Resume

Sign in

Front Office

Location:
Johannesburg, Gauteng, South Africa
Salary:
9000 to 10000
Posted:
November 08, 2019

Contact this candidate

Resume:

WebKitFormBoundaryt*iBKPwgVshUTUJb

Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="blob"

Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

PK az^O word/footer1.xmlíX]rÛ6 >AïÀá»MŠQ=©&rêJIÆ3nGã:y_‘K 5 ` PŠóÔ;ô =I Úñ0Jÿ µ^HîÏ· Å ÅŽ^ þØÐh R Ζñì4 #d9 ñû ãHi` PÎp ß Š_Ÿ ój (µŒŒ3S &_ƵÖb uÊ 2£, l@ OY%

ÈÛVœä É–P¢ï’,MÏb ×q+ÙÂAœ4$—\ñR K’£{x 9%nï æyÛ Ó]ÄD"59p j"”GkŽE3ÊÚƒìžZÄ® Þn/ D+$ìÍN4 ç ’ç e@œ¥

h! Ç” cúL,ÀX^Œ€BìS Û ƒ 2ÔBÑ) ôª+ • ï f GÔó “X<B0^º• Ç@ä5Hí è1 ”ç·X €í Ñy T $4 IÕ íì,

Ñåç hÕ ÝçÇ Ý; o ó ç û h 0M ^Æ©ûÅN FúP y(º^c -Õ h6ò@8 / H, t ê“ØHû E ?áGm w`cÇ _ j$ß“ ïWœiÉ©WÍz•ø è 5·ëË9å g/lnJ@ŽÖØ ZÆÙ<ö v (ö( K=X§Þ:

ÆŒÐÞr˵æÍ4[Iªz*,ê=" bœ Vua”% F

æÁ4§ GÖ Uî æ @i 7Çe~ö2

Þ Ë â,u =žÍÓTÐX@iÐ\¢[4gÕ§O í Ù Âlþ øΣ êÞK"• ê \z ä>;ëâjÜ J 5ì ŒWÐl ƒO a}ÁÔ= ~KF$$£oÕ c *-É-Ž

1ƒ õ'/Í2/Y©

0# 3 fJÒ ”TÌë Ðn ÛË®xI8•ò©vðHÛ8<ôÏ»ñ5»aŠ éAšI(§ ýß7 !Q Üa j¥$yKÛ&ú@4`ôû E—Œq{ D?jsElÛNüÆ Ô ]ž6 øû

Ì 0êÎv õ/æ 5 ïs zÉÿ

ÃΗ X™a+

o7wÂp

5«º Wé£ Ù\ {cñ Ù

í• Ý*>c ð)þ 4ù ûû@ Gý

f õß1ÃL žÇ•ÿÜ òÜ ÿÁqeBïIº Îÿ PK Ø Pá PK az^O word/numbering.xmlåZínÚ0 C”ÿmÈ ªjÕiÓTMj &1ÄjlG íSìßö Éœ@ h!Mq,~Eøú ß ãÄ BÆ % iŸwL ’ FˆL óÇãÝYß4 %00_ 7 Ÿ.g ’á drž à00c!Ò eñ0 ðsšB" cÊ0 ò# X

)N ñb9 Žo.`h`fŒ g …Œr: Ë€ŽÇ( GéÁöYwîrKà C"Š F)/Ñp]4iŒK ék/1ÅI9o–î ZÄÀLòŒ“ùB3Ê¢”Ñ r.GoçÆ

ÑîìA` Qyì Âúše$ RÁäÙ T V@-_dÉ Oö dnú F —í(@

>WýS W o H ë@ 1`¢ Hê $4 Ñ

SP%s4Ù+ 7 àe’òƒ Y 1Há mò> ÏŒfé2Ý :h+;Ðî à” CY Áˆ

BqŸacíÓ—H ÓbJ2M ÉG`vŠ YN™ cS ä“ á Þájp”% s t Ï•éïïŸÕø Màx1=ýÎò åà éôû ªÏ 1 ŸlU ÙâqG àù ð À pãá hÂs” ï0@ÀÅ5G` 9 &ü óHŠ âµ6Y ßÏ =”3IQ=ÎnhÆ dÆ=œ•lm -yÚ0, Z

ŒúõçPv< Ñ û Ûñ fÍS _ }ØU }OïÊî+Ù =§fmo k= û wQ â y ö•ìà [e·ÖÔê RÖi ”ukž -Ù

(ÙC +ø #ÆÅ7”ÿBßæËú@myÄh ÐtGŒ -uÄh P7GŒ UqÄh 8Í m çë F{à æ ä\ ûzKR UÓ¢q

Ý$i Z4î…Þ SE Æók6!N¢EÓõô®ìjZ4 wƒYE Æï ø'Ñ¢éuu«ì JY -RÖÓ[x j î Š lÝ ì– DÊÖ >

)«ùýµ )[û )‘ uïµOCÊjw -eI!aÉê åÖôì V1sËÍÙíæ âæîvs_qóv»y«nÖÊ?£ ÿ PK OKˆ _- PK az^O word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®” Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€ Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ßì`ÀœßW wôóm f ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á/Û ” ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK Ž à ê PK az^O word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠHY Á ) `ê8 …í ÆNCo Kó ¥BiXEÉóûf<~ñÝý VÑV “h2 c.M ÇÙ- œ “ƒB#2 ŽÝ//îš @ã] ìÆ¥šg òÞ qìx%4 9Za X iðá•ÊX vÆQ[ðr#•ô»ø2InX ÁŒÕdÒ 1Ó üÞ’bQH.ÚGç 1u – äµ Æ UŒI Ð WIë:šžJ

