Resume

Sign in

C Pk

Location:
New York City, NY, 11426
Posted:
December 23, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK z Ï docProps/app.xmlUT

SAnÛ* è ÞcÊŽ Í pP hÜ œœYje ‘H Ü IßÒC Í ÚGt)ÕŠÜôÔÛÌììj ÄÅcSg{ Ñ8;gãQÎ2 Ú•ÆnçlS 89g òí

ÎC@ 1£ çl ègœG ƒFÅ •-U DÖ»ª2 hÀ"Ÿäù G [Byâû ¬ 8Ûãÿ - Nùâmñäiž ï VH ’K£ƒ ®Âì¦mÍî Z’ÿ Û OFyž õƒ F¢r:yw*ø@ ï îÖ^iˆ2 z ºX Æ+û$7Ÿ?^o>‘ë t¢5è `ð)u c…ÚØûHCí JY©: à

âÚXúÎ) èP îãÆ îR E RÛÔ$x ˆ µ

Êï¢<ObÏDZ^”gÓ à

…CU û…ˆårQ ß®â ÅZ« tU ÝJ™ Õ=Îö Ñ…,š 0g –}Q Ò ÏÙ ÎÖ b ûùüCð^háÐ7Äf*Ç À Ç+ Ö o*Z

þ#íx ÍÀ ùÚæ éWx•ñðµ æ é-AIo¢ß[/Ðõô ’ü

PK z[+x 5 docProps/core.xmlUT

m’_kÂ0 Åß û %ïmR ' F6 {™0 ûÃÞBzÕ &

É Õ}úµU;

>Þœs~Ü{H6Ý™"Ú º ŒD`U™k»ž å É”ãªôðâK 5 ÚÀ•

¢ã” µ #CÒ8l#®Jo$6£_S'Õ \

06¢ Pæ %m ë äˆÌU t Àb i’Ò?/ 7áj SÎœFãÞÁUëIìÝ» {c] I=ì¬Íþ)ý\< v§ÆÚ ”V m? º Q 3z>f âʃÄÒ ôT ?Ògôì Í 2à¢i Ø ¬

éŸÐòPc bVy UUT&z ( C ìØ 7Ç`ÔœÄ œ áìq9'bÀÒqÌÆñ€-Ù

OGœ u Ý. Ÿ@ü PK z 8 ô word/webSettings.xmlUT

ŽA

Â0 E w ÙÛT "¥MA P PÓi h2a& ñô tãÎåçóß uût x EßÈmQJ Þà`ýÔÈë¥Û d U ngˆ1 ,òÈsE œc •Rlfp= ÀçnDr}Ì‘&…ãh

œÐÜ

ø ve W K ó!Ï6 üÒÒ? 4 B ÌYÄ- žë bˆÖÙ tHGÂÄ@BéZýÈë7PK z[m º w Ã

word/fontTable.xmlUT

í’ËNÃ0 E Hüƒå ª¦U

e E¬] IFò# Ý þ 'q u Érî ž

y ø”

UŠã Áˆ+¦w Š o _^Ìêi®• ÈÇ• š ÎUÓ( ¬ä’Ú‘® ò Îÿš"Òy Œ?h ä&2\Pç[Ù * Cµúœjµ6»ÊhÆ õ IÑÕ“ ž éP=UTò Pµ OÚ•ÀZ ¢J[ {ÿ@EŠIB2rí æ q û\t

6wXI åît§

µíH%ˆ £/ýxÜ .ÕYmgp¬<f Ô Ý

z5V“ PøÄÞnIŠ Ä ä1à §xÒ äv ”Ä VPÆ ÖÖÉÂ

Jü#Ó6 =»I= ?ø><àæ Ø ^ x Ü W öGxO l

èú£[ pT)`h¥Ån øïÇ ž (Ý ?À¥ S àúƒ[ 5(Vê Þ ðÂÁÎ PK z[FÚò

ΠT word/document.xmlUT

í

ÛvÛ ñ çô püÐãœú"ÉŠc§ l%9N µwÝ8 g DÄ À ÙÊSÿ Ø/é $EÉŽ ' Iâä!2 ÁÜ1 üòëe"Ɉ Lhõj ÕX#\1

