Resume

Sign in

A fresher with SAP FI and tally(basics) knowledge

Location:
Parwanoo, Himachal Pradesh, India
Salary:
15000
Posted:
January 28, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK Gf*\èâ) Å docProps/app.xmlUT

SÁnÛ* Ø? º*rÒ" EÅ bèaA ÄmÏšL'BmI X£Ý·ì ëökÛG” a YwÚíññ‘~"iqùÔÔY

! g l>ËY V»ÒØÃšÝ ŸÏ> Kùþ Ø ç! Q… kvDô+Σ>B£âŒÒ–2•

B

à »ª2 ®œ~lÀ"_äù’à ócCÖw\µø MK§“ xW<{ê'Å'ïk£ Ò£äÖèࢫ0»éJ { JÁ ëg ç Yžç]~ Äæ ÒH <Ÿ/ OˆIòÞàqï• (ó©fÂ

2 ý >'Ñ4 ä>ÔÆ>Dªµ (e¥ê Mˆ/ÆR» yéQ" â /Ü•B

OI S ’ž

Þ Šƒ: å Q. 9F"Í(Ê Ô ¢p êÂ4 l b»ÝÔÆw/ ØkUà 62øx%Ä5 t\;eÒðZ\µ Ñ…,šo f

–}U Ò ¬UÁ õA k 1È? ÿþõSð‘èàT7ÅæBÎ; S! M >µW ¬!ÞT4 ü ÛùÔmç MüuÅ ÒÅ ñ8 í þ é&Æ güaä

PK Gf7 8 ô word/webSettings.xmlUT

ŽA

Â0 E w ÙÛT "¥MA P PÓi h2a& ñô tãÎåçóß uût x EßÈmQJ Þà`ýÔÈë¥Û d U ngˆ1,òÈsE œc •Rlfp= ÀçnDr}Ì‘&…ãh

œÐÜ

ø ve W K ó!Ï6 üÒÒ? 4 B ÌYÄ- žë bˆÖÙ tHGÂÄ@BéZýÈë7PK Gf7\ êQB docProps/core.xmlUT

m‘]KÃ0 ï ÿCÉ} d

Í@eW N ïBzº nÿÞ nu“]ž ÏyzÎI9ßë6Û Êš

Ñ Œ µ2

ù ÍùíM)

“ÖÃÊ Yj4 IW mŒŽa ä E"L

뵈©ô ì ü À Bî (j î è ¬å tß

µÄÐ Å l ÃÕ !9#µŠ WÑS8Òû F 뺢 hšŸâ åóë j®LˆÂH êÏÈ ËZ2éADëùÖ•ø¬ìÛZ â2

QP? øÊ Â« 4 ’0 þ åqi¦ ß 4-ûÝí O ŸÖ

Ä' Îr:É)Y“{F)#ä ŸàRÀ ß\ /ÿ PK Gf7\ Ã u

word/fontTable.xmlUT

í”Ënƒ0 E •ú Èû CÒ PH ÚT] Ç «~ Û æï;€ µê&dÍ YæÎõÌèÈò ù-E gÆr R M0

¢zËÕ.E ìæ Wó&) r6 IQé ÄNtÅ ä

m$qðkv .

NÙ“¦µdÊ…1Æw a 8heK^Yä«5çTk ÙVFSf-Ì&E_O ®ÐÂO 4 è• Z hWrÚ e ä D Ç8÷ ß OÛ áÉØž %1– Ó™ÞàÕ Žy ã1£zWŸê:sGË£gO W j=–ïÀQÛ §h…!âç õJ”¢Y+àûµWb Å W¦ ÚÕÉ x%úåéšCÏ~RÀö ß' n/€

á

·á’Ùà•5Á –D ÔµáÌ G Ãñ d®ÅHî G Ï

Ñ]ðì‘ ž»‘Üpr+ S kAè ˆï ~c ?PK Gf7\ªto N Å word/document.xmlUT

í]ïr⺒ÿ Uû *NíÖ9U ÌÉÜuˆ“ !À ÉœùtKØ 4 0ŸîkÜ Û'Ù–ló/“ÉÌ$9! IUÀ’Ü’ZýënµléÏ Üù ™0 q r À . FG…«þéÖAá þó?þ  w QmÂŽ

c¥ÂÚöv䌙O£’ Y ™C!}ªàRŽ }*oâpË ~H p «évµ\Þ+ dÄQ!–A-% åsGŠH Cî ô+»CþH É-'i“M Û’yÐ Dc F 5ÿW©Aæ8#2ù

