Resume

Sign in

Teachers job,PRT,computer science,exp of 3.5year

Location:
Friends Colony West, Delhi, India
Posted:
June 22, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK Ö ]ˆ?£Åº docProps/app.xmlUT

SÁnÛ* Ø? º* ƒaØ ÙE‘bèaA ÄmÏšLÛBmI Ø Ý·ì ëökÛGŒ aWiwêí=ò‘z&iqþØwÉ ÐÖä l¥M“ òËÙ'v öÞ:ð !$TaBÎZD·á< z V”6”© ï% õ

·u \ZõЃA NÓ L Õ ãæˆomZY5ø

·å p®ÓJ"}T ÓÊÛ`kL®ÇÒäÎúJðX2èo§ Ùz•¦é ŸCbÛJ s§ =8©à…&Š

r} õà5>

¢ Š+ î;mî Õš ª Á_'ÄWm¦g&0ðûpãJ{) æºÓ ØË kÁ'@ÜËÆK Ž ù 2û,ø EiQv¥îa Ûm;íÆ 3 ØÒ6f Ï q r8¬ ÔÃìŽ 9 Bë“ CÎÖ,ù& ;ÌÙQz-

I6‘ w. /þþüñç /Á—À c]Œõ N… 1AøÔ^© ƒp]Óhð?n Øíè EþÆâ éÚ_yœ_{Ñÿ Ä2·%@ëY~–â PK Ö ]VËuÊü Ø docProps/core.xmlUT

m‘AKÄ0 …ï ÿ äÞNë Hi»àÁ“

^ d IÃ$ »ÿÞ h Øãä}ïeòRí/¦K b ËEBVöJÛ ïoOéƒØ7·7•t¥ì™^ wÄA“O¢ÑúRºZœBp 2è HØ( {6 âÈ-8”gl îòü T ¦ÀÔ- â;RÉ%Ò}r7 ( Ô Y l 6~Ó0++Òèpu þˆ

}ñz ÇqÌÆÝŒÆý

ø8< ÎOMµõ $ÑLý0

zª ÙU KÉ çÆ 0š L X SH ÕC¬ÿ I=^7øÿÌ ö sš/PK Ö 8 ô word/webSettings.xmlUT

ŽA

Â0 E w ÙÛT "¥MA P PÓi h2a& ñô tãÎåçóß uût x EßÈmQJ Þà`ýÔÈë¥Û d U ngˆ1 ,òÈsE œc •Rlfp= ÀçnDr}Ì‘&…ãh

œÐÜ

ø ve W K ó!Ï6 üÒÒ? 4 B ÌYÄ- žë bˆÖÙ tHGÂÄ@BéZýÈë7PK Ö ] ƒ+ÕH È word/fontTable.xmlUT

íRËnƒ0 Wê? ß I B!Q«–Ür Rõì8K mä5 ýû.àD zIîY$

fÆ;£ óå 8TÖä,™p ‘v§Ì>g âî 7ó.+ ñ ‘Ü`ærVyßdqŒ -pb 0Ä•ÖiáéÓíc[–J ãã”ó ØA-<Ya¥ da[wΠκ]㬠DʦëqŸ Ê EH u™ r ¦Õ+ë Æ"$Ä D 3žò ßÓÙ?3>íOÒÅ'a GVÂ!øÓ Q ÐÁQhU yMñÀ™Q5Rƒ ò :j  xõT Aµ'E [ž gN“ lD’œÍz a 2ý ÈaO & É/Í`NžcRªí_}ŸTpÿ ൠËËÛ(

Þ æZáå ®ÚZékqg ^pñ PK Ö ] E? t word/document.xmlUT

í _sÛ6 Àßoæ ÃŽžî¦ -9 ÿhj dYv ñ Õr’g DØ À @)ÊÓ} û Iº IYv§ª*Ç O$ Ë% Üß K€ä ? É L…uÒè£F{»Õ I ž 5>Þ m

