Resume

Sign in

C W

Location:
Hurst, TX
Salary:
11
Posted:
November 24, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK º*M word/numbering.xmlí[KnÛ* =Aï`hŸècÙ ŒÈA E *( ô DÛDø HÊŽ{ îÚ;ô Ý (9I)Y’m9N%ÕE ƒÙ šá<’ó Ô< 3ƒ\ F Ë=v Ö ûë£S«#$ ÀŒÂÀZ@a ß Í 4!#ÈÕ Ž b@ÂÀšJ l[ SH€8f1 Ê9fœ ©^ùÄ ñQÈH $ !ŒäÂö §oå0, N 9Ä A!g e 2`ã1

aþ("x y !W,L 2 Ñæ «50 i ¦œÓ döÒ&f ãæq Ù" æ*Ï /'š3 Åœ…P e Z:KD ©‘À ¢Œ Í9 h “VG œûXÍ '-ƒZmd•

ë,déºA# øb{ E> ãcT«Š+ *J&,È6 á pY à6 0º t ÊbŽ&µÊ 0ာŠT4bÖu*år7 1\ Mþ

í=gI *w

ÚÚ t{Í î@0 ’ƒPÞ& ñö!R i6 Ï r!õ ë”Ke Ìd é5 c x K ï_¥ùcX 1 ç£ãÏ<} )_j,ÏïYêeŒ 7(=¥Ùœv9 ç kF¥H !B ë ä Í ºÕ ïÜ *R”Pìp@ ä zAÅ ÙªC /3’ý-

âkaõ Âr)ª6õù’ Mh™? V[Í ™mÐÎrVeÄÝfÄ5Œ &#žaD3Fº Í ñ

#š1Ò3ŒhÆHß0 Í 95Œ :#ö nü« ôêˆJC 5fĈJÝ 1¢R7FŒ Ô ucĈJÝ 1¢òõ i(*»ÿCT>ýø֔ŠÏÉò è$ûÿ“n L,Ó 1\ ø¬cÅâ îœÅmŸ 5Í ëûíRzÉ ŽTýÞÂy‘ÌŠi•ÆŠ#OàºU ýöôýgãKÅí r=îA µ8ãÞéé!'u *ªñ!W < C Óâ û݃þèìA 8ä=§ågçm$u ¢£ñ!ï ü éuÈ Z ò

o Óàë ß4øo#©¦Á7

Nõh ÓàëtÈMƒÿŸ š5ötý E ]þF íläV ;Ì ûB ;Ì_ L:ü PK h PK º8M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK º8M word/fontTable.xml¥•ßn 0 ÆŸ`ï`qŸ@ªmšPIµ¥Z5iëÅÒ>À 1`Õö ŽMXÞ~NŸ.¥ eW >Ÿßw ü 7 b{AN¢É¢Õ2 0 siÊ,z ø ø 1çÁä Ј ݬ?\7i Æ; Ê K5Ï¢Ê{ Æ ã•Ðà–h… b Á [*c

ôTÛ GmÁË TÒ â«$ù µ Ì¢šLÚ" ZrB X ’ öÒUÐ ßsÉ-òZ

ãOŽ1 z@ã*i]GÓsiA¬:Èþ MìµêÖ5vŠ[NÐ ÐêlÔ å–

çÂÓÛ Ø WÉ Å” þõì:Ñ M 9&ã Ô{/ƒw; jØÈ0

§¦4r–~Ê

^v 3æù ÞÊI) *_S È9 ^ ù æ ò'‘oÀì s^NŠó ) P è! î]'»J.â ÀŠ Vþ íŽ CÜ?Î WŸÞ ê ëöûÇšÔ€ á a– ¢ø…ò ç P!ÈrDy Z8v/ ö 5 V æÅ ÊÙ øüÍ5#â/A f Ø Ì É=z<il{Ð;Tck6X“ ˆ õ_PK u@ÄÊ o PK º8M word/styles.xmlí[ÉrÛ8 ý ù ï ËŠË 9e;•eÊc§,§æ8 û ò Ss™Óü‘/ó w*Ú KŽœƒÍnt xÝ K“yúìcˆ d QÒs[ M ħ "ÞûöîÅÁ ëp H 0% çÎ wŸ ýòtzÊÅ CîH{ÂOC çŽ ˆN

