Resume

Sign in

Electrical Construction manager or electrical Foreman

Location:
Griffin, Georgia, United States
Salary:
$30 hr
Posted:
February 08, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK HN word/theme/_rels/theme*.xml.rels ÏMj * à ô FûX3Y”PÆ3 È6 Æãfüƒí æö5d Jâ}

Ó _Å sq1(èe ƒŽÆ «àû Øì@”JÁÐ s iü N Rm™ TDCBQ Ôš ØS‘1qh—9fOµ Ùb"}!Ë íºOÌÏ Œ/¦8 ùhz ç{âÿØqž æ}ÔWÏ ç[w

DÏÆÑcßËŸd Ç _~ ÿ PK '0,Q PK HN word/numbering.xmlí\]nÛ8 >ÁÞÁ ÐÇDÿ kÄ)Š )Z ÁbÓ= -Ñ Qþ $e7 DߺO À kO ”lÉ? lIi* å“à ÎÇÑ—áøÃ0ÉÕ«Ï

ÄèÄ /-c iÈ"Dç ãï c $ ÀŒÂ ñ …ñêú «å ¦d

Z7P TŒI81b)“ iŠ0 ˆK–@ªœ3Æ ê#Ÿ ðOir 2 ù k 61RNÇkˆ

BÎ É,dÌf3 Âõ£ˆàuö]… aaJ •ùŽ& XåÀ ˆQ"

4Ò M9ã dqì ë–I Ý" –Šg W ÎB Y9KDÛªA` QFÔIawÏ a êØ T{ IË 6/ áBà Д þð8

Ð Ïíø Õªâ S^ d ˆ0

fá' Ý º e1GóZå 0ç€lŠT4úÉÚÖ^ ÜÇ ùÓÐÞr–& r Ú m @Ûo à ª ò.%ƒ Oï"ÕLó%x •

©ÇÄ r j§\*Û àl‘y j¦· 4NSŒ \yTàGø tý Ï Òþ ÎÖË“?yö@4R Ì<1 ŽjêËq è<ïên`ekÍr1_?n 41î dƒ{@Åàþ L J ùZ PáŽ_Sq 3ÏZ )ÞÄ

Ë Øµ™ëDÍüÝ ©µŸN-kJ¬íyí a)G îà àtÏ asÏ æqÛz’ ç ”Ý ãØAÏëî8kn' Õ Îš5 ƒs sèwr =·ïýÿ8kA'çзZööž 6ìà úÖ

ÿ'ŸÃQ'ç0ðÎ ö Þu Þý 'W+Y dµ’íž5 dµ’ÕJ {Ö ’ÕJö'+YW+Y dµ’í_Ei V ÝW”V ZÉj%{ JÖ{ %ûý[cYæŽì àØV;f Á;rz^w ï 5k] ^Ï Îâ v$x_ö ÿ Rð [ööž Ö…à

ÿ· CûÜ:{CÁëëÑmÿô.fKÈ Èï

çòYæ æSÅhžø_Œ z8o PÞ Íã #X{Ô ñºz0 ÎÚkÌv heÒuåØÉ2ñ '^k Y™x] tªL æeòhBØ LêÊ•£e2lÌv ]eÒuÕÂÉ2 5O Δ¬2ñº_å§Êäeó2y4À:Q&

M ýmª/B É Õ ú" û Õ ú" ó Ð p Js K·ÿøzGÎîÐiæ+ …9ÕaΑ0·:Ì= æU yGÂüê0ÿHXP

l ™[ÿÛãú PK Ô +u D PK HN word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK HN word/fontTable.xml¥”Ánœ0 Ÿ ï`ù

µU…ÂFm¢æRåÐM{Ÿµ

X =hl–îÛ d M6 "ô `ü ÿxü ë ?Ö ƒ" Ñå N9SN Ô®Ìù Çï«/œù N A§r~Tžßl?\·Y .x åÎgVä

Î’Ä JYðk¬• Å ÉBˆ T& è©©W m

AïµÑá \¥égÞc0ç

¬G ÐI2,

-Tÿ 4Ç $ CÑXå cBÊÄ ÐùJ ~ Ù¥ X¬ Èá_ 8X3¬kë9n’ gaÍÉ E’5 PÞÇ w§âHÜ 3 Ø!FÅœ XÐnÄtÉ ÞëèÝ í uÞÈy ÞÌiäTú t Û, çK} g¥ø U 1 K ¢

