Resume

Sign in

Human Resource professional

Location:
Atlanta, GA
Posted:
March 25, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK š tN word/header*.xml¥•Ûnœ* Ÿ ï€

DiÔ¢ èªU¥^¬Òö 7>il ûö5ÇÍîF \0b ùþñx0 Œ ŽN “t ˆkj ÐeN~ÿúºùD"çA3 Fóœ mV1ŒB v™¢9© ·Y ;Zq nk, !X Tàà í eÁ Æ7IrGFŒÉI g

ߥd¦( 壙2p î 7 V\û^1F.C

F»JX7ÑÔZZ V yk ’Ó Æ Ú J B AfÑPî\ðî àLL“

ì sÆ’ Î5§J =cº ÍÚÛ =6 G rê…“K

B?Ä ý ™oÅ¢) ,_ã< k ô HCŸ9û º y Y hœ/HL@ NCêÞµ ir1 üD+ÿ ö

MmOã~» öâ

L? p3 váô Q …C“=æ$ /2ºö Ç=/ –þ•È Ïœémf á; Ÿï " Ø™?4ä5 T 0Øx~ ß*î•Eœ—0 {ãå – A¢ tv ìïáï û PK Ù \–È PK š tN word/footer1.xmlÍ•Ûn Ÿ ï€öÞ ¢ MQp.jµª”

+m Êž4»@ýö]ÌÁ6Ž,BnÂÍŠ™ý ùw àþ០AÍÐr R 0EuÆU îH`

V,%{fÉÃæÓ}“ä /V6‘4%¥s& CKK&Á®µaÊ's œ Å YQ-

8þÌ wûð&Š SR JzÄJrŠÚêܵ’Dç9§¬_ ΩÛI šV’)w ÞƒV äÆ 4 ”æ“å ©

¢–bØ 9Õ2 Æ? )ºB ÆÌ ¦ÌZ ÝvÉ‘ G3 Ø"FÅ

ç5 1í\L@cíµ Ý7í€: äØ

+æ éR ü A?Oõ Ïšâ Á«\…ã@.AÐ Ð

4}aÙwP5ŒÃœ ÆyBÊ8 ò8 öMO6Ž&ãò» ÃŽ â} Ÿ +s Û% “70þü6ÀÍ Øø Ÿ šÄ 4 §”DýEúЖ Ëàî2ô e9T ’ÙáY0 M üÊ è

W™

s î‘·ïeDÂv

îÐ á(Ák^_9Ó £žxXœð[j }©pÌ Ï 5@

ƒÌ2¬ Ù “«U N ü Ý ;íîÇmÝÕ ôæ?PK RùYñ á PK š tN word/numbering.xmlí ]nÛ8 ÇO w0ôžH–eÙ5ê A ,vQ

{ Z¢m¢ü HÊnN oÝ;ì z’R % tåÚJ

Òê< âp Ôß3œ ø ~ó ÑÞ

KE ŸzýÛÀëažˆ”ðÅÔûûÃÃÍØë) xŠ àxê=cå ûíõzÂs6ÃÒÌë™ \MX2õ–Zg ßWÉ 3 nE 1Î…dH W ð ’ óì& ,CšÌ %úÙ ƒ ö aÄÔË%ŸlCÜ0’H Ä 1Ÿ“ o gÝ Ë;‘ä s]®èKLÍ WK k Í —U Õ© X1ZÍ[g笖J 6:3ºYh-dšI‘`¥Ìè» ŽØ Î Q{œ …Ã5« 0Dx

¦ÈŽ£@õÚ·fí he Ý ì Pôœ lLïÉL"ùüí.P

= ý3rV E0^:—uB ‘,‘ÔU Ú& ÉGœ E …êdN g¥óQ ” …Dl— ê¢_ ËÓ ex mñ h K‘g»t ÚDÛ«Àþð a àÎœ h¦ D ~ÌYïàí Ô ¦å º¢ÆDÌcê åˆ9N¥6c+D IþÝæ0}`õà,§ ë Å8~ÀŸjÓ— ÿ©ÇÿLªQŠçÛéÙ_ x ž [1<õ 9Ô “%â òT/ÞÍ\ ž Áµ* C% L G Eï qÕ{zf3AU %Q

Œ” W 5 ýoÌr ¦ é{J V )L ÇÛ –;ôË >Ö ÿrMÅ¥Šöƒq;Iߊ x] y4 “ñÈ p ô¥Ò…?

