Resume

Sign in

Instrumentation maintenance engineer

Location:
Vijayawada, Andhra Pradesh, India
Salary:
40000 per month
Posted:
November 12, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ÄP%M word/footer*.xmlíXmOÛ* þ û U CÚ® ¦Š* M“Ð €ý€«si<ü&Ûi€_

Ý 6 ~ s/Ï } ï ál Am lr8ÎF(ˆ, X/ oWŸ Þe#cA À ÀEv üê ™ V œ 0sN Ye šç ! r0 R pÊRj Ö êuÎA_ ê€H®ÀÒ eÔÞæÓñøm `ä"«µ ˆ N –F–Ö»ÌeYR á =ô Ë©$5GaÛˆ Fær ÂTT™ˆÆ EsÊ* lžÚÄ h !Ñ

« g] FêBiIÐ '=í” q2 p€ "y IáaÌ * ŒçE (Å>t à µPÛ lÏ ! tª3ºÒ o g {œç} E à l h Ø> L’k,– 6 È\¬ Ñ TPXkà[’šgUv2îÑå õ }Ö V[ºÏöA»w 'ož 0 Ç®û©Q3wM XdãðË è ÙcáùcÑÅ)–P3»Cs

_Š(}=ë’8 þq â uÞ ð <ŠÏ @Ó“7 ÍR

«% ªI§R Š ÑJ wóë» hÍ e ÃÒ \Ik% f«éº

A CŒóíþLU8eI™ÓBme2% AwÈ V&<“Öµ ÔÞXIw3f §ãd mÚÜ“É» qˆ

ñ žŽÌÎ J 1}F}K ÎÒËEÍ0dÚÆ£Âçï ?x Qú ÚØ G\

j` )ø}F '

vUèØ¥?9oÏ!0 ÒEvE £ÔWlF ’ƒð Ù)F0öÄPØ©¬N Ù Ö µ í Œ-Aõ™m¬¦ Ø É N îJuÖwQ:M’¥éËêÄ" ý Ì Ç}RÙ F "êV`Ð 2 =Ü<]aýTïØÑc vˆ jý j9 V,Ý ¥ÕÕ r l…k*âÅt»ºò Ø

™Ø’”FƒzƒÙñùÉç jÐ vñ # ELñ ÒÈ ÇØÀÛ y /Cð A ù2 ÿß 8 wåíÿ Ç? PK Yúá A ÿ PK ÄP%M word/footer2.xmlíXmoÓ0 þ ü *ß F iBÓ6~ÀÕ 4f~“í4Œ_ Øî s/Ï } ï¢ 9ýÊÙhƒÚP) Ùäpœ P YP ^dŸoÞ ÎFÆ (€I ì MvzòâM3/ 9gaæœ, ÊZ5ÏsC*ä` ¥Bá”¥Ô ¬{Õ뜃 Õ Ê Ë§ãñq `ä"«µ ˆ N –F–Ö»ÌeYR á =ô Ë $5GaÛˆ Fær ÂTT™ˆÆ EsÊ* lžÚÄ h !Ñ

« g] FêBiIÐ '=ï” q2 p€ "y IáaÌ * ŒçE (Å>t à µPÛ lÏ ! tª

ºÒ ï g {œç} E à l h Ø> L 6 È\¬ Ñ TPXkà[’šŸªìdÜ£Ëu

hë_Cû e tŸíƒvï N^þ À4 œ î§FÍÜ5Íâj‘ Ã/

¢sd EWçXBÍì Í¥~ œÌæ

4 ,¢ôè KâRûÇ-¢ú _ óÞ€ åQ A šž …l–RX-YTM:•z[ ˆVúý _

Ö\PÖ90,í0Ë• Vòa š h D1Ä8ßîÏT…S–”9-ÔV&S t laeÂ3i]ËGí •t7cv4

'ÛhÓæžL^ ÏÆ!vÄóy:2;

(

ZHt…îZÆô õ-u:K/W5Ã i

Ÿ ?üàÑF

ë’jc/Zˆ qÅvü à ñ…ôvØU c ~ï = À J Ù

åŽRŸ ]I ÂG$f§ ÁØ3Ca f ZWÔ n80 Õg šÞbOH$“:ɺ+ÕY Òi’,M_V' ïŸ`6€=î“Êž1º Q ƒ ”

