Resume

Sign in

C Pk

Location:
Bangalore, Karnataka, India
Salary:
14000
Posted:
February 27, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK ÙRRN word/numbering.xmlí[KnÛ* =Aï hŸècÙ*ŒÈA E ô D[Dø HÊŽOÑ]»ë¢Ë «' %K Ô ¬4•ÕpEx óH>Ï öéÙ=ÁÆ r õMçØ6

H óÍ/·WGCÓ Ð `F o. 0ÏÆïN #š äjŸ ‘À7#)ã‘e ˆc CªœSÆ ê#ŸY ð»$>

D Z®m Ì ùfÂé( 8"(àL ©LCFl:E Ì 9w rÉ º £"B (ÐHS4åŒ

ùS ì[ÄuN

9X(ž ^

`<Œ9

Êz r–ˆŽ]ƒÀ ¢Œ s…í3 h “fG <ûX A æBà: Y > ùø Ÿ ñ1ª•Å d ˆ fÁ

/ ƒ2™ÃY t® … Ì8 ë Ž]I— Äp 6{ Ú{Î’x î

túû ÀXõ@0 ’ƒ@^'ÄØúô!TÍ4Û çX Z ÓÎ,ª r©ls€ÓMÖxÕL Hiœ$ C ò À[x_º~ ÿZÚ Ãi =þÌÓ ÑPùR ož ª©/F vº *7ó bTŠô

"@È7 ™dÆ

 Y’ Ã"E Ä Bž

v £s*þˆ ºIv +{U•4çå s< g,á rã .

*¦5O GÎЦõYnÜ Pß~íËŽë : Q VÊÐ

;Íš B

*Š:Q ýVêÐëu» Z©Ã Ý k'-Ôaÿ aÇÿÇu8l µ%VŸU ®V ZÉj%{x V ZÉ ŸQZÉj%«•l ”lïU”ì ŸZÉ zå6ÖjoCÉv\“µ£d a

%ÛX« %ÛuMÖ’’mªÊ µ6”lc ö X

Ë g ]U z&«g z&Û ’Õ3Y=“Õ3Ùö•¬žÉþï3Yš)Xºù»Ø-9»E§•í æî sŸ ëí ë= æí ó6ì ?BŒ PK Î 87 N1 PK ÙRRN word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ÙRRN word/fontTable.xml¥”Ýnœ0 …Ÿ ï`q

µU…ÂFj¢æ¦J¥nú Æ€µ Ç M–Ÿd *B ÏwÆãƒoï~kÅÎ œD“E»m 1a8æÒ”YôëùÛæKÄœ “ƒB ºÛ mÒ w jžE• 6 cÇ+ ÁmÑ

Ä Iƒ TÆ èTÛ

GmÁË£TÒ·ñM’ Žz fQM&í -9 ÃÂw ä¢ Ä Rò€ ÖÂø Ç

= q• n éµ V äü Mœµ Ö5v [NÐ ÐêbÔ å–

ç 8 wÉ vˆ bI

o= N4H3bºd\ Fïmðî ö š62ÍÂ ïòH@íß]ÀŠy ®·rQŠ Ê 4 r

W 5 …ü$ò{0g Ãœ— â EÊ%” z

©{ Éî b¢•ÿG{$¬í kh þÀݧ n À ÿX“ Ð!ü B,e Ï(: 0£<Š0ÿYåYjáØ“hØOÔ`fV E< …ýP9;øV ™5Oè‘

À8vhõ • ë k N ûk}ÿ PK ™ PK ÙRRN word/styles.xmlí[Ýv 8 ÁŽ S·§IšMÏÉf{jw Z Ù ÄJ"®ûô+ â SÚ ‘4 ó}3š‘Èû ?]Gy "ìMÔþ ¦*Ð3 … åDý

eÀ €ƒ=8Q ª ?üñ~uIÙÚ Táã=zéš ÕfÌ ìõ iC ÐsìC 7.0q ã dÙs y ü3 hŽ ÄÖ ÔX

ž ñ.c g.2 ¦xÁÄ K X Æ?ä ÒdÞhÈ

6 z,œ G à €=j#ŸJmî Úx mz ýV~“Ù, V &Zabù R ŠdD“%äç”+q ò 5 EÉÜç îØh ªôER[P§ÉB¢¦{4'€¬Ë« {Ø3;ÞG X\ÐÀG ÜG…i  g