6WÒ[` ï% Ý

é R8,Š õ$ÉœS¬ìÜ£9« õ§ 7d€`¥ü ÁJù FD“ Ýñ#}Z®3ëšOy0ïÉèi

9“" gÔ öSÔR>/ Uô æôÆ4dsjÎÓ Õi0 s už LâOëV Ý2 îT æ_Gê ö“ Ü xä 6 ÞQ Å LÃ]É3iÙ Â '+3 €Z“ùÅÑ9Ñxv»ã1*

på O N r òOÍG_+è);5 êÜŒ@ð nH

è öxÀº âHc%

iÊQ º ŒéÆÃ

* 5à ¥Ä * n ä£ J

ŒTÓÐÊ ºeÒéAÖ e Ã[ q Wx Í2ßUÓf MÒëÑýœzdª< Ò 4r8È %9õÈ ÜÑMe4RVÄé Œ D y tÙ ÆžJ*J*H~êîmÏÄDæ¥Ë w vF(`ÌCÉ ð tÚí

üìG V ù !

=6TK Ü T ”šê#RS§ H,1

8Ö Âr]ø

Õ–E ñ N

DGŒÔ ÈG 8ù Cå-

øã=é”Ú%H ä GJ•tÉžðh uJ l NÐÕ eÇ4 ™ Î7 bÿíbß 9…G û=ì? 7ÖN! måMÛ ñx 2 úá È w

áî V9!{jê ¬C ve7 $C 1þÿŒSðYðúëÉÜ`VUr ã ù g zÎä $3þ[Åko

ñ…þÏH LÏíVmÅŒ'ùö&ß2Ôòn<êPŽ:Š ¢ öcóí Ù/W ªÕre

ßÍt š[ž7w. !w`Ø'5É öÚiøç øÿŒ

D A;*ü–¦ J DÚE JùQ UÜy Ë]5®íì

”Ê z?fÚZÔ øº fwµêne ºs ƒ jc -•üˆ”;û

:ÐÇŠ 9êKèý(8*8,€áÕuKqà ô @t@2 RþFËúO -éEÂ î¬ 4ÿxlõð]ýääd% J

Ý Ý¥Ô ÃÃ< [_Ù ýÐëë»Ã V a û k ë o CÔ dÀ Šˆ! K Ñ€ ¥IgÇÜ “ Ÿ ˆøºdäˆ

À p ñ§ä sG eÌ$# Ü…b

82 aw<R Ñ

X È eÎ$ÀÜ “©g

À\:2 #)nÕ K j¥ü2 j =TôPÑCÝL Õª['öe£Nþ Êj6N u«ßh·zß4.jà¥_)É ŸTŸå ¥Ž…tÁz p h&

vÌ yåû KÈ

Ó

Ú_'¢ïNž0RJø N' ߌ Ý 2·' Ž ËÎ RJ`Nëú á\  WgžwIåÂ`Üj3p`ôž1Aî

]fw2ð·i…+…Ò Í ù «fƒ Álp W

WŸîÝf oVøSZ¬)ÄÍšώ5Wª] [hT5M æ™uáÅ~ Ÿ 8? onvu \UfÕëj ЩˆÕ¬•C~ÇÜy9“™]Í y& Ññ#ø ŠSf ì§Ö'MþV ƒï— VÊÕÇhì>Zbow¥ÄöR«UÒ Lg«Lw9ÉÿìêÓÒ€ ö òu l AÂ’Ü$9- zTkè4ï” 2þè2?q vKO êM« Û> Ϻö·BDÛs ü ˆƒ Y ýl[]Ò>} xÑ â }Ù ö Ÿ

ÿ ™Fø#üß zõóv» }Õj\ÛÝ^£ÿùé p Á€`x“`8n[Ý“§ p o

ëì;S¢íyÈ ˆ‘ü L

~?ÿ ƒ ˆ bàâªe «åÊ N 9[ˆœ]Ò1•ô

%ÖHÒˆ B»

Ù FM ÇÔu9 P 2XT Ö Õµ.¬

V <árÖµzvk£•ß3FL1` jïm¢à Zªìþ ˆ oá£RýŽ çY- r ë ÉÔä¬Ä&ðB ßÌë ˆÑ aô zûòR/ `H Q ZÝú ŽéîbL Q€aœ…hÆIÉ*]—H' xÜ!=Y"=æ”69 ÑsÆBxÅlãB ì¢FÈí{ Ç ÿy•ÿƒw¥

