Resume

Sign in

C, C++, Java,MS Office and outlook.

Location:
Bangalore, Karnataka, India
Posted:
November 21, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK M word/header*.xml¥•Ûn Ÿ ï€öÞ ¬ ªPp.j%ŠÔ

+i Uö Ù â ïbN

E úÂ#Ï0ßÿï0àÛ»7%£š£ Fç âš &t îW?Iä<h Òhž“#wänûí ÉJ QhÖ.S4'¥ 6 cGK®À å øð X VvE àÅ Â ãM’ü =Æä B õˆ 3 ß dæp ” aèÀ9º]ËÎÐJqíOŠ1r < íJaÝ@SKi X ú CÔJ 5vŽ Ch P j 2 rçBv GbšÌ æX8 œ( zÄ {q µ A» Ú 5

dš…“sŒt¥ßâ Á<ß [1k ËW8.ä ý K ÒÐWÎ~ ®a\fVÌZç

P iIÝ îlš\¬Ës –O âÿh h*; ûÍ Ú»'0ýþ5Àf lÃÛÏFM ^šì)'Iÿ!}jÇåur zÚñ TÒ PÙãY2 É, ïLì

ÔhÏß òÙ

ƒ

Z $në Ç ãñzüÌè Ó OÁË3 Ší?PK ÎW[ÿÍ i PK M word/numbering.xmlíZIŽÛ0 Aþ`ènkõ aä9d0A Ð - ÃE )yü rK®y[^ jõ2 táIPwW5 .w

ì»ûW G9ä 1 öÄ2F,B4 Œç§Çñ h 0£00 P Ëww Ÿfd ª )

F"eê H R•\3N€T <6 à/Y: I D+ ‘ÜšŽeÍŒš FÆ©_SŒ

9 l-

ˆÏÖk ÂúÑ x ä T–

M A©hØȵl*™4$ù !r ºMÚ¥[ÄÁFÝ3ÁU£

ãQÊY …PÑ *Ù2ÚV,(ZD # ölNB ¢-M Ž Dõ Ú

»

J}F+ øöí)À OQ' 1(”Ìx+Èk( pÙ àk 0

_`ô Ð bŽâNr>bŠ ˆ9 ;‘Š >YÛ:’Ë pÇ ÿ Û Î t'wï o = ŒÀi –j òKFF o #µLË œc•Bê V Që”K Ë .ŠÌeµL I \e CYe ð ñOa Åp] §_yñ@4R sG-õ Ÿ Ý YE Ù óê‘5lTmúº¢L™e ãaì[ óýÒalÏëe ç Óüü}é4Ž=ëe w 9 E/Óxƒ(M

i¦ƒ(ÍsûÙ A”6µúÙ óA”6 ƒ(mæÝj

–úO u ßj Õ~«ýVû ö[í û «ýVû ö[í Úoµßj íÝo=í Úoµßj Õ~«ýVûí-ü––>K 0݃1Í ò

Ì9

sÎÀÜÓ0 Ì;

óöaæÞ t– PK *Âxº æ# PK M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK M word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠšT vÀ ÇI¬Ú kì4ôö 4?P$” U”Œß Æã 7 ZE;AN¢ÉØj™ H Ž…4UÆÞ r L

ÈØ^8 É/ÖmZ¢ñ.

rãRÍ3V{oÓ8v Ü 0 X"iðᕪX m »à -xù.•ôûø2InX ÁŒ5dÒ Ð ýA’bYJ.ºG ) GÉ òF

ã c *ô€ÆÕÒºž¦çÒB î!» 6 Óª_ Ú)n A ÎB«£Q TXB.œ

_ ŽÅ J& ð€ SZøéÙw¢Aš sHÆ hð^ ïnh_ q#ã,œšÒÈ ô,ß hÿ»

1Ïïz+'¥ø T s ò=@Í!(ä[Q܃ÙÁ 梚 ç R! "ÐcHÝY'»JNâòRƒ # ú í cÜ æÐ ý «ëó = ïî M

è þ;’ Xœ ãîbÌ? PK m y Z PK M word/styles.xmlí ßnÚ0 ÆŸ`ï€rß TZu ÚMšºií®§CbˆUÇ l Êž~vþB ÑJ

