Resume

Sign in

C Pk

Location:
Houston, TX
Posted:
March 25, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK ŠgN word/header*.xmlí—Ûn * Ÿ€w É íª ( J‘zQ…" u NÖÔ'ÙÞ T<<Þc -Õ6 j‘È cÏ7cÏ?ÎæôýOÎÀ’hC¥H`Ð ! Ë”ŠE ^Ÿ Ž!0 1)H ÄÀ £W§«8K5pÎÂÄ '0 VÅžgpF82}©ˆp“s©9 îQ/<ŽôM®zXr…, QFíÚ

} kŒL`®E\#zœb- œÛÂ%–ó9Å Ý%nå2‘8çDØ2¢§ s9Ha2ªLCã ÒÜdÖ@– mbÉY n¥ºDK5Z JpV ZI *-11ÆY'ÕdK ü X Z .)ìÆl2ሊ Sèb ÔÆî»Øõ • ÍF6gaX—Dª©K:ÓH ïf 8Ïm E;©x à l®[A À Ò C Lâ ’Ž‘X¢VÌ颓œ H)E

øF æQ•

ü= É " ÚâïhŸ ÌÕFîÑ Þ= 6€‘»ý XÅîÒL§ ôë ¬M Âî  2G9 Ì\é

c Å

iô9m¬ƒó ÓrœIk%w,™t a Fá kÒ ü~ À0 K 8XF 7:õ6$ f¦ uØ]wD nJ:UDÃc pÚY£é" í’“ÁÐ

ÈÃÅs+ÐÜÑÜvŠÕŒ 7H µ Óœ9 Ê ¬BüÀ{Y”V]í^ŸKaM 4 Ò Ž ŸiŠ

6 f(Ú1fgÂly•dsÛÄ elvm A?Tÿ{t [åçß‘

lYcò· è

X4M zIàè’º p R”…®œªcyþ> üÿ}òdªú·:àÑÚ 0 Á7b¬ÓÔ

LÁ øÁ \ÈÜ8Å ßÁÑ‘ …à Æbðú öNBÿÄ™ÙZˆ¬j 0 >,Ü b· ÛÝò íŠå= Öþ ŒíÊxåß ÑoPK Ðîó í

PK ŠgN word/numbering.xmlÕXkŽÓ0 > wˆò Í£ J éjµ«" Z!u9€ë µ~D “lOÁ? Çâ$8ï6 f ò Y º~¢ÄH‘ 3ßt¦ i y€Yè Ÿ 6“•iH X gÈ7 Hš ëWW™Ç ºCBû I Bߌ”Š=Ë’0B È) ÓÆ E xLâ ä4

ï0Áê 4+ î 1

.ù^å! ßï1D• #DŸ eÈ

EL ˆ® 3 áXÖht(š6F5Hú»K ”Ô~YÜ'[ @¦y¦ L”q Ä C$¥ÖÞ•Æ Ñ C4 }J8ÍYWB f

& Tç®H+ Ú \HÒ§ Òô ï Ÿ« ø<Ž q .î è(•ˆ À U ÃG Ü ƒ W;w B hÛ ò¬ Ö ;í @ŒZ ðeho Oâ ÝçCÐŽ&ÐYœ àÖ k ÁN* ºO qrz èeZ ”h ÖÂ7íB£ ©PZ Yër™nh£Ü% UZtà zjLß ~nôïa %h_ Ç E.0

-Wûæl©—zæE€…ÅVÏÏÚ jœE%6œ)™ßCBŒ}óž+nl “Æö@wœÈ Êg Hu#1xÆ Ý0ùKÌ U—4çå ñs)sìÕ0Îny"0 Æ=Êj :ª–§Ž bèXûGnÜ ÐP_ ÍÎÊ èŽš 2 î hÖæ#ÌáÌ _Ä .F™ÃÙ ËÞìËQæp Ûÿ Ö^ 0 ùÀ ÿ çp5Ê . KÛìÖÉcµâÇ(~Û—ëÉsö N«ð¬eù `ý PK ágYf K PK ŠgN word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ŠgN word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠH»(

