Resume

Sign in

C Electrical

Location:
Mumbai, Maharashtra, India
Salary:
1.5
Posted:
October 27, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK M word/numbering.xmlíZÍnÚ ƒå{bc (&Š ¥jUE•’>Àb/ö*ûcí®!<C µ žûXy’®mlÀ)éš :4œ,vf Ý 8; Ø B. £žÙ9 M RŸ ˆ žùåîúh` B Ì(ôÌ9 æùèÝÙlH 2 \ù

Š!ñ=3’2 Z–ð#H€8f1 Ê8aœ ©>òÐ"€ß'ñ‘ÏH $ #ŒäÜrl»g.` g&œ G ùœ 6‘iÈ M&È G ÁuöÍC® Ÿ He £Å!Vg`TD Ù M £ dú\ S

Y¬ [ÀÁLÕ™à £ ãAÌ™ …P«W DìØ L!Ê ïYœ DK ”

rïcµ ¢h Ô2‘e- Ö9Hnú Æ ðùÓS€-ê W T”LxIÈm ü pY àm 0óïap è ”d B-:W B È’ ¢Ö7Û +t @ háËÐÞs–ÄKºw A[éÀÎI ÆBràË kŸ> j f.xŠ• © gÚÙŠ §\ªµ)À©“5Ê é5) Ç ÆPæ x JÓã oåúG XÅp p ?óô h lé gv]GMõÙ0 4ÌÆºÛ Sg«ôæù#)à õ

ÌdeÛU é4‘Í ºÙœØÝ dã4 Í Ÿµ é v’ Û

ÓzÝÁN é Â Èæ ¦õOw3 z 0mÐÛÍ è Â Sw7S`Ð

Ó: ÝÔ Ö^ª }ã: ä Û l5~Í i ÂGÈ3o dÆ-  “1Ã"EñÅ B^ 6 £

*þˆ™ Z]ùä F Äè YmNu5û ZÒK–p q gE1+KË2V t ˆŒ_u çt4ÇË~ò

ã 4 Ü~ µ ÉU»ÉU ÿ &oDßÕnrí[Þ~ò

™©}ÙÜÏ¢6 vk7 ö u7y#Òºv“k_ 5 øz_ÃAÁoîûƒDožQ

MÕÞ È> èæ u ÉÛTímëàƒÐm QO•,Í,]ý1xMή•ÓÊ<Ÿ 9 ÃœgÂÜÍaîj µò7žÑoPK O æèP $ PK M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK M word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ( ÈA‘ Ù YÔé Æ 9Ä êÛ Šõ“:F +A œï

Oº ýc4;Hò

mÎ7ë”3i ÊV9ÿýü úΙ `

ÐheÎ ÒóÛí 6+Ñ Ïb õ™ 9 CpY’xQK ~ NÚ(–H B ¥*1 4 Ú+ Â1 JÓo Ç`Î Y X É ýc 9 6 uì ó Í,¥E q0zØ º9n A ïÂè“Q T8B q$nÒ ì cÅœ þõ :1 ìˆé’q Ñ» Ú+j:È4

ç4r’~ª=

ßw

æù Þ©Y)>#ĪÐÐ È% Q … 4Š YÜ =À 梚 ç3R "0SHý§nv“žÅeWƒ“ ú?Ú#a㦠_/ ù 7_ ÛþÿÇÚÌ áÿAÊ OÞ ß Ù“

Ê£ŒÓ û… ì…

O íÀz ;š=j É R’:N§&ý {û PK ØÄL9 ò PK M word/styles.xmlí\Ýr£8 ï»

6vœÔ 3U™Þ®Iz Z Ùh ˆ•ä ÓO H d 18 L r ëHç }çGŸ0ø _ ÅÑà Špr9tß;à L d}9üúpón> P ’ D8 ÃgH ~ø /Û

Êž#H 9 K/F#ê 0 ô=NaÂ;W Ä€ñ&Y b@ 7é; Ç)`h "ÄžGcÇ™

¥ 9Ü äBšx #Ÿ`ŠWL \àÕ

ùPþS Í ÊGìob lÆ œÐ ¥TY »Zã 2ò o Oq ÆmÓ6 l 3â(Ÿh I ìCJ ôcÞ©-ºN

… Ñæ ªsª+ J 3U, À Fm.$ïºCK ÈóîU€ x–õSÔ*Š

\ mˆ È.&ü ¦ D],DØ Á $O@ s n Î 5 q ô(ϺŽ HaamÝÏÚ' 7i î^ k¥ t§Ç x ÿ ®À&bT4É ý»Á £ƒí >B Ã+ b<ämŸ– PvE ( « êñ#ajÉ¥O€ç j;y Æ Š ¥¦œ ô