ð ß O _] Ë~ áò6 ~e ø}7à 4œù

À

z ÒÜ= sÍÝ)õ çEò1 8ð C, #0Ä ÿüÉÿþÞã –íÙV` ÚºVÑA”~/5 á Ø îî¥ §ƒì;Ê J$n Þ[@vºíS» k [V“ô>6šÍÞ£ Ç VS9

gÛ>þ4Ê Á 8À3v§bêõf åã^þªÓ“ Ë á;s Þí Ï

ßžÕ! 9m ËöÉUÓÞz

ðVÖ™{2z+»e ïfÂ Ô GLoŠ l+wG œ !Àš óçƒi‘Ô“ à "9ŽA6Y æŽ9§<r G¦0Y ÎŒÓ 7` "b P$

‘œ 2É Â ÿÉ S? OZ HPY, ì

IsèÈHŠ8,’3O Ôg À šÆÜ Æ7s–jÞMã

µ 1 ßÈ™ÂËŸu¬ƒÙ3 µïCuZ‘3GHwAùCVÞØ¢@¥GÔÑ

(êCêC N M ì,¥HÎ…ç.\ ö É

ÓæÝï2'–RËÎ Q 4áí L¥Ë À™n0Ó …

t

Ð)X3§ÀJ ÐÞS:ðXþŽ¢^ô &,p…L p béŒiÄ Ãt'L ƒüÍø,wbæ{ % e[äÚXèã 4 g%-Pœ >

/wLKY@B)F01Fû öo NÒÍ •ƒy ã cèr=íuâ ò<

òêYzÞ “™ü õX”Ù{0^Ëv/‘ŸPÍ

ûö.wk

q VœõúErÌ=O ƒÝ9ã$8ž¥ <2¢ eÑ ¢%DKø:–0Š Ê >ÈÌ æ{ 7ø O sí

dK .ƒ O 8 I ”s Ý]à aÓ"éÆÁ7ù ß ý61Ï ö&Ò<GÒ0D» v íÞ É Ë€zˆBD!¢ð5PxLƒ P Yí)ª YbÎészæY ô ð1"B pYBÞ8"AÉ i ã$>

eb N ªïWVßø ƒO.¬í ÙüLìn Ø K s øzìF ý2ïQ'b£ ú JÍóy ë _ Ž0Ž0nºð .ìï£UAgð · Û§ýWÜl š»9Ü D§žcÇ©·ò

™à B YÙ Ç ~ˆ¥ W Ë Éʦ

ȋ z xu2

Ï

Ä â q 2

aÞ ø ì YýFˆ D "+þ ƒé—.ÞÌÉÁ/ Ãå ¢\a€ôEwÌû«ßµHýªÛmÔ šV—Xõ~ãºÑoØ 0} Þ z'k { èT JþUo

A 4ºaj@=O_ ]I·À\xlÄH

õ J ¥µž

ƒÔê§ ™K

zôÓ åR41 ™c© ÁD kr PÄÕúâjóN‘y3 h© ÃCª «qDÕØc 6ÑïY í á¢ú5ÏØìƒèA ƒE ô”2Ä b 1ö Æ&Tr G™™Ê€¦_þ5æË « Ñ \

F ñ)ŒOa êoÑ v·gNLj NÛÝK«ßh·^Ã#ÙÛ dïàe=’ƒ ÕõÁ õHÖ«G þ Ýý ý»GZÖ¥MfŸšþwb_w

R?·®Î-Ä â ñ ŸËö7ñcÐÓ þºlh 5 9ˆ DÎÊ. Vß&íSrÜèöÏ Y Ý*ïoU Ï2xZfBc5 ýÏdù“ §Ñ:i à ÆÈÙ åÃ7 œ¦Õ:» Îì ùØj j%x9 x!Eb·Îš Þ9â qƒ YÆÍyûø Ù ÛÒ·»v ? æ4z}»Õh ‘Ë MÛêšë–ý ô [g "ù > wË3B H;B M ÔiZŸ5v ÞG» l5 €ÝîUË úU? Š+ýëÖ£çÁÜ FCÞ •Mgg œuÙt¦ž0B Ý ŽF Ý?òôÄ®7 î Sçå