bS8ÀÔq

Ûc Þ —æ J…BXEÉó o<~ñÝê]«h'ÈI4 [Ì Ã1—¦ÌØëËÃì–E΃ÉA Û

ÇVË Ðx …rãRÍ3VyoÓ8v Ü 0A, 4øðJe¬ Þj;ã -x •Jú 7¬Å`Æj2i iÉ

þP’bQH.ÚGWAc Èk-ŒÿtŒI Ð WIë:šžJ

bÕAv mb§U·® cÜr &œ…VG 8 Þ Åž HF ð€è+Æ ðÝ ëDƒ4=æ Œ Pï= ÞíÐ>QÃF Y85¦‘£ô ÿÙ L ç z+G¥ø ª M} § x ä;€šBPÈßD ƒ>Ìy9*Î' \BI º? ì"9 Ë Zù?Ú#am _M }ù v€e{ÿEMj@ ð A…XJ ŸQt àŒò(ÂüÏ*Ïè1Ú€qÑf · Ü9.Ö$ EÏ¢9 q PK 9æy œ Ò PK ŠgN word/styles.xmlíYÛrâ8 ý ý —Ÿv C B

™Ê ÊfS“ æYØ «bK.I a ~uó cƒ1É Ý / V Qûô Ô6 ?ýˆ#k )C OìÞ©k[ û$@x> Ÿ oNF Å8À ˆ ýéâ· Ë1ã« 2KÄc6Žý

ržŒ

ù!Œ ;% ÄbrFh Ò úœ ÀÑ Eˆ Ïu xl NbäSÂÈŒË 1™Í ÍW AÛ¬«C® ŸÆ sµ¢Ca$r …(a ZÜ ML ÈbÛE,â(ó[&mV

(XŠbÄ‘^hIh PâCÆ õZOæˆ h“ÂúšY&1@8 ‘Ò åkŸŠµ

i

ª

µIDOÝ¢) tµ™ èÀg9>A T\A Q<¥ »@ø! < ˆº DÄ Á À

9 ·’s NA\ˆ”íUÙž[‘ËC X Í CûLIš r tA+Ý ý àBl€ ñ á grHï© š‘úº! 3k9 ÌGhb_ H ÙÂâ µ! Œ_2 ÖŒá%f¥(GB Ÿbb Ä

ãy™åŠUm ÀóÌ ñÉÓƒ4 šmR

)Ø øH b£ ú IEHÞíÞ a6ø–FÂ RNÌ" Y ël ÁW O •ÂKB ª ûN

5’¦@GŠ3J‘ A ëÃÚI B7á9 Fp

úQZZá+Oë®Å*õ ñ yžn zÂêéšM ƒÁß8 Qð R=C Ü•\ 4ߊ Š}£ ª®S( q ƒ Ô

™ BÝù ¬îÜ 4 •T} šÙúà {ÞÛ

F5·Á ó

æ uÁFk ë ÛV¬JoÁb É¢

Èb ‘Åþq èµÖ}3 ¦ÅA# ƒ·fq Îâà X Ô 8x Ï Y<;2 n, ÈÏ ‘Ÿá‘ñã €ÊÜ øˆ h26Ú e}cúz^Ç3 5í§ uå U7öKõaÊ êv eñnm©ÞÛ ãh$d;ÖP Þž Ø{Wæ5ß Þžd 7g 9k ÿÞ£uèÑ È óWjÕ h:û ;6ùŽ ø" 52Íû ûŒiy îè?Lˆ•ÇX*H Š E U ®L 8D ü Bü$ÊU È+ ÌÒN–

hJúü {Ö"Çi

)~ Årv):–S%

ð ä®W0Šþ ÚŸ$Ûœ#8ãz çŽj=¦ s oà h n qÖ“ròËi® Nã) êo µ^ö ]Zº#–òz…:ü Ÿ]ÞúIå! òZÂò £j¢LGºó á3$t^<1” Å CÉhž 2 Ê m{b ªOµ<ƒš lpp_&vúº R w•FœRÏ Ãc MºuO å&

ž nF£µz ïÌÏ Ø W Å N ä£ö Üå s WÿˆiþÂÙõªnßÓ D–TPÊÄnü 'ëö>íl ÔV*R{47ÔgWmšèßWW7 ð ]Í y ]i w]µÒU ¬ÝºÒÎ êê¦TÒ •VÉw8mj ~ s ì ØKwr;Õ•ü ”:7µÕ j[Z"Ð ƒý4 õt