î ` ø! ‘Ê e! ò‘

!`ïÇÑ Oà ä!ŒÄ¬Ñn6»®qC{î ‘Sãâ D>£œ 29¥ƒ ò ùe-Ø"ýÆ&Ï ºÇ ƒXŽ >B ÞÂU IåÈ:™Ì Ä$Ä Ý4Z FˆãŽ ä\JŸÇÊÄc ÊEb È ò}Ú Ä J ïCÙ M»J'’bÁñ" UWÈc€ÍÊ£ +à™µ ÐBY\ð Ä % Š

ð* 0õßÃà H’9 .”Î O C Â4IùR‘m5

éÒ Þ ëy{Éè8JÓ Š [ÇË9h[ gr ÿ À

® Ù f Í“ú ÓÓ ù

ÉÁÛ Û8{Ú0êFÑ(*>Å âF©_ Ë>Ä,’$Œ Sñ äjdT ƒž{ â •(ˆ-åR ç@@ íøHÜ(îS –Ý

àa s}§$

ù - ë z©žÄ+ Ô Tv<Š NKy žz€Ãà XmÚ E•<Š£õ Âè:ÓÄ8Tâ+Däf ó øHÇ ”;Q«ÝT#ö ä œFçD?biz;ÆR Æ ºIL3iâ Î •\ò,“E«ÀØ®… ýÐ0žäP<ê® âQ Œb,[ Å£Z

Åö r íMäb§ ÅÎC£ØÉ£ØÙ Š

ñ Åã-C Û ( 7€b Åî– ØÜ ŠÍ

ë x < ó“Š, V šy 5þ rFVoâ;BA IAøá fê ELž Ï¥ÓW h I=

B%Σ)® à"n H ”p .åUGÞ( tk ÑÁ Æ…

fÚLÛ

9åçˆA_ÝØí8<qÅRõ9FC¢.äV-h kéX a]Mpnª¥0 5KÀ} TÒ 2©®áÔ ¥! j jFç É æý _þ ÿüÏý ?ÿûëëýç 7Œ f£sÂ+ èÑø S– DÿÄŠi •D”£ì Z l5» $:éQž ºM IP“üSp ÑðBøaXöa.1

ä ;èŸç ˆ/6Ö®êšSC uï $gŽ æróÆòC…¥D ÓÈIZ9ºY •Î6A

ï{ j!àç_ã uqË#œµÜ ?ï çáø w m €43 ðk íT:=Ô Æ I Kˆño vF£y •ãXßjžT ð 4œçC už“F~P dŠõ !ãЃLW\s{ö âå%êš:Z^ i§ò=YV"Ë Çªó PÀ” Fa Ù0%6Ûpº*Ÿöw%T»x Jšvwøt5 å*ªeB«– = öLx<LèÇA®®X ü {wt d H: =w ôà% Iaþ©çv 8ÔÛ1;Rs ZÑ:9Z ho 7R ø(H èâŒæ-V ?Vÿ s C` ºÌzb+A YU(ßùååœ!€

ŠƒåW–ŒíüE%…Õ¬ K/6 hi ÁìNÆ Ë J Jjõ ûl ^ºÛ …ÝÛs

n w* “òöšj ívÝ»«ª Y{ZìiñMZ\ªï ÉìZòá ” aÔŽÒ;7äGž> ð ùm è ŸÎc (>hÔ

'I€V 8ÈXè 5éª n¦úfz[ •µ R®x”«ô ù âN ‘ª©™ø# 'PÅ \6ÉèÊ…“¢ò w î’DÑ P1=v ¢MúÎ@Þ.GÛC¥ýþö

èò+õª *RQWPÙ:¦t <à©oî‘o ÜÛ öÇ Þ Œ)%ª Q®ßÅ:] à Y§ `òÏúæ –5}8 ÐyûZ

Ìçùçå “Xnž- ŠOè l' Tý _&ÙUjÌe‘£[ÌãKÚ`3»ß> ã§…Õ ñ h}(e ŸJ7 íí9s® 3õÇž ~]m ËlI[ô_ Š\ yL ÞYI Æš£aWÿ ɵΠ«ù 6~ X Hé“ÙäÛJùG_ÙßÒé A iØ Øý/-kàlïá\ Nû ?û PK \i