ÿw xã Ëù8 Rãá0ì Q Š h¥È :Ýtb+E Å-ÛÎuˆ: Päà e3r«ÈÇVŠ<îw¬éø ÿ]À ð ð ð ð CT ò ߥ" À· ø üë ߥ À Àw©È ðm ïò

¢ à à ø ø. 9

À à à à à_ ø ø.å KE €o ðcG Ô ŸÁ À :Ñûí ~Øïtï· øãN w¢ Û ühÐé¦c ð AË s

¢Z üQËfäV‘[ ü cMçBÀ 9 øpƒ 7ø >ÜàÃ

þU >ÜàÃ

S€ 7øpƒï àÿâ7øc üë ߥ À Àw©È ð àó ìùþß ? ü µýræ7na [xÂmÐì68á 5»E'Ü Ínà nq [ ÂmÔì6:á6nv ï»ù{ÿÄåî+PK C 7µú

f PK š tN word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK š tN word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ( ÈY8H6E uz€1EIDH 1 ¬úö¥bý ŽQ(êJ ç{Ãá ïî ÍŽ’ B óÍ:åLZ … UÎ sæ Ø 4Z™ó“ôü~ûå®ÍJ Á Xn}fDÎë ÔÒ€_£“6Š _©J ÐkãV ƒ J«pJnÒô ï1 ó lÖ#VF B eèJ2,K%dÿ *hŽï ä Ec

oŽ I

{@ëkåü@3KiQ¬ Èñ_ 8 =¬kÝ · gaôÙ E ÞÇ gq$nÒ ì cÅœ þö :1 ìˆé’q Ñ» Ú jÚÈ4

ç4r v

æù Þ©Y) ĪÐÐ È% Q … — 4ŠWYìÀ a sQÍŠó ©PP þS'»I/â ÁÉ Vý í qSÜo—ÐÞý Ÿ Ü €m ÿ 6 `bøw c, O>(O2NYÁ åE éÙ lÙO4` ¬xÆ€l Ö ýÉ Pû+kvØ ’Ôq:5é/æí PK LvÎ Ú PK š tN word/styles.xmlí énÛ8 …Ÿ`ÞÁÐ ÇK\'0ê F 2™¢i €’h Ô ”ÝÌÓ ©ÍÖâÔqÜ ZœüIÄå’<çŠ SÞ ÿ … 5•Š >wFgC§G ' ÆWsçÛ þ¥ÓSšpŸ Ó óH•óþÝ o73¥ Cªzf>W È ; Öñl0P ÎDL é\

m åj ù Ä}OD1ÑÌe!Ó ƒñp8uò0bî$’Ïò ýˆyR( ÔvÊL,—Ì£ù b <dÝlʵð’ˆr ®8 44 VE èØh¦3( ¬Ÿ:Ä:

q ø Õ I6ÆŒ(Ì Ú éÇRxT)Óz u– GÃ Ê l ºf “ˆ0 Q

T®}fÖÎEKCm ÕB… l$ëºe®$ò

r ž»ócvP Y:‘eB Â

ˆÔE€ð ð Eøš”Éì JçZ$Ÿ‘•$Ñ6IÕ œ

kér n íƒ I M É1ÑvÞÀÑ ç Þ™

Ð Þ5]’$ÔÊ>ÊÏ2 ÌŸÒ_7 kÕÛ̈ò ;W$4ÙË Óâ©Ê#%J Æ`ÁÕά

©þ5

kb^ ñ h Rõ ðUÑFyÿÛ m äû Ôw ŸÒ 1ñX …,55 É Ù·} 1 i ù"q ÈnØAC ú16Óc"mâÅ šv}òçÎ MÔÐ6ùÙLS£Rñ9 hq>ž

ÊÖN§6Ãkâ ú«m9 wwÀ*í øH §ÍÀAÖÑ ež DQÿ/^ôn 4 èwÝÖž[õ@i ·3$ h o AªÖÞpv4N u© Ì1&—ç -óÛ G.“srÙLάm'

‘q WÆñkËxYQñ úr ϧM ªx WÅón©8>A.Ž[rq Š\œìUqòÚ*Nª*NN â EÅÉ T WÅ7

Sq í ª8Ý«â c* O â EÅáKTüÊ FéO[ ê Ñ ÊB Ú š

5 H 3Õ R늊 µW Î 5 H

R © Ô@j µ®Vg H

R © Ô@j 5 ZW«3H

R © Ô@j 5 H «Õ R © Ô@j 5 H

ÖÕê R © Ô@j 5 H

Rëju © Ô@j 5 H

R ©uµ:ƒÔ@j 5 H

R © ÔºZ Aj 5 H

R © Ô@j] Î 5 H

R © Ô@j µ®Vg H

R © Ô@j 5 ZW«3H

R © Ô@j 5 H «Õ R © Ô@j 5 H

ÖÕê R © Ô@j 5 H

Rëju © Ô@j 5 H

R ©uµ:ƒÔ@j 5 H

R © ÔºZ Aj 5 H

R © Ô@j] Î 5 H

R © Ô@j µ®Vg H

R © Ô@j 5 ZW«3H

R © Ô@j 5 H «Õ R © Ô@j 5 H

ÖÕêüÓH .à!2Ùý ÀÌ ŠþÜ߀ù>åµÆ nìd]kÍ ®’8–T©… úñ1 (ÿ ; i .¦íênfŒû .õU@ š;ý‘

*Ù*(ZÒ@K&• În ¥óµ9ÿ5“ÔÓL”grõ Üv/B â ååá ˆ ^‘h»§ÛuX9wÃóMyÚa!ŒPlwÅþ3î ÍŒ.—fÃ[Ôæùë ¦2Ûmy ó~Ø

