Post Job Free

Resume

Sign in

C++ Java Developer

Location:
Can Tho, Vietnam
Posted:
October 28, 2023

Contact this candidate

Resume:

NGUYỄN

KỸ NĂNG KINH NGHIỆM

HỌC VẤN

ad0oh7@r.postjobfree.com

094*******

Công Ty TNHH MTV GPTT Hải Triều

****- ****

Nhân Viên Kỹ Thuật LED

Đại Học Cần Thơ 2017-2023

Sinh Viên

Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ

Quản lí Setup hệ thống Màn Hình LED trong nhà và ngoài trời.

Vận hành hệ thống màn hình LED tại các sựu kiện.

Vận hành bảo trì, nâng cấp hệ thống máy tính của công ty. Kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ lập trình C, C++, lập trình Android

- Kiến thức cơ bản về các cảm biến và giao tiếp với vi xữ lí.

Các môn học về mạng máy tính và thống máy tính.

Hoàn thành các đồ án về Android studio và Firebase. Thực hiện các đề tài về Vi điểu khiển MSP430, PSOC. Tin học văn Phòng (office).

Lập trình nhúng bằng ngôn

ngữ C và C++

Lập trình ứng dụng Java,

OOP, JavaCore, JDBC,..

Lập Trình Android bằng

Android studio

Quản trị hệ thống máy tính

và mạng.

Kỹ năng làm việc nhóm

Vận hành kỹ thuật các

trương trình sự kiện của

công ty.

Nghành học: Kỹ Thuật Máy Tính

Tốt nghiệp 9/2023

Đại Học Cần Thơ

PHÁT ĐẠTContact this candidate