Resume

Sign in

Medical Billing Specialist

Location:
Albuquerque, New Mexico, United States
Salary:
Willing to negotiate
Posted:
November 10, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK õÇ[Å žÕ Ö docProps/app.xmlUT

SËnÛ* è? Û”Ü * šAá ð F XIÎ,µ K$AnÔ ßÒC í µ R 9é© ™Ù g jê ç•Ñk’ÍS Pú &wùçÙ’\ó ïØÞ

ø$Th Qêe ðó Ö!R Ô

©)K%áÆÈÇ 4ÒEš~ ð

(fvlHúŽ« ÿ iadôçïó

ý8ûdm À0 ß)éŒ7 iò`\Áè4%æß ;àÙbž¦i å!2a“ȃÂê`… W9 mLc…>ó q ò À Ná9 ™R

à Zé“ Ýõ

^ŠÚ £o ì ÒáÀ KF Cá¥Èöâ íAàN çY Õ‘ CÏ Ù £=d AQçª èû… ÝnS+Û-e€ì E

pcƒ‘ mAÄÇ *î ÅU

K ú k ÉWá!Þóš Â) ‘ôi=épm=:þ ç 1:

œæM ºâY Àe"

M i/WXƒ -Ãjð n ©ÛÎ ™øëŠ ?â Çá Wý áUA Å Q 3~(þ PK õÇ 8 ô word/webSettings.xmlUT

ŽA

Â0 E w ÙÛT "¥MA P PÓi h2a& ñô tãÎåçóß uût x EßÈmQJ Þà`ýÔÈë¥Û d U ngˆ1 ,òÈsE œc •Rlfp= ÀçnDr}Ì‘&…ãh

œÐÜ

ø ve W K ó!Ï6 üÒÒ? 4 B ÌYÄ- žë bˆÖÙ tHGÂÄ@BéZýÈë7PK õÇ[ V

docProps/core.xmlUT

m‘ÍjÃ0 ï… ƒÑÝ– C1ÂQ )954Д–Þ ND $5NÞ NÉqw

Í®ªÅQµÉ œ FÏQž z7GoÛUZ Â8Ø8cÁ > ƒÚSaçh Å}

ÅÆ8ÅC,Ý ø ðŒ ¬ ðš Ž{ÃÔŽŽèlY ÑÒ~»v0 èàqžåø

à” 90( RÉp p ˆ#}ôr »®Ëºb@cþ ¬Ÿ_ US©}àZ bý} d FVTxZVµ Â Æ åž»ö +<éõ - a

ÞH OlcZî O^šF

ìþ ÕysªÎ $F¦

^ bù ]!6#y B !Ÿ} k 6<sýÉì PK õÇ[õ ’ýš word/fontTable.xmlUT

í–MOã0 ïHü Ë %nùTEŠ À íyêº µ fù ;N q =g"YÉ; gF ,Å 7ÿ¬a;åƒFWòÑ àL9 kí % YÎ \ñ éñÑu;Ù ‘Ý… /y c=)Š +e!œ` å6è-DúôÛ 7 -Õ

ÊÆ W "µ

•® ÏÕÚïTkÑ k R…@ YÓ

ŸæéX;q`UÉŸÀ5ö ÆJË.YƒÃ F”ß 8§5=gâ4 ä+Þ i ¬À ß ô ¬v

Ájóú– 4žò®wõ©® Ž zóìÀkX Tò %G V¢ä? Åø~Î{eTò $ˆËYVÆ4JŽ¬œ~VdWgž ž®9õì'%l_ðý!Àé Þþð–ÚªÀžTËžÑ î pñjWh rû“»ÅÆkåÓñ ð

€ Œ^y= Û Ý#ÄÆ ôºŽì hX0Ã?ä à

l F Ùo¢8Üc Á8Ã5: ÎäÌ€ü; ü Âü ¦ÿ PK õÇ[{ ÁLJ Ú word/document.xmlUT

í]ÝrÛ ’ ߪ Å’ ÛÉd sÖ‘í §"G'ò™TíÍ DB"Æ Á @)œ«y su^ožd»A ’ÿ ;ŠcÉn§ K ’ î îF ßþþ9Ul*Œ•:ÛÛènv6 È"