fÝžªÙC£fŒ 6 ÌgFgÙ _Xù(Qz Ý;Å ìé õŒðÄ3æVRô:CüÏEþÞ ® ê•£zé F E:çî<ÛΟmÔAÂ?ý™õ£ «ªÂ»3O(ì Dv3Œj µ™ú[^

ÿc.™Ã aöÇß^1Ú

™ŸÜ

¥ÚnLÐ TÃ,Óüï qEÃðO’ ñSƒmଠ4 l

á

EôTŒÔÔ§ ª ”GÜÿÞð$r©4ÙV«©·L5 ;ÑKÛ[Šê

/ËQ/Ëó ç>;y KEW Q•®W _Û+0Ï ™Çd •f üÜö4Ò ÖuR ñD(d9Áü,—Yÿá&&Eƒ2Y\ žu ÚïˆûÄÕ _—eÇ û Ki F'Êc& ?P!WŒØÙžª<nó{§1Xpµ3+»oj{ Ë4ý© ɧÿO3 ƒa0 Á0 Ã` ƒa0 Á0 Ã` ƒa0 Á0 Ã` ƒa0 Á0 Ã` ƒa0l aÅ_êÝ PK NÃNµõ q

PK š tN word/document.xmlí]Ûrã8’ý ý DÅÆÄî lÙ. µ§gWm«Êšµ- äšÞy HHB "8 (—ú©ÿa_w~® d3Á %Û]åR E #ºË–D ç$€Ì< þÏÏ ˆÍ…6RÅ? 8Ü?xÁD PÆ“ _ ºþ ö 3–Ç! T æÅ þå_þ û>TA: eÐBlÞÏ _L MÞ·Û& Š 7û* 1 9VzÆ-ü©'í 7i Y ÉHÚEûèààõ õã TÇïó&öf2ÐÊ ÅKÞ«ñX "ÿ§ B?å Ù%§ù µˆà Tl¦21Ek u[ƒ7§E#ó/} ù,*>w <ån æ·0 Ñ Òa¢U Œ WO 7Ë žÐ ØDyÅS aõžÅ“Ì ŒËfprÜk Ü;ï4 ÔÝ ë

=åA ·ÎåHs xø þ OšÅ Z€«lªË N Á”k[4 ÓB žðxÎËÉ Nž4 ïµ J>Ñ v7IÍ7 ìáÁ é2œòDܵ6ù Ö>j•&wÓýx Ö–,ððÕ·5pT4ð €À‘

øoÂnß ƒ _ ä?/ò—NEôðÅ« /

NÅ ä + òâáñû kÞ

—^u q¥ñŸ !’KñÙÂÕsŽ ~Ñ 0 º=Q Õ**Þ:ÌÞJ~

] Vá 3 ÿšÿâ> Ë(» cû OŽ”µjö Ïj9™>µYao…ˆŸòáöÝ 3Ó Þ Ë Þå©UåGƒHp µŒíÁäƒwøØ

78 `FÅm" xt\þ1H#‘·èÚ 1Þ Â} ü ÔÆž»&ò‘ù%(ž /Éû" cý G’ @Ê _\Ë ì¥ e 5ã1 G_ ÜØŽ‘üÑ7§ Ø<ÒZÖµ & ùµxáè xåĬ ÖÎ ]NNý%«xÄzVçþr Ør Þ U~à Øå!Ùe£í2 çOh ÌÝ Ì# L Ìç Ìüùä ÍŒGÑ OîÏ0cµ T tùZ6µŸlï·ïÓr4a Ÿ ì £8 Úv"9 FÜ ªªQdû8Ú Ñúch ÀÂåP Fè xñ—“A§ ‘ýÔ?; è\âÇm ã ÆK" " " " Fk

Â8>8Þ{ýòhïõÑñÛ Œ Œ Œ 0l Ƨ Dhxû é ÌM  / ß 4ŒãñZÈG Ñ >Ð\NFj A7ý HD‘Q© îÇÂÞÇûrNÐ< ·9 1

