Resume

Sign in

C Pk

Location:
Little Rock, AR
Posted:
March 21, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK QPM word/numbering.xmlÝYën * â Ã% fQIUµê iª&µ{ Ç8`Õ d yŠýÛÞa µ ºn LrË/”sùÎñ—cû ÄZ!1g‘í \ÛB ò ÜžMmK*Àb@8C‘ AÒ œ »XÏXN Hè8KC09£0 S¥ ™ãH "

äˆgˆiç’

”þ ñ gg Ó ( À « ã»nhW0< sÁf Ä ÅPpÉ—ªH™ñå CT=ê Ñ¥î6å Ãœ"¦ÊŠŽ@D À™Lq&k4Ú M;Ó dõ·E¬(©ãÖY—j kÍ3%ÛBk.âLpˆ ÔÖ AôÜ MF— kÖ P€Y SLG

©=Òµ+ÒJ ÝBv\HÒ¥‘ ë3^ 6Ï» =øÜÏÏp§)n!è,• f û@À U ÃG _ Í0ÇI§qn!Å $ ÐÝ Ê£ YÏm Ë}

2 CKNCû xžíÆ=èƒ Éq ~

0 g XH% Tw9µ >}ŒõaZ Ñ í– }œ

¥m+@Š g =Loic\ä µõèÄ ôÔ ~}ÿÙØ?ÁÚJÐ

Ï ˆâ Y¬}…Y—p§úT_ÏRÀ’òX n ì4Ñ¢zÜr¦d 1Žì;® u î7tÁ,P Á €TW ƒ Üé “ Ä,ÛÖ7 º"8a

ª -;tÊU·IõN'• MéÔíGé5Ï FºCëšÌ–iGcËQ o=•:ßÈ<ú Èó8þ þøv,©c? 2© M a“OŒlò ô¥ Ùä“ çµó6H=7 ÉC çeôº6ùÔÈ tœ ÿO…ï hAeDà ='ûu

S8 y4#ðýé â-Þ À úÒ1$ðÝ *ó r>ˆ·xC ? Ø¥ó\à RØ ýŸì Tþ ÛN ù,Í 9ÍßOsöþ5 ÿ PK

õ (ø

PK QPM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK QPM word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ÈY$h6E qr€1EIDH 1 ¬øö¥bý ®Q(êJ ç{Ãá oïÞ f I^ Íùf r& ÀBÙ*ç /?W7œù Væü(= Û~»m mð,–[Ÿ ‘ó µ4à è b d ÄWª ôÖ •@ã Ò 4ýÁ{ æ ! õˆ•Q Ðc º’ ËR Ù?

šã{*y@Ñ ià cBRÇ ÐúZ9?ÐÌRZ ë rø & F ëZ7Ç hãY }2j‘

G( ñëÃI tÆ ;ÄX1 N (;bºdœ Fïuôî ö š62ÍÂë9 œ _jO@Ç óü\ïÔ¬ Ÿ bUhh ä  ÐK Å,îÁ ` sQÍŠó ©PP þK'»IÏâ «ÁÉ Vý í‘ qSÜ —Ð>ý ï_ \

€m ÿ 6 `bøïAÇX*ž\PL à ò¢ŒôìI ì

Ø

+ž0 Û õlw4{Ôþ R’:N§&ýÅ ý

PK Vv-Ê Ú PK QPM word/styles.xmlí]Ýr 8 Æ 8N¦i'M ug i·I ^ Ùf ˆ•ä éÓ ˆ_ b 6ØL/ t ƒ8ßwŽtd!Þ}øi[Ú+ÄÄDÎMox:èiÐÑ‘a: Þ çO'“žF(p `! ÞôÞ é}xÿÇ»õ5 o $ kï k[ é-)u û

È)r à s m@Ù%^ôm€_Vî Žl PsfZ&}ë ƒq/Pƒnz+ì\ *NlSLj 9åM®Ñ nê0øO ÀEîë7 GúÊ õîØÇÐb}@ Yš. Úìmµ1áR(yU=Ä«m zk·ÈÝ Ö Ûòo FØp1Ò!¬ôÞ ƒ ä* Eº §è

