Resume

Sign in

Warehouse unloader, trained on AS 400

Location:
Middletown, PA
Salary:
16.00
Posted:
October 31, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK M®WM word/numbering.xmlÅWKnÛ* =Aï hoK eÇ "gÑ E ¢(Ðä 4EKDøÃ ’ã] ]t n{ ž Ô?v Bv-xã æóf õ< nï^8s

šJ »ÁÔw

" L Hc éña r

m H “ Äîžh nýæv œo Ø<ÇB

q »™1*ò< 3‘žJE

n%pdì# G𜫠–\!C7”Q f t 9ˆ pŠAj 5eI$ [ŠIcÚ

Ò 8çD ª£ Ù Ð UºEãç¢Ù`Ö ÿ"QpÖæíÔ n =gÎêF; ÖÖ{_ ;ÄÀ p€%DW1d Þí$ QÑÁ”ê8 êzOmïæÐ* žH š

ÿ{

tÆy ®Wt Š l•É ä9 8C`Z v “ø™$o‘(P'æ$

$ç ïEªOz R GKÿ í

È\õr ÏA{õ § ÌZ€µÝ h£

l>åÜ9xzŸØeZ¥ Ù µ&výÊc ) ë u L xçÜäŒ SGlá#yéB ~ëü pëedÛ «ÏP Ý {3 K} eH ÕVŸ/ý2 ë’ 6y &ì¦o2ª Wu ÌÏ“É a8

Ù Øüøu* Y …Íü ïæûÉlV«QØ WQš

~ 6 œ WQÚ g

Ü\Ei q Àê*J[ Ú ÞÁ•ÚÌíT ýýzpé ÐôªÌÖÖß*ë?PK ê Ž@P ñ PK M®WM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK M®WM word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠHY€` B¢p€©ã$ Ç ;

=.Í Š’çùÞxüâ«ëw ¢ 'Ñdl1OX$ Ç\š2c /w K 9 Fdl ž\5i Æ jž Ê{ Æ ã•Ðàæh… b Á W*c

ôVÛ GmÁ˵TÒoãÓ 3V“I[ÄLKNè ð BrÑ>º

ã»/ E^kaü§cLB… Ð JZ ÑôTZ ùm ºu

ã– 4á, Ú 5H %ä ðõv/öÄE2b€;D_1¦…ïž é1»d €zïyðn ö 62Ì©1 ì íq 0až_ë •â B ò5õ œ à ï j

A! ù

ôaÎËQq> å J = Ôýéd ÉA\V X1ÐÊÿÑî k;Äýl

íË 8ÿ à ,Ûû/jR : ÿQ ÉF k ä§0 h Æý X ÁÝG « äg\£Ç wîò PK &äoŸ µ PK M®WM word/styles.xmlíYÛnÛ8 ý ý Aï .Iì®Q§h

ô 4é¢Î~ %Ñ Š$HÊŠûõKŠ¢dK–W ä [s9Ù3$Gðë7Ï v6

DÉÜ

"ë û ãû W®#$ À”À »…Â}sûÇëb&ä Cá( "fY<wS)ÙÌóDœÂ ˆKÊ QÊ å ê‘ ð§œ]Ä4c@¢ a$ ^èû s7çdVA\d(æTЕÔ.3ºZ V_Öƒ k\îhœg È2¢Ç!Vk D ˆ – Š Ù Kb“akW !Ñ

EF M ò q C!”ôÎ(kÄÀ P@

Q{ YÂ~L»’ RÃèÖh Õ /Uìªh%T“HS

,Ä >£ˆ í® œPÏ uq

Ayɜ

y

Dœ Óø &

@6 næd H k ¦IÅ

üV»,SÀ`ƒ > í §9kÚýú

Ü ê Lh W ÇRèGþ òë=%R8Å ˆ 9G T§ ä® Ç¢+ƒ@È KD ÄÓabŠ)W öÑ ü …øf¥Á++Yˆ 2H Ì«2ðÚy ö“þ*PB …Ê”Slqü* 1*Ñ# ºN

