Resume

Sign in

Quality

Location:
Columbus, GA
Posted:
November 15, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ÛìRÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT

ÎÁJ * à»à; Ü»ÙV ‘f{ 7‘ú C2» ÚdÂdZëÛ D

ô83ÿü ëÍ9 Ô JV/ V+LŽ HƒÕo»çŃÞt 7ëW<€ÔL C.ª>¥bõ nÄ ¥ Œ©^zâ RG L ͪmï

_vènÒ© ÞjÞú¥V» Œ ë6 GŒ Ìõ åÀ ŠÕžÜK] DS «Ç\ æy«ëyÔ Áá cÄ$sJ<

& þw ä ïî?}ÓÄ í Ø ÿ ž MÆÒ} PK ÛìR r Ò Ì docProps/app.xmlUT

SAnÛ0 è ž S6Š¢0( Ó šÆˆ•øÌR+ D $cÄ}K _k Ñ¥T)t’Sxš ] g èÚd ÖI 22Ÿ t)U ‘Ûâüä#9Íß a «

X/Á% C Œ4Þ %¥N4Ðq7à ÂL¥mÇ ºª €3-î;Pž.Òô ª òÄL dP\îýkEK- ?wW êålÃkpù Ñ ËSF ÀÖ

\xl; QÄ>K… æŒ 7MOF + çm ºZ ÒôÂ#d[Á[X£Å â F v <Üö ËpþÞ/ ß!#

’ å Bc Ùs+ òd Æy ÿýùãÏï_ŒND ãº Ë ÒÉ âc{…ô- ë

/ àv »í= È_ 9ñø žy O{¢ Ö áê _~9 YíV7ŸÞ% JÌpdÿ a^ßÜ )ô 0Þî1 M 5\À“ G<Û"

%> iV Á. 1Û uÜ«j(Çšç 2 üXùF x . î /£q. Þ

0Ÿ/f ä ž qo qˆ/rúFù?PK ÛìRˈæÑ1 l docProps/core.xmlUT

ÍnÂ0 ï•ú ‘ï ã Ak shÅ Ôª7ËYÀjü#Û%ôíë @âÖãxf?ï ªÍöà 4zŽHQ¢ 0 ÔÛ9Z –ù Z û»ZX*Œƒ7g, Ág P{*ì íB c/v /bBGscœâ!J Å– o å á ã Û‘ˆNÈFŒHûãÚ h èà1) >g 8åo $ç"©døµp3: cúàå 캮è&) û'øóõå= šKí Aƒ - ƈC GÙ Â Æ µ ¬á ߪƒ ì Ϫ _Êú4Ú1 M [¢Ç çcòô Z"V• ÌËi^‘U9£dF' _ý=Wõg Š »‘ÿ €Ôÿéï0’Ú T ý PK ÛìR €j Ž á docProps/custom.xmlUT

Ž

Â0 EwÁ (ÙÛD 8;T ò^ þ AwÇËá Žî þ^¬ ÈahÄ®R¢€`ptajĵ? GÑµÛ $Œ Ø ù 3s¬¥$3ƒ Ê8db1ù óL“Dk šÅC` Wê ÍBŒ Œ_ øøê•ÿUŽhÞutëŸ1ûZ- í

PK ÛìR ¥:8 ô word/webSettings.xmlUT

ŽA

Â0 E w ÙÛT "¥MA P PÓi h2a& ñô tãÎåçóß uût x EßÈmQJ Þà`ýÔÈë¥Û d U ngˆ1 ,òÈsE œc •Rlfp= ÀçnDr}Ì‘&…ãh

œÐÜ

ø ve W K ó!Ï6 üÒÒ? 4 B ÌYÄ- žë bˆÖÙ tHGÂÄ@BéZýÈë7PK ÛìR

ŒáÌ word/fontTable.xmlUT

í MNÃ0 … HÜ!òžÆIËO pÝIc ÛÀí™Ä. ]7ìêH–ýæó É[¬>u À ¦dÙ Œ [ev%ûXWWwlµ XôEm Ç pƒ…+Yã}W )Ê À íÀP N

