Resume

Sign in

Professional Call Center Representative

Location:
Baltimore, Maryland, United States
Salary:
17-20 hrly
Posted:
November 26, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK Ä}uM word/numbering.xmlí KŽÚ@ O ; ïÁ lƒÐ Yd*Q¢(Š”™ 4vƒ[Ó «»

à È.Ùæl9IÚ66 Ä ,6µ ÜUÿß]MQß îî_ í- TDðÈr ŽÕÃ< á Èz~zì žÒˆ'ˆ

Ž#k •u?}w šðœÍ 4y=cÁÕ Å‘•j Ml[Å)fH

D Î…dH W yÖ Ë &3B ^Ûžã ÖÆFDV.ùdcÑg$–B 1Ÿ“ o µB Ù ’<ˆ8g ërG[bjÎ JI¦j7v© ¦µÉòT KFë UÖf D¢• gF« VB&™ 1Vʬ>TÁÆÑuZ\`aÑ(Ú a Ïú$ ÞØ Ýq`Ôì=0{o. Ú

}&3 äúí)Ð ÏH«.>p0* Ë ˆS$um@/q "~ÁÉ{Ä iædѪ œ m“ª >Y 9h o)ÊðÖmñ n È m»û í Ýà< 6 š ˆfJK ë/9ëí }LÌ0-Sè’š 1 ÈrÊ 3N¥6kKD ${Z

ÓGÖ,ÎrJ ®"Fø _ П_?šõOq Jñ “ž}•ÅƒðÄÄŠåÈ yf â rª C§Èµ dY=òÚ I É(Cv Ûa1î5Šù~n1®ïwR w…j~þ> Ï

;©fx“FóÆãNªñoÒiæð T Ü Óüa7S I§ N7S`t“N

FÝL ñM:-ô 5 ì= þ“ ð x

Þ o ÀÛÎy; Þ o À[à-ð xÛ9o}à-ð x

Þ o ó6 Þ o À[à-ð xÛ9oCà-ð x

Þ o à-/9Ëw Ý 2í2ó Ì;.óNÈ Çeà 2ÿ Ì?!

ŽË ð ,Ü•Ù; w™þ PK qý ÎÐ 43 PK Ä}uM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK Ä}uM word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠšV vÀ ÇI¬Ú kì4ôö 4?¥ ” U OÞ Æã ZE[AN¢ÉØbž H Ž 4eÆÞ^ g ,r L

ÈØN8 ã] äÆ¥šg¬òÞ¦qìx%4 9ZaB @Òàà ÚÔvÆQ[ðò]*éwñe’Ü ƒ «É -b¦%'tXø $Å NAc äµ Æ 9Æ$Tè u

MO¥…bÕA mb«U ]cÇ å M8

F

Rn p Š=q‘Œ à Ñ+Æ ðÝ ëDƒ4=fŸŒ Pï= ÞíÐ PÃF Y85¦‘CéY Ðîg 0ažÇz+G¥ø T S ò

@M!(ä ‘ßƒÙB æ ç R. $ÐCHÝY'»HNâòR ü í CÜ ¦ÐŽþÀÅõy€Ë jï I

è þ;’ XücýI Kø¥ò*u JÃzÜ^¥«OPK t) Å Œ PK Ä}uM word/styles.xmlí–ÝnÛ8 …Ÿ ï`è N`Ô)Œ é.P E } Z ïÓ úµ-Û…j{ vqr“p 9 ÎŒ2ßû ?Òd R1Á'ÎðÚs b 1qþyyººw J ‘Dp:qÖT9 Þ _ T

L>Wã4œ8 ÖÙØuU Ó” k‘Qn6çB¦D yv Š4#šÍXÂôÚõ=oäÔ2bâä’ k R(1 EÊXÌç, õ &Cö9 Jy ažR®Ë ]I s ÁUÌ2Õ ¥§ª™Í Yþê%–iÒ< Êúœ I 2ÅH“ê • Q&EH•2ÑÇj U z=,$ÚŒ>WØ= IJ oeŠÖè µg_ kÓJ©Í l PIŸ T[ŸÙL Þ 9ÁÏíüŒõê⎠ÉÒ l ò 0&R7 É)

