Resume

Sign in

C Operator

Location:
Denham Springs, LA
Posted:
October 27, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK SM word/numbering.xmlí[Ýn * â ªjÕiSUMj *Áª m’æ v »õv É ä§K

” "ù

áãóùœ/Çö§#ryõB 1…\ F] }Þ2

H=æ#:qÍïOwg}Ó P `F kÎ 0 Ÿ.g äjž Ï5 )à e /€ ˆs BªŒcÆ ê•O, øs žyŒ ÂHÎ-»Õê™K æš §ƒ%Ä A g eì2`ã1òàò‘zð<ë.\n™ He ¢Å!V10* Š ”ESÆ ™îKbJp:o æYÍç`¦x&x ÐŒq?ä̃B ÑÛ…1Cl r Cd yBØ\3 D3 µÏÕÚKÒ U Î ÈÂt F ðùÛ(@ > ýC”«Š ŒxV e p™ à2 yÏÐ t

bö' Êy

ÉG` Y ©(ôË [[åò Ð& CûÌY ®ÊÝ)ƒ ÛÝb v

0Tg É bl }ñÕašLÁS¬LH Œ ã”K56 8žd

é

É G ÆP.,Êñ d ñ ^:Šáx9=üÆã Åîya«C}6 z§ ŠçZÙd Ü1*Eœ ð rÍ &™ñ 0 çdÄ ˆQ< Ã

æàšŠÿb."IB Ik œ4V” ã”ãì E An<ÀYÊÖÖЊ§-Ã’ õÑw _ Š c Q £lC»ß?iÖœ#ìCEÑIìÃîQö Ó9í“ w”}Øm•<Û ÂÚÅ öa ¢ä _ó>ì e öœS;Ù

ú®’µOLÉF) e Ö¢0ÿ þ8 Æ, M%šð Á4aÁl ®Õ

fS *Qi UTÁl*Q ê) MÃÕHÁl*P N( M% záJË MÁû sb mct î éÎÑ!+ªáj ¬éΑî éÎÑñYÓ #Ý9ª sä4DÉ ò Å *4œåÊulõ Y T–5F 1Ú

”T ÑV mjŒ MQc Üå5F[ÁízÐh

ÞjÝ Üjº?£û3º?£û3º?£û3 ª(ÝŸÑý ÝŸiF &

g7è ’™oÜìÝnö În Î 7g Ç »Û »îf ýwiø PK ^Hˆ"ž 5 PK SM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK SM word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠHY Á ê8 …í ÆNCo Kó ¥BiXEÉóûf<~ñÝý VÑV “h2 c.M ÇÙ- œ “ƒB#2 ŽÝ//îš @ã] ìÆ¥šg¬òÞ¦qìx%4 9Za X iðá•ÊX vÆQ[ðr#•ô»ø2InX ÁŒÕdÒ 1Ó üÞ’bQH.ÚGç 1u – äµ Æ UŒI Ð WIë:šžJ

bÕA mb«U ® cªå M8

Ü rá\øúp {â" 1À=¢wŒiágÍ®

Òô }2Ž@}íy Ý í

5ld …Sc 9HÏrC@»ß]À y~ [9*ÅG àò5õ œ à ï j

A! ù

Ì ú0çå 8 ‘r % BêÎ:ÙEr u V ò 'ÂÚ q šBûö .®Ï \v€e{ÿEMj@ ð @…XJ ÿRžD Ê

t œR^Ðc ã¢õNoP Sn¬I

Š^D WãöB^~ PK ˆ 'ˆž Ò PK SM word/styles.xmlíXínÚ0 Ê š RŠPiUµj7©ê¦µ}€ cˆUÇ l Êž~Î LeSø >ö= úø _åòú Šp6µ gŽÕà qŸ ÅÔz} ï žÒÀ œá©µÆʺ úr š( ¦XõL<S“ M @k1 m ã 339ç2 m ra ß"ÑG< ÉŒP¢ ë8#+£áS+’l’QôC $W ®ã ŸÏ ÂÙW ! äMCî8ŠBÌt’Ñ– š 8S *g

e3“AN üÓ&–!Í D“l •9Œ ¦ V\úBr •2è]:Y0 œ Æ ED“ sæ• @XA [£BTä>3 3Ñ ªÍF6Z(Ú tê‘Ì$Èõn p€žåxA Â`¢t$