5 µöñÃáæÞÚ ÿú _.^Fš +Kà

• ñWk µéËííŒÅ< Ù–N  6 µðh Û 5ç.Ýd:I

o ݵ¢ ýjÍ õ hb3 ÌèL ¬ÿä¥ ãÅOù… M ù' Å C Û K ƒVY,Ò¬l-ùÙÖ 0. Ý4 Q"Ëz émz ð'2ïèB (5šñ,ƒ yaÕb } ÍIÿ[Ð 1øÐ 4Øl §Áfã +â q 9ÍöYN- BU3 Þm"o vé 5Å µ ÎÓK•Ým8g1MyÕ »[k=ªF BZv/ wñs 3

$q i

©óµ À[ú: ûß4üwjü rIþ #I.^Ž µÖ€êÛù«¢ÎQt ÿÊ[øÂÊ: è â æË ”2 T Bñ N âPgõZñæÕZ«Ýð } Àå x hfÒeÑF ¬òã1b Û¢ê@ Ì –ÊÑ«ÈW5ùàR Ï–®L£

Æøµ,lí =~Íß ë õ¥4c –©k ¥J FºZF~`œf “ újíƒHxF~ç ä N ò…qGeâÛ%BÁÔ"> NÚ Ï üO?©íÉ"šŸ h»5o¢UÉÓOôâe SÃ3nF íuÏ Ÿ`8Ü aóïòI?

K> uÄõo,æÃ#û" êÞÞC®j Y3/íÿøRïÍ]ê Ù¥ve ç…î[HУRô Ç~&OÁïî ,í `i/ XærÇ \qC%9R _ ù ô@è ò ÚÀ’ÌÔ£ðï4á/g ù.ó ýðXþÖe qÚušö ¥Y uò+5(ÅPŠ R sCîWÂ!ÏÃi/

ä\žt È Gv ºÈ z@ºÂØ >N{µ

fû qc;R ' Î\ÊMÆŒH &'5V F6® ø6s$

7t™%Íý ä}Æ/QÎã qÚ+HÛ'T.O

* T êÌRI:Q 2 d +SìÊ ä{È ÀqÚ8íåeçш++2K>* Î«Ø wN »sª ã;yµÖlç‘ søý rü iº Í é:Ë“ F ÑÖ$O43Ô

FÞóÔõ%ü Â §Õp ý:yãOc 0Ð

§ Ó® \û{« CÖ ÏÈþþÞnãy£ù ¥Y ÓR É Â Z(@y

òîMB…Dy Ó®õ qºÃÃÇát ?Búèœ & ÃVN

òÏX[Ï E=EÆü€5Ô$P“À$ õ= I

~0…

5œ ¢û_8 b ÁSèW\aõàˆÄtÄ • tœ ® è1 ÔÐæÜc PÄÆœ JÉÕÐ J% m ò&K9 P0ž® ñ :

S£=

e[HB

Ìs µ E_ú K ƒZÈêi! `û g ) õ :è!'Ô§o”äÌRë0ˆ § òÇrŒ <B¦ŽL}u™úYª]Æ1q N Ó ¢I ÒÄå » ænxŠip ù Œù

ö+J€š[x

>A rB hólƒt ýkÉ Ã š1 Zƒt} J‘Å “Ð”Æ Í ©ËÞ>

rjôÀß"ƒ ¥îlð

ÍHŸsE i9âQØ ä”Åž ÙØh7Œµ Äg eù >µ$ ƒ 7~ƒRúÍÊŒ ŒNP @å•, š0-% ò

Âœñ “ã

ÀÅæpÄSjlØðÕƒ)ùM #Ps –

`ßw 4“õ Î =Cˆ ¥2Ó$Ö2ÊI (I5ô”ßwæ!fø Àl )15£ 3+¬ó Á ŒKÀ sî NM Âiõâ *í ÊJØ jš{ñOs‘ï }Yü ÈÓ =.å

O~ Ý

D#ÀߎS atIóÖ}yøJ§yµÆ7*Aa _Ž

ò»E nƒyyÞöÌpáéóµÏ ÕŽµ>Ÿ:RÐîTXò^û Ì£ÅSUØÓÒ%jª ª(ý®

ÊóäéSþÔœtï»-G@ÇÞÀ)G9 <ªê…Âòi 2o H; _è8ŸêóæþóüÃâõµ í «5 gÚ y % Ø’‘ üÿòéóÌR\í

ÊCÞí™ Û öE íI¦m˺ÚD >Ï,õ4 %žV l ðWÎÇ Dà Ù3 Ó 0Ýp O “œš9ŸCµâÛB _ÈëlWG \@O\m¦ï ý þ ƒ Û Ÿè+ D D D àD T9NæSþv 2 k‘?Ë š , á^ïùn5~`+noïÊVœ ` ¢V^ …ô Ä dýP(ª AZ æÞÒ8

