Resume

Sign in

Warehouse

Location:
Aurora, CO
Salary:
$13-$16.50
Posted:
October 19, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK CPñL word/numbering.xmlÕXínÚ* Š Ÿ

ê iš ã ê Èv }ŠýÛÞa µ'™ H€dí êJÙ/+ö çú ìã l Äñ ž3@ ò Uâ ˆ T€¥€p ç Içzöæj;e9] ã É V* º® kD ò 1 ä ÅÊ¥@ÜçÙ ä4

/0琄

</rö0<qrÁ¦{ˆ

Š à’/U‘2åË% h?T  î.å Ãœ"¦ÊŠ®@Dï 3 Æ™¬Ðè hzq] lž ŠÛf&ÕR ZgJv à I©gov 5¢ï X@Ô &[8 Yí Ìj ât4€êÚC]{/Z u rÐB “ ì–>á… â

p žÇù 6:Å

¥rQ Ès à U s Ø Ô 9]

ç RŠÁJ z8 Ó/ë{ ãòu

2t@[ í àyæÌ T @õ9§ƒ 2 lˆ^ÂzH œÑf&”žÛ R ÝÒzr‘ ÔnE'Þ zé ÏïõüGXÍ Ü g_D1`–êµb:q& Ôít …TŸpqIF‘WD»u Ø œ)Y0‘ ãÄ™

H‘

åÑ RÍ% GSë9“u mèjNðŠÕœ€DDWß .+º% ¦J J) Võ 2

]eòà ©“ïÅ ê ì ìF Ù ~Ôb {ÖÙ l

» ã Xg Ú`7îÌN_ Ö

BëìÆ6ØE Ù aP/` Ù`7éÌnìµ\%Œì»ÊÄ IËUÆ }W m »ìÌ.

[® ù6\Å=é þÙH =i$º !ÿW+ñŒNü5ߢ~ dÚ’<wš~üzÍW 67vo I6o] w vo 6nvo 6oÝ$hyx ÚÃM[I» nrÙòðÉ g ÞnJYÙŒ ã N:Ó Ý2 G çÏþ PK PRÙ PK CPñL word/settings.xml¥UËnÛ0 ü þƒÁ» G H æäô V$% æ

$eÕ _êA)v€@uO&gvg–ëÅêáñ à« 5 d X ý~û þ VÖ $À• 9:S _ ÚÌRç ”]y i3 sT ìFi*=Y*#Àù æØè5VBƒc ãÌ £4Žwh”Q9jŒÌF µ`Ø(«J ¥dª, ¦ãOÈ0K A¥ë

#C AI[3mƒš UÍ“u 9}öˆ“à!®ÕK܈ Ö7ZðÁ U h£0µÖ£/ 9)&ñ v SÆ C% œdºá š 7Þ{lZ/5?dî…åK

_¬0`Î úù>_ ES ¥à \c¦ E à (p ƒ<Á4Ì Z4ÎWJ Ae@ÌCjÿéŸMâ«q9Ô é¬VýŸÚ ö~ f5 ó àcåAIz£U ÀÏR ¢>ˆ–Ðp ÅÁ)

È i<ÐÃ"šO a©M"[ä î õª í Æ åÏé,£

On Û¢JrÄYU» ÓwþFüÎì/E•Ž\ÚséÀõ ÀØ f,

Ø ÝÍØ6`Û » ØýŒí ë ú¬©áL }  ÃKÅ j)ù9ó áC ÿ

PK b PK CPñL word/fontTable.xml¥”ÑNÂ0 ŸÀwXz 0ˆ‘È ñBñ 5 =ÍiÇäí-

c&^-ëéÿý h m 9 &c“qÂ"a8æÒ” {_= îYä pl>»™6i Æ»(È K5ÏXå MãØñJhpc  b Á _*c

©íˆ£ àåZ*éwñm’Ü ƒ «É -b %'tXø $Å ŸNAC òZ

ã Ž1 z@ã*i]GÓ ÒB ê Ûß ÕªÛ Ø!n9A îB«£Qƒ”[B.œ

« c 'N’ Ü#zÅ v h ¦Çì“q ê ÇÁ»

Ú u:Èi N

iäXz–k Ú]v WÌó«ÞÊA ä5 ^ ù ®!(ä ÙB æ ç3R. $Ч º?Ýì$9 Ë[ VœhåÿhKÂÚ YûúDMj@ è z MôŠ /v,E8 Aí ãöI } PK M PK CPñL word/styles.xmlíYárÛ ÿ;

ÇÍxêtRgÒvÆ ë$é [\ è YMŸþ !d n’™Æ ,vÙ øvY è㧟 ö qDÉb0>

<HB ! Y ~Ü_ Ï D S ƒGÈ Ÿ.þú Ï xÄ {Òžðy éÜ y à ð šB"•kÊ d“mü

4I @ ÂH<ú“Ñh600t1È ™ ˆa BF9]

e2§ë5

ù+-XŸq

“+ f $B è3ˆå (á1Jy – Š&•q }j Û ýò Ïh tF rÊ¢”Ñ r.¥W…Ò"ŽG= T Ö¢Ï êc–3I " F… dÇ>‘c Ò4Tµ Š