íáæé

ë§zÇŽ ó C<WëoTË bé¦õ( nî”»e+\S /¦ÛÕ ïÅnÈÄ– 4 Ô ÌN.Ï> óxÉì Tƒ çÛ bŠ F–=(Ì=Æ Þþ CðÕó zÈç øÿŽÀ +oÿ 8ù PK 6VA ÿ PK ÄP%M word/numbering.xmlíœKnÛ0 OÐ; Ú' eÙu ÈA E ô D[Dø HÊŽOÑ]»ë¢Ë Kò#µk Äáü þÌ ßÆ bÔšb©ˆà Ý>oÙ æ Ÿøö Û m) xˆ àØ çXÙ Ã7 OØ K3Ï2 \

XàÛ‘ÖñÀqT a Ô ˆ17Á ió*' Cò1 Ï Áb ɈP¢çŽÛjõì\Føv"ù 8c$ B NS b<& Î E ÜgÝEÊ ÎVt$¦f «ˆÄªPcUÕL0*D¦»>bÊh1o ï Z(ÑÌøÌèb ™ a,E€•2£7 `©Ønía`*Qfì …õ5 0Dx)“VÇ P ö Y;7-“Z~ÈÒ

E ÙÈ"ô Œ$’óç»@ ü\Í É^U t"Ë DHêB€VQ "xÄá5âST s8Ù«œ7”B e‘ªƒþ íÖF ÜG(ÆKµÉËÔÞK‘ÄËr ª t Í ˆFJK è» Yko Bs fS蔚 1 ßne#æ8•ÚŒM M'9ÃÅazËÊÁQB)Ö ˆI ÀOeè ŸåøÇ ¥xœO ?ËôAxhbé owzæPŸ

"Ä'Ù©ž N9Yæ [ÁµJ C øö кG\Y s6 T¥* Ú ÀHé+EЖptÅÕ_5 ]

H_Q2ᥠHaJ8Î7šíÐÉ>zÓÓöË Únõ«Yz- I îð¬0schiãF 7puô¥Ö PŽß~

l^ uÊõØy S =ÔT ëž ©^

MÞq Shòn-MÞywÒ N z ã0õm

MÞõ*^FÍjò~-MÞkŸØ¥ã¬1ü? ß À Àoò à à7© ð ð Ôä øu ÉÇ þq

€ €ß z À ÀoR“ à ø üã0 Iõ ß & À ð» ø øM> ð ð ÃT ü&Õ š ÿ? >ÏÀž þ v ò Üv ™ÏÒÜíiîŽ Îö ÎŽ4o{š šæ¬üó…á PK ßš

ÂA PK ÄP%M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ÄP%M word/fontTable.xml¥”ÝNã0 …Ÿ`ßÁò} Áj ‘r Ä e `ê8 …í ÆNCß~

š UÈ^EÉø g<>ñõÍ Ñì É+ 9߬SÎ X([åü Ëýê g 9?JÏo ?®Û¬D < rë3#r^ à $ñ¢– ü X" ñ•ªÄ 6n%Ð8 j

Çä"M ò ƒ9oÈf=be” ôX N’aY*!ûÇ 9 'É

ŠÆH Þ

’:ö€Ö Êù f–Òb mâ`ô ®usÜ

6ž…Ñ p Bz Þ Š#q“Î sZøÛsèÄ KÆ hô^Gï~hï i#Ó, žÓÈ©ô ö tüÜ , çG S R FˆªÐÐ È% Q … 4ŠWYÜ =À 梚 ç3R "0SHý Nv“žÅeWƒ“ ú?Ú a㦠_. }ø 7Wß \ €m ÿ 6 `bø dœ¥ ž ª F ö O íÀz ;š=jÿÅš[lHIê8]5é ßí PK Yõ À PK ÄP%M word/styles.xmlí[ëVÛ8 ÿ iNC

¥ô 6ÛSè È k Ò§_I wêKh …?à ÍHúæâ É ÿðÝÇÆ# ‘`iŽOF 8(X/Ío ƒ i0 À¥ù ™ùáü Û ãO 2CÈ láÛKÓã<\ Ìö Ø a àâ p Y #þ4œŒF33VC–æ XÅÀG6%Œ \Š,ˆë" Æ m2o$rEì f RˆÅ HÀ< 2 ÍïªM0= äq ÇmÃ& 9 l…1 M %Ô ) !c z 1 ãQ ¥ŠD¢É òsê•ø é EÉÜ'bî 4¥*ÝHŠ ÃM n‘E tÀ3+ ¢F^\Ð ø & ÙE…í ʵ ÜE &ö t.Að gvÖ Ü ÉA`M Ÿ:)keÙñ à.w aªmÝOÛ'J6aêîÓ.Ú2 8>k œ è û

