ [æÏ mk wŠÐ î:È a-•Z

ý¬ô ûQ «vs?Û

RüM3 Ú ô ßD©ÕPúÏË µ`À 1“c äÞÒ µ Ü{lð ó izRh HýS¢>QŸ OÔ'ê Ç ççìLË9 DF ß ß~ù';ácÅÎÕ … Ïv‘ø/ øD "~ã ß g á S–í –!g {ÐRäÌ »Ê Tü _ù TžsVpNðÁ§AY‘E’'+WüXðÄ ñ’á§Ã# Ë]fñ2P 6 Úß

K ) m L Ê ð _ 3n1 Ô Å•0í]£Ó r> ˆNíÓsD§&J Î’•ô®Ù~ U’ Y uœ J E¬ V Oë +š(µ ¬Èù tZÒi248«T;ôûþ€fÔ;£ ZŽ ZC/ÑòÞ% b 1 ì€À[ú™Ö x µYÎôa \b ä Û

QcÊ 7 ɧ…øüÛ/ÿ ¢Kì#t

Þ ;è 3 Ä Ñ CuJËGó-•Z

`b 3 æ2öQ_0Î

-ÁR J@â* ÄÄ

kõADÖ…–

ËÛšc0™25T ÈoX nŠ<OdXK `Š1ê Í 0 Æ–C > Êr âS- ÃpvÐfKfe*î^Á _ r €GºÕ ã20ŸÌ *n• -D’<PzÊ3ù Z ÃŽ3 ÍD

óÎ 9Æt ._ æãÐð– CÏÚ%Æý &z ÞF. OÙˆ ïüì ÕË É z 4p áÔgÐoD6E ãß Dçª:IÔ ëXõ ;Wç43…ó¥ÀXîÐ Y$üà vÙc3Á ëƒîŠl.µÊ0 ûXH-ü ß Z štç [}ž<Æ Ëã«•ß ý ƒ ™ÊÂI ËÈ

\*4 ß šØŠÔüéÎ t]0J”©º >}U

ïÛÂàSŽ û ê^A Øà º ðŒñ(*0heùZß Ù Ë ÓõOÓµ œUÚ¢fc.æ"V)åŸd

+ök I‘Eþ oÓÒóçO»8 4ÛMãc Ó ØwÎ ã ðØ ì QÙ; wö eøcE h è =6x eC7gæ~Žvq ùpC NiX@“f GhPÐ ©ÕÐþÇ)Ø e8 d ËY ÏQì\FŠF ]è n_ù ã _ÿ§WþØÅQÀ Â> ÍINÒ 0~ 'iÂ8©ï[eKøúå\ ÌšÄ¢Â€Ö Ú/"àd O1ž LúZž5ìc sÛ Æ Å”k j d üºÓé ÛN KÈ!ä4Fy rš(µZÈyWä8wl [RtN 7 Üc<Ne&]ú ˆ ŠLaA™ ”Z

Ÿ òx& ÈüâðGøÄÐ$5 € Œ2=ŒU cµWù rŸó< ª ÜÓZø Bkô Pî q"RO ˆ ™[Ê'ÄyÄm;s-!Ž eIˆk¢Ôj!î Ê äÊyõÀ Åè cñ8 Ç 6Sï Öü¦VôB

ø _ u^F« ÝfÐ ó ƒˆA ÑfÄ &J ƒÞkî ðžEd Ì&8ñA Y\Xœ

H[8ºT“y8û§5 ^ÂùÃ[

GÁÀ ;/Õ ŒEÜmúl;'*Ñ èÓ =Fôi¢ÔjÑç ®.ÐìYA “

_êv ø(nYõ7`E i‘¬í` E) 81ã9ÎØiéöG mT– qg u @ ÊŠJ " µO š(µZ : s) ÕîTx§rà ðîL dÈ\:CÈ ÑŒq âÈ …(3“nç

Þ Ë

ÖôXª2 ÛýÜzÖªLwŸ(a nCkC ] Z ö©? V ¥V Z‘. í1 _ƒF€•KB oeLu Ê Jô z O =š(µZôx…Ѐ 6Ì ¥i‘É

g•¬ü Üùk À 1–O&Ý Ì Q ` 0íSU &J `ÞŠ© ’Û2 W `K1 Ô ÏU ù8ÁxW:5À c$þy% šr

@¬ ÑÆfÜ 1ª

#" T

F ÊMJ HV »Æ/

ZQòë¬ ƒ•ÃÎÅ\d…`å>$ŠXÕ

ñ Bh XuàƒWí`¬ŠÑ þ)b é

VCûŸ UeÒ xNàï èw òÛÎÚ{ šŽ¦ ïax@SÌDiRÕ Zà ᦙåŸ0 ÊÛàÜ8Ë$ Œ EÊG “ K Qn 6 t{JyC©€ 7 ö).ÂM ¥V