OW Km]+ Vî5 Ÿæœß ZáÉ

Õ! ÝúSºõÖm;g% Òlº

ý P -ãtI_ dk è“7«E :a,BFÌA %ã9 ø5íÃ7ãÓa'.ý 7 Á ßdù< Q }…Ví ‘Ð4$8 P Í‘9 §Ä¦…è6” ÕŽˆ=nxÉî9 ü©bAÉJ6 ~û •œ~ ® Lÿ*rì îó**Ù/f4'Ï0)…w ñßB Ç _ߟ ç OŠ1 pù

PK ÛìR žîõ word/document.xmlUT

í=Yrã8–ÿ 1w º#d (ÊÕv S TuTfå «§æ e’` leÌÇÜa. gÉ£ÌIæ e§7Ê øÃ’ o À[þú ë$F

Âòˆ¦' óÐ ’ú4ˆÒ “Á à

þvú ÿò «ã€úEBRŽàŽ4 AÈyv t”û!Ip~H3’ÂÉ9e æð Ù O“ óh Å _ Y á ÊÇГAÁÒãò Iä3šÓ9 Óù<òIùQÝÁÖy ºåu9dùÆ#Fb Mó0ÊòêiIÓ§ÁÉ zÈâ©I,’ ºî*[çm ÃW þ$V/º¢,È õIžÃÑ êäê Å#Vw¬3 oßY $ÁQºzLz ÿ«w »K ÉGÝL `q

4£ÁR fòßG&?Îù2&èêx ã“ÁGÌ U'Ä%y GâýæØ 1 Øçê®òZq[” â*2ç'ƒÑhl {æ ËùÏò)åkà*q1S£™Éc3ùÖÏÕ F^ùìÏêø4 fšË gqîGÑÉà (!9ú@®Ð'šàTŒ€àœŸå ~ðdx–æ Ü&ß ž ŠÁ @ÈnM€} Îi ðô9aådÙ

LŸ=»£Õ; ü þ ©ÇªY Õ‘g< U Ì9Ìàd` –Æñ 86ïáx ayáÁø ø6£ o^}:û Ö §U3NÓ 7NŸÆ”Uç_ 5àO]#Ol< !Üäë€d2Fr dpŠž?5» Ö §vzöó ÿ:ûðúͧ <kÕñ, øçJbs<6žÉ¥ß€è ü y

oóÝ

^Ëx 7gz. F5 è>M MLÃ Ëã Ïç fÐvûƒ 6`îqÍ0Gí ócHÒè MÁ Ö`m2L Ï ‘W'ÅÍö! p“šaz Îv=wòüA™F

ðF žYk-9í ó Q“‘ÖÙK“ö úç ÿÒd uæÏx3Š

kb:ÎÄÚ t£føvêìã ÄÏŸ§ýD m[–ix/ áuFÛF š’< q _â R PÓÀ

kÝ w Ý DÉs 8µ R È3öž& Çh Äc=ê ây

o “E> fqœ 8#(

N ÿ K ÿÌí Ê ôA.Ñ<

ßÇx–Ó àä Ãcã «(àáñȵ2þCH ÿ P$ Ç ÖÈt ‘aX?$9= žs R } Ñãø@-ª/Èq /È W- ã‘ š ò)eA } K}®5 ` æáÉ 1 Fì âhõi9â[õqMÄ 0Ñù Í£8– {2 ÅØ TGÄI!l Çâ ø (d. ŽÊ/ h

ò ŒÏ‘ÕuF å< È . Öû…ŒÎÅ"=MqŒÎ $ÁlÙ€]Gõ }ò4» ønƒ_o Èz DÖŽ ]»Î€; Ÿ¢‘5 PK#ÿQ` í F~ Ó e= qÐÚH ~ Šxøõ

