Resume

Sign in

Technologiste médicale (Technicien de laboratoire medicale)

Location:
Port-au-Prince, Ouest, Haiti
Salary:
50$/h
Posted:
October 28, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK *ÆÂ[‘Ò*îÁ docProps/app.xmlUT

SAnÛ* è ÞcÊj Í pPäP g–ZÉDd’ 7FÒ ôÐkûµö YJ å63 qþ o hœ] ù,g Xí*c ž açòã ÎC@ 1 l è œG ƒ Š3*[ªÔ.ì

wum4\:ý Èó3 êÄ Y?qqÀ œNùâmùäiž Þ F+ CɵÑÁEWcvݵfw.T O-É Ûï@Î Yžç]} Äj§ ÒHTReÂ&•;ƒ» W ^y&º Ô[Ð ÁàS2M© ¢è 5ö>R m ’µj# þ KãŠSÁ{” ûxãKw© ÆcQlTCÖO €xPMP~ åY G&Ò ¢ü P” U[š= Ø/D¬ «ÖøîÄ ZXÑu 9^ q 2iy

Y4?`É

–}W Ò%.ÙA ÞÖ b ÿ~ýüûç à£ÐÁ©oŠÍ©œw ÇF> 4ØB ®i5øŸ óiÚ. äëš3 çþ&ãðµWó ôd ¢71îm èzÆ E> PK 7ÆÂ[Æä,ƒ docProps/core.xmlUT

m‘]KÃ0 ï ÿCÉ} cc 4 •]9 œ(Þ…ôl

6iHâºý{ÓÚÖ

wyÎûœ ÕI É œW )Qž M¥Ì DoÛuºD+~ Ç ¥ qðâ

.(ðI,4žJ[¢C –bìå ðY$L w Ó"ÄÐí òKì * î S;9¢Á ývuoPI 5h0Áã<Ëñ Ài W.H ÂÙÂMt 'úäÕ m µ óçøcóüÚ š*ãƒ0 ïîãà º3ò à Dh bø"ÓUÖ M ùNAõp ÿ Ö¥zÈ%qNú»Õ( Ï Ÿ kÄ

’/R L ù– ZÌ)!Ÿ]ãk Þ þ,ÿ PK 7ÆÂ 8 ô word/webSettings.xmlUT

ŽA

Â0 E w ÙÛT "¥MA P PÓi h2a& ñô tãÎåçóß uût x EßÈmQJ Þà`ýÔÈë¥Û d U ngˆ1 ,òÈsE œc •Rlfp= ÀçnDr}Ì‘&…ãh

œÐÜ

ø ve W K ó!Ï6 üÒÒ? 4 B ÌYÄ- žë bˆÖÙ tHGÂÄ@BéZýÈë7PK 7ÆÂ 0

word/fontTable.xmlUT

í•MNÃ0 … HÜÁò â– @Õ µ…îÊ Ê ¦®ÛXø' M k® à^ˆ;0I ˆ]ãHVüæyfüÉQ g Z‘ p^Z“ÒÖ!£D n Ò¬Sz3Ÿ œÐ áþÞ è ¬ ž Ýø Ki BÞO Ï3 Á Ú\ Œ ¬Ó péÖ ç–ßiaBÒf¬ 8 `)ŸÉÜÓ øM ºeî, ÞcoZÕù4HC ;Rô

h‘Ò ( p

ä Œm@¥”µÙ”uq.Ÿ ;*gô%ŸÆr ÏÀy > Ô VÕ@Kõð Øšp¦vÕ ª <ûðlÀIX( k• Òãå

w~ÁR:b8Ú SZ+ ”vJ

£ÒÆVâˆÊÑw…Wyêõé4* /žª8Ö¬;Ed?ÐÍ¥ ž\Š \Y

¦A = h Ð Û ÝìšÌ á™ý/x Î á7ÛÜ»íÉ MÕ€û#82VÀo Ûã ãAðœË™]’ñ !ø À¬ÿíwÑÝ!t /Oo ÏÍ¥û øâ ïPK 7ÆÂ[6 ïIy 7 word/document.xmlUT

ì]Írã –ÞOÕ J©™$u- à D*qßQËrGS Û ìÎ Õ-ˆ É€ lg5U Ê#Ì.u77^Íf– ŠÞd^`^a ø'Éÿ¢,[n »º

ˆŸƒs ûç K&\ ŽïíTè R!Ü ý ã íTNOöªfåÏïþñ =o s/" Ã

S EQЬÕB{ÄÇ,Üö îÁË /Æ, GqV 3ñS Tm Èé ÖTE©W bü J, fVDuìØ ýa$ 4ýáÐ yö'Ï! óÝ4ËnVåä 5Á] ƒï óÒÆeKƒ É} ŒÝ<Ýyð

; î »é Î}1 oó0 ØÝôå¬Dªß( øþ6 R H•

Ê#FD QäxL 7mÌ oÖ’ Õ òAøqP”æñ¥JËúy~ ÂÕªÓ €ÏJ W+ Í ÚÜ{ Ó ï .åß ùïH$ zÑ¥ËÉysÂÜ Ê L µü…L Ì ú êÀ1Ò ãØ… G~š)K*s9Þ@&âÃh 1ï,a1Ù L' ýƒ`A^…ìm -“D¬ f óT \Yhàà Qj i.HQ6

Óœ 7•rIk

Ã_òœj–0ü% o 7ß Ó É ,

g§râŒyH ù99öÇÌ“ ç,ŒZ Ãn}9jyáíÙFŽ C2àC »QúÑôciPV V kÆ Vil7[.ôºÇ"Þ W0 Id{äÃ$"ÇüçØ F fqBì K…`Ðdž=ò 8at’P£ /Bû’2tMÉ g 3 G žRi2áßqçl V

ZWu«®VHŸC oÿÄ i ]úqÔõÚÜ…Q¦ Â\ ?ÿ â e ŒH*X óy0 *I çH ö]Q™=áƒ@ }7 ÍÇá0äÑ; 꺢$ÅÌ"óÇ œ…R?]+5 vp “pt પ7êºu_ÉŸ’,üBŽ Y:¥u u

a6ò&¦ ÒôÃ! £Nš+á $å

j@ S©k RdžË‘ q >ô=ž ž=Á è3G 802V…xl ë 2[YQÉë$ }8ù ÛíØ sâÖhÖ<Kc2>ÍJˆûD&Î µË"Fbá<…4’Í a i ZÐ

æÌ=É 0HÛs1 c"ü(%A&åÿ<U’šŒ µ ù š CŠZZŽL ˆ0úÀý1‘

ˆlo {=)œMöÃ(iú 6ø B c õz QI

µYÉY

ö MÂa^hH tîʧPœõÛ® í äoZpö"ýH8Ÿ ÈL %ó^òóPfªÜžû O æj –0)0

6s%_ ifH æ k»ë ÐÎ,C•c"9Ì &4 Ç ä

AéKªã»N‘c nʬÎÌ

F, -ZRË¢oÔ} D9 W•bÀä ö^BHÉôÍZ œ’ ÞhpN â«$ œ…ûn,ŽÙ `Ý; Í T* €C ï N4J g Ö #qs8LEþÞ Ž¢2ÉÓ\=k Ù"CÑEÿ RY Š F03ª© iF>(§Ž ¬ ª E à_"šdŽB = Ž© §Ž= Vó úˆ Á ? ïO 5ˆ ï2 â– ¥Uš…înC©Ì Q 2Š>OÕºD I

ªD–CRN& Ò

£ëwuÌìM RŒ$ã BÃÅ xûôø Û>Ý?= Ÿº' N¢d¦ùÒ¦!

!

-ÐÑ ìô ëôÚ51[ËEu šKÂÀÞs@9Ù ºÉ!I"a É…Ú l; ?

U ˆö_n éAe Pc!u ðç À® ú` ƒõLò

U**óoúóo xÜöÓ%#Ô. Êô Dû Ò6 JÇN%ʃíH }aóV+ Ø Z 2

]ª0 W Uï4SÖµi f Ér£ ž™ N Si ÖêµbEŸ,î ` ÜgöOÉ qløô èbÉ:î Ráûk ë èRêz_d1 ,Ê3¥,_‘6Y tQÐê 3f &H5yj A”G€ÞÖ¬ª

Dœ;ƒhÔÔT

£dÕß4L ÿR…ÉÄ/š… à qèWó U ]Î/@yÌ æ

êf –^L* Æ oM( üŸx" v*} z" ;ÏL Êvà `Ä zgé Úò `ð#,•uè &ìÐù…'OÊìE dÿX R"_p& Ù6ÈùÈ Î¢E NW6ÿ”w \ 80Åä LË•å #6ðÏ Ü`ˆò” a _2® 4ûºahõaVƒ Kx+ ˆ Ê Û 0š ÚReSa -œ <ãÖÖV Hk ~YÖAÒqßGÝ u*ÔÍ‘ŽP7G"AÝ 3uóBV'áBÃKÓ'z_mA ¬Ýº TËçýÃ“ß gòÏõì S[ kjÏ6 éï%XŸö9ÏÂ{ Q zäÀ‘ ë“íéb of ëo Çß zá9á µ G GÐMÕ¢

c

x ÍÒ ÊRh ª

fh ªSÓ G ªR7 H iZ êgQ € z 501

žÀ7v õœ +3¬Bšè ZAÖ3Ý

m( BäŽ' mø~-Œ è ^ãã úŠ jJm;ð]& Ù ŽÍ ZöxÂÇAmØ

CjÕ2UC£úv l ?ˆ~(lwIÌ> T *à x~[2'ÞJ¬BÅ®ö m öâᢠtl 4 I 5« V.Í ÀÈË6Ë èŠœ0ÖJ È‘ /ý:“ IGÿæèÍ¢ ðÏGœ

ÂbPólð XbíFëú® äH ÉÇ}É Dw` ÅÉød G2(- Çé¢áÚC‘ X º zQi

x û ,Ä4t ª> ~Iq žŸV 6

æ@

øå=@Ž[s.,f ¬9v@µ'®3–F µY Ô2:.iË߀åÆí » ûxü©»OÚ#îú îù%V Y[{îuik ä ò?~k.PãjÕ ^«5Ð,ùB#ǧ

ÿåéa ã!éµ O> JIûøc /d Ó#ï?ž~ Ú9é‘-ò

þWä” k éú%èÚ NA

h5ù Ó ýd4v2 r a þd(Ö Z]ÓUÕRkº¢ ”ª:ÒÓk §§åHï:UP“Ýå £õØ= ©Œ €Ú§¢ðw¥89Už ã.}1q\;W4þåLö£ o JuœJx å%Ž X z e

