Resume

Sign in

C Pk

Location:
South Africa
Salary:
R5000
Posted:
March 11, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK S•iN word/numbering.xmlíš]nÚ@ ÇOÐ; ƒ *B*yh”ªUTEjz€e Æ«ì 5»6á géÑz’®16 Ô! ª¥y2Þ™ÿ ÆËx psû"E V‘7 ªc ãé íõŒ%*&B+ y+f ÛÙ åTårÎÀåõœ…2SI#/µ6 ú Ä tÆ”

î ðœg}ªeF,ŸsÁíÊ ƒàÊÛØèÈËAM7 }É)h£ [J¦:I8e K €6u+É ¦ dÊ®+úÀ ëA+“òÌÔnò\7 Lk“âÔC RÔyˬMµ ÈÒí U ¥ 8 M™1nõ®

6ŽÃ Å M

û5ëN$᪠)§ãÀ ©=pµ7 Ú>Èv/ŒhÓH zàs zÝ 9c?wõ o5Å Nesh ò

š µ 8ÇAhúÌâOD æxÑjœ œbN @ävHÍ Ùap0.ßS’ Ûâ}nŸAçÙvÜÇç í ÃÉÛ ÂÚ`æÎ@27 µßrÙÛ»û »Ãt "

áBÜ]"/X ã ˆ(“üYu ÞËfqž

Ál qÂ'öÒ ~ÿüÕ¬ ¥õª`É òÂUìbårYÕ}L8 ûÀË—4(3ý ºwŽ

ßßð?ì6ìT·£Nu;îT·“Nu{Õ©n?vªÛëÿ eJˆLA¦ S )È dÊ… 2B¦ S )È d

2åBL #S )È d

2 ™r!¦L )È d

2 ™ LiÏ µf ÚýM á 3_ÉÂã ð lt\6 OÈ&Çe óß Ù PK V7 w PK S•iN word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK S•iN word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠH» Á €r€Áq

Ûc Þ ·Í JÃ*JÆï{ãñ ïV_ZE AN¢ÉØbž H Ž 4eÆÞ 9 Fdl îš @ã] äÆ¥šg¬òÞ¦qìx%4 9ZaB @Òàà ú¬íŒ£ àå TÒoãË$ a- 3V“I[ÄLKNè ð;IŠE! h Æø $ Èk-Œß;Æ$Tè u

MO¥…bÕA6 mb£U·® cÜr &œ…V 8 Š=q‘Œ à Ñ+Æ ðÛ ëDƒ4=f—Œ#Pï= ÞíÐö a#Ã,œ ÓÈ ô,? h{Ú L çO •£R D *_S È ù ¦ òO‘߃Ù@ æ ç#R. $ÐCHÝY'»HŽâòV ü í CÜ ¦Ð~ü ëó —

`ÙÞ Q“ Ð!üO"ÌR O*k D çò PK ô æ ˆ PK S•iN word/styles.xmlí–ín 0 ñ … šF IUµj7©ê¦µ» œ` ld ÙÕÏæ LeÛ韔cÎkóž ç º~ ÂÁ

sA ÃsË `ê1ŸÐåÔøñr 61 B"ê£ Q<56X OWkWÈMˆÅ@åSáFÞÔ Œ]Ó ÎYŒ©Z\0 ùÒŒ Mâ3 E1’dNB"7¦mYc#—aS#áÔÍ%Î"âq&ØBê ÄÃùO‘ÁÛì ¥Ü1/ 0•éŽ&Ç (Ô¢cÕÔbPˆ î[Çmvó9Z«bDa Ñšq?æÌÃB è] X j 2£Í ª Œn šP Ú;7-•Ú>ÈÖ

9H ôHæ ñÍþ)Ð ~îæÇ U T–LxÙ ÇHx â Q ™ Šý[DW lf Ùª kJ>AKŽ¢m“ŠwUvhÕÚå9@1Þª-OS{à, ·íî £ ó /Þ 3õ ô™w ( ¥Ð—ü Ï/ó+sveÖÃqý*»i7lî)§_ÚÁÚ• X f1âºB úÞäK_ü©ñ + ê Ÿeª yzJŠ" »Bê

£ÙMÙžiê Dó W _t •~zçà©Å.Í ñ #=xö…ƒla0ÔªkwŽ ö Òbu» ÊÂo Ö? ÇO;·ä :üH gÕ ˆ h! š5CÛÒ'žcõ ©Çp&ée R '

