Resume

Sign in

C Construction

Location:
Pittsburgh, PA
Posted:
November 21, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK XM word/header*.xmlíXkrÚ* >Aïàñ M “z )

“L¦ýÁ$í YØ* YÉ zšž¥'«Œ <’f

“f ÿñhWûíúÛ lŸ_ܧܙSÔLŠ Ȉ ï~ÿvÕ:s

m@DÀ¥ }wIµ{1øp

k,t BÏÓ$ )è TTXåTb

Æ.1öRÀY¦ZD¦

0ÎÌÒëøþ©[ÂÈ KˆVÊ J-§&7 åtÊ -o• 6ñ[ Œ$ÉR*ÌÊ£ ”Û Ð SºBK E Ê õ ó”Wû ª aa3‘òÂÑBb P ªµ•Ž

e ø

Ì!j &!lû¬"I

ÚwÛú.I[A dÍ…æM )T_Ù øÜ W¬Q ï X+“a ÐT ü .ÉŒF æP s 7*ç

ˆAŒ ® Tï•ÙÀß Åÿ v 2Sërï Ñ Ao?€N 0 ÓO9 Ð Íè ïúåå–¢ å …ã ¢Û BÆÍ#š1n ƒn á&ª Æ ßt YÃ)ãÖïtuå@s KÂ) ë廈 Þ ø bé¬öø…

0 û Õ &ŒõÝ!2à9 Ñ

Ú 5ƒ

Q2 ºÞ_zä ÕU(ôÏZêW’K r J1 M9 4W{eÀ^Í >Eÿ#iÚ&ù ®-õ© QEÂæzÍÃ

á[ùôêÇ1y ÚæÜŽi…TSœSwàä[Ìj L F Ç lÂK Üç ÈÄÞTSî - ž»V dŠ$L Å T8ÊGÌ 0ò Ï?ò ÚÈ ÌR AsíÝ=Ý ãŒmMpçÎ 13FO2Œ g< Ó

õù š5T T zæ`È, x î«ë èõ Ù ä œ çl d âx;ë~Ší )Ï ÓÛHÁ«£ýåß ~ÿ:Ö {þH ë‘r} 3«Õ

üÖéI ì% )oõŸsð PK øæÙ¢ PK XM word/_rels/header1.xml.rels ÏÍJ 1 à'ð

ÂÜÝlE ”Í zð"õ d6 LB’Jûöƃ`ÁƒÇùûffÚ_b ŸTªO¬`3Œ ˆu2ž Óëý DmÈ CbRp¥

ûùnz§€ ÏTçs

áªÀµ–wRVí(b

R&î•%•ˆ ÅÊŒzEKòa ŸdùmÀ cŠ£QPŽf âtÍô ôœô9 ?VH

Åb©)ˆèCK gí<o ö;9è ÚÞ’é Æ ržäÍÿó PK ó2,ßÎ G PK XM word/footer1.xmlµVmoÓ0 þ ü *ß ]A ¢ F' Ò ¦2~ÀÕ 4f~Ãv Æ ÇNl ËÊ

äC ßËsç»ÇW »úÁÙd ÚP)–Ùô È&(ˆ,©Ø ÎÞf cA”À Àeöˆ&»º õ®]TVOœ 0

N–Ym Zä !5r0çR pÊJj Ö-õ6ç uF$W`é 2j óYQ É Œ\f qÆ)ÑÒÈÊz J0 w ‘ á(l 1 È\ R š* Ñø©hNYG ÝK Øq íZ5&Z© u ଠÔJ]*- ã 7 2!N ô ÉcL

OcÆL8P ö

ŠÖAí7 …ac éU t£A?>Ï N ç X<@p^ Ñ ì &É Hd. £è l5ð=IÍ uvZ èò íß }Ô Q{ºÏOA;8 Ó 0 nú©I»pC Y Ý Zß`