bÕA mb«U·® cªå M8

Ü rá\øúp {â" 1À=¢wŒiágÍ®

Òô }2Ž@}íy Ý í

5ld …Sc 9HÏrC@»ß]À y~ [9*ÅG àò5õ œ à ï j

A! ù

Ì ú0çå 8 ‘r % BêÎ:ÙEr —u V ò 'ÂÚ q šBûö .®Ï \v€e{ÿEMj@ ð @…XJ ÿRžD Ê

t œR^Ðc ã¢õNoP Sn I

Š^D WãöB^~ PK ˆ 'ˆž Ò PK az^O word/styles.xmlíZÛrÛ6 ý þ Gï HŠºØ %#Ëqœ™ÔÍÄN;Ó7ˆ $ŒI€ HËÊ Þ/ -É1ÓÒ/6 Åòœ]ì ô» Ïž«=AÊ ÁÓžq® 4ˆmâ šö ?ÜœMz

v€K0œö õ> ÿíÝæ 2 ÇìÒ § u ø—ý> Ð ìœø óÉ ø ®ú f Ï Z Û ©ë£^d L{!Å—‘ 3 Ù”0 Ä’K F â É jÉ5 C â@îاÐå> ÌÖÈg 5ïPk r

yÚõ Ož ëmü&»9 l8 ž«6Ú êø”Ø 1. V“ ECo 0‘ hâB~ÏØ œ Q0”ì}Î Ž@“ Ò I `n GÔÔ €nË^€ ðÌ® Q£(.Xà yˆ {

h p à û :s€Ÿ@ ÌΪQ8,9 (ðÒ e/bÖÐ

ár >L Ž ö ’ÐOÃÝ:ÄZ& áË ü tˆ}

— t & ô+ ÑHþº!8`Úæ 0 io Ç%6Ë

!`ÁŒ g eVõ…IöƒO< ž0 Kæ (s ^Å2ˆÏþž q?ò«_ôÖ/Ž Y ØHZ Ë òƒ–Ç pÊE"ÛÍñ(

]. a@¢Müh“ Ù~ 0Y ëóå> "ðüµ ÓÞ TWˆ µ’ ( > ŒŸ +%µ·\Z6 €…

s Ý5Ø¥ú!n! õ lx &4Cq : àx6Ý ÏA•<¢ê Bÿ â/œ V — 5LÉì òƒ ? 5Ñws Ä ¢h9 NkR N%ËDá!0šµ0šo

ã$ â`t<ŠƒQ E%; ÅA-Šƒv hž ÍŠX4O V-ŠÖ[£håQ N€¢U ¢u µ y k ö‘(ŽjQ µ Eý (ê (êÇ ø€ Þ ”J ”þ ªó "

ÇGEa ©ýª Ðuj]§Öuj ©Ž]§ÖujmA ëÔÞ : Q§– çŸ ùº à"eÈ Eº>þ8

ñš Ø œ;Ñ+Á â é ç¢%Z F úJ (Ø ºEŽ qa"ÄkäÀ Ö çq U)irA Ó Í ø Ÿ Ýp’Îe4*ÿ g Î ëþ ”>ñw)»p yCŸTj,H o—

ŠVë Fúy§úÉãÔ Co ©ü –

ô/ˆí I WàᥙpËç KN 3U \e íyž á“Oí a]Gõ=:®lâ šjèúr)i\C ÎÅ /iy—ÃX[ ÅQa ÿüªI O 95W?9U…Q6;k ^T= >3GÖ8W%JÇ~ö Èþö- œW 4õl…ž. ä£óÍ` ûÁkJ è W 7ÉÖSšLÒû”Fã á”6 æ,ÂÛW úçI öó Ðä «®ëâ K΀R~ˆÙ `îm”Êé1 šw 1.$

’eH è_¢ Ðæ î}’S óÓ? ˆ+ຠà n C4§ÉÉ} ˆã« P óÓûuêv §š[üð=åÑSóUú â Òé(úü

©QñÂÃhø£ºþ ! þ ŒŸ7 B£ªxgÙÔRZ Ç ž _ 1ådT]Ka5 ui¢,ý ù æ•‘Ë Þ3 èw gC …šO8ÊÖh

Yƒ •

ñF0 GeÞ ;Á ÅýI ”

