Resume

Sign in

Senior Receptionist and Administrative Support Professional

Location:
Greenport, New York, United States
Salary:
38,000
Posted:
November 11, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK VM word/header*.xml¥•Ûn Ÿ ï€öÞ ¢*ªPp.ê&ªÔ

+i À*{Òì ñÛw1 Çv â

<à ÿ Àoï^•Œ ŽN “t ˆkj ÐeNþý _ý ‘ó H£yNöÜ‘»Í Û6« F Y»LÑœTÞÛ,Ž

6–ëP, *ðá íŠ eÁ g!…ßÇWIrC ŒÉI g

ßµd¦( åC ;pŽnß 5 V\ûƒbŒ\ F»JX7ÒÔRZ(V# ùè ’ãu £Æ Úp'”ì…ZƒÌ¢ Ü ÝöÅ &3 Ø!¦Ž9 N5G'

ž0Ý^œ &íuÐ v@

rœ…“sŒô¥?â Á<ßö[1k Ï Ë 8-ä ý K ÒÐ Î~ n`ZfVÎZç3 P" ã’ºOÝÙ49[ §,?ÒÊ Ñ ÐÔö î KhožÀôûç W#` Þ~6j ðÒd 9I R ËÔã– PKÿNe 'Éô: €ð Ù _

v íù« A>Y aP Ó@g Ä]

w b ç@§v â!xy ö ïðO ù PK êfÎ i PK VM word/footer1.xml¥•ÝN«@ ÇŸà Ùû 0jNˆÔ

žó ã ÀÆýÊì öí]Ê m AìE' a~ÿÿ Z®UJâuD ¦ Î *Ròÿßýê/ Њ¥dÏ, Ýü i’Üaà •M$MIéœIÂÐÒ’I km òÅ\£ ç b JÀ Ê å »}x E Çè”T œ¢ :wmK¢óœSÖ çèv-[M+É È M.¥ùb9@êï QK1\ 9j Bãï P£13 ) Ög ]q$ÆÑŒ ˆ cŽ…cÍÁ ®FL» ' Q{íµû

PÓA¦YX1ÇHWzâ w

æù ßðY[ Bð]®Âq! h è €XB š ì T

ã2gŬu>!e

9-©ýÑ uy)Á VüŽö€º2Óº_. }z ã«Ÿ . ÀÆ ýLÐ$þ ê? Om™8OîÎSÏ[–C%Ü •

%ãËÄ Âc6d ï; ;l ÕÊ wW x1@ý <¦ Ö Û:îÐÇp 3úÅ ŽíôÄCpâH*ì+mì ßþŸbó PK fO íÌ i PK VM word/numbering.xmlí]Ënã6 ý þƒ }"Y– 1Æ 3HÑ¢ Èô h áC %{ò

]t n»ê¢ŸÕ ò ÖH îJ0É{HžÜ\ò É» _ í TDð™Ó õœ æ ˆ _Îœ_>?ÞLœžJ Ïœg¬œ ß ÛLyÊæXêq=

ÁÕ”…3g•$ñÔuU  ©[ c®; B2”è ré2$ ñM(XŒ 2'”$Ï®ïy#g #fN*ùt qÃH

™ŠÅ x ("d y ! E 2Ì“ FWbª Z‘X hìR4Ý *@Öç6 f ëÌ I Ñ<3º h#d K b¥tëÇmg Ø j A” u–p<g a ì8 *ç ÕsïHË ö Ùs h …l»~"s äóËU

ø<Œ I ,>AÐQI*Ë ô *Â/8ú€ø •É -k¥ó RDÐR" OReô“í{'éò B1Þ£-_ ö i O à ƒßÀþÐ À/ îu

Ds•H &ŸRÖ;úôC i î"ú1s E S™è 5¢Ù ~[L YÙ8O)ÅÉ G ~Æ_Ë® þø lÿ1,Z)^ì Ç?ËìAx û æ™3öuQßLWˆ/óª> yÙX ,w GÁ •íC… ÌœO ÄUïé™Í U J *:0RɃ õÀÕ bæ«V Qú ÅªØ m Sò@É’ Ì …)áx ånNÆ) ýkpý oÒy _Aª R ÿÛ Ô xË Z©

ý yR (

A+eÁï :Oö+H

R üa W :j¥,ø“î `

”…q+eaà éƒmÒJYÐ -RÝ#eñ à Ùñ

r ä È

;H yÑ © #@FØA*Ȉ H r Ê… er!-Ð øf ô_ »R îæ* ä? »v î¦ ií£Ép7W gZíòe «ÜÅŒ3- 4S Ú

fªÀUn Æ™6 7S ®rì gÚ( V 0<o ËÎÛ åóƒm

m ß

è Ù`çu T óà[

l I5”

CËd Ø `ó Íg^ Àæ l r7 Ù #ËÎ ç g#©`çÁ ðì l; íì ì9 çºJª \ ƒ @.ØA*È

v

r ä

\hC.L,“

ð6 ÞæÃÛ óò oóám> Í/wÓÚÛü;ËÎ Ï =g#©`Ï =g ©`Ï =g ©`Ï = UR_Ê žË ~ø þ 4à Ûn>òE _

æŸ T

Î ÕaÁ™ auØðLØ :lt&l\

6> 6© œ s þÛÍý PK (C

3g PK VM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK VM word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …O ; ÜÛ’ƒ ( ÈAÛ Ù YÔÉ Æ 9Ä âÛ Žõ“:n œ™ï

O }6ší%y…6ç«eÊ™

e«œ?=þ\ åÌ h 2ç éùíúê¦ÍJ Á Xn}fDÎë ÔÒ€_¢“6 K J Юq

ÆAP[¥U8$ iú…w ÌyC6ë

£ Ç2 K2,K%d é+hŠî©ä Ec

Š I

{@ëkå O3si1X ý 7ºÏkÝ µ waôI E ÞÇÝ»Sp ®Ò Š)-ü©Ùwb@Ù stÆ hÐ^Fính ñ ã, žÒÈ)ôKm èð

1Ï õNMrñ !V… CÎAˆ (ô = Qìdñ ì 3 Õ$;Ÿ‘

Mê?t «ôÌ. œ iÕÿÑî 7ÚýÓ Ú ?põùc€ë îÞ?Öf L4ÿ Œ TÀ“w‘o @ ï ÄîoÑ

û ÊHÏ dË Ãƒõ

/I mb Û Ì µ?æ$Ý PK é cT õ PK VM word/styles.xmlíVíNÛ0 C•ÿ 4 *Ê Äm, Û –îéç IS”µ‘è6 Oêkßs Oâsõñ5&ƒ 3 Ž5@4`!¦ó õóùîäÒ H 4 Â(šX c©V É Î§r RŠ m[ ŠAž2Ž žœ1 ƒÒC1 c / ? XÌAa ¬V ë8#«€a + t\@œÄ8 L ™JSÆl6à * e èR7O eA #ª Š @D À Œ0 %Z /šžŒJ Å[ XÄ \ ä]ª… –ú0b’ Z2 rÁ $¥ŽÞæ“ âÐé@`