#L,û éx®$

jÊ6J ðMA

ˆKÁ e È ø à v u¢ú–€Â HÖª &ï Þ

ñHb92 NÍ–ø aú ~cÆr…øŽÏcb E Þ Ž xÓë ÈpÊ{h

(ÔÄçïòCŽ ŠäÕà k7r Ãq à f!ÛB Ö ÆoÂ Ê V ip y QÓ /òøðtãÏM ¥Å<\ 1 Ijd+“ŸWˆPv ™Ð š0îÇ

ˆîõäeÏýå+ 0©Ö D͈

fÏ)Ÿ/ D 4ÌÀ ÃÏ¢@FB äš". r b KI>(Ÿ;SÝ5ÏÀ2 Ó BÒÊ~6rð Å,õ ð ]ÃaÞ1 0ø NÊbB®UÊ ÝÜ tsÍ8R ãÍËÑs6« ž‘ž ÂZj ¥µ$”ÅUIv+âd6sÎ]£ütÁ~܈ýøÕ 9< $ñdÖ ;Ø ûP cLf»;F.ë â ÅÉÛBq<ï bó Û E EïµQôª(6í"Ç èÕ è Åi#ŠÓ7 âø (ŽkP Ÿ ÅY#Š 7 ¢s ÆYÅ _È =áS P“Ôlcä ¬æî2 ìÒSìr®)£8 åWP& &À“&H ò Ú u % l2 5I2í ZöiÙ§eŸ–}ZöiÙ§eŸ–}ZöiÙ§eŸ–}ZöiÙ§eŸ–}ZöiÙ§eŸ–}ZöiÙ§eŸ–}ZöiÙçÛAÑ OË>-ûüiÙgÙwÿ»É ¥7" P èå8ó 3q öÀC pÅÁŒ _ äã þ Wî W»Fu Õëqñž ë%H4ÇöQÉÕ4 P=î A_  g5æ Wß^à

â»'ý0»Ó"n B s31ø

yØ ’ø œÌe•ß L Õ® ÜM

s ñŸ®8ñ 1!ô yí VˆïC À< oÚ x ø<É*Á% ÿ¢"O r í¥Ê@ë 2¥ QÎ 1ºEA £c ÿ

aò• Ym_àL d

q~Þýª Òƒ-£<êø ß Ü ï ˆÎW zè FÑ Ÿ yÑ8X oÁû]g^;Bo 6ÔÛ FFÕ éå4û(ÙÄKH ò* Ë

¢ "ì3 d£^À;ÇæG¥*Šz Ë{Ñ]wå ª$ Š2jÔåÚŒk¬Æ *qsÍ}Õ gøãeJÞËîº/ApË Î,íÛk]§ fÛ‘E7xàHrÝŸJÿèHÝC

TÄšÆ{£ ºÚ©b9$Ù ÖS0øúÂUÄ áª• í[ J©Ñ Ìo ^ý

Þtn“ V §ª®ýLí5NrG3 O

ßVd]ua\¦ˆ

Lk Õ wåNOyn=Ž

^c @B

.(K zMÕ ÍÕ«©Øš'vÒ57‘ã »ì Œx– ð Ÿú º© vàÿ ˆy}å [Wø Ô Å ï ÚÍ º ãéÙoç 5}6>Š`t Ý Һ ÜwG SÎ àÜL< WÀá5’Êÿjœ n9!H1åÁ= KÌJc ØÒCÎÅ o2 2{ ñk>1ÉU f ùàS –àA qüGÜF Á ÕÄõ 6qÝíþÉß,àKp ø p߀ )9 úÿðL Q qòÀ Ž