6 u

ÙZ6¢sA“…À’ 7%)Ý Ù V ËÔ >Lµ-Ûiû“àÀOénì£-ã ýán

RÁ lÞÀ FÅ#ùJâÇø)üq =F•Õ% &B õ 8œ Hå “æ ! ì E ' ?y43ª'TÒ_ á p äš e ð–R ïS!îÅëê Wë ŸBµ>0Q ä –óC,ÊAÂÛ #ùð-p Ç“øñ$Yµ ’ÁÂ

«`kŸ Äóm 5lúbMÔ ATGˆ¬h$ߣBã{À…òý S4w8 ¬ž sªgBÒH ØSyh0KõKÜA öÓ b;jPú fs@ õ·'[Ó ù(ø“UÉc !ô 2]b…B Ï ¢ y Ù 9äa 1Ö6#» Ý.§)HÙ <fÙ vG’È …¥šØÁDÊôÑH Á Â

Æ ï Ø ÁQ –ñË# ÌXŒûs« Ø Ñ Ók Ó;Àv F- F E

èE ÖB3 mhŒ<6ƒ¦Ø

Ù$GjiÅQ GGfÅÆ ß`E ŠZ +Î ãùX)Ó

¥-Íç_YÑë`Æ «Än”8 YL$:áï &êX•êD XÏ%ÂÆ+F \ è_è£ai·

VxÀ • tIy—”wIù Rþ6 ë’ò.) ít KÊ» KÊ» KÊ» KÊ» ü· ¬KÊ» üµÓÉ.)ï’ò.)?Í <

Ì ·á—Y z Š,)Ò4] o 8 5ûÌè 0 r {<À•ò

»ÀËY-ó Qü Ñ YHT g_ T}Ut,É>§Ø£”Ëi®m@¢Ö ÄÖ Ï»

¬ 32 £ç )Ân8`ÂSdò 2 ˵ à &w Ј â`fÉ

ò9 ë«Ü ç Å Ã /G ë(Ì Ó KÅS XPØXÓ®nOºv©àß ÿ ÏF ü Þw>eÁ Ç@N CÖ äLw»*ržrEVACý%h8 és"

o— GXgV Ìxã ÓO `Å2 ÅŸ2 “[4GÁø ï ’ŸÂZ[ âxˆ’ŒQÂA5Äêo%Öó xG ”p@-écÖSè¢;dYÐk ê:w`s'" ÿå 'Ƭ8…ÏC Goeý I kè8 ö7uvà Eí}m\Ù#© ku 7*éå ÕK pç ê”+ î ÝF ž XGÂçÒBEkJ 19 {sŠ7 `ÝØ ÎŒ£

©&H2Q/äQ Éý’ Þ 8Ó$ –SÂ]mu… õŒ«-§ç¢E M

ô põ6 å8cuùÔZ »Ø Ž8þ Ä ^rÄQ_ŸËŽ5 ÉQT ® älú©MxÏ[V A@y Šö*—Ì Ü3êAÝó d»Ù œ à ®<àØ «â l*Y3 µ) ìR È Õ Wµ ä »ÝMR 2^R Nýü ÚœåMo»Ió{lÛà“ßÏ·l y >_

y sú äNW·ÛÿN í 5}rx Ò îÂíåNOŸ— SFpÅ wƒ Üõh æ Ã1ÝØe jÚ Ckû٥ݵ`

9Ãy y[Ø âx] ºo yë&ÿÍ ÝP i _' Z\bVûpJ·íñ=ìÛ6 g<¥žÛÇ Ù õ Ùþ ~rûo]ö%ww Áö û ô Aß Ù냷E €ØØ bã@ o âCßÑ<sB ÌùæüÙõm öa Íðû; ™S ùŽ

kâ Õ –Y3ä h mS$ KUÖ Ià ¥Â .DÇ Q} ïÑÜŸ “eúí^æ1=ÈÈ ã )©t‘ h£ð_q 4*

^£ÕçB

`

`

`û þ PK g;