'[TU3ÔåLIjC5t53%i

ÅÔK lÑ-C[í`

¥ó'[(Å£-e À Ö ÃÈ •ê

<Ú G[ðhËÓÁç(j4/ 8È Â#ÔrM« ŸV- }áyÜ9ìuº Ó 9ê vö{ É ì~SÀn©Ï”FvK 75

J Ž[µnÁq[ ãÖÍÆ Ž ž Ç Ñ& ¢§D1¢uõeè û

wI à ôp2à ¦w _ÞÌüÜ

) ÞŒþn U«*ZÕRqÿ 9$rÈÍŸ û ‘C G €%Q\= ÎõþÆ ö êE,Š£tE>ö= 8c =cÛÓ+ é ˆ9 çëRK éßÒ5Èa.a NØ5OXj’C ÂÇ ç,ÎÙ¥d, àä Ÿ&9€®Œað CgHÈ ¥PZ¥VÕ ª’yUáIQ µ^ Ô Î? Ú + ò zò~cPGé úí@

© ]c, uÔ jä> 5j6^Ò 7U Ž*B

KC

uEUs/Þ µtôâ PG :" &O ÚÚïžtæ %û zƒC§Áˆ-}~l©º* T- ¥Ô æ ¥ÆMliCÙ\liC Ç–64Ä–¢äGÉ íªŸ- Î hhµ:Ê ìwÜ {Jyû ÿñ?G gG1s hzExDŽ§Wg ty Ï éæ *MzÓ+áðø¢ n€ ÿ9 Û "Ø 8Ï À$ˆ /dÉ ÔÓ+IÖ

¢ä6v2 Js9Ò72ôeyc' €{“Áÿþû N ~Ž Ýf üô7 6aŽërA GÎä

ñ\rÿ0 D– J üÈ p }'ïõFªDª\–*w/=6vÂqFŒ p é ZÌ A lú YN l i.iuO0oúwæ Û% ÐB*DÐÌKø ÛXÐ 5̵x §¦N ÄÍP né nF ÛŒåp3uàeVŠ Q4ÕX

7£-àf4ÄÍ”ÆÍP Q «i*ˆ AÜ âfžn ¬äö Äô90

™ 7?Jn¥Ý *ÑIûh vÕ: 9šþzÜí Û!'Ç O î óà mÕ+ éâ Ðt õH. Î š ÍÅz4 > õ€'Äz BiµùÒêù tó êòtÉc 6ÙtúÝô 'bñ ÉHÊ` D?_ð Ž- Ÿç`?Ày ܧ©ÚÂw.äæµËý éß< EN =ò

gN qr0 HÝ ô"væ”ôÜ t t ^ kñ º ËÝ1

5… BRnâE$žŽzÌ“ êÝö I ;ž8 éš 2 þ ’ æ U ºDˆx~H~ôc "Í#Ío Í 0 hÝ u 3òÉ™ø

Ääü }óÁöÝ ýQFô p\Iö œì_+ 0™® Ì Õ ƒ ÀÅè Š ©Ò:µÔµ ctÓ Zº® .et –w)“ V Æè

Ð

1e 10¬ R ”Ñu ]Ê 4 1x üuo.nÜ©ò^ç {Øê wz wÚýÔÅ åèK áF/ 7ÒW… U©v

p4ç]ÆÐæ Ë4nA é 8ªkóÞeà G €J º•y

Dóç jþÔtÕRÖáP[Uͺ œõÓÐ Zaý ê Oj)™í3

dû4 lŸ Ú>ËÚ>aPõÂö) æ ˧d ËÔ` ðæ[ì mü ;ƒ ËWW}•W O©a<j þ tR!Š zÝTÊ%ýì ¥o â"Í ŸµÍ%”õ’køy K © mÐ ©iA¥ } ’ÿaÑ s\r H m íTÆ[î\ þo $Ö i3 ÁÔ2!Ó îÿT –Á Ìdûž ò15(x~Ê ÓLï õ RÉ! )

v* à@î¢î ,H ¦É- é 6%ã MI[Ò ”ØŠæmJfaSÒÕ9 ’r I©ñR&%ºm(Á ÌúÝ i SW Ayó<òfqqŸÌç5.ìñÆ^ Úü-9ôÖ ku}.Hâ ÆŽ' •ê 5_ u;i‘ fãà r$œP C :g ü™ çóH çp! 9õ@œ Ô» ^3Ž“g »ë§+µˆ (è : šdW ÝN u Ðé‘ ÜuÙ Ô ®8_p d§ D(… öz§ Hš Va?Ê

I ` t?m‘^ lmoo 1 $’J£^ Å Ë“

î Ýà G 6úÅÄ) "g Ïs nÓoä6 ÅTŒµlÓë uCm, M š gØ ÔÏC+m ëë ] Çv= ºNð)¥Ö 6îë ¦ãÆ=n àF

nÜãÆ=nÜ Ý q_ gã^7 7k^ÞØ pÿ Å Š çß Ç•ç£VžtcWž 8[ {Œ* uÁ\òê US šûÇ f£ Œºf(+bÄ

Î .:K_

ÃÚ0rÿ ÔÒÑ? úÇ@ÿ Ox4VÇ ó Ù Û Ó Ó_ONw;=rzØýÔ9îuO’“ xD ýd ŸŒç “ÑXÙOÆ5ËH•ês7óÔçüd j ë'à ʜŸ xB? 2€Ê úËxÖ[ ê Ò m3 é

gqDç" œ yj–P/q?W§E ªÜÍ

Ì;ûÃ\Š;

¥Ué% Iæœlç. K Ÿn<HN

Š’ç3õå ë È âH^Y Ú1A“$Ro óÄg;Ï Î î c bd mòU J ëë2 g k<Z§éX{{ô •Åù[ij–ûšÙ»yã( Z zúk Ëó]=X¬x yïK) úêëÛMÕêôq µ[0Œ{È{%Š éªXRº*ËcìoÌ uÌ .ÆŽ L™ Òž^qrâÇa(o #û~,

ò<ÊWûÛ'ÛûeX3žæúì(úå ù]uù ¬ GîV«ÉfNúbΫ ü –I ¢òóõ c c c c c c c c c 'qKã MÅC ÃW <DûŠï 4 pÐ&â ñž@ÄA# qÐhtÞ èÓ;é-ëø uÒýþ ƒØ Ðùù Îf óc û3ðº? 1£,GYŽ ü Ã) ÀÞøÌà $ÖPC …h,} c© ©ÆÒ ë ÖM .é ÐÒusCn ZLKß.hé N

Ñ[ z B'…è uRh ì кæ£P ù _.h¢sB 7(n6õrA44 KSÞ Qt~Žùë E*0[ sasw ùç\Àÿ0Jð q gjñLíºï â !»Ó«€y ;ãdð%Œ è ÀŽc W 4 Ç\Ò ÅÂwK )òì %c L #SF¦ 'Sn <<lu{ Öa»Ó#ûÝà § d

µŒ § à r“š–ã C Õ J]A ºê ÃÏ !IY¥7;y Ç aÄâë J DcÖ§ –hÀæ F[L jþ ' 7ý;“W Ï~ZÀì E•kÿ¦ ` Ì

Ã" ãór1•n Ý Ì]œ 'bú{Hú oD (IxÄã{& R"Râ#) c

'ºÆ o§Å I IpSH ; çÿcUÐû èÅMÆ Ö7öR*ª PÕ ªjC7V:Œ ÊS

ÆNÀ- PU ZXþRª âal<Œ t€ â^Ñ ;ÀuÜÙë wä> ߣØx ûÙ bË [ñÎ)óÎÛ iÃzà¬v}s œÒÕù+§t Ïj£ GQ ¢ Oj?!–Z]ÃÀ&ZÀ9pT© $e HìÖÎ Ô Á…ŸÃuÿ® »<dB6æ=w]&=ù á» çÄà Ã7

CyÔÙ Åtoí& ç B Ÿ \êåÛv L xóh Ð%q <õ Üz•>\ŽZm 2f Ò9è‘ GêãÏ k§ßC5ê -U uÄýã &ùêO b} ëTUëšVÕM Ô ÒÉ Ò j oœ JLQ$ ÿoïX–ÛÈ Ù

%Î í” v,Ç[9m 3 9ë™Á ƒ (ŸöšsN ¥rHV ä#Xù‘ Iº Ñ’,Ë+Ê lËx40@w£»Ñx™)€Á»Á»Á»Á»Á»Á»Á»Á»Á»™x jâñ Ö& E 3 Š Þ-@¥d…dä d$ ŽÇYóº AŠ HY ál~ ™2fY {0Gq4ÿ5a yç >ÆÍ ’™i”aÿ ûGŒ`?ŽKš § šŸ

ù ó

Œ¥bðnðnðnðnðnðnðnðnðnðn¦s a©Ý, Ákðnðnðn”Õ TVÕÏŸ_ yHö',áS–ñ ìTß Ú©î Þõž 8 höªßî{Ž 3 Ü6y[2rø]™Å<k“#šINl ì

ÏH ˆ òò d h“ tþ bFÊ7=Rð<À@ p sœ Óñ,Ï mÇ3Ìo ÿÛfþg Á) Ó8 Á<BëhoŒ x3ÖM Àæ j k>§u Ð €oÔNZ ;üï žû 1æ ’ovrú üñO/ÉÁ3rðöõËw7‘šÁ “š= ð:Ró àC“šþ%w¢ V =ü™É 9âe «g `ZGöi Å 9 s Ú Ú Ú £æV¬àW4¢)k“W zÈJÑ6jÄ ã / Íÿ fD p’ñ c<µ“ÎÏ" Ö Žòà Ÿê™

ÀÈü >VÌÏHN ™r)Ø ÕY Š8+d,K©œø?ãÁ

’3‘2` 0ö¦ ,ðð Ä

)%áÂüÛ6 Ø F(ß P>Â7 Y9k“”Ëx:?k“è4£) z®ä1žKœŸá- Z¬ýï lŒ 8Ïÿ®bq6e úÄ Êå<a0JÔ Ïˆf ‘xó} N Êù? :_ ßóàÙ(ƃ¢Ûä ê w …Hu O ù ð Æ¥ó¥,ÛÐ

«ÈF’ïju…ýjú J LÊ

ð 4Íw þi™U 9 Eˆ M%9ž Æ

ô¦CÞ&ÏäD3ö V ©í CØ

Ç,

’õ)4 Ç kojwá[E,ëF Ÿ 5«®Á Æ~Ä<œÄ)ÄßÁP%,”ÛÛÛda¢ Æ1

Kì¬ CFË 9òÆfv J! 6 Ÿá£0 ßH"9/ ùï_Ë NÐæ$ê`øz£ N ùq b_ ÉŠR (S ÿ Û

Á á?èJ ãµ !NH Ä•(ÁY-Å

š å (ŒñiŒOC[c Þ…ñù I 2 Eôê Œ ÌZŠÕ3l ®ü sf3 n2 wþ ß ÐJJ¢K@ ”ÏX …2 Ðß Qêl geœ$ì# c F rûmf ÓÚ ©Ô Sè Á>/ hõ®EÉÊ MJYÝkAŒ&2šÈÐÖÐÖÐö~Ó {ïhë öõ 8 h,ÈÛÝmxM ë DÊ Aï&€FÕ Uchkh»ù íß?)ïz ”ò«€ Ž ®uÿh{Ýqë 'ã v"ë§5?7pV ®7\ g ÃÛ/ ŠÁXbÆÊ6 5 5 57 ÞïbVi ˧ i E Šð¥Ä

ÑË) Á Á Áæ ßpz MJÃÁ“ &ã •l X&Uâþ Ç!#oÙq ªv['yÑÂÖF žhŠæ ŠO&

ܦ%ß)¢bèi :ÜmÙ çZUôí"ZÄiž 7hpBL ÊxÊ^ x

8^ ë È A À X ƒô” òe Ï Ý"4IøÉë) Í1A5 ù ™©R§5;-e)Àz Ù ¦1Ï Ow[!OÊ4kÕ0 G£ ÉÇ. ú êY ÖQ]ÑJµïÏU ÛÏÇÀÌ“ó5wmÛv ÿ šß«"l ôËu,;èBïBèží =Û t ш…ò Ëk Ù D Ö ª’¥’ªª hù <c:{ ƒHÄÃ7 Ä‘zÍœd4 ið JWo W

4üaú=¢ Ÿã

=>Ö&ÓÁX§ 0 &RæƒN Å6ÏY yúP DÅ SñištðAôNJc$cSÕ PU ñÞ tPø B à y j?šÐœ) ƒ èÁQ%^ c )rÝŸÙH Dp©Ù‘ à3Ë J: Ä«é

Üæ/èÛõ} ÒÑ !l.

