Resume

Sign in

Phlebotomist tech

Location:
Dayton, OH
Posted:
March 09, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK *©ZN word/numbering.xml¥“MNÃ* …OÀ

"ïÛ$ *í

*ì€ Ž“Xµ=ÖØIèíq R$” UäŒß ÆãçõöKÉ æh è”Äˈ \3È .Ròùñ x" uTgT æ)9rK »u“èJí9ú} Gh Ò9“ e%WÔ.Ápí 9 ¢Î ÅCe ” Nì… î ®¢è‘t HI…:é

Ü $ ä ` ûô

œâÛJvÀ*ŵ;; È¥ï MÍ¥ùbÙCê Q+ÙïkÌ · iãç¬dkÔ f qkýß][ ˆq4a€'Ä ÒÂOÏ E… 0§t\ ï¥ î vF gaå”FÚÒ Ø#Åãï.èŒy^ê ”â+ W

@ÎA ’¢ë r A ;ðì™êš aΊIq "e HÕ R{ÓÍÆÑU\ÞKjøH+þG{E Ì û9 Ü Xõ€pó

PK I C h PK 5©ZN word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK 5©ZN word/fontTable.xml¥”Ýnœ0 …Ÿ ï€

¥Q…Âæ"Q“ ª7I `b b îÛÇ å'ÝT W Æç;ãñÁ 7 N:d È b·ÍD VR©l]ˆ_Oß7ßDâ Ø 4Y,Ä Ù îóŠlðI”[Ÿ Yˆ

ð[rhc "6 â iÝF’q Ô Ò* Ò

Ñ Í ÄÆ(Éä©

GINU QÁK O A Þ SF

{ ë åüH3ki ØŒ î_ èŒ õn [ÉÐÇ 0údÔ —ŽI¢ ñëÝ©8 wÙ bI

zŽ Pv “q š ·Ñ{ Ú jÞÈ<

—4r*ýPÏ øØ ¬ ç{ S R FˆªÐò È5 Ù 4É ,oÁv0 ÅùŒT* Ì Rÿ©“ÝegqylÀáL«ÿ vÏÔº9î—khïþÀÝ Ï .FÀ~ ÿ bøoAÇX Ücœ T Pw ” ä' x êþ PK 5 Ì PK 5©ZN word/styles.xmlíY]oâ8 ý ó !PŠ Ž*ªNGêt«m«}v C¬:vÆv Ì _Ûù _Ð Á

ø^ßs Ï= MòõÛ d Q21{ç i@âÓ ‘ùÄ y S 'æ

róÛÕ— Ë1 + !ã GþÄ …ˆÇ–Åý F€ŸÓ éœQ lnE€ &ñ™O£ ä!ŒÄÊrl{hf0tb&ŒŒ3ˆ ùŒr: *dLg3äÃì ò¦!7ÔO"H Îh1ˆe