L'Té‘R Þû”Ý;0š§*z È Ä*Ò _ô`Î0ÀoÙ^€-ì oïš…XœÒÀZÑ

} 0

¬m4XH Æ

p^AHfcQˆÎ)M Ø IÉFÈ )º<-

#m rÚ>c r#ºŸo£-æ Ã Í Œ H s (á—ø .ƒ+ï OÈ D[_ ¢ æMï XŒ f •è$q ·Ä Âå Cb ú\%ùÅ €9Ìè\”Ü‘t™ œ…(ƒÎÉ '^Ü úÕO ÖM_ù•ãÅýÌ s sâ KÞoOôÅ é=r¢Y Èð[ 1Æ3ž l(úçø•ü{zM ê) Y0 ú™— ÒïÕÔ

ÜEþ S øx U ô Úзù h u 4º!k RY ëÓä B 1V%PH\ Ž`N! êÆ Þ dþ

9ÖÞ¥e:ðûÊb `EQ/ NIC ñ D4 /ã4

C ú%þæû Òòl c3

zk™ ÐHÜfü RôÜ ŸQ Ÿk3 ÑD F&õãu– Y W Ÿ ŸqýøœçâsÞt ÆÜ Ù/r yQÖ µYM 2öDÉq® Ç µbÌj’ qTçÀølR6iÊL Ò=™k}ý .Ôê,} xÿ vç –Àži`Š ŸÛñ;d“]Ö ! ø¢¥i ÐI þ ÉKõR¥ Ä•ëb–XÝ2¥Ó7w

’6R 3 f^œD•>pû áÂ1 Îé

Ëg J'^ml.–¢Ä#ÅÜÄ >0

Q5 =e ob óe™ÐÜô Gb ê"Ä ïÖë•xÔ Öá 1ãw<Éú "Ï ó9ë (u

ð “8 nf ŒË Ÿ<Ý& ïçu¢,Ë«&Í™–Ns*emÞäa 2ÿ.f

Ñ 4bÐ iC¢=µö

ÙÀ) :gwiÓfÝê âðÙD0ý «©Bñá Z6c –ÎXKºÚ s5…«

àjéY YÀ

ŒqŠ èð /»ô0- ôÐ9^ Ž7j€ãmåVŠDùðÜ*»b4- bÔ U nuVh £"W8ª &»Þ7- ÞW çÏ·ä Mó®£ ë·ÓÒë· WTá ëà ÇùË\Î_vœß+çÇRÎw+Ä cô$—Ñ“ŽÑ{eô¥”Ñ5Í\ŽŠóW œ ê8 WÎO œ ri ã0

ð=Ê@ç Ç #Ø úM ·zÆS JZXKóªe Cª¬BOÙx B Wï MÛ: 5iáxËý Ö…™ Û vÈ%öp3Ëÿ#ÚlÃ

<ùÌúâÙvÍ”žz6ô™fü a ;hY _ rU• b_> L 5fˆRd«tx ª”ô“ ê ï7ÎÊžAì

“Øzó`’lˆzDšW òÎY r–Mg\Üàá AŠK£‘d£ WRq îf ü ÙÖøêl(e–X ë)ìB c

–G™e Ç€x#’Ç t «#lM Ÿf ” Òjž, ž‘¬š j% Æ Å Œx“.`t áÓL 0 QNÀˆµë F €ñ X BÎ33m yÂMbG\i @jصý –È _ eÊ Ý Ã6ï> Çž M¥ (Îÿœ0”VQ èK@™Èá rà̪iÈà ÇÉ@Él x )R qý~Õ S? FJ"ŒÔD

ï5 ò 8SÒâLM ƒ EÛöˆ– ý\ ú ôóš îå ºP u êbo@

Þ ìòPŽ•PŽÕPŽ[àsÍ àR Á¥ Ë IM0 Þ Ìò ºR uÕ aË ÛîN ÚÛ Œýnƒ• ƒt gƒˆùq —D Ý-V{Î$

ž$' F š

ƒ.%"ìÓjF¥A6 ;Î H` ÿ$ M w H£ æ ÊDÛfÇÊ 1 ¢ #g‘ÅÒ/Î +ïÖ(67 Ÿ » Ä$ ƒ ŒÉ“’š}Fy éF`–whh u[öò m67H jÅVø oÝ©*Z S ï ¢Ù _ÚºÙì Ð5