ñ âA PK º8M word/document.xmlí]ëvâ8

~íž“ K Ì wÓ {;s’™œÐsfÿ

å•dhæ à á<ÉJ l !Ý útÀºYV• *W• ÿù5dhD <º®ÔÏj D" û4 \W~ýòéô¢  ÈueBdåŸïÿöãøÊç^ ’H!ÝB$ Bïº ( _U«Ò

Hˆå I 3û\ XéK1 X “øÔãaŒ íQFÕ Ú ÕÚ ºrMœ Ô \ò 2U®x O=â b™û¦Un] í

« 0Ý É€Æ2k-\ 5 d Œ õ £ eåÆñ2wó kr, Ñ

Ü#RêÔÛ43o ^[b M y eº0{Ï QÞŒaŽ ò{Ÿé{»A MM d Ó‘4ëžö “ç ÀkŒg ~L ââ t-•ˆœ! iÂ

PY l Äïàh sfö K ó\K>Å Ã)“Ê Í K7À1™ 6x]kÿ ìÞ\§µÂ ¬ Vk ‘5ð^C` û ó

£ñ•FPÿéºRsŸŠKº%ìyâãó §[ÒÇ S

r ÅLb y c ïüBªíÄ£0_CBâŸÉW¥k w¥š%ßÓˆÈ ô1õù Ã#%8 ËŠ?ø EÅÍóÉ {Ää™ß xDYZ ‘ Z®d +ÅÃåÊ

: –m– 1!Ñ2…«Óç“ 3û”é\œ(ž õ Á"mÙ §™Oçà "Â5Ø#z e aÔ@`ã Œ m 42 1ƒäjØ's ûTHuo pÃïi¢h:& uó Éó_/K0Mº Jy@ Òu

¥ ô( ®Ü Š

Ku 7‘Ì˧C:wW:w-CÌX Çó %• C2 èqÆEž– nZú,µÑÈR:r>-Éi U Wl ÚiíFÝ0:ˆ Ä Èñ

j> Ä fî TP 3ªp+wC;»zÌ}¥µô ®š è à #õôItÞo:] ìów g

j kžñ â BW ÖŠµboZâ Ox¢ò¬>ýJüi&çÃ"ÝÜã ;ýoA}ós ; KôÝ ÍË ‘™äf«UËÛ6 ; Ž æ‘©AµÊ+š¬ jVçÚŸÍÕ?Ó ;r)ñ™8 ÏÙjÛ‘

Ü4V f d Èêxéßìꃖ

Z ž¢¦åøœ W Ñuªæ ºNå hW vï DÇ<ÛåÌêžôÅüüq^,‘õù… ÕB_F3 {– H© c!^ c oæ å â

Ìôk ÍÄxár*È

N”g)» æyJA öS 5V¥ÆË óþ•MðX IĈTÞßcý`?ao(yt ü Ÿ Úm ÒózӎẠp

p

p

p}0ÔX ®ÿÞ ÿã] qzyÑn– ¥ß J J J J 5Ö@i/ T* aŸ $Âïêÿ 2ãÝ(#f7 K ÙKx5ªSËxú ìã Xh X p`b yñ\,diû Rc

U O'SéÑ ý =ÞÉàjêæ®æ ñv Æ 7û7Ç[eÖž–Œ qA1Ó ËËóÖ Ä Ô[ vÚÈLòE bLÈwš

;P ï6 ò mß Ö ß2 ˆ#W =Ï”«ÖŸãË•oÿj š Ì Õ•èzcÇj GtIqhŠt£ À Ò EzŽ õÃ Æ Št7 C,&3z3 É@cØs á Œd[7’5 3 2å Hø 4à rAÍ ð‘ H

4D “O= bÁûfI! 0Ó dh&•âˆ Ý < H u F!Žt®Yø{ò¬Ñ õ öx & õÒ òÕ# Jïf ?G Ñßm9 ¬ìÚëÄÜ]¢

=j\ OLW{Œ Hr62 47É cLU€0’!eä •íó]Ãä M0 € µ5 ê L.`r ù{ª É%SÈ QÆ Î f Ð Ik ˦Í.