ù=ã)Á ô ø#Œfš Ao k,Pð$ŽžÇI¢"b<ÜO Q Ó{Þ Ÿ è U H2r ÕÃÑ âˆ C0Í öE6n]þ ç ôž( šä ªSm

ô§Uòå Àþ Ðb¢

«¬EG1CE’¬¢DÑ AÎ 3R :ÛmM $ zK A GQÂZ$Î`ÜA3Ûv þ)Á … y•Îü¦m’Íu ª 4ˆÊ ™ ùêZ ôK [9WóJ

Ùð™á Ëøì`~–Ó,c¥ ß •x ÄôAÅæÍÏ0f™a?Ã~ Ì~ HfXìöYlršÃ<)Î> 1 Œ Öuy w)ï w Ê: mf4 ª UðòVØtM ®ÖÆÏ Isw2ùÔåÉ

ò !ùyBòñ s ó/ ¦Ø0 Y7éœ ðuêy£žA ytúFÔSxRäáó Ð: ŠJœ2!Ñ!5J8Ì•y j g~\ Žðjêþ Z,pN] T€ L^fÅn«o{HK©"žßuÐu œ3\ÎÉÊtŸk N up$xú#Ðí Ð}Ð3àÝV(E

Ù Bƒr 'OT [Ry

åaí Àéö»Ù Tä•û gÔ?ðÚ9 sùéa!õ¬ -

UÈÕ( "Ê™ÒYñÖ,ǵ«H7RѪñJv ߥrc>§I2 á 5xâ >=

Ø. R\ù©~š ÆøIö{Ø7ÀG Äac –ÕV [ ÃP n! ô} ÛJ =ÿøtÏÙ “=kÏ D»m]`ÏIôÿ}LÜ l m,¥ Ú `Ï V• Te @ø{îž a?Á –bR6Ò ª^Áw« L ÔƒÂ]ø:æ ÛÐègèHWyT¦ ôË *LØq üU¦ä$Žä Xä µ” ƒtmz.xDölb çÓ™.ñ> é_–é^V Cì ™Ë

Ùs®Èw çO ü« ì« œõ TMøD tó> Ѫòe€Î*Q‘5 Uaì ó 2o Jdy Þe!yº”œð Æží ì

~y;:bÁÿ Æ €)Úo…âª Ý Ú}`c IðÍ!Ÿ ÀšÚø 5€èŠSŽŽ 0 ú [ mÅ6ƒš B $µ { õÈjKž ª )3 måmTÅ'úw Þü ™b Ù1;AÈ&CÁ7 Ë @ µÆÑ£e Pù ëÆ

è àI)Ù jË µ“R šrKÅ ŸË: z0ð

m Žï@XÓq`Û D>n ^e A â þÔÖ »U š¥ƒUPT èCZ ˆ] ü «LîGnÏ z N êã QÏ F:

]d%RlÇ

”H©èn\©Æ 6®TÃgÆ•j\© ýŒ+õ »R»Æ•j\©FH Wªq¥®w¥6 ÇŬ\Ã* ]gÅm Y»Aqí V rý6J{S Q B_a úÖgm ç{Õ6ÊÀî: ÙEÙ

$ ú7z6 ý^Ï »(

» åfÛ(Ý•m”®ÙFyÓm”@ß Ýõ úö®ÜE þÌ çj "~øÇXNTãõP ÌB o`€äz\^ØûèôzÁ ëâ Ëq \ Wm…< q ûÔ>p *Ül <_Ú ê t î,µ T läïfO 0çv ºv d#hÆ5xg < Ks ƒ4 IŠžã

Õ Ur ¥“V ªj1ÞP/Ž&Ñ )fMÿIqº “R ¥Ð(OÇQ–âøª"0p ì <Z

ü.m_u ë\ {µi Š-µÿ’ý©èå

ÅrK©É-É• u wV ’ç_îi5 =îĺ kð® ë Ž Þ^ü S ë

} œó y <[cKoÄòx êò7 qiÜ œ+ Æ Lµ8ÞNt¦Ð€z1 =cjÍH :‘Ÿ9^Î % Êu ®§3 µXç^X¬SMø¬Õ:Ë[] sÜn Z ujUïüZ ý5 ê"µt» 7

ñ ^É kT 9Æ>;ê £ÝA A

ßñœÞˆ<r»C;rwl ùC7êî ó Wc U{ CºZdVªZá?â' fe

™3 n¥ ö h’§xì' ƒQÕŽÝÖ0 ƒl Žw[m é V 943 m

Áà 1hîÀ Ý`Ôn ë@«æ hÀš5G£ z êÑ <~S ºþWpxø~ÐsíÏ;7ê Ý Ÿåðp, Ñ íì ûAåìð ßó Ì á ø:<ãë Hëù o

Æ a

f Ç s 3æn óâáž 0 ‘Mqˆx_î ñWÝ!žÛkÜ ˆcü! Ë bT Q _Q…Þ–Ë ÞüSÀجXy Á úŠGAJÛ~O C UsœŽ Õe^QD Œ }œ !…ö:h}

øåRâ, ÎÖ<]çN Ô©èˆs

REëëÎñsÊiÂÃïE UÃèM,Ã

S«2 «IQõ

ê Î/ñaÄÇÿ PK 7ÆÂ[úb ØÑ cN word/styles.xmlUT

í[Ýr 8 ß ø1ÎÔé$i=ÝÙ&“iÒöZ ÙV ‘pÜö û û^;û + IÃO<Í

ú :ç ú8ÂÊËW_ ~ï SF ºÖà z wã G{uöûo/W§,þæcÖãñ m ÇÑi ÏÜ9^ ö"ŒpÀÛ¦!] ÒY?œN _ îr ƒ uÝîSì£ ß ÍIÄ U•ÞV!õ" º 1> …Ÿô @$ÐÎøð Ð} §héÇL F74=L Î^ösŸ[ t H~ŒÃ f Õ)b.!#íŽ,8úk ê ÐxËü<`û[0bñ9#h ýûÏ_ÿýø[œsY1T & Sò5

ßöˆú lR Þcü-Â#-B Í(Šæâ& é o !qä% q]%E ZˆËî‘?Ò 2 q~Í ŒÃÛ qåÞdÑ\É$t«- z] z-B?»YÄ$ŒçIÈgW ¬ˆ ®.9 4ô

l7Ê`ž Ÿ8Úb`Ú Ñy-å Lƒ, &Ñâ”hòQ0Ëšppòá6 Þ ðäÏ âÔ x\iDOnÏ“ Ä…ûÒd£w 5+êêÎ nŒi^W]!lš zâŽy Ò¬l 1šø8 wPñîwòÒÜMã ŸÈÁ \p xÍ‘GáZK1 Ó ~ i¦ü" h IÐnè îèò/é _,UÄÓøñ ˆ«E/</ãpñø~’ë% d6ÿ ÉËE Oi þl_ Þó NüKìûWˆn ]¥

%™ä}Eû ãA@wö $9Ð]‘òƒ]¦ öóÃí óòð4 – ¦œ üT€Ê

Û{GØÎÌ[’ JBJâoYØp DlZä ð %ž ƒdd[ <4 s%>Íqð a/ ºxê šÜãÂ]2Îß ñ ú çqLÉd c}ïãcSè…Š B S»cºÄ»Å[ä™ K2 Õ ÎK #ëDôdž K?s7ä QÈŸµ XVšthòØ ËPÓvôÇ…ö7 Þ Qyú=D0P. P –B M ‘Ãräðx‘ åÈ

ò {RÜ_0Ž®ñ 85]ÙA å V q[å V FÜv9n»UÜÑ…GUæ À Ëþ¦Ï 9

”s:8ZNU® l ’«Ø læùï”Ëæüš

çtXÎéðXË*P ßþ

íˆ ©2ÁÓ ò®a¦[ÚÔäãö ÿ ßß‘ uKzT/§*ƒ ~qú`N Ö ÀVg ê b «Ú e bu ŒcuÓ@ Œ æÑ ~ÅB XÇ» ŠÅ ÂôƒÁ cW8gà m Sø[0<VäPap Þiã`Ø Úûí ÀfŒ T8] rºhÊk w=e Â{L§~ ºY îú 4$ V7•ªwÛM Ü @IÕ”P

Wßä<UxPhtzž *úûA

ö *L.4;ý Ÿa UK ÙB Tøhhuš\Û©øûéN`Cä*Œ: ;M® õjäî 6D®b Aµ’» Ø Š¥ tŽ’Ü’ 7lç1

É¥X Áa å2ÌŠrå P,ÁŒno1 ªVq« *n h•Ü}Û~§ÈgxÿÆß: R, xÄDå u™Å §¬h únúÍ~骻äŸ

(G ž "XŽ VBt iÀ ò®B wq ÓV7 Q+žÕiR e… Û A8º Þ” $ÔïY ™®žÙ ZH1ËI1Ÿ_ÚZ刬š å ÞÈ ë•Ñ. mÿ<è«ÛÞ ÜyX»€ƒr,ƒÚ lL5§ ©S;Ò\! òï`!ª™ a9 Ã&§mŽ el<n pJ@ mj7 Råž@kò m (  X;1 Æç>™ ÿû‘-#L™KI”®WÖ