7oBV v‘©E"â àÃ"

Ìæ ©œ &œ@à ™õ™Â.yÓØ™P dK…ÐRÉråö?‘ Ï"Lä%ýv ÎïZ m(•%ñˆxÔ>ÍF<j¢ÔîÆ£rß FÞ <šaðAÑ

i(} 7 0 À Ï â ÙXè€+ 9Ú Ì.DÇi ÔpD ¢Mûô Ѧ R«E c Ü} ÒÝÍ õ“óe Ëašú8 ÛÐY@h% 9Óñ©µ

Ú M”Z- Jse Ðp‘p« ì “Òg€ Ì^ M F#Üe®æÉ^•ÂáP*º

üv í VÄ bOc R«Åž Êbt¦ [pí&[2 Zdqõ Ÿ4

Í 1 nPÓbRàÊ rV Ú] îê6~ âŠðCøiŒ"#ü4QjµðóBb Ãy ÀZ AÀÑš Û¥Ô Wv" 3 û]Ó »úRDB-ñÃê1Ó `0Æ Yrìcy@ÙáòŽOÌm;; Ñ èÔ =Gtj¢ÔjÑ)DÆ]y¥

xrì P©ü æ k*ÄÍ

NpÞúY ã sËqš. Iá<]É*w/Þ2U CµÏ û XÎ_Naì\ Sx œËã eB Ï À+Ó5N5O™L1í e m;ë ØÖ -Ilk¢Ôj í ËŠèc f•û 0 ¢ f@•ŠoÆÀ“ñ ÉE$'2

ºM–

e ">Pð)Rr]C ÅŸ(Ñtúæô Ç^e Åœè {l0ì Ÿ>}ê M

û£ÁàéNÆ ØPú0 B o Ôjh o…jÖiCrÛ9 žÐ %MQ6EÉ

-•Z )Ê Õ ÄÏ

¥. à r–*ÿ Îø%3 ƒ3 Xå sÞ èÔh :È; û P &ÝžÐÜv 0â q 1 8ÔD©ÕâÐY sE,æ ØLi陋(Üç

bÜýt <ËàÓajüA GXNÃ-]PIç®èKª\åµrWº

ÆÊ_ÁstäÀR&,R:W =$So7u XÛÎ>FÀ"`5Fõ š(µZÀ:Y ÒWŽñ< K

ß9’ h2 SZLà OˆÑ'5üâÉÒÈÊ Ú[ § n[ñØe5 ÖRÄL ýÉ Ódz ÄdD&"Sût R«G&-Ü / `Q ð *…ñÇCôñ ¢Dúi oÍ WÀ*I&Xb ž Ëòr w‘ ß~ù Œýc2A

ç Ë$ `fMà<Ü ÆV ôœ >ÚyU ÃË0õ3 <é6ó6 GÌkŸö$æ5Qjõ æÑÒ GÀ ©b • Ï}ÔYåí3 £Ûí µ+‘ ù þhÛ) ˆ,D–Æè("K ¥v y

-©p1gƒ

l nãcÛ Æ("ÂG ¥V

i è í OD'¢Scô Ñ© R«E'

Ô m êw 5 \bÔ hßìøJGÚ FÑ Ijw

’ ØqëG; )áÑ ò<‘Ö§H 4 & ß ©ÕÐøÏ ?dÏK' ã5 hY héw ã(REfK 7\_ Å úx ÚPÞ-

ÐX€t

Z µ $ø)Ã

Ä / W ÿ §BˈgœÅ ð8ÅÎe h`Ð…îÀ ì$ú7”óŒÐOñ‘Io ü[!µ ÚþGø8Ù»h¦@3 y¢RN ï à ÀÊ?ÜM+ C ä õdå“æ Ð @j5ôýq0êÙ ™HËõ’

G< é’pß ñƒUÿœ/yº kü J«GÄ'Ï®fðƒ<»Hj Pûçb" È"avQíSÎ;2ôvNå tÌØr•ßR©ÕQù§/OÏOßžœ _Žç\& œ Vä*sù ÀˆÈ