ÿÛ GG~ÊËK#ñ " —Jü’HT–šDb pY ö œR>6àn2”Össª Z gk6x6¥·/Îò^Í&æ`6ß]§

Õ%ÊÑŒ“ ) ô…Q ¥ eµ£ë<ò ÓîàFûÆË

NÊNYœþ7ZÅd\œ

3 ^¥îÃEPùî/™xã U*òô ºBI d DÝT

ænì#ùS$ì ï€57u•_û®â§ VËôþF6W ; è kð Y Æ ÿV :RÚGŠÕ‘Ò>R

)í#eÔ‘Ò>RÆ

)oHJw éî0] uw ÿ )Ý

… tw ’ÒÝaZHJw i!)Ý

æg’ ÿÅÞÿ

PK T íD F PK az^O docProps/core.xmlm‘ßNà ŸÀwh o m í.4»ÒÄÄ w Ž]cù `v{{i·U£K ~ßù8@µÞ«!ùBç{£k’g îjòÒnÒ I àZòÁh É =Y7W• L OÎXt GŸD‘öLØšlC À -*î Hè xˆK åâ“w 0pÉ I ÚÅHNJ) ¥Ý a H 8 B

<äY ?l@§üÅ 9ùEª DÏáBï} €ã8fc9£ ÿ Þ žç« žžJ iªS#L8ä e ìxÜ9y-ïîÛ

i

šß 4ŽU[PVÞ0Jß+øS? sãš G7 ËF ÿ £ù PK õŠvA Ú PK az^O word/document.xmlí]ÝrÛ8 ~ ó (_líV%Ñ,g6 +Ëv¢]ÿ ådkÏÍ DB Æ Á @)ÊÕ Ã Ú»ó,çQæI R È LY!d S I RèÆ 5º ?ÿåkÀÐ Iyøá ò® €HèqŸ à ŸoÏÞ T8ô1ã!ùp0%òà/?ÿ Ÿ'ï}îÅ Ò- ò}à}8 ) 7" –ïxDBýå ýQ K wqôÖãA íSFÕ T i3üÃA, i o ê .ù@™KÞóÁ€z 6 orÉIúÈöŽ%A Ê ä µ kkúËÑ ‘ñc?b Ùy“h“»ù O 8 –ÜhÂ… î )õÑ“äËy •ò

hš _ É#,ßsö$ á

ÍïýNß;í4ÛÔý ï

É6y ä«sÚ XL

œ èFZ Ò JÅb® YšðFX Y,K

Œ{wÄïàpŒçÊì 7Rç•– Š J*Ÿ%ÙJyE]z# ‘ûÖ ÛµöQð8ºW z–Ö F`¥ñ ª ~Ö ØçþÔ Fhò óá œþ

N ûþàõ nNÈ ÇL ùæZ,

ÔßGXà®?Z

ó"’ ùM_>ÆúæÕúA)9Ò‘ËÇJéÙ¥û {ê5 nùÙžy{} b CåÅ š W _Êôjäú^FØÓp ƒŸÛè QCÿ 5Í]Tr ä§; Á*Hð ^ ìó Ó ˆtQ€5 à ìñ QÜEÙÕAvOÈ®ÒjT]”\c äú .©Ì:n“®Œg Œ ÁÈ^ 7 É

>ÞC7vJöÍEÙÓÐ 22ÐMUêuÛÌ€

©Î VËi 5òhå #/öŒ *Ò æÒõõy·Ó í tC$ Û 2•

]_õºæ«w.BÂá+ óõBê¢ •# 8ÂQÄ HÏèV Å%5ï BÁ …z$ )ÁBþþÛ ù AIè $G<f>ê Ä ˆ Šè;(Û žo%ï ÁÞ My, ïÿB<EÇD C] ã;š¢ÈœËC ˆn

cÓ yL=szƒ Ÿb H é7D ŽâPÏ—1{ƒ âSO_ä ègÔS«;'µªU á1AØû5 B

FÞQÆ$Òv7º

µ Nü •qÀµˆ£ –VmÎ º SetBtï)ë Í&^6ÛF Dsú Q¢o FX Ñ/ÜgA7'ú X

!Dimœ= õK

ß<AÇx é ÊsT åÑ€ cA Ok… ýXYá© AŸ "L DCÁ'jd > Ê í&" ˆ&ˆG

ž «x q â ª©iHC•Ñ0#vó —ˆ Ý ÿvaäߣzÐ

Âœ Ç… C7 §á—bt HÐ ]”GÇ=yìÅÄç ú-S B eê·3è·,ýV)C eê·ÊCŽ z ú”c ú éþ öþU VRŸõÔ”‘Ù¥· ÏHêUÓßýS Ÿ 88j šïì# i ºÿ '§üâÍ.4Ý4 k{N_Øh Ö^§Ï9æÂ'BÚO܈ÝãŒÏ µÝ’ ßÒ7öf!eI;æ® /ís¥x ñbA £ 7 ù ÕÕ_2]]ú®ãûì Oy æ Ð ÄŸËèœó» RÕËåûFæÚóQPß