4~8þûß Ÿu à Lh …v ©8j Þç

ÇS‘1·mr rllÆ<þ “ ŒÙ "ßâ&Ë Ÿïì Z{ J 9j Vw äÖ83öa“Ž ÕG …]g å&§U“ã w¬PØ sWkË6Õ •i dºª ÓLÕr ÍÐü™*w436É áÂ9 5 ßþLçbÿÛ ÿªñQ

*l·~Ea»µÆ Ó§§û¬»–1© {2yYGÎ )ò…6 ÊÎË Ê ¬9ÔåâQ ÓSöè ü 7ÛÌw– $_Ö

ýÐ8ÆØ22É< æñ e2‘0ëL™:j Pj§,

UºÈJ ©¦ê™L(ªd.’gu ¬þVj çµÌÈ Ð òž —3ŽMÄj%µ - z + iT%G Ýw áÇH ÕEØ þ`c/0Bµ Þ•º ÇÊIê+á Î_F]uëu DmÙ8n Ä ¥X¬ˆ 2N ö¬£uqìÇ ºr mÕ¦ eyÏý ¦çâþÏŒö –9.ñ Ÿ Jf Å 9ßu í–ER BùRm©®üZö, ÁgËòº è'¥h]Qv h’Ö/š µÚ$ }è }Fò§ yVQ™çyé:FŠ§ÚèAè NØ©h 3é 9_Jÿ¥mt< C£gSöÄ$;u4 B!…BÊê Òß E•:ª dSf1Yð9 ’ S æ_“à*apGá–Â-…ÛMÂm å pm:p ·û®ÝÚoï OÄ ñ OƒðM{è&É6 bÞo_ßlÃ~{ë LB Ïß>\ sM

îÑZûmh"}2að Ûƒ Ân«ý¦Õ ÿÈîö $o xMñzÝñ BX Ýc8–S

Š Ä Kw F q \ÁÃÄÊ P [3 s,F3 G… àÍŒÙÄ O Ù Ì8– ;aZ~ S¥L üI

éªæ>Ah+y

Ù LD s R)·MØQ&B™ i

Ò œ cÉË b” R Ô c

ëŠà™'Œ R”hÁØšŒ¦™ëÙÔ+–2Ï2F YåRä/µ ü{n å.ƒ Ç d

r–uœåÖ R= L'd’• óQËxÇŒŸ7q c…TjNWl(a a#ž–ó žÉ2a (Ó ^Š£c4 f 0LYZÀ 0d ì Î

»D#üï?ÿ…Ý ã ÅÍX Ðèb™H$ó Rõ§©W‘Ò:ð_ Š© si•ƒ

èA ŒÑ S<Þ èAŽ§Æ 2 kˆ1 GJJ hž

c%ÝúFóÅ4_Lñ âñkÏ Æ= 1¦ cbŠ Úl Üm·wÙ Ó“.Üá ÕHgp à" ^v K1

Ne®LÆJ NoúÝ Káç ÁEpmtæZ ŸÏƒQ ]

tJ¢SÒ«ß ( Oƒg ã D P"”6}JO– èe Ðï€+æ 7 <KN _Ä 1Ÿ Gò`~PÝ£Þ

Í è? šýOÃj!X _`ï

4 9Ê%(— M úu ôgc ÿ% V

Íé ô ”D ÌA U@ÌÔñSj DX

åb fùl wÜh sÁ ÄãïÃc\{P-=ˆ å Tc aH ~C /ÐU‘9š/ æKÏ-Ëæt ?Ý Ì‘5V:ËÓ &ÈXõ+N ž SŠ4µ=È3jKœ0+…Rs2ÈÊ 2ƒÝ œSR@I MIÐuTJ _9æÞ

%¦Lûjy ÍH IDÒfw–ß]]B?Ü͈Þyg  Wõ» áÌ¢š Ù aDØF £yP «é:SÌ¥Mè&f o\jrâ ø" 6ºûj<– Ibü OTËg Ïh æÒïþ .ÔrA7 'g d`f 6§I —W/Û\Øì¦ðÊ D k

E2º B @È[È[È[È[È[h Οa wÉô Àñµƒ ÚÌt >IW0 #æ$oB ÿ û® Ã Ê d 3IX *w*<“tÛ6 D,mÊÒixt à Ú[ø ><h SÄ 1µ S ÕÛÀÃK6:p É4ÑD4 M/K©Â» 5 U?ø ûàÏ