_iô‘ð%i 9ZôjçŽRÄÈB’tÓ ê *;ô:íò=& Ý -ÎSû$EžmÚ=8Emë

Þþž€ß éœä VÅR~•õ ž j 26q¦’ süj ª %JO xÊUû [H© MxIÌ âûMä£Ú õÁn :YwUæg$4ž 7rêÅ <1 ’kQËfµì »çA9 Œ ^g è¥,.TË ó\ô^ùŽQ•iÆNé'')m^ W Ug ©ûòšÌ º#ýRDzé O ž{œrø%þ ûÂqµ1 V%š E£/ ÙÝ h è ç•Òìyë‘Z 6 R ø¦–d®©™ŠCß+n<£æ[7 Ü{ ®mÛ ®rÛwÁý~ßU ÅFÿ þ[Ûx ãâÍè oFû.V 3] 9êâ ].ú èEÿ@/ú èÅà Á[» ìº \ÀÅà€ Á êâ e.ú p Ï<>ÅÅÑQ G– è]ÀEï€ Þ9. 0m aoô Ñÿßt ;Ð…wgu!HíOí H

fÍt © Ôlq öæÓ R © Ô@j 5 H

fët © Ô@j 5 H

R ©Ù: Aj 5 H

R © Ô@j Ng H

R © Ô@j 5 š Ó R © Ô@j 5 H

fët © Ô@j 5 H

R ©Ù: Aj 5 H

R © Ô@j Ng H

R © Ô@j 5 š Ó R © Ô@j 5 H

fët © Ô@j 5 H

R ©Ù: Aj 5 H

R © Ô@j Ng H

R © Ô@j 5 š Óùò ö=Ÿéƒ V •þÃY> ®

u¢BÆ&Î'*ä T;KJ”ž*Fv ñ òn¬s P$B6 Qùóßã

öG ¬ùK=ü PK ºö Kp Q¥ PK Ä}uM word/document.xmlí]Ûzã6 ûÉ-É >%Ý jÙ

{ ÕöZîÉÎ%DB b ` Üê« Ã^ÍëåI

$u ;Q+aDJ5ùÆ- $H U

uøáïŸ"Å&ÂX©ãW í â@ 2 :øpûöðù ŽÇ!W  üýõ üpÿ2ÔA Ø1è àÕÁØ äe iƒ ˆ ÃÉ 6 wphF͈ »49 t”p' RI7m µZO ònô«ƒÔÄ/ó mõÐá-/õp( ‘ÿSÜaÖynvËYþÊþ M# ƒŽíX& è-Ú 789.:™üÖGL"U\wŸ¬ó Ðð{ ŽHe º &LŒ µÐz– œõØn 1€ØÅìŽu^aù™Å D\Æ n 8V:š=û <; 4ßÕüCæcaÕ z éÃ à Œçâý \ ŠWz€»\jf I Á Wt 6éAéàN ] OøŒ ÃÑZä ÒS(ùÈðhN ö«f ÝZ! þ 'bÞÛè õö£Ñi2' “Mz[àÀöé upTtð p Ã)þ û € áÍ«ƒVþ ƒ éL nÎÄ §Ê=ræÚ,5 O^&ÜðËp Õ ÄµÁ î HÞ O îžp öA h~'caWÚïe ï»:vF«•SÉ Ð è4~ŸMx ð þþœÿð ÇRe7(1të]9ÐÎéh k íV {!âu.nÎ ÏŽC89”

ÎòÔéÙ¥ Üd=c @ p ig 4 ÀHŃ”D <zö 8 I•Èûô È Ÿ Ôßá -ÿ=”ƺw É”«þìñ ôsP4` ùheT`Þ 8 Ü R n8 ì àÖu¬ä

