Resume

Sign in

Outside technical sales

Location:
Abington Township, PA
Salary:
70000
Posted:
October 20, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ñ FM word/numbering.xml¥“MNÃ* …OÀ

"ïÛ$ *í

*ì€ Ž“Xµ=ÖØIèíq R$” UäŒß ÆãçõöKÉ æh è”Äˈ \3È .Ròùñ x" uTgT æ)9rK »u“èJí9ú} Gh Ò9“ e%WÔ.Ápí 9 ¢Î ÅCe ” Nì… î ®¢è‘t HI…:é

Ü $ ä ` ûô

œâÛJvÀ*ŵ;; È¥ï MÍ¥ùbÙCê Q+ÙïkÌ iãç¬dkÔ f qkýß][ ˆq4a€'Ä ÒÂOÏ E… 0§t\ ï¥ î vF gaå”FÚÒ Ø#Åãï.èŒy^ê ”â+ W

@ÎA ’¢ë r A ;ðì™êš aΊIq "e HÕ R{ÓÍÆÑU\ÞKjøH+þG{E Ì û9 Ü Xõ€pó

PK I C h PK ñ FM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ñ FM word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠHY€`ƒXðs€©ã$ Ç ;

=.ÍOi JÃ*JÆï{ãñ on?µŠÖ œD“ Å<a‘0 siÊŒ =Ì®Yä pìvyvÓ ï¢ 7.Õ<c• 6 cÇ+ ÁÍÑ

Š Œ5ÐGmg µ /WRI ϓ䊵 ÌXM&m 3-9 ÃÂo ä¢}t

㻓Ü# µ0þÛ1& B h\% ëhz þk k ºu

ã– 4á, Ú 5H %ä ðõ~Wì dÄ ˆ^1¦…Ÿž é1Ûd €zïyðn ö 62Ì©1 ìJOrE@ ã.`Â< õVŽJñ M} § x ä;€šBPÈ?D~ f

} órTœ H u' ì"9ˆËk V ò GÂÚ q BÛû Î;À ÿ¢&5 Cøï@…XJ U E _*oR

zA

f»"n Õå PK što PK ñ FM word/styles.xmlÝX]oâ8 ý û ¢ Ó 2- :ªZuf n Ú ÚgÇ1Ī Öv Ì _Ûù€ À Àhªå%ø^ßs OlÇŸ Qâ- T

} 1ÈSÌæSÿåùnpá{J –  šú+ ü/W ^N ÏÔ Â©Ÿi-&A ` (Pg\ fœ3.)Ц)ç ò5 È

¢0 û% Ÿú d“ b@1”\ñ aˆÊG !ûä-Bn9Ì)bÚe ÎT …ªÐè hÆ™U }ƒXPRõ[Š>ÙR –f2 - L…ä )e F uDŸ š9«J(À¬ Òh Õ ÏLî’4 µ Èš

Eú R îq" \mW às3^à^*n ËZ @À H] C l j1§ó^rn!¥ Ì% k‘ªwÍì0lÉå ÑæÇ k Ç m Ãó D À•Y S oÑ äD+Û” l ãL+o9

b<õo 1êÅ @Õh" ôµÂ aÌ®™Úˆ, úa

ª,7ªm#€Í+ bƒ 'k ʺ vµ¢Ýr @ìPÀL# Ð Ç -Š`û Gç Uãïœ È5/“ˆ2É&l E Û@ ^  ™Eu®ïéÔ B%Ö

G> UãcE§"

Ý ! ýl- ð]Oï G–îA CÀî§ÛÀYáð Åœ%@ ô/Vy M zÓ]örª J@k 7 Zöí™ ÜÌ&È, f ñE nk}'mäZœñÅ 8

Û

1ÚIcô»i h 8 Ïâh Íba;’ÅÑN G Åè ZŒ B ñN ãßÍbÜd1> q ñ X<ßÉâù c1 7í#Y ïdqüÁX OÀbØÁbx ÏX ÂÖÖï¬ÿ ÝùS