ê g Ø+µF:6– ·ªµæ msag à Ñ=j àÁ M ü ü -J ƒ1ÒM ¥tß .õæRÔòŽ è’ UK?&9l ŸPŸO:Æ9ÃÙÊWÑ /îñjsxz 6i– !á à0û}rä[ªcú Õc T u{4 êoð@ ‘6Ø' .f·a ÍÙ ÅÒ*Á&Ò5 À å Éf Ê Ü[]åÞ– –ŸÃ ÏçÕú M©uýÕ ëúë7&Øõ—?ƒc k`#š] À cZ£

Y)uví sçó2

jÕï "9–KÀúáÇy V tnv>ßÜt;ŸÏ?_ /ÝÛö)úý·ÿAÝËË«Îéåm· Î?_~잟¢ ÓÛO§ ÇŸ >SF ÍQ+g 7 Ú>r 7— î™<%ìúœ #ìZ üÔŒøa w'ÝèÅž1Ãp=ÇÊ$ ÄÑ[ä pÞßpˆªåÊÑÚˆÄFÖCmÕz

5Ÿe=ÌgîµFõ §î`bì aT(« 1»vßMŒu9. ǃIhÎåÄ= ÐâßõéMïê }ŽNNoÛ·íîyo,Š£ àÀBy…ë«ÜR)7Žª™È¥r Ü Üb ÙXãÕ ÕÃúášÃµrõhÝÙ•Z%+mý€ÇÚwF Å–vÎ þ

{

…)“ï ÀE &

C,WÈ)-=Léþ sÖ uyi Õ2ÂØæše § ápv Ù pQáòdHWõÍÁ »

éÓ Ë êŸšµf Q;*é š–ê GÕòŸž àÝä£u™XÅDŠÓ· æ!Ôö}}è9t

õ5 …Mîè ÜçwA’ò\>úëÐ â Ÿã ºnar1Çû5—

Øxwg\®

ë ÎqÙ~{_ s@I] ôÀ ó} ëÖw s vOÐ%ßbtV ñkœóU U-7*•r Õ,·j Ý ÛÍâ Ä sÚC’ƒZ ª Û‘Ük {j VÌ {i

`S Œ § ÇÁ…x»ZGÎc5Bí Áhx! ª « YLäùHB æªñ

P® ý 0{ÄdtÙv [BUÌ 5.ÁžÂ*ÞÆ#X ó ö Ë\>X føØ »áyš naB1Qç DÆr sí(NÅÅGü—«Và !ñ ˆ ä 4áV,ÕL kœ 8ž™ þŠÇ~{Œ)ÃÉ–%`o< 9Å){x;áhBÈ D—\‘uõéÁðÈ B 9Oxú Ï Ê !A a=§k -w‘íA`*cÑ B sÅ qg 3S€úIËÎ Z\ U 4m3,Ô ª:·EËæßÞŒÈÜ;~)ü éÒ—tŒ [L—./º_LW ? Ì

,ÔÞôòÂ, 3*4oä™+Þf û ë /Ô>=ùœîRbjÇÿãsû {–î ë•ŒÄ O ‘s ?YóÔ ~»å =àP f I/S»åÔ =;Ñ\vw dÛ? i Äè“ VÔóF\ó€© õQ`Ÿ J ý ª ºukÁrW k uýGŒ

ÐDe垪ìg6Áß(:Ž¥©Û) 4b<Àfë P Sâ j\ÿ“ Û&Õë Óãí*Ídýû šþ’ ùoŸŽ Sï]ý %Æ·û& f uH Ñ/B% ILi ê®~Ê^XŠ ~žûzç3?O ðólåç)7 ûyÒk ÝÏóÌ «WìçA§ çWÿº8 E Ï §7ÿÚ ÎáÆŒbw..mÖ Î —}Á€Áá*‘TÊGåõ ðdõ åë"O Hª ÖÚ vG ë

ÚU Ë u kõZV6zÑ È@i e"&ÁâýÉD C&â<

ÙÌÔ ÀAô ß,íÌ IBÁŒ Ž ÊårTzP sn–> é £ ƒ Ê Ïë Eçt M“'ç T S Ü@g /b, ÆËÙÚŸA[œœÌ "ñØÒ!•

í ÜZzW%zÛ Ñíˆ ô

ë)P[w…

6^ ç ŠSGã–2 g v 9 Fq èo1 äÔ0B«–Ñ ÞÈ x Ö‘k [Wdäu

ì x$JÉj äSœJ 7اÒXø 8V Ó }âŠlXeÞ q9 iò®

èyØ s ñ(âBÅ!Uô Å”NÓVqŠm”+Kóªº . Ê š ÊÖ 0wé8Xvy w"o8 o)0þ ŠS ã SÁð$”è ÇŠþ ûuA®W*« D /Wë¢Ïù]€Å]Oa‘Æ ÏÌbÑ I ÇóO! tŸþ{ø ?ü*Í ZlèÔ D, áºbhƒâÊSÆ– Xß…ÆÜ O 5.ög §Âû™à BWƒ õ êÅ‘>J%ß