µE qT PK ÙRRN docProps/core.xmlm‘ßNÃ ŸÀwh o mÒl í.Ô]ibÜ w Ž

ü ÝÞ^ÚmÕèî€ßw s€zuP}ò ÎK£ ”g % Rw

Úm é %>0-Xo44è Ú š[Ê ƒ'g, Á'Q =å Aû,ÅØó=(æ Hè Xˆ[ aËø ë TXA Gajg Ÿ•öÓõ“@p =(ÐÁã<Ëñ À) µ`J~‘J è%œéƒ—38 C6” çÏñëãÃfºj*õøT P[Ÿ Ü

’( §v—ä¥ Û®Q[ JÉ2- [RÑrI y«ñŸúQxZ î6 Ï#1 Ôøßw ßPK Y

Ú PK ÙRRN word/document.xmlí]ëv⺠ƒV~ 9 žLK€œá r)$sú KØ t -/I a~õ

ú }’JÂ&@2 qâ`âMV X’eI{ïïÓuûç ó ÏvÊ w ñ

îR p sw{ñáx I…} 3î ÿü§Ÿ'§.wB ø

é yê9g;C¥ ÓRI:Câaù‘ Ä ô FaðÁá^€ íQFÕ TÙß?Ü ág; ðO£,>xÔ \ò 2·œò~Ÿ:$úŠï Iž Ù Óeà Ò@Æ yisÓ‘Ã8“ñS N7 ’<Í x¢Åá Ùƒ à ‘R 6f‘ó Ëû Ðd1 #I –Ÿ —ÄÃÔŸgc”c%£ù ?êgG f º È}[H– 6í,¦ K S çâý M Å+9è»T(æ

™&

gˆ…Š3`ir`Ü ·Žý1ž+ ;H Î+9 öî•T®%ÙòþŠºt 8

^–Û/ Á ºWÓä ` åOëeP 3ø¬! ÇÝ©ù ÐäT# Û9ÛÙ >;QPƒ 7 ƒ:

ÒÇ!S Ä܈¥Àrõ4À ·Ü…P[ˆ a &Ôå àLç0Ææù ìè Ô ˆÉÕ<ƒQcº•êü¢ 2

€CÅg· YÆâBg*ÍÍÒ ôl§Ž ž ØÜåÈ¥K ¥ªIŠ— 5_.ÜesîÅ,Ï®

Î zVµYÉ Ç •ã8 .—ÃJQIKó¦ OÉà Y-·ôÛV=I

uAÔ LKó"Z Ö

‘DŒÉÎç_ï®j úŠ š jvÇë Í Š4{ F h!#B +òM X nkõ—+á T$ àÜ 5>7õ ß K~ ~Øä>e é«d î%K+è` 4 øI —îë' ®ŽìSÆ"\ˆ“:Œ`ñ ôˆ i ožc )ºÃÖ,úݧBª Í"’Ì N\ sË3`ÅtŸ Þ[ìürÑbç s lôtºŠ® f¬ŽƒUý‘JÐ Y L tÕGp

ç Ò ò(Y é~ ª1:ðã –Ä "cüLV©µÁí ÐÇÔ

t7Ž Â.4ÎUÞ ' DœoÊÆ/ í šãÚš{É{§è Y©jF ã£rµ t r TöœhÿA p º‘ É-õtïíŠLP {Ø á‘à{`x$2 ˆÕ @QµŸuúïCÝŸaQoÍFL TeÍ [ 1Ÿ’jÌB7§ 7 ut îÉè;Žµ]I“6àZ'N ã ˆÓæntüþ

