Resume

Sign in

C Pk

Location:
Boston, Massachusetts, United States
Posted:
December 04, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK œ™L word/numbering.xmlíœÝnÚ* ÇŸ`ï å

*T ªV *MÕ v ` C¬ú#

(O Ȓ

öX{’9

é4ÇÃW Î ~ø Ë«g )ä 1:pÛç- 4b1¢“ ûõñî¬ç:B Ì( s(Ü«á»ËYŸfd šç( *ú ißóD”@ Ä9K!UÁ1ã Hõ‘O< øS–žEŒ ÂHÎ= Õ

Ý¥ ý¥Ä A g ežÒgã1ŠàòQfðCÖ] Ü ÊbE C¬öÀ HP*J5RWM “Rdºï ófé!«Å Ì”Ï / š1 §œEP 5z» VŠíÖ æ UÆ![Ø\ Ü ˆV2yul UkŸ«µ ¦ R« Yy!ð! Y þr Ÿëù): Š T–ÌxU u$¢ pY

à:

EO0 t

ªbŽ' •ó–RŒÀ RqÔ7Ûnm•ËC R R Mí gYº* ŽÚZ »Ç ø¥ÀP ψ ñéc¬ Ób

žb Bê1p[ň:N TcS€óIÞpq Þ‘jp”a å ás úõã[5þ)*G1 _xþ@4V X- êTŸõ @'Å Þ [ùd šÍ ;F¥È_DD

Ü{&™ó p ædÄ ÈU

á䚊?j.vRlÁ+^kÛµöÛ]cÇzæ ÃzžÝ Œ#È {8+ÝÚ Zù X: >úª7þ_ ï? v§ 3º¢:ZúP™d k > ØÕÒ Ý–Ù 5Ïö v à æ ÿ û ÓNvoƒV_EY Ë ÒºZP Êš ezP 6–5Ä5

([ ÖN e

2 Ë âš ”

k§ ïM;Ù DÙNCPÖÞÊÚ[Y eMÿ `oe öVÖÞÊÚ[Yý(û ßÊ e-ÊZ”m`EY”µ(kQV EY”µ(kQÖ ”í6 eC Œn ÊÖóìTPÖèŠÒ F»¦ e èCm(ktEiCY£]Ó Fô 6”5¬¢ŽDÙТ¬EY

e-Êê e-Ê6 ei tý

6xvÃN ù"Íß æïIëìNëìI

v§ {Òº»Óº{ÒÂÝiázš ö 8ÃßPK =Ô2 VG PK œ™L word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK œ™L word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ( ÈY8H6E uz€1EIDH 1 ¬úö¥bý ŽQ(êJ ç{Ãá ïî ÍŽ’ B óÍ:åLZ … UÎ sæ Ø 4Z™ó“ôü~ûå®ÍJ Á Xn}fDÎë ÔÒ€_£“6Š _©J ÐkãV ƒ J«pJnÒô ï1 ó lÖ#VF B eèJ2,K%dÿ *hŽï ä Ec

oŽ I

{@ëkåü@3KiQ¬ Èñ_ 8 =¬kÝ gaôÙ E ÞÇ gq$nÒ ì cÅœ þö :1 ìˆé’q Ñ» Ú jÚÈ4

ç4r v

æù Þ©Y) ĪÐÐ È% Q … 4ŠWYìÀ a sQÍŠó ©PP þS'»I/â ÁÉ Vý í qSÜo ÐÞý Ÿ Ü €m ÿ 6 `bøw c, O>(O2NYÁ åE éÙ lÙO4` ¬xÆ€l Ö ýÉ Pû+kvØ ’Ôq:5é/æí PK LvÎ Ú PK œ™L word/styles.xmlíY]sâ6 ý ý Œß @HÂ,Ù ÙÝ™4Í4ÉôY V#K Ûà ì và ë^Ý Ÿ G”Œ

