Resume

Sign in

Hp08989751819

Location:
Jakarta, Indonesia
Posted:
April 29, 2020

Contact this candidate

Resume:

PerihalLamaranKerja

Bekasi April ****

KepadaYth,

KepalaBagianPersonalia

DenganHormat,

Yangbertandatangandibawahini:

Nama :SulaimanGunawan

Tempat/TanggalLahir :Jakarta,27September1988

Alamat :JalanRayaLentengAgungGgHJoko1Rt008Rw04No17 Kel.LentengAgungKec.Jagakarsa

TinggalSekarang. :JalanWillisPerumAmbarapuraKodau

NoTelepon :089********

Bersamainisayabermaksudmengajukansuratpermohonanlamaranpekerjaanpada perusahaanyangBapak/Ibupimpin.Sebagaibahanpertimbangan,makasayalampirkansyarat syaratsebagaiberikut:

1.SuratLamaranKerjaDanDaftarRiwayatHidup

2.PasPhotoUkuran4*6

3.FotoCopyKTP

4.FotoCopyIjazah

5.FotocopySimB1

Demikiansuratlamaraninisayabuatkiranyadapatdiperkenankan.Atasperhatiandan KebijaksanaanBapak/Ibusayaucapkanterimakasih

HormatSaya,

SulaimanGunawanContact this candidate