ÿÈ AÖyLR”Œ Ff48î 8Ö_G -é$)0 wkž¢p[>EQŸ"&8 ó ì ÙRö K™# ï §wÑ-ï# µÝ=Z ç “Ð

U HïÀ Z™§õ zÉúgš*Ô SíÈŸ sZDpR* Õ5] 'SOý Rõn]å ']_sX)ý ‘þá©êùî8]ó wœ q ;rjýkM

Ôõ}È _ÌGhI ÊÇR üÅ ê/æsI € ß,Yí dÝqh y£Oá G JÍ á’P"¬$ùa}_!œe f!ôjØ ’

4Ü[ÊSùÐÍ£Óß Ê*ÉŸx{

’à j /qÍ#~Ö» 6 l Ù, Yd Èf‘Í" E6 Þn ©OôÃÿ PK $

m N V_ PK M word/document.xmlí]msâ8 þ TlÝÕmU Û $a6 Ç ÌLî’LnÈÞÔ~š ÀÚØ–K !Ì ?ÉØ IÀ ew ôt Ô’ ûýÞ Ð

á eÁIŬ D 94 Tþ ùX=ª HàÀÁ

ÈIeJ¢ÊïïÿöÛ ã0{ì“@ )!ˆ: }Rq… ;õzd»ÄÇQ ŒûXÈŸ T 1

U ù! t uË0Ú•D ;©ŒyÐIDT}js PU:l8 6I>Ò “ëΪœ& _ Î 'ï ‘KÃ(•æg•& º© »ç âÎ Òó&á&Ws8žHuøÞìB Æ 3 D

œK4

P Øä Þ i0 £À "h~íš vÒh yh ÈÛäFf .è€c 8C{.Ö éF(^‘ k 1Ÿ 2 ÛÅ fß § ƒ 3Ú Î+’ ŠG û Ò¬i¬À¥ïâ <H ýœ Oœ à 7 H[è fk; V*à À s¦ê3D“ŽdPçëIÅHþ*IÑ)ñ úzJ xì 5G®ùR Ùì ãsg 4 k®>n È µï ºv¥ž _ЀD+å ê I 3oåPøÁ %

¦ž/

MÔ1õýGò%>= Þ¬ G b 3 L æov.§#wS DL 69 þð ‘ëȃCêÉ£x,ØüTÛ# Ï$+y ò

 Qz *

Ûé c $ c 4P Q ”ÔˆŸ,ù ˆ ùm© ©Ç1öúó /ªç/;-P"Ógš 5(]ÆX¬ Éiï Q ï ê ï¢aU ÍdGˆè õÐfÛ0 âÿ Ä:ÒQ çJ:Smª Ui ÊgmXÊà ß=©ø ÞBERQ SG æœMØm, ©v ˆ-Ô=HíIÙ3 êøP=5ë(êCw

ÙX' âPYk~ J j µSüxò

ŸýÌA/6 C/žµÕ5 åÞÌ Ab

õäH®ú ý ú ô £ ý ú ô £ Ø ûB »UdËcçNZf&Ï3 ŸSo aÅç 8 Åãc öKZ5ç Œ?>ÊóT_Å‘MéIå ú ë^‘ úÊ (Ùv àHt#Š t»A FÚ â?Ò[ šiI/Z.[Pû«#,ŸOü4ô%1ª ”jBN"Âïdpòõ¬ÿÇå™:o 8 âKD–o ì ò:

ª,Š* õPå`åN Tk Q UhÃôä g0LWØ' Ù¥ öù Í

ÔDYúR &û éí u 5Kå¦-)ÿáAýÙÏâ«bGM v © Ú«ÝiH Rn ï Ñx~îÌì Î

Še yŒÏËäßp MK Ó 5Wè‘ŒÍ?Š ä£ ñÿ ùR

j:pI#õ •”Ïï8 C Šê:Žü Éõx#»ŠNë –yp ï}Šº8r) fö`•[òÐÉ t [0^µZ Ç

X j5 n Ï KP(m&©Z èå Ç>$øŠ urÉ Ô#èŠ oÝvÇfãÐl M ‘Göí û Z ÐÚ4

Ë8®å ª 0? ÚžöªÝn `oú~

-åm.ælF’;âµ S5Á

ˆªµ

<ˆ 7 ä ùˆ U5ÓÝ©ZfÍ EZ&XØiÕš-Y2 Žp;-ëH~w ÊtèÔ uàG ïX- Ý: šÆBê&ã TÌHp¬ªTÐì /

é õ ¦ež úKÅvg ïRéû£öú._^ÏÎÇÿ{ ÂÑ Á_Ò Ñ»