+)@áø@5Ëw JPž ìä Y$Ysu8 Í –“Eá U1Y  c7Y’“µ A 6 ØOŒ R 9 :8 ÀÉ^U ¥«ÂN Á“s ,nKO7 å_ú š¥EâÍp< Í …1 N£ õv 9’ PÜÍÑ 3

ê Ü) wz b Ìê Û¥ Ô ¥c ª^úÁç# ÂýAãù@Q 6h6 õæžÂ A«Ù !Û ëæŸÁPáå Ìö;‘eÇÞ @…Ⴣî y 0`Ðù%þ~â þ Ÿß Âd z n ÏÖê ÑAé#%ûÆÎþ PK 7ÆÂ[\§ùfó word/settings.xmlUT

UÛn 1 } Ô @û\®!iµ

DmRš4ÐFÝä Æ^(ýúŽí5»4 Šú }ΙñìÌ ú-EgËÀp &É 7H:LQ]pµš$O î§äjúþÝå.5ÌZDM #”Iõ 9 môÒv 9eõORGÀ$Y[[¦ý~

ÔÓ%SÈ-5Hbq

Ñ ’LÙþh0 è Äb}fÍK ÉÿÍ ä:&Ùžúˆ Q Þð ;

Å!â-å € 4eÆ`g¥ˆ r Ó ñ–< šó ì[I¦8 ?ZËÎ.- Pl Žx0 Ø’T ºDé–à Gµì v J?TŠÚÊÏäž ÂÚ ôeb Ò5 B-ƒ k ,h *ô m µ, û Â%Ë gh U ºRÅ-#ˆùÈSôËìLk{"8ÒX –H¬[U Í ÎÉ^WÖÇ

í£0

R É&I@yÎ û….ð^`$ðg >x« !µ…ûÁ[uÇ ãºMíƒZÈôR¦Îæ W3l`Gºè

K &2 N:

w 0®Ñ8 5êœ XÐ ®QeUÞ »Ý 3’ 1Ãi6:ü <pNXpSÞ k™Š U»œAˆ q' W$ÐHÐÅß Àà RÏ;á Hy§

Ön p<®36¬Óreç\6:SåYL 8§Rx' dhªŸ[ š<ÌàÁ;Í Çœx ù 3Õ}Êœ 1ö ád’lt þW ÂQˆ7 €Ì Š-HY æ«á$ µ C Çâ® ñ 5ª ‘çF ó B] P]/ l –î,bg

6ŽØ ÁÎ#vÞ pØz –àjƒW$.

ÔBè

+n þ T_ šàß;w»ï UÁУ…¦æNe ßÒðÞ ÝkH9š6ÛË yÀzñ¥lqN, ÁËYâSf5Dñ >â< ÿ_§ PK 7ÆÂ[Àë Å

word/media/fImage29825314.pngUT

PNG

IHDR ü Ø IDATxœì]Ù 8ÿÿ Ó BDh Z3Õ µz

'©ÿûßÿ hˆ.CTq® ŒEU ]ZZ^r6kÊ]–E– ËR Q! š ¦ U¥ öêùÇ8ìÍø‘/6}æ Xúr»¬í/ Ù ôgv#Y ^ötUYD Lë#ÊïèÏì Ä Ù…òŸ ù ]îeU à c«H ^fÉ…ä3ûl;®Ø- Ž/à ù G Ý }ˆˆ,*t DrÆÑ Ÿ f KDÐPiÛËÛznÊB4ÆÀòÆ

Ð åõzµd òÌ (\Ì6«Ç– ñ*Èò ™/H ƒ¦ì™ tE< Û_ Éÿ-X _ ßÙÌî‘œª¬ ëEë ùíy¬,d ãN Œ1dÈ ˆ\¥æqAº ÇeóúûeGþ ]Læ" DÁ Œêe ‘åu ”¢ñ¥Ò «dëØÓ“s˧Q u ]$ã ågü ü;ö Kïú •E 8â ÊÚ ˆÇƒjd7’uàþ^Œ™] m

€Ü á f©Þaê CwÌ

å}ç ¬Ý-žHÔ ~tåÝUÿô8 Ç x Be"»Þ sL

•ÅÒTrŸ }Å\ Ê gõS™g ž*?ÒeÇÖ'é

<õŽ Ø ø

Yþž

šÕ ô ª Ü Ìï(Fl º+3ÓU Ýa 4äÇ öä ãÎ Zi Ö®N?VRî þrµkœ@ Í þ u;ÇçƒñãÉÆçêù ã1Ð ?‘ÀuŸ=ÅèÄe u éÙûô ¢ª{Ù;u ,

ÝùŽÚ -ãŸ*Z» þÞêD øt«§$kí ë“!ÃÃl Äô# fã

Y aËLY(VŒÇëªÖK XüYÛÉÚPW ç Rþ ú €ßN” {DW Œtde@

íØj ÿ âïø Ê2]Ì6”^ Ó,-Ê €cT ÉìÈÚRSÿÎ õXKÖ õb ûq‘MÒ#ÊÊgu µ §'J m_ä I ÚµéAjîLÚ ÿo €ªn•ñHÌò6 ó‘ €Åúù žÈ H3Y‘Í LÕ Ø Y kÈÚ^ õÁûÏô{?CVT/ö(I5nH ÓÉ Iåßì ¬ Eqc W ª®ÃÊ_ ú ,à f^»@ wee@Ñ c µ bkÅ &k tâŒêº« ÉÀ 2{ª d~G6td

ù1 µ Œ

Dº Eu Ù

ù ZEve}çâcÑÞª ”~g _ j _1 »S õ ëV¢1õ ®šÕ ž’/ñ èÊô üˆ ãG ûµûãI]EÖÞP€-™

• WýéÈŠê ºf™ŠÎÒbKUd¬uS¥Š}Ho… cÃÕ/Ù ù;èç ~ý ÿ T Œ/Ê Ê6 ã xë Ñš®.ueE 0Pìï Ýwô3Yˆ k ëø h 7Àc JŒßÑ ¥ÿÄÍ!ÕYûOÉû yõEoï(vôD-ó©' zÓ k¦1Ê

Ý Ù PžîÍ8V‘%“GkÇT ÿ•'(Þÿ'e za >{ïÁ>âAq d®1 7 0 "_P,Þ¥CÖÛ Ÿwbò

ààí Q%T –Ð&™;wùä“Mú { àc€ äCƒ r Ì TªêåíEèžÉ8Ý Ê’èò j™ÈWô™É ôWyP ÎÒ#Z À ÚÃí”Ó ¬Þl Ïb .+€ zŒ µ}–ž ¥ µ Z

DæN y<¥kWÓít íÄñ ÈRx,RÑ ÑP óŸ Væ ýþyè. ãú– +3ãÍôžúŸ)Ïtú ó~¦ë "ã*Ë ;ŽhŒý > Œõ éGéž' 5ó1# ê žé mŒ™ Ö êÓ r}ÓO¥

!bíÉ á`r*ùëg‘1 ŽÉ6ö>V µµÌ ª]

ŠbL <ðàÇ å óÀè à ð¥:dc "ÿ Àa 1 U

%ý ?{õ a^£WŸ2~ê è \ÞŒ n ÊF aå O–žÉª~f lFé+ØÅùvÒÌü iØÆæñ lÔ_#Bzti¢Þ&©JêÏ%MØò(ÓUçRÙ B<ä~4N ô§vħ<æJ ÐY9œ Üí çÉ òfàÔówê ÚÖ•…ì h'Öûm_q8óÒ~mvøY Î1 4~Ía Ó à {ù‘ È öQ,í«)í >_Ûèy 6Dt‘í PLY\Xy Ù Y^ ƒµœÈþEï cåf úKT¦ªãç éù ñ{ Q~ ?ÊG 3 o à äÓXlC2 »ãKf_ ^"ž¬ +ò»ú«m x žãOÚÝ“í¥’ ŠÞx Ö]M

ë 0&ê£ò} nó

`ZV݈ ÛÐ

¥gz"z ô3ò ÀNÐQy #OÕ §Ã «Í ÚÝ®Ú Õud tom twåG X tY V í^gv 3PœÅ5Û €0ó•ùÂüƒò

…L E J ù 3^”u Rï?…þ þ Ô } ÐÄ@a¦_d Ž–¢îL Ò žç ÔˬØX ]V'(Ž

ž'õWe1Zókú ûõÇ 0WÚ. +kK0 QÛç_ÂãrzåUe €5ÓÐ ¦AêN€wêä.a öìó*: WÅÌO ;õ @ e >’QÑëíeº™OU ãëi Q{™»Ñ \ ƒííA Ø Ø ÀkF Æs»€Aõ äg@[À ©ï,`ÐN úuíÅÕ ZDÌþŸüêþ €ÿ E` å{àS œ œ- yDà/Ý"Е L¦ ù ªÉ Óƺ ó weEq©ðdüïÊâ wùi êy ˆ&

{ ò+v- Š& íÛ Ý¬zê É[ ê ¬ L

• t B Ì ¥O-,¢zAÄ Wx® ÛÚ Ø }îص 7é

Ó w/E,xµ@"úµM

Ÿ3ðˆv®3_,àeÀ1 µ’ï}:ùºÅ É"NžÆ Š- }G@?ÓïùYþÙTnëÌ å2ùv<ˆ ì ’/ª Tß‘åç T Q; òåšÿ ]t -ñóè ào d6 õÁ

4Œê© ÎÈ/äc (O2GÏ/ hPõ T Èg&+â âñŽ,_.ò݃~_Æ–]Áèu@ 9 ŸÈîZ Ú Ý§ XFµÜ{

ìïéä{

KéÅ 5YÄ.Q9 ¥ìÌÓ– ŒéÝ:`;üä

G[w» wìZåÔmÍä åZÁ TWêŃ Ï?ï+6Y}V.Ó vfQ µ)Ò ìöcÐ cý FÅ êÚ^ôœ–Å ÍAªzYˆÙü c è@2 ØàÛ

ã c{Ž¢ïËŠò™O>ÿÌ/ Õïìò_mÅcëO Ç ÿ A\'ŸŠýbÄé w

ô`,®è ªÜ#Ð dEéÌÒÓ o ß" ôÉ~=ƒÇsÞ!CÍ®ê¦{ ã É”3ÀRå iŠä ˆ Œ*qöùŒ ìjý Ïç8cÙÈ^è§ M

>Ž{A E ÏCŽ"cKg1Îcq £•x \û㜠Pü 9 Ýà Üý4eö OpÞ Y” µ Hº’< XgùÎÒ Šá t5d â+ öõù ÌýõÙ Ó4«c …OK N:ë[= ð]ÁËš ùòÙ¦I : ŽùQá v©nõ Ž© ãÎ*Ç6 m

Au Ò Yíü5ZÆœ

< æ¢yú •EuÌâ Õ%+ƒdï ºGób •é ld x?ýîû1flÇÁ 6 ªl–…oÜ1SÏ\LŒ1ö!F vlÇ öß ã ßæÖ Þìè.T~e ã3 à * kûÕ