¢Z úDLÅD<À 3 ?B*N êU cqbWÕ žóZ·myÝæöŽ «âD® çn¥Þ *oÔçXøè*2å”ö Š Àê à ™bÔáq Ä Jõh(Ë1I5 JS Ç $Èç“G2ÚRÆ2/.dè7—BVÏ[óÕŸõÒÞgèç,ƒ-*4€ ^H [”

X2 2x! l dðB2hîD Ï«A C Ø3f™ ö ÇÝóîm ô=º9íœ^ šYÝÞ-J–”èSÚ7_’BZÝ[ôÇÎç øòúJ Ô ] šÓ\Šs…q ê ý®ëÏû6í ù ð@ sSó Ï*óh r.ê I _TÑ 9 èJ “"éÌ,HB õd ˆ7( Ü#R uÚ X Í—A ØÔÅ 6Í¥€Ü

!Ñ%ùªVôÉ 6Å<åÊñ Õó 3WÎVÆ{võŒŽýD víêêZKûÆ^ R–4—®SÝàÌùšÔ

Î ?Ý Y œ\ºÿ}rdú`@ KGÙìT,R ];TûdÀ ÙfÜÚ —6ðý _{ ;l žzÒSéÊg `Æ:8ZÕ ªõ *šÅ y RÅ Bµ

Î7,ècILÇíÚ*9Ó Åü,=J? t0£}AÍuž\úh Õ %ÅK GíP.\U* 42@ô-G$” Ðø<Â

™*@Jà1a

a"B Ä ª çñ à~RiÌ ”ò %FNX7aBÌ$9IøÆ"Y^ W4“õ ÂAilE X™à ˆ 6ëíQK qdÌ~?-O€ mçëñ Rœ{Á

m 5+ òkL#;k Hè£D*D5YD‘à‘ «qû¢ñÀ1ð ð ð ð€ƒÒØÞ‘”øðÓ™A, á DÞˆxwoi x Þ š ÚPœ»JT3z(µÖ =Q¥lj ŸT_ •ÊÉ Ô L * Æiþ ;äÞ ò {Ü í: íÊW»þI Ç Ówó “0t Š’ ¢Ü ñЗÆÇ:S•ÙL[Z +

MUØ$X û Y mQŠêó4Ž þwŽY7Ôì j– šµ“@p¢Q2" ÕÆ‘ùŽZ_ ¢oš úS«]3Mt Lù*SOá©ž jÌ1nÁ U#ä“1aܺ ¥ÙÎì ¢ F 2 dbúÚê 8LwtCŒ M… öFHŽè@ý âÈ äý—FkCãZ '8©•UÐÊœ!Ž1îYµ ·à©” Ø ÝÕèŽL È èO ú 2!ô© žB}Ê éOjSZ#"Ø ù<$NbP

t(_

:ã &òm Yø A Ô P⎒

- ™îM2©Ó

=, cˆ

u Q<>@CcœýþÛ $2µaÞ ìûÂì hn 52e (ÂSC N*f 3_Åü u… cš¥n «S [+9)Ù` Iíi ö šbmòaâ S 3 ГJ

dò 9SáXÏ9•þ@”ç ^ÁÚ¢œõÊ -š`a(-M[ óCE ¢•F3Úl iQÊ ˆ ÎKœñÉ¢$Ê rr‘Ña

+wí ÄÌ Ž …2ê% #c K3ï— ò "2nRß (‘cJ”,w

µ™ F büö#K o, Í0Ëœ4ˆ•™N&~0“LÁݵ Ú h9+Zè 2&aLÌŒ1U

Ý SBÎ V_ +ÌV- én µI6&

è uRÓŽAÓòÕ

Ò€~ þu)

/.è öGDXW=·xfìø>£rD Ô§*Y íkds É +w$3^TiÕ' εh Cqd ^i* “j Zyà ©âBÞ§E «Ø 56Ñt eì0Kœ© 1 qÊ DÌ.ZC fØæt SŠU®xj=mÁaošÀâ ƒv!

ÃI œõÕÔ"µVX 'J Ž& Õã~šxáa €6 0ÑQãô7~{çóÄ !O,gíêúzV™B”q ç©<ó0e +ö 91äj l <ÍIæø õôÁÉ Ÿ d å l 1µÖØ [ÿÕ*Ž%GM SëC¢ uZÈ® ƒž C=+Mì@Ss$V#.è·4Øi ÑIÕƒÜ œU m

:yoÎEœQ ’ÅØ ñoÄÒzt-£öqxç :ARXþH–& j

"ƒ ñŒ§Lã—

Y& Ó7 Ø J »r á j b9«Õ, îS CŽ–¢æ ñ 5sR{ K,gíù;!Ñ š ”T …4… œT ÈÞÊYaNS ªMLM2· LYš xŸO V(A §ë È jqïJ É ê ÿ0 Ëà d » Ú öŒ L 'ùÿx'òvf ˆ s

