Resume

Sign in

C Pk

Location:
Hyderabad, Telangana, India
Salary:
Any
Posted:
June 30, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK g_ÝN word/numbering.xmlíÝÝ’Ú* ðû>Å * Ì l f'$“ìf;é ™N’N Ñ 'þ Û,Ù^ /Ñ7è#ô ú

µùÚ Ð1þ`%»ÿÞЀ%dqdý zîÅ= b'ðÇ

vÙë\pß Ž? w~ý ûÜì\Ä åO-7ðù óÀãÎ X^ù

o壙

Z ö 3O’ðªÛ í9 øÒsì(ˆƒ»äÒ npwçØ » ¢iWë ÞêÿÂ( y §õ\[þ w6Õy µ ! Ó ï È ’ôŸÑ ëYÑ—Eø gâ Nò ÖÝ l« Æ Eä_mªx kPVäjÝ Íà DtÊû –ýÅšñÕ[u#î o øñÜ Û J5ëw ì…Çýd][úâ [É=Õú{Ïíìúž Õ:ÿ& –éÃc…§4 º.ä ë–Ó5 Þ EVÅ®Ä)MØ ÏmK<Ëñ ß T Û j}ûc,ÂÇÚœjµ ó ìêÊFd º6ŸÑ·§ WkÌ Ç ÞÍü &nÚ¢ Ç/ ˆì L/ Ö$N"ËN Ž; Õ!~ìLÓ î-7}fó_§ â-ÜÄyÏï ûù!äÛcæ “È™þœ æf M ÐÝ q»ùoýŠ{Ÿ à ÛwL hQ J g·ÞîÉÉÂuy +ÿ™ Ý ôï ÿìžÿÉÞ>ëò»Íáá/QöàøÙIeO ;C æ XõÁê »»ƒ£ÍÃmà'qÖO í qòéÁ îªèë —öžpü â) Ò~ØT ª¥»jØ çͪŸwPô ™a”;íë` 9<ºøÀ—Yy;>xjÓ

ß?[ O :báï A ^ù ão:`ÿ b§ K

šiÊ

ž¥Òc /e, zÉ

cÝca e,ô õ Ð ÑX0¥Œ… QòÂX},t 6&R SYm þõTj+þ çöû Iš ÍAsÐ 4 ÍAsÐ 4w^Íi"ÍiÐÜ9.N ì »Án ì »ÁnUì ì Ãn ì »Án ì »ÁnªÙÍ ÙÍh Ý’ô\7 {Ç >&kÊ£qÇ žý; â eëþÜ–ƒý`?Ø öƒý`?Ø ök ýú"ûõ o?Ø

vƒÝ`7Ø

vƒÝ`· Ùm Û vƒÝ`7Ø

vƒÝ`7Ø

vSÍnC‘Ý í ëIûD À ©ö % o}E&,9xÓ5é Ôž $ám ÈåQ ÞŒ’ ÈfãmÀJ^ Û 7 ä…ñÉñfŠðf

oXv ©8 â ŠC* ©8 â Škg*n$ÒÜHeÍ ž¥Sq

_û I8$á ü $œŠc I8 lC NÅ ÎÚ Â ì6• p

â

97äÜ N 97 Ç rn2ð œ Šc 9· wnx oÀ ð oÀ ð ) 7áF

ñ C çI££ŸË3vyvÁ Ifn OM+ jy@«Æ Uƒ? žå o 3 3Ohð©Ð™rÛñ, xk  j8É

~á ç ¥š òÂaP< øpR8œ: “á0,Ü»y“}µù97 Ìâ

Ι «Mžyá0 3 ŠNwµíodOwMÍUàçÞÈ^ { ìE]c Ù

c Ù

%Ç 9œ .wÿ œ çÀ9p œ çÀ9pN… ÎåpN ý Êœ+>>Ër®á m` Ø m`[{Ø&Z žõTf ÊY8à

x Þ€7à

x Þ€·3âM z=cÍÇ n§âW 7YÙuzZÇÉ:{U+»üOs9Zg ée— j gkí ë µŽÃuöªÑWäÖòé8]g õ5é· OÅñ Uz,?