5Û6ÙØátÓ#ªt®éIr&šQ«êGÌ ƒW"– a) C < Bí BKøR V*xEl'Qçws·ÊˆÜæAT …âÄ ùs RFIý)T• 7".å IX07 òÅZ~~•j_ÿ #

aQv ø VfKJoÉÅC8K> i

íò Ù üKzb! Á ú.ñ

Î! Ž._ gJ¢

9N•ªÐè

mÃ(ð PÊè ßÕÊÀÖ6ˆ>"ô"ÿÝžK Ø ÂVÕ£Qç ŠGœ

öÃd :þz§ ™,-

ýRgb 0]I ¦&ýöÞŽ·W :R œC >cÓÈ9 Ë É\-s W怮 i+V" á=e ä s< ûã)à™ þœÓ»>"l@ì}ƒÙ? ËKå oìi>Œ00?ùÅO<—ÍX s» j žèµUkqÚ V M 8- üŸíš “æ/r

Ù®7ù ?Ï óå ØtkÃï/Š Èûÿ PK ÍåŒw Ú PK QPM word/document.xmlí]ïrÛ FŸr3V$*òßœsµe9qÏŽ5 DB"j à åÓM_ Îô úXy’î Nâè 3 1ž H€X€ØÝßb øó/ "AFLi.ã㊠öeÀãáqåÝÍyõ B q@…ŒÙqeÂtå—W ùy H? Xl PˆõQä WBc’£ZMû Cæ@ªˆ UÃZDÕ]šT} %Ôð> ÜLj z Ç•TÅG jÄ}%µ,r$ î ì S +r–5ÙÖXSL@ d¬CžèœZ,5È s Ä( ùsãä1µ ŠŽ

‘p ¥

5 ž Ì)E þˆ D Ó iÂý:ó–D”ÇS2(

¦u? º N f/2ë

- Ó —uÉûŠªÉç Kôç ù ?JŠ “ª©@.C ©29 !ý; h<¢Sa ç J §CE£™ êïâ¬W_ —^H 6£6ücÔ 3qo.CmN Ýï#ÐÈ ìË` ÝãJ=ûWÉ’Î ø< óyR Œ

h*Ì 9

u/Ñk %TÑ `.Õ6¢£ðÇ— a LJE/ >t QlD¥ ùÿðó ª\áþÂÃúcžðb/OiéÅ40 æDðaœgô©f Ç k ñÚ …êk]ó@ Þï€ Zë ¬µ@Ûˆ{ P Vg-Ý K ÓL XåÕ%M gäJ*Å5>n ê—Zå* z+“à ' õÏ9 Ü uKÈ™çÕëMrÊ 7\ MÎ Oÿù äÆ F %ïvÈI—ì7 ž ÂJgd…óð C0v a

vë^õ` Ú<ÜÛ Æ–ˆÓFèö yfè0 ÁãJpˆ •iï

F Î_“%jx Ð+ª%ZºµK Dë ÛnwÉõéßÚ í 6FÍåУ/Á Du e‘uTûœ WnxÄ4yËÆ cƒ ý`2£ÚœhN Ì Obý µ

õ àþîÊlGÉÿEþod WÒð 5, 4 $ËTùl

Þè Q S ÉMH(ä'© óI kò H 7“

û, 9 } q §næ ð ø©62bŠ` ài ãµ kM æv~

Ø

Š ‘$ÕŒD,à>ÔÌ Ôw5"ÝDQß ô C"@ J Œ

úT1 .€ÚÔäy o1`ïÏsÿŽ ä é ý¥ ÒÇ< ã p]Éé f ÉÅH, ƒ àÞóµ ÉiàÀAbÏdà`_H Ì.lÁ

GN yÜ“ ò {VñaøX ÌŒ ópmö~ócyš ùÐH^Ou À>f û å D 9 é¦ e -

À â: :»~àD _.# Òxh

^ìÕ á?xßÄ€Eï /z E“EI päwl!Ñ—Bªiš áïPûtÚ 27Eßîó Ë~o<;V? èL œé#òZ æŽéä% ê‘ö Ÿ {u+U`/:rÌTGòØ $7ŠÆÚW< ¦_ßáL N T‘^ÂXpD ëä sUD3 P } ô%З@_Hv¬ è{F xhB ù[Å aÎ[ƒjúàªù2ŠÒ gnÜ3Áà ¥w à z Þ#Ð _ · ^5 Š ËêŸ Á å¦áZ

iÌ?20%çR àŠù d Äaé n 3xR.6 Ó >o z oO.Iï ËËÞV 7œ–3Î[ Y õø5¥w >ïäË®É~ã[®IA ùG €—îÒ&qk aE[€W¢$ 5ä æK hò¬ý¦û ÁÀ¥ ØÀóŽÔ U Óz~È Tä·o öê"Ö öž)>È] ûY-Ay þS dj Û §Ú^ d5«ÒÝŸá áàk û+ Ó! Á% go®®wH§sí û æ z*vͦ ðñlêMÈ <D•™Ì'ßJuÇÔ§ßÿ« î(a ž5ú*[ü; ä-ÍÓZ6nß [ë¬zXÃÿ ºë‘V§Õs Ó Wê ©ˆÇ =ÃI–¦ØNvÅÝâç øU x»õúì ÏÞ VëM ®çŒåü`…ô.ÏÖ YV œ–cF»tö