MãNlg gƒZ ÄÊ[؈+ÕåÉ*eYgä Xi ÒfÖ– ovõç¢õøyÑÒµ«mél A É/[cö@ q

%GqqnÀ À Ê)Á ZsÆBæ x _æÐÝ …“Gfá ÄY€ÁrË Ôœ

£W1

–NŒ ÂLÄÁë Äe Ò m y6 Nÿâüü¬sQÃÙ[oœ zDØm

Ç (ùõ Þ /c Š

èƒmÒ I ü ôÁzjO_Íêo r2 ©m Þ õ zˆÖE[EК •y O a Ã;f^J@Os Ë .ÍI»}z Æ µé` 7 J={º*Þfcö… V üó8bqô çh <ñ_£ˆK…v®ßœè:Ìç ãA U #RÝHu#ÕíÏäó. 2öíÉÉñwìÅ öáÓ G/ªÈùÇÄùÄùÄù%qþóã ÖÓv 9ÿ 8Ÿ8 8ÿ

ìY Vÿ' ¬þOˆ ÑÓ 8 8 8p{ øŒ8 8pgÜÅ Ìçä 5àúæêíy yõ óŽõ?ôz UÑ ðœà™à xní&0Ô žwt 6 g£ á c ˆGnlkàj Þ( ýö Œ

RÇ ,ÖŽ) I'BæôËÒF¦ K IF’ŒÜi Y ®ÞŽ œ (Ô@ ì:

n0{2fœ

að ž l xÂ&Z 9Ði 6uêü Àø LwYŠ ˆ'Òè CÕk0

Dô fð ë'¢ SW ù ÿ H7fŠ ‘`cÁ Èئ Ç â@¢Þ q\Lh A ŸÊ ;ÐCvqy}Ýi ë K ¬Ûë D+éoÅ s. ^äÉ çñ*Ž? ÎCi/xÄ Å Ôàû € Ì

ôŒ 5–I

þ

Bé k0 DÃ è/]

ÁáXÀ`Mà tNÄ

¦

W^Ô ð3ÐQ”Æ2ði™ ƒ Ñ Ö2ëuúŸÓpäÓNÕ€ Jb ç V JÊ GMP ÁÑä1WS à ò1¬ÁP Û<Â65 ’H ŸQw HáéØ eì ÿ Î? "qÙn .

Jß Ô`ôˆê Ë

ÈœfQªœ<tÜÞ=a?Á$Ã;£K $ CZ A7Â'Õ ßÊRíkðéDä ¦ Ç5 ’H6$š %Í~L5 ñª Â

Ú Î»¥

aò*ß üË Ê Í‘Ûý

Æ _J ý

ºÁÎ ã Xö7 %ß º{t4ëO v"Œ q ª(ñ»åàMœFY RM 9w m Ín ú

úƒ8õìè R y<òE

ŽŸþ Rµ IW üú q ïM NW ]Î ê .oy$•ä&óyèu Xbxàd @åù’{O èœ ˆ ˆ a ª óîÎèø …f Ú ®ŠÚK» ’T 2 2 2e L'À:{3ãp e© I ƒ¬Á _Ï Dó 9Í_ ©

ë n¬ üì úÝ’ 1 ÆðJZ)Û%e ')KR– §T 0N ¥ ÙE ØI UÄ=t èªèiÕ.)O=a a aN™ s i "Pk L Pì {ÆÚ- h ®"Ø”” ŸÀ À À¦L é &

pz.ºo;¬}Ú Q\F ÔlJª

@`C`C`S&ØøD k( ’ä "ØRRÕ Â Â Â–Rmà ÕF–’ª9 üeö (ßnÂ& k¥GÓJ®‘J*N@hChChS&ÚÜšTt1ºÏ a~Ö ùU dJÊîN C C S&È •JÄÂÕ cJJ B C C S&Æô SRV 2a¦{Ó« P   âK wYé0á6e@!d©" Vˆf ™Y _ Épßvºç ýßÔ ÿÌ ¬A Ð6 A ƒ FŠǃ¬ ŒB`P U »c» ƒ b ÈØa9Ùž ŒFLfWCh ¬ŸJW âà%Ù¥d ÔWÈýI j k}/L¢eì ì*uJë» {7 ƒ"yøÝ4©¢ ëˆ Q SC º @a§-vŸTqãí ªÅN