Ël ñÏ 7þþö?ÿão 7 ŽŠTdŽÁ ™}3 sù vÛF H ÝÔ È q¬MÊ

5“vÊÍy‘ ˆtšs'GRIW Ý Ð ÞÛ(Lö&tñ"•‘ÑV

^òF Ç2 áO}… Í}«K Â#û; Pð : ÌmÝ[ú AcRw2ýÒKLSUŸ7Ëos Øð ?UÕ fÚÄ Ñ‘ Ž T ó »ÛWúlî ï tØíÜbD æŠÛ ÓÅ{Ö –r™Íßd Ü ült‘7 eâN îq ÏÅ h Þz< ò9ÓFßEöfßÆ; D’Ë ÖIv ñ e ã ÿæþ ñ ®T ÍÞL ÚÛ Ø 3Ûõa<!+ÒêL©¦ª> S … Â9'ñ¥6 ¬þTõð[TŸ €

S ø[ m6ç <*œ d&>

8 No Û

ü2 Ý4 }ø ÍðyŒœ$.œ:–ƺ §úé O5Õà êgëV #O

m% Ù¥w« û ÿ£nÜÝ

ñGu g ô¬ å‘Î r I Ü>w…á¬ Æ c=žKǕŠܺ}+ùÞÆ™L…e§bÆ>ê”gØ ìgV^ß"3xõXŒy \uûê ÕG évà æi böÆ í™ÒÂ Ê ºª Hƒ A ò a…™Š ìÃ&#R]æ¢ gú YÚ5Þ è èÞ#ènmÝDˆyËõ æ= OðçÕËÎKÖ dïÔ4Þd§ l_ Šß

aà öï xÖ ’ ä Ö D IØ ìÙNgç9ÛÚùióå«í

Ö J 6«Žîvw6ÙO ^í Ð ÿã&ü5aªù4Ÿ” 0@ÜsfÞÈxoÃœÄ Í\b îN iXäZÒEZiÓÐ

~ŽŽð ]"RÑà æþÕeþŠ{ zQ7 åA ª X ! Û Œ I¥ ù È ®þ?%O F+Êe!nè J" ÄØ=6 k ^A &^ ^X=^XÁ©^^â ù}Xäå 3ÑËÕœÿ

ÑäkŠöÀè1º*tÆ iÊM ¢:õc Ý Mh[» ºëÄ

{!ež¢ªq

ËÖ“ Éœ0ž2άPã ©vrÊ ˆY 8 Ì Ífڜà £Å¦Èba ö`

# dñzR œI 0 Æ« æ4 6 Ì€ Œgq É4WÂG#¥p _ Ò èXÑÑJ

Ï 7Ù Ùoº ,ƒ;D WJd a[¬âÜ è]‘ þ Ìj5 î$b^bJ'2 E ,ãB©’aœ È î“ ™ Þ¢ l¬Äç ƒC4

4

ò çÎ

x ª(ð¢E ÎŒø FTÔ – •À¥ 9æà àDÐ@ÐH Ž Š 9 œ

¦Çl f L d

$Sàw0 žK¥,k É Œ ÙÕ7

s£ôŒ

µ’1;q0 1qĪrDýðK D ~ bç ø k;5lº^ º+ís>ÂgÛÛxµåo ÈTaÍ 3Èî enˆ–aƒÞ€ y*U k^

ÞH0 Aæ ¦dœõŽN 0I ô 6Y

4 O }È N…3åœb 7wf~ cì ?ÿÅ û [DÍ@ÍÃÞ™7X

x. ë).S»yg} ООÐþ `

Ñ àV ûÄø™ O üu€f(}ÆÁlÀKaÈ TSPf‘*â@CtK" a a aÓ Á¦J#5 À©ú

IT Ða é4 &’ ÊÌ g‘ á#á#á[Rø>Â n 1 Ú

R mÅ(•ÎacsôH+4ô 9 ‘vP Ì:î

ûôhr5 Ð Ð Ðøîî1^úx tÇF§ìðû þü É«KžâB ç;ÀÎ ÂÈq ,4_\áÊëPÉI

o è ï …u öú§ •h FòGò ä® FêÂ*kžÜÏûˆú0ÁsÅ Á•K d §7IþHþHþ–” ã“ Lnmvì ÌÛ çB6)d, CqÖ{Ïg•edR ËFQ Ãï Òf'ÙTKÏU x pAéÔJᦠ”; KÐHaÅL ÈŠ’<ŠtqÅ @ D D twX œ Øn “ÞÁ ŸZì 7è