ÿÔsz D4Fd>vž oN.œ €Ä S ÇÎ rçóÕ/Ÿ òžŒ' ”Fc J3H sFY

öœg' M3 Pˆ0 K7ð c`èØÉ ˆ“ EŒr: *dDg3 Aóg#X v k å)$B è2ˆe ”ð eÜ¢¥Û¢IgbA^~Ô Ûz ¬Kk1

9 ZP gŒF si .œ%¢ïu PA” ]R i3I "%Œ’F lûT mHÓP«Ž¬ à K"…ë … åz `

>«ñ ê â Œ 9+

D Þ Óè ÆS æxÞIÎ

9 éJ ü]#ë{

<$ ƒ+ ùnh_ Í •Ü Û Uf ö>€À \É 0¦Ñ5œ

®Šìž™¢)é J ï-F€G ÀR È‘–ˆ Š p1á ÔŒÉ ðJ”« Ci r xE 5Ê< OAÆ vÁÐ3l #Š)+múgj Ö –)oÚrk rs0Õ’X g K+È ul• CÀŠ:r ŒæÄúBÀ!F 2 HNž ”Ù5œºM¦ fIý=C ÝÁWÑè®2ßÊvšÜ,PL S9TŒbëò

Wök¬ Í g *L= 7 ìáLt« R!hÚ .Có

I Êîª ]ÆMá!=6`& Üzý \PlCj ¥BÎ.máÏ CƒY M&B Í<Ï ãâVC” %BŽd ðCÙ uìþŽ¬AAÚ^ ©TÅá®MY} ‘Ñb™Éö2ÀÔÒ %š.åú µTbeŠ H¥ L@ZÎ&RT*ÚÖ ëð Ö Ù»ëÐÊæN èÖ “ÂÑ3bWó0þ£œ–« eTe6Uí- Îo™p š’ Þfù e f…

ÈåÂ5 X_

[e-Ù Æ •Æà£i Ø îÎb ÎbaÛ‘Å~+ ýÃb1؃ ƒ

Z ö ÅA+ ƒ fqPgq X ì Å V Ï ŒÅ èvdqØÊâðÀXôöÀ¢ Eo µ _[ÿ »óù žï ÂãIí ª…ãIíxR;žÔ fw<žÔŽ'µCañxRûðÝùƒNjUrþ Ñ µ Û U ) ’tÔ 5 þîmFêËü ÓÓA:¥ Ý3D Ë&q0E_Q CÒpä$A1ü+ äIª£c_v9 •z: -éËËí –9 P ø¦?ë.ÆŽwª5Wä ê bü; Mo l K ï]l¬Q~;oÅ _Ì[AÜzRnÙ öÑ y B¦o\kr Eü--ÝÑž®õ Æá 3á«ô1 òlZÆ6Î 7úóCù0ŽJ“çM&Ápò ñ ª_O

û‘ 1 )œ*ŸÜ ê) 7Rê ý kT)ïjaxsÙ_g ?h_ÛšÔÜ\úÁdXÛ(ª (çÁ[w%V'Ù6D<ä Ø ã•Žƒz

èþ.Õ ý og+ÅÕílÅhng Eç Ö <Ô Ÿÿö{ ƒ 0ûÄ þ PK ãî Ñ k% PK œ™L word/document.xmlí]ërÛ8 lÍTÉ $Û “ ô¬c;Ýé “Tœ®žùµ ‘ ˆ6H ЊúW ÆTí \?Éž ^t

«i+¦Èã?2I\Hàà 8 çò ÆJ Ú ìõw H

Êdòjç§Ïov w u< Ò xµ3 vçïßýÇߦ/C

d H ƒ û2 ^íDÎ m Û= Š Žµ ƒK3Ù ÊÒÝ@Ç)wr$•t ýa ÿl§hF ÚÉLò hb7– ÑV

Vy©Çc ˆâ§¬aÖé7 rV ïqß ï ÉÔ– Åu[ƒ QÙÈõ >â:Ve iºNo áS ŽXå

Mµ S£ a-Ü=Ë V- úk 6QÕXç –û,ß$æ2©šAâXi ê{ ú. Í75ÿ ùXXµÎ ä ÞÉ‘áfvó-x ñ\¬ŸÊµ x¥ å2S d & ˆ W6 ê tp%ÂSž\óŠ ÃÉZä ÒR(ùÄðxN öOÍì B. OÅ µÉÃZûÞè, “ûa Ö VààèÏ50, ø XàH 3üMÙô%pÐðÓ« ~ñ SÜ: êæÍ 7o}: cž)wË“ féæàðeÊ