ŽûL P PÀ {lÎ Àç®}ŠzE ƒ DÆl Æ iø £% [`ƒ9Úô

g )B`Ã@R )ßË ã‘ .w1Ha… y Ú F tp!ÓODà 5Ùwfš¦¥ÿ®) ÜËç ë æÞ-M€ô{> y 9 Êø’ð 4_

Hý Èh mä y 0 rÁÐ t !Å”Y™þ™Þ JédZJ–Ü•e¥€ÈÔ]ˆd mH©

jß ç»t¦nKý=@ ÞÀŸÂ »À E4_J 0ŠKÕ P¥Ÿ# (h*5< !Tfêù y(– pa€áZôë P!hÒ /C 9 Og ZŸê+cXÅãZ@f: PîÆ B B9Ð6n3, ÔÄ c gmž ˆq Ò õ Ãr:Ê œ qò®[ýÆŽÒïwi- S òB ë…*Õ h1 Qy +QTX*Ÿ*c XEŸîTŒ M ð Ö ï îéÝô _!PÇ &p j«DÿØ S

( vöÁ® c«Œ; Š‘7âd<©EÊô 3<B Áä@ Àw öíŒL Ü‘m^™ž7óJ!ÛÉ Ð<é yòÚ4Ÿ X> ý~–OgM–

Ù3Y>ídùôm <y Xž Äòä <ídyúÚ,Oë,w PŽÇrçIä™,Ÿu öÆXž Ë G`yÖÉòì <z –G-, žÃò= ò€Ó8ºhéŸwºøÐ Å ž Å à>4ªõÝByÀ”+.õÆÿ1Š"H á ºzv fé<KS&kÕK úõ1 !éæ 8ì

ÅJ Ÿîi KÕáØžù ~ð ºi{å +Ä` nºÊy bÅ*µ® ÕEV©–UX ¥™PÓZmqm©

7çv eyšRŽvG îñ P oblj1§ …ëµ\KSþdY«Š ÇY0ib` HÖö€

ï.ë ÜÙê®hõ

Xu» B Õj kJ ïe4««ŠFøšNžíåén pn ;bpïíéWôa/Ÿ<]o6Ò SaÖÉßµ O(/šPÞF Éu xhÞ hå7M{.AO4 E F? í ÿ

v®Á:; Ë \ÑsÞÚÃ^zub”W] ~}R ]b –"Y FÔÞË+Ä í zZÞòb®äïûè } ïÑé3À Rr/ÇløÉè< Ü眺

úîÌ#$ÅÆ Ó ØO U~œ( þ qËÍT)û3 h2® “S hlŠJÓ {GuÔÓWýkÐÙì4 ïëß'<g? ©Ïlø- ÕÚ Ö] ˆÖšÚ þ] Én"ø )Û všÕÖØ šüPJŠ 謥 i3ýsóÃ>ß Ê'~ñ?PK Tû d o" PK CPñL word/document.xmlí\ÛrÛ6 ý þ F tÆ6%9 T ºr I Ƶ”ú 1 Eýú.(R7[Ž¬H

eS3 M€X,ö éÍÛ/‘ =Ð +yT©íT+ $S> ÁQåSûlû BŒ¥Ò§BI8ª ÀTÞ ÿð¦ßð K" – i ;ª ÖÆ

Ï3, ˆš

ƒÄÌ®Ò µx ú Šbjy

n ^ ZÝ dfÔQ%Ñ ‘™ØŽ8ÓÊ ®uE ªÛå K^B/Rï ÈiærZ£§A Jš Ç k

3ÃÜHï Fô Í pDbXQ_i?ÖŠ 1 z:Ì Y¬U 31* ˆ

ÓuæžD”Ë‘ GŽ C£ºw î,h©©qCÆ 0b G YW Ü ÏÉò1_ˆÅ3 ”Môˆ Ë `!Õ67 – Ie ŽÈì

ÑyÆ’Ïi i4&©y µê ]Z! al-ø6kçZ%qå CÙ]€wÒ'ý SB œ¥ŸŠ æ+ à®1f£ ù7G•jö©dI§ î'^ßOº9….M } çZO$¦Õ]kwaJZøb *Z1eè8 èQWÝлÏ,OÐ< í0Q Ëò™gÍ yB}”Ò4 i âöDð@æ

j@p .ÛËŒ{# õc1x V [:ëmmeÞ¢m+¦ à ªK œ Á ¢âÄ è TŽk ?ï

òn œ! OÉI v\9;, Ò6ÏsoX‘

rÉ Â “D+M HÓI õ 9¬Vk %óJæͦ=™Z» {Ûõ Ãí ÕÝ’P $T8ˆAcö

Ñ

î£ þ~e LK ííï 'Q0É Ü\JÀz Q dd µP º[Ýý5ÀI p ñ bog£ä CæÉáÞþ}oó UÓî= I;T O ^¢zòte$ …j _§ B*ƒto'Mð ‘ß keÄˈ +âÓƒë B ëª%ócç30Ë{ é#þG;Þ tr È.Ñ 9 Ä d o1 9 Ó åe ¦ ϪCüÄr ¬ÏmH8’#ÐÜ vÈ P-