A Vz f¦ýŒƒ.PVq€IieÕ@ G G l ˆÎ/ Ô2ór¦

]£ _ Èy ˆ

86Rð šR 4zvV Ì%Ü1iY\ Ÿ Ü uL P P PkÙ ¥HäøZÒ"JíÇ,ÀGÃ}r C «Ãs Ï€aD µ¢¦â0â™Ïô Ef ÎegÂø™!Ñ™`ЮBÞ ¢_E z Ì MÈ…w ÞÎ ï â €Œ K í ù n&ÿ ÃLI>(ÉÇm ™:Í

àÃy ÃÏ9 â 6mP6¥û Õ WrdäENY8 8dñÈÊ¥fØz

Þnç5 xiÅë

ãCöÁ eŸ Ÿ‘PUÎÖ …SZŸ Ø?

ìÙ€ F+õœVk š Ž B$B Çå9øØgÏXT é,V g}žñI•Gúy íOyÉÙ ÊŽDp H Ö ôy ÀˆÀˆÀhYiÚW* õµ-6À4%ð K {â) ìƬ Ð Û}v? ¬ÅÞ NDä ©w þø Ž X ð: ÃP ÝŒ A€E€E€µ¬È 1 ÂèLF¬qÇaøÅ‘¬ Îk þäxø àªÉ ì Pàuß©B ÿE Í !P § ˆÚ á á áÕ û ü> Ï™p-ö3wbÆËÖ<'Ó@ ÇU

D ÉÉD`uy#çLŒà QË:Ì" %ª È6 Í çy€ AÞÄïï PrþÕ þ»\r~Ä£ó ÑE w ¦aÂc ,S {cÑÆîWŠ6 Ó1 Õ¬ J"<

Õ ó¬@ Ø î[£ ˆÄ ÑnÞö>œ žž ì _QEæ qËÇ xóÍ ÒÊ RÐêmK ÒUöÍci 6åª..IèÖOèî6%mß8%m ƒ(=i«ÌCª2ëÁ7 KÈ“yý jô c®Æ>ëc eÏö« N"Íísö!rx.Ûêtw ä{!š"

D$Òš\ M M MwŽ K…‘ ÏØ N Ûaö RX Ò y®J¬Ñ“ó¬$ # # »KÕ B K

ú§l

Œ,Á W

PºÛÛ ü@Á ( Ÿ 9 qU c æ4 ËÏ æ_%œÀ %øÍ Œ¬ê4P"œy Áb=Ë0 ŽÓÆú: 5 àc*«Ôû2ƒ Ôot"òÕäà KU ÀYX76 " q

Eæs0Í€K ’1 åTC ¦]M¦”/fá

Ù– ÈÈçé Â)DÁ HªMÖ FòØj Œ Ñ o UÓ

¢Zã^îK®{Áõy df )B®u cˆ€ ë9ƒ{ª$zVMÀJù$šœ-Ì»žñxž é €H Ð Úü j7Éoð@¦ƒõOÊEŒAŒAŒAÆF26ÞÑÓøâ

nÆÆqF.Æ/ s«ÓÝö® _ŠL\ã’%T"T"TºÍ®S` À Ð4 äÎÈÈ 4 Ãa9

PU§bF #hºE • rÏÎ ÙŸ íÞøú»ä ]O`ÁtA õà ä % íj&¬©U ZOñ9ÊüÆ xaç ™

91 ™äŠœ ó J Dóz -&S<ê} 7 Ì Aî ë ”4…IZÌ Už©9M•ö 3tW Ðo V$”Wê ÏÅÕ;ÆšÚiN Q VSÁ +s_ MZ