êãœïs zqõ “Á

YÃsÇ ÓåÌúýtw6 R

0ŠfÖ IëêòÓÅz*Õ 9ÐùTNã`fEJñ©mË B1ÈsÆ Õ“

&bPz(–v â9ág 9(<Ç « í:ÎØÊeØÌJ æ g1 “l LÊ”- 8@ùO‘!ºøf),HbDUêh

Dô æ P UÓ“Q! úßM¬bR\ æ]ÜB k 1ÉŒÖL I©£ Ùd©8t: 4 eF %ìz ÓRÆ”FM ô> Þ9 Tªº‘Š M}Çs bÓ\ Às;ŸãNU\SÐY* eA " D T!@ Q,xFá

Ð ”Å sM)Ä WE*_µ C§V. pT©- S»,áU û m= ÃÑë ÜBàR C Ü¢ $DI3 ?E>ÌGéÏ

£J ÖS Æ3ëZ`Ðöëi º– BÑ5•åõ ux úAqÝ"r#ë1 tYÄ ýsÿÅ í =v Je9 8U!Ø< îç D Q,s

ôÝ y,“RëanËsÛm JtªÚp-ÏA ä‘qM§ …3ëÁ”lŠ&Ì2 I¦ £Â–f eÞijS^Áœ

é' é Ÿ^9xèàÒ~ _ “µ) e ƒaÆu h1[ ê,Í»-žoÞ3Büaë’\Ð ë

”µxµ PH ¦C 1+ž#ýŠÐ á;NûÞÛ¥c^éUyúN < ØV

ÍÝ Í}gØ qWlóBÙ©?å^ËSžÅŽÄèíÅè ãd Å€ &ÊÚóÌ ñ D'o€ ß _xÝIW ;8Çé§ ÓoÁé ÎÑ^œ£w Ó Kœ{ ø#qŽ â Tœ OX鮢Ñ/ Ñ s

ïp}ýy>j 5:

VßËõ \ßËõ \ßËõ \ßËõ \ßË}Ü^î1™«V^åÄ ‘yîAÌÞð? eQ híEíµô]ÞQ}W O§Þ§â/yù PK 6l ØU v

PK M word/document.xmlí\}rÚ8 ?ÁÞAÃÌî Å`CH` t Ýt“,

Í ýŒµ Cè_ Æ^` Ö“¬ä t ÊvÄb 3Æ’õôôÓOO Oòë7w!E 1áì b[õ

ær ñqåæãÛêQ Å 3 SÎà 2ƒ òæä ÓŽÇÝ ÀâNè W )£N 8 x LEú\ XªG1®…XÜ&QÕåa Jä¬æÔë J. W Á: ˆjH\ÁcîK Ã}Ÿ ߊ â)ùfIz ÊiŽ5 TéÀY JS‘A!dòµBLBZ 7 ž’ 'ðTUGH Œ¦\x‘à.Ä

íe‘s vý j ó OQa9ÏB“ 6 £É "hž ¥òÎAKE-

À"¦OQ$ º # Åì x <ï§ È“X "A r n ÐM$PîÞ Ål çdöÆO¢óŠ$ à Àá ñ jÖ® Ðe à ÒÆß&í àI {s i Z }ð< N!àD™À fú iGYPïú RÏ J Ô ú0pð0èº >N \ 3 K v a Ï o.g îd é0® L D¥¦ãÅ@ {mþ øš¢k

¬N.1 Iº”U- Ñ,C Ÿ • %E íÄJUej# 1ˆ TNÐ ^Z,*b ª® f ý ûà Ëþ ÅÙY c£ q 06 qK áôêýé úýæòôÚD«p`twû(¬§žgU œªÑ º Ð Ú ºÕfËD [» r Ä ŠÞá F/Έ Ô 4 ÜÃÝ w( j

ë« aVõÈi í& dUÑÏm»Ú ëNÛi Ì íÝ bBW ãÁ, A »E¢CT Å éérÊE ©m n ÌvúësÕ L þS ÚíVëè .ªž@ Òg^Üý À ÍZ£ :Û“ n

ÕrÐ £?Á•d ª æ { 6X f ЕšPqç^ æä Ì ÄóÚà Va à U 8‘< J IÁWº :ék fãÔCÑhå9?Ê Û Nà\)ªJ$9 % z #7#Á”È QÀÚ Ôx q Á

œ¥^ ôme_C"% J q ~Š€G ^M ¢RM t p ©þ P8 ú ù ¥ T€ LÉ'