º`ƒ9“ ô

ã'ù

ƒ`ml @ø7 ßîÌáùûaÌ …ÂâS48K –æUyXÌÁŸB ! Ò~ ÈF1ë 4WÒÞX’œHR zµ øP /ˆ Es*Ñ z , sªï 5ÒX5 ¥z 7 È RY 1Œ Ôº]X€AçŸ@sÓ … üΫèad ÃUfH¬P’oQ ^vy:

Ë x äz-(¢Klb:W X ~Ý`A NÌÄ

zm Õ ÓÙ™ûNOøCS'sM dEšx ó

ŒÖ Œ ïu R

þä À ©l àOÝùØrJàÏ*ÀŸ=?ø§µàŸ üy ýήßÄÃ{¢8 Eqzh ä ©K?§ žÕ vh §yœ'{pÖI… Nö€â¬ ÅÙ‘ ØÙ[3(Ž*P õAñ qQ®”

E=0 ãÉžª ðÏ^^ ï äú BQ Š

i~l_ 9

Äÿ®UOR Æ[g 0 JožB õøJ %9 ñ8? ŽdB _ŠÆKô7 5š¢µ§)Ê .¢ŒKc¦Ã B Úòü I ü–¦l•Uåñ€fs F\ árY 8 Õ’™ É G

ÂPvF èºb)i À Ù] X kè uÄý R I ÝÓh ª §S ÜMï Ù6ú[øïOz WàÚÅ f] Ñ í€šGE ^éõÅÎ Ü ßônÑ^rìd ã}ÄN Úï ;;ZÝ ;ÓòñÆMïÞð-v~}ìœvŒ b猞#º^dÜÈ+

`

ÉÅM ýE Õ5 x) âAF2ÊPÃJAS©l !tt…u#àwŸ ž ç ÎJ 5i ªIËø’Øœ…“?îboªv€ mÍ’HÇÐXø f=Q G®è ɈKˆñß š KÅ <šWŽ çÄߥCY} ’a~Qà ƒúÀ

6 ©º=Ï xÜ"VÎa+b(zÅ ES§hj ßCE Åä6eZVd Æ I Å õ [ e¥¥ ØP)C” §úô3#£ÌS+2ŸM5Žz ßÇiŽ0 ÿºë

XÕÊ_¥0 ,#æUÅB ŒÌ V ýö^€V AÌ3 MBÊ*=Ä+ENw'2 úXP‘rV Î[FyþŒ èàîâYO@îQÙ ã êµá_ ÍU ª /ÈŒÈÿäQ…úûÇÒœ% È Æ ËÖj ç”u ãôI 6?kzˆÒ/lò m HÔ gÑÈŸF”'ÜI}Ó K ù Ê©¦dÎ RoT-XyPÙ üÍŠ ºü ÍÛ– ïNgoåo«@ÉDÙK þª. #g–&

Cñº Ä™ Y Xé£ z€!V QÂèn Š šçç ÇS4ö !Á£bÊ r %œ W å®eFâÇuÛÚeS. ÛXuŸÃïþTæ Ý üFßxô aýµsõ' Çià ü A ßýéÀÑØðUÜy è§î6 üL8a é©žý +d “ïYê> ¦Ò¥ vÀl$Š O Ð5 RÚf Ç (Ï e ç 3õSŒêiEfžÖü þ ÿ PK ”œ PK ÄP%M word/document.xmlí]Ývâ8

.ætÎI H'Ì gùË4“ Î zúìÞ [ƚȖW º}’-ù ! Ð 1s¦Á ËÊ/ ~w sF CÄ3 E Áeîkïêä< ž… ÈenLdî O ûeTµ ÄS $x êš 9G) Z(HÓ!.–yî *m.\¬àP

br ÇŠö)£j g X Ì Â«Æ"N\j

. ô)UnÛÔ$ñWr X¦ßè”f<ä Ç ÆÀ=éP_&ÒÜu¥A t C %íFþ2 Y À qaù DJ(mF• Fq j “3– Âã z 1 s &}ç ïXi é…Lu!Ù2 ªnh_`1~:

>gÏ éR(ž“ g©@L Ž ÓÁB% Ø: 7 ˆÕÀÞ OÀl

– óœ$ â Àî r%Ë Å9 t

ì“© Á IûMðÀŸÂ Ž ™;Ð ¬& ” ø . Ï þöÑ

Ôº Ì ãO..j ö ðîiÑ}“Ø8`jAÍ xTh mÍ” ƒ ú z œÈˆ

¢N*åH

8ú \)æ

º‘É=E MÐ*4 b=Ò þO3)0ÁÁ •Š ~RgDÅò àô,)iÈù )ÐFd GÕ

xIe KÂ V â

“k /)u ò «n

*öH …É Â *Aÿà9}A$ C’ûÔøz ßn ùz þh j-} ŠÎ T‘ À û ]aë9 §Ê ðU[•JOm•”¥Ï ¬=Ú5nùë/ Ï5T ÝÔÐõ}»û SKãM šA&= ùœïðªqò È• ¢lœnë