¥Â^'©Mrþ s w'µŸH IËãäcU‘=mÿ 2Ä«c< äJÊñ£Ä\b j (þ Ó g NÑ? b/F

=ÇrÌY èä €]E_^ ^µ©1!…zÌŸïÌz S?<sš+êOß@Ýõ ò'(ús 3A3]ø áEg kÍé> çÙ^ YTP g l œ&Hº[” œï ú çzý yxï Ñ DÅ@"•S”b% X) í

Àî Ew +Ãð“

ê O ó-,æKázXax

Ž¢ø ÑaH ù@ 54á$í1’VÀ ®º{I Ê Ý «ÔŽ uÒîÿ Ò ÕøŠ œcPÝjl4 ÆòV£ Úp«VÈ •mì~Ç aVÿÔÕ PK k ò PK ñ FM word/document.xmlí]moÛ8 þ ˆ w

ø%vÓ¦M7=äÅéf A E Ÿ D[ÜP JRvÜ_ 3 $ÛIÓ Ñú tÙ uôF Gœ 3Ô/ÿ M ™3m ƒÞî a2R1 Ã ß Ïº/wˆ TÆT(É w–ÌìüçÍ?~Y Ä*ÊS 9H£Ã ÄÚì ß7QÂRjz*c .N•N©…C=ë§TßäY7RiF-ŸpÁí ?ÜÝ} S £ wr- Š"º) 2jjñ‘ 5 òˆ ?å ºN þ‘ÓBdWc_3 2(i ž™ ô©¥ÁÅ,dþ FÌSQÞ ÈêÔ kº€îH… h tœi 1càì© X•8Ø z¢Ž u ˪ Ç ªº{Pw 4WÔª QG é O4ÕËûRÐ'èsýùŒ Bñ à) ë

O)"J e â Ý ø Ê9 À ÏjÁùNI1§3MÓ HÍwõì Æ Íت Y ÒÞj•g+ ï=¥ µ 8xþ} Ë Þ€ œ x Y îì ÿvŠS§LÜ?yuÿÔÇS6¥ _ r¥7N ö 2ªéy vÖ q¥ñÇd4 5ÁÃtj >Š Žãs W

Ì œ U RÒ [ S1®

S”Ý_ t ÜDœ î\ó” òž-ÈG•R ¥G櫧 5öÈpúÕ É‘4_)ÍÕl ”¢ Ê3'fó _©A Kÿ_é§M- Å Ô Dv d èâL3Ãôœí 9¥’3A>‘_éR*ƒ Xÿ W\

< H H~ Ƀ ÁK / 9 š’£9k Ë Ë cùh Ýj•$WG Á+0 mÄò €å-bù È

Áš=nÍN døb »ÿbÐ}öüå^ ÍÙó æ 9 ÌÙãæìL3& Œ Î6€5ìå Ñ4{Mð VºÑû Ý Ýõ] ø m ñË ã ãÇa ˆšXÊ% $J LÎ £©Œ f

ªq1“dÊp\í#6 –À]jaÈTi’i5Å 3 6) Ãâ` ê Ë êC }Ò4Ëpµ ÿ

q&Ô @EÔ/o:9h”p6g \hzm k ÂX

c Æ Òü

Ü* Pú À û]r

gÆ–Zæ •KÂÒL %Óm ûQ€{€ûãpÿ ÝfLs üÃz ' Ý Ý £û v¢ 4 7 qôŽYfY:aš` N¬ ðš mÄô úqLÿn à_ kÓ% ‘j!X<cDM M L9R ˆóÈ ˆAá š}NL>Alh Y¢r

Ï6¢bÊ™

©”þ U]%T§pWnyDE L ã>ý! ‘ŒÕ ÿFÚf ºd JÄ«Ð ®Aæ, œéŠ yDÖ§4äJ«9 A} kÀÕ& !.á!l q9…óBS”'r íN8¥ óÉQñ…ª iUpƒÞ> 9k% u LT0Q5xc % Ç= S µ~d™ íÂÐieHá z ` a EÉ H•0

r.#Ò%GéD0ÝÒµ Aˆü Ю íß Ì û gu t霦6B H YR "ôÿaB-Á=š2M¦Z¥Ä ñ 0âˆuà p ürROñØd, E€cUäÈ5šÛ õ jRÐT®Ýš58F‘ÈÝ:úT E à x C,K3¦©u Ižò Ûe Ä »Lqi è }å= #Ü8GG(œØé )