ƒ Së?\@Ú SÔ+ öS êï Õî{ º 1E T O g3Í Û Ì ]šïuuo •Ý

à8VfÖ <D]ëÌ Z}K© ËQs Ì6 8hXG? tTñ{db H »^ c ÄpVˆ‘ÑâÌ `É 1 %Æžõ ]2p{ T s xiÝXgÜ

Æz=R àaIÀ”€NIÀ-. j ž ü* [9 V»ñ Ù LI s Û év Î&zùí}ñ«öï À;0_ 6 ÉÍÒ& õHvOÑO8Œ~AÝjï kd

\rö®Áß'"–Úg= y# éNt5 a KHoÇ @Äé Î@pŸP3 ßí£ ¬a£ ëªü-– ˆ/ŸÿŠÑ N ]èUö x¦h€oq vcšH…vI…mîuX¦ bÂ%a2A ž œ–4Ûâø+ á úRD«Ûµz«f ÛÎ^ í¬$Úöˆ6 ÿµQà öše í^(Y ~s6P2&œ-sì7UÊd IÖ+I =’uq¬:ÍUCö Àt YÖ/Y å[8ˆœ-HvÎ< Ù^“l í"%ÉÖÏ2 S Ï.$q6 g ÇÖrìBéžà1, ÇH ìßgcJâ` ùöÜsß Ô¬ Þ ç FAµ/~ý T•ÜX ó í? Î

@Àh g@2À aJÕ @c2 4Y",û ž§“ I‘ ÿG K ÎÐ-ãS

žê3ô ÿ‘šÔƒoâ UÇìÃÖFAeö‘i£ ÚÑ ÐÚ Fw_>ÿ ò Œl»f 6

* 4 •Ù§h ßlBU@§j t§mYC2fX I®hÔF ê%§Ý®n Ú ¦w CÚn6K vï1 e â éþÿ

Ï ö@\ƒ &eÌ…Åw; uVr ©2y r™æÑxøIÅ ªå Ž MýÖT o /\b]œ y xXnû Œƒ{ ™N… æ<]

ÕPçò ’ð£RLEÆ

8ÂR «V Î ø ïÉ?PK jÅç X PK M word/_rels/document.xml.rels ”MnÂ0 …OÐ;DÞ ' M è¢ ”E7 =À O~Š pûº ê"Ë7ö éIö W2Ø uµÑ) È s#j]¦ì{õ1š À h ÒhLÙ

[. æ_( üŽ«êÆ ÞD»”UDÍŒs W À…¦AíO

c ä

ä áöÒƒ-®<ƒL Ìfâ‘ «Cƒÿñ6EQçøfò BM7"xa4 `-Ñ RÖŽBïÆømˆñ c8Oú ž E ƒÄK€£î O Œ µÞt

jIf– p C ðã !Õtš$“ òï0Ì :_ÿ4“ ï »È/ƒ

ïIÇ}•=

™ j ÖwÒ ˆxH ò» Oç(OÃ ~õ PK Ÿ {r2 _ PK M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK M word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK M Content_Types].xmlµ”MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð ö DøO Cáö $4

V" ÈÎ yï 3Ê y &Ûc Ú»BÌò©ÈÐ) k )Äçêuò 2Jà4 ï G$ \ÜÌWÇ€”q £BT)…G)IUh r Ð Rúh!ñ6nd µ…

Ê»éô^*ï º4I XÌŸ IÙS j ìåÀb Ùìå úöNŸÁLN yDÓÖPU º š w ™XküW /ËZ öjg %ÿòQ è ñ¥Z“ ¦Ä«Sê Äô –meS) ÔütÈk $þ.8 JÝsvÍÈ_§v;»ÆÈëaŽ W,Ôn ƒÒÑॠhµQãKöZÁÚ BÐ : HÙþm ßPK 4ûí PK MÎW[ÿÍ i word/header1.xmlPK M*Âxº æ

word/numbering.xmlPK M ö ê ì word/settings.xmlPK M m y Z 0 word/fontTable.xmlPK M6l ØU v

é word/styles.xmlPK MjÅç X word/document.xmlPK MŸ {r2 _ Á word/_rels/document.xml.relsPK M-hÏ

_rels/.relsPK M!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK M 4ûí Content_Types].xmlPKContact this candidate