À OJÞ ;À fYΊó Ij( ì9 þ]'»I/â « VgZù {¦>Çýã Ú ùô>ÀÕ Øöÿ?Öf l ÿoE ðäMå6 ® èÒ)

rbÅ£ Ê Õ ŸhÁM¬ø*q Ø= J  M 7COT 0 Û ólw {4~J

iE] ]5éÿïÛ PK Oì“ÎÁ PK HN word/styles.xmlí\ÛrÛ6 ý þƒFï (Š ãHu ™ÔõØNû X ì~} ÞÄ

Hñ*Ë ó",À ̧/ϦÑ{ ÄAØZô çR -

ëÈzXô Ü_žMû= K à¢ÿ þ—Ï }ÚÍ

úb@§Çú[ÎÜÔ ý-¥ö 0p -4 sŽmh1á PV G >Ó i ŠÖÈ@ôe K’Ú ÔàEß%Ö<Pqf o(ï2Ç

Ò`ð ö eÆõ»¬ æšÐ¢Þˆ

6 l9[d; 6 ®6&Ü JžŠ âÉ4Âv;»Ìh iø í0Ñm 5è8¬vå

# C Š G™)$Ç gb dEj85RŠ¢ ÏÙØ Ñ<Uû ÙÛÂ1ÊLÄ }Gk ÈKv =ãýmTŠÅ)

¬ uIDÈ 4T`ÔÑ``í êK`= ˆÌúC):§4é îIêTBv(¥èr· 6Ük{h¦í Ow¥Ž Ø

Ž«) C Ÿ™ Ô à ÔáErC bPâ?Î Ýü 0vËJ à, t Zg?îxõ P2H« Ó%þ C:Þ- E 6BUR0¢

6 2 9” —ßÍ Ñ FE YðÖ5X p) f` 3ˆ 9È<º· 0 ôÅfÝm@8…ì- ê é þ5§œÁ«t ' Ø3£ L ÎØò ùc{] ê)X 0 úž ”Òïµì]— Eü W ð 1«xë

zCßäkà@ý/+”î d à3 Õ 8>Bh_Çš

Eð sà•ÇÅpFä$—L!'#p4 ý !Ñ xoÍI !pè…ƒ@¢r{a9 ^þƒ§&§a “ˆ Þ ·ëØ_ε üaÿ2ö šuL~]C”F PªŠ’,

Fi7ÿ©…}5 …Cò çb7î oÌQM ŽjÚ Õ\3ª§ öá +LÞ–Ûj {DYø— ì Ú `•BÅÇa 6sL5L9 ìÓ£Fût© 9n scjîÄAú~êÊ…z©* »â'H6 ÞÝ – u ž è?] Þ¢ -ýfé aÆh D Êm,ü.âxF Ç > fÉÎ ÔE7 a èKØfVÞ Êx¬.»Ûbù®”¦5ýÎÝƒß »”K ? Å8•w=e Ì:æ9ÞÚ B k tøÏ Z?Ø Li ? Ê”7{ü ðiô>ù$Ÿ*ŸÞÔAMÀ'å=ðI £ X6zw,ëâH)`Ùø, ŒÆ’:+Ã,òJUä á õ ø Wòl5} ó ˆ ãSõ i’˦I lš eÏ™JÊò¢56Õ

[T!…ÚÙ $hå”<Í%Á M L A I’UeøZ. yo8 Ù èŸ Ržf &(ô4 bàišRž¦!Kf,™µÉ’Ù1X" åÙL= gz’tà·V€Æ£ç8

{ 7!Wø$ b ºô S È y C K ~£ž ú fs\ >äì ÿ-éŽÑôÜ ý DM—Ð0þ ~{l 56à úò 4 XcJ Y ÃófEJ ÉI