Qz ÞÛ ï Kt¬•º ÇS ÓçryÁ ƒ uŠ S\ÆTPœ.•ë S*iå

š<JÜ g ŒÐ Åùe§Qoœþz 3š [ Ð ÖŠ¥ _éÐŒ Õë3Å6ª S

0W9üýöÓ5üwuî qÌ j ŒštŠEß™Ùh ý~ ÔiÍAž%t É Z l }á Ê àÝ )tà {Þ{ÿ F F‘Ê Ç5 cMs JðýMŽŽG'ð? œv

L ÌrR SMg3 Õ% ÿáo N>4 fŒÈÍÊzÁf0 ws X5 €ŒAÜ :é’éè úqü &…W ð Ôï AÜ Ù&# 9öÉŸjò @ `ªÜ» €À 1 9sÜ œlÔ\ 8¥…X3 ÒT€)aø«fK

ŽéëÎ Ï9Ïœ - šì A5áÊ¢Ÿêž ÇWMs ¦ vz MqoÂg 9 æO- vEN•ŠÉ*

{ mjedÓ ä.…iØ Ø VF/

B2V€t

H Rx cfiñfò " º 7ñ%§ Î1 –tÉ Ôºe… rE!}+À ü?DVùEõÝ ÎòÖ £6Â:ä X €õ Ï/ ú•ôŒi • FöqY,®»Åà

£ã®œôF r ÞÓ Íü<

sËÁç$a at4 Xf3 ”È y§” hÉ Û 7Ír G>ñ 6áfÓ

£

hìMbÜZº Âfì:œ +vKë G§ ™ÿT.Ô óv.(Bi L~ ªZ …ŸYi GŽÀ

3ÈÏÁ

TG l:pÂÚÂCC"®àq

ÀÀ…F

Yªpòà œ,X%Ê PZÄUl ëò ršÍ0¬ÚrSõDÉ[tüÍ 6Sp7ü Ì.ë 4%(â; 1Å [9ÈþIÀ[ N«ÊÛ& ‘pÁHî hO1Z Ó_15 1Ê pj µp\äŒ t] ’ùäžóý4q®AÛ A¬ô :5 Nuy ‘P€Éåª ¢ÜX SNì+ Ø FàÓ13 8] H É

mZH'l ú2l Z ÛˆÁI æ”kc»K$;>çÊR2Y’Áþþ? ©µ Š *L7C} òQªuÚ &B~ÒTÄ”Ã:æ£yMãÑ 4 ì‘ë;v Ð Ô9 AŠ» ÏþØÝk%© 2œÃ\éûH 2 Í NHx þ ó:! 9À ü/ÑÏ!ƒW ^áœh åi# C¦q õwE íT <§b,ÕÖ9 +ï Jm á~Ø=âÝÉ *KxMÎ ù

Ÿb æc tx pôÐo_$ UÍ^; ª 9 *c.zH ù HåèT) w VšYåF e~Í §$ª Îm O

¦1üG l è taSzà ¥a0

B]ˆÅ”Û•c »û •Ï çH6j t ÏœæŠ qÿh-[ œ ;í•ŠÖÐp®ûHâ Î õþ« =œv4# WñSçÿž{G

€ãø 2t Ã"Ø ÂNó+ î 4ª Ó VÔFÄ cíÚûñQ òÓ G\ØÏÏ

r¬ŒU YÐNÄ U Ê# âò ã ©0 OïE

w Udœ ºï ã Uù wÔ GéŒÉÎ

bô= /aÞ 7 u/•Ö 3J#…q o1ð ÆÅ¥ 5 9yÛ õ ¦Þ• Šº€Â9ŽW

Õ )>Ö 4

Ý u

ƒ8V l ÁNãÏ9ŸL:ä" Vi”O$ÆJ2 #õ棻Ž)ÔBN” Ã[ K‘<+âŠR & ŠÌ)QÞJ"%l õ6B ñ MÖ(•" ÍŒJØ?"À» ßå0 iž Ä