Aèë\0ÒgÆU Ú 9V Kj< I” £u*• ïWËbÕ v âuÈ(/'å. L 2ÀuS TÇ*UŸ’ û 7 Ö¢Äxªµ•Ä A 1F&véÚ… Âp úQK á –Îà ø À©Q8 ©f L «m */ø, É+r» Nü

Ãkÿ0ƒ^ Ð ÈY "ìFØ 4»`O\m Ff «;úÀ~ ýéŸñ ÕÕ§ 9ì-rxn‘Ÿ d ;&U ZüYUV ä]N®Â“89Z8 ü ’0ì $Fvfy zË{õÓÊ

V ª 30

_ a Ü r Lº Ù òvý yÛgmr*Q F š s \µe

]mMÅØžx(iý åV #u ÏäM/“7#“ÿ “g’6é%m2’vŒ4tìîûQ ng*,¥ßmp X GÈ Š6=«hãä>Nîãä>Nîãä>Nî ß 7Nîÿ &ÇÉ}œÜÇÉý%E[æ‘<X ZñÝgÞÝbM' Ø…ßÔýß+Úó b^ Z Û Ê ÌÔ ¥öÿJ w€$Kô

ÃZ,(î X@Œï A Lé r º,«mÖ < cŽáJ ˆ ”4;nSþ tÌÄÛ_ W'=6éØ Q“Ú_âö PK œEù ž# PK N®WM word/document.xmlí\Ùrê8 ~ y W3U9ñÂbHuN š S!gzî ÙrI B®ú!æf^ Ÿd$ï88 ÅtÇ ý ~Iß ÉËO?x , ã úÇ

ãPo äÛÔÁþì ñýöôK õÑqc…xãç ûiyäP{î!_ ÉÁçGž}Üp… Ž4 Û.ò ? òeå”2

yÉfš Ùý<øbS/€ O0Áb¥™ºÞiÄlèqcÎü£ Å ÛŒr: ŠäˆN§ØFñ! `Ûô ‘œÄ" =j ) õ žpóvå&+Ý Éâ A Ûôæ0 ”Ëá eNÀ 8 ¥'QeÊÑÐ @Å"¥ØF õ> I<ˆý” G QÚ ì;ž U6 l.8ÙF j ' ÕS)à ó™§ ðV(.p TbÎR@îÂÂv!

Bí{ä ÙVp.pr0œ1èe å/ZYC/Àeì eÜf ãvÆè<ÈàÞÚ…[N öË ƒ Ò N RÇ unŽ zükÄE'ˆ Zts ¦pNÄ šk Vh Ž Èà…“+

… fáá URñ ÚR1Cfü1>Y ICS

šŠíZN ÔÛ®-Ã3w[ H, ò i¬eãã ÈZ8 4mj YÄYñ“ ‘5 +ûd BŽêâfNPL 6µ©/Ѓ C2N Bvz<žhvùcRn q Å µtMØs`Ø šõ%ÏuÏ Y“+ UÜa ô y2 Ò[8!ÈˆÄ u Éré eé b ÈÉq `ÔæÎN( VRº

ß gm Ie‘ÁE H š ® aÍ»éB*m'h

;R§ÀÝ‘> óŽäØ kŠÎ_Ëà_»2О,Å ŒàŠÎEºfSü€œtÕF”Þ§8ëèzÆ$ Ô ÃŽ: Éã aÅê VÜlêzÊ èÏ 2b W Ôr”Z ÿz < d UI s /k » hBÝØ2ˆ Dvô? z9 Ë

ð. Û û ýrZ 0öml /aÎ1=5 çã™ é Ÿi“Œ iÑ'xæ'RK Ó S ÖÁ k ~Ý–c‘X ÚóghÛ ky Oå¦c!ãðH'N1ã"–D^Ž`zåCOÊúŸÙ 3{à ÔŒiyFÃÐ9æ*Þ=

