Resume

Sign in

C Word

Location:
Valley Stream, NY
Posted:
October 18, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK *M word/numbering.xmlí ÛnÓ* ÇŸ€wˆr åÐ ¥Z:M @hB* ÀuÜÄš ‘í Wˆ à ™Äcñ Žsèb*”v Þ µüÿ>ÿíøç~ v~O FBbÎ"78õ] 1ÈcÌ’Èýt{}2s

á Eî ’îùâÅÙfÎrºDBç9Ú É9 Í=O Q Oy @é®H<

Ä]ž @N3 ð Ð §neÃ#7 l^YœP Š!s Zaˆª¦ !ºÌ[ â0§ˆ)3£' ÑkàL¦8“µ =ÔM ÓÚdý XSRçm . Å lô>SRN á"Î HJ ^•ÁÆ1ð;l`aÑŒè öœõJ(À¬ )N eÔÌ}ªç®6ÍXm d» ’tYH z ˆ ?W Øϧã3Üé [ z”ÊEs ª6 8 ïP Ø 4 9N:

gË)Æ €n ©Ü là[Çåc

2 uKžçöZð<Û ñ!nO~ Ád?ƒ 6Xè –R ÕMN VïM¬ ©I!k¢CX7‘ë E S Hò e1 Ì AªŒè è ýúúØèoa ªÒ ¢h0 u¬ #w è ª } ë5É¢j®9S x 1ŽÜ[L‘tnÐÆùÀ e º ì ¦ Lîp3«]Ö à }lõõ~â;d Í ªìϵ 6Ê¥ µ þC«ÒÒb V h 䊻u

$ ˆ2GÿGª

Ö ZxÕ&z x>v /ôÀŸµ© aÀÞ#öðùØ ~û 7ø™o Ÿù ø^Á þ ø/ß NÂ6x# à B …ã6v# Ø{Ä>9J šZà

a ß#øéQ

ýxj Ú a ß#ø G(ô“ õbg ØgG)ôÓÀz 3 þ Z 9 bÇ oïvZ á™Ìº-ïÉ PK Ä !õ m PK 4M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK 4M word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠH» Á €r€Áq

Ûc Þ Í JÃ*JÆï{ãñ ïV_ZE AN¢ÉØbž H Ž 4eÆÞ 9 Fdl îš @ã] äÆ¥šg¬òÞ¦qìx%4 9ZaB @Òàà ú¬íŒ£ àå TÒoãË$ a- 3V“I[ÄLKNè ð;IŠE! h Æø $ Èk-Œß;Æ$Tè u

MO¥…bÕA6 mb£U ® cÜr &œ…V 8 Š=q‘Œ à Ñ+Æ ðÛ ëDƒ4=f Œ#Pï= ÞíÐö a#Ã,œ ÓÈ ô,? h{Ú L çO •£R D *_S È ù ¦ òO‘߃Ù@ æ ç#R. $ÐCHÝY'»HŽâòV ü í CÜ ¦Ð~ü ëó

`ÙÞ Q“ Ð!ük D Ãâ“ O"L[ çò PK +Bµœˆ PK 4M word/styles.xmlåXÛrâ8 ý ý ß 0

™Ê’Êdª ÙÔ ÀÚÈ’W’q I– m `v Z^ÀÝêÓÒéÓBÖåç È8¢dê N Ë©ûò {2v

NÝ5äîç«ß.ó k #ã Ÿ$áÔ …H'žÇà &€ŸÒ é\P ÙÒK {ÍÒ hŽ0 k/ðý‘k`èÔÍ ™ ˆ“ …Œrº *dB

Bóe#XŸ EÈ

3z b9 JxŒRnÑ’]Ñ 3 « [Ä*Áv\žöÉ 1 Ëb$ H”S ¥Œ si )œ%âÀïA (#úL šÓÎ$ ˆ”0J 5 2 ©ÌmHÓP …l à ÏD

=š3ÀÖÍY€

øÜŽOQ d”ÈX)È]  0a ð 0š e/9 $ ‘ò Uvà äò ƒ nЖû }a4K7r î Õ ƒó àJn€

oà dXpõÈ ™y4Oê

tòÉ

H}CròòäzW žq{õ þ x

B QÀB@ ß

® ÀHõ\0 ŸúÛŸ‘õ}Ë ôƒLP•2Ÿ à i f Û ÆÊôN/ƒÅ J!i¬2i hê>(EaeŠŠH™E D TäÖ Mx æ V Ÿ é<ôÈÒ ˆ; Ô _ 8. Î àr 8Œþ$Ö»I(£à h b B >l