¢ÇÉGÃrÍ5$ÞÅ ÄëêïÈ9Ä¥kÜóZu€Ã)d*â ÑÓTä Ry—7[©R*:j’ ÏÌ3䟵» €ÚÏ p*E î ÖAL ò Ø œà E Ú ù™ºÀ @JpØ®ãÕ ŒpòeŒ —ˆž_ X …®0ß ê4Øué špÉe,0INÙ

þÚ¬»ù v

æ>ï X䬮ÂlSo ŒK P”h: å {í l6µWîîdC äŠ@É- %ÿ¢@5I¦ 5ª Ô % F P

!P*B ò A,Ô;l mSÛÇ¢Ôü 2? Ì ü=2 Ó» »Þ-6 " HKºõ^íÇ œÂ Ê4D[ úPÀ ^ ü >I_Çà ”ˆ)ÙAØ ~Sa;+Ú Ó K¬ w

ŒšÌFjx##Ô—y ’ø !q Ž

LSÎ;AÒ k ‘È7v§ë£»XJLòKŒ©€ä º

É}M fšÃ$ 7%ùe ÀwDò h\1 AñÄw (ßú…ÁÐ Ó@ƒ d!

jE Ô–PP+ O_Ÿ^(z & š Ô Ú k“Üo!€ÓŠ N[ pZ ÀxV (É WÛ f ñ µ Ǭ ñüé ÇC ô~ÅúË ËsAÏ“T Cu-Ç ÃÕD %oPµt %“Áéøš’xU$ÌvxUDØ4] ú• ã8 î3 ˆWÉ- Bü –É ·ÂLlõäm*

TFŠœ0w{_ v Ø+-ã ê]&È7R +œbóy ŒŽ }£RÈZ "Í Ö iƒ–p 1ì G:£t Ëw—Ë)Þ3 _Zí

óáo D~ ø£ªêûær4 Ž“Y X0!e

#—ü x + ŽŒ ÜÊ z• <

sôÎ]Sá HpˆŸe®î Ê

oï ^X Üo Ë5uIš óaŽ Í 4i 3¥. ü.+Óâ H7GúcŸCºãk

ÿr>ÿ PK ó¦ Å qP PK HN docProps/core.xmlm‘ßNà ŸÀwh o ÎèBÚîB X£ñŽÀ ÛÛK» Ý

ðûÎw PmözÈ À eM hAP FX©LW£çv Q "7’ Ö Ð¦ ª cÂzxôÖ

B–D&0ájÔÇè ÆAô y( aRøn æ1m}

rƒ5D.yäx æn1¢“RŠEé>ý0

À0 Å?l ÃÅ 9ùEj çp A-à8ŽÅ šÑ4?Å ùª 2ÓS @Mu < Ì’€

Û “—ÕÝ}»EMIè:§4§eKJv}Ë y«ðŸúIx\[ßì”è9 œUøß 4ßPK K……

Ý PK HN word/document.xmlí]érã8 uG”¬ÓgLõ¬J–«Tãk,wõì

ˆ D”A

€V©66b^c^ožd2AR—e xàHä—Hd" ùë _ ;¦4—ÁÇ êne À w~ 9-

î mhàR! öqgÄôÎ_ û ]éD>

ì; w<cÂãrY; ó©Þ•!

àf_*Ÿ ø« eŸªÛ(,9Ò ©á k•ÊþNRŒü ©à8)¢äsGI-û _9–ý>wXò Ô r’4ÙÖXVL@ d = ê 4 ÕÒগ r X'î ‘>7 Ôæ*: áðE\ÑP*7TÒaZÃÕ“øæ Äj ˆñ Yš0[gÚ Ÿò`\ 2Ç\Aãºw î h IG& Ð"KCâ[g Ýo ] žÓï Ï• o™H r V)AHç ÜÑ13»ƒLì<W’Ëé@Q  z©‘ VæØ¥ëÑ MJ ÏJFá Ý «”6…ÀêÞr ÔÒ Ø“î C2< ê^ Ü©$Ÿ äÒ Ý t}Âú4 fÁ +5s Ú8 ©¢