G4wú p:_(Ðð©ŒÒ UŸÄ ö Dõ Xç Ë£ø–

4 yKKÙ® Z šö*õ ì ôû3

z7ÿý3 tæ Þ aeÇYn µ’ Õt[ …EÛ"Š1Æù Ìi 2™ {d

ÞIëF>jo ó Y‘l£M {2yûf^ Ø ÏçéÈì, rh!Ñ

ºc ÓgÔ ÔÙ<-Ö

à i

Ÿ /~ðè¢ ïŠjco;ˆ qÍvüh€}IÁ ñ vØw g þà = À J Ù=åŽRŸ á# sTŒ`ìµ pTY_

s oê ?:X Œ @

™m¬¦ 8 É N þHõÖ?£t6 ÊšÄ"wÿ f#Øã®TöšÑ ˆº

ô lèŠ _š

GfÌÓ ñB >º Á¥(c ûþ JCc’èåŽLÿ # îyÖ‘âHGŠÿ W8Ëž Zÿ Ç ÒhPï0»\c…ÚÝ•

} w@ l N küÞ Ý ï þm “i Èsªûu óË_PK Èþ z ß

PK XM word/numbering.xmlÝXKnÛ0 =Aï hoKò BäÀHà¢Ea Hz š¢%"ü $%ŧè®ÝuÑe Õ“”úÛjSÈr ÞˆÐ Þ Ÿf nnŸ)1 $$æÌ3 m ˆAîc xæ§Çõ`a R æ  òÌ=’æíòÍMê n‘Ðv `Ò¥Ð3C rÈ#Ä rÇ J ŠÀ¢@<ÅÑ r µ F =3K î™ `n 1

.ùNe..ßí0DåRyˆ.q

{ cŠ Ê#Z g2Ä‘¬Ðh_4 + äo H(©ìÒ K4_€TóLI (å HJ 5¢cw 0ƒ =º p Ê Ìj ¬:Z@uì Ž]’–C5 i K"…ê Þ

ö g zðyè áNUÜBÐ^* uAö ª OÈ u1ûA§rn!ù ЦHåI_Ö [åò 5hÁyho Ü'}Ð :Йž 0ª –z T @µ ©qôöÎ Ã47! Ñ*¬ Ï s §BiY Hfd- aº¦µp T ÑŽ è Výüö ]i } Ù ™ u™Ø3ç#=ÔS7,ȧúxfg Vm,ÊeÍ™’Ù>$ÄØ37\qã 0i<ìé ù V ƒ ÔáŠÉ?bæYë H XÍ ˆ` ÊDó ÓmN ó9å§2êL&ý( ã ÀH ”Vd D

-EIà ô\êF PŽ_~œJÞÈ™]s=Ž_ Ô ŸO&u fR' hrÍà54ùô"M> _õ 3»H“OížÇÎÿAêü M Œþ &_\ Ég“+;t IŸ‘?

ýÑ-ÿˆm+ ¬ÖâçÈò PK þ b PK XM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK XM word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ( ÈA‘ Þ YÔé Æ 9Ä êÛ Šõ“:F +A œï

Oº ûc4;Jò

mÎ7ë”3i ÊV9ÿýôcõ 3 À ÑÊœŸ çwÛO mV¢

žÅrë3#r^ à $ñ¢– ü Q,‘ øJUb€ž h uPZ…Sr“¦_y Áœ7d 2J z,CW’aY*!ûÇPAs Ï mxqLHêØ Z_+ç šYJ b=@Žï

