Resume

Sign in

C Word

Location:
Jamshedpur, Jharkhand, India
Salary:
40000
Posted:
October 30, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK Vv~[ÞÝ docProps/app.xmlUT

SÁnœ* Wê? ß MU¥+C mTåÐUVZ’œ]3 K Ö~D MzÊí ™73 ñ Î Û&êÀ mMÊ’UÌ"0Ê ÚT)»É žœ óìã Ö G

RV#º

çAÕÐÊ Li K àÒª òu æðˆ`

(NÜÜ

7

iaUï/ÜæOŽúeâ F+ ôQÙN+oƒ-1º J£;ë

Á î KÖ«8Ž ü ÛZz© hF™ [dî4Ö Ò,â x O hIÅ Y 6 jM EVÊ&€ào â 6ã ôü>Ü Ü^J ©î8(ö "é©à# îe奫C–œžõá™ ~C ý’ >B‘[”M®[è Ûm í ØÒ{LN^ â

d Z{©ûíu é@ õQÐ? ek úWLY Ù( É€ Ðgÿ~ýüûç às`€KÝ ëOY2

ùl ð \c ẠÕà Ü&K ƒ ð7 GH þÆã4íUÿ Ý t óÞæ =Ïü»dÏPK Vv~[ñ -z

word/fontTable.xmlUT

í’KNÃ0 EçHì!òœÆIËGQÓŠ_ u EŒ

i,ù ÙNC À v ûÀNÜ

Ä é8Žd9 täéü• `C”¦R A 劊u

ž ÙÙ ÏNO¦MRHat`ãB 1U Ö+ âÈØ_µ eQPLî$®9 &Œ aÈØVº ZsHµFªU¥$&ZÛÙ8ëêqD ùé & ˆ ùƒ4%Å Y!5 ¬ A, 0 û&pìv

Aw Hiböwº€WÛŽˆS ÝùÜŽG”èR Õv Ì )ŠrF /g Œ¦k u Sp

íŠï3Ð)Q

&N€ 7^ í(~yeüWÁm Ì/ D 2msÛ Ôbû ïÅ v @ ðúÃ[RNt Mð(9 Âþ Ÿ < l ŸÜ Ê= ß ø ºcÐqK

èú£ûþxûú È

@Î ôì PK Vv 8 ô word/webSettings.xmlUT

ŽA

Â0 E w ÙÛT "¥MA P PÓi h2a& ñô tãÎåçóß uût x EßÈmQJ Þà`ýÔÈë¥Û d U ngˆ1,òÈsE œc •Rlfp= ÀçnDr}Ì‘&…ãh

œÐÜ

ø ve W K ó!Ï6 üÒÒ? 4 B ÌYÄ- žë bˆÖÙ tHGÂÄ@BéZýÈë7PK Vv IQ R docProps/core.xmlUT

m’]OÂ0 ïMü Kï îCÑ4£ IL ~€ÑxW» 4®íl

ƒ ï6` á yŸóôœÓ¦ Ì

+ ê ŠëL e ÍÇþ=êÑë k ÏF `œ ëU…Ê ^tÑÊ `lù

$ AE *\h#™«Žf

Æ Ù p,Á Œ9 k _ FtPf U k“7 ŒcÈA r GA ÿX FÚ MrBJáv \D aKo hÁ,ƒ2iЪÿ L' fT_(ë â€h Q Ü sÚРѥò Zʵ œ *OñI^{rfÝ z …€l £RgÌZaàç åI' û? à ú Ùã« ð2èO ù>H »"òPæUC’ýJŽÑ{2 ÍLjÆaÔñ£Ð ïæQL ÜÞ Öªs m:9ÿ ô PK Vv~[Ä2 Ð ë

word/document.xmlUT

í]ÙrÛ U Pzèrê: ÏÝI_J¢-žh: 2<B$,á $Ô iGyº Ñ _r XŽ<Ä •S'

6 ZØ{ þñÏ žKn ðßåŠùBŽ0ß GïrƒþÅÛÓÜ?ßÿ ýãöÜ vä1?$ê ?8 aïrã0œœ ö y4È óUæ•

URŽ É[[x ò!wy8=(

Ç ñ. Iÿ< â Çm) q ê[ÎÅÕ Yú“Ý! ynrK-mrüÄ É\Õ á c> Ú §Ö¦2ÇY%7 uâÆs r “užæHz«Äï Ƀn…t&RØ, ÔÕZ’9 xø] ççÕóÓÆÇÕ