wêªmÄ• _]3 Þ £Pó

7 í”ñÆw' (XßÄ TüŽþ™Þª

Æ7ôÏ–ž VNž. kR uq )f;2U 2" «2WURa ˆ\ &24 M“bÂV Ì…LÍ0 AF¢ÚáüãN

Ĝ

FºÆÅ*

ð2£Ú45§

ozÍ@/(ÍÖÜK SM9ùuyûmPàaÎ [

ïX Ô )>TL3uÇv~ûJ}¦É ø É —Ö –ŠÝ g& 1éfo¦û3d«- [mÃŒ JsV Åz ÒÝ%ÕÚÌ z7`Abš ô Ž€Í £xhVì ñòÕÅ WŒ™<B Q@-à ~V tÉà ùLI R«5ò8”{ÓC9ä SrÜ ê 6 `ÚŸŸ W Žv®À û ¥ýJ T UóÈ û K3 *8Ú êû üs

3ðM^ùd^ ûÆ”K š*oS 'JÛÔÅDYK dfµÊ ®VV =æf?o * Ð-QÇ F\uÜx F g ) OýÀYãùcÙn wCTP«•ê Ê .éç‘6&Ežº ü ?ñÉ£ 9xXoøÂ(Ú ëOH HüËO_Û Î·v © ø Åxí`ÿi1Þ“Æ{tÍ Ãq xÁ äZú4H…æ Ë á àf"Dçïd–™/8=ä Ç+ðq PŸPâQå– RÝ 7 .

YàÒ MŸú\Œ 4ƒ =I &š1

^Rl Ùß K %@ª Ó ž¢PjŽ 2äƃW ¥ZoP0Ú%

ùŽ öÃ0è:üjIßgÊáT `ŽQÜ Ÿì lÎ } :Í ÀoÍ`Ù ·GŒ*MdŸ W—Œ¢ÀÀîÔ[ ÄxŒÜ0( jˆ (Öz ʧ Ç

wHŸ3áî’ ºéÓ[ ŸA£ œ‘m6óC!GŒaÝ

PÑSfûï ÊgDöà # o«à j—œ ˆ åBè mP#UŒÆäè1 ÈpÁ B7à~ $Ôï— w) ;d Íðe/y, %C

£1 C w

£þn eÕQVYõzÐ[ l»m YŒÚ«Ï ëÑ Ú Í3ò ß g ÓN«yÓ èæQR Ê 6

YbØ{

7 ÖH 4~!üäÆ ’ØÕ T …úgòà p µlO Òd ŸíYÅ ^Öb™ âd‘ááòTÿhO'ßéCÖC `Âþ s0V Ò''Š"íà Ÿ ÿ ÒÈ $6–

£S?¬Z–¦ÁÀî5A A [À AûÒKò. }R 5@

ãY µ G Ž j Õ Í pö– “i ŽãÌÏA

Õ«ï

8 ¥bS ï71'µ

ù 3ùÐc}©X!,V _`”qå%

yAã]t( pÉ « j X®ø Ô Úˆ q % }ÒgÌ ÛEÅI!*

Qñ~DÅß#îÜ Á

P ð$ (ªCM X1 æx 4h0Š šü oˆÑ– v!

1ð~ÄÀ $ÆQ + Ò§Ú”ð!— àŽ+ à¢aË1 Z 8*@ÿ\ ð wÌ

ìn3Ы ì‘Ïèj _yõô N 2 º«ëËÓv·Û hž‘ö?®Ú öE+ ;0ª3 [

;R Æ*HuEæj

Qê ¥Ë€Mm<xé 4óf µµ ?—n E{ u»NÐW &Td#$·Z iÌq~ÖÉý ?oH ÿV þÞ Ñ Öâ`ƒl Íe !JÓ! ÄQ È> BôFT+c)Ëi I õŒPC Pe Ý E Rç 4 S@IK 7‘&W T ÈxOW— FÎp œS\ 7}Ù…=uÌ.ùƒA E]ô¥Â;W4®îL k MÿŸ0 £bYšô ¬ Ù ®m è )]AÏ4H5Ò ô œ3 MúB w vŒ L