úú… ôøú¥Á8k æm Z ÌrD®3Â"’ú œSôG Š(Í3â

)yˆ¦ È/ç$åñ å \ŠÁr

wú Hn ¦p ã4À 8 4Áàèù«

€&c4(`ê

Šãü ŠD Ýcô“ X(d> €Z 9Jh ÁA1æy”Fy ð)Ÿ K ø4 “À

àcl ÂÅ ¢9hE Ѐ õtÄ ( äHè& F

Fd 'y sFxÁR1 F~ \ÝÆÉ 0ÈÈÁ e

Ô 91 ù Õ® Ú5bNÏ/ÁöÊ Â RpŸ À^Y(VÝš»µM ç ^0 Ê ôáÕÒ Š hnÁºÆÓôÁÁ Å=à i<«>ó §¬æ êh] Õ qOï{§ÎÄëÊ;u ÎÊ5µÀ5 7t ÿœ )ÿ[ò ÿ¦ü/ ò «GþªåmÙ 9} “ëh “ïn ÜpÛóF1yþ V ÂqÊ"I§ˆ Qzù eÛœ '-ñâÄÐ +žØ™ z 'ÒŽ "q g ŸtgY €ý

Ü \Â À

l œõS1 áÝu"^L Ñò¥ ŒÛBˆ % Ø # B pb+ Ø

+ B -ñb+ÄØ=“üÛX ù ” ø r$V^ ë §aT r% Š \EB®"!W‘ «HHî8 µSÌmÙmaÆÐ Ù}ë£SÍn mÑÚXÓÚ3ò

Œg

u@j I 2H€8Á Êb ìHÙØ^[dæj2ÛµÝÔ7 œ Ø \P ÏÀeeËn ¬ e o ©¬Çk p ˆ »ï á8Š; 2Çl Ê MeÏP™æósò: Q,ÞÙ s 0Ç 3?Œ w õÆþŽì 9κRÈ ‘B¦å> èßÕ H Ëý&:TH µæf b ®üxBÊüiNæÁ<蕃î õiëåÐz Y 7e™Û Õ ~9ú1Ê9m S6ÁÙHdÖÅ7LÆ®ùd ÃÃÂV ùv æ«wÞ Ýü2 #Ë0Í ÙèùÙe]Ä ƒÇ

ŒÓ 1ð šT d9îF Œ/@Š ä_R `4¥,£L I7àÉq/œ _þï þ Q

C?ö 0U‘BÇk F¢ÈTˆ dVä;ë w7mâ

>D 91ÆMd§ yp¬al û"ƒ ÿ øà”‘àVÊ ù H®Ãä vü áT’ ž <dˆ. ˆÊÔø£À OƒçŠ òšà ÕÎ vnÆ:ô šG%õô4q)$qFDz ÐÚ T9I àë,&I b Üg8Câ f z«sX ødÍ

âôÛÚâ {šƒwdËõ5 $ È Åƒß œË ?™b)ÐQe0¢ ð ŠœTQ= ˆqóìÔ^L[e8Š äL–ûÍA üQD @1Ã9ü iÏâ dp

Ï»Qš£ bëÆcÍr»ÂrQîciꩬÚ; C”` k ceÌ šÌT*nˆÁ Œ ”R ÃœG8ú6;º#ÖjkïeìjÖê ¥7¥0 É,9N Ü @ ñ[6_å3 Ó$^–a JÏ À?(+žW UÕ :¢Ã R"ÆÛŠ5r$!:Š

EŠŽ¢EG Ñ‘äè(ztö ?Ñ M õÔ7òCâ .Ð sK ЕÏ$ ¦ä#é0uÄ 8Z" ƒ >Šo L0 "Ê.p

ÔšU”Š5 PBás Ç ºb‘ ÅûþÌsÊHFYgF~[Ѧc

ÒÏ• ;KP)@]T(¢ BÑÊ̈ò y“ú8¦Õÿ j ü¥ …4ç 8à F ÔÚzä“mø ça”eâ Ó Ë] ÐéIØ Û1&

£_ edLîG éè

ÃwCÐïÅÒ :K É q€KÑ 0üC ÌwY… ü’‘8ºÄCtöó! ]ÏhÄÉkÔN t,F/c1~Z MÐ Ïh 0 $Õ&QY~TXô«5Fµ YÕsME öv Ý Ê{ŒMmZöƒø^G Ì Ð\Ô âåP á mžM •q“”