€ üˆ Q ðîLˆìPÁ2 òÔ ß õH òo9•Ôý_ YÇÂ]î ØT +k åÖËbîEå ó í(x»"bÀÚê éÙÎÓ

Yw€}æ“ ÆØ 9- Î

aÙ+hîØ êþÈr <û€&û ,ÇR

ÛB,¥éŒï ïß"2dY>äããhqË ß Ê &E_WA¬£z ªPÍP xxbÖ;’ÅŒ zu ˆ ô ƒ ¬ý-çFÿŒv ;<ŒÒ>…êRLÝèq3TöW3^xT`…ŽEE n Mþ Ð # 9ª§sßWy (ÞÙµd ;¢êSƒ ìg k ž® ŒåµVœŽc7Àx kúØ^ykŸpé8êcöÖiå\ Ùêxn^ Ùëöà îzÆ Ñ žžD

™o ÑŽ5{:ƒø3Y

#ùQùŽ~Ö^m\OñŸml ç ß }ùõDê K ØÛÓ ‘ååå ó9Ñ" õ™áJ yá1C_¢úÚãSé ð r•(/àeSRe b H ÃÊF

” óI ôú^û-ç rââö Ö?u ð™{Û 3€\ Ó6 ( ú9Š

z 1 § ñe ú{O T^ä Ú ÛÎ d<iqž5}=Ë ž:q FY .ÉÓcñ "å m%ÝAúšÙR 3Ð µOÌæ; ø SþJ nÓú2,o Dv1ŒÇX ¢û3ˆÑ l

Ë ÂS f• Hþ ýc ì8 -«W óä C;c1Æñf máp Ë i~ Éû = Axíg Åž ù ¬ Ì *ßt YÖ–Èv ÒlIUÓ ]aûq/ Ús¬Ç ãi âó>Eýì <ÃÏÀj $xþ De™~ÔÉ.ö z®òkGGNrÈã1 7ãAz3YU ö û YÛªÔ çß>œ LY Të§ ÜÖ» }ì_Úõ %Þ ò Y ul ª§Ë ž;òžÔÿ Ï

ð~g t€ðšŽ GGþWvuï’ O”õcHW~ IÂ,Ë€" åd ªÈï ©ZhY /kÏö Ý Ô+8µã"ŠË ô àè, X,¢º… È º» aO="YO w ÕñwÛ W þ 8Ì ™H KC ]Yû5 ë* 뢀Pñn2 bQÉGvyùÌ f3ºÏÞv löƒf¥Ž Œ,V‘Í™¬ª œWeY>Dõüt Ùny"[¢xÔíZ} OI Y• UéŽÍOéxšºzì$øY:2zç Bµ d3 •wxºöe>Úü¬ì ,á W=ÿü íâ¢18Ó-ËÂÎUA æçÈV z™ÌÈ æ ÑÿXYUVVÇÕ tw}[ðdõÆìÊÊFù»

ßL0.ßL àŸÔ W

Yˆ Ë Eví Àž«œxA í ;ü yU^ä V>ŠMd_§Ži^3~H ÉÁø9mMG me:3[¢ Ve ú;cÇ

»îè £ÿ;)Û ýNºóô ÑÜçü Ý ëžÉïä ðÝ¢ «ª^Ž-Yûè d c_Õ N

M ÖN 'ëÅ Þ /g;}þ» þG ï ï à

æ' â ÄD€ j#Y¬,âõº"€ lU É<Êä`

F" ûîú(î,–QzäK§Ž£ûŽ È^ ÓŽ/žTuÎ

"üéCd7 XGËðôÅœß

QÙÈﺬsŒ«º»Ô ëYýÕß'ÈÈîÊzbu ñtõ?IOÅ8 Ÿ~ îd3ºkó

þ> #ÒÇæû

Àñ Æ3Ó‘-Ì îyZç ÁO12 wo;Û‘ ù 8FöN H *ï (^κ wò } M 6 ÉÊÚ{µ?ôHçÿá“•§ ÉöŸ)àç ô"ôÅÇ ƒìÕßŸÊ çß2Ð3? ÀU ƒñ0ÐäízjR ÀíQf W µc LA Ùµ c gè#»™ž' Ó~¢ y{ _Æñ ‘î(n‘ýUÿ"ÀÏx&Ø êÎü¬æÍt B Ûm#q ø.º£ S “,0 < dr þ®¬É x( T ü™~æ?¢*x :;àÕëï •}L3 þÇŸ,(BO T Ýd+7ZPZù‘ÝÖ/dkÅ_d ü Zù oË!{3B€Ð ë ü¬K_ c …W `«ì~Û kÛÈëõ¢<Ó® øa6 3T Û Þ–«Á >؃}yè[ïî saÔ/Â

~<È Ù /7

ª / ú;`“Ù€> mJ€Ud[å åeþ" 2 v R r ùï ñ!_+ 0ý

Yl "ºïÚ ñÒ ¢^Ó 6 ù ÙÄò o LlW ù ù –Y ~Ë® Ž¢

=ßEwtßµW Ÿ Ç6Õë )Ý•%"û Oݧ(Y d ìð£ÏL 3 S ôâÙÑá dÑn2ÊGþ ' Œ òú ƒÞª ÞŽP œûŠ y~ö óÌë~Ÿ êêØz‘k

P–ý ì'ã ìBõüWžáGT A l¥ãW ã ìRÁò=o Ä"ðö$Øïúzñ Þ*T Y‘ýOµ Õó }l:Õ¥q Büö bw p]å âjW_ ÔæQ9Fa™Äÿ'èIYÿ5ò ò ÇòQú“ Ðk)çzr}Ï{í … e Ç ÀV Žç ëíBº, óeÊmd ÑEE zAm Õ

*»¦

Y_O™ûímd<6ŸíÊg»óˆ'Ò Å•Ú™zŠy™ÝUY(Ý/à3yY

”Iåô¥å d=Hÿ ÀŸ M{ÏÀF ìú Ô2 d CàsÕ•åƒÏrtÎJùÌ Èλ "žKÌ ’ Ù ÅØÓ

ß_" A d ƒô+?

éGq “lÅÇH 1 OÐ uw;Q~…ï)Bz–mÛn Ý® ÒÎ ‘[ 6ˆÇ/^P

Ø ÿêÇh§ ’ÖÉ #KT É ^ªmÏ 9ù ÈÊÒâE Å_= çw P c1ŠÃô mYWýªöyt ÈÊÈ áë

Æ

Ôõò.}Ôw ƒþ €_$ Mö> h,= vL>” ØÂÀ H º0Ÿ&ºª F<wùîÔK Ûª->f,ß_ý[h M•XÌÁâ]_ 7Ê> y

ýùâ%Ê lsj a y

ž; îèù º éîŽG Ù B`gdO ã Ò_áËdvøm}ù8zYÞÏÊNó»ö x YYÛËôî æ E èŸdh

Û Ž,” Êf £Ïìw :~U€re ˆ@ T7{ Œš pÝ 'ý' gÒ kª#àÁúq £Þ&• ÍÌ ÈÿJþ q« ;ÆS•Ÿ ÎŽ]‘ß<>óŸºÍ

2âu\ ûg><ac ù !4ÉUc ôôyzô”œ)ëIy Y pg ò"y

€ ê ø#

Ýzfåï<U vX9 Hó:Ñ dåÞ ÏŠý »u~ Ñ z:áù

ÿ $êz ð{ùl§ü

pÌtuc•Õ õ%Øáïú éµ ïð ÅSŠâþÕôK a` œ TÀÌVÛ G’“Å Hø+j

0 ZN7ßwÏõê£ Ñ Q àýœgw ÔÔÁéo“9

.Š Ù•åù ê b• ø™

H^¬ÿˆ ÿ¦ÅäË)~ºf¬Ÿ õeÆW®6 Æ$šTY9 Æc=óüýú ‘•çý ö+OF ê:öìcíŒ ŠlgoEe 9ô\'Þ =ßÓ SKm jjòÜÑñ ߟB ìúÞ Ï NÆcœÚÞ YÇä ~ ð4 î Í A lã §ÞnDèèF'&U Ô ]t/ߧ_Æ “7ÆùíI [mhÇ:ì wfMŒ 1Ë Žd ÒMÆ _£T }ÅíõÎ §ÛžÑq HV ëø¢ª¢ Ê2 X΃òõ ÈÖ Æ:_È6olë¦ý:öyá Ú%"ðû ÖçëÂa •!ÃtΣWî–_ x» YXÍ G Y ý h ª 7 UiŽ™6 ta

ïuš OyB&Ñ= ä , Ô¬\Äî ÐŒx i ú""Ëy™µ6 -}þ7ó& bÀbˆ( q ózeº2™üUž8ž¬ ©ª,ëÍ1 ë

D lƒ Õnäßž ÉéÆ Å2 c ^^2 <ç Ò” èiì GÆ©œ

ô óÎäiù>S £ @!YOî$UvÅ>C •ÛýM ìì.ÓÝ % Ëì3'Q 3þ Œ+HµmÝÜD }Åq™àwÞw€ÛáÊ P3ò

]í deO?ØÆÞôUõúcYNØ ï

ò’ñ ~Y ó œšñp VV £ í Gq™ ~ŒE}Æ ÆÔÆ%k è W¢2ÝC ,z «ßê8É Cä k

§Ý5ÖÓç ü yÉ -0»l [ ÚâÊ ö2ûéjÚaÛ h {“X Ø !ªë Ö ö 8 Î

Ÿžþº#= HêÈ UVW~ x3žŠ ÆÃìaüÈ 1P }Æ ñ ø\ÝÀä { ÝŸ@û ìG6 rN Þ^dSä Ê;Ê\Ä E ø'"ÀF/'ëo

ž ¢wô ZOèÈèήd ž–Õ Y Ì"º[/h š ÄÛœM»* 1šùÂwM ßÙq ª V~Å/_ Ùgma þE þê“‘ŒîÈb XyÕ Ü"•óbêMBmë

Y ý5 OÈ ®ïêê€m Ow` Û _æK Š3ÙÕXEò3 Cþ èüg èz üayÖ ÅìB œëydS5^>-Ó_!V> 㺫Çüb>Tôß »[þ©1åiyOŽw‘ cþÙºß Žm èŠÚ Ý5ý b.F€9 ˆ 6

;ÃÝØtížå¦^kƒ É/8 ^fs Kíã ô3[ ÆÏ g «ª¬È ;&Ã

}/KŽ

l»ù úè,–lÌXŸøÓè ü“žœüº€ë

ky Ïfu ßsz ì3À ¥#ùHV5 éb»åó

Ë h6ž

LÚ ü ŸÄ Öí Ä’åû ˆï) mÈíðWô §Ò?CV7žwâÿ Íw ò: wéi ŸÚáÏìBùÑB ÊxØB$2̓Øê®x – B Cg¥-XòÀÉ @e‘.$K ù<íE ÌZ ËçÛqŽ äŽ/ àduÜ‘Å a ûcCû äú!msåS ù Éóõ Åí àÿfB ó]YÑõ)ð” ÍŠ-"b_ • J;Qt ÍC F>ù ÍüŠbÆ c ØÕðLY ô éÛ ù J¥~UU^rþ’N