Qeti ^ ì$ L+ T

ªö A 7 æB’. äS Ø VÛ]À næsÜIÅ

Q r ˆ J aÁ

o€. s8ï$ç Rˆa. ^ TþÑÉ p F v/X r öAÛx ç à– ú à Í !J¦CñC Ãb”> Ðù`9^€Ö7 e Óv3 7GùâÍ U7û ë jÅõKÈA çÇõ ú N¬Çô I

óLý©Ïö@!Fe 4_” ÌR á ø Õ ŸÓH'ülåà C•öM A ^KÛÀQ>1 ¦ Ë ßi9 Ыj óü ^ â K

À4ü€© ìêqÉ!ÀÙùÂL!}

]'íØGúýÒÛð. !Ñ©O Ñ H ª3Ý ßDþU Ë2r#ë

íC£»“F i ¬ x6:œÅ Ñ6 yì@ Ïv xv\,º=hÑmÑ¢Û zïÍ¢WgÑë E …E Ïw x~d,º= è èöÀâh cÑé E§…Eç Ÿ Ò aëêÏ¢ÿÞí Ѣ ƒThœÚߪ ãÔŒS3NíhnGãÔŒS S{ ÛÙ85ãÔŒS3NÍ85ãÔŒS3NÍ8µc ûwjÓÄW V Gu t œÅ

£*E î s iv kC R}’ jÁè • YYo ÑkÀ el”ýú S; oîG éŠ Ê'9 úÏ4Í bËÏ@Ã)þ… Û(WÜ0 {Å

"ä 䈌ëùåÄrN ÃÈ»

_

– š© ~8<o]á3¥Xü ÀóèM »Þ”]mØèßèßèßèßèÿ ùO^ÿ PK ñ ÅÉž É+ PK VM word/document.xmlí]ÛrÛ –ý ù ”Ÿº«lË’/I NúŒb'

Ÿ tO?B$$b l š ?œ/™ AR–d'Q+ DŠÛ©Šx Ilìµ6n

ÿü C¬ØX +uòz ÃD èP Ÿ? Û{ ìãIÈ•NÄë ÿúå?þy ê Eâ ØÓ8x 9 žv:6ˆDÌí NE ' ÚÄÜÁ® ubnî t/ÐqÊ H%Ý Ó;88Ù)’Ñ w2“œ IìÅ20Úê Ã[Nõp( Qü”w ež ßr bÇ ï ÉÔ–©Å 2‘ñ >b «òºût ߃9b•?è^ 05: ÖÂÑóüä4ÅîÁ ˆILïXæ æŸY IÌe2M

ÇBBÓgïà LóI=~Èc^XµÌ ä§.åÀp3yú …üœ ?•K•â… à. ™i âÆ• URP: á OÆ Z ÃÑRÅy!¥Pò‘áñc!µ Ë Ýƒ…âr ñT<¦6ú Ô~5:K ûÑ*©Íx` øï%Ð+ ø p à þ¦ìþ 4 y sPüí Î…zzðúé s1ä™rÏœ 6s »G§)7ü"œ9ê_âÚàÏ é ñààî1ÇgïtÊà 2 váø õý™NœÑª<ÕÍO¥oBŸ¢Óø}6å ÀÛpû bÃ_žH•ß ÄÐ-wå@;§ãå®5r p B$Ë\Üyü> …pr( œå™ÓÓK % ÉSÆô ðÁ >t Qù GÓ L "EŸ Lð9 IÅ

þËŠíˆ'#Ï e 0

Ø1ãêvúðYËýwP À$ ÊË€y

Ó7’+öFñà Ÿ Ø o% r"ê'v!…<Cþš–– å‘3; ¬S PgZ8Í â ï™/û _èÔ\vÌ<ê Nû

p'Ð;€æýÁ H ñg tôïU`(l¦§< "m WJß ØJñ Š

D e  oóPZ æõÎ Þá«bïÓÜÞåÜÞÍt/’a( Ÿ â äL(ï nÆâ –2+ãT kmqÏ éô {ðWLÊÒ•ž¦ÚJŒŽÞOSzg4Ð DpPPwÊk> V _NŽº g •»y2s þ pN -¦ë ùkéþæo ?ÁH4€ 89<xù¢w à :Ó ò Äp( 6 t g`žUþ øí ð* fÜ Ÿ ù ;€YÑ !þ]Õtyâ 7_ &ÁJ ;,á1` žá§> d0 yÎ

g ñÙÀw6Í7 ã[pÊÎt x§^ùNþ.ÖÛ)® ÞƒùéÃÐÄø

Ï\(3 ð5 t ïN u

` Üx cÀ.;xœ / Ë/-/ÁÃV ö;f48S yç çÿŠÔç.S

Ðï PÎàMâ >Îb ïa ÅñÁÎ S. à™”ñÍÎ òëü©üûc ˆÁ” ýrz7 ß ö+ôZ û7À 7I!Ÿ Vå 9.Õ ëà§y îaðà xµÖÀd& ù[dùmj JÈðK ÃW ò\bI T(O Ü¥)ÙþG3Põ ;X oc 3ž.ÆtÖ y Zi3=6-ž LÞ;Ê e ÇläV Åf™ r cè2ÒJ

… Îœ {óÇ%{óñCÿìó ^ïJ^F3P bYa œ-h <ìÌ %laí

X/ ÖÎ\^ ò ;À ƒ rëèø f»ò; ºGÈk6

ÞyëCÖ]Cèâc/3{

€Þ ŸI©S gâÎ ÕÏîçQNþ6þK¦ fg úˆô

dö lCA( ß Ê Do?… éï £Ë7‘ýòOØÂf _Ë Ý w ƒÐƒçß© o ÈQ x#¬ü«DâΓ J¦eø ÛÌœŠx€…Ô\ 'ù Z Ü€i b Ž á& àõE€XžèÌ? ª ;yÀ[~zþÀÎ4§WE™Ghé<[ Þ Ö¥F &7 u{_ ª–o ó)}»

l. z& Z }6 ô Uíþ4 š g e㧵 «Ya üùRãà xcöA&.bý H2ÁÞôzs5 zfÇ Ê L Ë ` ŠŠñ p?ÕÆ5

è>St?üÁX ûª æ

Uöí_í0ªI Û£ –bXŠa ; Ýv+¬ ûŒ1l=<e? v f à “îÑ cïuÜ^2 Óü8<Üë œ h57 7 7 7þ8nŒ&©0púŽ™S Ø©+ÄÎåh å(Ž Q«ÒT 3Ð ïvÿs s©pðÍbÿö4Wëš“ ‘UuÍ.M Ó“1 OÇ/ÌúY~lÝ –ŠÆ tkD ªÌm ÇÜLZ Ç õBÃ& Í

Up©ñ ÁVX!b: !ãàYC

d oE"áãnD R b) óçûa,qÇøa ì6K à ÄÙ.P; ÇGš Ë c çí2œy® C/Œ §%ì0Çí Å ©p€'BgVMŠ ÁÑ x ŒÎF sšñ Ò\Ù}ÆÞ)ñ Þ q Þksç \ºˆq Q ÑfA D é!ñÏqÏ

â âžµO"Ýv4l{Dû’P…P¥^ Aj ÛH J”ÂRe ÕŸÿIÆ€) Ä=»Ñ1OJë>søÑÂÏœ,¬ xf#ôõe Ù@0Ï ílï E4G4 àykyf q Å Øb=cøÈË* æØôïÙ ,7PÅO‘Ê@ݺ šæÆ'>P¢ÈO8 óêÕ ã}oó\ð$ à_ Y íÂÃ9Üxðì]pÅ mBaì# úüŸæüß"ÕUn ì*7 »Ê Êr(Þ Ý twçIÆ Ô Zh( D8µÑ¥Öw ñ È ìüjdˆ #ø=óQ ýèÕÁqžÈÜáãƒ Ó ñÆ3 VÃ’ Ï+ÿŽ$;3wv ÒŸ?