1€Ê / Ækö E4ŸQ" Å5Wú M B$rY ^Îwó£à Ò 9§BÐ ßX –q_X(r IŸÁÞf}<Vº] Œ šíÐ CÀ

äF hÀ9”ÛœMcÚåü¢g 8fi DEëä“P EÖ1 ø©L®§eü Ö Û Ü Ø ÄP <DHª %R 0w Ñ •6ä f æ :ãkÂ[Њ Ôf jÏ\ê Ï@ÊëvÁÐ+¬ CŠ)+mò X Ñß 5 ZËŒ m™5 Úò *®1Z–ý§ÚQ îÒúAgë ÿqë74=®ˆúlä y

¬ÎÙ Y  ' g,ž

Áx ƒq ÆÇ `qØÉâðW 8¬ 8 Åž,žw x~d 1ha18 £N GGÆ ý ý}X FBþÃ5Ž«Úú é þ Ø ?µ ðÓ^*ìuúß&çŸ[ý [?3 {£ê D¬

ሠ8•ù Ü Þ}IêÒ döÕÚ-Ö =2D k;æ¢GE m g ó Í ’Æýª ;ÞÊwŸÇÕÙ 6 ãïëC][ P XÑ 9x âQD Ó &Ä)c

Ô! [D ; E Ô Q ÿŠ!y‘ jÅùs®

ŠAŽ èTñÅî –sœãBVòÇW-Ò\VîTK ô Ê 3ˆñ `ëv s È• Ç #Ê»€N { Ð âU'å•Ëé® É’9dúf»ò/p ø{Zz Ž õ êðÑN ìnªã2. Rî ™ßÙýÓÙl m ¥ ýÿ Ï ÿ =esÑz¬*

GõªÙÿ… ^Ò n M鬥zÏ3h)áH ê Ö ;^kí/~õ PK nÕ¥]þ P PK 4M word/document.xmlí\ÝRã8 U®f«€Ä z z v û$V#K.I d®æ

öj_oždΑ ’ð À@µiœªî Ù::Ò Y> ö MÁX ÕN+Xë PGBMvZ?Ÿ X} bÖq q© ì f ÿÛ Û c(AÙí$ÜiÅÎ¥Ûí

cH ]Ó)(<8Ö&á šI;áæ"KWC Ü ‘ ÂÍÚÝNg£UˆÑ; Ì íBÄj"B ê Çc BñUö0 7ï2,Tö#

HÔA+ Ô–Ò’§JÃq)dzß Ï»L 2Zdø%Â‘È Km¢Ôè ¬ÅÖa t êñ –Ç,5I P• "Ç5AÕØk8v h^Ô "óµ ò!Šä ÅÈp3 Âz.öOŃX M ör™© ù aÌ + ȧH hÀÕ”WdŽ& ¢ó5I‘à Ó9Ií£

: èr ó æÒ& MÚ? ÎÒ9Ý{O‘ p ýÇ è– Þã 8ÒÑŒ Sv ;htºÓê ŸVÑ4 y ñäfÓé Æ<“î–#'f©1èm§Üðƒh Õ+qbè˦<ÄeÂΠ쀺’ )èúìö Ê §™Ä ž9ÝjS7 cWô

cÝ ïÖÉO µrpå2.Ϫ1¦\VÇÍ Áïv¥ o nYªå ó ¥6Õ`ø ó íoeëz l ØëmÆÉ%MÛ•` ïò+ L

X0Sh ?=ÞÛ?=gGǧŸ î3êáò~Ï: Rÿ G ^l wéž DT©Áå ç ÏœfÝÞMš•m ¦Ùf gR lw

*ƒ ö R.Ù šx+ìè

\[öÃVwëïl}ãÝj µÕaí ãÚ v û柕

t“‘ðô ãô 3èýƒkI ß:ž Ó t !ÍcI HšôÌÍ$”J N~tp“ «ýoL…Gƒ i p~ðïý »Ú •VOÝ}ß6 { L €Í™Cç”ù;ì ÚÍŠ

òê â bñëäk4 Ô ¢Jp)hß+µpàÛñùóŒéÑW 9ÍÐ »`è 3Î ŸR3& s1 Óz9ì2ÆCÊ 9bgY

Fપ ”[cì€: T[Ag¬ v) d#`\1n-8 ƒŒpœ ÚgÀ ¥!áŠF B©ÐX€ŒèP

l û ƒLÙ µ ÂqGJD$ O`©/ûªG 10 CåQ1/ çaÑïfx¢FÕ ™p%~ó' ©GÂÐÈI2% Í^ xS .öªò<ÈGºà€af NSâRRÐ €%Èv gèâ ù .6 u20 ÿ XLb&a