F a 1G íYû$ÙQÆ GDØ ýÊ ÿù/r%A=õe o'm õÛ=eŒ[ š\Jv M·6){h}@ ÃÊ

Ñ#m ÛzÓ a õ Óž”Ø êc!ã &ïqè!Ó BîK Žó å : d‘ÙΔ <l ø1; š¢Èòf¢W—Ë ás&ß 0t0%Sóˆ ƒ C r ÚÁÁ]ÙÎÄ];£æ z

ôä =Ö èá^¥kvÇÙ Ü C% €rKj *=šqó R r ©s

Æ€ªKå XþÝÀªø6§8j 8*p”O ÀÈ ?<È)~f¢d

ÀõoÂöÝ Â f“·áx hu

7sáf^ ÏÛ[ëfžr!’29cÔÝê ÍÕÓüqÂÆ<Ë(

¬7WÉh ÄÑJôwb^{t4ã•s¦ æ2M> à'é jÝ ’ß qÈÐcŠ%y4 äP šÛœ'0çâÛ Ždd Oê$yGZ LýûŸÿÒDGèƒÆç<t EÑýk zè]Ò4 2!0 JK

Á,mÂ Ú ø)& Ö : úš Ø¥ WÉ0þ iVx

.Z äÿ.R y j 6ÎX tü ÙÈcM tlH! àeA CÿŸŒIjã Ç Ä L>Lµ #”C œØ ?râ iS¦òÁàC: NÙÚÌváuÄ l Ib Ù

»Åóe%ð

jF å ÕÂôW þr îd6L y Pm»Í.ÏbýÂô FFœßó_Ð- Ýr cüMÐmf õÂÈ ê çÍQ œmz•æ¬0 } t© r»5“ 3 Ùþ“ãY ÏœFin –ùìñjË“ØØ€¦•sk*På ZÖÁ ø V0 ÙÜ j šgZ gýé@ kúJlS6Ü Í §82“Æ0 ºU«Wˆƒ©&Œ 2E47q ÛZ¥BlPm f ¥ ÅÌ”UM

6Ä…"“Ô I:à4 á BË™.Y»Tç¬ÝŠÛ ?r Š]moå~ Š-l?ë ®

ÌÚS™$

·ì ü 0 Û Ya*Ú4ân0Ýš LË ¦D v. Ú6Ë 6

®ã17 {,E¦=ˆq TªoÑÍj=Ž V kI § PÈž`-

N Êâî {•Ë «UàªÀU.qe Q0$ a6yDÏI ž žž”·h¬ëâ! Ä Ê•6Ikáï

ÿ

íþßÁwwðCã ŽC\PÛöeêÆÛÅçÛpâÏlç] ýâ–è\Qm~ëëö’¢žu'ãŠÂí TÓ•=F>Kãq t K>Yy£ º3qC- Ÿx¢ Ü YÇÚ ök ©v;ÂQ {qr(ÒêÕŒ ù@ô zx ¢ˆ Ã Ú ÂÐO

9ãëK Ž Þ ï§ Qb. <É£ qᢠæ W& ÇohpKºÜ ’À 4.™œ d·G q[ŒÁø {ã3“jÀé _ é–OÜ Hž— Þ&fæs ù Ñ/ —BÈ!ŒÒñ¦ºžY`=ÒIÚ+/ü~øŒòMõæM(cõŒÒ.óZ kñ"¬$_rmÑÖ ÙT Gãq Q 1ghÌ -íÍBsœ ó, PÜ+ X@q£fízå{å ú o U •øÎú~ ùü@ VÙ=šùìç] Y€þÁ #a$&{š&é r Ôƒ ß,æª%Ü ß ri@S ûÔß a}êbbMO d5Ãæ"dg

