Resume

Sign in

AC Technician

Location:
National Colony, Punjab region, India
Posted:
November 13, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK Z ÈL word/numbering.xmlíšKnÛ* OÐ; Ú;zÛ * )Z E€¦ )Ú" @Rr .ºk =[ORJ äG`W RhÕ ÎüÿŒè! oï HHÌYl 7Ž5B ò Ul}{z Ϭ‘T€%€p bkƒ u7 w»ŽXN Hè 2¢0 R¥ È %L ò gˆéà’

ñœgcÈi ÕÆö gbmmxlå E[ 1ÅPpÉ ª”D Ä m Bt©[Kî9Ì)bªªh

Dt œÉ g q£ ºé`Ú ç>¢ É[g]ª% ¬õ>SR Zs‘d C ƒ £ëtØÀÒ¢Utiá fÓ µ6åt µµotíí¦UV» Ùí CŸñB yÝ b? õ î4ÅG Z¥rÑ ä5 0 B5 ä Âá3JÞ V€v “U§q>rJ0X @wC*/úe]çh\ ¦ C; U çÙn܃kÜöN ^fà5 s T @õ%§£ƒ L« R

Âú [Nµ¢ S ôZ H™dÏëËô œ êˆ 6ôç vý lV ZnÓ GQ>0Kt¬\Ž õu” ªnu â” v, Eý vߢåï ì A ž 7èùçïK{öÜI žýAFà Ízô 2 ºÅ = ƒÌFà 9ƒ“Af#túœÁé NûœÁÙ 1 .;ƒö hþI!ÏPÈPÈPÈPÈPÈPh0

ù B B B B B BƒQ(0 2 2 2 2 2 ŒB Ðÿ «èÃöÿ p€¢ƒ «ÌW2ï Ì;#óOËü3 à,8#

OË µù_PK û& PK Z ÈL word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK Z ÈL word/fontTable.xml¥”ÙNÃ0 E € ˆüÞ&E€PDŠX /ˆ j{¬ ÓРǥY,

á)Š çÜñø&gç ZEkAN¢ÉØbž H Ž 4eÆžŸnf§,r L

ÈØF8v <8kÒ wQ(7.Õ<c• 6 cÇ+ ÁÍÑ

Ä Iƒ TÆ hUÛ GmÁË © ßÄ IrÂZ f ˆ™–œÐaá ä¢}t 4ÆwWr ÖÂøwÇ

= q é© V

dýÛ!ÖZuû ;Æ-'hÂ]hµ3j rKÈ…saõz'öÄE2b€[D_1¦…Ïž é1Ûdì zïyðn öŽ 2Ì©1 ì ;ùB À y~¬ rTŠ Ê Ô r

W ò+0kèÃœ £â GÊ%” z ©ûÓÍ V`Å@+ÿG»%¬í _àâøo€Ã lÿ Q“ Ð!üW B LYÂ7Ê IPÑ¥ úIýfýIjá¢{ÑD ÁlwÄíÏxù PK Õ T&œ Î PK Z ÈL word/styles.xmlí\ër£6 ƒÇÿw 1 ešÝÙÍnêÎì Û&;ý-ƒ Ô MŸ 7s,9&)Î

Iß éè ÿüñ BB ö.ÇÓ Úx È» ÿ h <

8؃ ãgHÇ ?üôóÓ

ž

HG¬ G/\órl 1™PÓ . ï ÃÄ Ð gb Ú" Ï ]Ó ãÄ Ä»HL s‘I0Å À»

2aò/-AÚÔ ù ÍÐ…^ Õ8!ÐamÀ µ‘OSkî ÖX¦ ylêÄ£ë =ùmj xbd N\Ñ &–O )e©_âÌÌâTk 7‘•hÓ b iK\€ Ì FÉPV {Vw Zdjß‘= ÔiÓ 8ë Ú @ž« Gà™/ï£V*.Y d <Æ i œc,8Ø €Ö ð A&fë •œK–, î p j% ÜÚÀ {k rÖ~!8ô r7Ž Óy7 zjà s€ 6 À

€òKò $ ÉUôï {

=] j"t9 S Á'Š@!ÑþäÑ\© 7Iÿe €

]OS®h1m’4`Rn–_ ŠÊûÀdØòVî È ÝA XëËEzñGè 8©ÄO*É T f

f"xöYq ®0ßæV£¬_ Ëñ

W à Œ"”=à s^ S\wT j Lßñ”Vö£;G7-j wb Ÿ8« í8c4 Û

ß 4w_!+ ÿ Dé U ú7 [ ƒ<ù #ˆ–Ò+ÌNõˆÙ-d €uÃXiÍÜfBÞ–-g*4VU Æi9

£~n W g

y g *Šqš$Š Z gýBQW E] E Z s£h Q4 h P4 8 EqÞ3 u AqQ â¢g(j

PÔ (j2(Þ J}{ óR Â¥”

HíµjaˆÔ HmˆÔz3; ‘Ú ©õ Å!R;ûì<DjC 6DjC 6DjC 6DjC 6Dj} Ï ©åÁ Ñw 0AÁsš wLý

£» ttW ÄS*« QÞF:Ê;9œÕø ÑÞF:Ú{a4õÎÚ Á o#

õ Íj<ØÛèo#

ý 4šzg4_.