T Åæz} tÆiçGÜ Ýá©ÊÉdÝáéêÿ <]yOO _ J (Ú €Áƒ ÄCŸ®Èñ ÑëF ‘ l ?Ú¥ m Ùkåx fíD6g 0[Uñ kîõG 0û ùÂâ x Ë… ìÓb

pÏù ÙÒ ˆ/jŸ þtÐ ð Š t z: é Q Ú LfÅv ˆl ùv€ ç Ï̦ - rûx

D<è Å«*c k

”d öá‘žmw[“ãC r%ïw% ù ÏÊ.g¥Þ‘ïÞ F¬ g} C]

wõܵå ÞÏ ;èÎäÚñ? èL ãÉv•3Û 6mß B:2`ˆÒPy ÆæÒù I vï#9È. ëjYŸÎx íöþN?c GvVýG Ude –ž:ì ]Ô&à íG Û óßû‘å#YHÆÅ eý ß8M õãwÉëûõä Ê~ (ÒÁòлã3 "0å P 8ñ<UÀ¥&æ hÊ xÔ€+ÿ }9tŠË@YV Q Ää

:Û#b oÅ.U=v! ýÓ‘ YdY_

ds ãzaéY

fq™ ß å#~ïÇâÞ ãyªé ý] 6VuåE<ß 3ýTùŒ ÂÏnŒ#0 éèÆ&Ò dE €(ßú“ w+ÓÛðz v é @ŠßñE ù ( Ï Ø Ö Áì õ ÊÓ (VhqÀì`e3Y–ßújŸ<ø ñÛ É wˆ ì œ_Ûû- ßY?ˆê }Fq

c\ Ÿ Û' o Æ n ƒ>ôÄØ:ePÀ 1È Êx W’ äÕ€Q, ñ Ë ó&>Q` Ò‘/Çg ô™œµL îOÄ • êF”ùÈêIg õfÍ ÍózM™J}î ýŸBû m!ªS

+ M Õ6q Uõø#º»éwÆ Ž HºKUþ. Ìtvˆí f»ƒ

Íóh IDATÙîÛ»å#ŠlË@wWOW ÚmEö ]Ù]Ïñ+ Ð ÖÆ Í1ÀÞ# fš œ•Ýb Žì;v«^_qÉì æÙÏl§Û–Ÿ6D e:¬lf “[i §òclC~ì YÎ

Ç Ye ñO /Þïî8ëyÑBøjïÜ Çr 6Î .UBm Ò[gø#àñS)šèm> ~75® Çéð 0ð–}>øÏ Û/«2 ¬œ§ëK¥lE ùZõ ÚGd

s ü > ÙŸ Ö U O@}Hò™þAb æ wduÓY Ó_ &Q EÀ–ùÿ ~fÓ

9wìíÈŠ A þÞ§,0 Ì Ñ. ÕÅÊú3ôÖ.oc Ð=OeQêíò€ÛÇÌÇÆËBãz ó=Ÿ ú]n ƒl Û–C úFm ú Ì ªÂà Ú á Ì 'ÆB_Ç“¢…Æß ùŽ rnù©

ÊWY ut#[çŸ 3

ã© ue1yèG Ÿ çÊ óKô ãöèÎØÒt»_Óe+_ ûW oVâ•å!ÙW™

nFv ÊúlWGdó]ùÕq M€ïÐ

ßïì w'Ï®Ÿ™

§îÏžÜ; ôã µ œ^Éü®í NYl'ÓÏ

¥ ä ùÕ Ë í É vÀ#ÿm ùR « q–Cv£üê86ën‘õ ˆ*~ª ëCEõØ Ï c sìÝËòv ü n þuÇZ ÅŸF) #iQzW?Ó ìg â 0žNÜ Q ñäºz #e [ö þý Ä…ù.Z üY ‘Næß$öëÏŒWä:ùÏëÐc @60 ßM š'£ï C;úbÐùÜâáîŽ} Ž;úïØûT{Õ! eú#0 Ìtú wê * òû WÏc e

•ÏSv¥N ä]Ó èÐË{øY ÜXn ñ7Ð[;üß5QÝ hE Õ[> P]ùbr ôªr Ï Ÿ ö™ý™üÈïÌ öÅd.ó~{8Õgö þ«/Q È Ei@kè? ð£öz UW ßÙáÏò:å£~û”ŽwøºãçS“Ð ñÌOˆ> ñ< hª !b;º‘¬î 'ëÅ_ÑQ

2ï \f™Š> x2 ˆÃ 0ŠvÉ‘þH' þ äEe# ü{ýöÜ /ãmA2*~{Ù J òÈØvù àÝÊ<éV…ïá ía Í> bÐé? "ý

« ù»á¥ ÜÈ xôÈ ñF £ÂŸ wè c Õ~‘cÞ ÁQ º ÏÉ:vY š]éBL¢ y_íq «ÿW? œªm o H ô àŸ@ ÿ<c enù ü ª,ó~ ªÌc^»Ì ïV âd_ì é oCÇÍØÞßm¦ˆã)©m+ x ;v_UEd>ö _bž1:Å OÈèzµ?O Œ kM tð^ó# 5Ç ¬ýW©;‘güYßd: a æ9fdCÔ6 ]v# + g Ï AvE»Þ pWX eàÏÚ JËÃv ‘ @ÏÏ™þ§ž x ßûÂâeËG TÖû d!žH È"cûo UÆ {ƪH nóÅ ©Ö«_ Ñ…Õ¢ H ÜÊË }Õ/&ìq2 üv %öùü )>Ûâg•Žã.rœ…Úgáí$ éâÆ7R ìœã, üUÙ d N p ‘Ü{ä 9_.ëŒL áwÝ Í€å麧 ØŠ<Ûq

] øî Ë"b ÜI !üº ÍãÁbÄ€5:

ìö O‘, Ò«õr sÀ ‘ ºÇX’öyÒa r ßògÍd1ÆtöëÚ/ ôM Ï

碧«

8Ný>

õ#ÿ 5ÖÏ œª.ZND Ū* f1®Ñ ‘ 1á

Ÿ ll©Œ§

ò“pä§?

áAµç lýÎXúÅ -ï Íc; hî Ì^

ó ` N ,HB * ßÛië ñûøØXVvž+ íB#[ üHþ»6#Ywez wÚÈ þ¬£íË ëg‘ q ÚÎ §9Cø¢ªC^®Ÿ Ðb ÝÛ 9ƒ à fY=

CVl /zŒÝÔÕc[îØ [ÿý«~iW EàÓß kÁÐ Â Úâÿ @YD çËìÊꥪŸÉŠ©î ªž { ëÌ Òâzñv1ž 7 zÑ+ØÏdaÿzOd2 2YU ü…>ÝáaYwôté yïñ6šH+åý ŠìË cw& KÝ‘ ÙÑŠUÒgü “H. >ós&ÿdW hg:£ l& ÝüŒÇÞ w Wbéeeuií 0

Y¬ úB ŠþH OßÓÜ) ¦£ê åg><IÈÿ;ôí€ÿ xbi)x"6l7! F`j»£ Ø?vŒ&ó[7»–¬LC ËC1 e{ z+úoÉŸ /ç ì{d ŒX{Eyl ™ÙËlŽìêÖYFQ t]xÈ +*1®Ø ¦ W4<?¥ã. 4ìxÒ ZO• ñG Í éÌÖ§v 3b:ü»Ó _ ë]ª b\;€Ç–ÏøÐÓ ê"ˆ=Åé ªÌ? Ïî#Yö VE {ë *bãìmËÈ

/ ÙŒd3ý UŸ, vlË ƒ Åò c§ÍEd¥ÏUe ø û â]Ðÿí€_äÞd ÉB

% PQZ J 8@ù‘¬ L!àgÿ*Ç B “üª ÿ €w ÉìCñÍêþÂ7 5 Qǧ3wD Ê uÏbé µ ]ºý

î

YÈ Ÿïåtû ““

iÊb<i g¬ØÂtZšG ®ž» !ª 2ÕÚns– À#ŒÙà >ÌÆ O àFºi gçÑ <ëë”Užàç#ÿÄ' Û lF ‘Ÿl åó¬o D uç6ÊCòX{Ëòý rM uï ÌWô þÌ Û v_Îú ÉGõí Ì Ùjû#j/ó X>’UéÇ À Ô ì{YûuþRYƒ

ðß™ô"Y Pø Æ ÊÞ U éaåÏù1€ŽÀ W•{/ŸÅ2 R Tô3ÛY™ˆ æËI¦ÊöšÉº/" Hpž r NT D Šq Y eú¢ Ë Ž æK4)äßßÀzî”ïN”‘žîî”-ËôØ lÇ®JÝòÞŽŽ, æW 7U '}ßÏÐÂË kgG ãïÑ i oÕEŒ ŒÞ d ó j+» bÊt!;}z¦ C]þ «jGVÇc¬;ü í£ØÞ ØOÊêú]•uÄ%éü€~u*a mÉLÒ

®üŸÍ Vr,

ÉRP ùãó <ò d ùz t‘œLž …dVìîØ Ùîcëy

n € º šƒ ÔTl?» 7dEùL + õƒHVÇ^Ø DÈ žû óâ

È @uìzÇ ŸŽvs}ûòT WmG]݈ j ¢wtO Û”vã;»ã6

éE:îúimbö1["PŒüB:X âc UÈÊÏ®VOd“ 7z’à}{¢þ E kó ó/ŠA5mý

Š þª •Ecö é ºÃÅJ@¬þ/ºµ hïð«jø Kw È"€aóÑ â M9 Ð_ KÈ^vŒÇÊóùL§Õ^ ë ¬ L> q µþáï?Ðwú« kj6 zá~ŠXÐß

ûìÓ

Ìïèñü¬ µÝÌÁ«ó*Å;vm -

]Úå4Ac'^“î ÓŠ

œ ß%+ó ] Š ;»œ º¢

Ól7ÕSU - õ »

Q Øý89Ë óíH' ºHÿ ú8ØÏþžù9íŠ oô &ÿ TvÒQzÖ >Ó -Ìl<fYvœÎÎ ÑB)ª “,Á ÞÊGõ…úž %ºÏ(ëcS 5+gËžì .ø þ ` ëD ówËã3j6