îJ' ,9Ÿ€0 _=D1ð”è] ÿôó<9#'B XOÍpöÝ d_>ò

Î^*I©

çð Ûûðpz}f]$x Ðs} ä2ë ££Î ÓXH‘¦À 2 hæ òmäÛ šÏF ú Ú è ûè df 3e! Læë2ÏÚ3 ö P!¬æš# ˆ â QÇÏßgéC

-ü ðQ“Cô[ üñ ÅøàõÊú" Ø€x TMÇ Ÿö>Þ,¥ê ûR%$ 1YÑbÅÐe ]ÆÐe ]^ Ðå

F#ž –a`r=ãtÐ Aô[ ô Œ•¬Ñæ

æ%ÀÀg$f$f$f hÆH6Ô]ñˆÃ ÜÅo

\žÒ Ûí`þ Å –X è¬w pL È$v Avc ét`Ižý/#

Æ S–*6~ Ašûû/žXùFaŒÂ 5ñG9=DÏ

P5•1ëŒ ð™É ©ÑúOÚ§ bljW; äÀsPÁ T1 ç K ž Ë#Ò #Ä

ˆù”` ÚH`B"â€\ ÍâÍ :Þ¬P Uˆç èd™f" Óë NçÙ ÆO HEûv ì[ ¦Ë ÔœsÏ/sÃe ñ

ä èÍG m !Ð m !Ð x Y öÇ Š@ "Çà èÂb çe‘F¬A ŠN [ß m Ԝ˓Ð

ƒn tà Ý0è A7ŒwÃ<¬ f uKáéïš8Ké J«º  ÆcxxX Ë?ÆÒï4æ-}U åWæž N "Ùë

Œg 𦠚 4êü áŠÅä ª £C0~ ‘ ý\èçB H?â é$•Ü;h2qY^1 SYÒ)º#r

Ã.7Ò~ X/ ùß ÿ¢Æß6 ©

ý zé5ÅÀ TÎP9[Næ6sQÊçà > áúlÔÏP?Cýì‘ ZÖr f6Ÿ,É

ÁP9+! ä C(ÐO«ÑÜ!@nÄÆ srÁùyF8èfD :*g b œ_’ šnÒ%º

ô ]© áTà ÜpúÁ ˆ`*É Ë” Á ã Á . N 1 ? ¦ôe KyBÓ_’Üôi6 4áË« T

x

ÈßÔX 0“lsNƒÓ 4g

OŸ } P¦¬ü v¬õùdY v§Bˆ Ú 0 -žªÂž–.QSåå PEéw]ÐO&OŸò§æ {ßm9 :ÖÎNF9 <ªê…Âòi 2o ˆÊ

è8ŸêNûù~ ÕØmï4 ÔØžiï ®¬ªwÌ«ú`yU1S8:Ìî)™2µwN y$y$ù 'ù b$ìøa î `ŠGÜ2CvðtñL oœ? Ôj4 Èÿþó_Òƒ/…r 1ŸX_@Ö€»r +wÏ ÿY s YÔN œº T È ;§jHý^Ó O4ó™Ö nÒ ÏS ðÊ &4#þHÜ'Áøf/¦ŠqYdôó EuñÅ Y4U ù!ªJ *Ý2ž!5Bz=éyГf4§Ç ” rQ“AM 5™ûÖd$gÖ n<Ì úrÀSjl à mŠâZÁÐGkù3 ÎúŒl,ì¢o‘ À#® R ÒÕ òM’J=æ‘ÇAªÈ‘ œo ˆ‘ q ÏŸ ''ëG ožmøü%žœßrÅ

•žÞ ÜŸ‘ A™E

I":F`ÿÄùíRþœ€Fè# ÉÇ Î f »uÞ= …Q£F wÑw ÚÁò 2 ÑîE*E» ñí Ù{ fojô O `ÊùÃ7TJâ*À

V*Á8 –DÈkW /Û À+È Ç ŽW >ëd€ê;N# µ~ µ

èa w à { ÁüÃ7œÝÂÀöòýØË b:8ôƒ &¢ äáùïoT n Æε €6zB NÑ ž

ôƒÜÒ rŒÛÿ?ºýß»bÀgh ãþ?îÿãþ?ú3pÿ õi { ÜîuŠ Òá f üß- v‘:ÑÚ} k7?möæ’3gÁÖ% €і 8 [$qÊ Ç@#êÚ!Þ ƒ/OrNÖ;ªº ÌÛ :