çkíUy™Ã ý ÖüÛ Z–’mC2·ôŠ Ów-

É6Wϵ,(Û<ýÖ blëôZËB ÍÕg-

Ê6O µ Û:ýí}í+ïN ÞDû 0 ezÃV êŽRì CoØ AÅ Œ ì äXÀ. Þ4Ñ. ÌPYojþù

þŽ Ão*ÿ Ão*ñ Ê Èá7•*Ž ü 2 r¢

X_eÈ!

Wìä‘ C î€1Hé8 7 áT

HÃåèM Koøsfu )Ro Þ”

H ÉÀ Ro*Ž Þrð&Úàƒ

x Þ€7à

x Þ€7åð&Ú΃™À ð oÀ ð oÀ rx mÞÁFÀ ð oÀ ð oÀ rx náñ xÃFºà 8 Î sà 8§ÂX çr8'ÜÔã

8 \ ð oÀ ð oÊáM Ã5ð \ 8 Î sà 8 Ω0 À Î d Q™sj®ê

m` Ø m` Øv> éÂÍ ÞªÌ6• pÀ ð oÀ ð ogÄ p [à

x Þ€7à

x Þ€7àM9 ö_Ðz ñ C çI££ŸË3vyvÁ Ifn OM+ jy@«Æ Uƒ? žå o 3 3Ohð©Ð™rÛñ, xk  j8É

~á ç ¥š òÂaP< øpR8œ: “á0,Ü»y“}µù97 Ìâ

Ι «Mžyá0 3 ŠNw¢ ë5&{º«y È ëmHV” -ow ¢ìÝz ïÚ ÞêdEé»õ–$+ÊÞµ7;YQú ÕÉŠô )É

Ñ’õšÖ. á &u ) i’0aá &%Ç i’ 7 Ó âXÀ7M9x -Y éÀ VZ çÀ9p œ çÀ9 Æ 8—Ã9Ñ"öš 2çŠ OÖ“>WIq ©ö\%Ém}Eæ*Iß jÒç*)n ©=WIrÛ@‘ß Hr !ý R Cejÿž@’ÛLi '8t òš vÚÚ {xÛž‘ ©Î?RL Óˆbº Ø (fˆ é:Q®O”#Š

ÄÅ ÕÌ Ü€(f }I ܈(Çzâ d9"V4ª_ Œˆ F Q =#B Q O $¢F# JÅ

ùŽDà 5è ÀÑ U Š ò

©ë ùŽDähTähDä G£F F ŽI $ G' J ŽN^ô©+ ÕT 7ŒêT ˆ F]ãt"n 1¥SS Y ºàP ®SqC•£Âf O Öxù PK ÙU QÀ Gr PK g_ÝN word/document.xmlí

Ùrâ:ö} BÅÃTߪ Àìô

3î4 p Iº À m1 €ÐOó ó{ó%#É6KÇ€ÁK BR XËÑÙÏ‘,Ë þãÅ2Á ÇÀöE pžÏ dkX7ìáEæñá Ml£ Ì 9™ 4ÿöç cmb Áv ̈Òq#—s sŽÇÈfu L,HÙ% æf èc 5ä8l ËÌ)ù %gAÃÎø`Æaàè ÎV ƒýêVú I €x004ôÕ#É…J )c 32ÆŽ mz á ÊZ F ƒ 4«a«1µÌ

…ü –îx

Ž ß hï~-yU( "nÑïœõóè bD òÛY5; Þ’jK

Ãl

’çÉ Ó5f î Aç å

0 ŠŒUŽ–Üq¢1ç~ Ç+ FƒvEðd fDƒÖ Ÿ— ^3}/X—ОB à–Öh mL`ßd Ît p Ë4 çßcñqGÄ Ì Sh^d ~QQ29^eØ:+'ÆpD/2U·Œ È7lS ÕBG3

9 f -ÈÜÀ 1Rm' F@é Oç—?lÑ ÑùuéøeJÍ-,pcDšˆ æ<<r 9Ÿ ]ï .v)

n möZ 7-^DÝŠÐ"È»ð)ì;Þ·_m¢ å$ êˆ 1 Å_~=ÆÌ +y gHž ¢ TŠÎè

@ îÐ úeÈÎ>ÞÿÎ Ô®z¥Þ€žú Öýõ cAau òñ€,•E) (K ? 'é>:ãö 0—ö€·) Èckà C EÂ1A "S”i 4 a5=õæ ó ŽÖ Þ mÈ"q CyÇŽWÂJ B ]µ§þdQëî‘Yáۊ䣻Á;µ V Ú ö ú æ uÌp Z& ïýÁ v ç=yáµy] T~

wín:ú ó[U€ $f J ’