.Üõ/ñÑà My à •ùØ ¬Š

) ësxX] Ê Üà™Ó;ûX-Ð _\ÆÕeÕÀ5ÇwÏŸÿ ”7 `yÂäwMÞ§y µ-vi )_í ì O:æ ö Ø[o

nÝ •üÖ ÑIboiÍ <*_g _ÛßÊ ÃÃòÎ _ ð~5Xæk tËl.ÏÅö SK3»_} rO V k óÝ{ DZqËÞí ódÌ Ë«æƒÙ€50èà X ñþ-3Þo Í óÅ5h xÀ. â ; I&šHßC¢o¢ïºô}É If{ìâ õ /úÏšHà DàDàu < ùÎäÙ Ïx 5nÜ Hã DãDãuiü/Ï e ìÅñÁ ô}ô

è»ÙóÚ.JþŠˆù öÓéÉç Þ/Ñôv Ý Š5qÙ?£eߪeÿ`Úå£ý Ðð…0FÆ< b§Z)1 =ö Ô Â œR ùB[ ö ŽõSþÝÝÁ /øŒ

Ÿ z Ê 8DKòÖ%ùu* ̓H(m Ë@Š$ L&¬E êli” œ‘ Wì<™Àb T 9Çq«9G 8Å£ ç mXú Zê u*Ø :JØ?ÿùöí[öƒœDÀ<# U Ã~F8 Ù-ÍÍ–ïÙü” ùŽæùqÕÀ ç ÍR

úgÃÓ Kö Æ ^ šiÕ »ÛÅÄ ‘âáç ŸþÁÎÿùñüÓÛó §ç ®O Ôe â 1 7x>Ì{ 8îK& vž

h lh \È0Tpñ…ý Aßì nKØôŸL`ï?ë I ¢Ýÿ F ÇÎ Éɺuµ ë ô ™š a ðl #–HÜJ bS Mu‘MmÊ`A$R ö ¦WI' ß MA Ö ºHüWB ï >W o 2ÔÓS 8£«A*x~’Åy“R]«•jðìmXÞ{V jU!}

æëqdŠáõ d +þñ ©òæpÑ Wr Óñze

ˆBë6+ÜTˆd Âûóï ŽÁX*Uð‘ h /Ž ogF#1ÖFÔáLƒÃÃgž4ð㊠*.uðì>&UÌíü b 6æJ òt•’¬3òJ¬Ü 4ªóÊ{9 ÿ • Uc Q [cÌAêu'JN’òÙˆ[ Û> ØöÙªÏ +–Í çä2 T ¢^Ù?–:Am

ƒÕ)BÆa Áê™ 1áN0,sš Äf nñ p3, JïÀÃ`-3 ( û$»Wöí B9+ Ã^ lÑp-Š zVüšÉÔû1Ù,ˆ ̈@ ŽÃ Ù YòïÄÍ Þ5Ö þ"áýCáü A Ûµ3Ø ÆÖ çÖê@Â' LâÍ Í©Ñï Faä a$a$a$ad

g«Žâe 8cS ¦Q)ãpeu 6KQ c

Ô™aè©èDÂñTÖ å nàí< Añ©6WL m*”Â_h

ÿüR Ïý

ž š ÄxïB ï S”m Ÿ Æ ‘ÖW

áÒqƒô /ýF [Ž.\ ãÕUÂc ÿ™ü N X !ÃêkË Îý -<Øf Þvz I§ Ð O ï

Q€ p 4YÚ1 ‘r n£Ô B)B)B)’B[8[50äí’ 5 ©ÊâÑ\•é T)Ç3 6 o ƒ7ê 3è p êH nÜ8œ+ Å f{lÄ“D¢ 3\B æ T p¬Œ¥â ª Ì VÛ Ö FGÙéãÅÁ€à à à “p )ÇžùaY ;[8ok µ Øë`i>á o & Cë…_Á6 GNÁƒò Ú ú¬EƒG«åæj I Ë îNK%Ð ïÓ2! <æ Ð̦0B,à™…ËÑlI¥ÄÞæV X0ÕƒýY6Rh µ7 C œÀ Ò ÐÆÀ <£Gí–ÑÐ@l lýn V–òD ‘æ&, c# ï'Ì ÎL h C bÑ® M1 ˆ%Ü jo ËìT: ê[4 Þ‘W å \Ù æË h V ÝGÀˆv 0Gî Z~Hz Ò “z€ ÏV