öíi ð R ß ¦a VÅ

M>»Ù ® õ ÝÂCª ñ ä

xí L <Í W I Ì ÇüÌ6Hì I Mí ƒn e€i

© Ü `Ç~gç V žz

{1 ÆCðo4Iÿ Ðê9N? d È ó3 Û5 Ÿ CßÀ ÐÞE íÝ% zLšûû{`î– î &Ú»H hï QXŠ”*Ýë K£ö }í 8«î}G©A8 pœÆ4Tó0Å ê ë h Ô ]Pÿ~s2 û5 F þ úß“é =T Ü ÚBÈi猈 …ÐË 7•º‘è

å qªŒ¦*â¦6 fÎ4õbgXŒÎûé I@,fx$üMÍ ð*€uX^æåH'Ë4 ùîÜz§Ó T [ßð4 ®*Z

+r%C kæ™ 7Ñ 7wê{7O c aÚÏ™sñ[ 9ˆÓF § EN%

{)Ò¥ hÙÖ .œýéh ºá Ö ïã?ÞX U a âwfp$àÆô

S(–ý4bíÎE¬]ô çxúkÀÁä!=íTÆeHp ”d© ÉŽ &™u ÃŽœ ÁbþŠp

CÀË[Ñ ÂUEƒhé àYªÏ "’ª £Ã+ R? µ Üò Ä R

ÁŸÎ…ß &r äÔ PÄ FÄgœÙb à Åõé b35 ŸïµËyC… â 5 åí ª_ pñz

®Ð J

7[»áqèìô"… ó– wÉ qÊýâ$a*L$À ŠjE© iæo 6Á I q*,ƒÑïäý š3ñµZçâë Y

qYîüvÖëÿ PK z[ä V`ü word/styles.xmlUT

ÕVÝOÛ0 Ÿ ÿ!Ê;$-lC

* g'v

d C€ ~g;I“––ô iËK ßùw çøô à‘(M¥ ƒý8 ˆH%¦b1 oo¦{GáéÉÇ ÇåH gFt öB x: 3còQ é4# é à\*Ž ˆj q Š G &”Qó

ãøsX…Q}¢Èùœ¦ä Â8ÿH Ð Íu

ì ”

çJ¦Dk ‘3 š0ƒÃµ@œ¦Jj97ûPL•‘

îƒØ 8

Oà LÏÉ Ìh+æ3U •d_ 0òWŽ oA9zD N œ£ Ò5 Úhxe

KŠe9‘Â(É ÞU€ Þ œ¢ÕLÕªä^S SJÇá 1š mÎ4E

ev&tËÌmãcØh:ÃuQ)#Hy a ÑëÈÄ , 3Š+ ô[V kŠÖ rý

Ù“ *í k' çœŒÃ Ì å qRo}e[ ùÝ Þâ §®ÿœ®Y £ Î •

fb…Û%ðO LÓ n$r ‘Ž”^œ

œ Ö8«º Õ¬ G 5 ,M8 á m `*2ŠÉ}FÄ &Ø{ «ú w ,Î ‘

Í ÜTàÖr Þ£ H/a I`1!ŒýDNJ 1’7éã'dk xÅ Ç %#sóŠÝ >ò– w H ÙVCgà2‘ùæ ôïNº ]

ÅËáõrç

ž 7Ó+d ÿV[ ñË[ èZ0ø®(îæŸ ˆ -j3ÛÓž ßЪ_þ ïd p Ûß 89 SÉ$ü Ù4\£ 4¬.Ç ÂÍŠÉÅ.ΕËÒûnwï»ÖHöv]

ÑÞŽ+#ÛÛ 5ÄÍqo Íö5ÿiÐçÒ \1* Þ H ï]> ÕíëŽ Þ, g:õû9à]~ Š 2 ;ÜÜõJŸü PK z[ Ì{1O word/theme/theme1.xmlUT

íYO ÓF Wêw ù lÇvþ¬ (q hÙ Ä *Ž g ;öDžÉ. BªàX©RUZõP ÞZ©j R/ôÔ -UK% BÇãü ÇÉd

K Y)kÏ ß{ æÍ{ ûìùÛ a Æ

Ã>c Å

àxÔ0® º¥š ñ 1EÌ çÏ ÿ 8

wxˆ íÀ r>Þ1M ˆaÈÎÐ1ŠÅÜ & äâ6 ™ƒ Í 1Ë–U1#ˆc Ä0 Š{á ß eW C ãÜ\{ ˆ t É~ Mf Evp`§ÿØ”ù 4 ah@ zè67 Œ aÉ € say9ƒ A