K$Œ»ŸÒ û!í [

îj»jÚãþqžòˆ Ÿ;ÒÁ6èîêŸ Öô 4[ 4Ì Ä ?A Eà3r$A)_M[/þ9䊑Š

A i' 4CŒ` 6êMøí$8 8ã ý •/u_dJE%Ï âÐŽhWU vOš? lŠÈ»Md%r~r 3

ÿ ÂÌjÅBµ\* ë©äÖqÍ* 0ï¥ÙŠ»Yá PKÅh ÈDÅNn ¥E,Ì_:æóÊT

•øÍ" Î 1Â !ß

šW* 00L ß Fðóâ œ 0ÆŽÁ J5`ßÁæ ¢Ï $CÃÎr»odëçù1õ ( 7êçJ™•Ì Ž ¥zYÔ _©j eYn€^ ÊgËÁY ~v ñ Í »?kŠ Ú ’õVSD ᜠmÄ Ëò1 ºåîà 3 ÇYÝà à4äÒ“wÉyU)VÚ Ú©áx[ ⧠>g€ 1Ñ

ã ã súù B-ï 2 o K¥üY©ª 3 é … ËxÜý9\( ß’ä

¥º Þ ÒÑEÆÊŸåMQè} :S XŠr (&û,”kf V Ê

Ê ?1Í ^û

^pˆ“ñ™

š“â ™cáË pq· )z h — ƒÄ$8-H S$#ö G eðô“YŒß ù'n X % ÆÀiC\L

4ãæ5mp. ÜÐ E µðÄAšihÏ^{ Ž7áM ü 5 O• Š

74lÛ ŠÎÇ %mâPl @xg 9 _ej+2 L Êq• jÇ d Å yEY”WÝò B eY’L– Ó 7æk" !w Ò—Anå gßBÄÐ 3 t« A Wêºká\c y…Zš!/ P Þòà' &Qÿ 3 Ú7 ù:Ï)” ŒÕþ`5 Œ »ÎJ :~u[LÿgÜÙÔ–Mô hÑÁøÙ ž/ –

=Ì» ®^ ÊKæ ÀÆ _ {hÙø» å2w•º+bèüç }3 . uŽí¢ ß º}üÌŒú2ÒÜOÿêÇ

Œ Šµ â 0–WL Fúb

ÄD ðÞ 61Y Üã Ú<ÿ ô ÞëV »àºø )ïÜ YLÐ!Aˆ€Ûþ sµÌ· (bÎekÎezn —;ˆ "L`û ŽÖ Ø 9€ ƒ^¥Õ æ«Ä5©Ý>ôÎ å @TÊC 414 0è# Y¢M(À þ à ßL mh æL eh _â9 0 !ÂúÙ€åJÆÔÐ' 1Ë

f,Ý3 À3 bÙ äW !øÕ Å` É3 ÇP`“ –§ÛC®ØÈž Ûü ˆ36ª ØLÁæ“ jÎYíˆÏV `Í óÌ\ # 9“ñ *Š5 ÝñÏO V£Ç CºX ÑõEv`k Ãô &4šÙ =ó\ÙÖãóùÑnITò»ã@ (pU À€;H{ææAë [I<ÔWÖ«Å0 nõ…ùÝ 0 Å ÂúB¥Tª Ke% PÉ— Š ¥XY äPù µ Äû – Æ#O+h 1Ò Û} ReXìá{# Ñ w.Ý b]Ù] É

ªx q oÝÈ b Ä WÞ'e 1=4 ësŽ GÈ Çnû{«wß~øy€,

ÕJý}Èb ~náð û© Ã:î Óz ·ßÀ z €Ô ¥RxÿR KYê ËV A

z0s ò zY ;þ{sÜ©Tå ; W) os{ÎÂ/ç Ëm iní 1 e•»vU òIc3nó (7n£¥ÃÁ©á GÞØÔ$Äv—Ëï =pyÛé ®Z€ùÂV ªÝmµzíî•Œ 0

JÇ šJ P—1Ê mÁœ sûêNÝÌìh Xÿ` ækû®s{ mÿ öµwˆ‘ÅÍÇ m—úÕí S®í zÝ –

»ÛÎOžÂtÛ 7ê ëv ã xˆS ÛÆ9 Ê î[9€éÇ ÕÂf ÕÙE> e øËS

yƒb§ý `Û’Ebãnð à è Ï ÔîÕ Ú•8¢È$æH ) {d (q ’ITa ™9 Ol6 ÇÎ é É ãÞcà n Çoõ–îï Gĺ w B ?µ (z§m7§m7Ñ·ÝÜS ì!

