Resume

Sign in

C Word

Location:
Canada
Salary:
15 to 20 Canadian dollar
Posted:
October 28, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK mSM word/numbering.xml¥“MNÃ* …OÀ

"ïÛ$ *í

*ì€ Ž“Xµ=ÖØIèíq R$” UäŒß ÆãçõöKÉ æh è”Äˈ \3È .Ròùñ x" uTgT æ)9rK »u“èJí9ú} Gh Ò9“ e%WÔ.Ápí 9 ¢Î ÅCe ” Nì… î ®¢è‘t HI…:é

Ü $ ä ` ûô

œâÛJvÀ*ŵ;; È¥ï MÍ¥ùbÙCê Q+ÙïkÌ iãç¬dkÔ f qkýß][ ˆq4a€'Ä ÒÂOÏ E… 0§t\ ï¥ î vF gaå”FÚÒ Ø#Åãï.èŒy^ê ”â+ W

@ÎA ’¢ë r A ;ðì™êš aΊIq "e HÕ R{ÓÍÆÑU\ÞKjøH+þG{E Ì û9 Ü Xõ€pó

PK I C h PK mSM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK mSM word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ$ 5í vÀ ÇI¬Ú kì4ôö 4?P$” U”Œß Æã ZE{AN¢ÉYºLX$ ÇBš*go 9 Fäì Ûn®ÖmV¢ñ.

rã2ÍsV{o 8v Ü 0 X"iðᕪX í »à -xù.•ô x Ã`Î 2Y XhÉ

–þ(É Ý£WÐ ß“ä y£…ñ_Ž1 z@ãji]OÓsi X ý_ ØkÕ kí

g ÕÉ E Î â@L“ Å” ~zö h fÀ “q Á» Ú jÜÈ8

§¦4r*=Ëw :üî fÌó»ÞÊI oh ä Ps

ùN `ö0 ÅùŒTH ô RwÑɦÉY\^j b Uÿ£= 6vŒûõ Ú ?0 ê îþ ÚÌ€ á a– X YÇÝÕ ù PK Ìbnàz PK mSM word/styles.xmlíXÛnÛ8 ý ý CïŽdÅq £N $H[À -šô ØP$ ìx ~IQÔÝ^ù mP4/ çr8sfxÓû ˆ’…3 ðœ Y-œoÏ ãkg$$ À”À… …ÂùpóÇûÍ\È- b ü §áÂI ds a S .(ƒD)cÊS Õ Ü ð Œ Cš2 Q€0 SÀÐ…“q2/ Æ)

9 4–ÚeNã … ø È Æåž Y

Ìgt9Ä* JD hé hJ™X õ $Ö) v 6d ˆƒ *FŠÍD Ê#Æi …PÒ Þ 5Dé1$ æœ6’ RÂèÖh •s_

Òr *‘Š

bTK pÀ Ý(À Öý ÔÅ- å%3^6ä1 a ø LÃ Ý e3G«AíÜBŠ Xq VM* ªìÄkµËS ¬ÐV§ }ä4cU»O A« ÀÉÕa Q `DÃ{ ƒ K ü

/ ÅHÿˆ F ù îö§Žk$w¢-À¬¬ ’ñ '-v

ÍÚ#c èòÝZÍ! L-U ®2S{V ú -œGÝ X "ã S Rhã#ÆÈÌ™»vá% 0l@?kÉ üÜrô8`–þ$>A .pb £ á< F T^ðUöÉ™©é

ì fR jñ (ZrÁ@ˆòú XBu^M OG @µ

U Óë ˆ•ë + È$uÊšÖš)h# Í5 î6 ‘Õºè ý 4ú? Æë ÓY œuY4 Y ÜÉâåÛbÑ?C/ú= èŸ Yœþl §M §g`qçqq" W;Y zc,úg`ÑïaÑ ÎÞ Þ XôzXôNañ IuAè ý ô ; ßõtồº È»Mà štü_ º€©Œ¬ o ðï ü Ð Œ1®næ

ôÓ–% ìæWS ÅM6å VÂXÞ© ‘zwŒskŽV •äň R 2Ëý¥Jù q êw K^©o1Z ýl jI™ÑÒLê –kÜHµSæM™ g Õg oæ0ŽUÀÕíš +`