\ˆ®ž’¥>cÇH O BB 4 ò5üW Ây +òJNUYW b âßRyžJ) σ 6dµ Mu 0Á6Î È] ¥n ÌÉ œAÀtç ûÖêHr ¥µÇ ë ø,#í èR Û \ KUî$òd‘Nô`Ð 6& òd}ÕZ ,ÈA ôiø ä " ÖúIŠ Xj ð ñ4ÿoö« HšÚ%AöÝàá ' Jáþ ÅÜ”sOa“d ¢a S}e ¥Ø ââÂò o0Pë vÝ<í $d#%Ó8

;- i H 99úÔ#Ë - o¥a `§zÚ ç Ÿ ©ðÛ YÜ j j æÄÄp'bvÄS©Jö ÖÙ Zî oK M4i} 4fØÖC L L L üÝ6ô Y kV ØG _ 1 \ wÈ ôxRÆéE1ª {ƒ$áGŸ

ŠõŽN z Ùô ÙBX»e Þýõç lÁI +Ï úÞÂý â- ÄS J1xõX þ^ Ç.l €s¦ÂÈ1p 'Ž

_ð sÞUå ‘Óæ _ Ù( q (#ã5þÌ< pyZ픊

ët

J$$P.ZÌvi Ê uáæÂë 2 Ô )cà882R

hü ãÎgÐ#

¢YÃs#nq V%Ó ÀøÉ*'(fM É Y fc"`HÉX [ò`OØü~ Yóe G ©dH%Cê Õ Ú ØÏaU

ÊoµkªÔu^ yq Xç5ù,HÔHÔÈgñí ƒ¥ç* 9& È1 Î`ò VøsYiÍ“ÈÔÙÈ ê ‘LĬ2 6r Á b”Ê*'O æ1Bs&C p«L M¢[]m¦ñIø2 7 %®Ë E$¬Hh#^%p

>ŠXGÅ

Æv`QÇ¥b–+A \ ÞºšV -Ot w Å ÈÄG)+È D

P,

Å \Ã Ë Ž ÇW uHŽHŽHŽn!G rU ¦ó Ðu%=T 6ÔÙEÓz ïÞÐNÂFÂFÂFfõ%l6•ik`t$¬Õ V… Z 9 eo_ :do È[ÙùÅ Ž [Ç3 -E vÁj ÿVX VÌb‘sS} EŽe,0"; Eƒ%žHw%š}ÁRœ ð åÍðÓÊ(êÛ Àûb@»Ñ Á ¬

œg7ÉLL¦A2

Њ VÜËÎ è 6Q'hÐjª ou:;•Q«ô .2i=ˆ€u_ßÄaó BÞk à ÓJMÃò 3È 9$ÒJ ºáÕ þà D ¢ m OŒ. Û4

êÊ ò î Žu&YÿŒ SðtÄpÄp á.ª Dâïœ# áôèäàðôìdÿýŠª $è4 üP B 5å ; ÈË í /ÉÎðhY @éÞµ Ç(…7 u Íz &Ù’ýªF *6Š Ÿn Íîî

ã š ÆÉŒE ªUw @ŠÁÇ IEìíÄ[ n Íà š û bÛ¦Rm” t5S¬ }êU5dÕ ø ì O øß2 ‘ šx€ô ó¥* õÆŒmTR~)î ˆÅÚ ö-:öIO» =íédeY Äi VJW•L'âZ ÇÓ Ý âF $RÜHq{tŠÛ10

F Öª*R^E \ü MZ Y Èz $fˆ[Ô€ b q# a'™uÒ ®ÒP>q 1»Ng-vÐc õd£S Åb` ñyÆŒž ž®“)ö …s Éé îÆÀ s£ôŒ

atcvâ û Pü EsÝ6 “V p3hÀŸ 9§ ûÁ ù Í ÈÄ Ä Oœö Ì B F 6;à¥ÿt©ÄÐkt ouº

8å~

îkït4R]_”é! GRb ¥ì^ 6ƒ=a+ß

é T,Œ*

ºÀ“ ©b#2ª ÒàOȃ ù ª*É q Áé9 'ð+E ž0õæ r Ò%LL…)c^2 rðÁIa)rä %ë é”È {ÂU

DHo Ù È

ûçiÿØ @NõôrÖª ŠýIç "Ù"Ù¢üëKì4ð¦Žê#h õ®ƒ;CJ

ȼz

ô»í3 €xâ 6]/ É•v

Ò åû

òì_LÎ~0ÏûL+Ï@ g

0!Á h*2é( Å eˆ ¬ GF^d …ƒ

ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ£ñ{¬ãGå Õuy u]¬ˆ\ óÉ ßp o Ï; kbÀ Õ }Ž w:o µ\Øã2ÒÎéôò– ðmR E ô U ž éY™#ÐŒSÿn‘L ªO