5X úŠø øo Š

Ñ ðõOW7ÿÍ. uÚL Ù wTRb/BT*àVAL G–”ýŠ8’8 Y»’Š FOd( ë

5 ?f ä á ˆ

wrRI“hIy® V V VþDX Œ1W

–u W$WÕÌÖyTR íVó Õ~vØnã Ï ¦ƒx “Í<ßñ g Ù E è*ÂKI v

Nʪ äË `ÙT žØ¬ÂjÌ'r :

Ìš

¦c$ fqEdó Q¢ ãê cg©Ãâ Ù u,ÖŽ) I ÇN ¬"îl;çÕÓ zÈ…d

ÄúƒxE.$»ƒXìC Î _ ù eÁâZŠYÇ]j ~•Å @oÐØLø4B7A S vºÝó~¥#7 ðŠðŠðj ú§0r(§8?ÞÞ£ Á ~a

{ å f i M gÉ@W v i“Õ_ˆA M#"Т –ð –nÍ bG 9& äçYÐ[ iÛ º 6 8ýú Ûg h;XXŠÉx S ðÌäÄx^I3 ̈ © îI 1hÛI ƒ ƒ ƒ6À ;ŪËi& Ii8]R šKv§ÛË Øl Lƒ…"«ö .Y ìºsà ÐÞë 6 ÊØ P i_ ™i^ pMVZ¢’h íÄb v v v ðiL

OCéØ1 ø x

J !Ýz

A

è8 "2m;ƒ Ó ÈÔãw éÔe åahîª ˆI3¥i®£}ƒN sgKT 2œ ¦Œýåsg©™ æ™DóüjØXE lÛÉ• Ë Ë Ë6 k…¬ïx r «D Ì aj û uý §ÎPÃêäJ ë .VA8:Þv GÿÐ Ö‘ ÇœXÜ ë~Ÿ™¥P7[Å ¥Ç”§ œÆw >j Å~L™zˆ Qa]aœ J ñ +7foD b9’ ÁZO1nìéá

FÆzÜL ú)®Þwþ)@uO 7ÿË cËÐ ó õ§Q2Öñ”]+x Ì:ü z‘ ÐkƒõÎØQûèä Š

¥É© œÍ0¬B µmŒªƒÖ ”ûæÏ œ®Z Ö\õ® ÐýúÅíîÑTå ÞP ÆLYê ’ŸqVº >H Þ%üíÞô l

4û Éüñ}Ã[Äu+* Ø æwì5 ë–D l &˦Ñ, Èx’( d[h šª ßxÃæ HÆ2J# äƒïX 'Âð‘ßfãA Mè 5á6ì 3 bË@eûo¬ 86Jeèó=Ú*z7

” esŽ%Å’ Ý ukè 3 Ê & á ãï& ý Dæ Ôë^Ù c a: Us 0 4 1 Õ…ž

eXE

Ô_ƒR ä 2.S® E ê#Ñ m€Dç1p ò Rú>}J QhÛ)S 6@ ÿIµC_n É4 …Y >Í ' a

Ë Š íT( 9 9 9 `Î ‘h

š…™ Yž¦ õ ô íÆ k”YÄÑ~

wÄ•Œz;Þv Â!Â! M6çBÀ WæW]nŠùNRã7ÐPÿé\ÜbfK Eb1q€N

ÒGÈ S gdPIÅ t( +TÚ‘@å ê%¥ !D ò ªçB^ Ì’Re G G>‘»V ƮϠÚÑ FŠÉ Ë:1WSëØeƒµ pÌ .ÊZ κ ˆØ •