9 {º } è jt QC) QÀ£ {ïDa5 È Ä€&x

ë ÜÜG·y{b M sj.,bQ cbÑ!ž

§

ò #r?EÙ ~çüà 5D 9 #Ht C ‘ 1;4 ó }Þ)Þzšò

Oõ k“ßh í1¢·1/oÛSlN‘8c>1ý — æß 5þüN Ý0 Ò e Tp bÀÃœ} ªã ª+Œõ bNÁ \2 Ý ðï ”æ Øiÿ^ =Yü{ ø ê>þÊ

7f5àŽà,? 4 Üx

A œ

ê4e>M™ã 2? mÄ£Žé=4 ßÌù K Ý B{ bÁâ qºû L :R‘ ¥ OR

ŒI@ƒú äïc: -þ6—“ % äªÄ¢ì Š þ x ñÌDú0è)ù“ÒÈ 4 ` ñF ˆrª~ Ój

R 4 hÀ'úQ ÈJƒwü ÉQ ƒ 6 s u-5qD{ðI â§<ðÕГ •ÈÃ È nà &üdŽ§7ö aÎ[ à3PmhÎ

Ãáç}ô %x`PÊEÏ®5 ús0áo ä ¢ôDmÈdO«1áVcf öÜ–JõC Ü~à…

á ‘)

`F O l õÄÁsñ úÝÒó – xêWÈÐwèêqÐéï Io W» ÅÍ €oE>j`+üh/þx+Ð rìFbç í û-ÆLæ 0 ä}“q7 øCù o Ž ùß þËúÁ ë Þd£}ä·: d Çâ d%õ8 ýa/uNÌõ ™ƒ“K SÈ'š_!E ÿÅ ttòçÒûó·ÓÅ ãé¢ ]m»âd “ªB >DÈðpÀ ãƒ$G\ Z» Û ç Šï Rô ûêh Q6.öHq º# oš72 ‘À íþH íÀñCó)ÞÆ" U ™ D~ p’ í Hn zLaê:ò«‘ãÀ"‘•ñ}‘À ) 7S•0gbfËAç …öÑko pO "î ä åÂ1ùñ V=O

b7]µ§þT»êÝcO•!ßÛÀÁï œà oîtÔ«ÖA ß]( Ñ$rl\\ žl{  V Ú= Y2_ 6ñ M 099»ãvv« þj8TâõB ÝÚ –Du Ô è,ª#

Ovû ìöÎ ù 2 " û(K€Z3 Rðèäº>Žëz ÅM Ö %Ë}bU ad §[â ?xß~= Qbo Ûˆ_ W=l B© g ¥PÙ·G g ââý a{”ŠûR^ÎïKy º/å•Z ì) /É Ù:Ò $ U7;,ÒLà çÇjØ ôæ·Ôå 6RÌ$d b©Ûd8 8êyÁ €E-{h N NDÍÿO Þ)ÃÛ3Ã

· 3Yè ƒn&ùº Èøˆ» ËŽÚS Ú·‘·GÅ Ï §ÇÓ ]_!#)Ë‘fú OãÛ2 Ö ! ús #Í ûxŠÀÓÄá'£!

