Resume

Sign in

C Electrical

Location:
Pune, Maharashtra, India
Posted:
October 15, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK j ‘ZÜ ÅpÅ docProps/app.xmlUT

SÁnÛ* Ø? º*r YÅ bèaA ÄmϪLÛBmI Ø Ý ì ëökÛGL aWY{Úíññ‘~"ivñÔwÙ œWF d ÈI ZšJé¦ 7å “Oä ÇvÎXp Àg Bû ˆvM© -ôÂ/BZ Lm\/0 K# {ÐHWy~Ná AWP Ø ø M ÛÐ ÏÖvJ

â[% ñ¦Æìz(Í M%Q ;΀/W <Ï üD M+œ Bþá,?g4!’ä Âvo… ÏóT“ð, ߃ t

Ÿ£(

ÙUpï Õ

T F_'ØW¥C»Õ)£#ŠÄƒ Sá1Év¢ EŒŽ ÄN4NØÖó ‘œ# gäùYì?BV zˆ _ Ýn:e O í¥è` 62ùx!Ø ˆx\; âð Dã2 AAV â

r N d” Á€;ëÑñ? ÿþõ“Ñ™ `ªK :åËA À Î W*ìÀ_ a4ø Ûeêvð@ Cq áâ_yœ öOÿ}8 ÂMÌs žù á PK j ‘Z RžL docProps/core.xmlUT

m‘_kÂ0 Åß û %ïmÒ

Ÿ& æØØ[Ho5¬ùC’YýöK;ítøxïùÝ“soÊÅAµÉ œ FW(Ï J@

SK ÐÛf™ÎÑ Ýß•ÂRa à ŸÄAí© Ú…`)Æ^ì@qŸEBG 1Nñ K Å 2Ã

yà 7LíèˆN–µ -í k ƒZ`hA çYŽÿØ Nù ƒrA* Ž n¢gq ^Ž` uY7 Ð ?Ç «ç aÕTj X ÙŸ‘MJ Y–µ  Æ1a” –ø¢ÓO Ü U y# ~8 µi “>yi )`0ûG õ’ þ®w–Þ' O %b Éç))Òbº!3JrJÈgŸàÚ€

Ï\ 1û PK j ‘Z ¥:8 ô word/webSettings.xmlUT

ŽA

Â0 E w ÙÛT "¥MA P PÓi h2a& ñô tãÎåçóß uût x EßÈmQJ Þà`ýÔÈë¥Û d U ngˆ1,òÈsE œc •Rlfp= ÀçnDr}Ì‘&…ãh

œÐÜ

ø ve W K ó!Ï6 üÒÒ? 4 B ÌYÄ- žë bˆÖÙ tHGÂÄ@BéZýÈë7PK j ‘Zœ u þ

word/fontTable.xmlUT

í–ÉnÂ0 ï•ú ‘ï%fé"D@Ýè¥BU ó` b) #Û òö

' µê 8g ÏŒ>ù Ñä[ É “Fg¬Ûá,A-ÌBêUÆ>Þ§ 7l2>? UÃ¥ÑÞ%d nh3–{_ ÓÔ Ž)QSmi¬ OŸv•šåR

0b Pû ÇùUj O£\.KÇb ê n• Ò ÎÑnªhú) š ãvI5Ô 0c3Ðkõd .E],A ]ªo È ïñ ž ï L to gD Ö ßŸi Q ÅvWW ZÝ šR=Yz‘ï æ ÆY <N®È vsž [NÑ{œ Féfl ý Š ûLcD¥ûËS §™Í¦ í ká

ï]*tÉ «äÕ(Ð-Âã mÕÜ - ãÉÝ µ•hÃõkñ €

9 Ew

:Eä Ew<ºO

Ð-º Ð @ø Ô&y¦ä _Üø PK j ‘Z mE Õ

word/document.xmlUT

ì]ésÛ ’ÿ Uû? 45[ój£ƒº¥<ç ã#É–ãxmORïÓ DB c’à då ßn åC Æ5 q5 F q4 þë2ŽÈ òd§à•*  Ÿ a2Ø)üy~Xl þõá?ÿ㟓nÀýQÌ E D"»c S *•vËeé YLe Ä> 1U ƒrLÅÅ(-ú<N©