”ð Å<G vE“Î0 Yl[Ä"Âù eÜ%[ÀÀR6#Âi¢%eAÌ 9—Ö ÔY öì *ˆ"¢K Õœy QÒ ÏeîŒ4

µ^Èš

Ž» ’ºî‘Ç [5« ;ðYŽ Q d”HX!È] ü 0‘ à] 0õ_a0 d

1 óNr Ì ˆÖ"å êlÏ®Éå) 1\£Í CûÎh åîî Vº {ƒ 89À Ô 3 `ÁÕ = l ô Ë1à>B s

T/2¥Åç s *ÆðšðR”¥ ùoéX yÁ8Nn™òº

2Ïm œ ÕeÕ« ë#

i 0 PÞh{C ºÚ Áe>ø;ÁÒ A $q– k5 Ó ˆ «X Ç€)áÅ BÕ® ÁÄ PBÅÊ

M> Ì GÒIin

Ú Àà ý¬, ðõLã C–öEÜA öÓ&p :Œ^Ú3 p üErï: Œ o¢Ížµê Âø 4% Tæ{Ù ^ 7;ëèÎzPÞ ä2Ü r!NwÔ gj+©p 4:ŸMã Âb ýa“ÅÔ ' ý ,ö Eç ZtZ è B îF ÝÏfÑ è €E·…E 6 882 qÓÞ“ÅáF GÆ í í}X FB þÿvç ì¥ÂÓIí ª…ÓIítR; ÔŽfw< ÔN'µcañtRûôÝù“Njer~ÝêÇÅ• 7'U é $Í ü=æ ©ç¢ï EŒ ƒtI zdˆ2$Vuâ` îP @Rs$$D ü' äEª£ãZö9 ¦“

©èËËÝ«–5z8U üñƒ(ïrbÚçZsiýÁ (¦N!Æ?A:ŸÆÛ&c8 © g ZgxT mÃ`h n ªEYÅr6wƒ ßU‘ó=âïié zÖ èÃG ;écò–ðÚ(ríi» µ^Aï¬g« G…É /GöÅõuæIeåSLY1c0ìû=ÝÆ Fpª r㪖œä Õ»šTö»Þ¥ž O Þè

ÇQ

~»ÿ ú

JÆì•Pnѵ Z •Æ

õçÏÿé;5ìh –ÿâWÿ PK u»ÃJA à! PK 5©ZN docProps/core.xmlm‘]Oà ÿ á i»

Í®4Yb Æ; ÇŽX> h· /í jtwÀûœç ZítŸ} Êš Ñ Œ R™®FÏí:_¢,Dn$ï í! UsQ Ç õ ñÖ

B–D&0áj Ñ1ŒƒØ æ H Iá»õšÇ õ

v\ ð pIÈ5Ö ä‘ãQ »ÙˆŽJ)f¥ûôý$ C L ÿ g

¦ä ©UÜ;8 žÂ™Þ 5ƒÃ0 ÃbBÓü MWÍ• ŸJ jªã Lxà d– ìÐî” ,îîÛ5jJB—9%yIZzÉ®n !o þS?

Þš šÏ*üïGšoPK 1GE Ý PK 5©ZN word/document.xmlí]ÝvÛ8 ïÅ ÏJÖ lk' £ØÎOwœøØîÉìÕ ˆ D I€

€V”«y š 'Y HIŽ“ž Jj

ˆk朎EJ ~_ P êÏÿó1KÉ

SšKñü sØ> LD2æböüà— —Íã ¢

1M¥`Ï L üÏ ÿñçù(–Q‘1aˆ У,z Z-

%,£úPæLØ“S©2jìK5keTÝ y3’YN

Ÿð” E«Ûn ªËÈç ê ÍŒGJj95ð‘‘œNyĪ –ŸPßò åGΪ[vßØR,µ …Nx®—WË6 š r ï~Ä]–.ß7Ï åÛbEçöqdiùEs©â\Ɉim ž•'WWì a á «O Ë- þ Ë;É( «Ë 8 \hõÝ ö»«As—Zÿ õXèô[n <õ–O U /ï n0ž ?ŸóoBñƒ+ØO™B É ºÉ R Ý ø”Š;º s<û&8? RÌéLÑl

R]ëÉvÚ àr Ðœ 6Ûîj ”,ò5Üû \í ;ƒz è./ð£5 àßœÌGÖ ÆWÏ ÚÕÿ ªCg,ýòàå— ®ÎØ” ©ùÊ™KõÙÁN ”SEßÄ Žº Tð Îid É~ N

ƒ Â…R üìöW/®ŠÔ øØ ‘=qGíÍFÖ 1U Uå5ÕK)Œ Kêˆóç YzÇ (yÇ

—Œô Ž2ªÍXsúµsÉXè//å u •Nù:’©TËcÝ ü Ž —GNõçÇZÕ h FHý»Gó•Gøù øN ÅÞ I— Ú j>rSº ’…H® fêŽ