X

Éý Ñ< 5 ûðàÕ »â «ÏìTË `—Ý:âùkÂsÂsB Âs Fk

_ c# [Þb …Ò ÉÙ˃—GÇuDô7 è Ftè )á9á9

º ž t ïõyû[bŠF3E

Bš·

(IÜX µš[1‘A MaîF

6SVÎáµ Å8Loø$` Ù

q§$fg –h5Æ\ s ™ S élZL ôü\ ß û )\i Š ÿíŸL N az= g ñˆ LAÖ 0Æg)ô R

@ iáÞ -Ò‘Œ

sL¬ÃWÑ ñj V )öŽ0û ÌWÁÛ

Í#i,~ A k Á·ˆøH YÁg, øBhÆC‘€ X þ q R ø, ü aV PÌE Ž2Úžœ%‘pÙÞð Vs 2gÅ

šGdjdjß CÙÑ zŒ9—M _R3 iÄè .Zàa W Ì Ïáã@g

me Fp Öd Ÿ ÕÒZA F æ· Á2k–Æ2à LÆZ ˆ º ÎhÀ E?’O2ê27ð `e^ï 5ÚY« ûž Ü ÎBé,ô = á ÎÏ þDDADADADáÍh A ]<dµÒˆlÃLé ç XÝF"œà™ SÁÆ*Š Ö:dgƒ í Uµ 6NãÀfçÜ

ê-2Ÿ #íJአq

úC

C Oªñ ât–5)£ytï2x Éû €ü§êü xPS O\Mj ïk ÔÎ[8ù+µ Ž

EØYƒxµ"/ Ý_>ÚiP ‘Y< 뫈Ç1À ƒF *ßÜýx 1vJ ä î$*îüpT …5K"µ Ù –

ßl’ S

3a q MŒå£Hš© Y“6 v~önÞqP DÄÆÑ`ƒ ºªÝ ìO –üÀ jLlü^J r T a{ Ó/’Ö

7ˆ`v~ oÞ“ Ö\ÆEºužþ9£Ä wœÅt# M5íþ𬠞ÅXØ…Ï.ÅaE¢ äR KQC,&—â (Ù+Š D 7ïIˆ@§Ò’ïð ß

ï wúƒÆÑVñÞHq

"@—U ö%* R&_ q ŽÍ“ãO" ciM;á

@¥ˆ8òk=Æx8“ 4 5[i è. aEâåÄ Ä 5 ßf aEøxšíÕÒ îæ R ’3m¬1<RêÆd¥ 4ð ViŽ$ÇBÌV1ƒ Zî c,B, Ë"~ëw ÀaE* äY gQCx&Ïâ yáÊ' í ÿÀÅ E z" Qq," Ý Œä7xV -OàIàIàIK gOÅ ŒcæÜå n;P Ñzãëë 4vCP]:ó.ðbE ìÄ Ä 5 âfñbEÈØY9Íig%ÚCöáâ ã5TV xNPIPIP P™ï 4 ó{Ÿ¥" q É& äšðEÐô

•DÂ mŸ

zÃö… Â?ÙÏJ -ÖEqž »R·B_) [ŒwJ¢Ô ü ©@ÚE uN 3RºÞ9Pz ITÞ bWñ+Û UÂõ.` iz Ô CHK Zg gçðßõ õ? ÎÉIÿâê 7<»è tšÕtC]cèW jBÚ Ò>F

éž6{ I ÇØå ƒ U-—’ýáw æðË4….D ôûšé2f

hG ¦XˆÐ æ&ŠG y poˆØ îvW AÝø‘,ÔûnÿÜ Pï R $ö!ö©!Ü ûÔj86Ï>W\[ È$S1CÊ > r.ØLÌFBßgŽY ÑȬà3x{,4šœI“Diëx îŸbsaˆEt ïä(uÕÆ X¢{EÆ©JMApØÞ>ëXv!¬ à b=f•ºq búQ^]m•* g ÿö _ öÍ

t ýþÛ?Ý«ØH ß Žáë¦î `9SxŠë©, e·Ð% 0ÐßÂÝ

^Ÿ)àD< 1Ì–eßf

þ w@ E [ àëÀ h ^ váí º$⦠GË]çnÎ ª1J d Çð r, GÆ JÌ9AFè0`è ÀJƒr.mFé# ð™À/¦B åmâwWp

ÿ à Yéw œ ñˆÈ È È Bä™ /Òƒ£h4ž•Ð'à 939 á»ðÉe ÑÂq ŠÝ ná·z 2 äÑÌ 00= Ð= ®Wý& ’Õ"B!B!Bi A 4 nc ÍT&å*ÆrsÓ ƒ ªjo5 È> QPCO

