Resume

Sign in

Enrolled nurse

Location:
Pretoria, Gauteng, South Africa
Posted:
March 12, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK

M word/numbering.xmlíY[ŽÚ* ]A €ü y E F #ªV£ªÒL ` C¬ñ#

VÑ v ]Ö¬ NH $j QÉG ¬Üë{®}Æ èˆ }f ·ÁR Á à lÐà ðu ú ÐS ò RÁq vX ÛÙ» í”'l ¥Ù 3 \M

@ u<µ,…"Ì ˆ s“\ É 6Ÿrm1(Ÿ KB ÞY®mû H$Ÿæ }F J¬tZ2 « A8_Š

Ù ï äN a® Ž–ÄÔœAp ‘X hìR4“Œ

Íß. a Ø· t

%Ü ž Ý7Ú

ÆR ¬” Þí“%¢c7 0…(+š á gq /aÒ Q Lïœ êp‘ Š69È>uO– Ê]ý ð > ëcÒè W L•Ndù º — P žpø ò, s nôœ+H! k Ùᑪ þ Ž]y. Œñ mý: R$1 K¥%DúKÂz'_ŸB#eÙ º &EÌ 1“ÚÄ60

Y X b Ï ÂGü ãŸQ ¥x•o Êt!<4 4 € k$u ô=I dègm r»Ì—…àZ¥7Qˆ Ì% 4 Eêè C¥çŠÀ£P4çªÜŸ à ºžS æå ÂÔtÏ g

ì U–œ:KΙ, s9r< J’cOÚÌ’ûz–^~ü ñk<Mì6ó4 žÎŸ9w2©òäŽÜ6óä]aêŒ Õ ÉõÚÌÒè*Sç

ë þ Õ î_eêFvMÅ= Õ*> ÂÔ Æ5

y ÖðÉU¦Î j î;-ÓpëÄuþÓ’ºM,é ÔÎ’v í,igI;KÚ.ž:KÚYÒ·µ üøWÑ _zB •í s ˬ£

Í~ PK µ DÅ PK

M word/settings.xml¥UËnÛ0 ü þƒÁ» G H æäô V$% æ

$eÕ _êA)v€@uO&gvg–ëÅêáñ à« 5 d X ý~û þ VÖ $À• 9:S _ ÚÌRç ”]y i3 sT ìFi*=Y*#Àù æØè5VBƒc ãÌ £4Žwh”Q9jŒÌF µ`Ø(«J ¥dª, ¦ãOÈ0K A¥ë

#C AI[3mƒš UÍ“u 9}öˆ“à!®ÕK܈ Ö7ZðÁ U h£0µÖ£/ 9)&ñ v SÆ C% œdºá š 7Þ{lZ/5?dî…åK

_¬0`Î úù>_ ES ¥à \c¦ E à·(p ƒ<Á4Ì Z4ÎWJ Ae@ÌCjÿéŸMâ«q9Ô é¬VýŸÚ ö~ f5 ó àcåAIz£U ÀÏR ¢>ˆ–Ðp ÅÁ)

È i<ÐÃ"šO a©M"[ä î õª í Æ åÏé,£

On Û¢JrÄYU» ÓwþFüÎì/E•Ž\ÚséÀõ ÀØ f,

Ø ÝÍØ6`Û » ØýŒí ë ú¬©áL }  ÃKÅ j)ù9ó áC ÿ

PK b PK

M word/fontTable.xml¥”ÁRÂ0 ŸÀwèä Ca F.ÞÔ XÒ Í d3 ”ÊÛ -

êT<uš?ûý Í?™ÎßµŠ œD“ É8a‘0 siÊŒ îYä pl>»™6i Æ jž Ê{ Æ ã•ÐàÆh… b Á _*c

©íˆ£ àåZ*éwñm’Ü ƒ «É -b %'tXø}IŠE! h?]