xj¬£Ÿ DñupdN é¢ òkÑ(áf(ÿ

u º §ðöÈU:.ëv_9øíÿ PK õÇ[/Fÿûÿ cÝ word/numbering.xmlUT

í Ùnã6 ï

ô

ß' ©Ý g oÅ í À èµ,Ó Pm d{2/ÔGè}Ÿ¬ÔfÇI¥ ê 0…?7ŠyÈÃåÈ?ˆ ôá _}o gqâ ÁdHî¥á€ N vƒ§Éð Çå 1üøðã ã`ç XÌË I Œ l2ܦi4 gË pã&Œ};å 㧑oÇ î¢;'ô#;uW®ç¦Ï#*IÚ t N »8 .î Ã$Ü Y“q Ù U ø óÐÙù,Hó G1óø  ٺQRyóÿ 7nÜVNöM“Øû^Uï ]ÒÛ èè Æë(

–$ t^ O òÆç ÿ{Þ 9øÜ

wH ï8$Ò É 2§ó>«©ù œfòtÝD~ŠÃ]tô VÞÊu~ ªäºá ÙÚ ;ys®ó6 ƒ }zi ë { üûl ’4 ôóÎ œ}ú ž ¥ Š óR gÞãsÄx íñŽŸW »þ5 y™ W

® µ w]µ‘ò ¢fVžÙS?ò s N áí

. T#âÿþìT < I yñC!RK vžÇÊ v ¬B

k^– w MeKíUiå…™1ú-Î n Í+ë W ñÖ žrÍ”µrš Vþ, Ååc i’-xâ îdøåÙ_…^æ ÙIj%®ý lkñÅ: äî

ùP Çåu<fÇåX ùâ&ß* -Ç“ +ÊgÉ[Ë,wx8E£ Š. óE~d_ + Ïßǵϊ«ÿ_Ç ÜfÜ(Ñ®ŠÛ,ÜÅ. ŸÙá<x e _–ÞV à ¢Ho4Š qU ÿà Nr à â2 û þuQ åÛ ä )nÊmÆM‘)äórùTo3Šª

v£ Ô5ÈgSÜôÛŒ ÏËåÓ Í(êT Ö pt Ë H Ôó J s (3ð ð ð ð ð ð È'x x x x x x x xC y í 7ÐzÞ šÒL ˆ% oÐ) _@Üp-& nè 4 n œ 7ˆ ú çEÀ

bb"à à #n »À

r=nÐ – 0æ Ž7€7àx x Ž7àx ä Ç À p Ç p Ç úË ”.xƒÒ ÁX*

*Ëà

à

à

à

à

à

Oð ð ð ð ð ð ð ð þò µ

Þ 6œoÐ êÔÔ x x x x x x ä Aë 7hõ ÁÐ © 4ÄÃ

*öËBâ Šýr pƒ ý à ûe1q öË=À

ûe qƒ äaBâ ÉÃú ì pƒÞ nÐ ~N

M7Td n@ Hà d D HÈ' E 7 [$p E"[$p Eö 7 ]à £ 7Èsmº V Wˆt AÂ YHÞ``ÃÜ Þ bÃ,öñ Š

ÁÄ AÃ YlÞ àp Ç ö€7 8\ûN Áì 7

ajs AS ø ò ì,

_xÞ ©P y …

É Èg xƒ ù š7È äSHÞ A>{À (äó}x ‘º V=pPæÔ p0u( ˆ A3 øâó …@ñ…æ

D ŠÈ ò)>oPuȧРš O yƒD Ÿâó o ]ð iCþ } ëÒbŽü

à

Èß Þ€ü

Èß ùDþ ð äo o@þ äo o@þ þò Ú o 5\ I©,Ë

a 8à:L ë0!Ÿ À a 8à:L\ à€ë0… A 0 _1ˆOÇi” JœÙª( ñCëý müÈõ~H ?J µa Þ‘ÒÆ ^ïGkãÇ ñc6,P«ˆ•?åùOOr+G