\y 1 9öÇïÿûS ûØ… _Ø kãì ÿŸ ”D yÜ s R V\*ñå _Mn m FssšÅ ÊDV n Ñ Q

g æðai ž žF6W üš TÓm 8Ü P »ß »ï ïd Ï ûþ ìžx !L§gë« ó Ï bþ ‘1!çLct zçË®Í š FméŠÝt@ âB ïÕ,IØÇš 7z=èÃÂ

Ùz ÔH…ñÝŽvÙ Y ò(JïÐ.N áô žç à M 6xNª Éj š#Á §5 6F Ž'îöxmÅñ Ú%ðÒc 3 ; Y ìj’+ Í Eô5\RP!Èœÿ [ŠEFpï¦ aËšÊ 6]E x o í守+Oq%û 7 Îâ £Š l{ì ÚM Ý æ Œ^ µ Ç œ x&0šš ™â34Ÿ

Ÿz iüÇãˆÒ _vq¬À F™ÛÕã1ƒ® E aóR PÇíõ^ î î î î p jàÎ Á0dtâ ó ¢M^ ú Ð R QZJ»<.A Kf,ÕÐ&ºÍ,ùÙt tN t t t tZ8[5@gÅS ðà\ .mD¬ Á ~Ä B£W Ýw

:t]ºY OÓÌ á D"D"D"DjálÕ@ ÿëJ<Ê<Õ "ˈ»Èh]$Û òŽÆÉ hEÚ ! TX

ž}.$D

ŸˆêÐ Ó(Dyì Ú8[µä¢Jê©$ž €Æ … ƒ 9 D »Ò aE Z á /Uè6ÞPN8   6ÎV Ð šÍ£‘•0 å 2õ Ùî JQFpCpCpÓÆÙzø Ïb Ï áo;Ÿïe)s ã#[ü.ñ H5Pî`8 ^ IY” ç ž <šãœÿm u ûä Þ ÖfýÐßqvÁMÀ=œ\êÄ’

úz ƒqS HÐý ÒÛˆÿùÒß Ÿ ÿùᮟµÈ»¥7Ðuw8 >Õ >µ©ø óŒ û? ošA M$ô§Žc @ºŠoª«è“® t WaSt$G B+ÔÅäæ…aj ã ÿ ecX#Jb6 £Sx Ü1b" ô 2 úW Še z :ižZ ÇRìÓßÅtë6à ò

[Ö™

5 ZÙ ŽF V Ÿ: 2á áØöpF mš z:wî Tv La •2)U® Ï•îE šuªL§•;X H+ Ë ý, Œ {j ê xÂíU©ø_>8 Vî2+:î.8ÜP fÂ0 rE mš v>Oµ8Õ檔 Â[# yW

2ZĦþD qi! O ð à ûð Àgˆ, Çå “cª[{ìsž

J éËÌ ä+{Ý É

òÞ qµt•1 ÛRÜ ! ! ! !`

g«Öáv¥û[ ’9W0fé.rÄ… -¥ Òk'md Q mc¥§€m# "ò 3ï>ÒC LÉ` LãL ”ˆõ 1 Íß É ŠO1 ë6Z jálÕ@« Å™Õ

e V WåùV Y£Ì F™ôZFŒc9w / ãô €Ï K æ U ô;a AÊZ yF{Ì ¦8GK ÃXÌð_ Ìÿª:[[ÁAè ÆÃ>î u& B:Bºíá tÛ4[u N X\1 mö üz Ð7ƒ ãÜv£<hS:Ï €å ñ+”ÁŒ æ Ç#äø¦ I /

ß0cÎdÁ ÀâÈ ~ l5 êÐ<Ó uÚ`Ð Ã ê#y ÍÆ:DÔÄN¦ÜˆHgV xš JÇ áž:E

Ýö O »mš Æ jÜ0 )