üx ô!ù_™ 3@^Iñ ¦ì Ì” .ÇØ >t 3> þ aç C®-Ú'…Z 3å#Ô» u úöP ]L Ÿ%F7Èû ?èwûä—k AßCÐ#è· ý ] ËD

6"ÝãNóhØkvúÞ ˆï#â ñÛ#þ<£<

‘Ï nop‘3e sKÔˆ[Ì©7ñðà» Öö`Ø j

k < á ”m8Ö e”p“þý ÛþË &RB4á mY

ýn ûwîÕ+“6Ø Ió ûði>ö Z•ïg"Ûqhj7 øƒT·äü£µ œ ˆ=œöB

k/Ævä åQlK óÌq XØ©-Å)fWk§

¦¢ yÍhj {[fng àI ÀG ï Ø r–Æ$c 6ãRØ?ÊP ñ èc Ð

U ÄÔ iw[ÝAÓ ÆGt ÝO

Ä ViJÕbD:ƒÃî€ür}F& 9gì6]øˆÖÓ`ÑúÐ ZèÝä o€æ·tB Ö M«Ê哪 H#3{ÆGXŸ

ë}Ã8 Áy O C fÆB Pä àe àG ï Üýö€ xîì" >À xÞ"ûËH Ìul }Œquv‘Éþ

ÌÅß Ê í¢ O@ÄtDš. Öîœøˆú]$µ hÄ å» ža ÇFƒ7" þá í Ž vv! ð‘¢™Ø Ò_ËBi’3û ä éwÉ ùh v!šø ˆ öbWH Ѻ Cõ“Sª QTè ÖùÏ ˆaQâ#%žhÒýwž}íEFðYaù d AqŸ”ë jãhBEL® Ò Éõ-OSícîpç ê O ì óŠYëoom’22µ·‘+yÇ ÑtÊ $æŠE È Ø "rJòò šL x¢ õÈŠMYaVŽPÜ \TY € a ZŽ N§ÄH )f' å· …·Ú ¢ä

#ÔñÆGF Fì… LÜq SƒIØÊð·ÈØñƒ\ û ?þYúJÀ K Iʧ¦•É»õg $ j µH1O A U

: ºPÎðgRš R¥

r©µý—xš€€r ä@- Ä, K së KS "¢B ™1Eà]<bD»53™sK

f ÖrÁ`™ šB äB â äÂ~ ÀíÚ`

Kdp VK ö[Ásç9Qm§

ê⠀ڵ€ Š -øŒ Ý)Í Ÿ;•áÊ áCÆ S DÖU 5, ì4 PQé

M™R,nÝ[r[GJ: ÑtN šÌ §q¥p… HˆýÄ• p’,Ô µñ¬Ä õŒÖ“€n•æŸð) Å2…ÃRaa -F"*H,a©‘Ñ[/CKáêQ û" W P]T«f d œ&€Ïåå9 a –e åj XIû>Óº º ûÈ 6 J0qÀ^ Y€3u/øêæ Ç

3 Ô974õ4ÄÔE

R éÖÑnÛÍ ¥nGzÆT¦ }Äw j Ä·ûm“å ÛS ÞùÏ 0 w£‘kÞHH Èš åˆ È i‘¥,2JFTÅ\Bg(» Šì ŠÙ –YMš

-

Zäö ÒtQîÕ+ZdT·" 32I

Ö 3 1Ž ûT M I º $Eíà dµÇÌíHÚÅÕý$– QE ~*Ï ’ rz sž¦ÖÝ ÌíqR õÓ

W, Ø

VTz• ËÈHØ ŸE $T ß iEÅ!ù`? Üùô‘ OT. Ø qëŠ Â P È ' Yj Í/Ö ö]Ë x ú µð.êål€b äD-NôiæðŸIåbÐ) @æ¢b9d 6W¬s ïÍ ö