ït š z HÃkm6:*ž+ sÍyø PK õÇ Óô word/styles.xmlUT

ÕVmOÛ0 þ>iÿ!ÊwH (C

â “8 …_2Û!À ßÙNÚ¦i!L Úò% {Îç»çÎ/'gÏŒzOX*"xì öCßÃ< á Ø í

ûg§_ œÔ ¥_(V Øs5aiì Z “ Pi Rû¢Ä À\H 4ˆr 0$ «r/ ¬Dš$ ý Daxä7nä /"ÏIŠ/DZ1̵ HLÁ£àª ¥j ÕC ÕBf¥ )V

rdÔùcˆð¥ ÑaÏ Jäz ’i ú( #FýS ) é ÎQEµ2b9 ØHæ úîÕ“'D y t ®áÍNà cX“LÔSÁµ Ôâ] È áƒD S ©Ü”ìo D TJHìO h0Rú\ ÔQ ç\ ™Ùeœ ãM Y TJ1 _[,Š àÕ駪 L ÃzÉQ : vK6 ®ç ô*eû <dNg ö íU ûó[+ë Ç~ $Z 9G Kß V£nu£7ø ™í?«[ŽëIEæ’ {b£ +à_ï ËÎ ò¢ yi ì¥ Ë yM9 yK gš¥KfŸµh k

3rI s èš ¦ ~(0 W8s ûªáÉ

¬’Ó( xGWxw

øf

0Å”þ@VJ Ö -ÃÏž‘É NÒf 9ÜXRœë-v£ðØY Ü dQ ih

l$¢Ü 0€îß +ž 1ËâíðÃ]z X Šé] õn[ ~V[®Å? vDyæ p©ýÉ15þï ©õƒéh g¦à«c©Ë[ 4 55 …Û:Nÿ!j!šÏä–Ø dvnì BÃDN Ò ãåž"<û :ŒÆ£!WÄ%à’ þøN

¢^

\ ã î ã y ¥

Ùú

á Íl ðjÄSƒÁK ñ‘çO óù vŸ?U

m{ÏTC FM]Ú‘:ý

PK õÇ õ word/theme/theme1.xmlUT

íYMoÛ6 Ø to% (u ºEìØíÖ¦

C DKl(Q é

íqÀ€aÝ Ã

ì Ã @

ìÒýšn

è_Ø eÓIà®ë l‘ Ÿ ƒï )_ ú `èˆ IyØ6j Ðá.

qgÐ Ð2 T8t1ã!i "

tõÊ ËxKù$ 8 r

_©hË4¥ ÓX^ä amÄE€ …gº 瀙uËÚ0 LC …8 Æ G#ê 4ˆY W¦Ì{ B%ã XD$ îa-þ‘ Ùe

aÖ6@ŽË ä 2 ÃRÁBÛ Ì)qò Á™ZÂ¥À Ÿ * 2 {XO8 o8cQë77/ídˆt! ZO…V Û«U! -v Ø“Z Öì j ’

ôécUb æRhAj£ Ýìt:öæ2h# 6+ЖµÑÜ®/ƒ6s ]µµ Ýín,ƒÚ9t£ í_ÚÜh.…&ô>£áa ÇÎÌ àŒzÄÙõ…È [V ™ ÌB §¬Bµ,Ú Ÿ ñƒ

‘šDd

ëâ`((Ne% 1 Á ’t à$©deÁ‘S t TÛø8 9á yñ øüåÃ_^>zôòáÏFfPªU }

^ ýúû/þ~ò)úëÙw ÇÉ"î Ÿ>ûí /õ U úúé ÏŸ úæó? x¬ m

<, 4 Ý"ÇhŸ ` F Š EävèI â «Aõ”_BÝš` 5ô

RÞù» ê™ pm dÐ /ÆŠj 7ü Øåœu ÐÚ~#Ö kãÐÓ+%ÆEú}Œ t:uçâ¦7Ž ‘ ND '%3ö öHH Š ø! ø=JK~Ù¥Žà’ ºGQ Sí èP- _§ øw õqTÚËÝ» ÙNÜ 9*# ;1Ó ¬ ý ðXá@k X q +_gÄÁD8% I ä ÆQÏ%Rê Å dÎ