=o F >”îó À ü‘Ï 5 ê wcÒÏ€$+ëíbuÈäTüÉdx]mYº

éiÉ Ëâ ǃQ% 6} ~d:PzTßUê– Ø ÓoðTôŸí ñ Ó =U'“n Vè MZŸ©Ÿíº~ uv¬9 Oª C: öÙ ÊüE;µÈ–

ö>"ùÙî- Ýç{]Ñw8,è 2#_Q

"y( àvôZ}6&HFTï É c á mV z l%ÆY?õ !ù(

Ŭ ƒ CP ÆÍ ð_ Ï ÿB h 〠Ëc@ Ý#;ì_d HÄ~]Á~uÀE B}Ägäwlk^GÌþJ}2 P^ä UWO– â [Uó WÑ_ißÝ Xÿ+ý(j+Ý]y– õ ºË ë `ã ú-_G

ù_Iv¢ü 8cqÙÍ “r £ Q««ÂÏlõò HfuÜ«P%&Ìï™îýb

™ŠL Ò™®Ho$Ï“ ‘éòõÇ Çó£ú ÃõH ö) i ìþÑ LEü lgòCÀ ÁÓ

ú V–¥1ýÌ $ëôyML_Í øçŸ=Æ ù ÙRÑŸ¥#ù™þ*? a` µ> ùë_KÖöW ÛY/–éwÖ*1DÔ©Ïy Gz:ý(ÒÏxï wy 3Ú%ß_MŽ Û¢]AVÞOÎ ýDŠ ™ úÞñ Ï_åñ ïÄ0âEã@ÕÆ Ž YÙY þlC t1_ vlmµ2 }lç Ù5©z ÞÊ GÓÐ +âóù Þª@–ÙïAzg ÙÇ ÉcmÀÊ@ ; ÉeùÌV ßÊA <ñ B[™Ï‘ÿÕ:@~g –VlÁ Vˆ~uÀÄ]@ð y;î ÏÃt#Y x©Ò Y}1?Y é ÒY CÅÆ,®Øï f} }Éc{Î ã ( ŸçÇí éˆ ÒÌ Jú

xnüú7 ãYwtd< z žŸ (ö þÏ *Hôäç Ýþº QZ”_¥h Ù óz XÜ ËòtçTß 3 hËTlõgú}Ü 8tÒ ïÓFTÎoJDmÃÆ ÉRÕõW¦G-.È ûf™ÌVŸŽbù "q,™ž_B £ææ49~Ñ Ê€ »2 íd ƒÌ -óg ÕìÞ{;çŸ)ãíF "W UU ]ä% wõ^ô ` uY W Š

H ò ÉDzYÚqÏ øz É

ð 1 ì ÑÅðïB Û {µd}ÏÖÿUÖ Ÿøš ÁùâeûÒ ý”å#B Up »éÉ' XßÜm*LXY^6ùÝ t:uò” Ê®ÝgÒ] Ø IY çôÅE$ ƒ _ ÍŸWð"çÆ?Ž 2óÎÿOg eõ©PàÆv~çg ;>ó _ _ 6ài ~Ï áÄâbç[VÿH?J À~ û

é QÚÉ6Û Ä4©- ÅÍûÀ cõ’µÓ { z Ù Û ]ù‘ =ƒ Ñ¢

œ 0 6 æ2 ì/âGä ªÊ .ë Óª

!5 û~•õŒÙ*éô Io sÑe=Æcdêöi = N ì®gÊö öã.â®W ìeút s z

é Ì:®xÇ]Ä –ÓË “vÄîjË 16 Ì}îœ

Õú5ó ¬ J í n *ç#;sæ LùÝs •£e YÄôµ RÉF_y À s ÃÔå áûüg ë3ÙXɈMBÏ?’ŽÉúuÇ&æç ùÛ4žÒÿY1;ùÖô }qqÚjí Ÿ >1 kË; ºÑ2 StÈ ßkþP :Îf •1Ëoù2dû1¥^ìºqö ÉS £Í

Ö û– ”ÿ Ö.ä KG Gö1_m{©Ú éö lÚ ?û%òk Ë ýŒí? 6îfî n 0 íÔÏ£eö Å …JeÈ

Ô…ç9 s Ûä®Ë Ça ~ˆü¢ó«ÊúË¢4 O0lâÉ&™ ìWø«@?JŸW â< ylÛ Ï Šd6F /à ï ðÎ Çß è ©ïÖ `9 /ŸçcÉ®,>9 Mÿùó öY}œôë

J zÎ1 u AÀû5+Fäœ š G[ NÎå Ig2#]Y?D¦ _ Åø• û è Ô0V&J/ò À þ 2>Vu=ýTà u Ï$ Ÿ Æ“ù ït vÄ+ºh,uÙwùçNýªsÙõo Ìu *j’ \óÈ`Ë #…Úfã rïo GºXþ

òv [‘ÝÑ l Ö •Éô : ìèôYÕ ð^Ú Lˆº M™ ÿ û æ#2Û•ïÄx¦M~ôÙÞ Æ E

Ãl Ù7 øl âÛ i ˆM È Ë Ókó ÈÕ

T2 9í 3û nÁþ¢X©mLD>µ/ ïÄíŽ®Ì ¬ì µUÕÏu©®L>’…ê6â (ÒÓ•

8Æ \ô öÒ í ôÿ u&ê ï~2 òDí©%ËÈ{wGÜÚu ãØ€`ÀÎË\ ñ,ë] 3jem ®i ý Ž >ŸÉ >Ø4k ¦«êKu ÂäzÐiÓ ØgO

X k ™ßHv']ä€V ùH¦ qWÿwÓ ø£I 5t–Ÿ 5Ô k -KþôAõ8ö4 R Þ.úõ kŒä_yW&– eaý ó^-_‘ ç í ÑEü ,jK/ 4R&ª'{õ –lÛA =EéwùXúBò s q ºaOã2zÊÇ;:žæù

Y]yONz‘Þ®ž'c víl KGÇé< Bz. õ/ >3 £qä ºÓ çË"â ñ ö <ë1K <çý,;?Û7îØ Ñ"# Ò $w^m,‘ ÿÇŽ{Ìö âR] ÌtÛî¢ÅGu ãëeÞG ïèÊiÝìë,* Ý ô õ /ýq€_ 1Ð pé ATv ÄÈ ¦ ýù 9 ä»Ö4 Äî(Fëµ Ëè>«ƒj>’…b{N ãec º Ð ÇèRvÞÏ€ žÓ Ðö"ªø^¥ˆçNzÆs l ë H fy òÕ] w ɺ3!ݵé A Ï“DÛªÈé)m%ÞQ }g «Û ƒÈG<[Â)}–ó?85Ëè®

/" M`iuD`_õø ñuóý ÕY 3“UYŒx •ôÊb ¥UcP qdW píô Î"ð§Ñ ø eà !to ó Ûµq)þc èèíüÚ [ P<§Õ õ Å( œ ž;uTÉÇy hSŸ”?Eñz+q â l`Ä} öŸ" Mm€mLø‘ ÖOý.àg _1 ÿ “ÆO¢Î my b ŽéÉê å

8’9õv}ô æH zÎ Þ/ Î</ ÕK ….ŠL h{ ŒÊVøQ µÓ¦!>_Ö–CTÝ©G È®H Íë U cdsµlÅï. ï j/

]wlýn¢€?œ É v™œÊ oËfúQÙˆ åG ÏWä ÈF2Ïé -g~ à üýºp dŸªž P™Å ÙÏx‘oïÈ ù0PŽõÄ ÄEeŸÄ< Ø©œy*m Ù õ1 ßåc T(*Ÿåy;Ö#=xâ e3_+c J Þ(v ®h’ ôG Ê

`Éô3Y]ycŒÒ/ z f ÒÏv ïè Ã é »ëÇxh,O ê 0ÐW W Q ËÛ~ÈÑýË“ ¬µÍ •s“à.xË ò6 Êê íh3Ù P9Û0Ú e<ÐD þs R© Êb Q 0ˆÚ Í ~A ù ê\dNá ~Pžÿ QVÿül Ç(Žkùi

'6þXÙQ[ cÈ îä6 V™Lm…e åô@(

jt ÙÆxDÎ Æ, Š {ÙÇg< t€ óëä79ÇíËï ªy Ù4ã Å=ºGv ý D h ;É qb ¬\T ô X bý¥Ó_ >ÚîûI{Å } 7 -ýÑ+F»6?

ø™^ ŸÕK Û)[

“2Š&uFÝ BÖ žÐáuYºãcWÇ” Ûåkˆ ÀKu§Ô ”ÓØ >Ú Øi_?yÒo^ èó æs ƒèl ߧù ÁTê;Â)ž/Z0Z =HDº¦ èH Iì ío T ÈO[ Ùîë# ñ Z L í šm ö žY êòõz]êk Á}qÍÇ º€ ù

Øò Ä‘ž HÚrQþÓ6e€Š U ZO•W0»ë+ …å3]™ Ð ?ãgv#Ð ¥Wõçü Û “ÏÊvÒ‘üLGfk <µ996F2[<OöóÏ 3 CÏSôUöÞyºq§ >µƒ Éêê #KUàù7 ¬Œ*ø<)

ô\ÒE ŸÛÚÔG oO ì

óë΢ʃPëë Ç< b1Œì y H æV ÍÇ È Æ µ XVx v I XÌ Ä8ó%l;_4

üxÀÏ@L ü;ºw Áq ~ A? 5 óó Ó æ Ògý`qêÅ%ÖOínÊ ê…ñzþ DØ;âYì ¥ Vde<Q îÈzÊ®N œm u »6?a g e§üŸHwýè þ' Ý FÞ¥ ísžî C áP ìðOÊ ã* ïà »œë sVOöÙ§Ww“#p–Å“åg}º þ‘ hg ¥!ù Ö

ð¬

díä"Óüë Å -vØÂ-Z€ u Øõ$ýhÀ_ v6

x*º!?K' êÀ~~dh {5»Žûk ëãc Q\= nË{`?ÊG Ÿ ‘ýWsëò (m 3•íÍÒ ÿ eq xªéwòT Ÿ4 [œïîÂTÒŸæ COÊú (ÚáGGq *Žv’Gú»»ÿwôp_ãÝz

%!@2Á~c _Döc

Ûí

C ìXûû)Ëû ù VÍG» “üQ ä McGÎ:õ–=I 2Ñ e} è Kóùž?“ å'ý ÃŽ ÿNc ÜÿÁ€? 1ï”}ÇŽõ ëæ q ãΑ à U ‘U Å¥“Ÿå tmÍ} ßY

…Õ É ÙÇò b Ïc< t– Û%ôKþˆglLHZæ '=Ë{’ç 9Oéý)ôdìYú“;üŒ yL ünÇë… $gÓ”k IfÃaË ;ü^ÏIÎö 9^§{Gz Pñò:;ª^ Š

_ ùˆÞÉ x Í ôy žÇò¢ØEþÝ ýÌæl auGgz ¬» ŸÙ`é À®'é à ã3 ÕYU r ôy=èžÉ3ÞœÞ &m5 Ù€ ÖÈVdwæƒL[ ÇÈó W1 bl_ôðQ ÿI ©Çõ6 ö x î Vï%