ºÈó”3 Þ»( A>Ôâ pa’J áÕ "E ! úÛ §<i % Y ðFQhÉêr SÖ LNÓ î Q z õR™+ øoE9-T{ :g ·S v™ 4Ï•Ì § YüÛ voç1d»L9ór È Zœ ,îG àr a T*WÒ

®â ˈtËlxÓz~ñx U"HŒzÄ µ^4,© I1-ç šr h

+o#— Ã Ì jˆ)&¬œJ ,2”Ë AbÔ#ÆÊâ[LO•ÌÜ Ì?Ó¦,s·Þ ÆànEÔÐTΈ HŠzÉ`—oNa r ÀS®·K P(ÅÃÄ}2AøVj Ëõ AVÔÛ ã¦ ®ÚH g’E™æ ÓÅ!ùÙ’Å.«íŠÜÒÃ1 a ¥ˆñ»2 Z {™ì Š äB àSD…ø ÊÉb

ËZö Ýà\,wë #ªâÓbV ª4 Ÿ"Û ÊE µóüÊErE H*W·0

;SÖó¬Ê ÂòÁSÜ£Œ$pÜO–?¬úõüÁëGo'QäPŒG?Øs

w€ = Xj q ÌÈ û+…

âg' £æQ· ìuÛí Å(ÀyŠ U{áJL Î=Þ àaÙÀò äwŒ\Ùÿ eoU »í£ÅC!IàP lh u äš -âTÎÉ™ i]=Ô ¦kaºl®J >7Wí…«ñ@'ÅK'¥Ý –ªCò ü étÜß>â u ˆóíâa® êès£ îp>öðuºËöª— œ ª[ÐJl ó ÝUÑZl6Œ C B ô ã+òlÙSo\f§^ ÜËM p ÊßuWÕ?~¬6 ¬ Ýeµ ’ŸÀIñØÓ uEþiž Ú$Ÿ%äN¦E ªS qUn#CÎÔŸÊô È.O =Wåy òã Èj

å Š äE J2 Ñ- ê ú — åA

ûI ò è*&ï*¥hžHÁ ÒœÙ+RW

Ý®Ù4 Æ Ã3¦ ëÖg_E v åcá¦ Ê gÒ "ëd?ŒXl6 #ò üÄ »u™ Öm 7

& BÒZ ú! Áî`Ð W6 –

æà ŽÉ Ì&Öc pòë£Z&px?þöu»M>0mÈ å>FSú(:@H težIƒÜü

õŽ ä Á],ÝPãeõÑ>J, 3ÐïÛMi»ŒÅ Ë^l Üß>â õ ˆsÌKÚÿœÙoûh

P© Öa»<$º —) h 6 À ÐRÙGÓ ®Ü Mƒ ¦á Åö Rrâ Ãfcøì&á úŸQ2e1Sv8 w ûáÊ vL ÌòÜj¬6`IØYž NŠÇŸYYÙîi¦Ü_iºÎi3PºÝÒÀ tOéD*j Z ’Ó HoUÄw]Âq ð‘ á

f {áDÎÔ i` ê-Ø \h£

û A Wà ªÎxÇ Ö > Éé « A6ì…

+ó~HþÊ ô BÖRÙ ø\vZÈòˆ NÒRPvÅ"û&ríŠúúH Æ !ê- O h rm¬ïD- íéÈâ K Iû<eDÓ)tK+{n®Z 6 ªa µÈ ê Û ¢ó Î – rÕ M'<Ï] wj ÕÌN%§ëZîQÂ2n jABlæ.5H.