ŽqwãY, ®E$á,)m ÓŽ ÍSç$ ! Ù ÖE@ M õ ©ª<Ûú…' D ÿ :Å[ fnØ ¦º0Ò1j

Ïî8P+íéË33 æ Ë'lë [þ Y /Ô ùN ÝN 7<y4ïÊ ö ïãŸý%^ÙP?ÃM m D D ÐÅ)Ñ ÑÅ-tqFtñÍ颙_\c h EŸ?2ESÈ t%ûm64ÎGoîwff g ë KžM2 !qêGÄY;BÎ Bôa p ËN@>U>8N Ó bLígL ZWŸE %2 <i"æ ôŸX

Djx

»5ŠÝvq ÏÖà 5êÐ ò F…ú …"DkYïì R ø ó 0- F Û)Œt

*óólYq,L€

ðIjôµD Ä vS ý'B

R: j j j jµp ê(;JÐàÖ

k« ÃQ KS Œ fŠ £ cèÌ C‘ù‘q ã óÔ‘A e ÀlÓlÕ ó_3™zX  y ¢E J

D /2! Á

ée!Åc •WÝcó Ä

Ñ t e åXÎS:*ÅB3à ˆ¥ Áše 墀 ÅÓ £ c #ª

<uTPÂ0 íአaÛ4[u ÊÂv! âU ñÊ2ôÅŸ0™Œ ’Ê R c 2á ”Y"Ë@g –ÖeFì 3

dˆ جGÀ@ ÄÄ Üñ f Q,] L,B eÆ[ÓæúFÙy8{ê g gÛà Πi jÀÙ Cæ B E ì d T Gi ýÚÞ

äc (ÒFg“H (%

ìò Q90 % ¦B,ž% SEÀƒ ÑS€,ß(6 Ç.SÃg…ß$¢£É ©t cªåGg

¢nrÆt ðÌBÅÑì þ ã øÔñA nÓlÕ @ù xûŠ<Ñ c1Ÿ ˆ_ûÐhÀj ÐØ /)U“Æ Q M# Ds È•D ør#ÍMèÑ kª ÀU \

§VEy Òˆ_3ÌHÑq {ê ÛÃ Á i j ØeÄãTk/gÍ*< IE ã, Ýt d ß%n

Ï ÖôÒ ŒæpŒ ;dx' FQõñ£9 Qfíf oÅ 6ìæ(ÌX Ž} ”BÝœeç@ Æ ì r

=Þ7€=ö3,( â »8_ßïñN Fø Õ:AçKÇ ýþÑ.»à dSt l¢ÏØ GàbÄ«Z Nß 0 U éø1"1

w Ž é ûxQ£hGÙlêþF;Ê ÃÖãu Ï<ñ ˆ \é v’ ï$a Dü ø _Û ueèŒþÁ.û 8]\=k" zŒøeÄ Z t ø ñÖˆŽÛFÇ "ÑÇ

F Áf ï7Ú ^f ;EÏ*Ú

þÉ à W H6 ô 5 oÄÈdÜÌ »

ŒXjÄ Z s;xØ nôvðp@ÛÁŽ ï7Ú žép"Ø¥3B8öš öŸ<Nÿ }o R )lˆ ðfÛ ÉÃï ^ x gÏ~óØÄ@ C ÝVñ ®n ˆŽ Ž y< ÍcGˆ m ?GÐ¥eÿØcg3a(-ú Æwâ

¬ §7¬Lü ÛFÜ Î qûØD ="NÖ N ©S ‘HmØ 32àŠ šo" ?µ å Tò, Rfåæúíµ jpï M q£ß?¬ OE& 9

Ð1 7ƒÃù/m®ŠSoÃa

;É02 ÞùËû ù+Æ µÏÏ\ dN ¬

mì ÿ /a@ ŒÉÙљ > € Ž¥™ F p®<2 J 3ëDÜéüÈ Ï Z8[5àë k’ ØBq-”Náê @ vføÔ Åç €trŒi yòœ b.µ >'fŽ1ùÃkn Îl t ! TS î [®zy KŠæË º

àð àŠàŠàŠàª… U ®Nµ6 L ë Å ò”̧e8k” ô u! DŽS>â6Ãfe Ê8ÙU 6n 0b Øà ÀÛv5ÙÑ D œù ãøõ ð ð ð ð«… õ âÖÉ©ON