öÂ

T Öù Õ¬ w_º # ÕÏ ê O ý xˆ u–ÛªŠMÎ è Šîß _såà ?ÿ tþ>€8 éˆl~nœ(ïýù ʬÿðëVdj® wQlã kØ ÿ ?J §v,L% ‘G*/ÀY9óH OwíN UJ¥ QÞ®;zô s4 Ø x î¢R)^œž Å ïš`œe colõqÖV ø

Ãœöuñ

èKΕ ÅG

0 àlÎ2 3WÜŸN Åd

(Nf è

åZ.?Óœ- hbð-Ù Q#B e ÏL`Òш )ƒZr¦ÿ 46 Áñ*“œ

ÛŠˆXdŸØ\$

iŒjo49 à@ñHÆk V8 !ÕM(håE1Ð óèþ Wp®F u

2B ÜÅžîÏ”

–ª&)^XéÔ< @ZaÑ-OçF+]ÌX ûóØ”JÐ 2Wø O Éù Grþ ÿœµvh™ Þ™ Êìµy{ Á

X "Ð þŸÄTtHÒ Ðv>; L Sâ ŒRj ÐŒñ ,Ä v Ñ Z 5)A Î ˆz íY 0C Æ=ì™ Ðö Û0ÌC@?a ÿ 5 ëR©ó1B[På ì!. Ø£ E

ñ •Jø

™q “9ô™1c2ûe 5晚 -âR Ý Æ 6; x /D

Ôµ ì4VÀô ƒ A xzö6 æàˆK“ú î9MVZ Ø bJà VHI 8ŠØ Ñš Uj

8 Â( ê

KS“ 1

Ý Ô¦'€úÀiyTËßåQ©X, À ßb’Ë

ˆ3 ÜÈRZ^ Wc-_SÉ Í 7߈œÇÄmt hÑÂb<u yí&ÀA ó©œÝšY “ÆH§tžE:ï 9g‘Î~Ùk ÉB œÊ‘iœ Zk ŽrÆ:vÀ:Z

úÏ 4ò ð,S \m ^O&Ì 3(þpþ Ë Ž <[Hq4ââ aˆ ‘"ØM# âá1ÞÓýd ñ

œe 1Þý Ã7 ûDPâ™i Êk k #ã ; NZKÔCu Ç 5H” pC]

ìã õ@ÉÄÂÇè ÀS @ šTªü Ž8Éÿþóß+ jà Ÿþ

põ3ú s D BH£ Ž£ =ý–µ¦3

n }p ø ”à 8~Ö

Ž_ð§ Æ1š r“b ƒÒÍÇHÖU߈T f

ïŽ!Òó < j  p[ñã« ÆanÎ# O` 6 …S™kc¬ôNæ¦ÙÝ @ðΟY ð {ÍS å&£=Ù a sº µ; V§Öi ªit • j ç?ÎÖb/¥ Ø f' ß fýê§Ý Õ¢ wø

on T$á! 1

Ý*âB ˆõæRò iY 2$LgÓx X ""JÓi{–^ÒæB G/ 1¢ t¥îð:î éP\ rÅÛø Az_ Ýö œ

&wémÔ ü Îí ÈŒ08¢aª é C™àŠƒ Z7a»?Z Þ ÛZ Ý8J#"Ï3Dî

"g ¬vz ψt8WZ{àûî p ¦Ã……º#ª •à ë )8Äã Á‘ô •2. eÞ þ] Жx œ- éw d á d¬=ñ ¢ó N Üä J#Î/2œï#Î Óµzý u[íÛV§ >üqÕ”GùÐ X P? i Üzùá äv GŠ kUi Ö w ÓýtŬý Ýa ˆ)8Â+J 3¬ óïÚ¥þ^ŸÖM Ý â s ô 9j=ƒíÞÀ6N8ˆ x–