ù» ùÿù Œç<

d™hq~ÃAl š 6Éâ<I©Æjá68w –Ç^ Ù1 ÂßêÂß Ù Øo?

ž øÛø ]êM\K6ÿøÐäJ8 dJgØ 2 (»ä4

Ê«mrXVç‘ D

oˆ ˆ ˆ ˆ šM

Fë 5 t¦U æU Έ ˆ ˆ ˆ šÍ 7 Ú=m$Ô DX Vh œ 4 T,æ \Í« <ÐäÚÁ f“Âã $'xÌRÅ'ÂÔ€ Æ ïˆ

ˆ

ˆ

ˆ

šÍ s KqšgÌq5 ðAƒ«

ÝŠ–-%r rh j 94” n ƒ J(º& Æz’ wð ÕÍuÛÖ

C ¢U ˆ ˆ VÄ

å œ Æ®jاЙÎÎÙ0ÐÓR ƒëY ^ÇœYš“Yë

™ß¥E eHÖªI BÖÙ@ Ú F«óÍ 5ArRØ'$߀8nw;0 á

[b… ù

5jQŸvqÞRM ÿ¥Ûk{E.R{í Úk ‘å

Ù¦dó Ùs ëÄ Š ¥F e E L L J Þ ì . ò ]Æç•Ès q nÀT{ wÌ”òå^ ÀwöÆZe K CîýV/ŸÕ Ç M î»+!Ó£ØZÛ[Si‘€F»)9i

c ïýÜ Ú è^(ÅÞ

®\Ä~ *ñ ǬãÃáÏÏK:n yh! B Bžz}î

Ès-Àä2`oø 6•Ž«Zâ

)º ÞT…7Ë8\3 ¢¥ÄoEêD< õ€ùk å DÐÍÀ ÕB Ÿ éØ ŒpÜLj ª Ô ?šÐ iMËÒ Ô Oþ nì.Õ jTWød LÐ:P Ø ñ§ÚÊ\þ=âŽÉ$PY Þ > “Ø£Ë ®”Ýe ^šb*AÄ

0&–ˆ{–r â x O…Á… ý9ìúõr p&” ï ó žØ 0v – GEš Wk…«º ä‘ RèO î

Ç[xAa v

ZÝ 3nB©• MŠîÔ ¦V ÊF D ñ ö5–+n (ïÙØcýl”Yç j Š º j L é d…nÒ pô* r"è èØ j þ,ÝÇrL},ÔÇBh Šú W^è 9Ü{ åÆ zg! jRË ^E U <ç P N È ñgûm} «Ñ ÎÙå)€Q

ïäD] ˆ l Öä@S\Ÿ8iEz&ä ä Oœ º m“™ÚZ;¬ m <”œ áZÈ ý Î

£&ìF“"ÁCìá åy¬ ~È ÂnDÄ RIÇqÀÝÏìÿþç ïÜe þ c@Fª# õ•cý–JÙ5 é Ô

+àütøÁ c{ìß<É ö_Ô ¢Iq zí %2x

ƒè: ã …è R4PÚêVŽ!?ªÐ ì'à1 çd œRƒhuÊ¥5âÎMw^5

¥;ž œ ŽçJÝ q

Ïuâë 5Èòš H !œo;æáXZÁ <–jÂb üT

iK‘ –9Í,>Y&þp Ôd( •Ê–h£u _YÔÜ Þ©H Šx xgk@ x§ sf wbFÁƒ

µ

…ÙeŠ Š p 8Ò ÒÉ P Ž S X b!bÙ ”#bi+ äÕóñÉÀ"¥ ÔÌPež_ñg&¬óÌ“Â+ òUs• È nÒnÆÙ , 1 1NÝá Œs‘ \y é! Yšª ª  2 {ˆ #“1pŠ6-g’Št IˆI ÖˆIÚÊ$o ã 8 àÈ ™EV™é 3 Xo ÓP <

•Õ Ÿ P d

“IX* \Ïše)VuŒp™ñ •Ok7UU$ JTETµ5 ITÕVªê[

U

` žxÚ u Åž pZÚ ŒH_C ˆvsIEJ Ä%Ä%[ lÄ%må’ù (s x ƒÉ. È~

Oä_ Ú VVV åCÑòŽšC

n [<ኺÎÓ£ ßö?RÛ%ÿkC¬F 5 Î }vX xÇ.’0à d»Ôà$ Va€öN ‘

Ý Öf fÒ6ÓÂ Ú8ö ÓIMÅ +R Þz ñï–Za lî

t»l ÐQ

A "ío e åz ãí å-µÂ

üEù š€2é ÐÎ]‘<ûÒã ºEÎÐx 5 Î gø6î Ð P¬N

Å~ÏÕ B6–Vú5l 6Bå ?v: ñ.ŽdK… :Á Ðð? eN(á'’þ£ 4Š û ÒCaüŽLþÌ$6yÿƒÙ LJý rÞi ^ Ÿ{êôìò8pk(Ç2 i …Šäß KˆKˆKˆK~ p»LpÖ

Ž8˧êÀã ÂÏ H'U _€¥ p Æ@ ™A] N "7~ Û(S~@ m7 T 2OL@L@L@Lðã ƒê€_y G+ G… s‘j ÿsãp6 Äù ø o X'â}ÆZ