7éã{kuç*ÝùS Ï Ü <O`ÍþYÎÀ»Š ì_ß à«;§Jð`Ê edv º_Îë Û —! M¥ª¬mnöÙÔuu _d çY b! -ÊM¬ˆß Ô õ* èƒ á j

i5B« ó €ù Ù • Ø 2Å L "ƒg4åQI T Ãi Ë™ ð >BY¦Å>»~p9 F Ny …æÆ /Öb 4 6bw ÒÂ#/x8i”^0@JÑ Ë- "n i,ÿ‘

ƒ—Â ŽÉ J ì õð §*Õ-æ p N

îö –öÝÂì̪A LE~ ëK Ï… rBç I WAï%£ßcpè’é

ƒ?Åz<Ïö9ZQÖz Œ :,5p

ŸŽ—

u Ö`Œîÿ\u îåI·ŽáïG iÖV4kÏ

ò ë r©bÀ$¢uW Mò©Ÿiî ô/ ŸÎ ìß " ç¢\"üwöûoÿË: Ï ýº™ùÙò Ý ?vöÙ ~NEÐ>:8 ÃöØU .oÐxTÕÿùOƒzê f.cÿѬŽ«ª¦ŽVs

ƪ™üU ìlÀðM DÒ¥0Ù)·å>ß{æv #ö a w eâöˆZ¬ YÝçÃM:öè ®Éòàˆ– d 9ä öÉ[l Lõ]RGk9œ37™¥]g N ÇmhhîþO

MãåæLƒæéFçi çáf þ R q–=T Zš Þg U ŸA úÕoèï–ÿÚ žlX‘ Á Á ÁÆf`c{?

Úp Lõ 'ùæ3W$ Aäç ù5

IšMÔM Ýs*žðÓ` £RG ÁýFv ñ AÕÄùªHˆ œ çŒ@®UiuÚ ãõ —4sv yIïâ ĵe mPà ;ì œtYçü é X'J¦\

ky }¬NDwûc ;ç

ß î ÕÜýêµÿEzcä ùä Ñ)ÅÚ£uØŒÑZƒ4Î ì $ë6üúSj

ÃJõ Ð^óÇ ¥ Þæ=CE ž y H +à y Ï“ B6ÒŠ NÈ* í Æ ý LDŒqÿÒØ6 g2 _PÃb.Ú#xg,m)?b ã& ëÈ3 ~`p ØÊñ ™D X¥ ÈlÉÄ ð&™`VQß ©8ÓªÐH™¥À]VŒ S gyž ß Û–Ê Ú [ý" žt Ÿ L cdYl^ƒþ e• ô ô ôk•ã{

u uvuÒnž

Ä=\øÀ’ 1fœFÑ^ 5Ü ÖO39ÉT ÙŸø,ùa -ïŠtàJ

oÆéSÁ*Ê)LæZÇXà 6c Q 1k# q™Jx —YÛÖ "Æ%Æ%Æ%.Ù — ˆ“Õ É cPÏ ?âh %x

t T8/wƒÜ Úö€ Ð$ Ø\Ä Ò¦å( «ÅçMD*žìÁgfw â –k )fÛb"D1D1D1D1 ¢ a -à

eÁBXA ®Ú jºï Ó8 Àå +

ˆO L 'Lhiî •

Ã3£¢4 ˆt’ä• g é)ÎÔGŒ» n2— ™Ò2"ò r!r©!š Ôj86O.ç R Ey ÝÌLÉ3Cý"Ì \ 8Õu š ]¬6 L‘0àú [ž ÈIGõöÞe # Qq," _

Ø%

e §€_+fiâ5 < B!B!B!Bi Ò ·Jß À7Í ¥M ÜpÇ#Ù¦—

RËkœOE” F" Mq– 3 • ã1P“œg…uKÍÄl

?Y< ÐÌ ?™1w·ô W WˆWˆWˆW Â+* S·óU þªN*Æ9Ï –*5.Ú9 Ÿa ’

ÓçQØN…7PZç\ Ý * 2 çâ(—Q0 n€!OÁ ~“È ¥€î < J Ý.ØUIM C C< Z U yþ ñ&F “Ô- Å ¬æú—à gE© jqƒ;Î7;ðS€º + e.ÚÆÐ7Y Û73f ;TLp+”Ø š hî»

aÍÅcG pýk wß+ÒJ}ò îaÞ3t ûÈܧ#Ü'8Yþ áVÄwe ª& Þ®ÎÜÍ áj}®2çܪ¢LX 4%ã Ja6 Ç ]è%ö a¢G e’'y n0T7ÁvŒÒÙ©x ê ã ã᪠rWଅY%øŒ -