U N»l ” BÑC

â&æ ˆØá Ö& úEÌGò R ÊñrÆÆcð' W Ñ]JÔÙjÑ

êù 0^

]j 6Â $ÌœkX

uÝ Qh_ÿJ ðêÛ'ÿ£ µ

}Ÿ ŸïQ].\úþ

dçy :ïPç

êÝu Uõçí Å+WÂ.Xzÿ QÆ Ô ‘ 2‘,Á É Ín ÙÅoº’ŽŠ Oàä ®> Ê?ðq 2k 8Ofr á jh á-hš* ó

ñd Âj »ér£ø6$™_ vŠ8‘øÆ¥u M!'’_ õòí Ê7

>€ÔE8~7VÛ §Ê@ÌaFÜÔ[fB‘B2Ÿ®Ý ÒÇ.É \Ë-ˆgçM¬5N Å Õ;\P` v Nâ㢠ÍU Økõ µÌËfµ0 <BÇ ]

äà mŒà€

A le\T1ó á ÌÈ ”•òVØ+ Â:ÁV” FBª,ý Ÿ,¥ðéBº an^ÝnÆ»µ.ûÖ ^£Uû/ªgÎÇ

ˆ£–ÌäÃl Œ l,ö1 ÔL£Ö¥ ºa}: P2šY@ KQ–pó ; DÄ,òqV5[ Jf+ï4gÊ Os g © F ìs ŠzJ ®

7 aÃáG` GlÛàBù *^äS§/à R¬ bñ H ÒähV*a ÒòêùjŸzHP Ê ì©Ìî <kõ©aÊyÊ/KÈ™ò2J äˆ Aœÿ ñ ÈŸ ª à 1ïUsQB þûr lZë9 å¢ §9 5 œÃ

]kSߵΠÝ) uK AÝ>à Š £Pá üê0àû Jhv>G æ ZY Ï& `F+W, ¦

ÝSfî –õ.Žñ ÿ4VùÇ Þ ì î Oã

Z0ÌÂ%3ÝÝù ùð> Ü ;ì ©Tÿù) L ”ÀÝé p6‘på PK õÇ[C“ ;R word/settings.xmlUT

VYSÛ0 ~ïLÿCÆÏ

98Úñ H

-SCßeYN4èð¬ä ðë»’¬Øi Êô é;VkiwÃéù“ ƒ5 õš%“ƒq2`Šê «å,y Ÿ ?$çgoßœ6©aÖ"j èP&Õ ºb’ ä Ñ¥

R-S]–œ öOÒ ÒÑ 5

èŠ)äJ

’XÜÂr , šÖ’);šŽÇ XÌϬxeb4ù Ñ \Å ë >b-EÔ5“ñ+> ÑPl

IÏ *Д ƒ7+EL « ƈ Ä Ô ç@`Ó

r Ïö¬µ 4iÅ€â à Lj á 3K,C þí©` ÓhÒ% ) DÄ P ’ÔÂÞ“< ºBËš`Úï§íA» 7pS ÖÀŸµ D\ iðÔÏÀ +,ÆMŒ #üKß

ú“ åt ÈéNÈ}j Pé»ZQ[ûÚûÊ@ À{ÿN4)] Ô2È*B »À\A xr i{ e øÞ ÇÚÀ t¦¬ е*® AÌ;_¢ÿÎε IaŠÄöŸ ËI ž*¢ŠlÅKûƒYl p

_-ÈF Ö+wöñœ,Œ <N É Ê<Ês. ÝÜê ÿÑ Û <@KÛé£Ð mê“ãö–û õ S™ºip q5Çû Hç®1•

"sàdpë& ú: Óçðø «N 3lI t ëTY wÂá /BÊéŒ$BÌ :