… TX,¬ñFt ;ÖéÓâ3 ®y”û󞌞 ‘K)¢É¬6Ÿ=ª TÎw_Uð æôÆtÂæµÙÏ« Jý :WZûE wû4Ý +$þ nYþuî â– p¦úw ÿÕ‘ñO/œºŒÜžßP ]®Ó.ª’ Ùe]À woÜ e,g ý+©á/;+c+€3™ üËÖyÁ Úª©ª€Ë}Ö \¥Y4

E. ò.W:9Ö !SÒgú1*A T5 4 EWh

õˆ aDÝÞ¬êøÙi Ë ûèënH> é ® ÂFÜ€¬Ó £ Ê OÃ¥j PEÀ5 Y>NÛþ- ^

Ï© ñ#/T u.

l®t¢Ï áQ_7 Ñ 4 NïÍ ~pÿmcî« ;ìŠFn <4yXòOÝÕƒTe 2ý A DP¢_¦D* Ý ƒXÔ.L$

a ÍvÍèõ¬.1ÿ¬

]>Lîú ðæ «ð CÛ â$J$ÂPxÙ

Úvr™~^ðMÝ_Šÿ•H=n ZQˆÿ Z W 2 óñH~”Ö– Wií<ç íx:aR Úk"Ï ó.'-ç( Œf ¬œÇgi 3õŒ úsq‘ a•ñ å -éGœ Åw gX ]Få

%QÅ~ yï * AæÙ ¢!uÿwJÇBh b™;f Lòòãöv£]nyOWŽÆÕHJ

Ç3 G]

0 D ÑcAT QÀˆ/Þ–Ž z,€º EÀ ð

ã ÏP UÝHì GÀ pô@Pá ê cæL

&‘ý ÆT^S È äñèy

-qþ–üÏYñ \(ž–Ëg g ÓÉ/ Ô Ãbáá ð ð bé §DŽŸ3#¢…ô.wzTÌÍaþ xtô:s

ÿ éþêèªÑ5Í.iWþ0«}ë£ù€ K¢Ã8™ýB Å

Y¬7\ž m‘ý™ŒXåã81¦þ ÓÏ6FK+5© eÆèfôtåÀÓ dÈ C"® õ #êóo4‘ Ç û IÒÚí Iq _u";ä7Œ0ÿ KáÇëüoÇL2b [Dî’ Ãböè5#á )a !Ñ“@JÖÞ” ÜuƒXª u™3bD‘@\Ö 4 Ãn tçâÏ?Á[8Ûy R! S}ñÍ¢?(ÏOVž 4ÍV æÂPûkÇ øç7qñ~S}Y-Åê Û5[ýÆ ò©Ýý`µ B §gÂê“ Z ƒ6ûû §#_ÀYI) A Ê' HÀ Õ6å{ð+n“äËL r%…GŠyý_ T(ž P P93Ä !û%”ŒÐ (yÛ(™9š‘ zšÃÒf Šî ÉÐpùh&» š( Û’OÒ ÍJìœ Ã1 U @Õ Òtž/+v/Å쎩iLMïÈÔ4 Ú

í vC» ¬hÓ uºí

Ú-£AÌÏ

k™ ªIÈ^G à

\u êpÕ_ÆU§!1 ¥oÄc ©Kôn<’Å. 4 \;ï.

’ ÙcŸÛœú©ã^Î ÊÚÏ:ÔnWá4_(æc', t @ç R

ÎPŠ py@l¥š1P øGp- å

qX s ý/ƒŸÀOৠã'ÒÔû ò GÓ YõŠÑS&»å 0^;X ÔƒÉ é ž¢û õ& 'Ôu ª(ž YðF æD åò o¬– å;šÓ/Å

“ÉâUEø

%t# x Ru!á{Åw'Šï

gÚ<+ Ró¬ ò ù ü^ŒüZÍ*Ùk îPÒŒý'å9UãíLß º &<T Zâ/ a¢ó fÚ ÌŸ.g©1 yC& â S¢Iü

Z[ þˆ Æ e üÜu» .ªÆ » ƒÞ1<âW5

w q ï Ù]zíS_ ŠN 2NùÅvì- Š …cÒ Ò k ª–ÊÒ Ç 'Ì“cž óä Œ uaU Jÿ’áüp[?.ÂpŽá<Ã\ O\UÏ 8 K¥caÔÕqéd rJúÚ à § zlæ5 Ýfß"{