RIG ©]_ b +ÊÖÌî 45

È€ ^ Ì5 <té}ÆÓ p% Ȉ 0Âu Ñ-4 ɪ

e—ñ ë wv pѦK%íŠ<õrz W dØ

b®s + Ë §žÏ p

KBÌíï(ûÛ” ǵ ZßA J

Ä ;ú õÝv GäŒ ÅŒ¥’üD ðì ÓköŽÛÍã£^ Ç ýA æ

= áÊ

iЫØéœèv 3>N} ž Ü

æn }L®íJPqè

ûˆjT} ªë%œIE lPÒ;ñ AÉ \Å z&^z&í“RâÛ w åØžd«áë hO2@ Z `Že vS ÀÇ"!ƒpÕ è9{i ® Œë…+ Øñ“E êVcµ 5 « Py 8 ça/ .ÈÔÞ:a⎠î Ö\¬Åª

ò

dD-F B À ô ™Z 3 È=ìs

E…ã

\Ë&= ñNXtk zÉ T` 'êq é\Ú p ë “'

Í#NEÙ¦ÊM

s©n+ k£ÔqkÍt5m@o Å ™ —18 a )j‘ &ˆŒZ Ñ

æYz ( ü·¢jåÆE 8bqQ ™ZÑbåNùÈ Ô` jqaé I é霗.T,ç¢jã s 6 ê

KÁžô C g !j BBáP ôa£ªíÄâ{ëçÕùª Ô ’Opº,q`?aßVj[í[}$F ê $Æ~ ¦J í# ÃÕPx

æ 4 Ãp5 øØ·xì x’

Óë X&Ë :k €µÁ ŽÈk»$Z K 0 v=•OŽšÇ öÀG õ µ

8uX Ì –

á Ë â4% Wo\ÜçŒÓ™ v… ùئqˆyê þñÛëö;ä”fù r' ÔÛ ÃM FPï Ô %$Í ª n{0ðQo;Ä$êï æûvVÚCPÙö@o{ õ}D Ê· î Þv ýæýÖÛ 1) Ä . êmw ·íúh

ÂM GÏÙKk ìµ{Å"–C Eî

•ÊËÈH )ñ;~â ÃÝj¬6 LØ:Ü!&Ð NŠGŸ" 3 é;ª ,4™1áú Ëé”G@ Ø è"J@ƒH…ž3 * å9 XÊòDzÙ#ó è‘ µ

m):w ê Ë€ ðgºð1¥ø óã µp jnéš<U]Ë\ãä ó Ò«Æ6QBUå Q ùÌ íâê —LÀäzdB NÎÊÞO d*ÓTΗ% r ÝŸ šQÁ?9 r æ `mÿeÎ qnQÙé,Ë

ÁKU å 3sfÏ/ Ò _ŸÁN È ZlÐ N§^ v • ”kAùt]C*§ ìKßf]YjVð 9»ï%ôÃÕF ô ýqUEÊ êÛUÑÁLÞ j9ëÚƒ^B>\

B~?é"Ö O 1

AgËåkU#

BþSkùÁ çY.• žb % ˆýz M¦ 2fƒ@-@

vˆ[¦L

ÛYSúÑâÈ §™Qž:šÄÔP; åg` U#ȃZ<xÁa (,ê ·s.f Óà€~ Saÿö äájH ä{ ù »c©ÌY\U1“q Á t™É` œ SDHçUðÒ•7[9 µ%È Zlˆ *f ÅPa_ ã…% ýÙ^º5 Œ@Œ ÂøËBÄ "5Ö rž2è¬ %æ Ìk Gå#ÜÃMõG ï îÏ.ÎÏÞ {ùþêb óæo ËñéuãÍÕÅuãýø ŽÂÍáG ï)í&’3Á gnÍ b Y‘VÙ Î º)…ù ˆúºi kÕÌþÎ ÀK ÒÜ 1í ókÜÁ* S yn? ÉÂS·þ Óï‘ õ6i VNŸÈ L!;ÆôzÄu ÊßqßËão të/Ço ºõ>2 Óê‘ µ `ÿ PóÓMÁüx s-0 `iÚ cJ[ œ