ó ©ž Ì Ì Ì ÌW3ÓQà@ÆÄÏ ŸÁöûH Æ@> í>Ί̕’gÔ`ô Å` ÜÆ’3 s©Jnh53lZªŸ aIfx J æ= j?ÀÝàò¬o hžâŽ Ãó ÐYâû Â) ì i û%áþc* Õ Á _ÇX@1xßeïDøö!_,…?ÌÅûÿ`:s#]^ê A$¥ZWª ã# ƒ ^ Ýu€M«Û ý_ IaN å8oÿq: W ®ý' Äʵ qº, À pƒ¥Ù MŒ X Džs

h "âµ q]ç Í uò@šÛódnϦýq _ B p 3Qì Nx Åló ØøÐÅÀ ôd

§.V$ÍMðFðVÏê

Élm

V Äá à*&ñƒÆ b? WÆ »Í graÔ á=7 ý jìK Ÿv r[ Dè©a< Í[b wppÂ

ƒu ë ìFÇ<) ùÌáG >s 0ðâ™ pïè©©Ëck75 tZÚ^ DªñDâk'ñ-é-l o© V ñšË

ÑR Ê_ åu [

-ï&>ªH,}é –GEÎÐXË5 µ –5ÂÞ B ÁGU56Ö* s /è p•ÄUH[= ï "Éu v v v ö

íŸ&) ÜÁî XÄÚ– kSm j9œW$ÖNpNpNpNpþà 3 q p¦«µ~Þ+ P á ˪HÆBéTä ø@

á7-©O O O O $ NCŽ -ð?Ç <Ž Œ aÁåAÛ[`6 kO€N€ þ öm ôÆ

b9 0\ÍŠ àÒÏ^Áž 17R N ƒ 12€+ ëåX:YDóF(O

ŽÛ»–s@EŠö ä4 þ{ §íc *R!' Ü–ñUµ /Š JxAsH Ð + z ò/nBmÙ[¬Ÿˆ Q» µ:Àeéì.»Þ?Û§I£

µî ܪ é Ñ£Š Þ u u ~¦bÃ8wK ൠù¢ Ç4_”æ 6 ê\‘n?‘8‘x=«lí%ñ-µÂ

$þI Qâ»;ú2 Kœ:j “cÁòEÂxâˆÞ ˆÞÛMó Ä@4O4 õ ÓöÞµŠ$à üôªÈ ü ÔÙø৺ƒEà þ¦fs A Ÿ–fS È!Äþ( cw ¦©í2#p l Y DLAM v ô Q® ï ý’6 JñDèÌ @ xNª“P$A» ý:ªh ¢

¢ â ÑECébA " àm€ F ,X x.p 'v( ^í4ã)Nt68 ƒ 8Uz"ž µÀ ç•` vr8ñ éŠ ÛÍ AüAüÑ@`#þh( ĺ bÁ >šÇt…H(ÿÚŒx"ÿâå*’þä ãv£ E ú ú7 – ý Šþ Úø Õ _4 j P{ ) Û

W$VO`O`ß o*Ø ä ÌM Y Ë Ïµ $Ôf.ôG <ßÅ pççí

*’È'* *h F 4•

@<7 Ç …ó\ q> zÕ<f'Ö 2 Œ Ò P &í&€M _ P d" h kü úkH:ñÎ

ÜñÑL

í7 ˆÐ h î

§<Á•lŠvž *ôÃzþÌdŠµ€}v

ðÁå jà ˆ ® V ÚÍ

Œ@ØÞ YJ> 9h æZ> é "q Ö Jê¦åäúð öN&< Ž9ìÇ^ó™ä jÏzË W f ñ,ñìÖ

Ó5Œe Ô

+`r Õ àA

Q™V1 T® •ë u Ô

«Ô – x« @ÓZ Ð_ è-l ß& oB xEÊýK 8)r F_¬ hôÅ7 aa]S hÉÅYæ5V2

n/LËÇÙU$ïNHOHß o(ÒŸë à t m wXlÁK ñI {âXš™T[ÑrÀ Hè Ÿ HD€ßPÀÿ 5Ì ?–z:• Ñ? F YÝ Ãÿ OZ Nùñ¦åÚ ˆ ê MÄ Me€ ãpw Ï[wdb3ãÇ/ À

P Ý ”bJó ùlZ dê

ã Î ,æJ AÈ Ø• Ò5ù Ét]£Ö-Oì òhÞùã… g Vlè5ùÓ 7 0 ~1¢R Œ' p Ý5ÔÞßi ø Ùe «Ë &Ä L ‘Ì4xùÞ`¥Î Üö1G »“G’G’G®â o“GnËHcš @#ˆ €

É5 v vl}[XÃZ$ë à –\8Óqš 3 Û;x®m’rF Ì ÙöÆÓu™m

gj [¬ì«æåƒ 9_ÃœïwmÂ]öö! j }ÌœÒúÎwí ÔM Í f áLE f Ë F¦Îî ̈ ä ⧣ Ž v ̵0C ]vÓÿÔGÍ

à’ì ï ƒ

Š{môÈðxî&v‘`Ÿ4 Û Çúê J Ü 7ÿÅ~“Vêä '"î +é b ŸZ[ =9Ð u D àß O8•áú :•á/–áwF Æþ^_á" Š]áú»W<ˆ Uz~ pMÚÕ+Z ÚÕ©]}ë ¢í}r ©DØAØ õ-™mÇ Zy ƒ £~ØAV šøöüóYÿÓÅÇ Ô#LÝNä… òÂO‘` Ž;Á ÒMPò Ëõ ÚÜ‘on‘o.þ’ 6ÊW -æd^Ê ÿí ÈëŸúýŸÙ @åÍ:6©Òz Tµ ªMí«6D k _¢ÝFÑî þímÿ3;ûxuõùÃŧ?`ëòòí oëH ì ÑmåtK= D D äS Õr Ï ÔtqÝ ZÆ‘Xö«,Kø^k6n Z 0f c–qÅ ;MEKë‘Ó Ól ÓT J 9

9Íö:ME+=‘Ó Ól ÓT 8 9

9Íö:ME

Š Ó4Õi ˆd…*¥þ"a&Š Ñ 7¦Ùþ« nNw,yâT X g(ôò Ïö ü«"ÁCanÄP S _bæ I

æÁYžAC Ý 7 úÂ

éè í åŽ_æñÁ=l 0V(. âX ò èõÎÉ ìààxg 7t» G3 C C ßpf tô! ?Á a8ä qEùí<fD NüFX,çýËÿ PK Á PK VM word/_rels/document.xml.rels ”MnÂ0 …OÐ;DÞ7 è¢ Ä¢ Š `ˆ ÛTpûNI AÄÂËy ßûüìd:ßj•ü óÒšœeé€%h

+ ©rö ü Ä 0 ”5

z6ŸÝM PA 5 – OÈÄøœÕ!4 Î}Q£ ŸÚ

=) Ó ht o XC… 8 Œ ëz Ù™g 9s

1dÉr à-Þ ,e o Øh4áB mÌ“'

CÎ JJ^Œ_FxŠŠ v

» û 3 F èNñíœõå?ÆÌ7 BG Ÿ ŽR ÄKLˆÒÚÐ Kxˆ o V

» ÿR Ä(& Ôô

ž 4

8L :Ÿ+ ÏQo#99%ͺà R ;!W ìµú“ÒÂêÃKŸVPþû–ÎÌÀÕ ÖvÊÚ x 5üì 8û PK B[ÜbH Y PK VM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK VM word/media/image2.pngízeT (Š¢ t Ò