Î jÐELCû _{%J’ œy Ïó¥ T öLr Zô Hr‘3Õ g'?UÛJk Vå1(&ó”ålWŸ'1g þ iÍÖìByLlÎ WÐ ¬F>ö Wá-C zKV

MY Ù è - hùŽpÑõè(H

pD”" gúŸÔ–ñöÚre/ð &ˆ L\*È“š VK a$)[ 6D8@Œ p@ Ä{ ábyg 8h$ý äÇçzX õÞH04 Ô£?ä ) Äv jc E B$e9Há+@ l áÊN, ß è /T Ø\ª3–s Gœ ȃ#Î Ô ÐÒ

ªsÔ ÈoQD :_ ï L

<ƒQ4ŠÉ Þ<Ž Þ

ðvÀÛ)Œ û áˆ}{u Þ<¬µçãõÍC£fµž o[ F» CöfC ñ

ŸÈ ß&è7 ~5j f Æ ñ© þ+ñ@ 2 )3 n ó b

Hj î¢Mä™ žUëbà% Q r Òª7xà‘Äí•Ç ÉòÉIå uخŠ0ssœ{ü ÇÑ ¬Ø Œµõä9 w ˆ k M£Àõµ_Œ _ q sÈçŸ ð ¬ ê T1ð.ð” Å\gCzOœ Ö Ã¬i BæxúÄ©£ Žäg/Žû% ÌV;AÕR uØj®)6 šÖºâvûh]ñaë êê=µ Š f dŸ U_ }å& Ê V gÿã MöNÕK+ …Œ ’Ï N–?e vR9j §O œ[Dz/£ º}ž óˆ¬q/ë Ï Ò Z jÕŽ èË b,4 ðVëÑ À ð Sÿ# ñÆõbª ~ ZÑ ø-(~ÿ Æñ–æúÀw«U> ß Â šp¥Q<zÆq ÏC hÊ Œ + W>Xgi,^Fí, +[ H ô– g g ç î…>îÅVk Ù%EöeíSí zÌóÈ( È8Sû1  ûÒ{ õVKÌ Ö%…u7pÐ JÉf M‘6¬mmµ< à]Rx_Žý ¦ú Ú T ª_Dµe Gú`Ú L ¦_Ätë Ö:ú{

ik«ÄnÀïO§Ói0–km• §}®õk=} õVÉá ê’ ú »Xø ýûëÃh MI` tÐc ¦êÐ C º€ÖùóÐ Þ

p cÔ X ç é ó ÞÞ 0/)Ì-Ãlêƒi Œ Óo év«vÔX7Ì CÔ©u 2@ü Þ +êÔ:9 @ýÆQgßv óTÀ™®º 2 BM š jn sÈz o jZú` r Ó/cú Uk7_ 5ë“tû =£ºÀï ØóŒöÞU«ÿë&@µëUÛXʃ]ÜO z õ Ü}c @iÔ ÕG ` Å˃ 9S/ ÉãÞu rc Ät" RDAµ:©V“mqó¦Z=Z ƒ ßà tC…G:è\¢bÄgojø2Dß” £ÞØðyêp Î ÂGS4d …lB8 Y Ÿ Ç•Ò ¥ÜÐòlíÿlm} õ %ædWÿ<øç«4 Ï âè «?hëµµõ¬ ƒzÎLC

L â 3Gd 82 Æ dúÊ ŸÜ¬ Ÿ. Cam #`GŠoG

ê –}Hð Ø

Ø

Ø

ØKKö:Ú

{ c?™Ã î •jòØ 3 mÒ2ó

À{:òÞ õˆùÔ«kä%N* öKÌg È ÚÓPAcm]Õñú‘ö á Ú Ý0 e DÕy VÙ ªQ Õ

=y H¥ 1î ùåZMÑ_3 ˆøçÙ M i_ ñ üEð õó 3 P íšï [Z 5é ”ïÇ M¥&Í æK É j iÎHó æÓ yí- %ª¢®çI ~àØñÈô õ)ñI •šF OÓh F §wä)Ï3'Lv