LD-

Q ¢U v1ŠwE æã§[MŸ&üV `ß û^ ;ºR?XA ÖK Æ Û ”ÈN F£Òj” uz ìŒ

p9ÿïB

"~ÿËê ÞRM ëž º5üÀ^RÉ Øüó= ÖšÈ"ó Î Ý(Ð œCÓiÑ+(-î Æ FÙ>c

lô ïº " RÒt F^Ô} n3( Lq º!Y @ž *m £K$º[Ô#

åòžs ’ÿ^,G-–CÏ Å ä

ð¥S¥JÓwcÜ} Ô

ÚÂ8ëÉ RLy©R qlôà Ì

ô§O{5~ çPÿµô)

dïÍ T ©

à qÝ>

ˆ ©»ÔGHù

í

ŠÆ º\Õ É- 5/ H[ 6Úe–ÿµ å ÿ PK ùÔÑä ã PK mSM word/document.xmlí]msâ8 þ T Ú«

/ B€ÝÌ C’ÝìLf Iæ®®ê MdÉ%ÉaØ_ ’y !$K KBþ –ì Ôýt ^ZÒO? M x@\`FOKA¥V ˆ ,ÂttZú wQn F 0ŠNK $J? ûÛOãnÄÂ,AT E Šn ž–b)Ónµ* %PTXŠ Ê 2ž@©nù š@~Ÿ¥å x€ –“j Vk•fdØi)ã ;#QNpÈ™`C©_é á hö3 ƒoòÝé+g "ç_¬rDT 1NÅœZ -5• Ï < V ÌŸ âp¬Ä‘ é ÆŒG)g! B¥žM3 ƒÚ Ô$ olR §ßœ Èhp¬ Z cZNê d“ L >â ò p

~. Ÿâ P BA %3 ä6$ r9 Xx p æh œW(E Ž8L A*Þ$Ù Û ¦è‘ÚèÛ ýÂY–>Â

µ%

ŽßF >'ðN™À &ú7 ã® ÑÍi©6»J 3Dž'^?Oº9CC çš?I šÝ rx -¥æ… æú'dT¢ 2ƒä6… b "ó u!JU ϧ

V’ÅŸó z{žÒ «iÙ<AK i¢ò GðˆÎ3 P iž º( 3k8ø þëª lP õ–$Oê\] Ê]XW(v) –r wà D ZÉ}Éi

þô?ßÜ\ö? ü þ}y ;ß

^*ØôC X è Z sVÈ¢ 7Yx ÂöÆnÝPm jfyœ

”v

»{Åb Ã/ «ÿ m{ ߦï 9 ” îÞÚ3 ÕìÍEÿg§Õ:n µ“NÐj

2 ïM Œjˆì«È[`ï œ@L

™µuÝÆ DBû• Å8 "Lÿ5ÒÕÓ}áƒÖ«Öaè• 8qÎá[Áö slß®Aÿ}FW Gˆƒß _ Ä H è\v>àVl

9~Ø]ú Ð Ö Â èHß…Syc

&,ã€ñ øÏ

ŒcÄ ËÈÓ®ž!– ãœe( 2 ^}ÅnŽ ™D é

Œ $ 1z ê >è6+Í ÄY&LÄTÏcª0Lýž¦ŒËŒb ‘ÐP" r

Àˆ 1 c ? SGLO#êÇÕÇË&bê ÇTa ºfTL#>4¦4” PÆŒßÏMUÊ 2] 0dü™ñª ˆ§ sx ¢#ræüLƒ b8_ ƒ 1û œ ÔÔR&T «Óžñô¥'êAk^ 91'TÊàNæy”…Ó.Æ ÊµgÊ, Êð ÝÌ¥®åmå Ò CÎ ðžA 6T M¥D Ÿ Lô Þ–

-Z I é

Ý ŒAÐé4*À@ 5 B§Px© Í a(ÑŠ] ’e m J§PùÌ6Z l‘ reÄ Ü îOP jé’Zšhù bŽ@ÌDt5=º6A ÎèØËÒ Y å 3ê è lÛ%A Û`ßeVã …15k ã»Ô Œð O ÌbÂî à®Îä Ø[èx;h.tÞ>Ü À N K Ô#’™D ôÒ”Ìl 0r, çQè

MÄØ{ M0fEë ïeéŒ,Ï ,7‘¥Á=”_ E\uR ï Õ-yÑw//jº&

H%ˆ PÚ…ó B

ä

Áôö Y ª0M9ƒa $ C < Ðë Œl øPW úÊõ D%Ï Ã A ˆ zâ sFó].ó j ¬¬5

ñƒŽÓð ¥ÎÈ î 4Ý‘¥ kÜH– 7çÿ£Wï M‘v !:Œf em 6ê à LÉ JÆA %@µÁ ˆY&T û–

ÚY æk …Žý LsoQ*Q2@ Ôkµv J «îq %:líôQ Žiç% Ÿò9Ç=

îII/Üjô0 å“Á NÀ we™4Îo.û O=puÞ» ÿ8h#郻

V mŒäo(Š uC ÕöÒ+Ña aÐãp€áa7 ôÁúîÈrÿÁú F*W ÇS NH POjàœqÝ/ pÇ2øàgóm€™VÀ mL PØmvú Á“… ˆ