Aî28 ä.ƒS Aî28 ä-ƒ£òë–Á =c,Ý ©{l fê-Yd ÄÌ ïÖ zäùq ôc sçêuvsuy ®Îκ SÔû }zó¥Û»ºA ZþGKñõ

æÎ ÀP0wv* Ì… P07#ôöÒD 4ËIƒ l Aº çÑ"ºoî+è& vMâbÙ YèʺGUà

à

à

à

lÖµ 2 W ž Áüë

ó Ð(_ wP Pþ:Ù øz 0æ ÆÈ Q OD ˆ ˆ ˆ ˆï 4 DxÒå ©Ïg SSr‘ú .6 lu t_7Ô.L Ù ãN ðÙ U A

4–Ö&òˆ [ê1nf v 7KU.g{RùÔ.¢6 Jl {S©ia DtLý Ç š J# ]üÝ èáMêeB è X$S éâ™…f…C 6 %P4œo Î Î Î Î;( 8 M Th"8 pP dºwŸ

Ø

AÌ®

Ò @Þ(Ùì; 3c¥Lñà$f` œ Ý º2µëÈúJÀE# 6 ƒÒÈ@ WºAIìt Ìö KË ø$â Ù1 ƒÒÈ þ7 Ùûc ÇŒY`œîu”lÅ b65+–õ—fS Í ’ö Õ fó}–ŠÍ

Åodx øT& ÿfíÆQo ï b

É: â'g( g7 ÉH ô è« N€7€7€7€7 ”F Þh 1õM©¢$à0'‘bÃý)À=À=À=À ƒÒÈ Ö ·{k/E I 1>5!…XQ é M)a>

lôØ®RV\ úJ óe œ&c Æ Øüp ü ü ü üà 4 q# äcÊ

AõõˆQ© ·P`) S /6 lŽI iÙ

ªY k Ñó B D» á 42 D7Ôc# æ Ýë ºµ% AT,B3Ì DJ 0 “^`f }Æ ;“óZlú€

F ú 2a :ÐýmR” Iñìdæq Ì / Ijå tr_;ï Á “ƪMÌ FúñÌ d1p-È 1 Ä ÐÙšZ 8Ò yØdI 4]lò í F ËXÏ?èÐ Ó? M0 {óÌ2¢x 1 1 mþlPðù ìÝ à¢42PÀ 13

kø }3 ” ü þš. 6Ÿì{3ªô Ã: F ØÖ È È ÈÀEid ƒNjðKË I\ƒ ÈÃfùœYFí%[; ÄG¥‘cig ô 9¢ƒ Ç a à à à Ž“zKfÅ[ 0YNT,X íÏ r} 0ì § c íÙá J&e–ú ÌÛ ßiÕßÙ ý’G KŽ©^ÞEàk` 8 Ø jy[{ U^ Gª+ Æ"1 ý fÿòæ@ H\’F ŠˆÀ 7•Š wñwÀwÀw ðÝ%idÀ vD ð^hpÏ» kp àî’42€û ™H r;ïBì î î®Á €»KÒÈ î7f â…î@"fþ™Bƒ Þ ä ä]ƒ y— ‘Å ï rQð y M d dw

K Ù]’F d?ýê VhXÏ» 9À:Àºk@ î’42Àú5Ÿ ®9

U Á=ï

æ î î®Á €»KÒÈ î

,G Û Íw?-4Ôç]Œ Þ5p wI þ#ç>êð ˆCêÙ2ãh·

¢ö ê ó.+ P Pï Ô PoŠ/E#®Á p œwýoÀyÀy pÞ%idñÞÄR t S Ø[È

ç]e Þ5P ˆwI þZð># Ù n µºØ Ÿw m@x@x 0 Þ%id@ø3F Ò>eTM îyWÅ t tw

O Ý]’F t Ð`H –f

ÎB£ûR]ë{,y~ äµÃÿ ÕDw8 <N Bó % rDÐM ñüi ã æ/Mâ[Pxå¥I#UR ð, î’4 «>çR ˆ0 ß … D’?Ê µ ŸK E3É–Ê{ƒEõØŸ V+£E U ®Áä] Ü> £

mVÀàýq;öT[ 2w_ÜG’ª( »Nx Ü F .4» ápŠ.q@žäÅô ó®ýî#º

‘ T;"þ/8Tx »ÇÞ

Ë æ’42 ÆtO k"$ Sd_ð >8% Ø32 ïPWJì

-Ç)-4§å]; 8

NsI ýšKj—l "Ì šÒž 34ÛbµÐ\‘w5Và

à

wÐ Â%il1ÿ Œƒþ Ù D Rn4kÍãʞM J+Ï;šFDè Câ=Õ /º~’¥ôb?dIs*•FÃó2iÎVû[S3ùû«òðPð8zçñwßðjàrÞ û Çb»ewTM Œ ÃU Õ§Í