2SŒ™ež uØ™¢eŽåœ d• ï%ô1 >pèO–? ËÒû ¬

FpDÞR»è! øDSö <{vÔéý@úÃN ;9ñ1 ò`§ ù#íH ¥é ÃÍÂ Ë Æð•bÔ Ó”ç>nÜ c

~àø~l<

º'ä

y+eN:Ã Å 1· A]

Ôoù

#ïémYŠþ ÛëùXŠþ8Ü\ytN tN:m(@ß Rô W”ÞGÔcò ˆ –¢ßÎH vÛ FQ Z `Ž¥èwSŠ~à£u WŽ ž —Öb¬5 NgWV örN W• ãÇ uç· «

ø vÝùcT{ NŠG C ,3ë<ÂkÈk ÜÿMhU Fr© h£b• $á .ójV ès&í?>ò õ È zy ú10; È c>n ž º Ñ]

Ý Ö¢9A ÞR·N I ÒŽÀ ï oŸ üŽG·œ Pr.È gÝNû 2 5»ƒþ‘ ùÀ'áJh œ a C <-uÀÉW`p ‘ô

ŒÕ Sçy\”õ

} ”Ÿ «—ðÖ ú ù ¦ÞJÁȵ ŠÜÈl N]K MMB® -eÄÈ)

*:à

s5 .Áù Á —eHNP 5yô• ÆÏ Ô ”ëYh %Ð 0%ökßGQ‘; Ï >eªªòÍH» yú>æØ «NAÄ{á

º cÚí c ?lC•QJ2ú‘gEFì ŠyÐHl—h¥XÌíï=§J íÅ ÃØ9 Ûv íÚ¦ Wq&·>ôÑv Ä mÇ–Éh J…&cÃÑ»LR6‘Ff\ åšÄÏ0R j 4 û Bóˆ ÍÈ ’î`xrÜ öˆý4 ITAÚ'vÍÝíøˆôp >Þ"= íèpå);u ƒ·oÏèjÙ ä TÐl.ÕmƒTV m ƒ Zñr/ Å o í DK uzyµ~U: ãÌõY k-#îˆà!

ÆáªX ð Æ ó Ü îÛ'øÀÓ”ÓŒ –sªbrc‘ƒ “

Ó ìÜ1 F

.ïeà o Æ(™ Üx<zõ$>ƒT DJ— À~+ ý4 +

WY íceÁq D S$f,l>v Ã~

ãp @h$ 0 ë Íè ñ<• õÑ2 (ì -íq ð l`ò~’“U E €òqÃeŒr À É y w Ìä _Ý ß ç EIÃí _–mUID• µ Çáê{ ñsBpwÃUp ƒ€ e »ù–B Å ó ô8\éÁN£_O ô;Í8 L Š cÿ bÔÇ”ú1¦Ô øGOy(+à6Wþï8 žñ ã’ S㥟 nN}0 N ~îÓÊ G s Ø”)(eå§ nö<º ^º ïhÆÈyÙïA‘ nRF vžQžzÈ á¦Î#æ ñ 9] “pJÎ F- ⺠®—f{D® ˆeš'dÌ y)UÄÈ

ªý 9f #ÌkÁÜ9%#òºÈ( Þ õ3çµ,ÈÅ,3e" H^}ìRð 3Ø ñ530 ÝN»Ùïvšƒ~§ë#®1é q]Óa KÊ ÑQ”ù [G\ÿ%‘ Ž F2ó ãá ñ âÊ/ÂM öö 4 Ç ® 5m)y Hhæåò

