Resume

Sign in

Bookkeeper Accountant Manager Production Warehouse

Location:
Endicott, New York, United States
Salary:
35,000/yr
Posted:
November 03, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK Ó[bM word/numbering.xml¥“MNÃ* …OÀ

"ïÛ$ *í

*ì€ Ž“Xµ=ÖØIèíq R$” UäŒß ÆãçõöKÉ æh è”Äˈ \3È .Ròùñ x" uTgT æ)9rK »u“èJí9ú} Gh Ò9“ e%WÔ.Ápí 9 ¢Î ÅCe ” Nì… î ®¢è‘t HI…:é

Ü $ ä ` ûô

œâÛJvÀ*ŵ;; È¥ï MÍ¥ùbÙCê Q+ÙïkÌ iãç¬dkÔ f qkýß][ ˆq4a€'Ä ÒÂOÏ E… 0§t\ ï¥ î vF gaå”FÚÒ Ø#Åãï.èŒy^ê ”â+ W

@ÎA ’¢ë r A ;ðì™êš aΊIq "e HÕ R{ÓÍÆÑU\ÞKjøH+þG{E Ì û9 Ü Xõ€pó

PK I C h PK Ó[bM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK Ó[bM word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …O ; ÜÛ’ƒ ÈAÑ Ù Y É ápˆ!eÅ /

ë' ƒBQW 8 ß Ÿt}ó &Ù)öšl!6ëL$ÊJ*µ

ñøðsu% À–`ȪBì• 7Û ë. È ŸD õ9ÊB4! <M l _“S6 +b _ N ø u+Iè è'mtا YöMô *DË6ï +Ô’ÉS ’œªJKÕ? Ïñ=JnI lxuLY™Ø Yßhç Åb3@vÿ:Ä Í ssÜJ .Þ š£QG ÇâHÜd3 x@ŒŠ9 AÐvÄ ’q Ñ» Ú+j:È4

oæ4r,ýÒO ?ï Ìó ÞéY)>!DUhy ä l€Ã 0K ä ÝÁ æ ž ç R© fÀ) þS7»ÉNâò Zý ÖMqÿ öæ

Ü ý àr lûÿ_Òå 0 ÿNÅYj éYå;k Ö 4*ŸÜ«.ùM ö #í ªÛ PK 7œ

PK Ó[bM word/styles.xmlíVÿnÚ0 Êÿ4 ÒªjÕnRÕMkû cˆUÇ l Êž~v~ L)0•MáŸà;ßwçÏ_rwyý ÓÎ KE8 ; 3Ïé` xHØlì Üw NGi`!PÎðØYbå\_} \Œ”^R¬:&ž©QŒÆN µ ®B ŽA q ™qN ŒA ¥œ 1È Dt h2!”è¥ë{ÞÀÉaøØI$ å Ý É Ÿj 2âÓ)A8 IÞ,䎣$ÆL 3

x_4ãŒ

ùŸ 1 i o!šd

%,ÌeÄ4K à2 ÞeÎ ç5 ÐB” MJXÏYT a%Œ•F

Ì}frç ¥P«ƒ¬ P I!™ë‘L$Èåf ŸÕxA t"KAî º û PŽÞpx

l ¥ ÃY#9 B 3 ñJ êC7ÛójryŽ@à Úì0 É Zå

ì À/ ®Ì 0äè O! ZÙ¥ü!óe õ« ÍÁ Û 7 ܪº 6̺ ÏÖìæ n

ZÔWö !_Ür È ¦ ènÔŸ~ÏM ^

ó2

V Â Õr pì<YÝPk

HÓ2R. Ä HË MYî4t ^à â5è ki Ÿîì<5È ý _1Øö eŽN/»• ( ~g…w•ÐDáw Íž_Æ Æâ æG ªÙ• DR ÀTcÓÑz g+ž`óžšc ÃtIMèÏ šWï ”Û Ž\Ê/ nÊ/ Ut þN ýϦq Æb p8 ýÁ& ™í@ û;YìŸ þ èoÑ¢ - ;Y > Å` Åà ,îl( x “Åó cÑ? þ ý# 8ØÉâàÄXôŽÀ¢ …Eï _ˆ6 ÂFëO ÿ_w آ ƒTØNjÿª ÚI ÔÚIídºc;©µ“Ú© ØNjŸÞ ÂÒqRm¥ys– œi