ä€f$Ä ˆ2Á ݬB ]a– Ñ H æ Í o r ŒÛ b Ë õ =Îò<º a 7šD fÀäLÄé! äà úB, ~ÿUQ +B!º!òq[Ë ìÍ m’ iY*D”øG h3Ì} šùPÈR Ò"/ ÿý"ç4 ÔÏÈ f¢ ù ¦ Á ¬#ñ:vÚ¢<

è +ªü U{{U ~W-“J ?Æ‘Œp %‘ì £7 önƒa<Z ÔC

ìÎ:@ÙCk%ÓDÇ' S+ UåðÏæ

vyTe: í Xs) Ô%èw*"8åÜ“ qp_ˆ©+õ ÞWØß} gã}…ºÕÈ}ÙXh.¦ Ö

ì wzôNO_vzFý «þ?{V Å1 mÞY…§ï~Ñ– n 0Ý\aº•Vœ Ðá Z eOKź_ DZÞ}9û D« 96tØ . ÒÅ Š V4Š«S.w3 yW Sšfao- Ùk+"Ä

iÖÚ ÊØôµ ùJ+áKÑ &ЕuîvÝl« Ž«3_{Bôïi qÊnT àT* 1 dp OET ht a U ’ëáæ$ãñ © Ô 9(ÃŽ ÙÄjo z Å js§6«u9ŽGé žyî ’ M) M%ŒM% M%ŽM% M% M)‘M%’MmQ• UO ¦î’Åõ~Ô LÚ*[åêdq A 7 7Ü ÔqSß_$š ÙžÏ0Þ¢ÏàõÓgØ mÕ+uu ©Þ= »çz _»çã ®“ö–Ö3

à Äç%Ž–Ù

ø) æ …(Wó[f øÙÅ Ï ÀÐ A¬ #O ž

MÄ8Ñ O Ú3 «ç Ç Nrš oëÊ ™Ò òûŒrN“ò BZyUHp Œ8odJ Rªš’Nd ËŸU ™x x_@ýw,

J:ù q Š ž+v Zá Në&” ö gŽnT Ø1 2¢ºJ õLg8 m“ou 0 aõ §Å Õç Úú* {iï õËi Ø GÒ0 ÌÉÄ“Ž ò) h V XÆs5 v T" $

rK X¦k Cù Ï ñÔÀ9 '™º0V äI ìA Ki Mœ ð qÖIä qy ÙñHˆéÒëµ& Z7ß–Ø• Õj »âöÆeå Ægôºš â@ 8À Úw Ùìzv=… ƒîî ß ¬xÅ Ð\fÓ&-J2 Ý ðuú@?òwì^ø

N Ñ+ ƒ ,u

ßw é8 zEâ9P Õ© ÑŠC

^ZžÖé et u ob:«àÉþÓïÃ3 p Fa :*Šþ ¬}Ê ñ9ŠñŒÄy ¢ mdk;šè êj \Ö ªmJ< ï/f7Xô ÚÙ Þ Û î [Ëk1 Õ¥Nû–ÇØÓÈË]M 4 ò+'ºbjï õµƒà }Ý:íªfZmµ œè*® k s£` Ê òH"ÊÞ 1-òx _Ù

lýb QËØ[1 ì r

'ºÊÜÎ 7&Ll HV!q”D)fË ÒÀ: p Èç0

Éj fg õ…\ Ãôâ D™•5 GµU q¢ËZô%{ G vµ3 œq Âä ÀqFtŽ É-jl£Ù HŸ

áž Ù-J+ aŽ è£ÊÅ «ŒÒÒÓ nÎÊÝïŠUÚÊ®œè2 / Õm{DÖVû ÕFámEñÿª’È HÜ~Œ åÃP&š5à<'É,

H¢RÄ H¥ £B7áÀƒ9ðkn Ôw ôjKÀÙÝ…¥x BÔ{A{/ Û– ÚV OJ)O )OÉ)O *OI*O *OÊ*O + g uÜ^ H Û ÍÛ[¢o€ ¥Cß UëÓKGã V5m