6 "ûM<ÕÖ c&Ù`J\æxT2¢ÆTÁ?Fè@L R,ÐG 4– 1Åd ÿ ñ§d ; Cr ˆ[sÒ yÚtƒO8 0 C o,Ô7ñ vûÂB ÝÔ# ò~Ò Yç Æ?6í1ðˆ9*íÕ

«V“= Çúà…ƒ ¬ P )xIõ I p ÝöòæÛ ”ðïmÆ ]ŽbeÆbF ߟ :6>ôMW îS/+–æ&E …t™Ôüry zt

Bày

:b‘®C S§R7# D öµ o9* %0 Âl8 p ?æÎÍ%syìŸÑPß }5¦ŽÜfHM.î $õÙL= YM]3å%ÈkºF+ 6/ÔàÜ@ Á3Ô P6R© î%ª0 Ó MÇR ç

çLr G C=—æ Û

®œñl3g Çôî W©h î Ó,?ÖÛE~ø PK Gf7\

á¢_

µ word/numbering.xmlUT

í Ënã6 ú ë.Ê gàØq‘b: º–e: ª (ÙžÌ

õ ºï“UW'Q ÿÙ(æåPä O úÞÅ Ø

ƒ‘ ’pA ÁýHøãnvI W?þða; Öþœ 4ý" ÄÃ

ƒAì¬ oÇb Ñ Í\ Ì·“ô#» ø6ûk

Ù ;w=7y (’d ¥™p$¬Y0,M\ú®ÃÂ8\&Y•a \º - U

֦ݢÊ4tÖ>

’ Å £^ú a Ü(®¬ù µ–f Øø^Un µimÁìm:Î W4

Ù"b Cã8M eí…Í]ûbÚ~ùò ™Ô,}Ç,µðHfbW£MŸž·YuÍ·Ýà ' Çuäg µ€ d 秮Š Öœã¬Mì`c?NZç ïÞUú} çqÂl'ù ö/ž}º]Œ )/â ÄýD7Ô»{ˆhZjc{ià sæ.~Íò Íj êHùOQ2KÏò ?òª U5fD’IQ"ËÉJx ª7J ýÅ©*yt™ òä«B f~R EŠœ¬LœØlWD.ró <s \Vy =/sÓÄ,3ú e 7Èú•µ> L%UÌípe dªFÙË Pþ,ë ò1

ƒ$ÎÆ;v\w$ü™VÊ 6ÎŒP;NÆ k ’WãtÄž¦åv

Kù+ vÃìxÔfå; òAŽ UyJùbñ Ì™ä ·»Á š,ú ö

ýº ÁÍÎ Yjõ{Ý}r?Ý'kÚQþ kæRvñ™nŸ{ –Qúðij ò¢ÒO/* qîß ÿnå@µ§ $ä( ~yðç Ü{ i¥ëÊ žùíŸV~Óúé·ÔM Ïöò© Ó šzö –òiôÓ º A> ùÍì©ßL òÙ^>I? hh òÙàÀÁ3 ð]ì w

äfì fIã î ƒ¬KP yƒ¢(P þyƒ¥Añyæ

ªa@>9ä

šJ ŸÜó ]– Ÿ\ó 9ä

ŽÓ.þyƒ©à ëD Aé 7({xÃlr}cHcþxƒ ÂÌ%o A ß o Ìœó àZ>y pí;à

p-ß Á ®å’7hÀµï 7 žˆ7 ]ð µ™7Ȫi :9;Þ w w w wÀÂ Ü Ü Ü Ü Ü Ü ò îp ÜAë ;hÍÜÁ 1 Édzv 9 Ì 8 7à \ã ùÄ5 À

Æ 8à È'®q8#Ü w ô=·G*3Õ üá ƒ@ðyÄ

@ð Ç

ŠD ø<ã K r 4Èç;À

ä“oÜ@ Ÿ<â "A>ùÇ

º ù<

n0ºÀ

F3n0µ©eh¦Œè à D7 7 º Ñ

OD7 7 º Ñ

ˆn n@tûÅ

f Á܃ ô ®Î¦êiqà :®o{ýØ Ö<õ“,v _ Â-eŸh’PÖ í^ ïŠøÚ].sïW-:ÿ{èÛÁÛî”dÒ®ïªØÙ ñ-æ{ë F ßšØÙ ë æ{ëõy ïºøÚmIoæû ¥mÛùnˆ èßb ÖûmŠ ˆßj ·^PÕûNÄ 3ß_üenÛùn §Y y 6– 6øû7a8ðÁ pàƒ øàÀ ò øàÀ >8ðÁ ÚÒ «