{a ªi Z©4

– ß)ŒDÒµ$Šqè

.y_a‘.ï CŸÙŸ¬ Ï{M‘}[eýÆ ` Ô 'r ¦2 3"ãÛ 1Ž£,ß$ ÏÛ A'Àþ82/šp ûLJˆÝ7 sŠ^ý ÍÙûKð~[yM z•; z•{ô O ß™5-¦a2oÉài

ù$ø( QK؃ Y>ç»J> :gCš 95ÿiÔöh2¦s õW¢{“ÇÉNžIáÓšõ léñ`Š ©þçDèŸ35 ™tÇ4Ú)œ ó

È[Î 0K2ŠMÞ0 GYΊɅQ6Ï àJšŽËž …Ÿ~–Ç gÂdüécšL Q ÓQ EGŠ lÌN Z ` Ç€ÿ _ Ú 2 WZ º ÖG ƒ Yû êHSÊjŸ U Êõ ºy&µ§ùÃeˆpv¥mY ®ø, žUã ß“ Sö 쟈™Ä‘®Ì!O –£Ò ãÏà IrÌ&ä”Ç4Á 0*Õ® éÒÄán Š”y£y™yD&”gr! còŒ™tÕ Óƒ 2 ¦ÁwjTÅ)Ôcå¦z£ÜT EnøH! æ=]3Yç s [&OÏ ãªUÉ

X í kÒ €O Øha YH “LŒAc ÃÁ8üI§ä+Mø

rD“€Ý N?œ~Ü ùÕ _}[úñá » ö œØÐF/ Òi7+^Í

rHà `ë àà6$xÉ ö … íÃÉ J

-ýÏ ¦a Ë@ë µæ Î:7 Û

~ØuC¢ ó f ìþ 4¥Bé

£ E>'’û!SÓmÄÅ QoH

À ú

9¦ƒt$H ^©T«ÎFl™ X>ÔËÊÄ~w7 ®&T = 8 ô 9e B Â$•z

ÉîšÂcÚ¥ ?ä Tçšïøôqöt vÉ« *6x: Ê0N#vÂ¥Îk6ŒÇì33

XmxÍj Ó H A»ƒ}î X ËDtÊGêK Ç"mþ ù6f PÁÙ{È¥.5Í 3fýþyV™CÁã BLÅ L 1 …ƒäƒYe $L ~œ•_ öý

5@j: 4

lßú}ÉÔ j£Ò®v2J6r ðw] ]b ZÓ õj£@ü)N8[ÍzÇ Ìd2ùû}æ« SJK91

ZÔi`éÞœ#ù̺ô ªzÌ f’ç! Ü è gbP S(Lqå xYMt. ß?  þ €Ü K»ƒ\Ì t Û ô » z Þº ª©Ëm5xú{g ö©¢d$ÂUlj#çdw"Só -8 { ù djÚsÙ 1þ ù+ ã0 ÃÊ h"b¬‘Ÿvµ]7ù ƒþÍh¥ Ÿ >ì t É %ØÖ a ÁÕ P

u Œ B¢<’Ê< Ôè ôö"A46ušøg Û Ó 2_Ыà 8i" J£Ý6 1r)ér®v`w Ew (ŸFˆ4ž) I™léfêì ñ jú áúÍ 7Iå…Ç(

&g …»ð =À*ó®Ô?ÔÖ

à Ž Sˆf}@µ O xûkY<æ ™ƒT0 ë%ÿ QÁ À ŽWÇE)¥ õF«Š OéåSÀ ïqƒ«P;ýˆùU”=ö Ï~€Èî

Ó c v

*{ÜSÂdäÂg»»úÙxH %gè¥ áQj óË T VÔ ˆâ1Ït œÏayj8i ZQÊ

š 0µÓöofÉÊ3{§Mß õ/ô0!ôA6Æ]”z

w þ% öÔ Eü7 £ W

0o1»K{’G#ÅÞG¬ º• Æš M(UïcÉ Yæ"T+ü F]ccnJ.fF¥kèed O»ÕkdQ0B æye–&Ï " ßOÂ@

» Z«Ô Cm ԀР" dvÙ-Z;ÝlbË ïó Åá daß 4¬œ "få 2Wç Ahü‘Ñöß36£æ…À CK î òB nži m}fI_W7 vk 1UüïŽG:mÒ¬ F *©T`Ú8 ¬UI FjÍu™;ÖÛϵÿ¢ EíoV=Ds fF rd ò. Ñ 8“ 0ÇM ª Ü’æ–2èFu #g£8fâÖ¥>ÇÎ<;ç:ù ÿ jóÉþ{µêól4 š ç/¢Þ dú êÕ« Æ ðµU8ô t