]]Á VÎ Ú$4 rËXxÁ tÛ2Ç Ô S üá í ÖåÆp s&XEtæÙa ðä Ùu ôåþA ód Ù$RóJÁ öÈÂPØm 3 cȵ üë.Z6Ë è®ŒC 1 f“ÈQ o• Uµ : ñ !Ndˆ ÚÄÁ è ø NhùaRX Å &I çx Šö™"ßù Uóé îóŸl ¬š3 q I 0V»[è ËàéÓºM1{…)æyÖ

[Þ‘DŠå Ò …Íp, ~IwQì—ª ÂüPÈ cú Ý x«€xÎ þ ÆÕw IœZ’û ” X ÏA x¦ Þn Ÿ H/ þ–‘

æ0… po Àv¥Þ û-c{~ ˵ƒúzê

å ®ÛÌ x 4 Ãß>3žtcÓ f {d à …ÓB(äG( ÞFŠw$%:Á =]o4•êe !ÞX>ˆså x Œ}mÓ ð71n3 Ž

3 Öç Õʃ "!À ý

èßXLÿU NVû wd ^Á

’µTrÏo L ð®kˆ ôp éÒl’OTåÙãÚX2*r Ìn¥[u u 0 ”ó

%ÛÈ 7 -ŠZη ä m¦åI:ç Ç

/Éà̬ãôJâq`.…9ê ©g x ø Ý) z•žRF hÊö F'Î ob,QÌP.ˆmar8 ñ `

í9i é/\ãéÉØâ 4v æ *WïÞ Çæ …k «nëB«pz> Ãí3,œ, R ¥I™\âQ ¥¦r<nðdCh¢ âî ÉcT“€1— [m<i¬=ð¬Àta ]

àg ·@a v æÑ‘=ì Š[£Ð Ýjü®=Š¬Àïz1 qÍ Ž0 ŽJÜ )𠜊X Ý =xÒ þ»“^wì!23Œ5{LÖ BÓ =Gê #_”^ÐÐ Á6<âó N#e îx a Ö5ëƒT ì ø æv»Á9

a 0 Ý ŽåCLÆþ ñ,…ûû š eûù9êe -Cí+ àÕõåi»Ûí\^4Ï Öz2? uû }Ý hµ»y4, õñ~xäM€x&Œ`>ö õ è~ÏÝó*FÛ

iƒ_Y Oº tn ¢ð w {AcÑ G0\ L͜ϙ9åÞ ß»¥ÖåùâS>3—òK zð+i4 J•Få0  UðÞýa» A ‘S çNeå ÄÊŸÆy=Ì)Ù8çÓÿ ï ì¬wpPù•Ôë ¥jNYï ` ûÃvÎ

2 LGŽ Ï!õ® 2ÁcÌ P Š¬5M ÿ® Åø û}à s ÿ t gwiN Õ ~%G J©V;ªä‘S 8L`»9µ-øwê‘ QO W ’ëœ *ÕR ^ÝÏ#ÿ ü·€ÿðäe9 Î X

Çå ÙœÞ

EÅÓå>6Q7 õÒ âo R ßýaëÜ2 l Ày é ÓZ

&ïìiÅãÏ/û ì7JÕÚ^5, õì Çm ðêÄ Ñ“Æ{Ô Û O ºS 'ÆÜ 7 {šfš IûǦÛþ(r c®øª ó o ù qi <I7 ŒàÞaÖ? ßµZ#i~88§ØºØÍ

· ñSF c eìÄLïX'ëä Cð%Ïö¥4éß È …Hk ª'@H YÆêÝ‘ýáJ'B_Àoÿ PK Ø’ˆ)ñ vó PK HN word/_rels/document.xml.rels “MNÃ0 …OÀ

"ï ªê” uÁ ñ$1õŸì)jn j“JUÔE–óìyïóŒ Þ µJ~À i

#yš‘ Le…4

#_åûý3I r é Mq·þ Å1ö Vº D i ÝŠÒPµ yH Ojë5ÇXú :^íy t‘eKêÇ ðL 9IÊÎÁ-Þ ®e h0x% bì…hÈ} ÈH_þ y Í Î b n 0NÊ ÂÃœ µ5Xò â,MA<Î a z 8KS O ãUôõTürÎø6:y%Í~ Ð oád<Ë ü¥ù“ÒÊêÓ¥ +bþÛ Á ÞƒÒ ßXü PK —yA