rëµN ÙA ç 6ë· Íˆ ¬hK9ÓóÃl‘qq ©ø&á òy 8 XÒˆãE Ÿäèq5\ ß F- 6ò[ ¦º ŒŒe`ä 1cÄ +Eœ O

Ì ”øŠ HS?5+~ˆú û úÝ. î!5ĺ T”Ñï yS4òù w@tz É‘Ž–Hq4 c ˆY 0YÛH}E eÂe ûÚt UX

H– ü \2&Œ ^œ q Ð_6«Ð§jŠúºU

È 0 oVElÀB. ó8:;yÕ ôÖ µ·vÛ¬ jÕkmÔý Õnwó «µE]} ñF3Ø ÊûÇÀ [À çÙ¬ ù 7Ë’ ñ*àé ÅB ß kLiÖ Ž “ô V™ Øö úÊO¬2õV$ KB/à+X {F åK¥+mmF+>ŸHdc 2[Y

TVß0З è èó - ôy’F

Ä µÙ Dƒ

â Æø üÚ _~Ÿ Ÿ'i Àøº f ÙLüz îÉ G Nº f ü º Ò=œ 4 D ?i ÆU ýï?ÿE \L p-# b q Ä8 ð õÌ 9I î»ö—

{è».x ©à ÒHC _ê7 4"õé v?I‘Á à à à àž?i îå5êpFd A=£ÃÛ êï Ôa Þò fgäµJÿ {ÁßPÍõ Ou• CÖÁ

ºáŒ W ó ß©µ 0S3 w w © pÏŸ4R€{Œëf/Ž©f/4ÇM/(#HN¥" Úm\t *4âW ñ ñ ñ ñó EùîìTU H

» _ ì^t;—ÅÆýO€û€û€û€ûù“Fšé{_ O jù3 úÆ ŒA ê ÝV«û *4Ø Ø ØÃœ=€}þ ‘ ì/ O Z Ðu G [?cÚ n {ŒÈ!çê s·…Þd_ ÈŸ4ÒÐ ¦ ÒÿÆhêÌ: ¬s/ •qÐ àæ

bèN'Ö,àðPKd µ ñ< XhF8 F F F FÈŸ4R0B—(Ûë ëcÓÀ Æ -<bƒgû: Tâžõ Â

öòFp]fb©bÀ} t ÛË1óIÅ ;œ S SÀz 0Eþ 4 Œ¢Õ`ëßÝøm <ïì _nn Ð tŽ%u « j

™úØ _IÅ…ñó pÎöl ýYl äO )ø!ÞGdŒ Ù9£ ô

ñ ö Ÿ T ŒÏ“4^€ñ ý 9á Lt; äÁ ächo €ñ© ë …J û{£à 2òÄ ˆý bWö3Äl f à í mÀ %Gíð’ÐÌ{ y}Ihýú®Óm¢úõåM»yÛlDKêõfç uѪ n[ WK š ýÍÈ»4ðÜfF&Ea 'L XîÕQ¢ i7Å ùÈ ÀÌ Ì äK )új—õn

Ù Ê"óÙE—Ô \r uý(Ú§ÄE]ÎB ·Q¢æ z: i—Æ H

È—4Ò ëWš v;v”Þý)â G

Ñr1B &%w(V Ø<PI:ÝõÊ Y ß @lÛ( *L.Ãä f«fãn6ƒ\k£ ÞÕÚyžQ® J

dô Ô Ô í_Ýß? Z'N

ð”+I

"éM»G9€áÿ ÇFÏ™W &ô¬uÁtÁ N $«Ôú§ [7íëËÚÜm Ò@J §Ð v (ør üq ãò3 ÊŸ Hß- Î ® N% Ö 1– ÃU :^W RH }ÑÖ© K î»XLQÓ

ëWw xÓÎP€#a Åx ¥

ïÔíY

vèvÛuà m– ê

ê F]… Aç

·Ð äÃæ êxÎùÈÃ>ºf®n b> q ¢ FGÊú0 fc+ 9 €žRš=µ?^ŒÈrÏþ Ù œ`{ïhR M É@ {nš ®ÝaÐ ÝÖò ñJËÍ Ç nNÖc.:p%=z