– v Káâ ÓxIì

Ý ÍBs$™þ=n@EÚÇä PC0m– óÃQÁÞ? ŒS žsD€ñZ Ù ) 3êY ÀR, ú õXÔpË eYõÐlìØÅE ÞTq

î ÓXB/ ç܈©ŠBä"Lq)# É$µY e 4 à«Y KÀ j e1 F ª"}b T có uÑ æéónÅ…))Ÿ +Ë 3¬ã• õ ÐùYˆ Í`(§ð{ÞÒ~Ù +î’%Tº5V .*ÖcÐÌ EÙš :c !g1ŽÓ +L V–iSäè &l ï. * ¦Åm & Š4\ ˆ jˆˆDPµ ŽÍ Ô@ ^"!àÒeuIâJ À l&

•Ä LÓ ;à 1åâ * ÜŠ ZL æÊ KæB2+ Bî B HƒoÎø

>Ö i0 sžmö•

/ I ämwŽZ

ÅÅo < êvi Ö ºÕsΚ 7 c rû Ó y9 t Ýa ŸŸ Øi ¥vÚÚT,EÇnFï Á]æ Õå l ·œ

•õzý yaä…ÕÒ

£õóÚ£å <ù0 v —í <9ôš5HæÕ ð}W cóø~O”<ä

<·Ã V…Èï+ ã)

gpõX “ Ht ø ÍúzÂcùkv WFü x öïwl> È 4 NN J“ Úv( cR ¥e ‘ÅÌ皦Yt jžÊ\Žh9P d UÀU$ƒ mMV { äÚÈ

\ ·Ò}Ëò,Y Ú<ƒòg>ÉÂ~ <â 35

+òÛç" aò Èç" h Ä 3þ

óf+l *ÅñYY lÁ·t9 àj

=…]à Òü%N N Nh 'œŠ ˆTâäJ Ôx še Ö.ʺdù yQ ý

c v H —H€H€H !$p ËÛ R D zY3!p àù à du

ˆ

ˆ

 w s ª5þ€ eA âs •F,WŠT1ë Ï:KE

)Þì"-þ‘J Ô çˈcRÎ%ê ê êh uð`*B úx 0/g¥]u ZwE à ƒ;p )y ÑÇ ©ã Q QÔ ™ˆ(j5 'Š« Ë ß 7FŽe^É

éä d`Á ßnªHä ØCTP«áØ< ÖÑùð{1 m .b b b b€

1ÀÝ C·Û? ÌŸ

cå$; ö è+’c K þ " 4m¬Y8[Q¢ÜªãY H `Â7 Ý këÜ7

K6Ö-k Î&

YÖ H! ¢jz»…d é 2Ö: «ïvI d—d—õ K* MvIvY Ù%Ùemír7z )»ð Õg yv9£]ø©#

VT1‘P P P Pð ?WXÐöe

Q ¢š Š ŠµEÅ]Ø ª Œ Ù%Ùe-# IÅ ü»neÑõÛ ËŠ\â «óþß»ƒ! t ýOƒ“.»è\v>v/º— Þ æ B ïÇoO é_\u.ÿÞàŽó

š[¬c# [î î < ÛÚºhp—úf+ HýÁk ÇJízŸ _UT’–Öµ ®ýúº ! è

]ê6t Öqš j#CøK C s«t

^UT*– @G _µKªÌé‘ES1 ?œ¢] ŽÍ;EeeΑV<dg 6 Ð<’Æ y8“1ü¢9Ömnçš0Ì I¢ uÅ 9ƒ Æ L ôÔ f = b2 ¢4 xƒ µ ¥ZÐ+ 3Ë·V çº NCHç zõ ]bž I ÞgÇ £Çõ JÔ@Ô@ÔÐ jèä~ Ð B ˆM ˆH

6 fBÆøëÊçÜ2BÅ©É®ð

*ª(Jì@ìPC8"v Õplž

zàó;u0 eÙ0Ä “ A •SE¦Jö@Ü Þ_Ò«”Æ ª'K$A$QCT"’ ÕpTK w¢“Z :•ÖÉÊ úÆî ã Í~¥Ñ¢»À T wçPý ô – µœÆBñ ž LóMÕ

ê dHÕž é}B õÚ& Õ ÔÏ ”+VSë[c4ûŸ®]Þvïòc õ.O eV–™©û ™º Ÿ oÖõÈèþ5 07ó í 2OÓëÝ Rn lò ï Í 1·âN§Ð l ŒJu X ú© f Š4Cž Þz” Ðy« p +à y /SÈV’Ç +K, ít µ Æ# #Ýì“jÌ"1 Ž ö