{Ówø 3Ð VXÀï j _§o8 “W •ê u»R#NY ÖÕEøk&Àì žôdäõ R ü3”þ H߃ Q jƒ^ï êØÇgÇK #VQ [c~ø?PK ß G ò¦ PK TrM word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK TrM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK TrM word/theme/theme1.xmlíYM ÛD #ñ F Ž“8Í®š 6Ù …í «Ý Ç ÉnsCí Q *q J Ä¥üš…"(Rÿ Œ“É6Û.¢ Í!ñŒŸ ûÃï8 Ü BR ,çbÅB$ö Oã eÝê .4-$ Ž}ÌxLZÖ HëÊÖ \Æ A@ ËMÜ B¥’MÛ– lcy C Û ø øFÌ®V*

;Â4 PŒ#`{s8 Aý”¥µ5eÞeð +™nxL z™D "Ãú#'ý‘ Ùa

aÖ @ŽÏ ûäž ÃRÁ –UÉ>– uÙž 1µ V£ëeŸ ® ðGÕŒN ƒ Ó«o\Ú™ñ æü qÝn Óufü2 ö< ÔYÂÖ{M§=å© òËeÞ Š[© ñ ÿÚ ~£Ýn mŽ /á •F}»Z çxwYÿöv§Ó(áÝ9 ï]ÚhÔËø 2 –Ði<g‘™A œ]3 oN `Ž µìÊécµ àbEc & b p

Å© I v'ßòäÒV*

IOÐDµ¬ 1 öãËgOÐÉý 9yðàäþÏ ªk8 tª ß ñ £OÑ_O {ñð+3^êøß úì _ 4 þõã?ž>~þÍç þðÐ ß x Ãû4" Ý Çè€G` A ˆ QôCLuŠí8 8Æ) ÝUa }c 6àÚ ìÁÛ Z€ xu ða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ mÚMeé^ Ç Y ë Œ L ;

ñíŽ ÈejbÙ IIÍ} !Ç Bé=>"Ä@v Ò’_ äC…îPÔÆÔè’>

(3Ñ5 A Þ%ßìÝFmÎLìwÈQ U a%7^Åc…#£Æ8b:ò:V IÉà ðJ

"

ÆQ 'RšhnŠIIÝ] È ö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q” u¦q c?’#HQŒö 2*ÁË 8^ îÛ” Õö- æ IïŒEÑ K

8¢ñií QèÇçÝŽ >ÿöÑÿ oÃ3ÉT íw n év ðéÛßswð8Þ' æï[îû–û. ÜUõ n£ V[ Š3~ÑÊ yH ;T F®Ë¬+KPÚïÁf Ȉf y Âe!®

ή‘àê ªÂà ' ÆÉ

H”p Ç k%ïì,IÁølÏ Õ óíš~0œ ÉV Ô ÕR ë

«]z3aN \Sšãš¥ §J 5oB5 œ û F5

ƒ ñS ç ¦a9 É û ˆ‘c4Ä© é æ« ¦IÛ u çžC”*KQ Ë‘Åå ܪk k C \F ð“i Â,ˆ[–§

S^YÌ ÓÒ©¬4 Rí` æTÙ é{“x® Õ §~8 Ýh=-jMç?ÔÂ^ VìÌ Å=>VD þ1 8À w=Ï.ŸJxfT§

Z ùE , Ÿ)ª $ÄEOjj ÏáÙõL l¥©g Ðý5M î»kJš 0 Öüì, c€À(ÍÑ–Å…

9t OÀà É Eª béÛæTWr4ï[9 É :

!ûª ó Ìœªþ 2*úÌL]™ä rDX? ÞFj …Âi7) ‘á ƒf ªk ôÞâɧ bò9}<

ªŸe ©kM_{ l ™

g ÔVÍ Wݵ µ >Pú

ÍçÛ>?€è£ÙD /4 ò m @ç¦f\Êêß

£æ!h®ˆ y Ÿš k+œ}º w kðµ{º«íå µµƒL Zú î ì

8 ù {pÔìLÿ/ >öœtë PK –µ â P PK TrM Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f ,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK TrMá N word/numbering.xmlPK TrM 3N ü word/settings.xmlPK TrM™Hÿx  Q word/fontTable.xmlPK TrMç M à 6 word/styles.xmlPK TrM ß G ò ù word/document.xmlPK TrM «ëñ word/_rels/document.xml.relsPK TrM-hÏ

º% _rels/.relsPK TrM–µ â P word/theme/theme1.xmlPK TrM3 Content_Types].xmlPK BContact this candidate