ËCGø!d”LX iâ Þ ÊŸB æË# E»>2

4 xa Á«¥6š æÉ!E ùÉ·Æ Ã hHñˆþ~ Ü7Ü(eå p <ZIÜÝØ DV *%ë pm~J Bó c ; fÓÙ,ï–ìUúþ8:’ Ç< vI K < 4 çž Ÿ W çÝ æØïJ (Þ Œ lÊ bB 4 ;âÛ

.2u §ñð VHñ Í—Š« VkE ® )ÅÖ¢Ò

+æ,ϵñ LW óþXÞYu ê -

1Ž·Õ

glÂ9K MóŽ/è

ô Ño ?f… Á*<þm2 8oÅ ø`æóP) .O s xo G îÛ=·ÂA ŒUsN¢ O ùÃÐéÈ;æЃÁe :ñvâ 59Nˆ> ?t MøI©Íÿ PK

VÊ PK g_ÝN word/styles.xmlåXKsÛ6 Wpx—IJ LjBg gÜx&q= k A

5 Ùùõ] P )K”ÛKu ñØåî Ýo þ9gÎw qƒ3ßu Ç"¥ü1qÿx ™D®£4â)b “Ä}!Ê} ùË»ÍBé F” ò\-rœ ç) "9Rg¢ 3!s a ɧu1Á KÊ ~ñ ?wk5 C l L

)0Q

Ì™Ñ º)oÕ X

%2 D–QLŒ ó”3 Éñâö‘

– Eî%øš

ü‘dhÍ * ò^ÖÃzdþn ÊÙ, ”&î Í ž; q~ 9 Û6

z§ RúJQÔ» ºâªG W Rý€

ß KÜ ™ VÍÔÔÌyµ}Þ®ÕÅîÈìéü·«žå 9zx ~) Iô(Q *ÍM«m JåÈl M <ø KŽrÒØxW +«lçäY7óõv3ÿ 9{Ï2 E å Q ŠáÛ Ê p ʪ%R$ý l9 8 Y< RÜÁv3'ÖšQN> g _û ínÇÑ Ò n_ 2r ÓAï§Ç{?=Ì{U ÈvRzç— L ™ óZ RÐ Òn:^I

‘V'a ýôTðâAðâãÁ Á Wô xu¢qÚCBÓà P Æ!ós

Þš™œûæLœÒ• @A J z/© P€vÃhÀB]V

Û Šãœ þ }Î …q

},èµ å) oJ&i

IŸQ¥ Ö c_Pµ[ Ã[ Étµ øQÏúRh-òayI W{ xÛÆx]'póÿ *4ô)ÕòÎh pñu åõã»è9>ç3UCáTJ sZ fÀ Y‘

TŸ@FB^?

SJ é–ÍQ PÇ

LÈ âÀ/Ëþ ª ÙÌøQàuN v âxrŒº ÃÛVi Œ A Hã\⢵ å0£ v2ê V VÐnµ [;jº jb— ý "ôOÆo>·ðû Ò ç p9 <ÐÖ ï/Ü B. Þ B, Í bŠX ÓòïNÊž j _%M ai) Néóð i f»iUºô#qCó E Ôjº Û%áQ -A ’nè{”0…xHɧÓÄ øÿ/5o«œàµ S – zë^èÇváCEÁÈÄ O b>¢Ò ª}å ƒµtçÌFT `»Z ýsÝ0 Ó ®[ÁÜæõjî4 T7ÍâQœ^wàec { Ã7 ŸÔ CÄ Bþ߈L ïÖÂfæ Î {

dxz œÙ¥ £BS 'v œ… àup ýošŠàÂîÊÊ~ çmjÄ Ž ž` äY • Ô Ñ’u ¢ñ Ž ~ Ø *_m O» Ûß î ¢ dS ûÃ

w vÀ\ µ D– ü:AÓ = µ:!dŽ Ñ kP6® D x6@Ÿ ßÛƒ rãÿŸÑŒÌÃ8H'ñ<L'áÒŸNb2% g1N p6Ÿ ã@Š @jÊÁ8R G Í“ºü PK ôë J PK g_ÝN word/fontTable.xmlí™Qoâ8 ÇßïSDyßâ Ð Zºê Tº NG Nº7ã8`mlG )Ë·?ÇNh

KU)Ì8cç ÿ8ãéû ßh g“0º a€ â)aËIøåùñÝ0 9gx n ?Üÿö~3Î8S2з39 h Æ žD+L á fÚ™qA Ò_Å G øº.Þ!N

È äDm{1 ·a Fœ …g Aø GkŠ™2 ÎuDÎäŠ Ž 9%Ú a)õ#ÓÜÆ 9 D \òLÝè ©VdBéÛ#`®h _2.à" èt ð lÆ Rm `Š3c zÒ&íy yíè•ž 2.qT h ì@ Bbµ X™3HI p x ªÍ/P r Ö%ÉR;Ör ôJÌ ÇÐZ¢I8Ðßc q9Uµ ké µ §2D•%jŒÑsö, C@ È