ˆÒ]C(!5Cw£/J Ò

ÃHK

Ò ÄÐ C§ C

ÍÙó õ ó ŸõñCŸµfÃìýìë âÞ;DMEþÚ ê+xxx ž?“ÕÀÃ#v ÏÎÄ Á å–éà?Bç'ϵˆÁ y0 ÞsÙÇZ økãDß µ“ð¦.0 Æ ^ Ó -þý Þ Û Å oì®uNQs ’ ß0$1 B¥ÿ ˆúÆkž øø ^úOÆÇÅGî ‘ñqÞ ;ÞK~>ˆ Žq,J [u\©ézrÒEÁ $ Á

€ öC`

3ï ha ù9 q GšÒxïÊ Î ð“ O% Ô/]>o ø O ýtHö vcRêxA ŽM{þöùó ~Op]êÈÁk.Jþþ Ók ÏÍþæ m =Â5ði jÙãZª ñmF ýA= ñÞG ÀP;ăó ‘Î

^ÑòO« 1 50Ô¦ /æ Á F… OãúR ø/&à žŸ

_à ð"*y©ÿù T £kÛÌçã®_N OÞèöµ' 1 #0tÍÍë/à ÌÈ Á

~ñÞ_L€ u “ø

4»’Ý W§zúæ à V¥ þ Z d<þ

Ô– Òû:®òwp øØ"ˆ ™ô 99ÁÖ!ŠÌš @Áðú ï Yÿüç õ 5B OUÊ7É éNŸøV{ ¥ Ã þ ol " Ez*ž• q¦a{ j#

;é/u ~0yz áµýL CPsy Ê=É{ ¢ï“sç "órï ÍäsÇÓÙà UŒ P#…¦ù ÌòH ¥ Õç ^hIÇ œÖ æ_¦ï E2å fÚwáºø õŠÅÔí 0 ͺ5£Äsz oïÚ xSúç' îšfÎcÎ §ÒÏ&œ6j Yø .ÎÁRk fÂ8 3Û Sä íS HÞ \)XúIÂà ™ŒºEï» Þ ÔBü- qÅ+Ö:+ñ € þÕ4Û Š^Æ0ÎhJ# žÒ£Í6 <΀ÝuEg FçL-h¥æõçÇ%gUÛµ ! GÿÜ F6õ Øq‘ ð á9

t+èr{j! P É8ò iðþKæ- ýU%vú]êñ/iA *8Ìü )n ã 2ÿBLj ÿÉ~_NnA’Ž ç i µm Ëä¦Òúl Tç <fâûFía1Ñ‘ø1% Z Zb:î ˆU è wNµ @7T ™ø ïäsì Eºt>Z,•ü ÿíå Þ yú”ܵ6žºOqÆ^K 6 Ѐ

Äñvß øú ÉéÁ çWûèVQú Í6ž>¦HñèõºÓ“Õ’é ß Ž“"#æ1ý…&u iÖe ýe0F Í î ¢

t

£Ü _ ó ø o5 ”ˆ3 Í® i>Ø^Ši

CôKËöîÎ; §g¢ûs1

ÁdL ŽÿÂÖ ,jž U M9 Éöµ Ä ÁD G H L ùçû â»&òà< Lp@”ÞW ÒÄ S:éw _+Ÿ¬…N ú5US: ÌKgB9^™•Ñfô ï~?9XéÛðÃVi XDJœ m 1M/é ] üq â’._H FMü fÌ ëx{ hÌ©Í"¬òÍ¥ë 5Äâ-õ0Ò ï

ð‘òbš _hÐÑ 2l¥n 5vÜ]µj

ù Pôe jM AtLlj3 9 ÆCye"Øv êÍõ^™ë Ö]ûË wG, ÀG ëãhû:£=A.¬äk+Æ©ß(¦Èv ks¬â Wþ4ݵ7OÛ!CE!Âi ñ«

ÀÎ~ îñZÈ ùÉÌxìs ,â h øçiögûïÓo9 ~©ËÓÆÂ*4rÞ ÉL•

+V +R?tx ü` žÃ ø}6 C hsoú

}jÓû»ºÅ ý?6êN%iÁ ÃsZéÄö¦Þô%Ù è# å ©Œ=îÁjv Ùøûe “w? Ó Nÿs Å å Ùò`Ä o Î\/dúÆÕ FÍÇAì ŒÜ ” 7 Û “IE §ká~ Yö :áºlÓ Ó“ S;ÈÚŽ jˆ7 öoqå i^ð i™K ô[ ž O ̓ éx-# :âöDÂ5æ è5Ù æíŽÚ >ùAn_ £ w+k5 ÆÎèÀŠÔEA Q îÉl

ËQ }äŠ ¢fÀtŠm od Ï…HGxÅï »ôQ Biõ ß ÈSSšµdäÜ!äŠ=\H /ö. Ë

dqÈX

’û ícö–…$žú ïÍFÆ X9

Ú§Ë'Û Ÿ q thx ÔÃÈç CÆÞ0Ê 2 Ê` Sù M

!7 é$Šóµ*Ý7Œ kû Lÿz @mªç7 “È á3 {Ÿh™Z1Ú Œ ç0

/é’¬úC\ Öèµ’ ?㜓Ñ6î>™bñ![þí; ç ùZÔB/¦¢äéž : ƒ/Åç á¥ðæé ˆ¦u +ú£óL® _ü.ôÛãе i$

¥c +qª’ûæ+ñ©7Ï\ µqú

ýöçK áŽhX9Ü,âQÖ }Üe Cñ

Pb ì*æ{»?Ë

–ç 7N3E<ü lj

Rg Í ,Õ Lq

Mí wŒ ,,ªGX2 18£ 5Œ§6áâuº iô'Áe

vŒ;:Õi>V 8Tõõ Ç s&ñÑJ^ñ úðåH‘Aüd3 îhE:Ñ2Vr¥ÍÅ1áL åÕ'¢æ 0;ÚÃè?

wœmreo y š@ç1 ˆQ¦

ZX7 íUàÐ öUn , ì‘œêý–:Ù … gïùDÉQ QÈj8òÆj 1ª T çŒrSËÖw œ}2 Šg 2ò{ h ñL Üjú vDß Kº Å4Ó#P {S7»e® ̧ ù ë èK 2-]LõÎ"¦S?aQƒy žYŽÕ5Þ Ôu6w(3tç ,x ß+ÛŸc zþÙ ÎÏz9 ‘Jƒpï$' p T (ËQ )þ!xP kŒÓ=j1 Õ®åÜšïÇ»hMÎÐN !C–d µÒ $un^ BË Æ¥ëb«ßJ

lá Ô - ø 2"DÙ!{§úrAT–©ž pV!ˆ n5gXç …  À ,ÑŸîÉï¦ cŸF‘ õGÖ ÛÌ ãÎ ïï  Óðô.ì#rÔ&w T yê ŸbÖ þØ íòJ êOŽŽ+- Í Äé}YxÉ Õ