A I àP N Nß GY ô žËq È®kgÓvRã;Ñ Ç

Fêö"

dªZ3 Ó€^œºh $7

4 ô~Ä ~ I Ô Í ÕöJç óí-,é Â~H@ µÎs?"©OöJ õdIà•XX …ïÞã Û@ºõ#ëô,Æ3œ`töo8É~x þ‘ !ËÀÂm 0QùZßyJû¥$ m ~,id

ê Z…k b¥ÂÏ $J£œ ûK ëi oËÉhÓÿœNµjÖþë~ù £Í•_M.’V~Zùí ÿ:e2Ò0F /r 5ÁAOÊïžÓ ÖCôK*$€Ö » ÛÖ,çx Ó {å :uÒÐ4ÚÞ Â

»qhËÄÐ YG –ÓrøÄ™ ºää ,ïÓÄ «'ŠçWÈX“ ^V €ž ˆ ö á<òQNçü

3 ü Ëd 6™èÇ"… ç

»0, O1£€jŒþŽÓ ÓiBWã èÊ5ígÒ•ñ(X ÞÐÕLVW• î Q‘§ kÆv âºìG e?4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.w

k4«r4.5_î .

yjN< Æ'u wŒ ÆøNp ÝE Ñ ÐC

FH R0;`ë}$…ïÏÕº h .Š í Lüº1 [

0 æYmG ¬JvÎÚ•ì<stSËnì 5Têª- g:Cx媢 14âÉp C VŸpZ Q î*Œ8é Ý&h kß Áz ]•Œ 7 oº \K

\A íŸfs1¥ê ê t20 ŒßíýýX ôûh Û8 ;DŒŒö áì="zãà[ 9~P åÄç%Q\œ W\ Œ,Kåò xÍ òH

Œq ä>L] ôi@Vm,Ä ÔƒÞc™Ý@30”\y7SÐ ßg”sšˆ TPå…!Á H:óF¦ÔW”ª lxyQpù òUÅ Ä+}Q ÔŒ ý ÎòUi‘

]UÆ•l j”éo Ï É

näÜ ö

ÿŽEA©Ž?FÜ ^.Ú< «ÇZFywyµÂR z‘öAƒeu^6m?ý PK ÛìR ì.üA ƒo word/styles.xmlUT

í Ý’ 6 Çï;Ówðp 1úàÃ;ñf6IwÒi “Ý$ ðš ƒ p Ém_ W§ïP

k£CœZÂ) Á ! ß9 ý €§Ï æáà Ÿ A 5ôD ~äÆ^ Ý µwwWg öìâ矞®ÎÓìKè§ V?JÏ“ 6Ë Åùp º3 î Oâ iœÌ Œí& Ãx:

\ÿeì.ç~”

® ÃÄ Œ T+[[µim 'Þ MYçæaÑÞÜ "í uÏ Ý þÔY YÊw 7I [î]<

Ö •Òäñ^ Š£,

¬Î Ô

v ÌÙè ýÕàm<w" •Ì.£t ï Ùe 8cíï þøç ?ù17Ý šw¦ Rñ ì_µGà å–`-f_ þX[8 sŸ8 H^ô«7Ö ç '1»æˆ"gÎOûì cíš“

