Resume

Sign in

Data Entry C

Location:
Virginia
Salary:
12.00
Posted:
January 29, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK ˆTØL word/numbering.xml¥“MNÃ* …OÀ

"ïÛ$ *í

*ì€ Ž“Xµ=ÖØIèíq R$” UäŒß ÆãçõöKÉ æh è”Äˈ \3È .Ròùñ x" uTgT æ)9rK »u“èJí9ú} Gh Ò9“ e%WÔ.Ápí 9 ¢Î ÅCe ” Nì… î ®¢è‘t HI…:é

Ü $ ä ` ûô

œâÛJvÀ*ŵ;; È¥ï MÍ¥ùbÙCê Q+ÙïkÌ · iãç¬dkÔ f qkýß][ ˆq4a€'Ä ÒÂOÏ E… 0§t\ ï¥ î vF gaå”FÚÒ Ø#Åãï.èŒy^ê ”â+ W

@ÎA ’¢ë r A ;ðì™êš aΊIq "e HÕ R{ÓÍÆÑU\ÞKjøH+þG{E Ì û9 Ü Xõ€pó

PK I C h PK ˆTØL word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ˆTØL word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ‘v

;à ƒã$Vm 5v z{Ü6?¥•P VQ2~ß _ü þÖ*Ú

r MÆ ó EÂpÌ¥)3öùñ2{`‘ó`rPhDÆv õêæ I

4ÞEAn\ªyÆ*ïm ÇŽWBƒ

$

> R k Mmg µ äžµ ÌXM&m 3-9 ÃÂï ä¢}t

ã µ0þà “P 4®’Öu4=• ŠU Ùþµ VݺƎqË šp Z

Ü rá\øú,öÄE2b€{D ÓÂoÏ®

Òô }2Î x·C; pjL#ÇÒ ü" Ýe 0až§z+G¥øŒ T S ò

@M!(ä ÙB æ ç3R. $ÐCHÝU'»HÎâò ü í• CÜo§ÐNþÀÅÝu€e Xµ _Ô t ÿ Àâ Ê T 3W?PK à u PK ˆTØL word/styles.xmlíXÛrÛ6 ý þ ï2)ZV<šÈ QÝLä H "j ` P úõ w©Ô¥ Û _dì åÇO/ Ö qDÉÜ _ I@CDVsûÇÓÃèÚ 8·· ÛŸn~ù ™q Å [r<á $ Û éÌqx à ð

šB" e ÉVN Øs–Ž š @ a$ ŽçºS»€ s;cdV@Œ 0Êi$Ô ÀâÇŒ`CæÕCîi % ˆ F A,c Ç(å -9 M:c Þ·ˆu M M:d LF õD ÊÂ”Ñ r. ÚY"ŽÝ *ˆrÄ šsšH €H £ Ñ *ç s åPÕB*.8 ˆv- Ï Ûv£ GðY Ÿ¢A*n!ÈQ"c¥ bÀ ÀÇ ` <Ãð 5(Å ® É b ©DÊ ÊìØmÉe ƒ Vh«ÓÐ>3š¥•Ü'Ç Õvàøê0 Ï ÜÈ 0 Á=Œ@ WMö Í¢¥~ø_Öf RÝÞÄv 厷m A2ú Tf§ qÚÐi ÍN'ºü –sˆm*·j

Êr*ϬÂõ5œÛ J X™B=R^ ùJ H èNzÎ h à ô“ ÂÏ{Z fé_Ä ÔåÕ ŽµÃ kÎ}Àaø;1ÞjB9

ˆ>{ªsú aúXëR *ó È[vž åù ‘€ò ŠØ r ÊeL®ó&–C gX æ ŠkrÝ — ÕTt ÞN ñºÁâåôt µíD /w xù XôÎ E G Þ9 8ÙÉâäµYœ4Yœœ Å Å,^ídñê è E Eï,Nw 8}c,ºg`ÑíaÑ=…Å'$ä sõçÖÿßíü G… NRa î6 ChRñ ò &WdüE~c Œ >äµBËZ, giÊäËüV ~Ù¦1$»ùU *s“M €€

Ý ‘P9a$îdA$ëŽQÞ Ul,y2"Ä Pɬºåã…\ò=b0Pu Ã

V o1Z U · ©öÒL kÜXj'Í r ®á rTŸqtÀa ™Á(’ W kRì€5d:Úr!rK µ;à ŒÀ QÔ >

‘ š –·Š>Eø-GÀÔ û*

ªT + ä~i 7 É>P Ye/+ïÖÑl/Ø p:ÿíD

"~ eõOµT“áúÈ £á§

QKrq>.ÿY jê À q)¦

j ü5' #g ÈIÖR _@Ùã bü ГÐt_g ¬ýc º· O… É>Œ<ëû@œfPNÉÁî E Ä,ÿ–Ú g ˆwÏ Gjåöž 念vÓ —Žd 2 øÜÉRåé{Rî _ê maœõê (¦¬tÉ (ÒþáçHf êÛ y ªÿÝú+À Rò$ î «ðY ó " ú óÎp 1µ Ô R DL Â

x ß nõ v3 ÿäë _ûËÌ eoéxåÊ Ø ªm P©—Z â f,Td,z bm •Óü ¢C> ÿøÍßPK c 14Õ PK ˆTØL word/document.xmlí]ïrâ8 Wu5S• 0 n“ LþÌæ. É%s»u 6 å•d æÓ Æ Þ>ɵlþ A Å À Õ’º jµZ-ë