~R n9't…{ÉJOl 2 ýtÆÁÛâN {$ÐI U ô2p ƒÁg¬ *H=ï

êF 6bÇ:-WvÁe§3užÅ€ s*…£kG 5ù}

AÖ’Û7 ó…j Ž ñ ä ©áCæJ€ c? NfÉ£ ~ý JaÇâ P@æ

ŠÝ’ª

u DðåÊN À£ßäËiËM=7

œß êî

Õí¢Ã¦ ëé #vØaG ;ê ãˆ

wØIÄN ÚàpÇ ýˆ µ ºaÅuÇÿ µ

òÛ%l;þFQQ k ÐÔÜ(7òM õ{h7ò)Ç¢Í62ïæßAü9èqN, Áæ¬p Z

Qü.ˆw8 Ä CÎ~ PK õÇ[-:q º word/_rels/document.xml.relsUT

1OÃ0 …w$þCä )PPÕ €Ô

9Î% jû"û

Í Ç*¢MÕ AÊxÏwÏß;Ë åÎèè

œWhS–Ä X*[§ì# ydËìújñ ZPèñ j OYCÔÎ9 Œ-ØpR 3 BéjÞ

5ðéd2ã®ïÁ ÏhU¦Ì Ê Ey  o¬*%á åÖ€¥

Wðo(Þ (dñÁV (e=1 Ž ƒ A.cMÇĪÐR.

G ƒ4 évL ÿï

Ý

D >Î s?&L œœVvsä1BiÂù J Öà>¥ añ©

b,Ñüµ gÅÀ 1 Ø )À…ç< 8HÃwú0& …ÙÞ Ø br™è ôÙ PK õÇ[ÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT

ÎÁJ 1 à»à; Ü»ÙV ‘f{ 7‘ú C2» ÚdÂdZëÛ D

ô83ÿü ëÍ9 Ô JV/ V+LŽ HƒÕo»çŃÞt 7ëW<€ÔL C.ª>¥bõ nÄ ¥ Œ©^zâ RG L ͪmï

_vènÒ© ÞjÞú¥V» Œ ë6 GŒ Ìõ åÀ ŠÕžÜK] DS «Ç\ æy«ëyÔ Áá cÄ$sJ<

& þw ä ïî?}ÓÄ í Ø ÿ ž MÆÒ} PK õÇ[ý$ %f i Content_Types].xmlUT

µ•ÉnÂ0 ï•ú ‘ Ubè ª Ç Tú Ž= Þd íí;! UtA p äÌÌ v¢d0Zk•-Á iMIúE d` ÒÌJò>}ÉïÉhx}5 n M(É<F @iàsÐ, Ö ÁJm f ~F

ãŸl ô Üš &æ a áà j P1{^ãí6 ’ d m_ U 朒œE,Ó kÉAX Ð8RX ãê xD<Ýñ

ò BZÒn+ Nn{Â\ºpƒ

Ç¢š c ^

È&ÌÇW¦ âö&Þº@q ø wüˆ 1 r HðQB }ö

n= kìÏ ™NÎ^Y/hˆ áä hX Ï µ*ZnŠ Ĉ£ PÙ‘ dVP ]Ìç <A©ã ݧ«h&M Q SV)8 R NÐ1

] Çùóëtè ˆßoh ý Ÿátûç ~ PK

õÇ[Å žÕ Ö docProps/app.xmlUT PK

õÇ 8 ô word/webSettings.xmlUT PK

õÇ[ V

þ docProps/core.xmlUT PK

õÇ[õ ’ýš l word/fontTable.xmlUT PK

õÇ[{ ÁLJ Ú G word/document.xmlUT PK

õÇ[/Fÿûÿ cÝ Ñ word/numbering.xmlUT PK

õÇ Óô word/styles.xmlUT PK

õÇ õ C$ word/theme/theme1.xmlUT PK

õÇ[C“ ;R word/settings.xmlUT PK

õÇ[-:q º word/_rels/document.xml.relsUT PK

õÇ[ÂÝ ÏÛ g

œ/ _rels/.relsUT PK

õÇ[ý$ %f i 0 [Content_Types].xmlUT PK m Y2Contact this candidate