Õ PK HN

_rels/.rels¥ ÏJ 1 ŸÀw( ïdv ˆ ·EÆ mæ N ÒÆÕ Ác~I> d x 9s. D

Û¦ ÃÑ Ÿãhá ÜÜ )JÑÓ À »Ù?ñBZwÊ4§b*$

“jºG,nâ@¥‘Ä v É –yÄDî…FÆ]ÛÞbþÍ€nÅ4Go! ý L Iü?6 Vò N2oR®ÛYçzŠé S ËçDSÉ€ …v ’a

ˆ{

õš zâÇæM Gÿ ÛàêçÝ PK Ó PK HN word/theme/theme1.xmlíYOoÛ6 Øw t_%Ë c uŠÄŽ“ Í $iŠ i ØP¢@RI m Ý

t Ý n û2A u Ð GIÖŸˆîÜtX õ z”nÞ: ©qŠ iàÈc> f óîÑø£ži Q á 9Ç µñá 7Ѻ pˆ

Ä ñºe Áb Á )ã!’0ä3Ëçè ô Ôrl»k…ˆD Ôn&BÂhc v ŸH

5áQ~è¥k5 þIKý s1 Ü8Et`Â

>;;ÂçÒ4( n L;ý™ÖÆM« ¢r lEnœþr \À?qR9 ííöÈ ú L 7Ü ;k B_

@ž ;m5 }wØ-8W@ÙeS Z«ÛëlÖð ýí ~<î®]Òß.ñn“ Ýw» Þ-ñ & ÓÝrÛ5 §Äw 7mÇ©áSP@ItÒ@ow{NÁ €L ÝÕÂÇãÍ »0N *Ñ•ÉGrY¬…è ãc ÎE0mÈyŒ§È Ü Ø& nì0 O ƒÖ1ª )O4¦Ô’ ð8 åÀü$F %äõ § _<3. þxñð§ G . þ ‘ÚEѬ*µ{ÿÏo ÿþìë?ž G *úåÏ/^~ù (kÀ_ ÿíùW >ýæÕóÇ ØähR•8B

‘N5žð*p ˆ@ ;

©âF R tw Aoƒí«èOçˆê nẠŽ9ä Ñ< x" x; kÀ J Zªj£$šé æI w€Ð©néá%wn'1Ä/Ñ ÆrŸ Ñ GX ê ;ÁX#vŸ šY ˆÇ™`SiÜ'Æ "Z Ô

í’ Ü2_âîšmöŽ -FuêGø Ž @T§ Óš wP"Q eŒBZEÞAR “ sîÕ .$ Õ1eÆ …ÐÉ Æç5º· Ô Û è ä

ÄX-æØÉ0@a¬åL +Ø Å c ûLjI z 1ø EKÝ}L \)óï’Y

u'áºLÀ¬ž…s:E8Ê y º®Ñ 5úºF_ èë ýw5ú s EÿN‘.ë Uí S5áÒ–{

¥äPÎ) #ÒŠ.`ƒþ &ÓA*Ttøq —ùr5ÜŒ£ôÚàLÞ#28 P Ë Ò f"W= FÌ œ Í¥ºÓà sÎâD h$ ŸM·zå<MÂb ß+ …öt4 ÕõÝT E m çÐsWãÐ ß DË^b –žE«z oÒ *N 4 z Ñ 3 Š}å L~áÜ ÔÑÖ m ÏG ç ñŽÞ&Î’è I\»n »a «™A4ª Œ3uPw:¦á x`N g Ë0 }BÕ DgÑÀôd Á«ä_Ì d ôÖâ HT’huzkïŸ Çºì < bO p/S¢ Û « K$æ fLh âÉ' ê £âK

x%Ôê •gCõ5 ]f ¢q€òzT 8TÈ

OÛOûqx*pd(Ó

LÆeÀ ÂcèàÇ ž#éZÀË o)J Uï1 W ZæD¦#ËŸY ÈÌà ’H ã}™ïSÒ7ksl·Z» ªò 8û?Á Ê Þ å QOÔ –D È ßÙ ®ëv