2_ rÑi}fþ4 Ѭ¦4,žÍKÑlltâ• ÁD(E JmAg án rFðÅ ñ«…ªD d

*– ÂÙO(JÊ # ñ Î •w1w 9 k@š RЩ Ò"f Ô fA s?–4 oÃ Ü þ<Ø=?8>ªµ

ù © ùÌû ëcé€ ïÂ`þøý –

ò Z ç ÆdãHv ÆZKÖfŸtf ÌЖb 0NŒÉ eòÔ ÓwÏí C

@

4ôØ É Þf»&ŒÑ~¥D ¢44HXšÇ"4µÄfëûÁfq WY Ãb D ⌠ñÏÞóÈ ¬

ç û ä,; hbHôTÈu*`ª14{oþþtHŽø Ü gˆìnÈÑG 3 ^Kð sÔ8G %Íð 8Gÿ9Ù?=Ø? 4 öÚRq ‘ŠŽ lñ]j z ä¥Úî ú õ wŸ Ñ Êù– Ÿã® ôk 5 m• 6éÚ

; KöEû:ƒâ Û `ðÿ? üt;Á mOè rµ κþêï¬ q£ª JÁR žÊ’ÂÁ Sym

ñØAT Å ç

€ê ~ tŠ' d ød–O¥M Õ s7Ñ ëñ<C ê<;Ei0äµÐ 2!£U 9 'w(O#E™f 2s yn¬Ž û 8gã hl, 9s>u;àRà œ …ò 0”D- uH àÖ!;èÿ?~ÿ/ûŒf EÊä•lõäJ áÊmñ@b )ha

ù30É$7E*Õ š Ú §ü ÏÌÖ àõ àÛâWZ j æJ Œ§À 3< Ë iA à ðGhÔÔ ß^ƒï-øž = QYÑb 4Õ¦ª ™ïûícÿ sÀ Ñ{ EP woâEA œñZ

9Ðo8p

v©4&*«_èRFm ÇÓ då…4`ÅDy XÏ 0óÀ£MPË+~ã™Ã ë ß-«'RMÖ{O;§ š Ra Ný 9 OT»7cw ºèÜÐ.ŽßýZ"þîÍ Ð-ª#6[M0ë v [æ eÍTÒ¬ IL‘Š<.u… Ì*ûÈ¥f'17 JB{&ä’*[Âz:1{

è Vôî-X yV 0 ô4/ gVP3W 3 Ž, ºBå” ä ©#

n!Á Ü É} EÏeÅG •Í ’DJ A‘lÎ pkõ î

ä §ü Zfù í R3 H

îò: ç^ ì œ… X£ã: ꥎ ï? •ÜXb/ ÒRò u;%û øk¥ª ð ÇÙ ä§Ûél i§ŽxvŸû dYKÄî …ÈF OÖ zŸÇŠó Üh-;ú2ð9öU#, üýW … ܧÞçNL

n’© A] M} ue!g  EO ý ü µ ‘P AùH8ãã1=2 S¬Â uD IµÞžjõõ þ> p

IOË û hé+f êѪ ËûÕ1ÇÚíße

Ûj Öó <œ Ð É» ì ãÓ þÔÜü~ ßâ Æ

ÚÇ yõ" Ÿ0àŠBIB…2ó òÉÇ=6àŽË Þ ÂÎÜ ;Ì.À jMUqÒ Ú¦ Ïd ÿð ßùÑ ˆ sôø2.’áùm xCJ•©Hf,ä

ò• ïÂA ûz íKr •é u9Ú¬1v ã, æàg: SPxCñBµ/ûÉT 3çÑÔWëU n qÁ jùÌyAÑZ=+ º 祃~ s« N ç ”

”,ú …å09£§#c"ñ»žWà ÿîv{ÅTÒÉgNê %

êåg9 Î ä ý®Ÿ z©þç /

ˆÑ Õßìæ«©µ eÉù,%ûÅÒ;Íæ6 ©g» ©s{þ û PK lìX{d

%_ PK 4M word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK 4M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK 4M word/theme/theme1.xmlíYOoÛ6 Øw tw%Û’ÿ u

I 4n i™– S¢AÒIŒ¢ÀОv 0 vX Ýv X »ìà h u bOò?Ñ¦Ú M Ø$õ øø"^ v Qã sAXÜ0 WlÓÀ Ï æ ^ P3