Ú`5Ó ™9 KS /í Ï!n Áç 7èª Áçù nE òˆ, òÉ?n0,È' A“!Ÿ<^Ö-« Oþq Ñ!Ÿ§Á

Ô o ï 0•n&Š5åï á

à

o o@x  Ÿ o o@x x Â Þ Þð 7 9g J Ô Äíâ ývQ ñ…!¥Ù 9ÄŽÚlG;ÄŽÖlÇ<ÄŽÞlÇ:ÄŽÑlG?ÄŽÙlÇ8Ä i £ bÇj sÐü)A ÿÏă í™ÒÊ^CÅsNYúý ú PK Gf7\«

0È Ü word/styles.xmlUT

íW[OÛ0 ~Ÿ ÿ å

š¦ÜTQ ”u 1 ÄíÙMÜÆ 3Û%À ß 4IÓÒ” š¦õ 7Ÿ ÇÔyÂB Îzn{Ûs

Ì 6é w·ƒ øèû·Ã +Õ

ÅÒ qÐs#¥’n«%ƒ ÇHnó 3 Ž ˆ‘ RLZ1 Ód+àq JÔKË =7ƒ MPøxL ƃiŒ™2û[ S@äLF$‘9ZÚ -å"L àcL-^Œ Á wj@1 Á™Ì" ÛÛžYÅÔ= 0…<8Ãc4¥Jj2 ŠŒÌ(ý ¦Šß$ œúá Ý'D!ò U‘T iÅ” <ís¦ §F^e

Xa™06µæ- ó”ù K é }DÉH 8 Iu" ª0£ &Kjæ Ñd æN #aåÀ5 \æû™àÕòû .é Àt #Ï ’Ô ™yXö©UË”©o@ -OGÚÉ aÏ

^ Z $ ç&H 02)g(ÆùÑWºÔ =]óµü ÀÔŸáÍÖiwJ p wb.·…Àº§Mhd _X D`b Y ùì s ªÅuÓüºip4ŽÉ9 CÌ TYDBü av'qhw YÍ ë Î)4¢xIè ÛLøž t>ÃK zDí E Sú

jÄ•âñÌ«ð i eÕkåZ“â Z ö

J&Ñ ŠFÁXÂ“å ƒÐþWÌ ê …oì2ò ™Ý æùÝ)ò˦ñ

rì Zw ªZË—o I ÐÖ W êÇ Á9,WÕ

ÇÖ å UÉ`Í Ú G òeƒ” Ó.1õ¢« çîûž Ð Ã º!,ü OØ[ééì ê ¦q8? W ¥SKË N ÿ¥ñß4xÕ u

r +=Ê ®G&ˆ 7ÏüLdaPÂ}ËUøYÙëý:» E3#0 øü 03 ôþÃ@ïKmwSÄùî )Þ\ ß ®ÔíK ÿÿ©ªÌ~»í& Õ9È %ìqE ñ t }ä ÒhàÈæuS

9ž. Á` ¢ªÅfÇ:à ·t8 ªÃùt®R åMÆö·óâ7ùêž"J9gÎ-”ÿÚß\

’ 7kÿš,sþçÌ‘ ñçcÉ

ñ E<FÕ bÁËÞ ã}ÏÃöÞ,$Íž µ:

¦ šÚ w;M:B òœ Fg uù ÿŒùwÒ— äÑ PK Gf7\H

word/theme/theme1.xmlUT

íYMoÛ6 Ø to% (u ºEìØíÖ¦

·C DKl(Q é

íqÀ€aÝ Ã

ì Ã @

ìÒýšn

è_Ø eËIà®ë l‘ Ÿ ƒï )_ ú `èˆ IyØ6j Ðá.

qgÐ Ð2 T8t1ã!i "

tõÊ ËxKù$ 8 r

·

_©hË4¥ ÓX^ä amÄE€ …gº 瀙uËÚ0 LC …8 Æ·G#ê 4ˆY W¦Ì{ B%ã Z ÿÈ ì2 Ž0k ÇåÇ ò@ ˆa©` mXÉ æ”8yÌàL-á¢qè'Ÿ ê Ö Â ÎXÔúÍÍK È ÖS eH ëöjeHF