Ó Ù F K @šß 4ØÿÐIË3ÄcŽ0 Ãgyð> <Üœ_ ø>ã

' £f n {Ý p ûŒ/(ç…O Š h"¥ Ñ…p3– Ex Ñ ÌÓ ÜœUo {@à qPé'¦5ÜÇû œÇÂMÃEdï9 tšð4VLüë ÿÔäµÔ97Ð]o

f¥¢ ôyå

n:.â~Ÿ ¥wP \Ú…

d û òSÌ·E oš Ò

ž4 »ÝcŸñ y·Oq5vŠy Oò c2æ“ ì «ø ï=ÉÇþYúž Öý Hy Qu{m Ö— é—\iSáÁ KW Í, þ>û5ž}Ôp€ÇÕ __è\ÄŸŸxäÁÖ,2åûóÙ5 #y~Ð —ˆžÛ »€îVù

w7‘ÆÈÌžê—ï22_ HÙÔ¬_ ŸõË Ñ sÔu/§RšåËê Þ ÙÍ"gö õ} àûã…û#–Q‘1a~ü PK ü9—¬ü Ï^ PK 5©ZN word/_rels/document.xml.rels “ANÃ0 EOÀ

"ï UMË º`ƒÂ Î$ j{"{Š’Ûc µI¥*ê"Ëÿíùó ÑÑ/8 Ðf X([eì;ÿ a‘'a

ÑBÆ:ðl j ë3V 5+Î ¬Á c 6œ”èŒ ]Å H’%wã ÈŒvEÆÜ®HY”w

Ü’ e t¥ §P

!P

(c ü7Ó8 1~ a1'ƒ ¢0\?`œœ) 9 J âlMA<Î a f 8[S O .ƒ:

ãUôzªýrÎöuHrZÙÃ@` Ò « e Hÿ NÔˆ Dsºõ E xo œ øŽ ?PK Ôêñ Ö PK 5©ZN

_rels/.rels¥ ÏJ 1 ŸÀw( ïdv ˆ ·EÆ mæ N ÒÆÕ Ác~I> d x 9s. D

Û¦ ÃÑ Ÿãhá ÜÜ )JÑÓ À »Ù?ñBZwÊ4§b*$

“jºG,nâ@¥‘Ä v É –yÄDî…FÆ]ÛÞbþÍ€nÅ4Go! ý L Iü?6 Vò N2oR®ÛYçzŠé S ËçDSÉ€ …v ’a

ˆ{

õš zâÇæM Gÿ ÛàêçÝ PK Ó PK 5©ZN word/theme/theme1.xmlíYM 7 ú ó=c/ñ {l'mv“ Ý ä(ÏÈ3ÊjFF’w @IŽ…BiZzh · JÛ fÛ”6…ü…jfü å 4» ÒØ` ç}õè}¥Gš™ó Ž3¬

BÊ ÉÛºuÎÔ5 G$FyÒÖoì M]c ä1À$ m}

™~aûà ΃-žÂ jÂ>g[ §œ · ƒE¢ sd sÑ6"4 \ ibÄ 6lÓô \ r ·WG# Am p©oÏ øÉ9+*"L ¢ GÙ¢ÄÆ VñǦ,ÄT br aÀ hhëfùÑ íóÆ ó

’Ý üÌìf ñ ]ÚÑd 0t]Ïõ;

ÿvå

ú~ß_ø+ ŠÄH 5¬ mu{Þ + ªK…ï^Ðs¬ ^òï¬á;^ñ á %Þ]à á2 ºô 1 ìÐ á %Þ_à f§ç 5 J1Ê ÖЦç;á

ȈàKJxËs =ƒ/Q 4»*ûœošk Mè@ Êä Žr OÇp "

FCŠ

” bâ AN 6ms`:â·øºåU d]UEl ªà£ ˆ¢1oë

º yñôÇ O k' žœÜûåäþý ž ÿÅß ?ÕþzüÝó _©ñLÆÿþÓg ýú¥ Èeà ýñäÑ o>ÿó

x ßG dÚ x 8 of Ÿ $[tò 6

tŸ§5ô•)À@ ëÂz oR! *àÅÉí á ”N8R /§Y

K î ª Óå¢/9

“<QwN'2î: ª Õüö'c1ß‘Êe  ÍkX $0 \+ÚÈ

[ Õ⺠"J qí Òº )C mt e"/S A‘ïZlvoj] Uî{ð Ž Kˆka dJÆ Ã2r ðTEroJ£ZÀ ™N &Z? Œ©l®Òi îe!/ê ïâiVGRŽ TÈ