«é”Â[Øç ãôÄ%P}âÈâ»ï R(aÇ € ïH£ zµïÓ JJ¥ [N P u IB¦yŠà^#KŠ™ÊœS’%Júõèj3 U-]cÎ y &à ÑNµ8ëâ U> Ì$J9rb–ó Cxp Šn¢rã–gáŽÔÅ…8 ÔEñL) f åÝðf ÖúV ØÎ2 Í YžVQDÜ Üm? Ý@Ù}wŸØx Eí»=ÆR

è ü

”§Ò”É –ÜVJo d ce®w 5«lÆg îÜÖ âx0§ ÿ

A T“cÓYåÐ5ë xŽH Ä ÏÒ òI ëgQz =r jB, 3p µë!#ˆ«bŸ *C¦ØŠ‘ò bÀ Ç –bŽePk‘ Øj

Óâ õ Ï>ú “ª Ž Š wé ß ’ÐqäÎ @bšŽ[Ç @Ï® µH‘qE. ^œ :é

“$u&î-Ã(Aäp £nÎ- ptI…¥Í AÁ6ŒáFš9>èŠIŠ âo4£ USüª¢ s ÍDAŸ 1>å

t F ™ÒÈÓ™åë£ `Õm

M ÿÐfaò6aƒ

q\ž Š¥_ Ì4ëö Ñ–3? 9&Ï r8 ïi réìwC ØX\%P

ðMxö ØEi5R1LtÝ ìlì žú»Ù Å[ FšôÑS jø6ûî Ž3zeGaÜgŽ_(Åýi e Áà5Ž) nœëV u ÁuKIÛ ßï Ý}} 5¦S 3 Š ï#g š Ñèvn 0Æ

óIn} Üjöv Ê H;Ù SUðlêy6n ãŒEœâ>l- õ0ìR @ý7â\ a몀 ï [{ žŒˆ l A

6

®óY Ž_MJñóFÒ}Z`Êg ë~ øúèflÑ øÈæ š rçpž4 ÒlÜ~8Î u1 È Üª ÃeŠÉjÎ Û` P Ä1

•úhFËÍk é û\ ªÚI ìÂÛ Ò0lÞ ÌP Œ p Ü o# Ãn- ÃuòúóèÆ Üœn ?išKîþ Í i# ÃF, Ùu or Ð3 qÝÇä“Ò1ùé L*ÉÀ¥òÿÜyøÂ¥!£Ûˆ òÓswÊüÜÆ éà “ž ŸQn¥ 9ó Àßµ o#’Cú{@r

$ ww_v Ã6"8äº ñ Ñ §îs gÇm sÈ pþ1¦ !

2 ÞÔb ¥S Ø ü M-BJc€ó ç Ç à\o~ñ¢ ó g!h= øÇ1ÈÏBLz€s e 8æþ ä •©ÚF@ xô è:öùÝùÅÅx{ ÓE$H§ø ¦û ŠOÂÇ/(4ÛâôRY> òf=bê©iÞ. ˆ 7/Ð µ \Ï6BÅk õþúPš(uƒ Ðc Õ.>/Îp  Àá Ž$MA3ÿ ý Ïn

žàqUpYÐ qá Œ ÍÎ0, þþl6Æ – î ž ôÆq ÑPöý

kU

öü]Ve« Á¦vu ù,Y;L Ñ ï ÝáT 5 ÏÓk€ \t ã…襜 º?b ëßü PK 6ÿ§uQ ž PK ñ FM word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK ñ FM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ñ FM word/theme/theme1.xmlíYOoÛ6 Øw tw%Û’ÿ u

I 4n i™– S¢AÒIŒ¢ÀОv 0 vX Ýv X »ìà h u bOò?Ñ¦Ú M Ø$õ øø"^ v Qã sAXÜ0 WlÓÀ Ï æ ^ P3

!Q<@”Å aN 0 m þÙU %C a äc … f(åxË ÃH\ac à !ã ’Ðå 5àè ôFÔ*ÙvÅŠ M#F 3 D¥ PÞ ð K‘ ø” øéŒY 1 åÆ ¢