2v 0 3 6 ©µ% ¥o 5ctÃT ÔjEœrYØ éïï Sí… Ì… ÿÔÕoPK Ž

Ä}7 É PK Ó[bM word/document.xmlí]Ûrã Ñ~ C k“Tª,ë` íq2 È <ëYÛR$ÍÎ IˆA€

€ 55 y ÜéYô(y w¢p Iªg.,žÀà ýu£Ñhüå w )UšIñn§ WÛ *<é31~ óqp^9Þ mˆð Û™Q ó ï Û _zQ@… Û Ð' ngbLxR joB ¢ dH…=8’* Ænªq5 ê&

+ž BbØ qffÕF v “6#ßíDJœ MT æ)©åÈ KNähÄ<šþY^ Ö orÉYúÈñ

«Šrû Rè

õ µ kköàdÙÈôk/1

øò Ûp »ùŠÜZ8 žÜèV*?TÒ£ZÛ gÉÁU õÚ Ð5 ºb Gx Ïå U3N8ž4 º ž wúÑâ¦î_äþ[h ΃$ .ÙP 5{þ $à x}ÈÖ’â'-Ø«L V ™¥ oB”Y6À À¥wCý S f –8?iÉgd¬Hp/ ú B ý é}kãßÖÚ{%£ð^Ü ö@ ëoþ Ë 8”þÌý

áöÄ2 ß{ SKÿí »Î û WHÄÍ

GºêÑÎúÁIH ð ì ÜŸ JÃkzgìÕSâî S]î d ê'ûo™/o[R %ù“Cá© h {?

ºcî çôG º Ó‘YïÌ 4F ë «Øx n ÔÜR*Ö9 zÿ~zâÛƒ#ÆíQ Õã” e ž Œ µ€Ô q“Cj iy#Î 6 V ˆÓ Í &Ü Ügz SÙ?L v g7ß Òæ2n(…Á àX<#Âû« x Ó? å púÍ YPçöZ 8Ñ cïvšŠ ñëyúÁ %Ú45# vMšB ÎO>Àçå] åž šÞ º Fõ5-xA[ ËúfÞd èz

Ê“ï© Ây O5E Ånè“ žäR ö%

ˆVòfݦ 5äÌzb¦ÉÙX,

¦N”R\Íc Pì -Å>TTS5¥;ß wc rç 䪢 ŽÜ}õ» auý yþ2 ùK Ú ÈÌ qsJw - æYzÞ…ëŸ tX{$5N s`òêhòÐämØä

ŸÜu3 b=µÞ 9

(ûJ §Ð ا8 ÃÚQå qT©

ÀÀoÖ çùÍQ’ŸIr» ÆO` äöå/ðc ^

lqwj ØmHl? àÕQl_ [

øÛØ ® næ k À®

ví^êÚ v òW”-WÊ ÊƒÊ N\dÀ ô z2 bia_Ø}ok_8 ZݧG^ÅþÖ Ÿ Âr ÆO6;ÜQ(/ sú Ý \üÔ.’ ûÿ5 òò')D

úg

$ ï ˆ)

ÞW/ éy2

§RÞ8co

Å.Ø ž ÿ D,æ ÉEÄ-”š lD Ö34 œ ÇDäôÚ#Š bð~CÆ mS!%ZŽ ó!ñn*ÔJt ä Ó H ßæ%ŸºŽ íÛC0 Î6 ú/B”é £L ez)Ê N0fÛC oPyPy^R ú•<ôº!Ï lÿÔ ÊÃ,©`f€ïS ÿ Ûî cÒ91Y h Ðd}+“UÒ gÁLVIQÈÀÏõ? Á nÈ»8»èµ[ƒN :çpÞëX7Ãþø ó ß ŽµYÍÁEçº ÕÑ # Žh

7l

_ 4õ µú>Tàœ UDÔÌm åÑŸ>FÆ@Æ@Æx]Æ fÊ ÿó_ ºìóg _àÔ 5! ‘ÂÍ~Î#s Eæ@æ@æx]æh m! 3& D=ª

ÑDÂ@Â@Âxå

Õžb Kï ÈxsY z…B •nèÝÓ ªw ÙŸÔ } qJ «Içv“$ÃmÊ Ÿi¦AŽ@QÏ•È FÚñ«v DÛc €_l'Õ Ÿ O=æ*pV rcµ e£0 aä-Q vBW j"m 0û‘6j Ö^øÔ~ f& zwº¢c