D2£¬iÞ é‘ëÊ? €3 3óì#m Úh Š £ñé.ŽÆû.f

tqÔ/ í zÑnèE» ^t ºè NÕE 8èâEÏ\ ;pÑnpÑîÀÅñA Ç=sÑêÀE«ÁEë _ˆT€ 7úÓè 7 / ºðò . Rû[{ H

H

H 7Ó H

H øt R R R R R R R R Rëët R R R R R R R R Rëët R R R R R R R R Rëët R R R R R R R R Rëët R R R R R R R R RëëtîžÔž“ l \èÕXi?œù=£R«#á 25 0ãK t y# ª ƒ *v Ò ‘ÚY= 2^ÄÆéߟÇ

ƒ AÁ `P0(ØÿU â?1û PK ÛI œ U PK S•iN word/document.xmlí]]rÛ8 >ÁÞ ¥—uª ëß‘UãÌ* “xc;^Ë™ š7ˆ (ŒI€ €r4Os }ÚëÍI à lËÎŒÍ Š- S© ˆ þúë ˆnýðã ($

¦4—â ÑÞk5 žô _®Þ 4ˆ6Tø4”

6–L7~ û· n ô’ˆ Cl

B #ï 17& 6 Ú ˆê= 3a+gREÔØK 4#ª®“øµ å!7Ëf§ÕÚoäÍÈÃF¢Ä0oâuÄ=%µœ wËPÎfÜcùŸâ õ ŽòGN{l* Úg BÏy¬ Ö¢ ÙÊyÑÈâÏ ˆÂâ{7ñSzó âˆÂ üXI imK ÊU íÖ &Ð5 ºã) p ÏâI"ÊŪ Žµ V}ïÙ óIK º

Èí\èð) ’U ò©¢jùð)h ù { ÌŸ âµ ì]&Q+@–i SeŠ Â2- Ò»fþ Š ] Ù ž çµ– N E£[ êgI ÝZƒËdNcvÛZðÿµöAÉ Lkw4 Ý Ò_º 1 Z õ ü_#/:báàE—GlF“Ð<Rs î {à *zâß)M âB ž &{3 ænu

M™ 8Ë/Bî”µÓ kƒ

ßÕ ™ÉïP< Ÿg\isš6ÑÊ þ g Ô Ô tÈTVª çQï¥0Ú=Žö8?l\ñˆirÎnÈ¥Œ p-zúÑbFµ iN œ µ çiñ8íìÚ“ TEY>ci…þ (íôŠ’ ~P6 Óa a>G«Ñ Œæƒµ ÔŒB ˆ¢nJ5sSëª ùd4WBR ŽGPt 8»wg N Wýß ï aêœ *aÑ Z ÆÛñ—ËË“ñ—Ó/g䧓«Ñ1ùüžœ >žŽ®&'äÓ Ï““ã Ñù ÉšË Û`tÝÝRµ¦W Mjö7@

0h ay Õâ

Ø š¥F tÁ äDdëA.Å ¢ Ó«X ói ŠŒìWÇs* æž/1si p$ XF2Ñî îçÝøÔ lµ ^·Ú ;ý+;îngØiÿŒÈþ o¬f .ºãï5å GA’Í;ã« a º™hÈÁ òI õï ÅßnYn ì> RsfG @ô ö‘x Á

ò w€%çÔ yw«DwFç!5šCdÝ7Ⱥ€À…¬

Lu?JëëRß· Ï ]äÜJ îôz r$§ZŠ…홑ã HÁ XC

¦ÉW,dñ\

FD M™BþÝ ©µöûƒv {pÐ H H €I 2 G” ÏÞu@2 DüzµùÛíþ#p u Ž7&—mxÕ7B ÈúÀXãÄgÂp žß t_ à ¬ƒkýïÞ` 5 @t ß!ñ B /0ý=RÜ6ùwMN Ç ~Îa

dÞjÃ} ÏH»E ’î I t ©îyz& º4 ÏÝÝ@Þ Zx ™ 9 Í H GH ä

L ÇŠGÜ… )æIå#ón äÎ¥` ê -ü Ñ Ø Ì û —.Ç µ8ÿWbWe3ž•h€Æ¦

õ® p576mLÜS 4¢q)a\>Zð’ 7—òÙGš Õ RÅÌ ”L '…OÕ ¢3p/SU‘Îã SºA¢X Ú§IøÙâ ç Q

x_`Á( U Åz6xFvÎ QÜ{ ž

¢w ÎÄ8Í%:™þÂ<óœ ?t *Þ4 AÈõ wÂŒ îZQº4Ë {šì Üò õ– vÉ Y ÄUµ Œ,ˆvGž' a¬ÁÜ}—hÛ¢Ödb Ÿ3 ÑÔW Ë fœê M… ÖêŠNœÝ f蔊 Ó Ó¦ 1y d ÕÝÔ`’#H>8š `¦e 3z Û