æ ã A‘ ð aÚéÇ ZK!*sd3rÝô3

F¥TŽ ý¥ ã N¥ Ô_šéßÄuª J§ Ô ïÃJ Õ’çÌ Ð¬©ÑÝ® ËE ŸÑ_ÞÀ7ÝäOÁ Wxg ßíz+ f w[õV[Õï®ð•

Õn ª OA!%ñh m Xí 2dtG

»N ZšÃW 3ùXæÅZ ï u.’$6ätŒ È œ (ésbì’ À £ Kv .Ãwòç Ô£h

£ŒôlÈ C CøœŒeà ZÍ äÕË § _œ>þýôÉ“ÓÇ ÎçÞ”ÛAq •{óÓ7ÿ<ûÒøû ß<ýV Yüë_ zýÇŸoS/ Zß= ýâù«ï þëç§ x Þ# Æm lÜe,P3 îóóIôBD Í8 (F Œ Ý E ip-¬Úñ> t ^Ÿ B>‘D F

p 1Úb É\Y+Lâ@?9Ÿdqw :ÒÍí y 3 CÜ J/Ä

Í}

.G Ž 4’gl Fì !Š] ˆÏ™`Ci< F

Iz /õB Lu Áߊmöî -FuêÛøHEÂÞ@T§ SÅŒ ÑD¢HË E4 ÜE2Ô‘< r_1 àé Sft X Ì

>UèÞ 4£wû F*’K2Ò!w cYd Ec-g Yì

1 EÆ>“Z LÝ!I ü€â\wß'Xžoo߃4 äÉ ë fê~œÒ!Â:åM É 6:Z“@ í]Œ):F Œ {7tx6fzÒ7CÈ*;Xg H Õ c µRRÜh K 8`9 ö¦k gŠâ ñ<Í GjÈtà ñJý‘’J O6 žÄ

3iÝ ‘ VI_èãuÊãóî1 9 n Hìg M Q C nAd¢ I S*6ÑÊ

ÕM»rƒµVôD$~g Vû ö

ãÕ Ï>Z sñ•N^2Y oòpëU Çø€ úEM Mâ} çÈeMsYÓü kš ý YÉ\V2 •Ì VɬŠ +û¢'Õ å õ J ä”â öþ

ƒi' Z d ÐœO§à ŽÒ Á™ü Èð Dc ¦ Î ˆ ê@ c& p2su ÚcƒÙh x H®Æ ðZŒC™&g£•êê ÞR}Ú

D Ìd Dµ 6 Eû¢XÔ5,jÅ 2^ ÃÉ@É+q ™1 pƒ šÉ/ {ážÎ3¦ºì’fyuçÂ< È J ëà ìëz]ïê’–Fµö1 mmæ ã ö\Ù 5> 7Ì!üË Íh úD’©

â éË ß' Œ m$Â,}4[ D$æ % ÄzÖ

4^q+–ªö§K®n z– Ö Œ CìËœ‘U žÍ”hŸ~ 8é ÇFŸNø] r«ÅÄ€ "äÒš Â3Á âZºšoEå eµE

h~¢d“ù ž t2ëH™® ÊÒ™ t/âÔ} ÐZÒÌ9@ª Yìã

ò Ve=+W ëê5ûí§Ä j5=µ žZÞÙq AfºJŽÝJ ÞüÀÓ`=j L]™ö6. Yÿ "

Õê J1{5v å œe tt‘]N 1á a> ݦã ÜNÁ);v æ6Ë…¦ë–

h [¥G` FEw6w þÙ§Óù qw -Jí ÖÁV*œÞÝ Kùw Ë<¬”ºõr U)ÔËÍnÁi j…ºWi Ú Úî = Vï>2 £ ì4ËžSéÔ

•¢ç œŠ Ð Õ

U§Tj:Õf ã4 Ím

+_ü.Ì òÚþ PK ôg É PK ñ FM Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK ñ FMI C h word/numbering.xmlPK ñ FM ö ê word/settings.xmlPK ñ FMšto ì word/fontTable.xmlPK ñ FM= k ò word/styles.xmlPK ñ FM6ÿ§uQ ž

word/document.xmlPK ñ FM «ëñ word/_rels/document.xml.relsPK ñ FM-hÏ

ä _rels/.relsPK ñ FM ôg É Î word/theme/theme1.xmlPK ñ FM3 Content_Types].xmlPK BContact this candidate