@ˆŒì‘ƒ0 ÙXÉ å©Œýˆ

ˆ)

k +I ú

)Ê" ß î ò7[Û7 ª'HÑ2 ª% I}=Nñ À

Ôô<Cù+Å}EÖ •u! Ï }ø ô EÊ µ*ã p«â

£w_ _ƒb —î Òý ”îMëùô {©Ñ T/Ýd Ïí# ñ Ÿb ÃJugbxñ@T–…Òhq 0NÅå Ö(០žî¥`,º Ê 6s 0mL Ø ô Ëýe’í’ ªµ¬ù ©0 Y/ö—y Ø xUë Ë[ …û ”0™€W Rgu Ž Dà Ë õ2 þ4P<ÔðÜŠ‘ o à ÈSe?Ïî©gzS0ëà Ãk §–é iºÕIHÓ0 1\ >å\·ZêTÛJ Aó,rm¬k Îë%íH¬9Ç n"0në#q2 —ÙXøc…n œäm=â @ÿ e SÆ lªÆŸ Q&溜 œ/ Yv` »äZæ» 9c5Ép4 ßP ,Š Ê õ-ÁE L é 4>Ò xB Š ƈñE4cD¥É ŒâŠ\Í–bí Ùr <NÁlG‘Å

:Ò8J¦«£2T! &ƒÓØu_m "š 6 `£Š Ý&/ rÔ¬<¥ÖµšæËw ·ß $jM55GMmÓÞqŠ CÜì Ù ËÝ`uÖ Ò š ÃÛbæ Äqu 9«ž pþP R v®.Ç\ PÔÖï ^Ç

m/l M ßp

l4 ŽÓèxžcõ=Ëìuí Í, ê{ îgðtö楬_{û’Í Ùç qùöÅ 7 }Ñ ˆÌ

ß œV o œÎ áöºÍF+ô» ž A/ôš Á ÁnÇ ] ßløV 6\ß,è7[ ÀµíŽ tš}·sw k1òùÿ í PK ªR%ßü PK 5©ZN Content_Types].xmlµ”KnÂ0 OÐ;DÞV ªªHXô lYÐ g Vý’g pûN d ÔªÍ& ýÏÌÿÍ8òl w6ÛAB ÅDdàu _—âcùš?ˆ IùZÙà 1 nfËC Ì8Ùc)6DñQJÔ p

Á Ò ä ñ6 eTúS AÞM& R Oà fÏÐ ¥ìéxÞ–.…ŠÑ ˆ ÙËžÅ#f»—?ÈÛùú l ƒ ñöÒ€Ul

Þy2ÉÔð+ Ð4FC

ôÖqJñ R

SЀÈCu @ âÕÉu Çee )Ïjqjr :X Ði£Ú7\k©V zyT u+H èå?Aœ 7

äl c.XEÙ ŽÚv 8eüpë}È?r ?

W®»“ŽßéÙRvïKõ

PK ÖlfÌD Ÿ PK 5©ZNI C h word/numbering.xmlPK 5©ZN ö ê word/settings.xmlPK 5©ZN5 Ì ì word/fontTable.xmlPK 5©ZNu»ÃJA à word/styles.xmlPK 5©ZN1GE Ý

docProps/core.xmlPK 5©ZNü9—¬ü Ï ˆ

word/document.xmlPK 5©ZNÔêñ Ö Ã& word/_rels/document.xml.relsPK 5©ZN Ó

_rels/.relsPK 5©ZNªR%ßü 8) word/theme/theme1.xmlPK 5©ZNÖlfÌD Ÿ w Content_Types].xmlPK

ü0Contact this candidate