™eû~ çV$…CtCtSC #º©ÕplžnºÆò 0Ì qžÿQÆ@;Ï Èƒ} Ï!®H ˆh€h C4P«áØ<

œ”‘ý R< ð‘…ï~ EÒL ø ø5D üZ

G…ÛL Š

@"Z øœÀ yt? ŸÉ Ù)Pƒ aÀ=£n·ßîœvÚ .Î;-føXØE õ g

G

>¬—sÃÜ l Ôj86Ï"§ÙÉ Ð 0ÁÒéÁ/jÄBa - Ü; Ø_N#Ës Çiôx ðRlåx f, 8J]kHOHEjé Ãó c’bÛ9vxÀ

u ¢zÆ_µÃ $

Avè“ Bá Á ¬%Ôàl Š B® ëîÇÞ [Ê ip/úf %Ejtßg"”ìÔDÃð# m ØX Ùï ýo™!èóö k’ ¢e·OËnRlüÚh #Æ Ä$KÂp yM Ùû Ý_ÅKJ»\¦Üm+ Ì ž Qä óà yp K»\É 7ß•ƒùoWÝþ Zã " Îä¢É& tmC·H;•1 û’ Ë-–ØE Âë ÛVê Ù É\äJ}Çß Ô êQ¥>¢ŒÇ(cÛ

~D D D D ¢ Xˆ$

zl ·î(k ëq )ŽZéGÃ ýNò m

‘G ©µ suxoññ Ãs,E

1iã*Å=ÐÄ¥x 8 GœAœAœAœ !Î Ké H¬ #çÒ.ð

‘-8J Ø ª À"ZXŽÌ h” Ì

íw æëŠ$ 2ˆ2jˆQD µ Ž

— wûQÅ! ”åç/ š)ËË Ô ÏDÑ;¦Œ %rwtîH¦Å¦€ Æ”EŒC å f2Î üÞ "éÁ

â…’

ýk¢€ïIø ÔDcðœë yv óó^ ”u ú uÙÇAÿÓU ý=ͧs:–û-v* nS )Ú

Ý-¦£6 W

s'Ñ z XyèõÒ¬"}2òF)7µ–Ž*妮=Z> X6Ñ

ÁxÖdKx) êƒ

' f)Oín 1<(7 O¥ U~§Ón[VîUÞ3t$ø þ

úÁç»2 Çÿe Ó»C à^ì L ãC V G{‘

Jœá a ,ËÉs!¢ ÛVž#¦ ¦ ¦ ¦Ø StŒA Ñ üe ð Ée©Ë w\a ¥ Ë

Pˆ:RÆ µëˆ2ˆ2ˆ2ˆ26D «!ê+ŠÕ V{Í ÛVŸ# Ø Ü V 16 V sa¬œäË ü ve pá`Õ2Q «KzqT å

ƒn jæâ áòn· â ú ÔçvŽ

v7Äá "ÙJ 2Ðy EÇ 2V2Ö

1V c%cÝ c ë¦ µ¢Òâd¬d¬d¬ 6ÖŠŠ nÚX+*¢KÆJÆJƺic z ë¦ µ¢º‘d¬d¬d¬ 6V*ÉGÆJƺ#ÆJ% ÉXÉXwÄX k

Õw Ù%Ùemír7zà ä»Jzníg%Û¢&èWQ] B?B Ú¢ß.x »¬Î.ß }“eºÏí¢i>ûê~Wº¥ oåŠO SsW: ‘9 G_¬¢B ùä •ÆG í ÃÉ }*ŒA…îI'e áé »î_wÎ ýOƒ òÞý\C ©Á}æ IDÉ”ka-G¥ §nñ6kÌë cßàn ÍÔ ß { ç Nõ–êÝÐ Ö 4> m-É1] b ªÒ“ëà Î{ êà> ™P

\?ð W £ 5u` 7Œ HriTìd–8»êöËÒµ…

0Π.3

ZçUµœÆZÀã4 ä/ PÉŠkxH,ù+ã JCÑ N$ zdß Æ 7l Zì þT S re-vÍ# Û ë] 3 %ìT ƒ©)íf ˆMª 3

cÅ,3I+G2’vá 3ðš s7Û ®&ý ¢2zä ‘wVCÜ"ï¬Và y 9 §Á ú«(Íô € x0•b.X( û¬S (T ðhñ+ÚØÙÉ ÆÐ “E w xÃb!Bã7MTTÀ‘h h¢ D4Q«áØ<M œ H õ» ÿH¥ÎUf&ÜN…FƒÊ j"9Ïþ\ZŸŽRƒHg2 1Ò fþ€?¬æ qò6NÐ ^þE ™œ I“DiËTªY Iä&üj~“ME H lˆljˆnÍ" Šö K {€f =

m¦2q0[`èÝæ ø ˆ

ô^05.ð ï Çs8™ üŒ[Ž

Í#i Ó 1À7™fÙ«ƒƒüjÏ— Tmv ðµ Ô Aè `âA` åw Õø z ß–Œ ªÁ’ñ5 ªD

z î+ Íï?õ. »ƒËÎu Ù9or @UËÁÎUwÐ è û— ë.;íý 7 lPG®ÃÑktd#ç^

k 3W< º}Á Š¥ ìTÎ¥‘*n ¥C Feû=“É<L kP wÄö0gª MÞR1yòõéäõ ŒÔ¬uÉ3ñÇUÄcËV3…*O ªÑÜ ÛF&ø.ì ‘ Ä ñíŽ&