â ºëR ðÖl /é íâ5ÊÙ º

a2 &

z-4åÊÙ6%㊠^3ØÖ Éý Ÿ jà•¥ô^áÈû ÚØð?õ®Ä4ÝíË/ŸHò®F z hZ« b_( ò ,WpÕ+ thQ *

0 øÙY4 ï*Ú36  bæ [Oö â9 [R öò ÛX •Ðž y w Ý

ý wò kûÐ

ý xW

º¥X šÍ)S} »f Îû#¬ É8q} õ

_B̓œ2[Èd®n!ô0F[ H èñ œþ S^Y )b’yZ-Ÿ•æw€Dä W Xøý Æ [Ûï Û7qjaYJ Cª0^9 [æ> o 7à ‘ën f%j!Å}Bð U L ëæ\Œê« ž Î6 ©ÔÑŸÕZìï &ûxîqn oFŽ– šq*Ì”MWÎÎ)#

…>JY ß +i eŽúÀ©ìÕöe!”£ aÐÐ cûpòTrÜ òù! Þ

Oy;õ ÞŒ)c ”BL% kè4•øä û”b ãnh V6 … IêÕkEÃÀ MŽÍÒ9 ó- ïg ëšøÆ2

ÈO “Tƒ X %

Æ6 C,ùœW9qaä?æNÃUÇ}Ä" ˆ.Ó¦jð Ðñ4Š ŠÖšvÑöiŒ YÉvI

<È Ï%x / ï JÅ Å" Us ß ^VHvCÙ û kE È “Üà[ƒVyzß OÃo« ]ÑPäŠedå]wö ß ñ Ó%\Ñ3 Ü&*šÃ =o®K&TùêZÝ â Õž tšCE»::4Ý l_ Èþ/ñûyúK 3ºK@Ã_Þ{ t<Â4« ÃäV S@^µ Þ KöPÛ¦ TŽ3”Šm 9 pTÜ

ÓÔ4¢

nw ž vØ Ñv a Ö Op

Ù v¦lÜ Ú*Õ

& ãI LW M Š ŸOú(nìÂÍr)Û SÝš¬Z [©µxM+$üž§ ùJ6 ÁýYÔU)2ÁÛèT Ñ Öqú Z ÿS?¦Y l SùÚ•k U ž 1(èÈ_, [XfnD ®I– õìÌD Œ æu Ç, r ;ò 0È8– œ Bæ =Þƒ šû` ËP' ÉÞP«Ž ]þ:v Ê Š Âźs3 ïSµ ÀGþ ?[ ÏÉV Wù ?º€Iõ~ ê6yšjTÑ=û ¬žùÇß É ÉŠæ çX'} F y çŽïÖl rh Üâ"«WÏ”Mo bhT¦X þ ÒX

ðk"c ) 3 ë2 ªçæ#

ôã Ñ€ ÜX(ô?^Ñ §a:Ó ÚÅø^<ý$ÝÓ [ôBd@Ks>ÕÏÜJÏ<JN zí I–m~™Ž Ù Òp ËÚÁÁk7öýIÌ `ìõÝ¢k À

c Æó/ mwËh Î FLÅàÌ xØq EàÞ- b` µ óì w?Á

ãË ©` OÐ2ó å®U{Õáҙà Y%Š

È 8S-ôBÃ9@Ñ 7.`Dî@Šeñ^L û š3Ž J i”Õ W… Ý è‘£RÆø ZÃc >ùíäšÀ E#]ãMÚ ,âôï }T_/Ù T ô?=f>¥úº{

' ä ÚŸÞ JÀ Ló .W>2 $à ý QôPÈ Ðž üV

YXwâ * ïÙ #“òl7 iÕkF é ªÎqqÊ!3ŽX

M3/ˈ â {hIÔâÐAþ ÃI\§ÔéQëû } Ùp ,.äð S SÝ6Ï@6NŒ[Xâ9µµ1à +…i^;Ë @ bB ØM<¦ƒú O:å1 ã&<j•!hÕ q»v5AdÜEs rð jƒOÓ E=fQêô‘ïáZy ª>f êÇ ŽÁøœðŠI £ú Ó>[

º¬{ˆ~ £y= “æÃuà” <ŸG- ÖZΊÕÀeßFƒ AÌÏ3Ÿ6Mz ÂØÿåÍQX ãEè9Ü ^Á.Mo5 ò ú®'Ñ 0Úz{_ÙŠaaõ¦ 2H©êâ~‘ód o ð?c / ìøã øp'l ”CŽj øÞµÒ.ÉÃL Î LXÏMÁp%<ˆ} kjÖ Y0 ãÍ6\ö…=ßüóëºî ætàAŠ F Ÿiª *cYêÐ}òÇ4`s\““zy kbéî öàTÎ ]

Ý +Ë ßÃÌ–¬åm^-:Xεì8Àn R 9àZ& kÍ äæ )f WU1o î œèà6zòDØýÐDã ðz¦!žüà ]Ûü

Ms3 !Œ Ì 2g p ÊâÉgÊÓ AíÒžñ öë2PÖ, )ÿä®ZÕ Â ð 9”ª ~–x é Ä îeF"ƒ 6 ë>D>zú4îËüïŒH• âÓ eæ º~Šp-§z Ô œpÙ k Š• “o”1n o Ú è Û MX7@Þ®ãâ R Û

0 hV+y ˆ ‘¦Ús( d öÀ¦ÌN V ;škSeõgÂ{cÞ êý«4ß]Á!Cçy»Â ® Ã

Y !S]ƒ VŒé -w kZ_u ä Å ù éý

3=C ^iå \W

ðÑþ šŽ n q ÈO üÓP8 êÈ+VSUBˆë[=Á uçC" ª=2qg Æˆì¬ Ó®HɃ ¦ èÖêDÚÑÝ ëdcÛ@«c© d" uØ™ä#V? I J% 6]Wòn‘ ŠA íN Ä F Õ•J /ï\¢ Q[vh1kã,QB ö Ni Ö™W ÛM Ûl ©Z*εo_ ð!:…æì> K ƒÏ΀n ûÁ §ßØŒ€ €ÊÄÇ YkkûyJJó w

Õ Ã µo=Oï ò

Ö^ Š=fxýšQñWà%º J ÜÔ ~ƒ”Ã* »ë#yk

]RÒ ZCÂIãÅ)!Ù s<R

z Q ¥ s ºÚÐÂžÊ ’NÑ “8ß“Ÿ$<æ û îœ/ ãH x- ®ÉW ö _Øÿd+ d õL“

ÅJð ‘Aö_2w nMJ Ÿ?D 8Z ÿ ü Úîma ž j\Ð

ËO )n£ÖÚ R¥Þ_. 9Œ» ÁIxªyßÓITšû¢ß ø »¢en™ κµÂ Mù WUaæè Ò8<çþ£ÁâØVæ[®â À«.Pà áq

a€$»FŸ JU 6 ©Ý @ê8 «Ÿ}Pê9ÔÝÍd »ß-¬ h +Uë Q"ã ˆžì 0ÆØÓwi ÅÏ\ µZú= 9 ݃kÀD[y£l,ˆft1å“~Þ «ø;¬ F@D YÛÐ- Ë«â Q vÓc«C ïÏô/M ; zI