úô V¬/ŒÆÆÝI ß$ƒjà YÉ ì<iæ ù>8ê.Guú EP‘ÿ rSû ªÈ}àóø4Ýpú nèÖº 3Ö,– pC ÝÐnh7 Ú â ÍÚ A nú“V:t+B:Ê ŒSbr z ® Þêf] Væ§W¢ïþ Ö µ OO jÀ

V zMi óº Ü _áÐ 2 mRyçeÜ* Nu]át¢ªu ÒEq'/þ6}àR ôÅf \YÙLT Â;D Ø\•ú”Üvv

uÑ û

Z Oª 5 Àia áTWdmtéÝTœY näùwò .ø 3K}ÌRY ôc ЩˆÂY3 øWæÌËÅ™Yj ËKÉã ŒÔ zpÒÙRù,e¥ôòk•8XhS 42c&Yg©rŒÓA:t5 æf ©£Ó »iÑ4‘Þo' g©O

ïs I*?)ö Žß« ™ŠßQß{ËÉy šo Vc Ò%X ó6oäÙ# NÇ ú:"x féGæÊÁœ @ Ä® D¥mtk ƒ–õ ì v ;€

î ƒÕêõ þ Æ è ô zX Ñ]Í

ó Æ X _ o! 4©Þ V ð ï Þ[V í@û. ý#åÁ º +~Ó üîŽM Jv€OG,Þn C vv Ð Þ"2 €í Ô â#Æa óÀü.` Ó ì ;À éd o_ @I"œ^ wº ŠM?À™àLpæö HŠ €

À à Ko Ï £!ƒ Ô õ;ë TòVÞÌW I Ñ

È d 2ØÝ(A wIªÂuÙˆí“K á Y ƒ:h

åŽ k ¢r K0Ovâk Pr;r ¬

ìw=fÙË ùÊê %0 =Ú ÅÐ µÇÐ åCG Q ø6è t ; dñìì ø6 å Ä f'ul C Ç¥ ÇÜ^T…¥ŒT

– î aàeãeãeãeãeoôË~µÃ T _>nC ç”þB Å

YàˆÜ

;"wéTÜ… sgGäê4ŽÈÅ Ë y Ì/ kö:íVϪX

«o™=òøøþÉÙ ù á W »âáa! d Í@X ÛfØý ¬3 ñ>2û Â…=f B©RMnK1äI^U©4 ©K&4 Ï ’

hök”»Ó 6ê œ ê ÜW '’Ê ê’ …S"E FZ º

öãí‘5 P…tõvìk PR w0fLµJÉò_Š0 O)Üxg ùëm§µŒÕ“ÔÿZ *[2:Ò Õ+ öu~{fœ 7 ý Ÿþt¥Ú >¬vUõ– ’oè ò{w{%Ê>µ» Ì i HÓ Ö –Ùƒùö:æ ršƒôw $V1UÙQñ( à^gwÀðà © Û ]cï"r•å¦ _™ ÌY0 áSwú É7@5P

To ªkFÍ$5Ëhš ž¥Æåîç 1Z5ò £ÿÞ oÀ{sá]5[}cÐ%ÕNŠê $

3Ç2 3À ßÀšÕ M£EªíA£ov Qí[5ëâ ‘ŽÑíïÕé,6K(ð

ß …ï Õ A.Ú] W t”n~Ajì Ûì

ù

Å& …Ù Z7 oÕÈß ôözÊE'Æ r 8 €oÆ FÍæ aõÍ º žP ƒb êÀ<0 …Þ Õn Q 7]fë…'ÓPÕþT؃

À à å öç Š+ C.é

“ X ¬ VØHVhwúzŠ ”øü

1§ßhô *Ù ù™ øü Höæ f¬g0 ð o«ÝvÓè µ¬ ú íõ _G ª Õ § ð Æß…íŸ Dl[€m

mÁæo[`~îw

R

t»VuÐ0ºøæ

ƒ26 þ9X Ð_

“Žäß á>ééïè R Þ ö Ôußì !GÔWE

2œ E3í+bùJ ö7êMþþÐ ô»5S) ulõ\…º}r)n "0 Ó}-r ïz X<;iñTÛÍÎ@ Ðû`5 w^ Þ i QÀ ùÔîÖ &€ `zö Òg! "y¥Þ?ŒU «0V ÜX}_oW*Ö/Úsªˆ! Cè6