F gHBLÄBk»ë Ððêw - íÛì$j6Û qÁŸ ºz ÕÇË,Ÿ[f Ë>w Vèâ…sl/F / Œ• ô™N®èá úïô ' U ÍÑÆfc Ul ãi U<Ó K !x Œ_ÒE ÔʵV9蜜 Ob –Ç/Oê9•!æB~T<Z  ÀX §oŠ ©7š~ÐigªÝ Òà}ªß–MÙ6 bZþ 7ñ ç [a4 wBîaYÀk¢ Ö n–W þ hâÁu ý êêUð »w€k1*x£^ é•Ö Õ ÀÄD

tïPY+4ПØ

KH€ PfâeýSÏqŒŒô ~ º û (w5õ4]9 åä/\ 04r”ÛOþ Âv?ù»

ü é(ƒ#$À=ecºFõÎéHï rô+V:xô™GÙÑßa’þhÙÈX v!<ä8• Ÿ / í~n W

fU¦Ù)Ó (RéâÙxU…

:åz Þù_ Únš nÓ ™q;–â p§ý\Ÿ F'& ÃÏß Žß` i–ÀÇAo oÖ ƒ

N Ùðl/ íÛL V’ýR€ Î B!RÆåó¥ Ü jn31

P xE îÍ 0 rÊž5”^8êæ» ùí-Âër qÒ<i7 ÚT 7 o ÛÝ ,/6.

‘ qZkš v Þµ Ê–ñ ÖqŒÿuÛ Ú)» Óc ÛÝ Ÿ)Ö æ ï“M”‘ ÉEûäše Ov/ÊÏ

» QWð Ÿ5=ek òl'ÝûÛÞAoCÛt/þÑ

û ºBØî^

l?v/NÍ

f Û}dU!l ‘U… Ýo`Q Ûý pÎû Oº HÙ 0$+”k ‘-FE 9œ” Ù9fôAìïè";–8ltí EƒyÝÌ iþAo

§ñòþÆ } ÝñþâÕŒ2¦VÈb è ÏÐW êã> ö@k=Ñ 8 …rZ tt«ë + rÜnæ «ÿõzsVÙtt 5 LJ– ¬æô)ÉÒÇ é~ A{Æb<Š nc #Ä ËeLÎog_ø”%w“ ©L! 3ïV},gU ?šä " f ¢òÝÿ PK z Ó$&

»Ù PK mSM word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yï 1ëÍ

Ä7 Ø;RPd9 $ãêžZ ŸÕîñ

DdMµ lÊ õ šÓLìz E

cöïRFÓ Õ1s ) 4.XÍI Vzm t r•ç 2L3 É ûZAØ O ªÑã ]Óô Î - ß ôaÀ ªC ¬àbe)

ä}ˆÕ ÓïÆ+ÃÙ™CxY Ç Wÿ d=

í CÚøJp æ Š%!8ÍNîà$ÿÌâÌ oŽ ü PK J »ð PK mSM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK mSM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK mSM Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; cÙy3ï}vìñtã] ÆL6 J Ê *0 XÛ Ôçìuð

b 5 R[$5 ÜŒgÛ THs J-™Ó£Öd–è Ê 0ˆÒÄì e ù ê»áð õP“ñ36 r\<í Ö• ”œ5ÀÂ¥ÅL w íZÿ o

ê# Á Ìèº ZÚD Ç ¢R ð.'“m ÿŠˆMc

ÖÑ ß1 )GƒDr Þ• Ì2Û§~@æ7ðb«ÛJ}PËý&/ Àò_ðt\'íÆÑ%# í:¬ü ÌOsôòU!zŃ

§Aú’kr o

ž» vÕøF f0wgîD/ t Ú'?PK 0 PK mSMI C h word/numbering.xmlPK mSM ö ê word/settings.xmlPK mSMÌbnàz ì word/fontTable.xmlPK mSMùÔÑä ã word/styles.xmlPK mSMz Ó$&

»Ù

word/document.xmlPK mSMJ »ð á word/_rels/document.xml.relsPK mSM-hÏ

_rels/.relsPK mSM!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK mSM 0 t

[Content_Types].xmlPK B åContact this candidate