C B 0PŽÞ

l …™ýE#;W

áÆ êC';p*vy @à

Ûâ8 É w [é œ ŒÀÍ ®Ì ÏÑ

žCDµŠ ò Ì Ù(ùºçL«Þj

2µn Ë Hm

1 l Á

S À fj æ‘Á¬ÿú Ãv–Ñ®Ö!ª£tq w ’üµ z-Ìs-@Æ– A\Q2õÍŸZO …h ùi Y 8 ÒœIè Å[Ô/1Òˆ?YÙ{j _1Ä7Ý.q Nô ©æ3PØÿÎòÙMB …ßu

.R a,žJK2Â ~$ «

® ’œ/Ì56 ÛÀuâŠgØ< f Þ8 R ú3¢ €Hs«8Ó’ófUæ_9à säVmc%

"£»WF e o©8

âp «bŠ

©âp ŠÃÓRÑmÁ n Ý6 èíUÑûl m TôjTôZPñ Šç'¦¢Û Šn Šn

*Žöª8:1 TtjTtŽQñ…hÓ ì\ý úÿÝÎ 5. 8Ê…]§ö z ëÔºN ëÔNævì:µ®S NíÓoçö;µçh¦k%,&NêZi~9W_ƒ ò ¥áæ5h Ì^ƒæHR ©ÔŠ8å2ÇFÉçï SÝ Ì å ÔÕoPK dfI Ô PK SM word/document.xmlí]ÙvÛ8 ý ù =Íœc[K ÝíôÈ œv ;ñXÎ Î È Ø (Eyê §ù þ’)pÓb'M à ™ QØ

U Tñ§Ÿ œŒA*& Fû Õ :Âe wÖøt ÿ A”¦ K á¬1 ÕøùÝß~šœºÂ 5A

:

œ utÚl*Ç €ª Aˆ ªñQzÍ€Ê 8ÚwD QÍ Œ3=mvZ ãFFFœ5b žf$ö æH ÄH "§b4b d?y Y¦Þ ÈEÖä Ʀ Žm òY rjÁªÔ0ÓÏ Œ qÀó &Q™Ú\I'8

O+š éFR8 Åv«Ä E 2MX¬3oI@YX 1Ì D û ëÎ -!5ëÈl, /Ó 4ëš

%•ÓÇ +Œç ùˆ•ââ%

XJÇ `ÈUH8 ÀW À…ó n cZ0 ë•bç%J.£ž ÁŒIÕ f ÝZb O# Qóþ µ RÄÑŒÝ W 6 ÛGÏ#ÐÉ C

wj~#29E uïÎ ì œxû8éî F4æú œ[ Ø Wî\jÒˆ[i~&Ì “ž µ )Œ©© Ñ4Y ¦Â

S>ˆ ƒc ”ÿÙÉ 5 iªLéÊK, ð ª ÆÎ =Êq 2ÓJG-< Uº« ]Hô» š+•P æÕµÓgõ5O8lå)=µ ÖÌ Ô 7ÒOÌÈâxÎõp•æ`a 8ÌÍ ^ 3ž* j ÆH 9 Æ»[ª%s È…

¦Ä Ði íÍ Ú•Vd œÛ.É ,t1eÄ Ò Ìì4 î Gçð1{ ikäÖ

õh '

7'íÃA$qª Æ9q%yúï BŸ D% *B®EÌ !Ý#' u š5

ÁIçx§ yçYëœÃ ki Ú5^ 5Þ ÎOÉß œ Û 'ßXÖ ôQâÆw r > yÊ sä•{ÜxÑÑt ØãÛGGŽóœ1 ó #…røk» lþ? ýÓ3ƒa Í…áhÎ G