Úd* 8b

Ôøz+áÂÀXf (Ät1\ Üf9 Çó ñ ú þHH p£ àÆ Z-óŵG®=ò f rÿ(åž )e ë8ÿ : Ì Ù©l§òmÈmŒ r cè nØæ… Á 9 …b /ó© Y, Tº héß9 ÿðÁì ø

N%{Á û C ju¬ÕñS ã%v ú ຠKo[û ‘íZ#ÿj 9Iz4þ ºåàvÐØ [ õ /f»ý û « ZWk] uUêªPÏ £ ëýsæALÔ

à

ï>hÙ=…è É Ãê óUßZ 72öm#Ã*ß}=GP= fÔ» Uì S:é JÔ&«Y ûjV}{aøïëáÍÅðj0ÜÇئûC 5 wÀ š Ž qÁ/g Ë X ìt«âÑ_q J”¥Y¦,ͪ•å C_€SJ

0 2¢äk:ó Lt ÞKÆ Z« ƒ! 8Ù GÀ ÿ ÃÆPÔ oð (@Ÿsjc(Ð{ ݃d ÛîÞ mw Ý;Úîbzv ÃK C+–eIZ &ÎÓÖŠŸ¦f ð vVßD¢g zbõ[eV UµÕoiFG=<Ü žf…çŸZµûuXVQXö6ª'VwöR$š .Ó vÕš

d> ã O

i ý

•à§ Ï®2

Ÿ•Å =.Ð6!lm

Ìð U RmH~/léb vœ C7À qx+ú`c êŸ 6€Üňícbÿ sãªé ñ

2ßЩÚ7 2 S 2C3ÛOà =Áú õçoJ ú

§Ô–”D

oo v5R pA} Ft À6 ÍžÞ 9)+pC Î LHødÎ €ÒC zs ßM.Sï%J©4ôZUø{ùøÙ ònÙÌZl9 ÔßÛ¥1 hºm>M •U櫬ª}Õðäû {ñëÕ§Þ58 w

þÔ Ù¢ n¢nÝ2uëV nYj ú Ap. Œm RR'éÏ'éF»

®ê,}

é^ ¥çP Np 0:2ô:SßÏLÝä] ¢FbŽ{eæ Wµ9 ù V X?CW {æõü:ý«ô :Ë º ybàŒÒwô“šêLÜø Ñh î{íý îE' ,HaÅdÝ… Óh9 û Þ+€S XÌ0Ùîkš

¦œ yà ðUÓ 3 dú ”Ìجd âŸz Ð)ðV€ßËÉã A,3"áB .€

`ß&s 9Ø ?ß ƒ ù= Í](ggŠ}Ì]ä €>Y•ä)[c

ÿŸ' 1gIÙ š Õ kæ ÀD

À

Ì C}tø™7bŒfm >Ö J ïçBv«Žåö3–k2Çfw~ Ë• Žæ£ GSêËFý« ïý á^ sk/fß# \É V6ƒ Ê Ø Ë \lF V w ï I }Gà é3žû ý ‘ÁZùöŽ g© Ñ M+V ú é7ò pd xÑfcõ F» =X £Lõ EdÔf PI -Áq£Ûi öò?E" ü ÑŽ_ µuc X{7Ö 2 HíÄ”ÒÐhXf*ÅÕÜ áÊcf‘t2 -ù µ–} ÿëÿ PK Ùz ¦ô Ü_ PK N®WM word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK N®WM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK N®WM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK N®WM Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f ,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK M®WMê Ž@P ñ word/numbering.xmlPK M®WM ö ê word/settings.xmlPK M®WM&äoŸ µ Ô word/fontTable.xmlPK M®WM œEù ž word/styles.xmlPK N®WMÙz ¦ô Ü_ â

word/document.xmlPK N®WM «ëñ word/_rels/document.xml.relsPK N®WM-hÏ

P _rels/.relsPK N®WM!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK N®WM3 Content_Types].xmlPK BContact this candidate