ö V 5û Zg KìZ Õ\

Õ 6JÐÍN§co.ƒ6rh mY Ííú2h3 Úe[;ÛÝîÆ2 C7JÐþ¥Í æRhBï3 qìÌ gÔ#ή/D Ù ÊÈ `jñ

Õ h ð}.ú@ Ä V4Dj ‘ v€® ƒ 8••,ÆT k$é ÁIRÉÒ #§

é ñq !QsÂ7/~ óâ zùðùË ôèåß Ì T« ú: =

ýúû/þ~ò)úëÙw U “:î Ÿ>ûí J úúé ÏŸ úæó? x\ Û x à 4 Ý"ÇhŸ `x…@2 gC LuävèI â [ ê) €º5Á WÐwHqçï

gU€kãû ƒ 1V pÃ

€]ÎY JÛoÄ:è»6 j¥ÄX§ßÇø J§î\ÜôÆ ÑõIÁŒ â5~HH ü ìRGpÉG

Ý£ ƒiå èP- _§ øw «ã wQ *q;ä ˆ€ìĬJ a…í Ç

• á€éˆ XùUF L Sp T A a õ\"e ö Ì V Ó. E Pô

q s®#vøa ÇATi

}

ó‘< ÔÀh «Jåx1cã1ø +Ãè.%êlµè õüÅ Œ… 5çÚO@ê^Ä(4 A• õí“ÿQ Ú .ÎNÑ{VÑÏwœ ÿ Î rí ßœ ó~óîúͪúsÚ.“7 S ƒ¥w£ eì@M ãöa2 $ Ù,òá1»”MWÒ‘ ò Nž‘àê ªü G –ˆód&Ç“(â îˆF… -P¥svþ&"žLPXír7]nèo*’ù zzR Ý SÄ Ä7 m

9‘üš]-ß> Só $"Âñ{«ÚF=U 3â¦Þ2 Š ’ùtíþ•>vIæàZnA<;ob qê-n ÞaM ÍÆÚ 8 u

š«4 êek™—Íra`aq ŽA_»n ÈÁQÛ Áq ƒ ØÊ Dbæ…mÃQ Å Wl…u (H T;Xú)>YJáÓ…t/ÂÜ ºÝŒwk]ö [ F«ö_TÏœ 2 G-™É Ù

ÙXìc0 ™F K% Åút d4 áæ_Ef ˆYäã¬j f1”Ì–Þ7ΔIo] žæ #ÎhSc 6Ùç6ézJ .

7 /ÃáG` GlÛàBù *^äS§/à R¬ bñ?< ÒähV*a= g'¬ÒòêùjŸzHP Ê ì©Ìî <kuíÔ0å<å—%äLy ¥ CrDØ Îÿ x[ äO

U H—Sp ª ÿ}9 6 õ rÑÍӜÚ

ÎaZ Ú¬îZgÐî”GˆºU AÝ>à " û!Š £Pá üê0àû Jhv>G æ ZY Ï& `F+W, ¦

ÝSfî –õ.Žñš «ücYoÛ?ö اñŽY. ¦vÉLwwþßh wà2;f*Õ ~

*Ó %pwú Þ¬+-œM$\ù PK Gf7\”ˆƒV d word/settings.xmlUT

VÛRÛ0 }ïLÿ!ãç ã!aZ @ -ƒ ï,'šèâYÉ1áë» ¬Øi eú ëœ ÇëÕîNNÏž¥è Õ$

£ STg\-&ÑÓã¬ÿ üpZÅ Y éa 2 žD% ØÐ%“Äô%§ ÎmŸj ë<ç”5?Q “him MÐ . B. Å äBÓR2e ãáðd L ù™%/Lp“ÿë ä2 ¬ßúˆµ AW ïøÜJC xOz. M™1XY)B Þãã©9O À¦c2Åk{ÑZöª xÅÃ!â O8 & óÄ ËPf