ÙµéTQ#çø Ê+> 8¥o ËÛmÙâ Ì2{p

O

b l1udëRÎök ßE.»t

ÊEã ßL{ ëï3 Ëó,ñ Õ þw¢ Å 7ò:Lwf žÿ ç<2ÞG»ò

£Õ$oÑ Šòþµƒˆml Ì G ÛîW“Ì áè%§Ÿ&9é Ãö Ñ l iÓ cûÒ šÀ IVˆõm c36{ÎØwQõä£+ ÿùüó»û ºàËžTtx3@êmCÀ w/“Éòv üÈ Ï h Ä™.

k{

õ<ÛÕÞÀŽ2Ù ùá Ù7mQcË\ ïº Ù¢ý,û ÿÕm`;N €0®H[~ÞGoÄ Î HW® L\ 𢢺ìéëx7 µý s€ mxsÇ Ú7 / Œ Ê"Ë: ªœAñ õœ Z"§Æ} 0ßú ê Õ…lu<wºÇ ôçdå'-Õõ Xûí/ N Nö^ ÆX ~ êßìœéÇ 2ÝÓï,nâÊ!Ûí _EäcY$ŠÄÌ™q SÞUž ÅäYû œ¬>2þŒ… Ô ÜlŒ ê£ôç 8ª[ PÎ:ú\é%¢Ý È ?Hº ž ÑÁìbé ßG+ê Œ È`_Æ Â~Ãã Y ®LÌo‘ªÈ z«“l y å& Hû ‘ xíoØ™üCE> û ‘ M c ò]ë Ÿ8d. Œœ

ìï; SŸÓ= =236} x M ê8ÉR SvåS£

É ù/ ž] €oæ :G *gåuß,5Ÿ( ÌÞÄãm

ýrî”ï}fqy' •e»ïÞ [FÇ 1^2^[ ØÚïì/sŠ âe6À Œ*ñ@ö]b ý; ºk;_ þ~æ ïºÐÔå øÝ üÈá Ìøò

¦ ñe`é

aÎ IDAT Ä ÌË ªšÓ ž# ïmÉ ö

ÏdžÊ /UP Êéz–w a à ;pF>où Ÿ ®Ë låL_£úñ1Þf +øÜì:>ËE “ïiøØ7ÚDÔ üuQÝýG Ù«æJûŠê #Çû Pº Ó b:«ãN–Îê3 Œ >P_ãF\V SçÙ P tÿ§V ˆ>õŠÓ u \ íÉ>&•å \/Ñ®'Õ/ =eý î "{Ud ï{0š+ Xe®óßz]QÐ XÖœsù™ [Ý Žq <Q™»CÛ¢`M ìúÏ ü£è.k ûô ÀÇc ©tœxŽñ®x,ÉäG€Ô å <Æ µ/¦ Õ… t3BþOY‘ è ÓÏžHDq o‘ ÝT û?Ó Ùwùu 1 Ël ŸÙ ¥ í{mõz ßvùw«0 8 Ù þ*@ò<Õ Œ:Àu º c ì oÌ®õ "KëÑ Ø3P ùÈüÞ? S áz] /ár üz B x gÿYûB ÙÁ~Ö "ÿ Gúc (å ö7eE<-YCû y Ø KFÏ }¢h©!à1$…JÂÅ ÙM{šúã&öE Þ E µ€ðtÒENЦ Cd« €Ó 9 Ð1Ÿ‘Ü E *i à< þâÅ ìž Ív Ùî L®Í ù n .t laõëó¬^V.[@z ú;ÄìòºŸÐÕ /ýÒ. zYYû ?P lc

k–Aöe f@ Ú ìògú» d1 Ù o]øç_`s$Ãæg2XÌüÀºÚµ.,Ök 25€î À#=Yý ØÄyqýGvg~G<Y»c;ÉŒ ÙSáAéwx éM5ª1Šóåå YwâB0b8Á} Ø f "ž ý ]ùFú

;öá<Þþ!HaÕåÆØã*"fC xfçì XÞÓÆk_U0YÞ>ï§ÍG ¬G)Î Tey -Ù õµ# ÛVW ôÛ2>ßÛÅøYš ]õ \GÍüÈ Ó ßýoPGïWÑ þ ÀUy eóÑ ÅÁ iÿçsÁ Ë œiìÕ ,N Ëí ©

Ï äusðq L ¢k « x ÙUUÍÑ-NL K ìkõ嵑A{ ï“ š åuÇ ( æ“

þx€W ®Ü .R 3dt

ŽÁÄjž ïÃ' m_ ú Ë é 7–Õ d)8 ÃÀŽ “m ]ê4 ÍìC Fùó Ó rK _ ÔQÜ2YQ\ NæW zèØàu ÅT z~LU È V _ ü åH Få Ԧ™gÿ

v¬Íªu mH ŠË}ªíl_ý àü[–õKÄËšIËzý(^ àœ Ê 0B§2$ŠQ=èÁ Õ!’ êåª ö+Ô 5óý©a,ª£Nz– ôE`_¥ oµ/\º àöÓIµí

Ë ÒE>ÿ©@F ¬íë c6 ~Ì£ë d Ë ãºÃÏe¥ Ô Vi C ÉÚ “ëmª 9äcÅn_o û Õ˺ ö#_ {ì

?šÔ 9 1_–ÑKe ÀY2Ic` O N ìé L{Ü…ÙÏä x Ç Q ßq ®e" “P B c x&9«{‘k{©ðU® îíS &ÿ ëÓ

ÔOŽ 9ù_i L7

ô BìY[g}/+gi e+ýê ô'eµH ž ÉätÕÈèÙ è -vÐ_U Ð Y ŒD L NÄd ŸQ6 #Û § w ÉzÍ @è öUEÆXÇ qµ M Ù àïm™e PœÇ\ ºå9 ÄUÈI Š {Òà ùrš,ä<çÙ

z ¬

XòoSñ6ù ä Õ Ïg? ÆôF "_& “ëÁºÕãóío

xÿl ™>ß lÕ^ûÙ A f q 2é"uÈñÎ W Ì?

øC (BA© ‘Ébe= ŸÑ‘ Æ ú

ÉÅ Ô ø X ù("4^]YYC Õšq)ÃøX ž ü(.(Â,.Ù þè ª{ «Ú éŠ Bñgò È É ù ýJô OT/-ºñ¥]zXúAš£ßS_Úí Ñ N ð Âñ%ÙE%’ 9O}ÙÇåº]O óóŽÿ I(Oe{ ê 0Û ç§ r “P9 `@å ÿþ}ICe+”íò{ £öRÑÏ a JÈ OlqQ ó.M» žÌ ;^0ÌQío è 2ôŠÆ¬/Èfä_ Ÿz

Ž ë ¥Ç ôTAFWÖ“r ù ëI= ìav8ý¢¢ƒûŸ ì5? Ü>ý]P t mÀ Z k>ÿM (k â

ùÂì = o§ Ev]ÛËq… 6}©Ä Ü 5ö…ÉíP¥/ü9 CµÇÂñK D mh Üõüq'wÈ oÔ

åuÓ ÌÖñ cc¬~ zåÃÕï Qå C ¦ì ÇŽhtéÌ úîee;ß,V l 3&

"ôV lqæ)j ‘ Y ;AvTAw« uÛÊb’ Ž£XUò«ñºK ì åy9™žSš^ ,âc@ ¢ÿÈŠýó Q ûÏø ìçe9óø#I™ï¥z1qö š:Q: ƒé^ …1£<z®“J èØdërÑ8–Œ"]'9" H ŸHGäwTvê© HwlŠdtx Tà‘žŒ§k š ëL7âbúŒ%

È‘ž ùT"HÔO ž íðgm S é

*g Fõ I§ccÙ æ~ÜbY`«dÇ+ ÍQ GÏâP }š ë ‘ 2ßà ÉBŸ;€/Š/ó ùâ îÜ%Ë_‘å ðÊú = bu • 1 O. ÕcQ Dñs »uÌò Ÿ»þ éSvø« {ÄÃÀU 43

þþØ H x ? =Ë^}Ev NwПùmïíQ i 0ŸÁ>“Uµ¥ Q:z T ª* r /vé ú Û y 3òöW“-ßË 8ù â m+W»cŠê2*kïC r£Ïfú«é,ïéÁ ê s Gn`ñæ{øï)âGz Òõ}ÛO«k ã ï À?ù ðUÞæRI ‘í Î M ßÚù ?dÉAŒça

þNŸ_õ' H k!pßâåEÍ pèîòFã© í Û4 îÝÇ8úå^o / teÔYÄø Q ‘~[Îç ]tÏwJ Þžî€úê“ˆÏ G ÿÓFvAB

Q™»6y eA£eÀì ž v Ä9

.fG Y €ýˆTór o¦Eõ dDv_ Æ ýw€m¥ tttûo%.•ôo'•ö ÿ

WTµ t¦«è–aÒ ën m*i

i é.[îQ ŸäEé" ðJ ZT bm8_§&l ûΓ’

(Ë dy>

ªÙ./ Z*cèÞ ª

ÅÅ e _TõrV Å é@»óŒ¬-þ

Ìw(j > Þϧ H7ÃJQÜOõ5 ŠÛXTÇ YÄ O ï ýŠ vO.û *rJ À§O Þ ùÔ h 5 žQ F~µº `š ~ôçË û ò‘øÛ<{=óX ^ÆÕ l3 Ïs3q ÏûÙygÓæºÑ êʦŸ GQœ

ýe 5ù íÌ“Î•Æ à =õ “3ÓÎòqŒ E} ò ÿƦwèa Ø ý{b g£I ¥GãKWVŸzví .j ñ EÚ ÂÀf>ù ,WE{ F @

!

c

Y%Mçåö 26Ã 0qˆ=:âõ£v n@ãt‘ ÚG/Z»}bVòz

ó )®c i“ñd rŽ!o ¦Œ ^Á ?Ùq C 3OÎ Vãü<Æ ÅlÍ Žo ví"7Ð/C £l\ Ý 1Æ> 9vØ3Ð ëÈÚ X 0ŠôE 4 ‘Éb»å Çbàed

Vö"{Ã& KtôyYˆ§*çº ^ Ë ò É^{ü áoé‘ã\ šë ÉUäú¦ yÏ ç :€Õ ó 3Å ô áfÞ _Ÿ=ì§jN>žd

þq«eY /Lf%?û;9 ,0 b î~ ?n5A>>ºÓ ÈÚž_b§£uô^œ CÎõ3í p$ ÙÌîé EÍÎ8 p k cß9 Àå . O)6 =>dÄl êå ”öÞ¦ ¥Ÿwœ¦ þ; ‘ž(–ÌÎ;à=ê t Ñ `IÏq9çqý ‘ Ö }ôŠ Ùü ê öw TContact this candidate