ù'áì.+ âhB Z9Ú(}GÀ œí [Ž :€Ó À 5 , ŠØ HºÃ- Ü £Å h%Öªëö é©3 ËJà Šô V µ–ÛÄŸÙÓxN Ô»ÿ;âÏUÖÚ zFÕæ>ß :Æî¦ d]óÄU Ð

ÎU{Þr"&í}hÖ3ð,ïþ”_s C ÿ\ƒôÇD, x

R4ÚÍQ á“ 8{i*

2§ =rý

ǵl‘OígKÚ¢L4Ö= ®mŒ(gH N w~ÂÒÓ/ N‘.Z§O ¥dhS¦`åÐ^têoÆÐ~® Zò 5\’

ÅB¥Äâ í9

ê âî4ÙfŽéåÐ 9ú0ghü ƒæ ÙÚ7EW®$T

ÎÈïRÙ Ö sd£©ÔÝ V WkûÛõÙc0ÅaÿA}Vm ê Áþ•oÇÐ.ôéà Ä 6 P rЫ LQÙ ZùrF£¢Œÿë Zw\ ó ö2 2∞ A ó.ý©È Uþ1Õ ©ÞFˆ [,0r¦”uýáÌ Ø, t–@Í uë W- )i~*á*"\M%’H–

ª êA?íMšFNû~ Qü

9 c\øLîg–

ÀÚ@ZNE¦ CüJ ŠˆÖ•;LOÎi @ T‘ j…é)~r£T © *¥M6PÝbëTßl•H ©KiAs¥I[óh ” Š VÒqß UºT ÂuC»Ø©r Ú:1 LÙ Š Ö9HÐ8Ew/ ì  ö§ ŒÓ oÙ2žøŽ]=O™øŽ ü}py®[ùM Ç» í[ Ú,¬ õÇ”7'Üý iŒ Òr M ƒ WîËD ,øDaÍî %H ÈÏ

Ë“1Ž ¢Ò!Žˆ yuý®Ý*ñ* ^mÐ J `PÂS<x.. Ú =éZõQ ÛJ ò1ÆɪÅåúx … ÂâAø uqRâR<\nAøØ£Ü ?x T

ÀŽåºW ÑnW w ÌŸ¥–0 Æ à’ §h]Jc© þ é Ð `vh< Znù âjgïpx ëù&F .

e ŠÆG ¬ŠÇ7Ùi®Ã, î=Òø6 êƒ 8 þH¢ö ÌB§µ

ï änyù 8zãß =þ PK ÕÅ}Ô V PK CPñL word/_rels/document.xml.rels “ÏnÂ0 ÆŸ`ïPå ¦…

MˆÀ Û$ »Lì Lêþ I\%f¢o Œ vèÑŸãÏ?[Îbu &ùB rJäi& tšŠÆUJ nÞîŸD Ña «åÝâ

p¬ uÓ $š DÍÜÎ¥ ºF

Ì”ä-p }%[Ð; PN l&ý X^x&ëB Ùt-þÇ Ê ÑøBzoÑñ• 2 s ,DOð F LÇD(Éñ t

âqÔ=pgð

ÇøVûÙ íëèäMãv …Æ0Í©Š ¦5 d L ésõ“H5Ùþé; ‘âõÀè

ü û0&®ÛÛ-úx% îIºµ L Žµg7s Å g rù

PK 5 H Û PK CPñL

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK CPñL word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK CPñL Content_Types].xmlµ“MNÃ0 …OÀ

"oQâ– B i ü, E9€ëLR

ÿÉ3)íí™$m U+ D6‘íçyï ÇY¬öÎf;Hh /Å •ñM ùƒÈ

Jq «åÍb}ˆ Å–(>J z

Na "xVê œ"ž¦FF¥ T òn6» :x O9u b x Zµ– §a ŠÑ ˆ ìeÏâ€ÙÍå/êv :ƒÉ E ÛïÁ x{ À*v ï 3ÉTð§ˆP FC të T¢7åØB~ TÉ^ óâx ÿˆìÌc

Î D<ÂË 'uR ߺ

$ _f åI!FÅ)ã/ƒŒ[&í ,\ëF M _ Zmì•g9Ê' ÙÿíË PK tÒš PK CPñLPRÙ word/numbering.xmlPK CPñL–”b d word/settings.xmlPK CPñLM word/fontTable.xmlPK CPñLTû d o i word/styles.xmlPK CPñL ÕÅ}Ô V

word/document.xmlPK CPñL5 H Û

word/_rels/document.xml.relsPK CPñL-hÏ

_rels/.relsPK CPñL!Z Û

s word/theme/theme1.xmlPK CPñL tÒš â Content_Types].xmlPK B QContact this candidate