>æ }u z3 Ø påÊõÚ» ï àñá `£þyÀž ã&F`^û è¢À å œÚ u r Y9ËÃcƒÐT[î Iÿ€Ðè? E6Îé 0 ) .FSH zÑm” QYù –wgmT 2šB _hN!i~DSjƒ”i@q%¥Î!Í"Ãh Òlº x)iä«$ ÖïYì Ä áÖMéNã ír.ñÊ9ÊS, UF áôGË O “4 C Þ#»ÓmU"tþ ™Yš Bb

ä]<üþ’z… æÌ™ ûCŽ@ ýTÐ Ù `ÆÝ +Ö €ùµ

ë +nÕ3ßÒ Ï 9i]nZ ý òh`i

À Vì¢%8

WóÁ õÔÎrâ pøÖr Ûr Ì‘ …r ú iOÃÈÐ s e§yh(«zÂøŒš!Š< 7ó MÓ I=Y º eÓ09§N õ 5ãL gB,ë àÏFª8w º õ•OõàŸƒ ~

Ö Ñ%ê WgËnuðñØ Eµ'

oVûÚéZ^îLô—Wlä5 {¥6l£v Ñû@Ø Õ»,åÝ Kùë ª

ƒ_%Ãñ t"ú ü[0 UÑ3\é ©s{ ž£Œì™&éœQõ ýWF{šé Uü )dNHµë d 7•ô?(yŸfl

#Ho£Áçy{ 1 ƒ <{ º’ºêNçe þ”L ôà Îüw wƒ ju^

ꟃnJº.é Ru!ïÿ PK ëô q

PK g_ÝN word/settings.xml TÛNÜ0 }ïW ò\HÈ

H Öžl, l íòõ

;1a HUßì3gÆsæâÓóßJΞÐ:at•

ì Ù 53\èu•=Ü/ N ™ó 9H£ Ê è ó O§ …Cï åf A»Å ÊZï»Ež;Ö¢ ·o:ÔdkŒUàéj ùÆXÞYÃÐ9rU2/ â8W t6 ÿ Æ4 `øÍ ^ öC p è\Š þ7 ÛìŒT> £f E Ê Y pT+äõÖyTK 8Ö

JIâ [kì _ZP T0,T

ÓÔ <Ò nô 2 Å:zÙ D ç· ï@ã2jX

éÑ d•Í â 8 ”uà9êi Þy£ T ˆÊEŠv Ú]ë #Ò" QØaéž Û Ä

Ì Y Iù© õ:%ôÞx Ho ~L M/ È Y ˆ ¢ÙÉ:¢Þtó«]Y N š

Ñ[Pƒe· µ þ }kxêBQP Sug §Ti> ƒ\Ð$iÚ§ð j F *ŽWAC—ÿÍ- à zéIcM"Òc_Ê1!naC¢. àWÆŠg K u ŒÀD.OÆÄXKåf n$\ Û ™xÜÜ aTgiUG º é

à ü€é Ô{ õè$m

6 o ë <Vëƒ*“bÝú

tã` ãeµ.G[ må a LØ+Þ<aó ;LØá

%ìhÂŽ v W`KËO{ùH I: 1Rš

ò«Éþ JC@Å ÖLöô=ô+j.íXØúá àÈ ¢NmÕjjÀþà*…ó5vÔ+o^–üs åÓ ö PK eú”

Æ PK g_ÝN word/theme/theme1.xmlíZÍ ÛD ?ƒÄÿ0ò äËI UCµÉ&- Û®vÓ¢ 'Î$žîØcÍLv j HHˆ 8P Tj%.å Y( "õ_à “83Nì”ìF-Õæ ÙoÞï}ù}Ì8 å~ÀÐ ’ò á ˆ ïÓpØpnw; ê ’

}ÌxH Î HçÊG _R> á ã d,?ä amÀE€ ÜŠa /ð1È

X \,Ö

ƒB €Ø[ƒ õ êj‘ ˆ o& Íà+TRÓ4ÑcâÀ À K“k}#Ç Å : á€æ>?î’ûÊA K

§ œÂ ^0ð g*W L9 6 ©lÈ Ã^" Ôq·.îØúË þ,\»ÝnµK 9 u;õRÓÒiñ'ø,Ý bµè.Á§õW2ð[Íf ºµˆ ðn ÛåE ÂW üon·ZµE 5… eà; ·jî -ÁûŒ h ov ÜÀ<àìZ ðº