ñ Z pŒI Ð WIë:š – Īƒl ;ÄV«n_c å M

ŽF

Rn p bOœ Gô CZøêÙu¢Aš OÆ ïvh Ôé §Y85 ‘£ô ì ® ççz+ ¥øŒ ª M} Að

Èw u

A!߈ f

} órPœÏH ŸBêþt “ä Xq¢•ÿ£ kËfíë 5©

B!Y ¬D8£ o” ’ ¢G ó“º_ Û nö PK ö PK

M word/styles.xmlíY[sã& þ ý ÄëÍxÖÙñ:“ÝÌ éÎ:yé ’ Eƒ d'ýõ nHvåK N Øœ ð ËÁŸ>?GØYCÆ 'nÿ¢ç:0öI€âÕÄ} í &1œ Ÿ ù sñ !wdû â BÐq·Ëý F€_

cé lÕ {JhÇ y #ñÒ

ôz# À xl : ò ád)T“1Y.‘ ÍWÖ µé7mrCü$ Ð=v Är $æ!¢<C E“Î0 YïšÄ:ÂY

mÓ[ÀÀF #ÂiG  ʈ 9—Ö Ô™#ö{- T y 6C ö Îa”4, ï

Ù·!MC à Í@R y —ú(À –ÛSÔJÅ l% –

ò Ld ø Lü' Ì ƒU+9[H B Èö @[

ö•‘ º rû ˆ — Á «"ûÎLÑ”ô w6cÀ} &î `©

äJ Ï+E r *Æp óR«® ô }

Z{i Ye Œg€rÛ. z –Ñ' ܦ?¦ö_™u0È,3nÛ’Ì Ë 95É \L1ZÅ™Ë b”º M µKêë Bz Ÿ…5fežK ÍLòÍ \ôKÀÒIPàË ª€, dª üíA)Gh

j¬r à ð#ÁÒ A áq <p)L

Vaö s

aúþÃÏ £š a <ïnMRú€“ Å

•x 0µ0h úÑ®»`âÞ H[Ê3TË3, ë¦ux < +Ð ÊÒ

_ tî[ôÒ< o ó o /µ ü–K«èP * ¥lߢ¥þ -õÿI0ýAE2ë :ñ¥ e À è£ Íl ž5 b ê+0µ•ÖÓ ò=8 t_Žþ}º/GuºSÛ‘t_n¥ûòLé º

ê œBÝà t Ï îa•îí Îéè 6Ð=< Ý Òýá\é Ý[oOGÒ=ÚJ è\éî Ý º{ÇÐý Õ.<Úz.<ÿ ;ÉÇ J é6 ªùý€ò~*glÝüC 0 Œ ÞêìÓN Ò9ó R&s © ýöBC Û (øOs… Å «dÎN f2Å–)_§Ÿ§ ÆRÍ Šjº ŠÖ

bÐW/EÙ8<1g…[g[ê!(s

BS/I Ö ]Í jaÞä ÌÒ?J8* ØÙccS B¬fXä Yz —K9—º}gÚ ’e+X0ªc` ƒâ @æÌ€u Ójb

ãÎãÂÍÚÉÒïÓv U #À—K "X“©}ÏÔ¬Rýš M%' åèj597 BÜ&p{Gú'Æ ULv§«µýÚJP«ä—[ž ó

å ÈLÎÛÃé ús vÞiÚ7 ôBÓ Š0x y ÄøW º« NýýÞUc

A¢] Ìp

T7Ÿâö Í œËsÄë Û=q á`.ìïëè u ïI$Ù€L >Õ¢Txjq fjÏÊËeê?ÉÆ x N RóÍV ü` …Hy ëÁ^9E øí\…Uª Ý ÌÙ

sÿÏ{sórø 0 ãs sŸ¥P }?zN mûŸË \ è<Þe ]–ËæoÊÜ çV_,Ž~Ã[pfû -Žæ£ c õ

ÄÑ5v-…¢ÂiÎ…wm4ià à {ã"ñDãƒcîØgS ÿËÙÚú

[! I«T,h/ Ü2KºßZ“ªÜNGúc mŸ \ _üúoPK “Í?å Ì& PK º

M word/document.xmlí]ývÚ8

öÏmËÇtÚ”3é¬c â-1 f·

[€ ÙòÈ2”ýk_c_oŸd%Û $

JHbÃ%ç,ÙWÒýøI êà üú-dhADByt^k kÔ Ðhz^

/ßžÕP"q `Æ#r öëç ü l ÜOC I (DI;ôÏk3)ãv žø3 âä

I 2'\ XªK1 XÌÓø Ïà K:¦ŒÊU Õh døy- Q» ñ6 à ŸHýH O&Ô'Å ú K ù# ¢ÊY uA ª 5µp_j*s & ø ß·Œw)- x©Ä % A, O’D¥vòÌ