Ö5ÚÚìg ,…

Ù ü »‘Á8ÒqØ`ÿì £ã£ãV • mg i“ ˆìD S íÃÔ I

yE$Ãyá+ª¦,â1 q6 þ9œh•F éá,=1

YºªÂ/"w Ïö ž,Ç ìÙòâdÛébHÖ ¬!óá 0øÁ Ö ¬C

X, bøÐÁÞ»Õ7 ]Y lP ‘{Ÿ îU Uá“’’Ê ù¥ºð2â pt©ŠjÃWQ Ç à•Rªåi • B¦ ŸN þ`ÚÄDŠ{¬ÂÉÕôs

¦ $ê 5øt¢Þ Óæ Ö"î=ÐQ¢Ä'ß uX

r¦ßòÜ ýî#êÏ ( ÎÇWèan$P¬3 hÔÏÊk[öíY ÓÿŽ 1J Ç Ô Ø‘4Y ŽTuRÕw @Éj 2kÑj

"*JcLà ë <bbLÙ§• d.® Åed™ ø ñ d s€ Ðo¢cë ø n 4Æ Þ

Ýà cÊGbÏ¥RII I*‘TÚ ˆ R)ßD r}yñc €9 aÉdÓ`ŒA

=î \xþm§{~ÛÏB bŒýdÀQ õ_- /Þâ _ÑÂ æ« …Å “Ö¦â[ûÝž Q$¢HD‘ˆªÖ WDDu2 RÈ%\äÌ6 } LËtìë 0àîwÍ Ð ÛíNIü ø!ñCâ§ZC^ ñƒ{? W?œ)É¥ YSpû Óßx” ?ÛcB Ó o ò ÌK ˆ L W ó â 6ÛYb ó ^YN ™e0œmPí»¬ÚvÎg’U$«vÛ

¬$O 9B [ÔQ z‘ Êa

æ $ú ÖàÓ t

ê5«y zÌ¥ŠeÓîPv$©I ]-x oZVI9ëIW 0EI@ÖæÈ’r GR¢®Êñ#¥Õ(Q!º‘öŽõfö(ÖÍüÌ

gg `¬uÒ<jÕIÝ- joûäðy–id îuV_ ]

h jÖp̈ fõD ÿ¢Ör Ð h õÙc ÔMnµ z PR- ÒJ @3)ÿs6Ûvù ã dhÓc

¥M Èrº aƒ©•”b @Ï_ ƒ íÔ Å xö“6w cAKŽ Ûì <Œ Î 3:Í/žykár jsIK :ä

Öx0mÙòÙø ƒ OD#FÜ ÈAÎ yÝH TÉâ Ñ./Ê áSõp» ®ˆÛ. Bš i:U ArEÜW 3«H /8–ÁØ ï

G DРͪÎd \È0Ù ðýE`V&žRã 3a€ÔéÎ#’m– cîsÈq Ý …Wû& Gn"âP øÁ ÄL,¦ 1 [æH Ã) òÀù Yñ.a ÜŠ Ë O Å1 y J”ž

a ax Kë`ÕSô Ì

Y ' É ð ÉâÕrusîBY « Ä6ˆ0tÚ Îü5Q ó H

x 3h»Ù;9 H ï¢ RA$šI4 Ñ ¢ùÚè Q +aü ‘M“Dƒˆ]µv bõ(gÖ pÐ Yf+aÐ=M 3ûŠ ÜÎ<Ùö\ Q‘ªZí;ÕÌ fÛfí:p T{¢æíè,lbù >AF .Z^ Üèú $WÒºF 6uÊu kyÇ ãÓ/ûÏu’D « V x f Ó 0!º)0 p úË]ð ëOäÞr gO f "ªÌ