ù Sô Ðkøf^ÃëäŠåžZÎ#á9 Ú O Ú!ø Â?C7 ? yâQ8« »Ü GéÎ

1µ ¥e Iz0}CF£Ýä œÑ)å2LN wÅÓ Z–Åd` ¬o Žyt7}ˆ• sÄ ]NDÜ$ ad ;I … š D ÝÊ Û3ÔCÔÃ

ëáðÉ]Ë–6S ?¬ì(dð! .y©Ûëœ}l D

hu ëæ ÓËc e ì 2pu3TŒC£V;z’ÃÔÈ#UŸ#U#U#U#U … Tý ÔpîÖÐâðÉÞ <Z8 ÇU B Týi"9Õ šÆ i, ˆt^

2Ðù L D Ë â…È1DÜž 5¥2ät™ äË qÔÔbâÆ HåR” D -3Ð ÅÄí ˆy7 ÛRây‘" ÆsG8 :µ P Rm\©Z ë u ŽtªÁr ÂVgäÖqe1 lkh GB y:ëd1ÿæÓN óøN ùrú ú£e–8ôG a Ö Kf òßí Æ ßÛC~ 3 ;dùa EïB* ÕŒØ …zí nVõ’5â“ÉÌzY ZR Ý.+®ç .ëZ.+N"Û âŠ' ÛÚuÄQyt r ÿT Â5E(ë rö þ Ù ìÂùÅuóºuÑ ÎùùE«ÝÛê ʦ»

e'#t=ò€B

B iHU Ç o\N ºø(d`êSÉ}aõ^ª 7i’CŸŽ#áË]h5óHÖ º ’5Fþ Ô‘Ô BêMßµÈ S 7¬Ûí-ë b ÇÜ bâ6e .¬éSÖ Ûê ).Å î

ºwèÞ µøŠµx8Ýz1?U2r " %Q [æ Å/\* &^äD¬Ì

\ uCã AO ! nÊŠf

ózK.5è 7 Š a%

!]Ü Õ Ìp£š 7MéM’x?¥ÚHµå™ò 2.vä µ Ñf¬e3ž-)Ö¬n.i üzW ÄÑ»+&né è ÕKÔÏ2ãŒúYLÜšž'# Üïx Δó ýt

à ÿó_ ® v

:»ê &žØ ƒa?Hä S p¦ •Ä +bû ª( 7 zÇ =c µ¦èp ÊCçðŽ¬ßË™kn1' Y ÌÒ…¬PLÜ– ê5WÕ@xÊ~HW}

\ ®t=xioºÁB\ 9 ÔßbâvJÇÖ2{KC V)Rñ S ð¬ø ì

zëJí úF‘µÜ#%ƒÄr' Y7ÐÉ©Uù ”7[ mb`6m é7à & ßL ÝØo» P Q Q _] ÏP Q ÑC `Â@)PÈ 9ØXI/Ô <à» /ÿcÀ ˆøõ Íósh Z ƒæõ môèУÛpÏªì žZ PÈ` 5sEÏ P UA <ÖÔ9G¢F¢F¢F¢.<

ˆºG>K5&Æ J<Ešx M) W2

ÝšIÞ SjoËgðƒKÓÏii F

i i i i ð(d P« õ +A\ß Ú. Ìs }Ÿ”>Ë g

B Î~\Çè’ ßÍÀq

V\Ëñ ÚnV f/ ä

X#y EÞ% LÅ Hòk‘ü ï« yÏ ën %qÇô o6»q]:{ĺïñ x Ê( k ºÑ 3 ý–5ë6œý áÃîâri…Tˆ3Âø "í& .æ l 5 sÌì)3ê ÑSLܺJîÂU Úw å q Ÿ òwQcËŒ<jl1qkúÿˆ ªíÝÅ\S/Rt1 Õ ®ˆ ã

jp™% 5 É w Úc’Q OjƒF ÔÐ£Ê À~Ü Ÿ-æMÏS áØ -5Ü ¦ÅÄ-é ö õ#NµíÙ: PáC Ëd 8 ™6 U©Ô“@mÒÂûê% •Ÿm

iÅ\k-¢'ð >ÇÕDJ.IÈ ÅÄÍùÖoj7•ï Ábn]ë ÕÖÅÜ Cï@ _"¦™S Å<)Áå2d û s€íR»ç Ð QDè U® žO q£5 Þ+J t9ab»kn5ö1Q m Òo 5 ^A P Q ÑCô)1a§ (dð ß` ‘Rã 5FŠ V 7èË / á>UÙÙ Á H