™•Ì f pÍ•2 hˆÔ8" ì …ƒž x X l

žÌXÐ é © óI úçŒ žÿôêùStòàÙɃ_O ><yðK&ö öå _þóø3ô Óï_>ú: %MÔ ? þûo_å +“ýÅ7Oþ öäÅ·_üõã£LÐ À= Ô¥ ‘è&9Fû< 3•‘žX õ15qÛáPâ kd

ssŒ Îän ;Öw 4 lö )šÉ~Ý,ö]ÎY kíf Fá0Ï 12 1>Ê •Ê ö Ùâ[> Ìßc 4xHB¢ ^ã d ïRj= ]ê .ù 51Í [—öÔrè5 ÀÓ g cÅo jr– j ÙüP{ e 'Ì

øU<R8Èñ Ìä •ŸmüÁXxÖ ’

reH Gí>‘2 yKŒ-7®chš9 ËÆ Í/ =Ìæ 97ùwøaËÇA”ã

} ñ < äÇh ú ž W$Ì

JÔ:ýå6

úË M ŒDvá n 1 Òƒ*5vô ¢áêAÄ(L¢Í "hô/ {ü Œ m ÛÙõš <ùÜéqÓâ¢Oÿ Óf Â= ex>lÎ Íù ÙÔ Éï)

1Ö f äx 䟎 5fä 4æ’ @ô; 4%Å XLrV œ[_X f(pLA «O©ò Ç ;”sÕS Š Ãd• Î S Àxµj ùH$`µËû J1Í »0Ó1·§

Zf^Eë8 7 4 ê ý:6NîŒÇ®·B Âúµ\©Vž

¥€ éët1Ól–So,Ë ûdšf¥ ñ)UNû ëk=BÃÆ ÊÆm\3ÏL#Ý•F Sq VÌI 4K-/\ìŸ,DÇàTµ\u 3 h‘zî`6 Ž

m 5 ™ŠãB”Ra FqY7 Õ –þDVÌaEŒ…é ðFbP8{s+õÒÛoîäz! É`@<µ ÝP6 z" )" üþ1ê ‘ØÇà )Ïn >wZ<vÓMw ôÛa«Mh Ì" O I}Y O$X Øi 4íÑœfú~Æ ©l6 K{Þy@Î( “R… f¥oúèÁFY` Ë áp ò ô í bú7Fí.92GÉD D © Áþ_íÓ ò !{j º ÕR*§ ˆqs J Ží§ö< Ýî‘#ºº

Öt

äÏÚ·Ý æ ¥ •"š

ª7ì §

wåic m iž{Ê »t'ol 6îÂéw åUq.WÏj— aå#ý Ÿ

ÇtIo M õy >íx m µ:-ùm:ÓÌ ¥ 2—ßÔ ÔH … ËB" eäÙ%BuI Tÿc hÊ D ã5 &,ü DÏêÞ= k ðˆ)Y RÉ}%pkö+: Õ

þ PK Z 5# PK g_ÝN docProps/core.xml ’QOÂ0 …ßý Kß·n ITx cØˆÆ ÃÚ-í•Á w 0#ñÉøv{Ï9_NÒË ]z{ NU&%Q Œ

e6)YåsÿžLù

“•…W[Õ`Q óÚ q)Ù"Ö ¥NnA

i•ueµÀöi7 r'6@ã0 S

(

v4 päÄKdýïÈB ÈúÓ–= JÐ`ÐÑ(ˆè· Áj k W çÁ©ÁÕ4MÐŒz_Û(¢ï ç /ï+ãP 3 Báµ€ 5 ä Ÿò9áq MüpìÇ ñ$ n? ÊwÀÓ\YžYµ kX R8\ ß VP< ù

Á»Ë R ~ú ûsÁ

€3

æ®7 gÙj1ë;Ÿ Œþ 1þ PK Ö( B PK g_ÝN docProps/app.xml RËnƒ0 È yhã JTõPµ‘ ÍÙ2

X Û (ùû.IC©zë agg `}îÚè Î+£Wq– q ZšRéz ï çÉ<^ó Ø9cÑ íWq ]2æeƒ ð Ñš Ê N ]ÍLU)