œB LüI L ’ð>Q0Ø »L Ï L Ÿw/{ÍùyÊ s0’ò (Ò Ã wä+ L v #_’` ó x+iÄä;ÇÔÛ ú™Š N Me ü:Ñìí Á ú\à, Ù 'Èðð./Õ Â 3GŠ B Ò En É2

Ù pZN0Œ ê hœ wó*Ë \ñ ÕíÍÄ Q0 Ê`éÁŸ É

S#ÜCá šG%X2€A œ/ Eû z YÄS

Ôk ð 05áâ 1Þ ßF

t&I p ÎÊS1`0Æ ñ¬1l -ÂÞHa”ã‘áQ € 9{ŒÁCEc0ú') í ú«pgëœ s n%zw€3k J= B= yåb@“ð Ö6L h uJŸÄÙ< Í Ul0} h 3Va ' æ Ã9Ëï€ jÇa’ã á{# ` eÖ ùØ%óGš«iD é`ÏÁžƒ ÁžÏR¥GøÑ”LX e Ç ºé_ ÐF TÁ8$æ ÑY “î OHÌU8¦f Ç à8TS » â*ÔÞ Dq –ïÔ 0o j Ž ä ºOèñ Ì ôd{Àiô:f® VîÑ ÎÊm€'{ómy Ï}Ì º

õÛ<Ï ëÒÞª5;• º wš^%sIn5«ÕÆÃ\Ú+ÚŸ ťݫ\ i œOû ø wš Zc&@ífÅù ;ŸvçÓ~?ŸvÄ §9µ ; xµ/w@ §_{u¥~íõZ©2 k zÚËýš_{}íýÚ j ýÝ h Ú Å 0¥ F071Ë Îqn Y I Žg ; x z1 æý £â Û oÿÌ™g;qfÁ Ôƒ _c i)

€\jMA «Î xÃÇCçÞìøøäå ò- Ó Z~0s5tZûêÞ Ç 8ô 8 ú G£ 'Âœ`äcî X/µ R{+=ÿð- w\ ;XSo™

ì Ÿ~;þ í œýûìüà+1q_öÈÉ srt º}Ž5ÿ*ð ò 4!ÕŠ (

lÐ ö

SøJ&é>¢ w žûÈ G $ 7 ‘còýiBcý E@Æ!ú )ÀÐœK®žˆ{¥öü+ Ü AXJïç HX`’2 Åüú Õíà ¦_óé

ñ£ [>&RŒÆ 0 ôhfúæ; Áp5éÕü4

9`[ OóˆÏ ô éÐ Ïn t_’ N œ 9%š)Ñ GO Åæß =Ï}j)§R L ùÉážýÒR §ì N n L Z9µrjµü m6N{ ãg9 yÍ M ш 4êh ì r JÀgÐ9 I 9 à µ e Á &A/ ˆ ª Îù-è@ÚpÚ á,BqrÁXJÔ ‘ál8€Øtû©"[Åv Ó €Š€Da *3vÒçWÀÿšsiÞ:Œ üà »a@ÍWM %Lp

S íðå^ù¢ à ÀÕ x}»öæ¥`¥vÍkÞ$ ó »úfQ l ëéŸûûŸ “o? NÉîñ>Ùûv ~ú툜ì Õ»‘cÞZpì ÝÑ wXëÅ}æãNëÊ š Ý =å 4 gs ÙÜÆÚÏ% æ¬;7Áüðƒ

-Rœãä PD 3 K Ô ûÌ0ýÑËÉ 7

£ E }Ãe ÞuT: G Ú §S>§ ë£ çLš£HÃD*ª?š ŸPø<ŽC™;of ÄüŽìâ¢2.Iäöwœº9usêv Ÿ3v,`2 $hÿp[ ãµ BŒ 1xgà ëÕ k æ Û K ü”g4Q 6øÐ -3 s=Ä ûfw nébý .œd8Ép’ Á’ ýî>ÖÝ “ Ú[s'u ^ è Ô v3 ÊÒ¬<æø®§]GíyKÎîr Q ÃÙ] NµUÉ §]í4ÜÙ]îì.wv =ÏîòÞæ…Ô« º^Y8 «Qj º™ Q/ž tXï n8%èUÎ z äÍç}ù4`ø ñÿ € Ø/} ÐÚœüó “ M;äGõ"ûce¢ ]Y. µì1É6Åæú V sÄ2O ì8 ÖEþ Œ iîZ dæ ¬