Åfc j 'v©ÂÝ2 5 1 6d rl Ú”ýN•]0-#uÓ l—ŠäY=: X¬î ïÁÏÛÏÇt'-Þ¢ ž’©Ø(ä>$ü rM€íC q N G

Qæ`º“:oQ

Þ(iòC’m6 ÔÅ á ÜP > ZWð4®}V 4Æþ ª Û>g\!Áeö©Õ ôw îy Q jER û ƒûIn LpÊä 9 q+1+n dÕðy$É7™bæÅØW-PO. .7 æïþ:ÁW`BDž*r*

™¥Áè4Zß3Æ a4"ú®zq[}S ø^» hÿýÚ åŠKUëDÝ… ŸÒóš!(fè )–ëgýä^ Á 4 ŠïeÌŒ(Ù¢PðEIlÝ æ8È3’ oR ë 3ÙNû.gT $»Ãçú¦iY ÕN”, bÅ $D,Hí 9r]Û õF è7{hX 0PÇ

Ûü zVÏøbhZ2§xPž ºE Ý©©Ö’ª CÅÕò

öðÊsðÏsÙÍcm«”Ú 2Þ Z}:Æ0CÐ

Û

^ Wÿð εQë“B` BÍOgŸªˆeG&Ô^ßT

bßyÌÀÛ

ë

Û3@X .¬kÃîÝ7 3À i0o}üûT9IL ÎA .X ï

sˆþŠöÅUÔøx ZÍ õs põõ%juFw uWÁ*Q* E -èoH ç« k9

ËÝ 8 žUa uœˆ‘ uȪň=Ô àö/-ÏS eô Ç >6Â!Â

ÂV(!d® ŒQÌ ªg;ÐrFý ZRÆ ð 9Âq¬ Wh ñ%#Á” D#E#"K ‘ v C ÍnÊŠ $"ßb h > ÁBÙ •3õ œ Äø”&’úŠ^ &R¬ò2Ò¬l iô¦ ŠtÌ• ä“Eê v TmNHì( ÛR, ÜS L Ò—4àKSi¥àl++JÃœ$e òì` Ö,taóÀFÝ“ ’ã $ºÆºþc2á Z»Îk

7e çEÑ, ÎÈDqác+g Îdñü GÓl~ð§ Ú m¬

ÔÓDïØÝx«™të: 1c&Ž ÎÉVâ

D, µ kµî ïÖi ÜŒø ft,èºo uyÓ/ÜJ,ú uJ ô¬ GH úš*È H H H8eH (7Úr 2

·LƒQ ƒ Û ZŽgÿfex€FŽ TÅC…ùÕòyùÚùÎ ú…òÒ¥ R Êh 4U)QæÑ+oÛç©ÀÓÌ»Wˆ 0íÑ P@õ

+Åg$q2G1K“ìn\xØên¦üö M {

Ê…*HuRÚU yLP jØ k“d €,æàã8 &ð Zr‘E

T/Ab¢þE’åž> ~ç«M ªoŒ…Ô `$ 5© ^äµ/" ú €,x 3,uhA ?R*H +;&ª ñ 3D ñ Éà çºîa FÔÏV} äß <Í£! Ý©å Ôa”M m•µœqÅÅ bN 7K ¥Õa ŵ4) oRu Å Uy ®r æ ^ ËÈ·ìö4šàP