&D} T0 iTñ ˆ” RÇ 1Î!c9 ibu !k i 7/Ú¥ë n

A6 ø V–ˆ

õ

xv Í Áá_úŽé/ –Óý–ã

Ë}jg ô ëÞ»e PPÇ NT1] Ô2H

B ;Ç\A ðæLÿÐö\Ë ð œYŠ cyá f :ò-úuv¦µ}#8Ð ¦Hl

\Nzù KžÛ fq PU\ 6»œ“ .m Ü9 ørìA¦§2vc{ ái …êI—aÉ&Ñ9‘)pÒ»s£ q ÆéSX}ãªU§ g y çZUR¦ ßïŠ r 3 µV ãï…[Î Ï2 w Ýt > Á öH •àL}ïdàF Á ^dá¥5ï âFe¬[®ÑÑQãØ NË• sÙêL™&ÁÐsN¥pÇìÈ y~®ÁË r{ uGY\OÌ]Çœ Eh,¦úO [0Œ ûÕp2 Vº ûà'c' î sìŽ mÒÅh XÚ‘ó xÊ ¬êCº 7Ü æÆž« ºz ºyh qÀ:ºÃ€

ØQÀŽZì8`Ç-v 7 …q»®p§ G çZ ] ìºåÿ š}ñG £y£ (3 =šijn”Ûͦ

Ï= ÛÍ”cÓ ê ìí çÄ Î W–Õ ÄŸ x «‘ð aú PK Gf7\Ó

word/_rels/document.xml.relsUT

ÁN 0 ï& é]

h6

ëAMöàEñ J .mI;«»oo]ãÂf9`ÒãÿwæŸ Ó.W;Ù Ÿ`¬Ð*#q PMFÞ ç«{ Ê Ð1t5

i û ™

u Ê ÔÚH Nš öŒoX 4 ¢”šq ÉO2ƒu b û ædëº 5ßJP81 ~Aù ˆî.ÖÅ2Ó fdd .ÑqÐ1È4Vâ «Ö

Vv0@

ùH >‘ìÙšì wtã

Œq z>Ì O Ö%™N ÍÀ#™èP/Ò4éµþ` Í r-ÿJ^tå¦?í Œb3 SŸÐj+K0î è£5 w>‘ÐõŽ>ýAþšñ4Ñ ù7PK Gf7\ÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT

ÎÁJ 1 à»à; Ü»ÙV ‘f{ 7‘ú C2» ÚdÂdZëÛ D

ô83ÿü ëÍ9 Ô JV/ V+LŽ HƒÕo»çŃÞt·7ëW<€ÔL C.ª>¥bõ nÄ ¥ Œ©^zâ RG L ͪmï

_vènÒ© ÞjÞú¥V» Œ ë6 GŒ Ìõ åÀ ŠÕžÜK]— DS «Ç\ æy«ëyÔ Áá cÄ$sJ<

& þw ä ïî?}ÓÄ í Ø ÿ ž·MÆÒ} PK Gf7\ý$ %f i Content_Types].xmlUT

µ•ÉnÂ0 ï•ú ‘ Ubè ª Ç Tú Ž= ·Þd íí;! UtA p äÌÌ v¢d0Zk•-Á iMIúE d` ÒÌJò>}ÉïÉhx}5 n M(É<F @iàsÐ, Ö ÁJm f —~F

ãŸl ô Üš &æ a áà j P1{^ãí6 ’ d m_ U 朒œE,Ó kÉAX Ð8RX ãê xD<Ýñ

ò BZÒn+ Nn{Â\ºpƒ

Ç¢š c ^

È&ÌÇW¦ âö&Þº@q ø wüˆ 1 r HðQB· }ö

n= kìÏ ™NÎ^Y/hˆ áä hX Ï µ*ZnŠ Ĉ£—PÙ‘ dVP ]Ìç <A©ã ݧ«h&M Q SV)8 R NÐ1

] Çùóëtè ˆßoh ý Ÿátûç ~ PK

Gf7\èâ) Å docProps/app.xmlUT PK

Gf7 8 ô word/webSettings.xmlUT PK

Gf7\ êQB î docProps/core.xmlUT PK

Gf7\ Ã u

X word/fontTable.xmlUT PK

Gf7\ªto N Å word/document.xmlUT PK

Gf7\

á¢_

µ œ word/numbering.xmlUT PK

Gf7\«

0È Ü á word/styles.xmlUT PK

Gf7\H

Ú word/theme/theme1.xmlUT PK

Gf7\”ˆƒV d word/settings.xmlUT PK

Gf7\Ó

word/_rels/document.xml.relsUT PK

Gf7\ÂÝ ÏÛ g

û* _rels/.relsUT PK

Gf7\ý$ %f i Content_Types].xmlUT PK mContact this candidate