ÜHG Ö ÍW

ö 6W Þ Û@ e–Ñ[4ÛMæåÓ‘ @Lî HOGæ s ÉéÈ4%j *µÌÄ &iÚ"ú X ¬u'Ë£™c kË+ Z^“ A m eA OèÙÈ ÚÐûÁÚRÊüû JU$‘Vn ºìf ü…É È% FVá8m È $-ÓNÕžPCèªÜ™ ª ÿq£QC®x {ÞbÐL Ä;ä _+PÖªVY+•ÊZ

ÊR«,iÝœvâNh_ ªk R]ëA] Îo©Ò ã Ï þ âä XšJŠŒ 2£ P ª¦Ç«ª /^èn! ^Ã*,é}CôPëoð(ºë@P¦ uK ÒE L šam vâq” brhƒ¥« ÒeÅÈÃð Ò DC Ø8Ú J Î M xµs: ò Ì ÙIÌ–

m=-; `šÐË X ÖOH,%5Ò«w WWD þvè5v«éÖª£ L `…Uo ÂÚHä¬#‘3EDÎþGDJRdt ÈPD‘ñª)ê ÄyG çŠHœ Ä º1Û-*!qÃl lù4ßHË¢#-

E,zLKÇ‘s â–

nùvˆ;ÍâY#k«Ž ê1k=_ µgn ˆ u ™{õ >Ñ `Kb£{eIÍmD

–2 óSZ lºœ-ç 7>~gË-‘•y™Ç ` rÞr RÌcº)Ù’ÊôvY6 B§ç'Tõc@…Þi…_™ 'õü:ð«ëÛ€"*ä“ÙÈò»1*àmÝ Ù Ø•ÆÿÚ e ¥®X

c ÖË!ÉW§ q‘ ætF ŸÈo kíI 4Xº ŽÝEü=ÄAõÌJœ*êX íÃÈRÓÞ E ë Á / gÌè^Ùé2GC=pg H,§Ä“ˆU•º uêÊW $ Y£ M6 üÏV<ÔpÀ

%€åÝ

ŸÈùq èû É š5Œ þ+xq 3ÙÛ þ ÛJ MÍ(ôø. wlŽ[Ï¢ v#èÞN õ ¥V

ò‘

Z PÍ« 7 ïþ€;H gŠ $2#û d§ Y ùž !ì S kF

&éVžptÉ Ts

R1Û« Süè© âÏ ?ˆÏ óœQýAãN ÎN

ª cgH~ $ëS ž»? spŽ a éò Ë2}21 lÊ

s[z^ÍO5 qà1 ËMWz fŽ¢ÜC Í»ï ä

+Øx2MêhšŠÓ0{ wÂe

gÓ {^Fv6 ˆ ©uø,D™Ç Ó` Ê#$Á' ÝgeièCBM ü@Æ

}õ¬Úá™äu IÁapæ!î06SàU Í<Á= ™I3ë fŠÉ 5 h, p «ûeYŽ* Úô x Û•ãJ»Ø £bH “úî äÝ \T N *3øJÜSå éqH ø o T’Ò £Ï¥NJcx* ÃR ET y Nn ö Ϻ ù :Ø À Í ÞÐýq •

‘rñaC_Õ ©y– ò œ,O !ñêiJò{ÈRïø z3êt âžù ÓÞê+ a a aÇ þ PK BÆ» ž n PK Z ÈL word/document.xmlí]Ûvâ8 ý ù -žª T BHV§zHHu Î¥ûYØ «"KnI ¦Ÿæ7æm e>e d$_ D Q tŽ £ï ø3 ÀŒ^”œãJ ê2 ÓÞEééñóQ Ôƒ QtQ "QúáÓß œ{Ì D%P)Pq _Êð ŽYˆ ºÙe<€R]ò^9€ü9

Pâ &X ËÕJ¥QJ“a ¥ˆÓó4 œ Ö•:Ê9ëv Ò, Ï“o 9Î Ì Qe`Tø8 YjÁº H ÙKô ’=7 óäæq8PÍ ã^È™ P íäæ(E u £ yŠ0 gV’ b:JFƒc& QÞÇ*ï Òâ Æ/2®