Ñ… ØSzfoIEÝ( 9 ø[/Õ=Ãߎgêøý^ÌôöÕÉ I\.õ Ià =Zè žµµ~»c©ˆ A `7’ Ù@Sõ2@TÔåŒZ6ã# (ð¢6Ã

é

ŸCnú º%Šâ1 û u ÞzàÆóÿZ7ÛºÀÝ\ÐQ* SóéJóv^•Jã lÜÊ,”r

]e J …J

6Ýß’…Røpý…ù Õüº oš D Q 2 µ Òô–Þè H!þø(h(Ÿm )Ü t/l^Úc §Ð í( íÙO »äµ Ü< BI ѵÞ?ÙÃ) J§ T ªWX?ôz Ó 7è 1ºÇ< ø,gø<d 6õ 5ÜFu*”ó BKÆI b\œWÒ ÐJ ÐC è- TA,ÓUX r1@ ÄJ#:Ï2t 2:;áC ¬ÿ ë mª(LKÄ^ ñù1Ãç!ãó {ƒ ë'e ys ly Ñ1ú V£qJ

A ‘ú̞РRÓ TÜ/,ü~

ÁwXJŸ

…:I@ 8Àxç¢R 9Q© öE íMB kO ž ÅÞš/-)g/ jÄ Ý u~ ˆ-?yzË go ikp¬&1 Žr– –A“~-TOÒH

Ùmx Øêt í&4m úcd… ” å û H

bPbAƒ0[ éF`D xŠšÉ+E F É2b

H SÿJ

Ë ç 2Çñ ŽUƒ§ í ùIu Ç F» y~…k O

ÝÄi1 ç;ñC§Ï$ dêÒékôÅ(möý” Z{ï\Ñ?y ß Æú ØÙ cã œˆyZJߊWZ LŸGv* #ýàg[ V +íyºi5ní t\Þu Õk75t}ßî~îÔŽÞµO[i ÁÃöiËÙK SEímÎ Ä&Bïð D• ^EÛ

ŸV ËD öì çÓ È Ä»*ûƒ®V Î r Ùb Y’Þ <np õÅGÛ£_æ..ÂFŠû s#be ) óâ¬)“C `K?žû ýUÑhtÑa TJ……šî™š( { Æá á[ÙŸþ PK PK ÄP%M word/_rels/document.xml.relsµ”ÑNÂ0 ŸÀwXzï

S‘ 6 P b 1ó Êv 5 =K{0ìí 0 X çoûÿ_Ïi:_lµŠ À: &eãxÄ"0 –ÒÔ)ûÌ_o§,r$L) HY Ž- ù (AþŒkdë"ob\Ê ¢vÆ + ÐÂÅØ ñ+ Z-È æ (Ö¢ žŒF nû ,;óŒ–eÊì LX”w-üÅ «J ðŒÅFƒ

Ü óžÂÖ bü2ÂCP ê ô võPü4d …H`Oñû: Ê ™o6z Öwü p” îÂ6ÁP.V

ú}ø• ïd•4ë R ÎÞ âµ•®yª Ô @}Ø Ž¥GxÙú q•õñÿ_Íx Wã ùäÏö µ+ â‘ Ÿ}HÙ7PK ÌE 4 Ø PK ÄP%M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ÄP%M word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK ÄP%M Content_Types].xmlµ”MnÂ0 …OÐ;DÞV EUU ýY ]Ð g Vý'Ï Âí; µ•È& ófÞûìŒ2 o Í6 Ð _Šq1 x

*ãW¥øX ä "CR R6x(Å PÌg7ÓÅ. fÜì k¢ø %ê58…EˆàY©CrŠx V2*ý©V '£Ñ ÔÁ xÊ©õ é Ôª ”=îß Ö¥P1Z£ 1 d3‘=oYÜc {ù N`ò H‘Àv5 6 oO XÅ6á o&™

þ êÚh n _!U1

ˆ ©Î D D Ê l+åQ ñw óq Ž ùãÔ qKH >ÏÑ˃BôŠSÆŸ éK ä@ÚY 4 6h Í^

µ f é A«

; çOŽù ûÛÍ PK Úù6 PK ÄP%MYúá A ÿ word/footer1.xmlPK ÄP%M 6VA ÿ word/footer2.xmlPK ÄP%Mßš

ÂA þ word/numbering.xmlPK ÄP%M ö ê

word/settings.xmlPK ÄP%MYõ À Ý word/fontTable.xmlPK ÄP%M”œ word/styles.xmlPK ÄP%M Œ word/document.xmlPK ÄP%M ÌE 4 Ø Ô! word/_rels/document.xml.relsPK ÄP%M-hÏ

R# _rels/.relsPK ÄP%M!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK ÄP%MÚù6 Content_Types].xmlPKContact this candidate