ðã JlÀË, ]8Ìr ¬k3K U+eõª ª êGw]c g ¢ÊG ’8Üi¥Z Wf^ð v bY µóÆ”Ÿü$Z ÇEm~ˆ …Nt .ò£ w uë}ŠÏ~{Ë M YÚIÎn/ ø ûÜdkï

h2vn ]»º3fX7ó“º]uÀ ¥£ nÖn1àW¬ ºâf¢ dÎ$ôëWG ŸZ»h6

s ?Ï™ XÌÉ â -ù}]^ðëX£ù î@c 1 ;zþ+Úf'çVô§Ùá ð y+Ì/ x~x;Åù9ßà~ö

ÊOçí , xþ«Ã[* Ø õþ{Ûz_p p ðÃð “l

º É{pö ŒUBº §ÚŽI šÛEÞØd uXïîpã Í A œOü ñªß

Œ ƒ AúèÎ[ 7I 'Aöe]m4*jlKò øóàUày~Tô¬ ˪F3f 3?z ú^qöî ÑÔ¦

w™2 Bu <~è;ƒâG/ , &ËÌ N Ü <ª AÄ µˆVî ]òëø uëó 7~m~x ò§N ú ƒ> OoPxÎX3 +7Ï4HÒìuÞ MsNµÝG Îã Ì 0FbÆ `ìLÙ 1ÖˆŽµ

qÃÖ{âÍÄ 8nåÕL JgŒ,K? ÆDÌ cl =ãfÆTÌ

XAà@ôTx bÞF;ÞÌÁ*ÀÍQ n >Ò{ oÇÛ ó Úñ6 ÞfyÑ n Û D

Ë'®ÿ§À3g’–ÛZ'ÙÎ"NK 3YoÓ# j$6Õ ¥L§ K rê ÔÈ2‘tK! kEú qŒšý ÑL Êa[& H vLä@ p ö $bÈ H@2ŒÈ! i G3r 7Fô äý$ B ÇÈè#ÒÞˆ -ù Ȭ‘yÐ 9 Ý’h G Ç<@*ŽìvæQ ÞÑY Rf4j øÐÀý¬Ûü,

Hv ÞY = Ø ü £V í!

C eñÿs5ô È Ä NLIÿˆ¥%r 1Åm STEnX=òfä@bŠ zpÛ òKlvV•œ d £ÄVw¥_ N 2 â y!í!7C 2EÜ.S ºÕCn~# È Iw3Eãd A uäÓa ä w– L µ H_¬ëí ^Ôô® û ä ŸA k _ }0Êù5ýúÍŸLµ 4 I

ôÆCóŽœY;Î(

¬ŸÜV äß* ËŸ_m XÊ

#bpD¥?á.ƒ£bpT üWÃr á âá

ýÆ é KÌÇRÈÇè [ÌÇV Q Ä€F

Ù]àƒ yŒt•.Ô { AbZ©š k RY :A PÐH A ʈªÌÎ:1™!@N#•zº ÔÈT ܃ Ü èdtl Œ1 Ú Ù'8&@Ž"•z SÁÂÜ‘

2 _ VÆŠ ;V@Ob¥z HûùZÚ£0.

€û

:“ÁÉÙÜÜ Û V¬ÌU Õˆ OË?

©l^H S P Ø î<*i Ê +]k5 N €vÄ–l7Á

Øî@À•G «x Ž 4*ÑeÓ

a "– é® 0l ëŸ ôâ Q sd t( ÝJñä 4)‘ IU Q O–ä 4) ääù

ša aJlõâ£C

P®DºrU \©Ògü KQ Ð ÿ8Ëñ c/ Ê JÕ/ uhÊ Î#S] H •K•ª\Ká

åUafH KU ˪2

J–JW ëWBUÐ0 )kü@ï €:5P ÎÖÿÒ PK ÛìRý AŸÄ word/settings.xmlUT

UmoÚ0 þ>iÿ åó(/¥Ý •V[;Ö® UKû Ç€…í Î Œýú ã jŸ Ÿ Ëù kÕY

Ì8 œô“Ž0

i ãäéqÒý w I pŽPÛ Œ“

MjùRhf»Zr

s å S Ï% ÍOÒ8pœ, +Ó^ 1 @) qs@Í mqÑ

– à• Æõ ýþy …bŽò KYÚ Mÿo4" 1ÈúØ!ÖZEÝfÐ Ãq7€ÅÎñ–ô DàÂZª¬V1Aib «Þ 'PS™#Ãí^ Kº ? º IK œJ@WÜï Þ