!ß ; ”þ«]’ïg¬®ÝéækJ…&;3Ê•-ù9 “ü äú AÂ$Ò.0 dÔ nn7 ß0íæ% í¦ i “ AÂ$Ò.0 ÿ·â Þ.f L uß Ã”+ˆN èÄÜ ˆN èÄàýº¢ g·Ì Kªkrü5fŠ3áAŒ o Ž 8T p85Šï/Å ÁpYH»7/Ë~V= %ìåOÒ§žŒÈ ÿ Œ mdÄ ™Ø:î12

0» Õ#ÿL # V 5 GÌcib^W ÐÊv0 2ënu:ˆFÀ댗e… Ín «tÉt,í §<ä Ã<vÜ Ì*’(ûÀÃÅýÁ¦u'~QÖÍ'`uà fƒ7 0 ØÎ ‘ jÇ UÏf ý i͵ u#^î“j2 Ã…+þ5q <k‘ous*zH@/DE p*&œ+%“iÈô\Ê”vVKa®ubGè Á ŸòpIlO dÈm§ ðB Œ Põ äd< îF æÚ ©ðû ð ð +üääŒLnhœ Ô HÅ ƒŠÿB ŠŠ_ â i µó e Di fu …A Ù-ab ysÎ,bvþ@ Í "È «»ÅyWjÁS xÄ O= §úÍf™ ÏÚ ž1êû

A(ê{Åú þjÓmpFV- ú ê ç êÿ

A,ê ÕúoÇAÎ AºúÜÔ ©

åŸ

®øë ø

ÊþZF Š D uï ýÁ ·

ñåq riÈ™L Î/Óp I »¥ž

åê U,W 7Ømà ßVÀþ _ƒ[ßÙ¬Ç ÃmC@I·\@I{}ÑóÈ åá mHÚã9óÜÒ–DÔ aNCMh@ Ð PâÎõ wò+Ó»ä]2µkcr£ò“?Ìx{ 3 uË

öGp<<é•[C 3‘rfÿÏBIýbg ølk>ÊD }òAJ ä‘ïn #߈ŠoSÆ XØU TËŒ RHM¦ÌÕ:x0?EJ æƒ F £Á Œ Àøp1!çtÁƒì e ä Ë8âŒÆÖ ê ßÿk L F 6Y€ âÞ™ÑGäúð•< n O t J c Ùña*å,SŒ}>Ç Ba a§o ¢Õ Ô ~V ü7 g§»åN ô Æä c…î # Ï å!Dyc6_Hï+ëî bö^<U

€3Ñ":_ØÉ h [Â ºd3¦\Vi

Ññ©ú z7u V©µU }m…§4_4’ë7 %lË…T SrFMHCJ ÞF3*c :êì éì …{d§5è "݃ é·zýf~}Ðï’Î äiºÞ rQ££ˆŽâ· EÓ z1\w öp# Ùò šy&û~ LÜ çVSûƒLÜ7ösÇ áŒº§ Jcdd«zÙ·ŒŒo/2 W9 ŠË9£ C™[™ºy“Ò —y çItµŒ™ Ô *s{L«xΦëß_¦ é%îíìÛÿ PK 1

ôò PK S•iN word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó…—ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK S•iN

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮·4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK S•iN word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Û췜Δ§ Ê 5·Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À·j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

·ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F — IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ·Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ·ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U·îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ —èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý·øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z —©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK S•iN Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

— 3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK S•iNV7 w word/numbering.xmlPK S•iN ö ê word/settings.xmlPK S•iNô æ ˆ û word/fontTable.xmlPK S•iNÛI œ U à word/styles.xmlPK S•iN1

ôò œ

word/document.xmlPK S•iN «ëñ word/_rels/document.xml.relsPK S•iN-hÏ

_rels/.relsPK S•iN!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK S•iN3 Content_Types].xmlPK BContact this candidate