3èà,5$£þB…ëzn¥9Cd 3£åÌh Ò©v* J 2“…A bb Þj{E "Ÿ]® Ø®

{ T ê M/ýÛ u–P ívýår î ê jµì» Þ Z)@«V íV7A¥ Hp P Z^Åñ i!= äâZdÝs»Õr J~gªb )Û#x ó r >

£! œ î' ìâQ(R cÊÄ U º–# Ó?W^Í š TÔds Ê Ç

Hð 7Œ …)C ñô O ƒã{OŽïý ÿþñ ŸŒ™Ó ó ú"ŒG*úù Ÿýýðcð ãož?øB c*î ?ùí Ïõ ® ž}ùè ' ž}õéŸß?ÐÀš ì« Ž Ñ F#á Æ ê'/ ì… «Èf<b0 )Vƒêð0 º<… jä[( ù y:À…É œCûa2áX F9À ¥ E ï R jÔ&ñHO*™ ò <ÔqòWò¦3 Í u&ü åÜ JD*Á Š é =@H qn]öp PF ÜÄ 6 =ÜçëÁ q$Öw

õy” åÞ

ТDg® ó Ñ þ

pÂa õ FDEìB êœØŸ&AnÁ 4B Î 1¦Ã^I¦9w O§=2 òˆ ã

b Rª"ÚôÀ a4Öú ãPÅ À ÄÖ€à*åZr4 cÓ{ ž0ÞšF70â/W ® v > Ó™I¢ÛšˆæëÅ” !Ê 3WšZ ã

n¥ yo ®ñìë ÿ£®ÖL v ö mò«

Ì§É ý

¬

'ñU$öî»þõ® ë_o® m k Ú ºhã nˆ ÙçS v™ Ì ûƒ® ”7 8;ŽCq9;:Îg ; 4J å a î p,lÚÒ܈ÍìŒ S 1$Úæ$Ú£ƒlÔ L q zïâ /Çåã ç+ÕÅt: Æ“ SÉy3ƒ ßDÐÑ ¬:ÿŽ m >ú–aÍ> CSYiQ L âynÆV$6$h 2Ä,qN Få51ZF îžz å *Y àÚ}  *

ÈáSÏ£z y p¬ÖNDñ É, 8 çïÀ‘

Ž' pÜ0 â º ŒÆB-K a R \ Ç ãmÈ #§2Ì ";up á”ŔÙ«ñ Zo3ýºõ6Fß\M%4 ¢€o YÞÊ9sýÝŠèé"á öÃÁ è“Ir

Š {U;

þ 3 X N Z ÇÒË2 É8 r ðìyÁk {æº( GÝSÿ

s

žà ô •jX-VÃÿðG”ÂÓÑóô Tíz joï Þ þ5= g k çßò?IëT ( aÁ`[ã M quã ÊA!

ñê{OÚ %6_[œC& g V Ä -Ž“þü

Òb Gåàò

L Ü0îX^ÓõËž_ j^§ä:®UªyM§Ôô<Çîx Õn•ï

x Ù^F +ÎÇd:{ý+Ç

€£ùqëL@#“Êó )Áò ]Î ÎÎG Î 8Þ©”»u§Þª”êN [rÛ Z©îWZ¥vÅ »mß«Õ»w

p(…ݦ㻕N T } äV ªºårÓ 6k

™ú` œ Çjþ rî PK z[C“ ;R word/settings.xmlUT

VYSÛ0 ~ïLÿCÆÏ

98Úñ H

-SCßeYN4èð¬ä ðë»’¬Øi Êô é;VkiwÃéù“ ƒ5 õš%“ƒq2`Šê «å,y Ÿ ?$çgoßœ6©aÖ"j èP&Õ ºb’ ä Ñ¥

R-S]–œ öOÒ ÒÑ 5

èŠ)äJ

’XÜÂr , šÖ’);šŽÇ XÌϬxeb4ù Ñ \Å ë >b-EÔ5“ñ+> ÑPl

IÏ *Д ƒ7+EL « ƈ Ä Ô ç@`Ó

r Ïö¬µ 4iÅ€â à Lj á 3K,C þí©` ÓhÒ% ) DÄ P ’ÔÂÞ“< ºBËš`Úï§íA» 7pS ÖÀŸµ D\ iðÔÏÀ +,ÆMŒ #üKß