N úQœCÖwßÅ¥m çRà n,á Šb¥øï!Ø0Q& DÙj¥ã[v O( ça/™æÔˆ«=_ÚK U]KcÊÒÕ–ÉlüŸë·*[î» Ípõ ÔîjÍN y ^§ï” JfÝî fKÚ 7>ì Ú õúZjÎ[Q[sÞDíª ñÒ P7óÏH •ÏHl 1/QŸˆ oI á Í q8QdøÇ~ ˆŸ0É" ª1m 1;ú km {zz t– H +3\

Å <O«šœ§ÿT…o- 3/ § 20#Ð èg$Í Yø( \ª V圖Ž _éØä Ô“ ÿ *Eörí NÝÃÅ •¢KIE7þ PK #Ò⺠z PK HN word/media/image1.jpgû ãÿ 7O7 FFF dø Á™ ƒ ƒ ƒ G GRH _DVJ^NVJFFAEO]AIGYFFÃ\SÇÀÐÄÄD^ÝÒÖÂÈFÏØÄ d 7 Œ¢ Éàÿ A I 6fF% &AFfAÆÿG ä Y Á€

™ YXÙØ98

001233 0 ek ò, ¬BŠ Žl ìJ…"F r(;m<( tñƒŠqRQ ªšº WpHhXxDdTrJjZzFfVqIiYyEeUsKk[{Gg ÉS¦N >cæ¬E ÅÊU 6oÙºmûŽ »

>rôØñ 'O]º åêµë7nÞzøèñ“§Ïž xùêã§Ï_ ~ûþãç a þbbaafa ù UÑ MÈ1 = PXÉ ‘CÄiâ 9• ƒ>ˆ& ]ä S1y ú ä5 ψóX Y>ƒ{ á [ <ÌŒÀÈc d gXÿ!øŸËíó 9ìÿu uÙqÕŸ ]ùŸ!‘ý?ÃÅ ì ý

çÛ QøÏðKÏJã æ ¥Üç [äÿ3 we ÿ PK Ôº ø PK HN Content_Types].xmlµ”MnÂ0 …OÐ;DÞV ªª,ú lYÐ g Lý'{ pûŽ D*

RQ Mdû ™ ÙŽ<™íŒÎ ¢r dãbÄ2 ÒUÊ6%ûX æ l% P =D6 ÞL { 1£b K Bô œG #bá<XRj Œ@š E ün4ºçÒY 9¦ l:y Zl4fO õÔºdÊ$ÿÚCà —

aüB 𠌜ò Ô¥ùoê :ãÏ ìE ÝzâJùx{ @jL ït AUpU «k% rrc ør òÁIˆ‘îÁè Ž©s ðM jË““ŸÔâ Éa p á @«

_S …Xjè'èäA!ìÆ,!Ð ÿ qúÝ

S €ªçä sNjäÉ8è ;Å eû·ÞYþ‘ é5 pÝ tøŽO ßPK ÝY( Q Ò PK HN'0,Q word/theme/_rels/theme1.xml.relsPK HNÔ +u D word/numbering.xmlPK HN ö ê word/settings.xmlPK HNOì“ÎÁ Ÿ word/fontTable.xmlPK HNó¦ Å qP word/styles.xmlPK HN K……

Ý ü docProps/core.xmlPK HNØ’ˆ)ñ vó H word/document.xmlPK HN—yA

Õ x& word/_rels/document.xml.relsPK HN Ó

ß' _rels/.relsPK HN#Ò⺠z ë( word/theme/theme1.xmlPK HNÔº ø word/media/image1.jpgPK HNÝY( Q Ò 1 [Content_Types].xmlPK 3Contact this candidate