ÍÈ \`Õ EÚKì Zì; Xôä Ö¢ k øŽÖMo ÑÔ¬l¦r «WâMü<

< ÜØ`ùL ¦à Ú N{ y”=_

Þ èÌWç

A§Š üÎ è’:õi Ì%z µš }fjí Lp

8ŠmÝ6OÊqÑ lÔ ~Ö ïbVV 3S-fß a6}ïÒÕÛ Nþ “¢XGÈ4 7Ä Ú T ò Ÿ ¦¦

Œè B p=^ÑÅOÎ Ô¥ùÁu M»Õùa ©ú€ßK ý ÂL•yÕÎ IÝ yÉlåý kÓÏ »p~œ Ã=

åÆ1ßä࣠8 ©ñ*vXx j£VQU Ó Í¦$îÍÉFœÍ -Œ fÅßĬå p–v?Y Ò¦€Ë¥ 0MJ}ó(ÒGã h™:fÖlz LÆ e Hgø 1 ù 'ÐdX Œ€ ®ïôIüRØE ~Ž à Ä ëRâ] šP Ó "ª9 Hf ðsÑ žœ

Ínlp…: c ZnONd_ Ži[FµÅÑ Æ3ÙFW Ž

)Å¦Û A l Òœ

ÑŒ75 _ þ \RâäRÿU"üƒz~ÝQ á c3 õØwÇ N¬¢UõôÛ»Yõé5‘ zý\Ëô s Ÿ 0^îö Ú8Âi ® ZÝQÆÁÄ

8 «îhž …þtKê4æé{êX"ª Êå § Û r

k“T$vúŸsø –XvE7 Ñú _Ц -qR^wœo“ w‘Lœ"Q`YŸTb»{ ’Ý UÍ78dâŸb

ø¬OE Ö’5] 2~lž Ÿ$Û çE{&Ù

qÏ=Ûl

kâ ß.À&+Ç% c1O#錜OÙ Ðà 4îì läq E ‘ _Lg}à…ó_Ï 4 VAÁØ!ôÒ

áâ (&6dm îPb bŸRð µqÐÆù;Hú$D _ c ÇQK [ úî X æH*U aê‘ Ì0ë)D}ñ ùLcà ô=øèƒ t#q Þô»>à “ w ýs;ØîS}`M Ï$Wì ëð< À»kܵb>®m\Øþ vÌyK Ð jÏÇ ;îîüþNÚ \ q ™=7/Úö“}Ý ð /vü ú ]w i< Œ%cÞky kã{ v6" qBc ’v ® OÄ(§¦8 Á ý Ùi }ó V YÔ= P ,V}Ý• 6è4-ïI

lWã ÉغoàÓ8>æ(ønº ⵜ p øÌMÙÈèzB* ú RïE E"YçÃÙðmàû ô~{Ÿ]©ºîJ ÈÉÎj}m Ž{{êÍuÊ ÛãH©“ïø

¢š ~0ÿŸ Ì‘Öî

muõÝT çk `zÁl/-íR

Ü˃;L] Ã^, k7ãLŽ u=“)mÊGmrá ÆžZš `-À Óõ 0 1Ìž=f gº W 3 H!ð byYÊÈ ÞZü Ä `Mkz Ê WKºR Kq¢ Žäº F Õ Ø–k y êO x èõ¬ û 4ûŽ ü™çi 9 ß^žÒ{ tËÉd

Å” Uc/¦wT æýÐû x ,Ü À _ =ò w à ”iCpô Í gžÀõS& pÍH7 ñ8cä?GP ÔHCý5æâ EArÙ …&u ï éª :ÅJÚo ppÐø€,žËÝ[ ^

^î§? ˆ;HY J? ÿ Ž®‘«vÅ2©Ä 0Ip…ÇTdõ= º…cÎ{}i Š € ÕÎ/u à&ÙûhñS l@ tÖ 7 fMGyÊmaÄOÛ!¦á(

LŠËŸ ]z䮦äÂ Í Q

ꢑï_ ?;6’<º»“t œ Y_

þVåúðIæ G+y% e Š äÌÅê`GÑ^€Ž ]fîÚWó¥øŸì

X âÐ0Fµ9ýŽ> Z áGqãõ)6Ä' œ9ÌFí! 5MfŽg-1: oC e§ -cQ ZæU ºV@Òæ Ãé ‘

0/Y33a<ÜÛ ƒ‘ Ÿü –`O üå⢠À zÒC@B(ëçe lDZÈ 6ëðÒª š•Iú úÉâ Ÿ} måò 5¢( qý äüsº©Kt žI cæèô~U^¦ñ

nºcÉ)8 ⊠©ºß# p! þ cT ÜÁ ÅFíBC Í 7 :b z Ö2_ ÕCE¬ 7è ËÓyšË§Î Š èî »l ªÿ–À6ôÛ \Ê ÑgfDˆæÌxp Në ÉS l õÐæ Àd

ìÁÀfåN

0 lÛtï7ºëNv

óß î Ãuߢ]çI)[ jÛ…k4

Ñ v=5 e 9ýèìö !õý &n H ]”oÇls *®ÿ

èÌdDòæ %œÿ 5

ãjEZCŠºŸ ÀÁòJ€I «ô¢v A è ÕgýFï P Üý Á Ýa 5 êã] r#YØ ìçvÒ’v~Å ÛpΫ@qLZ qÁµ AàÈ1ŒÙÞ_L t Èd ÑH ©7b çêµO¢3; ]Q¦$ÉN,üß(Z áR' È[ Ž ÈxZ á{ã@BçUÄZ0V ƒ\ jLÓ ÎƒG’n«Ã¥8 cöèÊ

i> ÏG] ŒúÀzúœ IU%;ê# YT w ;ýYÌ©êóÏ žÀ C<N Uª `ýO wcÄ Dšˆ Ö õfØ µÆu zÛšŸ 'ð™ Ü ó â •=8 ? ºŸvšøNB7™%N Š§ zh u]Û\Ô Ô“Sä

’å u É!/ûÍÄÂõ>NÀÊÇï A !äa]p B H ÖÛ {pÖ@ d!«ìW ‘r”oœ,šiÝ•@Þò tQ/PFÏ^¢q å ò;=œ óÖkw5Ñô$êÎ OFd7«ÆLM `fÊ%

gôp ÓI“ ÍcÉû:Ö ÑI Œeš _eûŸž xãZþlü{

Þ ö!\É3£ÈI ÃRœƒ Êu ùRF ªÄŽÖî ˆ áÄ F qMÎ Eñ kE ãõø3%ø Б,€Ì_¦K K©r»W d îOó[4¬ÜHxˆÑw ù ¦6sx ðß fIVô ÿ îÍ« V_ñ"ô Å Ìz I0BÙÍ ¢ØèÖ Jº$ q

üQ1%ÍÝÈ ê/úxìF O 7&§ñi@T  ٥r wÑö}8 Õÿ,ˆ 6'X øx§TÛKy

ï Ä/ œ’îŠY{ þÀþÜO@b Á> 9h7ë» h p=~{í®N ¬çb‘D3Îó”BÞ•Ö ¦ï Õ þ%CøHöbÚbª77vŸ õ'3F¥u Vã é#f9<5xñ