Óž ·Û%I? ]ÖqÁÙ,·ó Lûç ?9 ô/ºì ? ê Üî39œMv8qŸ/Jg£Ô`ý§ õsíŽïm Ì m ~ßVá!Œ î Öq dxÈGª#Ú5ËGªÁÖÜþ¦©`ó?uÄG ê 4

^ûðQûK>ü7 ænOƒçZ 5¬Û ž ZMƒ zköQ gŒÔÙÈ «ã PC 1 éã Þ

ì] Ï»§ý 1

2 Ð< 1s «h Ÿ{ík PµXÿ¬= ðlìB¥ å2¦Sˆu:ø wž ÔÁÏvÄðö(;b8¬£ FúŠäµ 5Ëà Öã î, ÔBˆ '"Í š À“vPïÿûÇÛ uäIÒ?%ž n ”Žž6Ñ#ë,Šjˆ@ïHýŒ ˆr

ÏQñ

2Zk w ôÓ ïsÒÛ»mË¢

ç=CEnŸ e Èm3Q}W có þÓO

v*&Z 6Ö`ëŸb¬»kPuI ÙÏÒ Xo=f{¬ËSv q©«SôÚ ü Hx P «EFv š ÔU xy û +Óvó ÄS ;þòºüû»ŠT ˆ ÊYÛÞ Þ…™_‘$

Í ŸgþýÍÁŠ •Î óžÛr V çö,õik B` q0 È Â.œ<Ý£ ÍN õQ+3" YÛS' 4 c E Wê ¬A Â7øµì e 9VÊ>zÁÛ? ™ ñûOÁ ^ Í ô ~?ÂáÍ?pÁ o

gŸ c û#Ûl-þÊG ø3û ? xs” ó GÌþÌïp™Î®áÑp

[®mn í»žhãýÃ…û%TAŠ} —ÿ PK ç G PK š tN word/_rels/document.xml.rels ”MnÂ0 …OÐ;DÞ7 ÚR tÑVbÑME 0I Žì Û A D ýÞçñÏbµ7:ùEç•¥LŒÓ‘H

[*ª3ñ ù œ Ä3P Ú fâ oÔÀa oTë“`B>

s;—Ò

ð©m‘ÂHe ÒÕ …b

5ÊÉh4•®ï!–WžÉºÌ [—c‘l -Þãm«J øn Aâ ’ÃZ àjäL å©8Nƒ 1 <2 æú ã\ BxŠ PYâ

äº ŠKi â9& íLŽ.컃 ” 4ö â â§1ã àä ¢mG`@i ó ªsÛh ô–£ÖÞî I ù<õË– âcÏè þÅ} Š P¢ëXOzðéÌâÞ[Ëýü“ äË«?iù PK l øµ8 Û PK š tN

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮·4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK š tN word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Û췜Δ§ Ê 5·Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À·j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

·ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F — IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ·Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ·ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U·îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ —èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý·øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z —©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK š tN Content_Types].xmlµ”ËNÃ0 E € ˆ E ðX ò SgÒXõKö ÏäA U# D6‘í;sïÉÈòr bLÚ»B,ò ÈÐ)_j·+Äçæuö DàJ0Þa!Î Äzu Üœ ¦Œ ]*DM ¥LªF

)

ˆ·q ìPÞÍç RyGèhF X-Ÿ ƒ ì©;o¬

K ™È^N,v Í^þ¢ïèÊ

Y ’G4mMªuH á ' u ŠðU,·ä_>–!z…)ñP É ñªOý€Ho`ÙV6•òGÍûŸœ Î Ç ZmÒøÊ{Âx= Ó ç l

Ž!ôò î`· y}

b

Ú] Jþ‘ƒø ußi/A PŽ]ÂN òeûÚ PK uìäE PK š tNÙ \–È word/header1.xmlPK š tN RùYñ á word/footer1.xmlPK š tNC 7µú

f 5 word/numbering.xmlPK š tN ö ê o word/settings.xmlPK š tNLvÎ Ú

word/fontTable.xmlPK š tNNÃNµõ q

word/styles.xmlPK š tN €ç G Í word/document.xmlPK š tNl øµ8 Û 48 word/_rels/document.xml.relsPK š tN-hÏ

9 _rels/.relsPK š tN!Z Û

: word/theme/theme1.xmlPK š tNuìäE A [Content_Types].xmlPK

BContact this candidate