!Q<@”Å aN 0 m þÙU %C a äc … f(åxË ÃH\ac à !ã ’Ðå 5àè ôFÔ*ÙvÅŠ M#F 3 D¥ PÞ ð K‘ ø” øéŒY 1 åÆ ¢

æ ã A‘ ð aÚéÇ ZK!*sd3rÝô3

F¥TŽ ý¥ ã N¥ Ô_šéßÄuª J§ Ô ïÃJ Õ’çÌ Ð¬©ÑÝ® ËE ŸÑ_ÞÀ7ÝäOÁ Wxg ßíz+ f w[õV[Õï®ð•

Õn ª OA!%ñh m Xí 2dtG

»N ZšÃW 3ùXæÅZ ï u.’$6ätŒ È œ (ésbì’ À £ Kv .Ãwòç Ô£h

£ŒôlÈ C CøœŒeà ZÍ äÕË § _œ>þýôÉ“ÓÇ ÎçÞ”ÛAq •{óÓ7ÿ<ûÒøû ß<ýV Yüë_ zýÇŸoS/ Zß= ýâù«ï þëç§ x Þ# Æm lÜe,P3 îóóIôBD Í8 (F Œ Ý E ip-¬Úñ> t ^Ÿ B>‘D F

p 1Úb É\Y+Lâ@?9Ÿdqw :ÒÍí y 3 CÜ J/Ä

Í}

.G Ž 4’gl Fì !Š] ˆÏ™`Ci< F

Iz /õB Lu Áߊmöî -FuêÛøHEÂÞ@T§ SÅŒ ÑD¢HË E4 ÜE2Ô‘< r_1 àé Sft X Ì

>UèÞ 4£wû F*’K2Ò!w cYd Ec-g Yì

1 EÆ>“Z LÝ!I ü€â\wß'Xžoo߃4 äÉ ë fê~œÒ!Â:åM É 6:Z“@ í]Œ):F Œ {7tx6fzÒ7CÈ*;Xg H Õ c µRRÜh K 8`9 ö¦k gŠâ ñ<Í GjÈtà ñJý‘’J O6 žÄ

3iÝ ‘ VI_èãuÊãóî1 9 n Hìg M Q C nAd¢ I S*6ÑÊ

ÕM»rƒµVôD$~g Vû ö

ãÕ Ï>Z sñ•N^2Y oòpëU Çø€ úEM Mâ} çÈeMsYÓü kš ý YÉ\V2 •Ì VɬŠ +û¢'Õ å õ J ä”â öþ

ƒi' Z d ÐœO§à ŽÒ Á™ü Èð Dc ¦ Î ˆ ê@ c& p2su ÚcƒÙh x H®Æ ðZŒC™&g£•êê ÞR}Ú

D Ìd Dµ 6 Eû¢XÔ5,jÅ 2^ ÃÉ@É+q ™1 pƒ šÉ/ {ážÎ3¦ºì’fyuçÂ< È J ëà ìëz]ïê’–Fµö1 mmæ ã ö\Ù 5> 7Ì!üË Íh úD’©

â éË ß' Œ m$Â,}4[ D$æ % ÄzÖ

4^q+–ªö§K®n z– Ö Œ CìËœ‘U žÍ”hŸ~ 8é ÇFŸNø] r«ÅÄ€ "äÒš Â3Á âZºšoEå eµE

h~¢d“ù ž t2ëH™® ÊÒ™ t/âÔ} ÐZÒÌ9@ª Yìã

ò Ve=+W ëê5ûí§Ä j5=µ žZÞÙq AfºJŽÝJ ÞüÀÓ`=j L]™ö6. Yÿ "

Õê J1{5v å œe tt‘]N 1á a> ݦã ÜNÁ);v æ6Ë…¦ë–

h [¥G` FEw6w þÙ§Óù qw -Jí ÖÁV*œÞÝ Kùw Ë<¬”ºõr U)ÔËÍnÁi j…ºWi Ú Úî = Vï>2 £ ì4ËžSéÔ

•¢ç œŠ Ð Õ

U§Tj:Õf ã4 Ím

+_ü.Ì òÚþ PK ôg É PK 4M Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK 4M Ä !õ m word/numbering.xmlPK 4M ö ê 5 word/settings.xmlPK 4M+Bµœˆ y word/fontTable.xmlPK 4MnÕ¥]þ P A word/styles.xmlPK 4MlìX{d

%_ word/document.xmlPK 4M «ëñ word/_rels/document.xml.relsPK 4M-hÏ

Z _rels/.relsPK 4M ôg É D word/theme/theme1.xmlPK 4M3 [Content_Types].xmlPK BContact this candidate