œøIh8£\+ð

i3ê‘ ï Ž>ÓýúHË ”a# 'K¬dü#ó/aí ì3ù ¢g”uz©4,~FôuÑ:Iò/À{UVä*Óú 9Ís š Zo6 RÏì G-[ö šùq¢!Ëk4#ZÍ2þ

©(kþ ŸW\¥`æ_ ñ⟠Ãó

ëy ! oC; ìyŒz.¦ä¦

/ “

k« u]ŒòÍ`*)k f'Ò M ¬Èc Š>=“ƒ Æ ®QÕó5Rhfî yöÈíï> åZ7 zw ,ùÓ Ù §ßÝŸƒ 76ø m qV qQ Þ )w õõJŸ” l% ò º3s”Flf¬(VÁ<í«{ÅRV Óõ; ûÊŸ ýaâ žã* +à q ?@v©Ñˆ!Í ƒA_%ZÄ šÉß0ïáÔ© XÐk Û 7>@f. Õ. H àÄî_:;%Ä xòõ :DåcNŠ ?ˆÄ ì'kqGÿ*E s Óêqç ~[É“ I c ƒT Ñ ªòYu§ R=<=Ú LSuî dY »cE 6ˆ;8

<\üÕ 9–€Yë’

À ð K mWÅU òp~•ê¦ àñgd«}ú, EB}j ô u Ô§,b $j sî Ÿ^ _SÛ<Éß] àઠðà_®R)âNrgfp >Ö+W

H» Èê:qßÙGãܮΣ9ëR,Í©7Xüͧ ù M¥” 2"á1 _?7ÒP7 QL‘™óq _<Öùeƒ È]= é #à µ® -Ü™” ÝØw ÄQví`À â À*q ]em¦qVRNôg'5üâÔ Lf]>îÆ FÈ=æ Õ k ÆÞ

ü,\üRvJQÞ î€Ï kÂÏ4U%\G nýkÇw /"ÀÀ4 ¥ ÍuÉá KSîÃ/ß :Í Jë H G}ùÒ^ `Hvò‘£9j… F J @à N áÛ«w¢í€ÈP@0 \ é

àü î è ‘sÙÆD w(C ˆºb;ëãbºi v ÇÛ} Ç nDÅB’ SäMˆa 0 Z ÔÜ r.Z f` Ù ë©Ø= Mdì X€ Xó“ iþ 3‘ãÚö e~+ðV aÀ\M êê î Ð3 ûøÊRˆ5<Öé}ß

Ίû_ÈÎ î EƒP £ gé û / _ˆq$ ˆ]Ýñ®

ÐÁÁjV HÏÛ µ 8 ŸÆ w Þø{$i 2ÜU R þ~ œœ0*þ , ÌÈÀÙdg Âg:í Tú ßåÙžjëèÃÇG €êJát ÑÀ Ï lb' ÛùI“ ãà %ä S Rœ_n0l7î;6jž™ MxÂcv 4 Vá ~Ýâ ãä )GÚ Úsµ Yƒ åâ R …:RÏŸ» ýU8ÂëìZµ ì ’w lQ C2 @ÌãÝðe Lç»Ý ] áz&OÝ ÿP7ŽØþso •2{ÏL]uÉ€ Øþ CÀ § þ iP l¦ Þ¥O9 w<Z

’Å ÕBšÿ g_'îÒÙL C Œ}ÔsYµa q\6ò: ª :4fÍ

BJœÁÍn 1wnAüÚ T ô… ç ÚÑÎ’Qa zqœ? V 7 9vleC”Vç

ØCscÝ1Rüo®Þ æ 4µMÙÃ

.çz¥ZÝÀ å« <Ù-gã ïÒPC/h¥FÍûBšÒŠb2 s š…™m^L2 Ubâ{Ú¦ IM Ä_0 Œ'þ Âiü Y{ŽÅ7Ñ*{ ØayòÐ #d8ç s ã, QpäTà md ã Ø+ ÔÚ¦ås7#gè.#ò C‘

3 cì % Ù iþ' ë“i $r^ òm}CÈÍ’ Ì= Ðf* Ÿ(_)eà ÛzÉ!»

5‘ tغ8.ŸQŽ q I õ# ßû€Ý óõor j zÍü*áå[AÀ&æ“i[

"&IN oUG Œ) Ï "šÂÈëò»Û¥ YÉ© KE ì15 äÐ b Ô Ó3Q ™DöÛ

èé HÔÕþ`–b59 çòæGV

+B Î ¢ ñÞ# À óù j+K ð þåvå ÛU IÓÜ Lç WfÎ ¥

Õ úž«î-4çÞ

äæb ÈPœ4 ÿ?Ÿ Öõê»â s ºXããÓ

ìV><oYÒéw

ñËŸ?T‘ xêwoùPãÙý”ÿ>t0€uÝY ~tþUe# i<ùøÚ îˆó–uÃê"XW C {Ô C Ü^su<oY8p OY 2 8 h<%ØZ }aØÙÇÈÿ}Hz Öõ?Èþ ÿƒìÿ ûÿ/d5 <\o¢ §_“p'Ì >o+p ýªSùå

+ˆÂE R؜Рn <ü >

} tîŸ ba `¢Šyzî Å

Œ 0äˆ zÿüYÏ‘ïIÑx6úIÀLÉñÀÏs9 Ù ÿ PK ã 7 PK VM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK VM Content_Types].xmlµ”KNÃ0 OÀ

"oQã– B I <–À¢ Àµ' …_ DP%

þ=ÿ Þ É “ö É2pÒ+íê oŸ w,K(œ Æ;(Ø Û”Wëí)@Ê(Ù¥ 5ˆážó å òÑ

0Ö< ù!jà7Ëå- Þ!8\`ëÁÊõ#Tbo0{è [ë Œ ËžŽ$ö mÌ'ò më WÿÊhã©ŒŸ• N]à/Îèy Ó I éú ÔÔVx¥^F àO% Ui ÊË ÐWx _ %

þé£â Ô Wù

ÿQ 5 ÑKH ^Þš Ò8Æ ÛÛ

DZ 3 ò¬ ƒb…vã Ñ99*òÚŠ Až Ž ôÚÌC ' S#Ùi3 Ç©ë Úp}Þý Ë/PK YæM _ PK VM *êfÎ i word/header1.xmlPK VMfO íÌ i word/footer1.xmlPK VM(C

3g word/numbering.xmlPK VM ö ê word/settings.xmlPK VMé cT õ

word/fontTable.xmlPK VMñ ÅÉž É Æ word/styles.xmlPK VM Á word/document.xmlPK VMB[ÜbH Y word/_rels/document.xml.relsPK VM-hÏ

3. _rels/.relsPK VM ã 7

/ word/media/image2.pngPK VM!Z Û

wW word/theme/theme1.xmlPK VM?[YæM _ æ Content_Types].xmlPK t_Contact this candidate