W Ð" ^gð' b Ólç RaÅh I, àSæñ? R£SfÕ

i

«‘ p7àÈL Î ·…ˆ,rc à><w$l6 ÎÓìàÊ € ïl ãš É:Ë þ ß"^ý ÜxlŒ Æ ÅÁ?Ë 1• S ã U•Ð- ÇìB c“ .Lá •D n/ µ Z ®ÍñD b 7Ùâ€Äϧ

:ùCµ:1 ÒÆ 2 Þ4CEíÃÖ^< Á• Þ T xÅBÌò&ÇúýV;2!Æè í·o£k ¢y Wn_ÿL K 'û ƒ néç ðËçü »r Ev7ÏEØ$óÏì

¢ØÙs+ p K ý w =Ç Ù á) Cùõ Ãjë’šÊ ÃhÉ$óº È öÇ? PK Ö ]æ Ÿ W word/styles.xmlUT

ÕUMoÛ0 Ø 0 Oì ÁP MzH ¬À– X ž I Õêk’\7ýõ£%9ßi3`Á %òQ ù m_]

ž Pc™’ƒ ÓÎÓ J Aúp?n]¦ ÃÏŸ®ª uKNm ñÒö sºŸe T ÛVšJ çÊ äÀ4 L ó\ê VB#ÇfŒ3·Ìºyþ% iÌ)YÔ Î0 Q T: >3”CF%mÁ m U§d«”!Ú(L ù br•¦ÓÛK$ 6ʪ kC3 "Ÿ

Žwr <

MDá :G%w 6õÔD3Zõ J§~j M}Mªþ

âÀ< Î íÀÉÑÀI

X1¢ª‘’Î(îñm ØPá£A Û ÔìZõb

Ò” 9E 5X7 À[ð ì>2òìT«®òˆTþibM Ud{Üú $øjn’è %ƒtzçm·Ôt jdÐ Z. H Ú ƒ Ûk s&Ÿ z Šœ Þ ý5öóä}«}Õ/ÙÔ0e`Æw Z g 'Üà3åŠ ò ÿÆtü» ðbž uw 5.@lì ÙÓ:NO2m ÛÚŸ¬n º–

ö Be à PY0B

áôŽë úbMµC3N RÉ} 7ÈÝgñâ<,º <ÂfD9ÿ o SbU>yEu/ð㈔ Ü èÜ

ˆëä—ñc Šw Déã Ö rÁº•ä S o ,do- ,ÅŒ ø# 3ùάûHÇÞ9t\wÓììð7PK Ö ]æðÍÿ8 6 word/theme/theme1.xmlUT

íYO ÓF Wêw ù ü?NV ”8 €Ø…Šã¬3

{"Ïd— !Up¬T©* z©Ô[ U[$ z Ÿ –ª¥ _ ãq Ûq2ÙÂÒ

i RÖžy ~ïÍ 2öù b ŽPÊ0M:šyÎÐ J :ÂIØÑní -

0 4A

m øð p îð Å

Û

-â £ë, à ˆ 1McÈÅm ê£

Í1Ñ-Ãhê1Ä

Å Çc Uj Ê D %œe I i Œ £C3ûÇfÌ')8 £ ;#z îq

È èh ü ˆ s8á ”4 姦a

ZRC ,U8Žë4»sD>17jåFë 7h šuÈ ˆ Yƒ v ïÖa%ùür Å ·ÍMÐ’U» íºÙß t8ô å A ê® ªgùÎ 5 gtûŽ· *å# “à Ðp HKé1 Û®3ô è¥üÎU% S Çð.M B@æ ä8 6Ac Wß ñ ·Ÿ ž~ êñW À 21lXÆÐ ÅwöçÈ«yô L %5ù rã ÚDÀ $