ûÎr 3[_Ä\ƒt£Þ®å çy‘vó"wR»Öži Í£ ålKX5 «æ~ª KÅsì ž

<mëÍæ€ài ¢~ ÔXÇ™LbÔ ÕÏOÑ£I ÔN_pv.n:« xn L@Qø ånËL y1 œñ】w9Œ k ëd. ®s@=‘xcp ÕA\ Ö ÄÅÎ ®J ÊQ =pEØQË E$Š’0ýAÙh~“R wçgiïÜóL+ 4ßóT[6Qßvsëwí ê»Õ}AŽ7Ç€€xÃÜùm=ÜŠ à<” ü ;ç©OÀSoÈS3ª{Ã~6ÃlúFŒxÊŒá !R OLô…<f C<Ì xô ö rAC¦ Ù™^éÿ¦ˆ D ºCÄ eð Sf–ƒ¥À{vÔ ÄZÃ-V é ÃÅ PŸÙÞqž Ji% ÃÆ7È ûÀ ¥µ ï

< ï ñ jÔj §è& _Hý õÐ&ØÑ hþîÆŽÞÅL« 7Rr bEöØ

ãø*

Möküvä

ñ`sl 0ÝZË\Ð sÁVÌ Û5yÌ ž-ã+£õ

ŒUbÆúÄ ããÔzê T ò ¦ §Ù ºÿ œ ÿ 6

Ie ùì ø¬Ä öàÌ ér]Å aÁt/t žétQN » æ*1s= Бá$Æ Y n]¢¥d K` 3Ò R3ÑÓ EZ ês À Xqu – Xq ðt ð þÆ h /

ãõ7vI¬ÎŒÇ õ fÎG§§ÚÉ\ýFå \ Y ã …w@bmZb}G €d9 Ér ÔXC æ! ñ ˆ£rAÃ~ ï ß _ùw {$BÚ U?óD’€3ÿ C n7£Î-m o ‘É+€"ø

E ýJE Ñl TAw•;GÌõë•Á7ÕÜÖ =Õ ¥é–_Ä>è #éê L ay…>$þ€ 5ž'èAC =ý åÐ^þ’î‘m ?

Ê U Ô%*-üÈp e+ê á XÚ sÝõ â'ÌdßÄ1§‘z n $xý ð ð ð ðºLx}k¢.yl Lz”QE5ô(Žb"4ã (0švºH™DØìë ™äˆF K Í ? 9 P ŒÈû Ÿ Ÿ`üÜ5Ä Q (Ù4”€ ÿ€à 3àõ_E ý) ˆñô þúãÏ d ÿ këÊ/xý7.Yê Ï,KÛ7É 0Ò 9 ÎJ P~ µƒõ,0óä3 1Uz ÔæŽ ?€ùU~Š là š !ñ òÝ pHÙ ÝÓ>A ÀD sàWcC;]B Áþ8Â

"6Ãè» y bC ÒØ- Õ $Ý Ïä Iºù€Ý t s ™è pF}<AfË Jd ë5& ïöI' ÝB Á & 3 3 3 s™ÐùFJ*•9Ä'Î h-¦jàµìØçÜwHÌýÄ3èz’ÆzéF4™2Œ{öä

w ò Ââ ÇhI£n -€c€c€c€ã2Áq~À¢Ô€*ûØâí ùa@Ä7;S Ë2’J£46§ ™M Q_ ú©iÍ žŽ8KB 7G#*xdôé lR ô+í•ûëú ÂµÓ î

©Ýså• ôovõ

Ÿ 9 6K œD+!Ý:Usè[§r Î

è>ÖUÎl%5 uCþW<ó /æç ób ¬Ï ú2ša]Ý H»•Ð3;é

™ËìÀ Nç Ì 9o2sÎ!&cÓ æ©ŸÉ =ñ G™ yª(.Èt

ã În Ç

VÞ ?Ö À À .ák Õ<@ÍÁÒ EmѺ M! k,rc [WaÖX<àIq ÅÆ d61ïŽ ’ ZÀ ÅÀ à fé[ íì Mkg{ ð #(fè g>º3 Ð^