âhô usÜ

6Þ…Ñg£ ©p Bz W ÎâHÜ 3 Ø!ÆŠ9-üë9tb@Ù Ó%ã 4z £w? Ôt i ^Ïiä,ýT í Ìóu S R AˆU 1 K ¢

h Ï 1ÌE5+Î BAE`¦ ú Ýì& ˆË Zõ

aã B{õ n p3 ýÿ µ™ Ã “q–

xòFùN

ô•õ

Ä1£-®HOÊHÏ eË eÇ# d{ žíOæ€Ú_Ùs

)I

§S“þ ý

PK ð g ó PK XM word/styles.xmlíYmsÚ8 þ P )éd’IÛ . iÒ Û2è"K:I p þ$Ëò»©y 6Ó /à]í£Õ »’Ö ÿð ãÁ r (Y8ã ‘3€$ óíé~8s B L \8;(œ ßÎ…Üa( Êžˆy,œµ”lîº"Xà ˆ

Ê Qʈò HõÈWn øs ÈG É ë FS'ƒ

'ádžA c p*h$µÉœF

`öe-xŸy É

Îèrˆ• ”ˆ5b¢ÅÇ¢)åÚ lö-b c;nËúÌ r UÁˆ ™hKyÈ8

Jzg”9âxÔƒ@

‘[ôq :§õ$ ˆä0:5j@ùÜ jîŒ ªXHÁ…À} 1ª%ò9໦ à >Ëö õÊâ Ï ò ˆ`

ø Lƒg Þ y2 «^é\C

Xq I* ŠìxTK Ç5 ö‘Ó é>9 T ã«Ã <

p 6À w0 –B?ò/<{Ìžô øw o€Ênoâ Fr+ê2 ÈÊÊ ~{Ôb7 qëЬþd Ånût VsÈ

S¥Ê QfjÏÊTŸÃ…ó kQh,Õ Zÿˆ dæLM ð ø V Ÿ rðÐc–öE MàµQ Æ s þE¬ PYÁ Ù&g&¦Ï Ò P ˆ@Q“

”Æ D ªójì Ç>TU –1™¥ X™~M €DR' i)™ü:rž\“Y3 Œ¬”EÇÐèuÒèýl g x9m hd' xÙÉâåëbÑ;C.z- è N~6 3 Øy\œÈâU' W ŒEï,z-,zg`qÚÉâô• 8 G§ ø º 4ŽþTúë ÎïZ ðÝIY »N` š ÿ_ º€© Y} ß5

CHj îÓ^ &Í–. Æ º™ß(ÐO _M WÙ”K 4c µ FòV5Dªï ¦£9Z $

F Å Ô^ª%ß! Ý ä…ú £ Ñm»UKÊŒ–&R»µÜàÊR aÞæ

Y. @å læÛ9Œ"åpq»&Y l 7Þæ

Q% =4ê@Ô" ã&FÖWø(DŠj> ÑôiÂo Ø ytd¥nXA ꥒ•Y ñŦì Ù A>j käl+Ø 3øàpþß êEüþÎê{ T•á åÛÖðC Kjq>6?þ ìhMd r N Ý*Ð ”C“iá

ÈGÜBŒÿ Œ }ƒ5 Ñ G Ö Æû0Ò î q«N ù »ë yúª rŒ.‘hnQ t Ê[ÎÑBþV,G Ë gŠb r ø܈R i»1v å€Ö0Îz Sž«Ô'ŠŒ ÿ6‘X ~õi Æ â j ` Ãa@ ö C Ík~û ムïw *t *j b2âCz ÉY7CuÇ Ù

Æä NgÍ PMÚ¥mQK6év i2 Nì dçû}6á fæû…rO©l)”L H ”MÞ

å P~ ByL Ùú:/W R, è

ˆ BÊW hë@T

nKÂõ

ë5_+wÄiú©gÑ! íÙ_âú?PK €ù§à Ø# PK XM word/document.xmlí]]rã6 >ÁÞ Y¢ü3^%ž”ÇÒ O9û PŠò”;ì ò ÉQr’ ø£ ‘