bÎ*å Yž9(IºfôÑ ÃFvH{ƒ ÊpWÕwr/ÐPîµôeb“ò%CÆ À¬dœ k0 AÅO ð Ü5è © ᣠ8 œjFízãMY n #¬v £_f' îˆ9Ò” ¥Èœ_UVL NÙ *Wûžï£R§ Ù 0®&tŒŽö§®Ä8 f:GÉ:3ß äk5^Ÿãê 4 : tã"è ª *o…Ýî ˆ( š)5 š :jÚ Üq^XH[ÞˆyMìÖ:U3 ýtúÁÛà^ H •P/}ßËÀ7 ÀoTæ2HkÞ

7ÈÊ;Sˆýr

F£&bËz 4n*u« UžÅ€ ó*C/ã@FWûs AÖ »;x ïÛÑ£ þ:¦Ì,b

Ó}Ê Ú fÝg+Ù8YA þWèÛ KÝ3

3ÿ8ÅŒ•¥¬Ãä Á8Qr t ÇÑ®` ª7ùbØpÚ ®Þ0îëEêfÑbÈíéN#vÚb£ˆ Zì,bg-v s - 4;”4+šDqéñ9( QÜ ü?PóšŸ ž:þ Ý ®ªBP Àí É M 0uŽÐ~&qIM muÞŽ‘“8 ö8/VÒºL”4P â ®Fâ Üå_PK ÛìRŠï•\è word/theme/theme1.xmlUT

íYM ÛF ú Ý É r Kœ öÚI»ÙdÙuRr Ëciâ‘FÌŒwã[I(ôP

… ôRè- R H ü …”6-ù

}õakdÙòîâÐ fæ}Þ y fäë7 û

ZFåªe 8 H eÜï ®4 7>ýä:ÞV ñ ò@nã–á) n ¦t` Ë ð pÍ À'ÀÆgfÕ i` û eÜ CÐ?_}óöù Æ ƒ @ÉhÂaâÈ Eê v8®D?r*;L cÌZ ò“>y¬ Ä T Ð2¬ø sF ?¦p¦VpÑ8ôâO C

Ž«1 á æ,* úÖµÝ B« Ð" Ûívº ÅŽ {R)Àê f¥ D’FŸ< %v,Ûª jRk èV»Ý VAk 6 F}§º

ZÏ vÑÖöN§ÓX µ3h£ í]ÛjÔWBcz Ñ`\ F 3 œS 8» Ù dÓ*"3€©ÅwÂ*P«¢ÝÇ è A ?XÑ ©iHFØ º Ï ûû§/Ñ_/ ~ûìûDbL Ñ k Ç©%

Žœ h ZÆç! Í ß þõÝë èÝë §O^ >ùýôéÓÓ e z9 qà 庮Â)

æ zñæÇoÿüåY lGà ëSŸHt œ Cîƒ)% É@\ Ù 0Õ q€#l ª« êî 3\Bß&ù N• nM å :òÄDÑ Àžçç ûœ 6 ¥ ïE:è»6 Ür¥ÄD§?Äø L Nß LDÇ#93 vI@ ŠÖø øCJs~Ù§Žà’ zHQ ÓÒ-ìÓ Z M}ðï ÇQn/ 6geâvÉq É Y™ ÂrÛ

O öK-Â>Ó w òÊŒ8š

'ç0© \Â8ê ”eØ{bš3g C ,

§}6õó è q s®#vù ãa?,µ žŽùLŽ!50:àªT9žÏØh þÄÁÚ0z@ ºX-ºO]oy F+ CÍ… âÓà Ç\ Çì Zšt e

ýb?ép1 ÙÅ“à Ý ™ mä üßÛȺÂsÞæ‘õ

S Ä ý•W™ eìHM #c $ 3ìÁd<ˆAóKTèÁcz š $#

ä

?#ÁÕ TyG Af% çÊTŽ+QÈ%\éŒ Ax zšJæììÅA4 £ ÚçÃd ¦ Xˆç èéJ]tÍN g _» iñ• äLò+v ûŒòMÍ ˆ G j¢ fd xËŒ) HêÓ ûWzxHR W2