Nµ U% Y O Z -ë%#+É Z 0ÆbŒÝÍ€PÃh] ŒK“tºí

«j™ ê {é =-Oý õ

ÝŠ “É *1 _ Ðluó 3zŸXIv ïC0; Ìæ ô þôšÒ

æu} n ï  [e®ûÝ ÉÅÂé þ6}àR ôÅÞ9UùþÊf¢š ÞáÀÅæªÔ§ä Óbùø iA+fÍÛ Éô}Q+] 8t B\ψ ‘c }nWd téÝTœY näùwò .ø 3K}ÌRY ôc ЩˆÂY3 øWæÌËÅ™Yj ÌKÉã ŒÔ zpz:vá4¥ ôò=%

/Pâ Tâ` MaÒÈŒ•ÃŒŸÖ9ß{Öƒ ;ßû ü”M?Ž61LNJß )8î{Û ûN ŒÝ ¦ oÞcL

ÌÙn

Î+€óÀyà MC~ 4j ?À ðï ø?u þ

ý™+ ô ý@ÿÆ 1 «Ñ 0 n 7ìüŒ ÙºlX úÚ_

à U€* ÝŒ  ø àG à ø ~Ä @

¦ £kT¬*Ü À ð e ð ü ?À À ðo5ø;BHÄ @

PÃ:k

êV«f=~ rx ` 0 < € à ø K

F 5€ š ÝÚ N À ðÃ. ø àGD à ø 8 í û ’~W Úfì€N¢ ØE »ˆc ñ]ÙE cv{í–Ñ 5 oXO9W ŽÝ è0 Ò_€ H~ ’

^ÍyAÃ1“ÿù Çvo'í

Õ t Ø?

Ó Ô£ Ü u

à Èc-ò Ñ qE*\ c

èöîA`ᓧóÂá> `Ã}R<;=ÂPŠ C)xä»9Qæ;Lb D Ñmt{KHí I ÃwÇÕ1 T `ó Û z (1Pb ¬Å M*yH]Ò

i CÑmt{

è ïQ)9s` À8€q Xfˆ ÕÍ 0 Ðmt{

Ëw8Å"<X k~ Gƒ`"dHZ f º no YpY pØC üQ eD Ñím ˆŠgùÂq^

š' –À8€q Šx”q`~ p i t ÝÞJëà4 Š `

üÔm& -Ð h

Ú m -Ж

Ž ÀvÓ !Úk kF gu ùç b4ÞÜëA Ì SÝ õ K¥ÃX ÆêßG T J}òˆ üà h z–J6PŸ§S

Í’£(Œ‘0«8=©d2jE^ :Ñø òâžÛÜ£nV,ÍÕE

a_JîÌ @Ie” ÃC[µ œlñ>¦ Ç ÍQ‘Þ ÅT ñ ïÎ4Ë <æ ïÿ PK Vv~[Óf8 ª HI word/numbering.xmlUT

íœ[OÛ0 Çß'í;Ty æF E 64 K ù ÙN

ï“ÍÎ MQ %B

Õá%í ü

û ô“ ç Œ X*"xßñŽ]§…y$¦ ß Ÿw㣮s1øüé Ùã `iì-“ÂUo ûÎ\ë n«hŽ RÇ"ÆÜ8gB2 ÍWyßfHþNâ£H i2!”èÇ ïº

K 1 I ÄLÛ”ž ÍH óK‘!wY7K QÂ0 éŠm Á՜ĪPcoU3Îy! xi

F e ËjS –æœ Í Z

9 ¥ˆ RÆz•9WŠ^øL \ÿجŸß *c AÏÝ "V¢ÌØeOÕ5 1Døj' õ6òEŠ$.Õ8ÞK-?çõR©z s;G1^©EõÔFˆ/Ðê 6ª ì

ÌóŒ&JK é µ*ß®§}ÇMCXB5ù Þ=ÆØD- 5

N j k "Ó"ÇM Hk ~ÍbZøCwÔ ƒñ A 6€ KqGæã H¢x¦ Ô<ÈšÔ é"`’PŠó Ìcc”F ñ2ojK ÉlVø4šä^c Îø Âí ìê&? MË\öæˆß§=3èäÛ4Qé5O’ùe, VöÀUDHß }d A FJ_* ÖmóKsX¥!•Ë Ò[ Ç QŒ Mˆ zÜ ýÂñ”ÙGê g O© [f íÅœú