Aò $ õ w8äÃùRÀ5ês2~ˆs x& KF Èu’p}Èe– Y' ÂÜgä]AÚ #0{ \pžIÉà Ça0 ©X©e Ê qj ¥ö#gQ8 Ô&$Ð9Y- j–À'E

æ

õw çŠA û R%ý”Ò 6"ó wóA mÔ… ‘

îÜñ B o Ð w ºªšTdØ•HGÕ ¬å Z ]ÜGD ÀH RYGs •èO Aò0J uÙ“ûßÜ,ÀU” x Ê“<ùg [è,… ñEé

% Xç助K …l § ý TÊå4éòèµø ú\PïÓµ Ž ºÏYyg Æež 24®•NVUNr-þÊ ªÍ,äJÌ qI¦ê <*rÜÅÆ

«š,äH ÞG¥Oà• NA&é F

FY€æ Ö¬Ö«ˆsìF$

@ Kˆ V ÉH#ß jq6@- z:?ÜóU Žœ“Z% å

7KQ9dé uÿ[ë <Ü Û7 >ÝL î ó\Ö®S-º -g[q® ê

Ú«þ ]ïM– ñÅ7[§ lyžº I x ãÞq{ FUÜÕ ¥Òs $ ì œ€K( ú à ö ÿ ~yöÕ £[4 ªb >8Ž ™“ï 2 éš é}Äm DvGlö•u0AàV ïasÙßÏ pvê4 ªúú ÿ jU ©n é Q y~ ò õ[xø Ÿ6 ÿèéÊÑ 5 Eôdc

/A]U Ójü i/žRÑ ï/Ç• M<k Ø ÁÞÑØßæ_B ÀáÔÂÁÂa ¦…îàð oöfíÔ ÀžM ö ðV j aØaÒ o Ë ãYX7þÌ

g–öËþÿÆúñqÏ'z gÔæã¬63+ Kç r%î#àBŽ ?èY V!í KˆØ Y Ý ÙZÊ }Ìå EµFüX s! Ä s ŠVíqÞ¬E HˆÅ@m>j_ ¥ t P !S9v Ã" À7¦DÅÇ® BÎúØËØ x

ãõ, Å # FOó~ I ªT ŠÁ{ â âÕœÇ&ÊÈ•%ì éšÛ9FÜá Ó…M (ÎCü•þˆ §8m MŒùžTÌ'Y ïYž Øò$ ä !šçáòøý ïÅDNHŠãìQ È Ò>ö§/8p= üª0 »ØM–ö kæe“Ý ™ƒÅkK – wE E / Î! 4

’û ôÉLKª{7^ VK_s ÁŠÒk¢ÔAJ @yåj™ñ^ë Ë…Ï9$á3 ƒüI c TÃÞè}- ò0” P ä .W wÇà’Aî !Ð

èiå ZqN>ª?§ vµNÅÚþS ÙÀíŒ_ûˆË–ŠAG @ºJmßWq РЪ¬FºS ôwÆŸÁõŸ!â i EÕHI ß IØ Áœ'ûµ óeû4

DÍ bw€ha ® õ 6Y ÐF bõý uõ JÚ¢:XÏä ™ðÜz cõÚM赧 ôÚt î u\ è tÜ ïL8à-SÛš 00TB¢RÒ 0¥ ?ø ä ÃC^OäœX $nI 0Lö # Š QXÁº9CHµ

R= jIÕÎþ¬ žœ¢ TGœúDñ Ê5<4 `N-ÁX c(Á,Ð? Dˆn/ ùwL £ ìËã"pMÓr å f Ö0š £lûÓëæ«D3ü£w_ô Ù BHT @B€€ YgéöUË:–u,ë Å:ÓZ "È øJ”b–1ÒRÓz ÍX Ø YŒøa9 Ì ÈÇ û É.æZ îÖ g% ¢ü 9¢=é ÈfSû éIÂŽH §øB] LŒ ï”ÇOÚŧ…â«"LµOí Ï £d+ÛF ìf–<P øX hP>% 1Zš yýuÌ q YNºYPœ"â ð Î,Ýí ) ÅœðÛN}ë»ú6e Ø&)n Ê P4

.

Õ+þ a ™ µ» b{ˆÆID=íÃFŸD qd¢úp ™ Êkƒí‘, ô@ýä• Nê <Ðt64ž Û@ikîy \þßAÌÛ,nW%Ë q€”Œ ê úlyÃòF xà qà ö Ǻ 6 àF{ÀƒÚç© ã jåàäý

¬+ B þ•Ïac Ç XF ’

Ò ãKŽ 09'}t[¥ 0 c‘ #i"I8–$,IX’x e DºG “ñºtO;Îíê“Ð 5Qàsž¦ºIß

a» Ë XþU ? œmFq vÁ !