ú“ åt ÈéNÈ}j Pé»ZQ[ûÚûÊ@ À{ÿN4)] Ô2È*B »À\A xr i{ e øÞ ÇÚÀ t¦¬ е*® AÌ;_¢ÿÎε IaŠÄöŸ ËI ž*¢ŠlÅKûƒYl p

_-ÈF Ö+wöñœ,Œ <N É Ê<Ês. ÝÜê ÿÑ Û <@KÛé£Ð mê“ãö–û õ S™ºip q5Çû Hç®1•

"sàdpë& ú: Óçðø «N 3lI t ëTY wÂá /BÊéŒ$BÌ :

~R n9't…{ÉJOl 2 ýtÆÁÛâN {$ÐI U ô2p ƒÁg¬ *H=ï

êF 6bÇ:-WvÁe§3užÅ€ s*…£kG 5ù}

AÖ’Û7 ó…j Ž ñ ä ©áCæJ€ c? NfÉ£ ~ý JaÇâ P@æ

ŠÝ’ª

u DðåÊN À£ßäËiËM=7

œß êî

Õí¢Ã¦ ëé #vØaG ;ê ãˆ

wØIÄN ÚàpÇ ýˆ µ ºaÅuÇÿ µ

òÛ%l;þFQQ k ÐÔÜ(7òM õ{h7ò)Ç¢Í62ïæßAü9èqN, Áæ¬p Z

Qü.ˆw8 Ä CÎ~ PK z[ßV+

ç f word/_rels/document.xml.relsUT

ËNÃ0 E Hüƒ5{â < ª:Ý JÝBø Db[ž)Ð Ç eyïxîœ o Ÿã Þ1Pï¬ "ËA 5®îm«àµÚÝ< Ú<ã 9 b“%

_KI¦ÃQSæ<ÚXi\ 5G ZéµyÓ-ÊUž?È f@y‘)öµ

ÕÉãœl 4 Á'gŽ#Zž !?ðð Ìq Š : È

3 ‘C¦ ÓX g Ò ùH K"ÑŸ3Ñ ot ( Ÿ LqÎz>Ìý’0 {“Ï:Ëo &º T~ PK z[ÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT

ÎÁJ 1 à»à; Ü»ÙV ‘f{ 7‘ú C2» ÚdÂdZëÛ D

ô83ÿü ëÍ9 Ô JV/ V+LŽ HƒÕo»çŃÞt 7ëW<€ÔL C.ª>¥bõ nÄ ¥ Œ©^zâ RG L ͪmï

_vènÒ© ÞjÞú¥V» Œ ë6 GŒ Ìõ åÀ ŠÕžÜK] DS «Ç\ æy«ëyÔ Áá cÄ$sJ<

& þw ä ïî?}ÓÄ í Ø ÿ ž MÆÒ} PK z[ Ì Z Ú Content_Types].xmlUT

µ”ËnÂ0 E •ú ‘ Ub袪 ô g n

Û ßwB ªè YÀ&’33ç u “%ø ¬ÉY?ë Œ ¥2 œ O_Ò{6 ^_

f r6Gt œ 9 Z Ì:0T ÒÒÏ òSÌ€ßözw\Zƒ`0Å Á ƒ' ÄBcò ¦ mp K Û &*gÂ9 ó¥) BR[UJBi墦‘Ìj ‘ð Çÿ5ȃ qI» d4 í såÂ

5 jZþN: Œé#xUB2 _EMíœ 7ñÖ NƒÙÿ ãG Y eê t»Øg ÖC Æþüšéèì•õ% Ñ N>€ Eù B »ÖYË D ÊŽ âíb>ßà J

ïì ÊD Uä0 … ó+uè

Úgÿd£-æg8ß^ÕÃ/PK

z Ï docProps/app.xmlUT PK

z[+x 5 docProps/core.xmlUT PK

z 8 ô word/webSettings.xmlUT PK

z[m º w Ã

word/fontTable.xmlUT PK

z[FÚò

ΠT 6 word/document.xmlUT PK

z[ä V`ü word/styles.xmlUT PK

z[ Ì{1O word/theme/theme1.xmlUT PK

z[C“ ;R Ï word/settings.xmlUT PK

z[ßV+

ç f a$ word/_rels/document.xml.relsUT PK

z[ÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT PK

z[ Ì Z Ú Content_Types].xmlUT PK

DContact this candidate