~( òßß Ö\ Þ, ÌBú^§V!G"‘ ËÖ

^V« áÈKºnmx]ÅNeõ ZÖn VY ™$ûÇ ª µbÎKº 5ýAý SEƒfVÔ :î^

7lf!ÃÀ Ž[£ãž4 ¬'n

m

ÓЊžv ãîÕqO YÈNØ…Ž[£ãv YÖSß…Ž»kÇmWXÇ« Ä{ âm !Á¥7 ƒñÙ ƒÔ ZÀA o 94 ä@€ p ƒÄ[ÀA l 9 ä ñ p í Ä âoç 'Ãá ŽƒœúðŽ ï à ÀA€ƒ p à ÀA€ƒ ùà $x 0 s t.ƒÑ c À` € Œ ƒ10

c À` € Œ ƒ1ï Bx

@øú L… ”3+Îföõ (ë3

»Ž N ]ÇÝG'Ü®ã Ó^û HƒÿPK Vv~[ßiÃ

word/styles.xmlUT

í]ÝrÛ ïLßA£{Æ ˆßÌ w3 ëM7îôr ŠTI*Nö zÙ è ômÚ (HJ $K dʺ @P y ÀÁ9 ?üøm

ª4

“ør _ á@Å~ ñÝåðo þøæÏ úááu– T6ÐçÇÙë 9 ÏóÉë Ì Wc™ J&*Ö•£$

Ë\ Ó» L L'ŽŸŒ'2 0

óï œ5“š ’ŒF Þ'þt¬â üýEª"Ýb g á$ ö`ÒÚC’ “4ñU–ég GU{c Æ f ~ÒÐ8ôÓ$KFù+ý0 Ò? ü6Ž o Ä Fr åYQœ JgÅY©ø'§yòy"õC þ*#-yýã •šÕ o žxSœø ÉÃU çi •õ« tYßáßS9©*

å=]¬ßiº^*ÿ]ë 3}'2óÃðrx%£ÐKà >¢d– ÍB rðþmœ- V^¦j£h-» æ åGJ¦U >ZVþ1 C`VñGuü*{ZsU6ø Õ<T œ=áò3]<Aªä n! Ž ’ ÌŽ~ . Ÿ~-Ëù º Nd*ï ïKÈc9VóKß T ª« Ç ú \ ü ž ŸÒ0IuŸXÃö â 9 • 72žŽÿ’ä J Ûp¬G õ0ø- Ëx "Ë?iI ÈŽ&%äFŒ@ Œðï5%ü\¥O 1ãØàÓœ3ƒâÑV ò”

è) ¬nÍ} µ\z‘ÚBÔÁí¬

]ÝÓ ëóŽ Z RQô,K^’çÉx RðM é9lÖFU_œ ©Q á< xufQ_>_xw_{byBy'Édû…ueõ åvuéc Ôüª¬Ÿ ÿÿNà •Œªz dÝíð# õ á©TOä ø=ø9Ì û o Ó’`ˆÙ 5(î ’Y nOÎÝ Ý 5Aê6Ì Çæ(Œ Ì«µFÂgX 0 ŸDIº u) ª.XVlVQÇZõ”ë*êâàBE ŽXé U/Zë öG*hĪÏS/o$ a- _ ð5 ïÞ 1+, áaI ëX ðÖ

ï‘eÌDë-X¦ ùa< Y ’Í“™

~ ù6ë ãv c U ŠÏvT j €ÜDÊÏ ^^#Þ£ ž0 ÞÇ8Wqö m y ê ŽNâº-“AA Êëjç>å r>ZÑ Ù•þ:Mò ëtt¢v¥•ž Ê 2Át> í -zVlÃÒ P Â-õÍÒ Â4Ë cµ0 qp8Míh; k Dý¦F*U ßš#®éôs Àë⬠ÜXFÑ•œTÆœ¥R;™Nç …sf F™î,ml£ l Ƭ® Ç ñzpôˆ zï’äË`ƒÅd è Ï ÊN¢7 ( vÖG FÛAŠ l"c•öÚýÔuø)ÈŸfy2þ\”688 4éi?)Y ØàJŸó;âÀƒBø ñÜÀÁÜ