¢ÙE +µsoqsý k

lÕ6®ÀY ¬kP_§ Q l

ò#t úÚUÛ Æ ÎŸðè ÀVF% 37h ŽJ <CYÉo… f+¬3lENj( ÚÅÒKðñR Ÿ dæUíz oÓêÕš• Q=s1VÈhD µb& ¦k ¢ˆ8ò 'hÀ&â ƒAõ$j TB[¬Î JF=

è )J nñÍašˆ … N«fs Cñláõà\™ä •éi®0â 6Õ6h“}i“®§tà’P Æ `8ü Œ¢ˆm CÅ

=êô b TŠtC,úû%Rš ÏK ç UR^]O

R

5Vy Ú g¥ª fœgüÒ œ+/Ãäw@Ž ëGù߈ Å@Þ¬Pňd9 LjE šË ràö>–s`ÝÚÌA Ï9¬ ä ¦u ò®u íÎy Zå Tí

!B ¢è

:

Ë æçs a û r f43Å2`ÒA€ñû=efîkZÿÅ1^óOm ,ë}ûÇ^â û<Þ1 ÃÔ.™Éî.þyÌ €å.\f'L%ú/NAez¬ îÌþ w ÿ PK ÛìRßV+

ç f word/_rels/document.xml.relsUT

ËNÃ0 E Hüƒ5{â < ª:Ý JÝBø Db[ž)Ð Ç eyïxîœ o Ÿã Þ1Pï¬ "ËA 5®îm«àµÚÝ< Ú<ã 9 b“%

_KI¦ÃQSæ<ÚXi\ 5G ZéµyÓ-ÊUž?È f@y‘)öµ

ÕÉãœl 4 Á'gŽ#Zž !?ðð Ìq Š : È

3 ‘C¦ ÓX g Ò ùH K"ÑŸ3Ñ ot ( Ÿ LqÎz>Ìý’0 {“Ï:Ëo &º T~ PK ÛìR a

*L q Content_Types].xmlUT

µ”ËNÃ0 E HüCä-JÜ @ 5í Ç *Q>Àµ' Eü =}ý P) «í&R23 FkSgK Q Ñc Xé L^ò{6 ^_

& 1£f K6Gô œG9 #bá<XªT. ô fÜ

ù)fÀo E c“Á ƒ' Ä¢ÆìyMŸ[p€: ì mlX% Þ Z

:_Zu@Éw q ð

á(ªiù t ðF» ZA6 _… v®œ ç#§Áâï #⮪ ÊX ) 1S rO‘ PCwŠ=û

é kì L' W.( qSC<y M ñ%ÄH 67E iô *»ä ™ Lß/æó-<A©Ë;»OW1BÛ £Š &bZÃù•ºè

{ Úgÿd£mÌO8ßÞ Ã/PK

ÛìRÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT PK

ÛìR r Ò Ì docProps/app.xmlUT PK

ÛìRˈæÑ1 l docProps/core.xmlUT PK

ÛìR €j Ž á docProps/custom.xmlUT PK

ÛìR ¥:8 ô g word/webSettings.xmlUT PK

ÛìR

ŒáÌ Q word/fontTable.xmlUT PK

ÛìR žîõ Í word/document.xmlUT PK

ÛìR ì.üA ƒo word/styles.xmlUT PK

ÛìRý AŸÄ word/settings.xmlUT PK

ÛìRŠï•\è 3' word/theme/theme1.xmlUT PK

ÛìRßV+

ç f _- word/_rels/document.xml.relsUT PK

ÛìR a

*L q Content_Types].xmlUT PK n 0Contact this candidate