‘a ì ÆS Âç -ÆÃHÆ Þ hÝzL'2û

@yºTT 0® …_ »gr© §ØŒ

ýV¥ Eí® ‘Ì 76gµ Åã à e)Z™ dX£HáéC

bÏ' ÔÎN ]ÿ 3ÒΪ®* v ÚY

XÄ 5 qš µy

ƒÒ&cJ$ reÛÅjH È‘\ÙW Òã &àÿ, Q cEaîø<K’ (jl

v:JZ eë óO P ù”ù ^Ÿ ýõ bhˆî L+êM žÕYÚÖ0_<û"Û MA * â ÖâXj©H pþ1• ß DR@ ™òõœà mÂ,š N Ò Rc}í'Æ3 cô’ cÐÝö\/Ûv &ÒËH/«:X òéF _ ëß IÆóX ï#,l Ú c ¬\Ç …7 fj0 ch 6è0c

ÌX€vå}/ÍtºíÒL$ŽH U

I í«8š ¢4’ I™º 6òsž

a8« á Ò>,3u á É

ÖSûn

r¦_Ä© KïºÉ m€rÿyåCÉ L dÉ me qÁ O /Œz{Î

O’ä ò*zW”TN gQcª òÔA Ò

Ä‘ X '+É

t¬ó ÝÎíåÕû*jIÏ ôæþ k ÍØM õ_MÙy “ Dø ŠÔú õàõ {ƒ^*ÂZP ;

á Ùvˆl l ã k ËOì*Æé "Ù ýÕ: ùT Ù~Ç j bîƒ U$Ý.‘îž Ê32-Y$Ä ÿ« kVä 7Zzæ… ñX Õ( ”g'Ç +7f •y rùJ2ç àá û 4$ äYÞ F 7Š c Ã

ð!Puè À5X ÏŸ D=l

ä.üÚÚ;Q/ŸôG«g Ÿ ]H ä ÃRïÎÂ

ø'û ÿ ¦Ì ® ìbÞØÏ’ 4 Î –ž BÉ‘ÌŠ:4æÕ¥ ?xµ Y Äabñó–>uþð*ê ”

m".q Ëý5G} á1 ÿéó ßÿ=ü È Ôãøv M©“ì* ûùA6gÅQ>mÅ!ÀZˆ4 .Š8‘Z»â0 Âû4º & s`

7. Ëæü= øüpê )ó_ÿ?PK o

ú PK Ä}uM word/_rels/document.xml.relsÍ”MNÃ0 …OÀ

"ï ªê” uÁ … 8Î$ êŸÈž¢æö ¢6©T" Y œgÏ{Ÿg$ 7 ¢Op^ZÃH l%MÃÈGñzûH" ÜT\Y ŒôàÉ& Y ƒâ z ã i m &œÔÖiŽ t

í Øñ è"I2êÆ $ ðŒ #n ú þâmëZ

x b Áà• Š w

#ÇòGLã`Fèu Åœ Ãpý€qR¦ îæD Á j4Š 4 q?' Ùë \x q–¦ f] ö

Æ«8ÖSñÙœñmprJšÝ@ ThW KPj™=5ßB y UH 9 8à Å\þ?Lzñeä_PK XW_1 z PK Ä}uM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK Ä}uM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK Ä}uM Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f ,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK Ä}uMqý ÎÐ 43 word/numbering.xmlPK Ä}uM ö ê word/settings.xmlPK Ä}uMt) Å Œ T word/fontTable.xmlPK Ä}uMºö Kp Q word/styles.xmlPK Ä}uMo

ú Ç

word/document.xmlPK Ä}uMXW_1 z 5$ word/_rels/document.xml.relsPK Ä}uM-hÏ

% _rels/.relsPK Ä}uM!Z Û

Š& word/theme/theme1.xmlPK Ä}uM3 ù Content_Types].xmlPK B fContact this candidate