™#K –Ë t Ýä ?ý P4 ! g 5ç YCÀ\î 6 üT 0ó0å .jS µŸ>üãÇIÛãn SHS`

5_© ÝhH Ë# Ó ô 6,FQXwy bEú 5m šÍ ZJ _Ô"ÁÚ) z@\Á% (sI Ä…ô'»BlÒnrI'írÜbC Õ}àLú$” µ /5]égDÆ/

b Ðì I IkžÀ -Ž€&

M ðBÁ] R v’Ê E

Ù ta Í lFÆ(Ç

YÛGºí”i1©ù@æ t“Ž$UŸI_`1ý 8 ÉFZ BA_¥"1SÈ

• y(PîŽÀ»ÂlŒgÊì

7Rç J ÁC ƒ ’ÊWIÖi® KÏÇ!Ì©

ÚµàQ8W “<Ô èœ Ž@+#ðA À> ¦æ7D“ ÞÃE ™nµ ôÛÂûo :0À UkjîÅR sÒ À7ÞBiÜ {a~ ïé

êv ñf t)`Qk \Î üª"L{!v5[ sšI Hˆ Oú<©ë t ]

© çÊ… ÀR]J ŠüK&gç§-R. VZñ–TÈßf¥Í¬äJ®–é)J]R2dYE K ©n

nÌ ^bÿ 1-3y‘ Š. f © Á (€Sj Ø hWÆv ™ pæeÃ[<ž p 4

ä¬( N? ó7㎠BcÖ(lÀŒçÕqÒŽ am âP€ 1 Ú nçëÕåãÍÝ 9WeŠ[5,BŠƒ )B

?ÿ@/þ Döli ÍÇÇ» w Îc[3íVC’ W è^ð_ÀU ™%cåÞTÒðJ º uýÏ ÚâáoMô Ö–oÊðk ðÐu ƒêK wÆ3k Ívb

ö ŠöÔŠ 8f Ÿï» 7Ý/WÝö N e ÉÙÎ@ [E* BŠ :-Ùjic òj.=qA=ôD<@ 4

úFÏ{Q Òé

ã 1aæ,

Ý ãœŸ Ü æ o=_ =LA COX€Ï# È<ýUÀ0sá

ºac`Š é»JOlç AÄU ž>&. pÕ_ ÿïè Òúÿ -ìö ée 㥵c… cÛ ç#:Õ3ù £ÿ ¥+p Ýbáú ÕtNP] µPAÐ æM œ qíù l–æ`o!ßîn Qñ®J«xMëüÛ’^®Ù Õ… m?ГÆ

Á ìGb êã@

# ôo ú'  ÐG¬ ô ïÿ ôÚºs k2 ªiŽö ð g3 u d To *ëþY žO =•õ 99ri Qœ§ Ïz™Ð é {œªl4

t ¢Ý]îŒõ •Ã0Ú ëïò õ è!ê ôÑ \ÓªºcÈÉ‘þQÄU u í Å x§QÅ 9

AF yÙ R b(

ÑûEÄ Å ãëR Ì F¬&Ë

t 4œú€ ™ÄÀCXkˆ©åÊ \_ï DÊÇ

xŠ qÝzéÅ `ªÐ 0 h®Ä”(Ÿ LÑ O+í‘rr cX¬ Šðs X Ô Þx=ë‘ê€; tj zâ *ÙýÙ[…Ü”xäÛO\uŽ+=“æHö f ¢Í‘µ` C•ò»Å (Ô ä ZÁ"éJ žýùǪ# ð.]R õ î îWXúÄø tyâbd4 0ä“ d à!`c"8 _kì

g®Äôriü åÈ© 0¬: Ðe`"RF # P‘` u]Um _é Š «2ˆ=G ŽuìV` Æ ®uý HÍ1 KnÂ"®ò uü~e8 4 â+à ù}lv^^ÄÙÔ R!lo xš!DÓœ ã/y&'/Žîˆåoâ;Ìí_€ 11$Zm Âô^HÜ ŠÂä ÐK H Ìx‘Òõ• _lí;Må` Z áçȵ z äÎU< Íkž£úRtH Òv3G. µ "ü I1 ÂÏ# ïn'Ðõ %