L L– &Ó _e Ê lÚ ùò< Äy Š@

Œ <Ãi‘ ï í:D~ ÛC /~bržò’ Yž§ 5

à/à ð ü¥3 __ ßoŒßF®$Òü®.nf u® ˆz6VwÆ 3ƒºõTw & À Ìÿ Àj Î… ë UÇë»r]!Hà yáÔ§cCtÖýtq zÝS NÊœKÓÜÑ^ `lÀØ€ c“Wu é Õ[Õ Uo

Š¦jÇ~Ë0[U - ž_ žw ÐÅ íž_ ëþ þ á ØÁÈÆ<r ók©íQ

bÝ2© öÉ ' Á î[šI 286êÝ ®6aÛB0&%0 Êî

ï{Û ŒÄ n$îeæ ÊNC`4r0P§Ú É Â#µ’Z”z mß[Ÿ Í 6 lŽVÚÊ`szœ

û¥ :ûÞ X

:`u ÒV–H ž ^j{ ïm ÀÞ öF+me 7,¢q”ƒ… bì d )tˆdÇ R§ì n;Úº ŠŽ å‘9)Ì uaógÊ>I £

vÎ_ o ð ð ð ®ü iÊ_-Ø ø

ø

øKWþÚjç ý 13DŠ5G =eûÉ t ä) zy\ ÙÚj#A

ÕVvvZÚ9pfi LªÊ_ØÈ æÀ€naêÊHY[ Ó ö Zþë ÍÄë œ ÍØ ˆ QŸ:Ž pÑ'Lo'ØÉ# ïhc åHë™ ƒzKqÕ gΣ

ÎMc¦MÄÎ# OÎq ÙÆä]ò-á kz{RæÊvõ ÜÄ dÅ™xˆ¬Ë ËV0-e`øOjÇÐ4]ZþÃú3gw

lBK D>k© …mµÀ Ü p J¬¥Lq zÕ4ö Qj$œ ÅA©}ˆ7ÙÜ ð!òÅI ¬N'_"ÿËêN 7 ëF n ó8 ð& í a_2ì lÆ L»NÚÊ@ó ŽñˆDÿ Ø

ÈÁ PN

>[ Õ{ Œ< è }–v ÊÏKé6 –z è rÒʧôã2*=_)© q Ú’ î$ â *õûý^

ü ™FCÖ ÄTÅ a ï

:x 1o,È; tŒwJ U¬(6ŽAÞù Ëx£ µjV+œ É cš

Ó<lÊï.QáJ§f ?ª Jä cµÌvÛ ŽŽ*ˆ) Ä Œ i(ïEÚ ¬ªTÐì /É

FÚ1g •«îÒ…îRÈõ Ö,YœÍ7øËãØÔ â¬q(VgØQJö) =åf+û“G<ö Åãói

çÈ%œ ¦È ª ~ÇBþ# Ø

AêÝ# ÄA4 2îÇ F4B6ã\:4h "Á ?E xÄ ÉšÒ58G õVa%H^+dò Tå )%.N $ŠÔ

ï ]RbTP{,ï+ªå ÓœB§)J(x ª,Š

¢Ê ª,Š*

%AÙU ëó ë7 Í ýF ž,HCÙ4Ì(”ánF Ò(ìùhlu ª - ç!ÃÒµ k Û~ rdé3W&«Q “ ÖéYbÝôóiny ñQŸŽ,Æœärâ Ý ž =!cÏøg L _K6”ù5 slí @ýÕBΈØbv~8ê« vO*fë ËŸÈï–ÕLZ2 ]buw dvy 9;K ðáÇ,Ù;ý•d

•Lžä éÏä

Wcÿf ª H`.’ôÍúÃ}ÖÕõ iüÅaöXM* ÿ?PK ëC 0Ž PK M word/_rels/document.xml.rels “AnÂ0 EOÐ;DÞ7& E n*z€!žÄ ö8

n_

ŠºÈò {þ<ÏÈ åÞÙì C4žJQä ‘!Õ^ jKñµ Yd Ö –â€Q,«»Å'ZàT µéb–B(–B3ws)c ÑAÌ} ”N p’ •

Ô[hQN'“™ ¢ºÊÌVª a¥

þ'Û7 ©ñÕ ; Ä7ZHNµ È¥8Ê? ÈS c2DdNà =ÆÉ Bx ñÄkØØ Qœ !ˆÇ1!hç6 Ò»{ˆ 5 ñ4ê2ø`ñr G=Ô~6f 5 í Ë~ÞFB