TLDG•ú^ hD Ï¢þQå?Ÿ/vÛ 4Ž ÌED *#ª*? ÿå aÇ $ i PˆT'$G•@ë S * Ð Ó nö KÙ XÞ'ñ. aŒ5ë2Îô êÕjû•1 qTIdÔ “Ø

‘B ž6Y:¢ c Ž &9ä"åfYÎÆUNK¬JÊ "R Õ Z *5 Lˆ ^jÄ ä“ç ñ"¥ù A !Ï

éÇR ª že7§ ëµ hHLs,R…ÇeNj b MÉ pÌ š– e š5dÆ

Å ©HvëŠu µÀ+ðóaþ - â9

K'r

ÈUH K=!ÀW À §þ)Ž x

f œç(ù % g UKI ^ ƒË]€c:£Ö

µ R$ñ îÍU =è õÖr cP ]á ÌoŒ

Ð þíQ¥6þTÆIg”?M yšt{F{8áú™;7òQb Ù Ä—þƒÔ 7Òü È Œœö€Ôn Ù¬Uª&™ˆHÓ/:Áü.Æ ø

©[vÿ72I Ò ÌReFS^@n `E ;ª Æ Q (VúD1ü0-8 Ô,KJµ;W ú:Ihx“”S5Ÿ ƒ”>ᬠMnt ¢œEÔÜ®ŽëZ òA $€g õ ÍoÐøúÚ uÔü O«ÓÚ§ÃsG ÌA?Ç r E xDÑ• úTšL:˺^þ}£nYAF` t zκР5Þ3 ñŠÕeÖÐØ º zÔ!,Á©çpêp: SóñZÍÚ!º ÒLÔ(º Ø Ã p·j Œ Æ Æ a CA ª Èþ úå Ýh 6ªà¦Ã®Ãîcìžž_]ý k šïÑÆÌèm0jiN zû» žwPêÉDËiˆ ß Ê ÅTÂí{$; x#/ýŒ/ *A" S)À É$Áø%9ÝÌØ¢ ”jŸ·j ÿ AÕ…qJÎ ESÆ— ã

<ìxñ ?ýí

EˆÆ ž<kˆŽÙ[Oÿ å© «3JvöÙúþSPNÒœš~ -í hùžl7.ÅgTKÝ

ß—âáö¥øí% +M ·ZÂxËI u 7J4 ÐRÏ5N ß J…ýí`ý 1 F s YHQ, 3,H X£p @ö j< % B\

Õþu£É 4 ûH 9õû P ÒC0aGhD T ä: û@C!ï ÅŒu É'£ 0 ˆ û K•. Ç–_’ëR”hÆÙWêï ËB1cíË— ñ*S@…bÔÒœHÕo X v¬dc hç8érFÐ4 áÈ/ ë–çM6` Š kÇOˆ#ܧiÔººgœ OÁºæH LS ”’ô 5ì/ ŽD Ú n,É{V(þ,Í€ o”.LH5… s<¢r Ô Û ÅäÌ ž:©:oóñ Ÿ ÔÔ,µ ;Û~_X#ö!+%z tÜ 3 €Y«ÝLY24ËqÞ$z#î ÂFØÙÚ2ÜjfOi Ï É•dýàÁe@ O à ^zÙ BO.Ç%üœ ŸG1… Jc©Ç ÎêYV

^(ÜÙ s·£c?a-0Áè'è7èŽ Bp Ë Æ4 ÝB ÖkË p ¦”ŽI šö4v h~”ØO ý3 (ª ë6B }E Á™ÓCëQgV

`Q" 51ë nY ÁM éïÀý_™ à Hˆ (.ÛR ixä T Ùx@cöÀüíjV U õ^ Q_V©6œT èøW

r>

x ÞÜ~ X eW ˆiß ž'!þ:

` r KtŠþ NÐ R 0 ÇÛ &«vJ90 à N Q ìÚÚ6¢ò`ˆädCQî p öŒåBY]F i!Gè ª+ ßAwZ Ñ o£Ö ¦ Í•R* Ï ñ[õûÜ,Žÿüß

ýD 6 ÿ ã £“êi ÄÆ Þ tïXa?eº îS 9 { DuÀ aÞ© Òg Öy « #lÉ l N D .•0Ë«µaÎWhÞ-ïœ %ãf Ü*õ lU”î«ßU â Õ^ 9

žnU\tû©lÛ[ ó C N -m fß !

