Ax Resumes

Sign in
Search for: Jobs   Resumes


Get new resumes like this by email Resumes 1 - 10 of 2769

C Assistant

Uganda
... oy F+ CÍ… âÓà Ç\ Çì Zšt e ýb?ép1 ÙÅ“à Ý ™ mä üßÛȺÂsÞæ‘õ S Ä ý•W™ eìHM #c $ 3ìÁd<ˆAóKTèÁcz š $# ä ?#ÁÕ TyG Af% çÊTŽ+QÈ%\éŒ Ax zšJæììÅA4 £ ÚçÃd ¦ Xˆç èéJ]tÍN g _» iñ• äLò+v ûŒòMÍ ˆ G j¢ fd xËŒ) HêÓ ûWzxHR W2 ¢ÙE +µsoqsý k lÕ6®ÀY ¬kP_§ Q l ò#t úÚUÛ Æ ... - Jan 16

C Media

Coimbatore, Tamil Nadu, India
PK C\‘M word/numbering.xmlíZKnÛ* =Aï hŸH–?*ŒÈA E ô 4EKDø HÊŽOÑ]»ë¢Ë «' %K Ô bpEx ófø<C …Î HHÌ™o N]ÛB ò Ð ÜßœŒmK*À @8C BÒ _NXBgHè rB oGJÅ Ç‘0B ÈS s.(Pú§ ÄC Ÿ@Nc ð ¬VŽçº#; á 6É!N( K>WiÈ Ïç D ë k Š Ê2 g2Â,ÐhS4íŒ ÅK XPRì[Æu 5Ï bÁ!’R[ Î çÖ 0…(#ê ÌJ eîS... - Jan 16

Accounts Reveivable, Collections follow up.

Bangalore, Karnataka, India
... Worked & completed successfully a project for our client- NDS Services Pay TV Technology Pvt Ltd, Bangalore wherein I was responsible for verification of accounts-booking of transactions in Tally on a daily basis, for conversion from Tally to Ax ... - Jan 16

Microsoft Excel, Quickbook, SAP, Microsoft Dyanamics AX-2009 ERP, SQL

San Diego, CA
... Microsoft Dynamics AX 2009 (ERP), IBM Cognos TM1, QuickBooks Fundamentals, SAP ERP Fundamentals, SQL, My SQL, Oracle, Tableau. Data Analysis, Data Management Employment History : Worked from home: Responsibility: Worked in the home based ... - Jan 16

Accounting Manager Financial

Magnolia, TX
... • Sarbanes-Oxley Compliance • Policies and Procedures • SAP, MAS 90, QuickBooks, Microsoft AX, Syteline • Financial Statements • Supervision and Training • A/P, A/R, Standard and Job Cost • Budget/Forecast Review & Analysis • Reconciliations • ... - Jan 15

Manager Sales

Bridgewater Township, NJ, 08807
... Assisted with documenting the processes and procedures of the import department for the implementation of our new ERP system: Microsoft Dynamics AX Education Hunter College 9/82 – 9/85 Major: Accounting - Jan 14

Manager Financial

Whittier, CA
... Select and manage MS Dynamics AX ERP system implementation. Directly manage the annual certified financial audit and relationships with legal counsel, appraisers, and other professional groups. DIRECTOR OF CORPORATE FINANCE, SP Fiber Technologies, ... - Jan 14

Network Engineer Manager

Stonehurst East, NJ, 07728
... Managed Lucent AX-11, ECI TDAX, Marconi AXD 4/1 WideBand DXC and Alcatel 1641, 1651 and 1680 WideBand DXC’s. Also managed Alcatel 1664 ADM’s, Nortel TN 1X/4X/16X ADM’s, Nortel DMS Network Elements OC-3, OC-12, OC-48 and OC-192. Fujitsu 2400 Network ... - Jan 14

C Pk

Meridian Avenue Corridor, OK, 73128
... çç qÞ øŠ}[5 J: Ã0$õDpNeg!šd• Þ hùŸo>R 8 d Aäœ âÑß ¥’ÔwÊôó.ŸYœ‘QÛ(š <Zd‘Ù®q["H#æ µ w~µük~Ô ‘ XS¢ù •ÑD Ü QÀÕ ˆ)ú'-ÿ üÉò¬ õ Ü ix * AX< Ë£ ÿÕáH ™Ð ˆ Á& €sÞáïlnkÕ NT“ v ï ¬4ÍÜg`ÏKþò K•\/ jQƒŠ v:l¦ î~8Ç•šgK¥ ® ¥HŽRú Íp ž n Ú ÝdJµÚ wQ©,Ëmí zB?ÞP•8* 8Q) K&O ... - Jan 13

Project coordinator

Eustis, FL
... e E*ƒääaªÄV UŒ2,Ž4l \ Q0Rïµói`&ƒ» K ˆ M`à v È*Q£ !Ö t S) ú U« {cóF¥ ~t/ö ODb£xníZ á ô ’Ô –ÆM Yª â jç, û ÂèÄ«4 zÿ‘T O( à ó ax a’ *ñµ\ ^ çk æ ÊÍ ãØ*â FÏ « Vf Ì\9Q ð4 É ÓóôìÙåôŒe yØ Vg' ΑÑÚ žÖnÅ[ Ë^Ikw' Ý ¦u ͪs(V]Š)Ër «~KEvXQd » “îÞqÑí [ { Jt *èî ... - Jan 13
1 2 3 4 5 6 7 Next