Ñ i ý öîtóë ñ g GZyõ%« PK x€û Ú PK M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK M word/theme/theme1.xmlíYM ÛD #ñ F Ž“8Í®š 6Ù …í «Ý Ç ÉnsCí Q *q J Ä¥üš…"(Rÿ Œ“É6Û.¢ Í!ñŒŸ ûÃï8 Ü BR,çbÅB$ö Oã eÝê .4-$ Ž}ÌxLZÖ HëÊÖ \Æ A@ ËMÜ B¥’MÛ– lcy C Û ø øFÌ®V*

;Â4 PŒ#`{s8 Aý”¥µ5eÞeð +™nxL z™D "Ãú#'ý‘ Ùa

aÖ @ŽÏ ûäž ÃRÁ –UÉ>– uÙž 1µ V£ëeŸ ® ðGÕŒN ƒ Ó«o\Ú™ñ æü qÝn Óufü2 ö< ÔYÂÖ{M§=å© òËeÞ Š[© ñ ÿÚ ~£Ýn mŽ /á •F}»Z çxwYÿöv§Ó(áÝ9 ï]ÚhÔËø 2 –Ði<g‘™A œ]3 oN `Ž µìÊécµ àbEc & b p

Å© I v'ßòäÒV*

IOÐDµ¬ 1 öãËgOÐÉý 9yðàäþÏ ªk8 tª ß ñ £OÑ_O {ñð+3^êøß úì _ 4 þõã?ž>~þÍç þðÐ ß x Ãû4" Ý Çè€G` A ˆ QôCLuŠí8 8Æ) ÝUa }c 6àÚ ìÁÛ Z€ xu ða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ mÚMeé^ Ç Y ë Œ L ;

ñíŽ ÈejbÙ IIÍ} !Ç Bé=>"Ä@v Ò’_ äC…îPÔÆÔè’>

(3Ñ5 A Þ%ßìÝFmÎLìwÈQ U a%7^Åc…#£Æ8b:ò:V IÉà ðJ

"

ÆQ 'RšhnŠIIÝ] È ö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q” u¦q c?’#HQŒö 2*ÁË 8^ îÛ” Õö- æ IïŒEÑ K

8¢ñií QèÇçÝŽ >ÿöÑÿ oÃ3ÉT íw n év ðéÛßswð8Þ' æï[îû–û. ÜUõ n£ V[ Š3~ÑÊ yH ;T F®Ë¬+KPÚïÁf Ȉf y Âe!®

ή‘àê ªÂà ' ÆÉ

H”p Ç k%ïì,IÁølÏ Õ óíš~0œ ÉV Ô ÕR ë

«]z3aN \Sšãš¥ §J 5oB5 œ û F5

ƒ ñS ç ¦a9 É û ˆ‘c4Ä© é æ« ¦IÛ u çžC”*KQ Ë‘Åå ܪk k C \F ð“i Â,ˆ[–§

S^YÌ ÓÒ©¬4 Rí` æTÙ é{“x® Õ §~8 Ýh=-jMç?ÔÂ^ VìÌ Å=>VD þ1 8À w=Ï.ŸJxfT§

Z ùE, Ÿ)ª $ÄEOjj ÏáÙõL l¥©g Ðý5M î»kJš 0 Öüì, c€À(ÍÑ–Å…

9t OÀà É Eª béÛæTWr4ï[9 É :

!ûª ó Ìœªþ 2*úÌL]™ä rDX? ÞFj …Âi7) ‘á ƒf ªk ôÞâɧ bò9}<

ªŸe ©kM_{ l ™

g ÔVÍ Wݵ µ >Pú

ÍçÛ>?€è£ÙD /4 ò m @ç¦f\Êêß

£æ!h®ˆ y Ÿš k+œ}º w kðµ{º«íå µµƒL Zú î ì

8 ù {pÔìLÿ/ >öœtë PK –µ â P PK M Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK MO æèP word/numbering.xmlPK M ö ê word/settings.xmlPK MØÄL9 ò Ô word/fontTable.xmlPK M$

m N V_ À word/styles.xmlPK M™>’ëC 0Ž K word/document.xmlPK Mx€û Ú Í! word/_rels/document.xml.relsPK M-hÏ

6# _rels/.relsPK M–µ â P $ word/theme/theme1.xmlPK M3 Content_Types].xmlPK BContact this candidate