M‘ îŠ þ ÌyNl íØ j'/6ì psW æ ~Â)RÙ,z I c&' igëIJ Uš…XCJ

i Ç_íœ1 X( /ÍAM 3Œh1噦$P;…âÊÚ_ aô6ê `F9 Æqvd a O` 0 % Ê ¥ Ùø $$L •E aˆ Z '}é ŸÐé

0í y¥ ˆàiL Œ ]RBÙ wyúÂ7 æ BpmŠ! Ù 5e 1ÇÌÀ

”Ø Ì @Jˆf§§ídM :€LÙéfÙ{T üD3ª ïâ·ÃLò–Úï’;Wsn& œxnâ@ž2ÏJ=

öý8ÿS®ýOy@ û = • õ ž {“œiäôï £þ™sØÆâÚÝoÔ <sÇz룬ҵ`ÛRÎ" ò U

v99©®]ª l<rR]»T-Ø ä ºv©Z

ÇIuíRµ`ÓŽ“êÚ¥jÁÞ“2z”

4 ·!Šw Ë+ ú”zmÆ

;eô

: gATºóR jtË ê-ˆÐv wH Î<7Èsúö-QÞpa V Þ! aA œC¢Ó oŒz

¢â\ôÅ«¥hAD™“â«¥hÕ š W P]gGäk¥f ÔÜÒ •æ=ùªÌK.

Þ,_Œ ý *EÄ FŸ NÂG é9 n BšÝÀ§bw(ä=•6"q©ÐÂÙÙu “ ÄøÌÃhgA€ “â«¥ T ÒÚÆ®0€ k šïÑa Ûjì7l >¬Š,Ï ø;žôÆKžto ùœ'ý» Ìßv®öY7 þL7 o[

çAŠ Å•Q™9ýÑ 4Í™s 7çþ%™

"Œn ØA ª ÿû çÙ7Š žæÐø¢wê<Œ YéœjZ Af9 s0 5—Š r.Æ\ÉÖª #'Å ¥ TŒ‘s1ZÛØ ¬€ÔÅØÞ v ÍVËF À®È© ºVr3)w F»º gÎÃøj)Z T eæôGÓE •Áš» èÎœHÀø ï O{g6 Ð à}f Œ ã d!6 ŒcIÑM0RŒ0 Uo T" ]HF#ßF . 85 jÛ µb ”M¢Ë YU¦9b. ÊâÅZ^

5Zµš šÕÅ Ðv gUˆ–•6çBRÌ%à»Â A s áñÿ PK x

mß PK ˆTØL word/_rels/document.xml.rels “ANÃ0 EOÀ

"ï “B+ ê” uÁ  Üd’Xµ æöXEiZ©D, œoÏÿÏ£ñj}0:ú ç ZÁÒ8a Ø KekÁ>ó Û y Ö gëìfõ ZRèñ j} L j—œû Œ-ØpR 3’BéjÞÊb'kà $YpwîÁ

ÏhS

æ6åŒEy  ªT ÏXì

Xº Á ùà)]

$X ÄÁ ñë wS"Th)—[

ÃI ƒ O: ê4œOáX Å/¦Œo “ÓÊî P©çÉãS' Ä @Ó_zÃ2ä œ• ÞO j f

.ìÇ z’Ʀ•N A l[Žå ö üâ7f?PK ÒÖ µ Õ PK ˆTØL

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮·4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ˆTØL word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Û췜Δ§ Ê 5·Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À·j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

·ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F — IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ·Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ·ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U·îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ —èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý·øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z —©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK ˆTØL Content_Types].xmlµ“MNÃ0 …OÀ

"oQâ– B i ü, E9€ëLR

ÿÉ3)íí™$m U+ D6‘íçyï ÇY¬öÎf;Hh /Å •ñM ùƒÈ

Jq «åÍb}ˆ Å–(>J z

Na "xVê œ"ž¦FF¥ T òn6»—:x O9u b x Zµ– §a ŠÑ ˆ ìeÏâ€ÙÍå/êv :ƒÉ E ÛïÁ x{ À*v ï 3ÉTð§ˆP FC të T¢7åØB~ TÉ^ óâx ÿˆìÌc

Î D<ÂË 'uR ߺ

$ _f åI!FÅ)ã/ƒŒ[&í,\ëF M _ Zmì•g9Ê' ÙÿíË PK tÒš PK ˆTØLI C h word/numbering.xmlPK ˆTØL ö ê word/settings.xmlPK ˆTØL®~à u ì word/fontTable.xmlPK ˆTØLc 14Õ word/styles.xmlPK ˆTØL€ x

word/document.xmlPK ˆTØLÒÖ µ Õ word/_rels/document.xml.relsPK ˆTØL-hÏ

ë _rels/.relsPK ˆTØL!Z Û

Õ word/theme/theme1.xmlPK ˆTØL tÒš D Content_Types].xmlPK BContact this candidate