È z ¥Ïù]€Å]Oaa”L?ô r& ýñ Ï?…8Ðâüw üKù cæˆáˆÊL¥“–N Œ Ø

£è•

<

•8™Â“wMa yÂÌÓ a

3O— ‘iæùüÔ tƒ}=qá!ê }Ô *0

Ñ'®Š ™ÈqÞEˆ ÜA#à W2ÉÊØ

Ð…D Ñ 2%tò.V ” ”à ” ”Ô 9#ØIƒÙ*ü Ž©4 §I Å^Î É»Ä1 ÃsØaëH ð ðà Ic )C’È )5”+•ÿûßj« *úW—Ê G V¥Uo4PÁéa©<ò Y áNÆ•:y J S &ŠîPÏËä T ˆ9bÒ ª3í[Í H [cÏl «3L Óð ßþ#Ñ1 ý5&Iè

ý ÑO Ûc™wMW " "wp f .Icë Ö6K Ë ÏJ JcÛ Ö

Ó5q.ù] «ÐŒ‘w}i`Œç0 3€3~ÔzÝ

j•ë Ú ÀW

5P Thº8Ü.ì•s k/º Œ GŒ ü( ß ñ' )êá ÝèÑA

ÍÁP!

ÂEiä º 7ÂqXhf€ÒãÀ À À .J#ïðÏ™Ð"CWƒ õ D~4Y@Mï}"

ˆü ü€È ]ðtT>B r9 û4Ž Ü<l š-: øÙu Ÿ@ ïº Bà>Ù<`ñ€Å Ï£ Ïê2« VÏGFÂ~,BtÎý R p p p ÒØbV exM¢[ ò" à Ô

b b bpQ ˆ ¢k»$

( d d dá¢4 E @l Ùl J3)&ˆêåÆ!ªÖª…æŠên ÄÏ{cºW

IãQ YK

NaîŽjz æfÁÜÃæ s_ æîƒi £Š vTw âõÀÄŽŠ Ld[8 @QD i<W »zœBÛ¥Ze #º b{`qÈæ –bëíwÜ F+ 0J?ÔXp çŽö©ç6}uª ÛûÐÃNõØñ>ôØótP O%W

8 –ã

AB a7" ]ÿÐ<ŠšFÚTô“ KíïaÏ öHÛŠ Vb,Nôûª ós k µ çï“îK? fúiD o,Ùôcòx

g4 Œƒ[ýXÆ 6[0ÝgÿÌ~TÉÜÛŸÚ7> †êçÿ PK ÆØûì PK az^O word/_rels/document.xml.rels ”ÁNÃ0 Ÿ€w r§Y 4 Ú

* à¥n ÄC OO ZÛI[Å G;ñÿ VûÚD_è & Š$žˆ Û2 ŸÙÛ퓈<ƒÍÁ ÅT Ð Õòfñ 8ÔøJ7>

"Ö§¢bnæRzUa

> mX)ÈÕÀ!t¥l@m D9 LfÒõ5ÄòL3Zç©pë< Qvhð?ÚT Zá

XH µ Á•È©8 É$ bB^f ŽÉà‘94 w §Ì ÂÝ YÎ`cz hSC cBØ] A ÎÝA ©!ˆ Q Á ƒýQ ã!ûÙ öUPrFÛmGPƒ6Lsí= gVP:Ú5 ¢ø N Þ) þ {Fgá*èã 7 [ÿºüÆí£‘g Áò PK ú U PK az^O

_rels/.rels¥ ÏJ 1 ŸÀw( ïdv ˆ ·EÆ mæ N ÒÆÕ Ác~I> d x 9s. D

Û ÃÑ Ÿãhá ÜÜ )JÑÓ À »Ù?ñBZwÊ4§b*$

“jºG,nâ@¥‘Ä v É –yÄDî…FÆ]ÛÞbþÍ€nÅ4Go! ý L Iü?6 Vò N2oR®ÛYçzŠé) S ËçDSÉ€ …v ’a

ˆ{

õš zâÇæM Gÿ ÛàêçÝ PK Ó PK az^O word/theme/theme1.xmlíYM ÛD #ñ F ·Ž“8Í®š 6Ù …í «Ý Ç ÉnsCí Q *q J Ä¥üš…"(Rÿ Œ“É6Û.¢ Í!ñŒŸ ûÃï8— Ü BR ·,çbÅB$ö Oã eÝê .4-$ Ž}ÌxLZÖ HëÊÖ \Æ A@ ËMÜ B¥’MÛ– lcy C ) Û ø øFÌ®V*

;Â4 PŒ#`{s8 Aý”¥µ5eÞeð +™nxL z™D "Ãú#'ý‘ Ùa

aÖ @ŽÏ ûäž ÃRÁ –UÉ>– uÙž 1µ V£ëeŸ ® ðGÕŒN ƒ Ó«o\Ú™ñ æü—qÝn·Óufü2 ö< ÔYÂÖ{M§=å© òËeÞ Š[©—ñ ÿÚ ~£Ýn mŽ /á •F}»Z çxwYÿöv§Ó(áÝ9 ï]ÚhÔËø 2 –Ði<g‘™A œ]3 oN `Ž µìÊécµ àbEc & b p