ïìµÏÞµNnÀ Ûj ï Í ûM ouû.J— ‘ÿO OŠ ï á 5l::;ñiÀ¢ ùôï ’3ž h0ùôû â0Í ÿvH£î

l3R{«Û RjæÓkæÓhây*Ä PßW i ;xÍ S6$4Q 7Iâïˆ[ Çà–§vI

ã:ó Íþœ~:wlÇz`xï 2·ÛÚF \C/1 CÀ3

b æÄì6È …6>'è®Ú&Xù ’Ç H (Áf>

þ$ÊúЙ

'Ú HÛ ‘il]舙P z' $µ~0PÂ6A €vå Ó~Ä -3 Xê£ÿ mêBçQå ;

! Š

L>^à Çw9Íû

™Ù %Aº,JBªqé J(™ C™ dyÿ 1’Õû® K VÛ>,wE ßw} }ùîí

nŒº îþºÕâf FµÕkTE ùÑ < Ý$ÞÛygh_g

V

n ¢uØØÏXöåg ú^# áœâ# UÅ6 …

ôM à [ anIð*À9 âÎOP rJ õ! 0 /bm º Ý ê Æy¢^ nd@c< b Å ¦™5 V hæ ÌBhn gq

TëûöЩ VÜýïSÜ?0Z(õ xúWŒI SŒöÁ )1` ú`U §Mõ…

ÈPÑ€mµŠ>õ¦ FÖ3å oJ ' È ØÓ D :É q3 o*;Vo

:vIŒ ä– h 6bq žÕKcLŠ I i ëZ …G Œ á…Œ ô K /a ñ Æ ÈŽÕÃø

MQ u áù[};Ä nˆ 6âÁe ªOJ . º ê ª ÈŽÕCõ oÛ h ÜÇëDÐÉŸµ\Ô Ï9?w;ãø\bÆé<åi8Ü €Ãͧáp Ûj& ð ñêVÑ O®Ê Z-ë6aòì Yûï v ¢ý µÕ j{ åâê Èm +Î~äU ËGQ;äO Ûq º!- ÇT“ž;µz j_ #V'ûŠK7ûŠK ç

Úë EÈ”XT ýp‘0^µãND,¢nœÿÈ&y

T ÇLÕd Û ¥Úfg¥Q/§ÈË)òrŠ œ V üxh W 1[â1Ò(ðøY á' 1 Ä P u <oÌÈl ·ÝS

v ƒSÈ@ š Oß’~Ê îP·ÏRxÒ £Ðps ÝiÒHEjm§ä}ë 1À¥á•& 4 ¥I(MB Ù w0¥žž YDLn” \br É

«ÇäŽ=0ŠápÙàø vh V § B¢ÈãH^ :œž

Å"IB™êBÆŽ7^”0^Âx ã%Œ ‘

k€q¦@y" k‘Ï qÇðÙ @î ñ Å È&k’Ð &–q _ 2n ë+Íï Ûèåê- 5kì®glWŽÐžf Vž WÈQÈ £ÌÞŠ K 5óMæ9 {ø>! õî ƒ 1\7 z p Î ì l Ç Pv 2 Âe· )M~ Q F70ÐBh5T™ÙG»ó6Ö î`b/ é§ ùêÿPK R t

Ì PK QPM word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó…—ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK QPM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮·4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK QPM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Û췜Δ§ Ê 5·Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À·j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

·ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F — IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ·Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ·ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U·îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ —èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý·øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z —©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK QPM Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

— 3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK QPM

õ (ø

word/numbering.xmlPK QPM ö ê 8 word/settings.xmlPK QPMVv-Ê Ú word/fontTable.xmlPK QPMÍåŒw Ú a word/styles.xmlPK QPMR t

Ì word/document.xmlPK QPM «ëñ X word/_rels/document.xml.relsPK QPM-hÏ

_rels/.relsPK QPM!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK QPM3 ì Content_Types].xmlPK B YContact this candidate