"ó^ ClÖ vY ò%T,î

ì m 8ú

Dã +Q:Æ — nºµ û OÿG Æâ . o$ 8ë jÌE7P3iº êÌf7 %öº þƒ Z·ò

ó–ýb ÿ PK 9

YX x( PK ŠgN docProps/core.xmlm‘ßNÃ ŸÀwh o Õ,Ž Ý…fWš,qFã

 f··—v[5swÀï;ß9@µÜë.û ”55¢ A a¥2m ^6«ü e!r#yg

Ôè J8&¬ µ· T $2 W£mŒŽa Ä 4 E"L

o ãâ ·€g Ì È ÂÜMFtRJ1)ÝÎw£@

h01`ZPüËFð Vñàà*z 'z Ô ö}_ô刦ù)~{z š+3<• ÔT§A ðÀ#È, Ø Ý9y-ï 6+ÔÌ ]ä ÌÉ C ì–0BÞ+ Q? kë õî£Sb`¦£

ÿû æ PK Š Ü PK ŠgN word/document.xmlí]ÝR ƒÊ7Iª Æ afØe X` da ™ìæ*%wŸvkQ·z%µ ç K %O’s î

Ì Kfma7 Eÿé ÎÏ'éÛïn3ÉÆ Pùa§ Óa G* ùè óñÃÛ W

f,Ïc.U Îwoþðíä VQ™An æ ƒ,:ì Ö ž RÈ ÙV äx3Q:ã Oõ —q}S [‘Ê

nÅPHa§ ÁÎÎ~§ÊF

vJ TYle"ÒÊ ÄR ê_ B?¦\Ÿä ª Ab

TnRQ :·ì© áÍ Îdü¥— g ~nR<¦ Xó vG&}A ¥ãB« ŒÁ«'þf“c ç

HY4) S…Å2ëšd\äM6 Ž; 5eocÙU£ ¬f/2k

# S ë\ 5 ÓûµàOhÏùô…x Šï䀩l åÚÖ È§ä Ut ñ1ÏÇ s<z œïä

>Ò< Ôü¦žíïÜ ËuÊ

å6úÿrû Ve1ƒûÞSr û û ƒ:ƒ7 žÒÿ M P ÆW ê§S]: yÿâåýKW' ðRÚ î\ê… ý ƒ k~ Ï]u• ÔôÏ 1&L Är C 9žF îôÜS 1ñ O,P ô” ô öš“«Râ ^Zå“i_ ~«rk 8ì ól §T‘Y8 nì‘ ábz” T.ça]É Tº 6p?t£WÕ þRC?Ð! Í9ÿRVÖåíÜ)ª*0€®î·]ý5ºze/õy M œ&åº

;¢Ð óæúãÅÅÑÕßÿóozÔ ÇA ÇM =»ó]ý{õÆóúè ÞG~öß þ+c<Ç_.§VD\¢êžÇ ã• ¥b”Êé *k< ŸðâQŒw 10T R ¦f aSf âwg JX 9 è Àr€Ø0‘3Ô=¥ ÜÝ Â ý-ª`Œ¦àXh•“•c YSIÈA kéŸ òXN 2øøP C]*+s 12 \ºB

¥… Ÿü%sƒ Ã, MûÄöžû'ö ùÅ2 ùþ RÖçdÄHx~Âî /ô íæÇ óóë U ýyœäeæ w /4No.ÁçÕ Š{º Vwwß=–r'–ýy õž

b~3 No# È2+2ðC 8 ÕèçF

`üxÁ ü O O?æj µ[ w. 1òªÅÈêd ªÅC U‘c# 4ÏÉ ÑóºEÏ Ñs9gò ä Â#ë Ÿ 4Veˆ .ó^dæA”ƒt Š þô ÒAÂé …ÓÒ…Q’@D =bi¢ô

V … ã q 1,-5¦ ž !èJDÅP ŽrLNC Ó

¦ !Å Vž =X < ª4ä©á g 1 qI T ˆç x DÁ5 $æBÄÖq ecë

L ˆ C Tøê ÃŒÅÛ Â–žZ "\NZ g )p`ë RzZy€ û ÐX z $ZN Çh Ž Ž< ÆÑ

nq  iµ m g i(`I/

ý

ËFÇ Ž$ð ÍíT Q g ì 6¢'žK<ðôçËÓ« Ówǧ!~µ

–î 3çô $g JsÌs$ÐÐ=Ë£m µ d »y ^sü È© wÙ Ÿ7™ªÓß[ IÐ~ù_ ú ’