9

ê À®Ä€z”ÖÙš

ë' MÇK ºø éæ E6€â

P?@ w!p äÌÁ Ž§<îxB ¥ˆ ’àZã!ÃÍ ˆ

èQé

غ&có [ k! ø R“bŒ®fÏ¥RU QßòEMUèjéq iVØh b_'I ëÅî ݬcoâW ª w© Uiþ6

ï úb6 4óÓp2s%/ÎèBˆFšî 8(ex«é]ŽØõ= 5 Æä9E o™Qcó l –E^ Sëø

h

@ û ŠE`sÇ Íý

§’r

à î Ûw\ÞWå ’k h *ó tãÝÒM Ðm œä šú Ã`N ç(©. À Ê ŠÔˆ$! HRpF Í @ë•\Ú:\ öt ÝZeùß ÿùßÿüëôW ÙpÑ ¥pÜšŒ §dÜ ? Ö G ž g_-{Èu? ë u KëE Åç –S ai`

q7 ™ÿ0€ Hà; Kâ` yŽG t0v Â\0bÒ á tx “%çà3 Ý

(í Pj3 Õ{ ç EÝëè§4Î0+gÓ G AdÐz B Í ö¥Pn 'WÎúÕ ÄLJé ™ƒ Ž'1p €P@Éüþ, Iºü¥ ÒCj wá']Ÿ 4Ü T ëë¦øÐÁ¬rÕç ƒ@ WXß òK Õx è«[ Q4 D Ó®:œÅ å•`Ðp pcŒ ƒ [Añ*fð^ÆweÊ >7GÌÖLK LüœÔ

e$Ù xÄ$+ÉzÍî\;”Õ 6û

` Û6 # _Ò í' MÝòÒ3

5Ð [ ÆaGËq ÏËñs(ò

1

1Q=1)iMLr&æÙh ™•Ñ’ÂŽ"

X_ – Ýg

ŒgÌÆ'B*{šË ð1dŽf q ÇS ;TB éˆ

w4f.Ü»5ÆLf {v™Bfd<ý É0Þ E rÔ b Íô DÉ4

UZhÎk0 VÌ Z:Ú Ø-\Â~kkûõ–8 æ užPÉ(EÍ’S# ŒpG@ =Ïá> œ‘Ç 0 )

öa~çÀÆü~Ê[8 UÈ'o m53Þ Ï [ _Ú, B8£ ÎÇ9 >Î 7ε »Z Ô îÚ ç š Fˆ2ßqeà98Ð:º u0“œ)A êÁ Ì Æ {Îû}V@Å6 º #9ò) ÜñõÒËÁÊ 9 Ç

« p! bç5W ºÎñi ª

L 0Š= ]ì

ý]ÿb îº

Ç ®ç J =F] ð

ñn âÆ çlÇ f à ª TeY 5 âü™–o Ùïs(w8g6 ÒÖ á6‘éY Ï s«þ ª šÆÍÝ û%ï ãÂF ãÕ”Ì K)”z v!r0”Êñ IÆG õ L qãxÈ^, ë À hQ È 1 ì+ép ã Ê1ÑJ8 jW I C€ €î OKÀ6ùÕ»Œ& p§UÓin ÈF Ù!ªo“ÀQ Ô aµ Õ ]Á VkÑ í Ÿs¦ Š V1 Šèm à&.ö € U.õN' S(y ©7@JmTx:ó ø û q¥ j*p< C H ® «

Ïš

î ¢Ô_ žÙäÑ* £p DZ iu ¥U2EÒQ Ñ T iõK% Váÿ

Eÿ

ÑW µ ÃMµ

þG x;e Ê) Æ6Fv] N6º x vc'Y Nä Ý g ŽÝdtDàœÑñˆ&¥ƒqѵ{ƒY§ó‘Û w 5àaeD Ý 9 µï } ˆU. zñŠ Å W$o y À ÃÆxßÆ,rÊ bfpÏ eoþ PK Vv~[C“ ;R word/settings.xmlUT

VYSÛ0 ~ïLÿCÆÏ

98Úñ H

-SCßeYN4èð¬ä ðë»’¬Øi Êô é;VkiwÃéù“ ƒ5 õš%“ƒq2`Šê «å,y Ÿ ?$çgoßœ6©aÖ"j èP&Õ ºb’ ä Ñ¥

R-S]–œ öOÒ ÒÑ 5

èŠ)äJ

’XÜÂr, šÖ’);šŽÇ XÌϬxeb4ù Ñ \Å ë >b-EÔ5“ñ+> ÑPl

IÏ *Д ƒ7+EL « ƈ Ä Ô ç@`Ó

r Ïö¬µ 4iÅ€â à Lj á 3K,C þí©` ÓhÒ% ) DÄ P ’ÔÂÞ“< ºBËš`Úï§íA» 7pS ÖÀŸµ D\ iðÔÏÀ +,ÆMŒ #üKß