¬Ëïï Ëê š,Ú,Ö E

. `Ò c{Kr O òÁHá~Þ j 1p UÍB Ë%µy

Ò ™tfÖqÌ;!Ì#Ì#Ì#Ìkál= ótæB p©à 0e%XöXk Î L BZˆb[ /ƒy’R ààS %B #…ˆÚu‘ë5Á Á Á ÁO

g« üÌ ó-ˆ*Jó\ »ÖÊaîò Ðä ðTÉjý™•ÏQdåoÂvÛ®â”P P P P§… õ 'KBa&Fg ðË %Ô g œ :ÒŠÑ 2\5)ðYU+c… ú ŠÀ •Y Y¦Ï Ìo /tdô Þ yœ Š…@ý

”Jsአí9ÈDV:Ÿ] mâK1ªìíÖžüËqk¥u>Å« ¢Ä h6KSm &Æ»–@7z Ó ÝApÓ _ Ÿ = -œKrø Õ t\?øxa s¦N ŠMf äu=ÂÁp çøgÃÓ f8 v ÖÞç=v X§ÚÀZöË‘  {

Œí ÙëGç Uœžã&æ…9 ŒÐŽÄ º ¦Nü ƒ£cÞM7ë ûQÿ ÅâC I,Þ A í U F/ËÍÍ % 4Ê[¬J ä Ù?Š è2 % z4ú @ Ž

g g g gZ8[uÔ • ÈZ6ˆd Š'C   “ ÎÖƒð 8\t ºÛ òÉòu¦ÒxÉ Í W\ÇÈõø.(: jál= Šb ÀÒð X mƒxôxÁèéd ù,á µ tÍŒ $îãd=v¢T}

û-"~Ì`

>xñühÁ$bØÄSâÇ =OŒ«k«ègnD 3+òX#N W¬

þè©cÏ H #‘nk v Á ÏV

î™ö • aæ0æaå 0 ;Œ Ÿ ï Œ ÖóùÜ â nj3à OJ»ÍОbÙ õˆÞ\Âé*šï’Æ íý»íÁvôÔ å Í (mÓlÕ ¥ ã Ä

D*N¥p y Ô ÉpÁ“k1vüªÓ 7Úë Tåëª Û 1àáÜ ìö` s ãWbW Çùk, ØRÁ z@Õi OÙŽI A*ˆ{YÅ- h-¬Ñb 2 Äö#€Ç£ãœJ¦ðÿ )f?/pÁqøòÝÇ« £çÏ ìoªÿsâ).

p.®"ÁC E,ä Z»ò hý} ž¥ÈŽ ãÆÍ Tå;îcßáÌÿ !À û PK µÏ ƒ xÓ PK œ™L word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yï 1ëÍ

Ä7 Ø;RPd9 $ãêžZ ŸÕîñ

DdMµ lÊ õ šÓLìz E

cöïRFÓ Õ1s ) 4.XÍI Vzm t r•ç 2L3 É ûZAØ O ªÑã ]Óô Î - ß ôaÀ ªC ¬àbe)

ä}ˆÕ ÓïÆ+ÃÙ™CxY Ç Wÿ d=

í CÚøJp æ Š%!8ÍNîà$ÿÌâÌ oŽ ü PK J »ð PK œ™L

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK œ™L word/theme/theme1.xmlíYM 7 ú ó=c/ñ {l'mv“ Ý ä(ÏÈ3ÊjFF’w @IŽ…BiZzh JÛ fÛ”6…ü…jfü å 4» ÒØ` ç}õè}¥Gš™ó Ž3¬

BÊ ÉÛºuÎÔ5 G$FyÒÖoì M]c ä1À$ m}

™~aûà ΃-žÂ jÂ>g[ §œ ƒE¢ sd sÑ6"4 \ ibÄ 6lÓô \ r WG# Am p©oÏ øÉ9+*"L ¢ GÙ¢ÄÆ VñǦ,ÄT br aÀ hhëfùÑ íóÆ ó

’Ý üÌìf ñ ]ÚÑd 0t]Ïõ;

ÿvå

ú~ß_ø+ ŠÄH 5¬ mu{Þ + ªK…ï^Ðs¬ ^òï¬á;^ñ á %Þ]à á2 ºô 1 ìÐ á %Þ_à f§ç 5 J1Ê ÖЦç;á

ȈàKJxËs =ƒ/Q 4»*ûœošk Mè@ Êä Žr OÇp "