KÐ7ÝÍüÖw^ÐŒ WÌ* K C “_¬Á— À ü îÊ)Yëk2 Ö(í#F1Ñ )ÞHD cˆÙX >” û

TŠ k

EÐeo!> í ž eSÐ,âZ

2ÜÝ_9?ëw•1ÏkP B<

cpXƒ[ˆ 4y r sÕ 3þh

>D4 L ¥c õ Üâ ãR24õŒ 8QÍ v‘Ío ·Ö…ÓsBT R üà GÀD¢ÀqÑÍ ÑÊ f5B«žbS€¦ ØÕ Ü

Äò1FŒr Tÿ Üeª #EÉÈ‘íæát ØhûÏ!b eŒ-

kï J RÑ `"UL©ñÐ~0 Ï

äà Òƒ'DÐ Ì ¥ƒæ ÇØq“, ` Ž

VÑÄ A,B

c >

’–Ño9_Ë ÖªA

&`E©Gà5 ¢ “ ßo ^Ë'0 )Ç1 LŽ ÁçxlR Zª

ìv ™ ZY#a ªùîÄ tô/ 4[}Ê$ µ¥+yS

KÞî Jc’ Îþ)5t œ ]b 1 òBD_Ë"[:ú~ 1J ÞÃeTJR #e, "F Bh»I2É’j6X—M(…íz r/å [ a4@

ZBÚÒ ö E µGæ$•s§ÏV4 ™g$Ñ ÿ aÔ_5ŒÖ .ç ž º Óu àhð I

s] é l ¥î DL -a-P™ðÈ—z ð8& —ý \Ú”] šúòüü w òSò< –º ÑÔµAK]

Ú Ÿ pÔµŠŠaØ‘1

Íi

Êc{Eäµ}Çc{I /CTšÖ ÇÖòÖ ìÚ•óÖØÆYÜ(ó õ*”F• Ÿ œ{št"[ â iÑL)ìÒ U ƒ p TÆÜ’ bõÛ!

• Ø6 euHl EL™z ^ Ÿý¢ ˆÉ_K0XÿÒx𠥃Œ ß

wà2qG3þdÆ£ ;BO) _( ÅaÙ 4 r·àkMW

m ߬ `a E Î’H$Ò Ê XÇ #Œ

ÉÄÀcjÓ0 Ô2ÜV æ5¥ ZVU£d-š í 1V€–S h)D7.@RË(7( qa·0 - ÓeV«r(Á JYZ{ˆÜ Zá•Ì, æð1 g …fN> ÙÒáVªö uµN uj F(~ z] ZÍ

ÕÌ4 zàîÖ ä b w™0¦¬)1"º) 0ÅeË·[9* z^K«Ä` 2jM B§ïÕ ß{á % ÏŸ}‘o m ÕÅZ£ a,Ï

aˆÔÖ2 7o •T^ÐH Éû j BÑV øi

æ‘NÅMwÉœ Úvu ãè#_ê)öÉ-

3]{Ç

/Yž a[l.þyg3 M“ o àËžYr ëT eyeœß™ v;} vé }

ö]4Ô-ð š ú؃]»râ(Û8 Ä…ÛI©b¦/LN )T> åf ü œ%Ø Î]ëbSs.2”©Ûì}µ awÞÞ§gÆ E2uùúõ 2Ÿ)]èfjtˆî ÝA Öe£õ Õö ðn0? Ù,Æì«ÉÎ â š MÁÐ-S ÄML•

§Ì þ) íîƒY šÜA{jd Ww™TÜ…gë™G h0 XåRÖÑ

4 v oªÖ

MT Ò »Û"{ù!XÇ pˆž h 0 N«å Ðþ0Q2v ’ ÁÏô7ÀýA Üx)Õ ÇÍ ªZ H î=

•º ml Ì©uo…6 * OÏys–ó KüÇè—xtkè ˆ · 3:uµ » V Ä· v8 L»¦ùu™ª Qµ Ùf

߈”^ hè2 m á ËÍf[~rLÍ] 2Ð ûâY y© BÌEvg“Óñ k· Ô6l è ÍÀêdµ jDNÆí;Î @ ÖrN 6êã ‘Pó ƦÜ" gÁ^&L=ï