Ù [¥Kaˆ™Ò« ] ÖŸ¢[P Œ »

¥YQ C PP*c 7È +Ý[âöï%ëÌ dmtI)êÌ \“4 iæ “ÆMMÒP£…À#nR£ Î {Edé C ú Ä$ï;Íǚ䢪s õÖ~>Ã*æº •J» ý

ë Ï “ï ó* P È‘ RÄù ÒZñÌH ” tÙ VÌyÄ\ºhÿâ Ž 6æÝN>SÛ i@Év¥ KÙ%,

BÇË} ën %ñ5 .xý¢ä}+ 8ê¢v Ö • Û0 öeo®èk CŸ æÙ &Zé i¦ ô-$4$º i@)–zž %®à’ º ˆ

Õ Ç'

Ô éñ> {Ÿ V ÇM

E\ÜP I% â¢ÒÀp,0,0 qÍÑg2 Jƒ¢UVPì[%g SÆËêXßx¬ l

<ÿ ã

Þp l ÁÀ Å€ÅÀÖ1ÐS€ 4 J (¢ÖŸX Z }Ë %2

3YD•?µ*oU~û žS Uþ̪ Uù « ò<B ZëGÔ h ùåþ ümVÚÌJ®äj™ ë{A v

« ë ó}Àzª 0ï! m¢ %n 3Ó”š ÚÊx

8Wk/xÿÌ á g8æk£wz fvÂ-6ãïs¥x «N ç i yÊ 2ô “AÌf ÉaÚ (xÔ]Ó•Ra æóiÆ iß Æ; w#“…úáÿPK c,3 PK XM word/_rels/document.xml.rels “MjÃ0 …OÐ;ˆÙ “6-%r6% mq Xã jKFš”úö 1µ

¢

-߈yïÓŒ ?üô

ûFëZ£ dI

uiT«k ŸÅññ ìŒF #:8ä û ì$ù ƒcÞD;

ÑðÆ + ì¥KÌ€ÚŸTÆö’ 5 dù%kä 4Ýq»ö€üÆ R b ð?Þ¦ªÚ ßMyéQÓ N 5’€«œŠYâÍ€ßgØÄdpHä ë Œ J a 2š

yîV£ K!ˆ§ úÒŸÑú{/ s) ñ u 4v ^ÅU âw1ã ”

í ?éà[ û ó'=çó Ožÿ PK j<, PK XM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK XM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK XM Content_Types].xmlµ”ËNÃ0 E € ˆ E ðX ò SgÒXõKö ÏäA U# D6‘í;sïÉÈòr bLÚ»B,ò ÈÐ)_j +Äçæuö DàJ0Þa!Î Äzu Üœ ¦Œ ]*DM ¥LªF

)

ˆ q ìPÞÍç RyGèhF X-Ÿ ƒ ì©;o¬

K ™È^N,v Í^þ¢ïèÊ

Y ’G4mMªuH á ' u ŠðU, ä_>–!z…)ñP É ñªOý€Ho`ÙV6•òGÍûŸœ Î Ç ZmÒøÊ{Âx= Ó ç l

Ž!ôò î` y}

b

Ú] Jþ‘ƒø ußi/A PŽ]ÂN òeûÚ PK uìäE PK XMøæÙ¢ word/header1.xmlPK XMó2,ßÎ G J word/_rels/header1.xml.relsPK XMÈþ z ß

a word/footer1.xmlPK XM þ b Ú word/numbering.xmlPK XM ö ê À

word/settings.xmlPK XMð g ó

word/fontTable.xmlPK XM€ù§à Ø ó word/styles.xmlPK XM> c,3 8 word/document.xmlPK XMj<, ª

word/_rels/document.xml.relsPK XM-hÏ

ý _rels/.relsPK XM!Z Û

ç word/theme/theme1.xmlPK XMuìäE V Content_Types].xmlPK ÖContact this candidate