úP ƒýÜéÃ∠Z9 ïJ èúüB —ˆ Ïc¥\z"õ)Bè 3’Ã>ÒA t t>‘Î_bA•õÞŠU(Ñ:ÊßÕj OõOz< Ô èêßÆþ Ä "ÑÈç

õojí§r gH Oõ —GSHzä L è¦pe ®è ©é:fÐò]Š}ý# ÚŸôä h ѵ æºú·\Gó Z Î cìûX

Æ (š ç ‘y.!ëµÎÍ zvÕRŒº

lìpvA…ŒWYõe Ï ìé þ{ð ;ø&M uçí gÔ µ^ˆx ò4Ú ÕÏ–Aß(TŠ«av;®·a ôµŽi Xò®Û lsé3Æ. i=( ê êÏõ Žñ ŽòìÆUèãïm à êoÓÉ 7 šå_j G åýj Iö Hö

“lº- –ds¥¥' ¥

m ”Õ@I6«$9ì§ä ÊηCKï ô f« E âXKàp ã v4šõv “W ‘ I u Rnšì X ß,KélÄ ·A:I o{ß3#ôÍ~"9 æÇÛ¢… D Þ ÄaX X!Ì þA õû\xv3 2 £ÕßÄE ÇÇ:N"%B} ·I{D*ÄûÈ Úí Œ ò1 äVMz às ÒIzZ édü® üv òéŠ 9}z Àë ò Ä ž‘2Ý0

pú uÙôÅ Em d flæ ‘Ã %g0 û nØdÞNûR lѺ Kû ÁûÕö P0 ÿ«UèÈ™ ª 8 ªµ èë BCÊÒ é pbiƒ 1I 5K ºFG Æ ýñŒ 'úwÅpü Æ —Ø”n 9:ª dSiX3é g¦km e 9$Ø56 ™lŸs _FO

Ûi`¬JšC ‘ö•îËY2Ïw§ö Ë ÐÌæ þ?PK ç_n

º PK ÙRRN word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó…—ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK ÙRRN

_rels/.rels¥ ÏJ 1 ŸÀw( ïdv ˆ ·EÆ mæ N ÒÆÕ Ác~I> d x 9s. D

Û¦ ÃÑ Ÿãhá ÜÜ )JÑÓ À »Ù?ñBZwÊ4§b*$

“jºG,nâ@¥‘Ä v É –yÄDî…FÆ]ÛÞbþÍ€nÅ4Go! ý L Iü?6 Vò N2oR®ÛYçzŠé S ËçDSÉ€ …v ’a

ˆ{

õš zâÇæM Gÿ ÛàêçÝ PK Ó PK ÙRRN word/theme/theme1.xmlíYMoÛ6 Ø toeÙ–ë uŠØ Û-M $n i –XS¢@ÒI} Ú〠úa Øm a[ Ø¥û5Ù:l

Ð W N“ÖÃ: >Ø"õ ß ‘òå Žˆ ”Ç-Ë X îÓ8hY·ú

M

I…c 3 “–5!Òº õá —ñ¦

ID ÈÇr ·¬P©dÓ ¥ ÓX^ä áÞ ŠÀö JÃŽ0 - ã ÔÞ ©GP?UimM•w ÅJ fQ—È þÈI äDv @G µ, ãóã Ä Tp£eU eo] gBL ÕäzÙ üQ5“ Á`&èôê —vfú« þe\·Ûít ™ u– õ^ÓiOuj ürYw§âVêe ßh·ÛîF _ ãëKøf¥Qß®–ðõ9Þ]ö Ýé4JxwŽo,á{—6 õ2> …ŒÆ£%tZÏYef !g Œð&À Ó 0GÙÚêÊåcµj Eø dÅÅŠÆHM 2Ä à:8 ŠS x“`íN>åÉ¥©Ô ’ž jY b yùìÇ—Ïž “ûOOîÿròàÁÉýŸ