3¦8 0ÛaÊó Òú" Z B' 5 Eîš Cÿ N^ Ÿ9øÌ Ág~ˆ¦ÑòûÔ QŸØ ˆÏB¬ WúL ôÎÅ@ p'y’F@¥ÁNØ…?E~î’O㥠ž DkñæI"4 Ê

ˆ;þÏ VjÎý;êõ Ä ˆ >6#>žˆŒ 6 VØÃ7S ANcL} 7$šR e úq cæÛÃ2 r@

o î ÒH

žîpKl ly ÜÜ Ä Žfi1Q 1 b Ä ˆ UÄÄgn¢sÝÖæúUÂË#y ö š í 3®0

P ;Ç 7Ñ z. uŽî

«Å

_¦Ð á ô

µaCÇžÌ

GÚ ý,"m;' 1#0 ˆ#W =Ï”«ÖŸãË•oÿje Ì ¥Ô m CS G&igS I

òµ x ¢u'î, Ìf”ž®UwÊè©úx kGv>Ì[9@ d.È\@v H™5dî ™

D–rS…wµ d ¬ o=s`7þí».Üz [ž Æý=Ñ €Z»Ð 0{ vÝ ) c<ðOd@Í Ñ_ <A î&Jm 'è

Á 9RvBÄ úØïS ’È œ ¥ô W ë ` Ý Í{ žà’kÈüM 42Ì*h QèƒàcÝ%yVFM

ŽmØ ©ÏÊ 6G€_ mö ZkH Ë®nêèÏO-wÁÂ

IDÓ

Ô áÈfb>¦!Æéqå.Jà.2Çë âŒu êrf ÎJ)K6 ï8È N¥3{ è óÕc%@Ÿæ*6Ç= .î @[0 o; +md úý Û Û Û 9 •ÄSÎõ4è 2ÐZ}ë"ÕÞÇFÃ7š ú&4xÀ¦wékËuå<Uþõ Qþ;UêÝ…SëÝU@ o^ ÜeŸs•]ºÖ NÂ/“ØhÀRa ¦K` >VÍ ý ýás/1ûI ÿ?PK åS PK º8M word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… óÄ éIëÍ

Ä7 Ø;RPd9 $ãêžZ ŸÕîñ

DdMµ lÊ õ šÓNìz E2 cöïRFÓ Õ1s ) 4.XÍi ôÚ é å*Ï_e z@yã)öµ W ªÑã ]Óô Î - ß ÓÅbòÔ EVpV ä ò>ÂÓ ôaÀ+ÃEšƒxY œ pšç⟠Œ Hµ_ .Ò D ÝÉ#œÆ? 83È O^þ PK Ý:ˆñ PK º8M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK º8M word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK º8M Content_Types].xmlµ“MNÃ0 …OÀ

"oQâ– B i ü, E9€ëLR

ÿÉ3)íí™$m U+ D6‘íçyï ÇY¬öÎf;Hh /Å •ñM ùƒÈ

Jq «åÍb}ˆ Å–(>J z

Na "xVê œ"ž¦FF¥ T òn6» :x O9u b x Zµ– §a ŠÑ ˆ ìeÏâ€ÙÍå/êv :ƒÉ E ÛïÁ x{ À*v ï 3ÉTð§ˆP FC të T¢7åØB~ TÉ^ óâx ÿˆìÌc

Î D<ÂË 'uR ߺ

$ _f åI!FÅ)ã/ƒŒ[&í,\ëF M _ Zmì•g9Ê' ÙÿíË PK tÒš PK º8M h word/numbering.xmlPK º8M ö ê word/settings.xmlPK º8M u@ÄÊ o word/fontTable.xmlPK º8M \i

ñ âA word/styles.xmlPK º8MåS S word/document.xmlPK º8M Ý:ˆñ word/_rels/document.xml.relsPK º8M-hÏ

a _rels/.relsPK º8M!Z Û

K! word/theme/theme1.xmlPK º8M tÒš º Content_Types].xmlPK BContact this candidate