R<á

ícaJ+ ~þãëçOÁëçO^< öâá zñðgmîwN ¢à2LBm£'J +ã~ÿé ß~ýR

àeÀË ŸüñìÉËo>ÿó Ç

X7… eØ>Ž Ð1 Icá»Â :Hß A\Fv“ Á fX jÀ£

êÚ ï jäo§¢ì w+ íEé”c àJ W M• _É8”£6MB5©tZ– á‘Š“ ’7ƒéDì7¬2áG âÆ

"R (A dsô ! ü Æ•uÙÅAJ

sp ƒ ÄÊ îã Çb}gP G•XîÞ =JTæúè Š D*á ÆJ `Lʈ« G*'öfiPY0ÆE …ˆP0 !ÆTØëé¬âÎ (ê®2 vÉ,®"RŽ Uˆ« Ò2¢O ý Æ ¥O8 Ê Ø Ø Ü \IŽVwlv/Ö &[Óè6FüÍjÑ- Fë 0 ™¦ª hµ^ÌÈ ¢Š1}¥ Å8y &çž5 SlrÝ +wýjkÛ& ÚÐ šŽðûßÏúpšÜ@b+Ÿµ vvÖÎþ v þ û&Vô- Œ“êâ gº1&d Ï ºÊ e&Ü

Å ‘ åir Ëùar1“ß•Aa

å5H)ÿ óh/ aÓ”æB6· 20 L NMaHôÏi KGù i Qòq Mxy®—ãò Á”óMo9

®ñ$derîÜàI –Ìo"h+ zö #h §Ï dØ2OÂP fOõ\'g 4Ê 9bž8§žDÛW #kMŒŠ SO¢

ÁR–o" v Dp ê røÔó ÝÞ–FÖ:/J Ö ( e"éõ G’ê

8 uÁv… N:ÚXüb —ñD eYs€$L:ZÀç+õÖåq’2Þ ,Ê1r*Ç,&òC G) 8 r8w5)Ø –g ÏôÛÆû }}5•ÐxŒ a •súú» ÑÓEÂ

: ìE£cp@¦éM( ìzf ü f œ–öX +µx ª 2 É$ ó®[T\9Z{ äµÍ Âá©ÿ 9 JOpWzÂJ5ôêÕð?ü Uâi«yº[ªv»Vµ· ηo %þ-5 c ûßò?Ië,1(m %ƒm ó

uÆÕ

yˆWß Òƒ»bóõÅ9dJxÎauHìÐ{â8é/Þ)- q}T W`šâŽvßp»Žo ~Ãh ƒ c;F£åvíF umsàšF g= ^ñ(6ÝœâPœ Élþ>XŽ Þ Ç ãÖ €Æ:•ç ] å;aÓZ Nx_ XÄñ~Ó ív ÙhÛÝaÃé Z ßì5úMßë û Ûj hàH

;]ÛwšƒV£iú~Ãi ýV»á9–Õu nkàt3 ôš X-þ/Â'E.ü PK Ö tn word/settings.xmlUT

VKoÛ8 è 0t®ãG“ â Û$nÒ&»AÕîžG e áC RVÝ_ CQ äm {2õ= #Î å ß•œl9Zaô*YœÌ“ Ì BoVÉ· ëé»äýåëW mj s Ú 9 MÍ*iP§–U ÁÐXSº)3*5e) ï ’Þ « r®Ng Þtbj® +

*pôˆ Y \ Ö(®Ýl9ŸŸÏ Kp”Ÿ Dmc4õ £ YÅ Ûç^b«dÔµ ù

^·5Xì

/IÏ j4Œ[K'«dLPè ÆÊ—Ä Ô È p7

rIeûaŒš iÍ‘Ñ P çsÂg ð JÀ”™ ÇIfk.eW{&9P mºAP

0" wðø î+ä™35Y @i

Ò AØZÂîÖ øa y ÐÒ® Q 7ÔŒ» #Fø ~ ôoŽN ã m Í\ÓõÞgŽš D

ã ÕÀ ÑÈ saþ4îÊ ©Þ Þ ö¦¬A4 .n9 Ö9Ÿ£ Í® qÏ #MIQŠàÆ% HÐŒg”£ä vŽfªÉÃê Q * ý ˆÎÝïyó ]d•(Ý îh®BIŽPmÚX i\§<xŽ gá~¢ 5(NíÚ " R ݃) oæ ÅO µŸå ôWÆ,Ìr ã FÈå…Jýµòˆqµ¦BN”w7”Ê L üÕC Aãõ9>} zPçœf ]à UÖäƒp:

ˆò:«@Ê5uÕ £W

Â=ç yÙ ûµJå àfœÎ<x{ÜKðˆ Íü§Q þêáø ÒŽ Â Ó âô 8 jÐÙ&ÏbÀÀy•¦;ð@FÍý ƒ¬' 5xì:ÞQ#p_Ž{è Óo™o Öýa 3ýü%  ¥kB ™o(þ u

ú0ß,V Ê- GO àS o–=·ì eຠ`þ HÝ/ l ‘îmÄÞ ØiÄN ì,bg v s U;úJÐíÿD åÅíÀÿ õ òŸCØOü f )8õha ÓþÛa ©?Bûo Ô ÙNåÃEz Î ¥ 4œ5]©Î` â ®Câÿ™Ë PK Ö ]ÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT

ÎÁJ 1 à»à; Ü»ÙV ‘f{ 7‘ú C2» ÚdÂdZëÛ D

ô83ÿü ëÍ9 Ô JV/ V+LŽ HƒÕo»çŃÞt·7ëW<€ÔL C.ª>¥bõ nÄ ¥ Œ©^zâ RG L ͪmï

_vènÒ© ÞjÞú¥V» Œ ë6 GŒ Ìõ åÀ ŠÕžÜK]— DS «Ç\ æy«ëyÔ Áá cÄ$sJ<

& þw ä ïî?}ÓÄ í Ø ÿ ž·MÆÒ} PK Ö ]

èôl N Content_Types].xmlUT

µ•ËNÃ0 E HüC”-JÜ @ 5í Ç’V¢ €cOZƒc[ õ LÒ6â]¬ÒM¢Ä3 ÛJ< k ,Á£ ¦Hûy/MÀ éóô!»NGÃó Átã *6X ó Ü

c(æPsÌ C#•õ5 ôègÌqñÊgÀ `B šŒt8 ƒŠ/tHî ôz

.•I“Ûm]ƒ*RîœV fK#?A2[UJ€ bQSKn5ŒË âÙ.ÿ q ÝTrêlkp® ^PÁ!TSò3é G

: \â Ô:oï cÚx îÃ# À yâ CF ü f2 dæ( PÐ Üž}ÀBX ñ û=kº£Ù+ë%à рG/@“E ˆôE5 Ðæƈ@ Ôz

•]r Ì

ʧ“ù

PêòþÝ 2 F 9Ly©áÿ•ºè iØ^ûG µ1_á oPK Ö ]ßV+

ç f word/_rels/document.xml.relsUT

ËNÃ0 E Hüƒ5{â < ª:Ý JÝBø Db[ž)Ð Ç eyïxîœ o Ÿã Þ1Pï¬ "ËA 5®îm«àµÚÝ< Ú<ã 9 b“%

_KI¦ÃQSæ<ÚXi\ 5G ZéµyÓ-ÊUž?È f@y‘)öµ

ÕÉãœl 4 Á'gŽ#Zž !?ðð Ìq Š : È

3 ‘C¦ ÓX g Ò ùH·K"ÑŸ3Ñ ot·( Ÿ LqÎz>Ìý’0 {“Ï:Ëo &º T~ PK

Ö ]ˆ?£Åº docProps/app.xmlUT PK

Ö ]VËuÊü Ø ù docProps/core.xmlUT PK

Ö 8 ô 5 word/webSettings.xmlUT PK

Ö ] ƒ+ÕH È word/fontTable.xmlUT PK

Ö ] E? t word/document.xmlUT PK

Ö ]æ Ÿ W word/styles.xmlUT PK

Ö ]æðÍÿ8 6 ñ word/theme/theme1.xmlUT PK

Ö tn m word/settings.xmlUT PK

Ö ]ÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT PK

Ö ]

èôl N 0 Content_Types].xmlUT PK

Ö ]ßV+

ç f Þ

word/_rels/document.xml.relsUT PKContact this candidate