#

ÊÇ ÁÒZ R0 y4

S^w ÊÄã éâFÂd Ï §d Ìi ïYwæ» áìê+ Î 4 5 jl .é"»MÇOì

d

1òFb3VÍ:ï Yç” V B? 7ÔêÍeu 6ç ç 3å Tê»sµ?Å ÚÐ<,Á(NréY Î’ðÏ i ÌBßMÈ _ Õ@Ogg•ì çÓ Yh¦“ŸD Qh ðbÓÚVv Z©5oÏQƒÙè]4 w ¥q•Fy ÒÊ Â" Ÿô ÆŒõ K» Á \_ 1KòaHþ %9 ÎÞ~xíEYÊ ]Rƒ¥%lÂb 3ˆ <0 1k!ˆßÖ 0wÛïXù YmÀJ oþÍB? ÄÿŠ @òí}àmN x ïƒñ..ïdÜ ä2YL eœµÿopùtsÏ:ÜŒÏ0Öç –3Q:æKFúå9ÌÜ

6s«s'Úl'â ! 1

o Þ

ÞܵÂð Ü™ e

î8Üq ãpçFÜù3 ÇL@#¦O ì4 t è8ÐyÌfË è Rí 8º ÈÛx8ò 98rp t J

A§<_ m Æ xk Ÿ òlKø ÿ é o#úÀ û6 - ÊGuÏé óÁ{öåömGg 6Æ9ïëÇ]ò5» âÙWÌ

t8èpÐ !ÐqJ ÂK 4!/ üí Ä!ˆC õ –œŒ Ä Ûò ÅcVU j f\ݪñÞ®ctëEVU Ó ÞFô C'7 YÇáKõ…VU

28dØ ƒÜa ê Ãa ÃŽµÇŽc:HGâå T

8øpð V“’ŠW õT 8¬ýØ¢Ù.µjäwç ë tÝF f Ì 0j«9 ] 2ÜoÈ éË/';üpøáðcý

üÏ>ž œŠÀ9ç:àpÀá€cÙB ç s

88ppàp QE«^j4W ì ’ O ÛásÀì€ù!£ ú

Ö ÎÎöœÏ Ã

î7 ìE ˆ

n8Üp ^kÄ• s6vààÀÁ Ãý íF©q gãòìÖÐ P§W®

Ú¥Št¦,ë{A,ÞÉ SÐ7f?§ Ôo”•ú ŒÊ Y™¥ 4Ïnã&§ìïQ r S äfwvÏ®ò&A(Õ æ;>}œ=

ú{õZÅ OçA ÆiÄNÌMô$»øÚ¬ÊC=Í Ö V ô ;Øç 6$ õ P&Ò q~Ið Q F£ˆOð^ö ^Ç‘3Tpö r©KM ŽÎ%éŒY žUæPðx§`îõ.dy õû’© EÝŽº¦3 Í Ð ÙïWȦTP})úUÊ^£Yõn%ü ØSÄ f5Ûµv§ xCëª^§ÒjØ&šL& Ï u`J™

ä â{;…N ˬKãuöÇ<a&y @ÀÁŒê{Ùkí Ih

w

¥õÝâĪ ͦ

øÇãOæ:øC 1vvA Ž9 N–ˆƒ ì ’ •J»å ô ÄS–@ DL Å l%2ŽÊ0 j–cª ª©Ëm5xú{g ö©¢d$Âk âÐ \ò *ù<.ó á E?¥ ûL_;q6 )ÓR š hÁ €LM{.û"Æ_ Eöu & xd Ôi 3 jy6 dÐ õ ã1Á Þün2f õÁ hþG º F!Q Ie Hj CR z{‘ ¥:Mü3 m éM™/èe 'ßTšv & Wk4ÚmC çj 戀 k IŸF,»0X'e ÄGÐ郊ë7'Ü Äv œõV SP `•yWêëñ.ŽmO "t$@šB\ëG8^çö©@ y - Çü s

fC` äß æ 8 ñê8 T:PohÛ)ò)

v ek …ÚéGÌ ¢ì €ö DvW 6 CîìqO Œ ÕñÙî®~ ÁO©:JÎR_ G©µÝFLPžÎ/ P‘ZQS ŠÇ<Ó…r> å©á

hE)/hb>l`ÀÔN[™M+Ï,Ÿ6 `TzÔ C 1î¢Ôk ûë %ð/ g¦g Ù(…Ì Eí.íI ¬(ö G,ÝÊ{cXŠ:Tì ê},y1Ë] Š… À Óh^ð ÅÌ t