R p èR/ ÿâïGŸ¢ ž âáWf Ôñ ÿôÙo ~i *

øüëÇ <}üü Ïÿüá ð@ iD$ºAŽÑ 0ƒ 2 ç“è ê Ûq qŒS º«Â úÆ 3lÀµI9ƒ· P€ xu ·äða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ cÚMméY Ç Ù ë Œ L ;

õíŽ XËÔ û JŽ Ò{ DˆAì îQOpÉ

Ý 1%}:Pf k4 ºLL B K Ù» Úœ™Ôï £2 º 3“JÂJi ŠÇ

GF qÄtäu¬B á T: Œ£®O 4ÉÜ ÈXö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q q c?’#X¢ íset

C

p Ü·)Qçëí[4 Í

$ 3 ¦– Ü 6Ä ÄÕ O#nF MÜ@•Ï }ô?¢ìmxz™zf‘ Wá é Ã…Oß~vÞÁãxŸ@C 'ç äü.’óª ÏYØÖ7Ú™šhå®{H ;T F®ËŒ % ç `2 dB M~ Âea®

ή‘àê ªÂà '`ÆÉ, P

H”p G

k¥îì J!ælÎ Õ óéš~Øœ©ÉF Ô

ÕR g5V»ôfÆœ xFkŽk æžjÍÖ }ƒpú*ÁiTsÓ P0#~š \Á,k/‘ OŠ 9Æ@œÚ ÓÖ uÖ4k µ7 v–"éæê+Ì k Re©Jör BÇà•[u-äá e

a» —Q údJU qËòT Ê+ y1`ó t H T;X Tvkú.&žû_uëi Ö ÎæE éü ^Ø ¥%Ã!ñÔŠ™ù ÇÇŠˆÃÐ?F 6 ü®ç«Ë Õé@@ Ö …Wîü¢

ßù Ý Y â “šZísxv=ó! iîÙ+ ÍPjk Å}wCIW.lpk~vê m€À

r OÀÆ h Ô%ÄÒ7Ø© ähÎ[ Žœä P

Ð

L§BAÈ *â …2§ª?_§Š

ž üw@Ž ë§ÝÛHã·P8e n h Aï-ÞùÔWì Nß Ì

ÕÏ ©k =

6ÞÌ…s>j«æˆ«î™ µ SPú ÄM…ÇæûÛ>?€ê£ÙŽ ÁB Ð,Úo69 Ÿ Zp©ª w 5/AsE ùÔ ìÓÍ C®ÝÓSm

d ÑÒ?Y p lïÀùhÌ”Ì_9݃Cigú è ç¢[ÿ PK 0ÝC)Î PK ÙRRN Content_Types].xmlµ”KnÂ0 OÐ;DÞV ªªHXô lYÐ g Vý’g pûN d ÔªÍ& ýÏÌÿÍ8òl w6ÛAB ÅDdàu _—âcùš?ˆ IùZÙà 1 nfËC Ì8Ùc)6DñQJÔ p

Á Ò ä ñ6 eTúS AÞM& R Oà fÏÐ ¥ìéxÞ–.…ŠÑ ˆ ÙËžÅ#f»—?ÈÛùú l ƒ ñöÒ€Ul

Þy2ÉÔð+ Ð4FC

ôÖqJñ R

SЀÈCu @ âÕÉu Çee )Ïjqjr :X Ði£Ú7\k©V zyT u+H èå?Aœ 7

äl c.XEÙ ŽÚv 8eüpë}È?r ?

W®»“ŽßéÙRvïKõ

PK ÖlfÌD Ÿ PK ÙRRN Î 87 N1 word/numbering.xmlPK ÙRRN ö ê w word/settings.xmlPK ÙRRN™ word/fontTable.xmlPK ÙRRNg;

µE qT word/styles.xmlPK ÙRRN Y

Ú 6 docProps/core.xmlPK ÙRRN ç_n

º word/document.xmlPK ÙRRN «ëñ word/_rels/document.xml.relsPK ÙRRN Ó

j _rels/.relsPK ÙRRN0ÝC)Î v word/theme/theme1.xmlPK ÙRRNÖlfÌD Ÿ Content_Types].xmlPKContact this candidate