Å© I v'ßòäÒV*

IOÐDµ 1 öãËgOÐÉý 9yðàäþÏ ªk8 tª ß ñ £OÑ_O {ñð+3^êøß úì·_ 4 þõã?ž>~þÍç þðÐ ß x Ãû4" Ý Çè€G` A ˆ QôCLuŠí8 8Æ) ÝUa }c 6àÚ ìÁÛ Z€ xu · ða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ mÚMeé^ Ç Y ë Œ L ;

ñíŽ ÈejbÙ IIÍ} !Ç Bé=>"Ä@v Ò’_ äC…îPÔÆÔè’>

(3Ñ5 A Þ%ßìÝFmÎLìwÈQ U a%7^Åc…#£Æ8b:ò:V IÉà ðJ —

"

ÆQ 'RšhnŠIIÝ] È ö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q” u q c?’#HQŒö 2*ÁË 8^ îÛ” Õö- æ IïŒEÑ·K

8¢ñií QèÇçÝŽ >ÿöÑÿ oÃ3ÉT íw n év ðéÛßswð8Þ' æï[îû–û. ÜUõ n£ V[ Š3~ÑÊ yH ;T F®Ë +KPÚïÁf Ȉf y Âe!®

ή‘àê ªÂà ' ÆÉ

H”p Ç k%ïì,IÁølÏ Õ óíš~0œ ÉV Ô ÕR ë

«]z3aN \Sšãš¥ §J 5oB5 œ û F5

ƒ ñS ç a9 É û ˆ‘c4Ä© é æ« IÛ u çžC”*KQ —Ë‘Åå ܪk k C \F ð“i Â,ˆ[–§

S^YÌ ÓÒ© 4 Rí` æTÙ é{“x® Õ §~8 Ýh=-jMç?ÔÂ^ VìÌ—Å=>VD þ1 8À w=Ï.ŸJxfT§

Z ùE, Ÿ)ª $ÄEOjj ÏáÙõL l¥©g Ðý5M© £)î»kJš 0 Öüì, c€À(ÍÑ–Å…

9t OÀà É Eª béÛæTWr4ï[9 É :

!ûª ó Ìœªþ 2*úÌL]™ä rDX? ÞFj …Âi7) ‘á ƒf ªk ôÞâɧ bò9}<

ªŸe ©kM_{ l ™

g ÔVÍ Wݵ µ >Pú

ÍçÛ>?€è£ÙD /4 ò m @ç f\Êêß

£æ!h®ˆ y Ÿš k+œ}º w kðµ{º«íå µµƒL Zú î ì

8 ù {pÔìLÿ/ >öœtë PK –µ â P PK az^O Content_Types].xmlµ”KnÂ0 OÐ;DÞV ªª,úX,è Œ3 «~É3P }' d ÔªÍÆ ýÏÌÿ my 88 í! Ób"2ð:TÆoJñ zÍ D lðPŠ# XÌof«c Ì8Ùc) DñQJÔ[p

Á R ä ñ2mdTúSm@ÞM& R Oà) Ïž V;KÙS·ß”.…ŠÑ ˆ ÙË Å YË äí}u “Ÿ@Š Á x{iÀ*6 ï 2ÉTð+ P FC ôÎqJñ R SÐ€È êl @Ä “ëR%zSŽËÊ&RžÕâÔä8 t p

ÕFµ C HÃö 6

ÙŸ

©µ…k 'yT skH< èå?AœŸ» r È Ü<c.YEÙ ŽÚv 8eüpë}È?r MW®»•º v ýßæßPK Ç

ÞmL PK az^OØ Pá word/footer1.xmlPK az^O OKˆ _ ë word/numbering.xmlPK az^OŽ à ê word/settings.xmlPK az^Oˆ 'ˆž Ò word/fontTable.xmlPK az^OT íD F Õ

word/styles.xmlPK az^OõŠvA Ú docProps/core.xmlPK az^O ÆØûì Ü word/document.xmlPK az^O ú U 4 word/_rels/document.xml.relsPK az^O Ó

5 _rels/.relsPK az^O–µ â P 6 word/theme/theme1.xmlPK az^OÇ

ÞmL Ž Content_Types].xmlPK

WebKitFormBoundaryt3iBKPwgVshUTUJb

Content-Disposition: form-data; name="persist"

true

WebKitFormBoundaryt3iBKPwgVshUTUJb

Content-Disposition: form-data; name="store_securely"

true

WebKitFormBoundaryt3iBKPwgVshUTUJb

Content-Disposition: form-data; name="csrfToken"

ajax:4892424935266930349

WebKitFormBoundaryt3iBKPwgVshUTUJb

Content-Disposition: form-data; name="sign_response"

true

WebKitFormBoundaryt3iBKPwgVshUTUJb--Contact this candidate