*pF= ©rÛõ<Î’9D¢F¢F¢F¢.<

ˆúÓϧíÊà'ø Ý ãħ<œ0

Ý\V 9BªFª^ ª1rƒ”^

2Pºeón2TîRSÓ…aO•$ Gâ Ÿ– ~ 檖ÄV M ÑÅC tñÐVüº x 9}PŠ "áS óŽKw Z*Ðó+&n]ª¬á

\=1Î Ë[ª*œN)_*µ LÍ–g* E ÝÃ-u µ Ê ’f-7ÓÅÙ Íj ôL j)iB 0!> - ì.æ«ò O .c ÆbâÖ%3ëÄðÅÜ(âÝÄÓb uó\gØÉ+5ò ÅÄí ê/æq 6ÔÔ2#ŽšZLÜB%ÇŠ `&ÄM6 T µ i r9£ ºƒ h2uæ L(h GYAÚ'ZÌIh ºÛ[Ì {s ~DÁH` Ùf Ýò8N ã8 ÇY'Žƒ3Î7ª ëè!ú O-

<ÂCœq^j qÆy ñköû ÖEsÐÞê.U

]9tå6Ü¥*;ù 2 € DDDÍ þöí1T OC“Ì: ;Þæq*ã 5 5 5 uáQÈÀÖ íC m7pBa@î,o«)ó,á} .Ÿ 22 ¢Ô¥#åuNz ð(d òÇ ‘N ÑñPyKQŸ ø(â5 neÄ} d®e OÒU Ü ¥ ÿ YU{ iùÐ ;K ö pw’ Ë) 0‘Ü ïº ©0LQˆ ªÙ \À-ÑÀÄTò)õí xv Ñ!õŒÎåríçhIÐ’”Ì’àœ…< P KòtÎB RWÌô bß…z

hEÚ’ UËNÃV'Tí Ðx ñxÉx` Ô Wž Ï ò êå ù ó JŠB Ï«}ö Õ \t®sØ'Þo 3#3 ÃÌ 9 m ^R 20x

óSK /æ Û ©ÂÚ õ=F…G :€Œk@cOë ÅÀJJ=؃Ê

Y Àƒ ñãã «–Ùí<æ ïãRáH H H ÅG! ]Ÿ*)

ff qNÇ À©U– ŒË þ9 Ì

#s#s#s … Ì= (JAÓ€j« qz ƒè ØßkÀûn3 ©Úû f0røZ ŽqxäúR ë 8,]j qXºØøý`í õ Üd»ÅüŒ…ÜJûV áòâèÕaÏ µâ£ð[ À "Aãá <vÀq™` j j ê⣠ª ¢Ú Þ“ýûÀ Ìëà ®ß 2ðöþÞ‘ ÑÊ#/?Z ç Ëê+

ÐÔ3Éùá ïðŸXŽ{sœ Ò ã;Çk ] _ t ÛCõý w–µ ÉÕkÇ In 9 Äw$š0ž”&ÙH[ Ž Á,tÒj ®2é âêý3VÝ ýYüà ^ X ýý PK ßkù}µ FÉ PK Ó[bM word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK Ó[bM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK Ó[bM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK Ó[bM Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f ,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK Ó[bMI C h word/numbering.xmlPK Ó[bM ö ê word/settings.xmlPK Ó[bM7œ

ì word/fontTable.xmlPK Ó[bMŽ

Ä}7 É word/styles.xmlPK Ó[bMßkù}µ FÉ 1 word/document.xmlPK Ó[bM «ëñ word/_rels/document.xml.relsPK Ó[bM-hÏ

_rels/.relsPK Ó[bM!Z Û

J

word/theme/theme1.xmlPK Ó[bM3 Content_Types].xmlPK BContact this candidate