ðm ¥ 7/$ oBÒ~ ®

…x0 œ Fe•$

êÒˆd¦ éã5-žB üÇûìz_”I0 :ëhN ŸÀý\ÆnñÍaI ÎÝlüµ É ,'cêË d;ùÿ+þÓi<F«æŒRÝ9 Ê;ì r? ?ƒ£Ù –7Ž*pöQå qûønM v/H K Ä ÛÔ G Ñ $ÖŒ 7v’ B

È

ù@à

Ì t€ŒP ó hß

P©ó0 òäe

Ž 2Ç<Iìý ß

øÄîÀ ç“jôp dì WE€zk j#ªp »OºÊ P=b j/ uÙ ~ažO Ž/ þøý k ’5µÿ R jÏÎå Š ƒ… ma _ ä E\ ”ÜÐ)éÔ 3 ˆvíJÜ Y Ø àJ3+0’žà < ûäœjÔ îDìÁ^µåÈ

»b …ÿºJ Q

üþ?E.À“ û…õúÞXš Þú®á «_ +m5Òw º] k ÝiÍ o u

fñÒž lœOªÑà _œ WPøk ”3Eµ¦i ŒøJ\ó ô % 8Ø#æÔIôy¥ B v]ƒòJ= R“_bWÕëÜì• §ÚJs»¬+Ïî

vµÑ©P=vc' ÙpŸÞÅB¦ÛO z YEæ+ë_b™ òÌ k é Úo C]E [ òÿ Zb&“l ÕRúwø3Œƒ”$ãã'ò®Ü… ¦9W ˆfZU+ ªZ…R 2ž’3NVåÞ ïJæùeÉ ž e^žÓÿ”Ÿz rÌ¥ Å« šy,«bmÓ ÂHÈ žx‘v CF1 1ï fœMIÖ ¬ OC/ ‘ñæøÏ %“

fÎÕ è Ü,

liæU@9ïÑh ì AÜœ SÆÁÏX … S(ÂÌÇ©Ì Aê.g^ ç

© 3®õõáÒ€nÛl¬€É7"d óï ¬xÈAùBh"b S $ Í@ÔTi N 7ËÀ g áf€ð D’ˆ%ì S Âÿ hç€Ü 4q)ˆ¢#0Qg Þ £äN òcM 6à r d,ŽägMˆ ŠàˆG3 Y” ª1 ÎM

!

8 7 ÛCÝÏ ÒÉ

Z ë Å Î ©#ëKúà Ñ y7 @ 4ˆ8äu# Ž nR ¥v>ý

CF auFQeÅ 3,MÚ y Ôñ‘íäô` Þí Ž^Ö¦T

57ÁÄÒK\oT õq X®¥µÆ<al«ùDÏ]Ç [3[ u ÜŒˆs3 ç,cuBÇW ÿP‘UòÂ.šÛÉÒ Æ Úiµ~Ø'Ÿã ŒÝ ŠSYÖO ý¬ l?+i3*a&z ih

Ð œää<f<Q~ç qÂÂÄ `ôäÜ } 0 *à”ñ©ÑûÇ _ 1,Ðq p Pÿ “â3Å_û å i/Ð%”+A¢ ö{@U ÛhŒ

L&tT. ψ푈ÇÁ û 88&¦ÏüK äSÈ uç FÙ7i¦ó®p È iŸD”sÐä35

7ä - œ Ëz æ¢ Õ

xkaa ë[Å, ªe ô j @Ô ‘äøjzumü ÚÝõ Ú£ õ

å}û tDÙï äÙÓ *

® z(Í ÄQ ¢è Š DîÜé(ˆís

- V

íl<{6VØ .À `ˆ[AíüÒÖ ÂrÞ+pÞ~ÍøÍ wZ^êmø

é e à

é Œª4 +À}W“ó» 7=b 8B4 ì"Q¬Ë\-ÍôèôTE¢ eŽw”Ñ

ÃX“PhÂYÀ4 ŠÂ5Êæ®^þ \,u$ b~jo5wA ” © TN‘ _O®h*Å”& V 0 9žÑ>0IB w9 qõwØ®9ݺ•blÎÓfw2Ó ó…Š ¦<ím1Øæ¦lÚuó™F3 ë»Ài ß l–ÿÝMÉëÂZªê&?YKUÅ0h Üû Cê !ßÓÁ,ŠX Ù ŠØ8J T‘ ® ß j72ßÄ 9 ~ÀU H“ô