•XZ Î/šH É[îéò9Xs{ j·

WìY $Ïšñ’ •Ût ëÖí ÕÂ Z(‘ð $žZzè

Dõò ù û Ý ÁБ +ŠÔ6» ¢ SóðéXi " 0 Š™…q [ó jý FÙ q rIWj “ceŽÕY/ÀÉ…v~DOÖk ò Ž8ï}9fŽ/_¥h X s-MtEüe 7Š åŽ"à‘c *õÌÑ nÎRÙfõ

ð a ô©ÐÒ!< ç W Ät M öÅß ? ï ò7\øJÛHàgººå[ *P ùRO œ èY RèZàï+.úA T)ÉND!UÆÙ ë ~ â^6»ë@Um Àïù”ýMÀ Í#q ] 9áå

@—ýtö Q µ>çÔídz I¥êi ;Ògñ>UßN,0ö ó•,F ŸèÅP~ xå10Áã á zà Óë

•µ*Ã[{þ)«ŠÙ 7 ê3M

ÎN î4QÊÖ§U ïÊì V

o

œÍ,–úÅzT~<u õdå7ÿ PK

êM[

‘ PK ŠgN word/_rels/document.xml.rels “Mnà …OÐ; Ù Øi UUp6U¥l Æ?Š

&U}û¢Dµ

) º`ù â vû Ó oô sV@‘åÀÐ*§;Û øª> _ ’VËÞY 0b€}ù ûÄ^RÜ Ún, Ø % Þ8 ªE#Cæ q¥vÞHŠÒ7 ê$ ä <ßr Ì€ò&“

Ð `Õ8à w

ß t Š

1Sú IÀŸ“Å,à žR"ÔÎR% =Î “µ ñ’t 4ö œÂE ÕoSÖ·(5ú þª µþç”ýölŽèãµÏ “µ Q wñ .òjNƒà7Ÿ¬ü PK f õÄþ PK ŠgN

_rels/.rels ÛJ A @ À òÞÍ "ÒÙ ˆÐ7‘ú a sa&^ú Q R œd yåÚBN Ö Ë> ÉÂÓá~u ¦ %OKNláÈ

vÃÕö is(Í($5

H ElnæH Ë…“VÆ uÂBî™&ÆMß_cýÍ€á iöÞBÝû

à ð%ì<ŽÁñ]v/‘“œYñ§CÉT'

o zô_éN €çmÖ—Ûü )F ò$ .W^•ªÓU >öGH] 4Ý ðäçà PK ÌþTùÔ PK ŠgN word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Û췜Δ§ Ê 5·Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À·j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

·ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F — IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ·Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ·ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U·îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ —èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý·øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z —©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK ŠgN Content_Types].xmlµ”KNÃ0 OÀ

"oQâ– B i <–ÐE9€ëL

ä™–ööLš6 d Ùùgæÿ<~Ì {g

$4Á—bZLD ^ ÊøM)ÞVÏù È

Jq ùÕluˆ EC ï¥DÝ€SX ž ˆ§i#£Òïj òf2 •:x O9µ5Ä ö µÚZÊ ºÿméR ÑŠ Kr1‘=íYì0Û üAÞÎW 0ù H` 1Ø ˆ bëðÊ I¦ _Y º6 ª ·ŽS

â¦@ç T ^”ã ò# J ¥î;-N ú Ë xLA "ï p 㬎Šà·n

ÇÃ <*D 8eü0H ò Žó)Ó!AÎ øÚ~6[ Š

uå5 Z©µýæ$öò

Ò0A§

è` v » Gíl/ ïÛü PK ÍQ PK ŠgNÐîó í

word/header1.xmlPK ŠgNágYf K word/numbering.xmlPK ŠgN ö ê ú word/settings.xmlPK ŠgN9æy œ Ò word/fontTable.xmlPK ŠgN9

YX x

word/styles.xmlPK ŠgN …Š Ü docProps/core.xmlPK ŠgN

êM[

‘ ü word/document.xmlPK ŠgNf õÄþ º word/_rels/document.xml.relsPK ŠgNÌþTùÔ

_rels/.relsPK ŠgN!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK ŠgN~ ?ÍQ Content_Types].xmlPKContact this candidate