FCŠ

” bâ AN 6ms`:â øºåU d]UEl ªà£ ˆ¢1oë

º yñôÇ O k' žœÜûåäþý ž ÿÅß ?ÕþzüÝó _©ñLÆÿþÓg ýú¥ Èeà ýñäÑ o>ÿó

x ßG dÚ x 8 of Ÿ $[tò 6

tŸ§5ô•)À@ ëÂz oR! *àÅÉí á ”N8R /§Y

K î ª Óå¢/9

“<QwN'2î: ª Õüö'c1ß‘Êe  ÍkX $0 \+ÚÈ

[ Õ⺠"J qí Òº )C mt e"/S A‘ïZlvoj] Uî{ð Ž Kˆka dJÆ Ã2r ðTEroJ£ZÀ ™N &Z? Œ©l®Òi îe!/ê ïâiVGRŽ TÈ

@ˆŒì‘ƒ0 ÙXÉ å©Œýˆ

ˆ)

k +I ú

)Ê" ß î ò7[Û7 ª'HÑ2 ª% I}=Nñ À

Ôô<Cù+Å}EÖ •u! Ï }ø ô EÊ µ*ã p«â

£w_ _ƒb î Òý ”îMëùô {©Ñ T/Ýd Ïí# ñ Ÿb ÃJugbxñ@T–…Òhq 0NÅå Ö(០žî¥`,º Ê 6s 0mL Ø ô Ëýe’í’ ªµ¬ù ©0 Y/ö y Ø xUë Ë[ …û ”0™€W Rgu Ž Dà Ë õ2 þ4P<ÔðÜŠ‘ o à ÈSe?Ïî©gzS0ëà Ãk §–é iºÕIHÓ0 1\ >å\ ZêTÛJ Aó,rm¬k Îë%íH¬9Ç n"0në#q2 ÙXøc…n œäm=â @ÿ e SÆ lªÆŸ Q&溜 œ/ Yv` »äZæ» 9c5Ép4 ßP,Š Ê õ-ÁE L é 4>Ò xB Š ƈñE4cD¥É ŒâŠ\Í–bí Ùr <NÁlG‘Å

:Ò8J¦«£2T! &ƒÓØu_m "š 6 `£Š Ý&/ rÔ¬<¥ÖµšæËw ß $jM55GMmÓÞqŠ CÜì Ù ËÝ`uÖ Ò š ÃÛbæ Äqu 9«ž pþP R v®.Ç\ PÔÖï ^Ç

m/l M ßp

l4 ŽÓèxžcõ=Ëìuí Í, ê{ îgðtö楬_{û’Í Ùç qùöÅ 7 }Ñ ˆÌ

ß œV o œÎ áöºÍF+ô» ž A/ôš Á ÁnÇ ] ßløV 6\ß,è7[ ÀµíŽ tš} sw k1òùÿ í PK ªR%ßü PK œ™L Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; cÙy3ï}vìñtã] ÆL6 J Ê *0 XÛ Ôçìuð

b 5 R[$5 ÜŒgÛ THs J-™Ó£Öd–è Ê 0ˆÒÄì e ù ê»áð õP“ñ36 r\<í Ö• ”œ5ÀÂ¥ÅL w íZÿ o

ê# Á Ìèº ZÚD Ç ¢R ð.'“m ÿŠˆMc

ÖÑ ß1 )GƒDr Þ• Ì2Û§~@æ7ðb«ÛJ}PËý&/ Àò_ðt\'íÆÑ%# í:¬ü ÌOsôòU!zŃ

§Aú’kr o

ž» vÕøF f0wgîD/ t Ú'?PK 0 PK œ™L=Ô2 VG word/numbering.xmlPK œ™L ö ê Õ word/settings.xmlPK œ™LLvÎ Ú word/fontTable.xmlPK œ™Lãî Ñ k word/styles.xmlPK œ™LµÏ ƒ xÓ S

word/document.xmlPK œ™LJ »ð word/_rels/document.xml.relsPK œ™L-hÏ

ñ' _rels/.relsPK œ™LªR%ßü Û( word/theme/theme1.xmlPK œ™L 0 Content_Types].xmlPK B 0Contact this candidate