ú“ åt ÈéNÈ}j Pé»ZQ[ûÚûÊ@ À{ÿN4)] Ô2È*B »À\A xr i{ e øÞ ÇÚÀ t¦¬ е*® AÌ;_¢ÿÎε IaŠÄöŸ ËI ž*¢ŠlÅKûƒYl p

_-ÈF Ö+wöñœ,Œ <N É Ê<Ês. ÝÜê ÿÑ Û <@KÛé£Ð mê“ãö–û õ S™ºip q5Çû Hç®1•

"sàdpë& ú: Óçðø «N 3lI t ëTY wÂá /BÊéŒ$BÌ :

~R n9't…{ÉJOl 2 ýtÆÁÛâN {$ÐI U ô2p ƒÁg¬ *H=ï

êF 6bÇ:-WvÁe§3užÅ€ s*…£kG 5ù}

AÖ’Û7 ó…j Ž ñ ä ©áCæJ€ c? NfÉ£ ~ý JaÇâ P@æ

ŠÝ’ª

u DðåÊN À£ßäËiËM=7

œß êî

Õí¢Ã¦ ëé #vØaG ;ê ãˆ

wØIÄN ÚàpÇ ýˆ µ ºaÅuÇÿ µ

òÛ%l;þFQQ k ÐÔÜ(7òM õ{h7ò)Ç¢Í62ïæßAü9èqN, Áæ¬p Z

Qü.ˆw8 Ä CÎ~ PK Vv~[5 «Z µ word/_rels/document.xml.relsUT

ÒAOƒ0 ð» ß ô.…©Ó,ƒyP“

hÖöaû¦ãÛÛÌ8Xä€ Ç hÿüúÚõæ Uð ÖI4 È `

öž=_Ý Mzy È q l]à7 qîŠ p! `ü

äK[óV ;Q _DÑ’Ûa KÏ2ƒm™0»-c d]

S ªd Xì5 ù ÿ ü

ˆüYœ JØ úDïàCÈ8k1'«BC™È ô Sk:ézN’û3& ï ÝÌ

¢NÁ s¬§cnçÄ4>É*iv G

© W Kᜠ! ìs :Ñ êß•/XzÄÓ À 1Ñ œÓnö: ëo ŸZÓÇy7' üÞÁÛ?–?Íx\tVºô PK Vv~[ õ -e i Content_Types].xmlUT

µ•ËnÂ0 E •ú ‘ Ub袪 ô ný’m^ ß È 6‘œñœ{Æ ’Áh U 5%é áVH3+Éçô áíÍ`ºq 2ÜlBIæ1º'J Ÿƒf Vjë5 ô3ê ÿf3 Þ åÖD01

ƒ /P …ŠÙë o Á•4${n 5Q%aÎ)ÉYÄ2] q ’Ûº– å

-…U0® €GÄÓ

ÿß D jª' THSÝ E Û=a Œ ãCðR@6a> 3 \ŠãM u bBqÜüô A3ƒ ‘;D ö

n= kìÇoº“ WÖ

âFA8û æs ßn Š 1bë5Tvä ™ T Wóù OPêx é*šI“`T£Ã”U

. Ô tÌBWà ÿò:

:A'â Úkÿl£-æo8Ýþ9 ?PK Vv~[ÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT

ÎÁJ 1 à»à; Ü»ÙV ‘f{ 7‘ú C2» ÚdÂdZëÛ D

ô83ÿü ëÍ9 Ô JV/ V+LŽ HƒÕo»çŃÞt 7ëW<€ÔL C.ª>¥bõ nÄ ¥ Œ©^zâ RG L ͪmï

_vènÒ© ÞjÞú¥V» Œ ë6 GŒ Ìõ åÀ ŠÕžÜK] DS «Ç\ æy«ëyÔ Áá cÄ$sJ<

& þw ä ïî?}ÓÄ í Ø ÿ ž MÆÒ} PK Vv õ word/theme/theme1.xmlUT

íYMoÛ6 Ø to% (u ºEìØíÖ¦

C DKl(Q é

íqÀ€aÝ Ã

ì Ã @

ìÒýšn

è_Ø eÓIà®ë l‘ Ÿ ƒï )_ ú `èˆ IyØ6j Ðá.