É@£ªçi

å µ ZËg fc Î.À7 o¥A á7 kô. uÚv Ý

6 ¬ë® þîä -ÔN_ ìt,ÖY¬ X q¬ bïkˆ }”m=ÐÌI?þKµf:v k¢ ;À ’æ Ò ž Çf þ’?ò¢íoû sk“rb©AÄŠ

ÅúüúêÀåe£]Y 8€Ò î@ “à ÈÂä Al>Û^ [RIŒ@•XÏ«h+/ ê§> é ¥~Ší¥ f@ºÌmönïH e'6bàî p'e«Lÿi wžÅG Q1@x£3T, çQ H,P1M) Š Šó Ò£ X U Ó c0Ë

e a§ l šp]

l N:É zT ê% ÇF1 I%71ûmô Q 8m&š[ê` â Äi å“ØØw s ñE û O ui” œwŒ {É;Ø"T S_ j Ð,‘ Ÿ

S ‘Câ _"ptâãd &TºÊhä

§DÅŽ T PÉÕ` 1

ýÆü6Ì¢ýîù6Ì¢ýÂò6ÌbYÏ žÅ7Õÿ Å?ŸEûiÓm Å ß ý~èêÒŽ Vf C ÖéìOtóÛüømWª» ýÁàêã î5 ë_öïú zý éþ»{uÝ= î“O Î >õ OêÑ

ðìZ¥70M Ï í£ émÁ >š ƒ©éÒ» fäSÓ%f

¦oi Í R ÌŸòcŽìÑ êšKŠ9

óǬ qp? ÌÕ ä;z / æílšúÝiò +œØ PK *Ékÿ_ PK SM word/_rels/document.xml.rels “MNÃ0 …OÀ

"ï “B+ š” u P8€kO +þ ì)jn )J“J%b‘å<{Þ ~ o G ¢/p^Z“‘4NH M•‘Ïâõö D ™ LY éÀ“m~ ù Å0ôøZ >

&Æg Fl ”z^ƒf pRZ§ ÒU e a ÐE üÂ3Ú Œ X èZø -KÉáÙòƒ ƒWFP ˆáa>x2W f WâàEèu »9 Jk ÃYš XΚ v

Æ)œê©ñ«9Ç ÁÉ)iš @3©Ð®ß :É a îqùTýè1 º ùfE€x9"8Ãþ Ÿ“Ö ô \X’ ö,ME–Î w 2§òWL{ zñ%óoPK À Ú PK SM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK SM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK SM Content_Types].xmlµ“MNÃ0 …OÀ

"oQâ– B i ü, E9€ëLR

ÿÉ3)íí™$m U+ D6‘íçyï ÇY¬öÎf;Hh /Å •ñM ùƒÈ

Jq «åÍb}ˆ Å–(>J z

Na "xVê œ"ž¦FF¥ T òn6» :x O9u b x Zµ– §a ŠÑ ˆ ìeÏâ€ÙÍå/êv :ƒÉ E ÛïÁ x{ À*v ï 3ÉTð§ˆP FC të T¢7åØB~ TÉ^ óâx ÿˆìÌc

Î D<ÂË 'uR ߺ

$ _f åI!FÅ)ã/ƒŒ[&í ,\ëF M _ Zmì•g9Ê' ÙÿíË PK tÒš PK SM^Hˆ"ž 5 word/numbering.xmlPK SM ö ê Þ word/settings.xmlPK SMˆ 'ˆž Ò word/fontTable.xmlPK SMdfI Ô word/styles.xmlPK SM*Ékÿ_ x

word/document.xmlPK SMÀ Ú word/_rels/document.xml.relsPK SM-hÏ

_rels/.relsPK SM!Z Û

l word/theme/theme1.xmlPK SM tÒš Û [Content_Types].xmlPK B JContact this candidate