Nb§tHH#WÎUë 8@ è ïY i à Ác âqöÎ,ÔÞe t :Š x(ÈjÚN f Ú•à& è NtHëwÎ5¦Þ r ÃY Zè2sNMªÌûÒ è–ºÏ\£7- ?œ<Úç’jݬ ŠÀ c É Õ^ º øs ] í vJ

Åè LâDð Æ uzµOW à= NVwâ

ÂÒ•¥+KWFÓÕ-’@D 9ž

Ÿ®Ÿ D®OUi{&z îÄë å0Ëa–ÃŒæ G ûˆhß9 dÝ Mwˆ xkWêuþ í=»8d}ç»' kÛrV Þô æ'Éhhâ ój y\™ü4ò!dÿf3Š€ Mœ N 0Þ Ñg(}Äÿ

@a€þûŸÅÿ GÉ W¦T©Gä

¥ ™8Bm[8[8k83 Âxÿ~ á Á ºê! Á{mÁ{ÀàU*I ÏÓÛ¦Sæ Gú "^H ÿ Dý£à ö0… …<ºÄß R ÔçÃÓñÝñw Zoœ6ªf Vý Ïh £MéÝ Sݵ”lzÙK[û}e]ÐÁ\ú/

g2Áʺ Ù çTœ y M#©\Ù ªYùÝOöæÕ7Ž

çìlo*gå o V1gÀbW íähÙ0c<Ø IÆô èð æ t

ê ƒú+äXj§ ÊH n O4€œcä™ fÖrîÓµ`ÞK0 Á Ï”

2Sà Ã1

ÿ Ï ù ®i `áÇKÇž æZ1À ÝÅ s[y mÙÙÒBƒƒ1̬ ú2u– åð• PÖ} ÿ7ú

ñ9hU¥n j- Ã Úc tï a ïu FO F.Q f:&ª5v šï t €

3ßx

e+ŸÝÌ d3K5i… ng™Ð t Ùz

Ng XÒ ÙõC1tÊíVùjN ßÃÛÆ

ð G !ðâ Ò 2> vX ©àx ˆoñ Å :HH V! ÆÖ Š Oqä 0P ïÇ *ÑM eÌÓñôïɃjv5/y¥”ü Ç R&.ÇX™ LÑ’…X u¢ u+æº{ v KÅîKx #S[

_ó ¬ŸšçO À Ù ÒŸ š Zþwn Å« Zk QsΚ :3Äœ â Øiš Ÿ o[ O &š". TX©XÏ ö peeÁÊÂ;ÈÂZ2c¦…ldápæê{£VýÂTm Lž { ºÆ U f ©Ó ßÎY¦Ú P . ÕÇ

™âRH Ž/ {Av K 3n3 3ÕÈUSØ» Ça OBB.Ó¦, KYÖ {Ãø ÇÜ(@T~ú?PK Fÿ Dø xæ PK Z ÈL word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yï 1ëÍ

Ä7 Ø;RPd9 $ãêžZ ŸÕîñ

DdMµ lÊ õ šÓLìz E

cöïRFÓ Õ1s ) 4.XÍI Vzm t r•ç 2L3 É ûZAØ O ªÑã ]Óô Î - ß ôaÀ ªC ¬àbe)

ä}ˆÕ ÓïÆ+ÃÙ™CxY Ç Wÿ d=

í CÚøJp æ Š%!8ÍNîà$ÿÌâÌ oŽ ü PK J »ð PK Z ÈL

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK Z ÈL word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK Z ÈL Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; cÙy3ï}vìñtã] ÆL6 J Ê *0 XÛ Ôçìuð

b 5 R[$5 ÜŒgÛ THs J-™Ó£Öd–è Ê 0ˆÒÄì e ù ê»áð õP“ñ36 r\<í Ö• ”œ5ÀÂ¥ÅL w íZÿ o

ê# Á Ìèº ZÚD Ç ¢R ð.'“m ÿŠˆMc

ÖÑ ß1 )GƒDr Þ• Ì2Û§~@æ7ðb«ÛJ}PËý&/ Àò_ðt\'íÆÑ%# í:¬ü ÌOsôòU!zŃ

§Aú’kr o

ž» vÕøF f0wgîD/ t Ú'?PK 0 PK Z ÈL û word/numbering.xmlPK Z ÈL ö ê ç word/settings.xmlPK Z ÈLÕ T&œ Î word/fontTable.xmlPK Z ÈLBÆ» ž n word/styles.xmlPK Z ÈLFÿ Dø xæ â word/document.xmlPK Z ÈLJ »ð

word/_rels/document.xml.relsPK Z ÈL-hÏ

S _rels/.relsPK Z ÈL!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK Z ÈL 0 Content_Types].xmlPK BContact this candidate