qgÐ Ð2 T8t1ã!i "

tõÊ ËxKù$ 8 r

_©hË4¥ ÓX^ä amÄE€ …gº 瀙uËÚ0 LC …8 Æ G#ê 4ˆY W¦Ì{ B%ã XD$ îa-þ‘ Ùe

aÖ6@ŽË ä 2 ÃRÁBÛ Ì)qò Á™ZÂ¥À Ÿ * 2 {XO8 o8cQë77/ídˆt! ZO…V Û«U! -v Ø“Z Öì j ’

ôécUb æRhAj£ Ýìt:öæ2h# 6+ЖµÑÜ®/ƒ6s ]µµ Ýín,ƒÚ9t£ í_ÚÜh.…&ô>£áa ÇÎÌ àŒzÄÙõ…È [V ™ ÌB §¬Bµ,Ú Ÿ ñƒ

‘šDd

ëâ`((Ne% 1 Á ’t à$©deÁ‘S t TÛø8 9á yñ øüåÃ_^>zôòáÏFfPªU }

^ ýúû/þ~ò)úëÙw ÇÉ"î Ÿ>ûí /õ U úúé ÏŸ úæó? x¬ m

<, 4 Ý"ÇhŸ ` F Š EävèI â «Aõ”_BÝš` 5ô

RÞù» ê™ pm dÐ /ÆŠj 7ü Øåœu ÐÚ~#Ö kãÐÓ+%ÆEú}Œ t:uçâ¦7Ž ‘ ND '%3ö öHH Š ø! ø=JK~Ù¥Žà’ ºGQ Sí èP- _§ øw õqTÚËÝ» ÙNÜ 9*# ;1Ó ¬ ý ðXá@k X q +_gÄÁD8% I ä ÆQÏ%Rê Å dÎ

U N»l ” BÑC

â&æ ˆØá Ö& úEÌGò R ÊñrÆÆcð' W Ñ]JÔÙjÑ

êù 0^

]j 6Â $ÌœkX

uÝ Qh_ÿJ ðêÛ'ÿ£ µ

}Ÿ ŸïQ].\úþ

dçy :ïPç

êÝu Uõçí Å+WÂ.Xzÿ QÆ Ô ‘ 2‘,Á É Ín ÙÅoº’ŽŠ Oàä ®> Ê?ðq 2k 8Ofr á jh á-hš* ó

ñd Âj »ér£ø6$™_ vŠ8‘øÆ¥u M!'’_ õòí Ê7

>€ÔE8~7VÛ §Ê@ÌaFÜÔ[fB‘B2Ÿ®Ý ÒÇ.É \Ë-ˆgçM¬5N Å Õ;\P` v Nâ㢠ÍU Økõ µÌËfµ0 <BÇ ]

äà mŒà€

A le\T1ó á ÌÈ ”•òVØ+ Â:ÁV” FBª,ý Ÿ,¥ðéBº an^ÝnÆ»µ.ûÖ ^£Uû/ªgÎÇ

ˆ£–ÌäÃl Œ l,ö1 ÔL£Ö¥ ºa}: P2šY@ KQ–pó ; DÄ,òqV5[ Jf+ï4gÊ Os g © F ìs ŠzJ ®

7 aÃáG` GlÛàBù *^äS§/à R¬ bñ H ÒähV*a ÒòêùjŸzHP Ê ì©Ìî <kõ©aÊyÊ/KÈ™ò2J äˆ Aœÿ ñ ÈŸ ª à 1ïUsQB þûr lZë9 å¢ §9 5 œÃ

]kSߵΠÝ) uK AÝ>à Š £Pá üê0àû Jhv>G æ ZY Ï& `F+W, ¦

ÝSfî –õ.Žñ ÿ4VùÇ Þ ì î Oã

Z0ÌÂ%3ÝÝù ùð> Ü ;ì ©Tÿù) L ”ÀÝé p6‘på PK

Vv~[ÞÝ docProps/app.xmlUT PK

Vv~[ñ -z

ý word/fontTable.xmlUT PK

Vv 8 ô word/webSettings.xmlUT PK

Vv IQ R docProps/core.xmlUT PK

Vv~[Ä2 Ð ë

3 word/document.xmlUT PK

Vv~[Óf8 ª HI C word/numbering.xmlUT PK

Vv~[ßiÃ

word/styles.xmlUT PK

Vv~[C“ ;R ( word/settings.xmlUT PK

Vv~[5 «Z µ ž+ word/_rels/document.xml.relsUT PK

Vv~[ õ -e i Content_Types].xmlUT PK

Vv~[ÂÝ ÏÛ g

µ. _rels/.relsUT PK

Vv õ Ê/ word/theme/theme1.xmlUT PK m 6Contact this candidate