• ù$–ª G€[ 2’” ˆéá 2 %aJõs{çqÌ…T šcP ÌJÁ "žff£9%è8ÍŒ MR

š\' w 6šrÍe ‘%Uk ž œò Ø žW"0€p ðòÑAÁÕ@"D g

r pÊ Ð#8È ùR lð à à àá”áÁ f »ÑOÀ À À SÆ /Ÿ§à 4á~š x ôù Dq ð ð ðá”ñaÀp ý

.¦8ºå œ4>ü“0ö À œ2 zµC "Ò ·Be 4ÖIzµ À À ÀÃiÃÃÝpä E ]A Ì S£ á '

zóƒ":Æ,ß ”$º â”aâ–cAõɻؗH

%T #

S

Ž2ÐIqj g l; ^T

Ø Ø ØpÒØ E

éíÍ púÄ8 œ2>t Ác :¢ú ýî,u O ª{‘jE J$ 2^Òð'T ù3Ãoü©áƒ Àn{Øm þ£ÜŒØ Þ7 Ø— A[ îõ2Õ À¦ÖÍ2 µqÝïõ º »WÈ3 úýÞ

;? Ý;€Ã À í ƒ ÄyNž5 :vó tá^u íÙ /h, ¬q"_¬ O} _Ïpº ƒlÁ N·g{W U! p 7 tí/ áx j ]«ßu ÁÕ 2íÐ )mCU7{Ç päêc MÛrL ª ËëÂVng k Dô£Ñ Gýv í Úyº ]YFox… Ûì;Èì zÖÖ@ tïˆt Ì Ø k ª O,ÇÕ ÐAÎÈõ àáÓy ÃÖ#TÐà mÏó¬NûD ýË žõí olsô¦k9– •dÓ Yjß13— ©l À z\B #öèçþÑ @Ö ø?ìL )O6 R/Ì më¥Ù™bò0Ö ŒpHÐ

j hüSÄ Çõ;ß c

7; \kØwm Y W¦W< 7R” Ð Ù« y f kD_ã {% ýÞ 9 9 ù !y' Ùét0,/!xÿ ˆ ÍaÿÂrQ«Ñl

%”ÃfþãÐzˆ C "ä·»ÝÑÐ <d8

äZÞ ïÙ vÏ Vy!vµd ˆ B ëüø

ap 8 Ù#ç1:CËñì߬lá 9ö ÏŒ œ:(Ü[Ð pÊ pgÕw à à fTÄ7 AÆ”bÓ¢k]Z®^ÚéÁ …òîF n»Ü~ ÚÃÖÌ 34Ì! X® wÐΟ6 êSÆð¬Â}Î#l~

Áþø™ž<Z FŽ û'`u}Ó

Ó–w· Ës ®í

U ùÐ ~P j À x ѵ^c «ðŸkDt8\j ütÖT ߢ zÀ

Ì Ô PÏE yeX=äY=ë

tÝU ÿ Foíl ŽÑµ À Í zßj Ü ã r X j

Ÿnú œmÿð :8Ðrà!ððDyxð,0exL •«m Ì‘äè}ö+ùß þ _å©!Ð~àa xXº0Ç11 xxì<Lˆ/ vM= `rv^k~8ûéLÓ_ªßÍO y{âé5Öµ s)y Þç

s% o.òµ ë«b1îúrFp ô- :i8\ÅzEg" 7'r¬«U Å «ìGÀýT Ñþóÿ PK,Ã;%Â

Së PK º

M word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó…—ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK º

M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮·4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK º

M word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Û췜Δ§ Ê 5·Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À·j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

·ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F — IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ·Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ·ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U·îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ —èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý·øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z —©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK º

M Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

— 3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK

Mµ DÅ word/numbering.xmlPK

M–”b word/settings.xmlPK

Mö J word/fontTable.xmlPK

M“Í?å Ì word/styles.xmlPK º

M,Ã;%Â

Së Ë word/document.xmlPK º

M «ëñ Ì word/_rels/document.xml.relsPK º

M-hÏ

_rels/.relsPK º

M!Z Û

ñ word/theme/theme1.xmlPK º

M3 Content_Types].xmlPK B ÍContact this candidate