êÀ iúÈð P—XNì ß —§ð_ÑÒÈÞŸÿ(.–ô8 ØÙV äoýf ”&tÀ

D[ yJð0ÀÁ Òói: v{ M#œ úáY È€ x UR ªŽ vyô~õ lŒ YÍQ

—þÚx

iÕNØÆó9i FÈ¥hqC©x%ZO ýé 0Û>Í7ÿ ÐäVH dÙb6Ž0¢ ' K 7 x ^]Û ]]cy ç/Ñ—òqû x6MÒ4 öq (äðáù PK Ö ·ŽG PK g_ÝN docProps/custom.xml Ž

Â0 Ew "doS

DJ“.ÅÙ º—ôµ

Zôï º pšöáïbƒD ƒ–û ÅÑ…YËk .N 5»æ’0Bb $ò! –

s Ì8d2aò ç™f…Óä,thW Õ ªŽÊ®Äè øÕÉ Þø_åˆö]G·þ Ï4ê k^PK ™vŒ à PK g_ÝN

_rels/.rels ’ÏN 1 ï>Åfîl 0Æ º\Œ 7cð &íìn ý“é€øö6D£ \9pìô7_ ™t <ømµ'Î.

Óº Š Ö…^Ãëúir ËöfñB[” ɃK k DÒƒRÙ ä1 1Q(7]d RŽÜ« fƒ=©YÓÜ)þÉ€ö Y Ù)Të D— c 9C Ñì< 9óÄ D Þ"[e?ËuÁ :o3»ÜæïI•'A ÊD IâÒÍâ(

—çRÎÇÄ Ðüšë ƒP dÇ•0¥1£Ûk èÿYÑ1ó¥ N>fû PK ßÙÒ ê Ï PK g_ÝN Content_Types].xmlµ”ËnÂ0 E ýŠÈÛ*1tQU E Ë– ý ãLÀjü gBáï;I

Zè&’3sï=c[žÌ J6 Ñx— q6 8í

ãV øX b6 ™,v 0á^ X …G)Q Á*Ì Ç•ÒG«ˆ—q%ƒÒŸj òn4º—Ú; G)5 b:y RÕ þÝå \$O]_ •

Be ".Ë * ê"TxB qÅ ºtO– íÁµ x»Oxç ˆ €d®" )ËvòËÇB O

Ýwœ éËÒh K Öf0 䀅ZVpq^c ȧj Áòyô ùøâ ûÜ SN ÉÀðN ÔWŸº XeÜ «í Ò[ B q ^Ÿáà Þ

ùÍe@ÚUð Ó· gÍÎI çCó` P ëô PK UIQ PK g_ÝN word/_rels/document.xml.rels ’ÍjÃ0 ï}

Zvš”R"çR

yýC MiÞ>K Óƒ ;ÒÎ ÞüØA cL w

Š, Îøºw Ïêýñ 6åÃú M %u}H w\RÐ …W)“éÐê”ù€ŽO c+ƒ6_ºE Èóg Ç PÞxŠm në Du ø oß4 Á7oö

Ý now ù%lªc à"eì ò>ÄbNˆD Ó•à4OÅ?Í ßxG•Þ

x% HS ËY;@"î ÜÂY™BXÍ êàw< Å ƒ ùäå PK ŠOH–æ PK g_ÝNÙU QÀ Gr word/numbering.xmlPK g_ÝN

word/document.xmlPK g_ÝNôë J M word/styles.xmlPK g_ÝN™((ëô q

E word/fontTable.xmlPK g_ÝNeú”

Æ y# word/settings.xmlPK g_ÝN Z 5 H& word/theme/theme1.xmlPK g_ÝNÖ( B É, docProps/core.xmlPK g_ÝNÖ ·ŽG C. docProps/app.xmlPK g_ÝN ™vŒ à È/ docProps/custom.xmlPK g_ÝNßÙÒ ê Ï

0 _rels/.relsPK g_ÝN£ UIQ 1 [Content_Types].xmlPK g_ÝNŠOH–æ J3 word/_rels/document.xml.relsPK z4Contact this candidate