ÉŒ2Lyº^õ*a ô l–<'Šœ ? 5ì6jíR µ™îz ’ÿU Í.»Ekµ 5l àÚP ÛAüí…ç õ}ü+ û "`Øaee 1 Ï

ã ŒÆÿžq µ/ ë Â`hé ì 3 Ò U^èÂòÒ N~0ý sÁG Š7b&øV ÑÂ6 Ú

;9Ò [wçÕ®O ã r"øO ºUþ dúú&&ª/r Ã'ª

Úþ.Ô”háÛ) [M[ rd 2'ð

= æPÁ( ðO#2 _ ™ñ

I I \ìV >2 ƒ â Ö\G ÛlC Ý\»ù F a ¥

{ µ`Y ™íøz7_Kä çìElÌ"ò Ó 1 vˆ rÍþ3 ÿ 1rFûLM Nz È!Gð q L Ÿ‘o}r.h"qq“ ¦O ÓìKóW ÔÊ ÇS7ñq[ Þ ì -Aª IŒƒ YTÎÜKž Ø®Ôê Ý l f ØjV« Ü l ;«Ú ì\ß ô*n3p

6 íV§1“ vÓm þ œ6 Ä_EÓ 7éLJý poÚ 4å H.Ðëga ¬ c3 hB?õ5næúr}’“d À… ñf ë]íj

»á] 7z… Ç ž+Î ;6øoü_® âÆù âw ÚÃ3Ü£“{y \’æQ "ù6‘f ò L ßÚ6È ¬ ñG

ì "üFª ~C©Ôî#üš*Ï DøÕŒ"üßäw

ú %AK œ sA ; 3 ˆ ìB <F»ç

êGêµVQH;0

=êÖî Pÿšká0

gvR §”ÑÁò #J 'úJ y,úR ÎW”9 ÛGçÒý úSÊÐ ã ë0ñùG

£ö U@ d dðàà®_ çÍF

ÙbS EÉ µ d}è6 g GUsŠq0êK 6MIÛ+óŒýFM š ì7’ û ñO8ùX

?eâéœÝ3FŒ px` 5{ ƒ-+l<Ì V ÕØEþ èAµ 55£ôgá ÄC! šbêæœ ê þ éÏ }ndT s»ôçz*éÏ2Ž ÕÓÍ}®U”…È Ù*`îóÆÎp0NŸÙ~Þg k3æÌPÃv(ù&s•6w «¦ õVIÝInú

â[é» ý

ßUÓÀ FÂK% üˆŽÄV`M®K©(â_! Ž»dLÐoøfòû: ÿüúñ eÜ ÉSm r ü ŽŠh$ì]4#8@ Wg PzyTz¥ eˆu}øÊçÉmsXÙ oq0 « Yé ìò

Çg ô Ìbë©Óo îy pÙ ® Â"’ µh( O3t& ƒ_ƒRÌ^)ÂŽ ôäC

`Ü ©Ý <m7z ÐŽÉ.ð'ºðC Nfè ôä:Ri Ûø Ôÿ zÍæq qzñå ¬ô ’ ÖWò¢õSÉo Å\phKu 򢊻 5k Ø ÍPªUk#p fÔªf nÑ

ÍR í -j l ÌÄ tÀµì Ø

§qb. €pá\TS nè íòr Ë

tGÖU/2ªŸµ§Œß Y

Û ëêɃ = Å$öS K5$¢â<Bl"q 7 ãG Ü#ÎçLóàdaŒèÖÐÁ#ÿVŽ2t§Á%–ÍHT% Yè'.L–bÎ_ Éz #ÜÍ UÑùlùüúnþ= góCìŽ c Ä g’ £k5 ˆÝ ƒï/TcôÖÛùµøx>Hr.ç–Só ø

ø+ Ñ' 8 É ÔWy

EX<ä º=rpg S¬4уªe a \SV%:L ò XJ K ø« –RJ5v %£N+Mù`1[s3gcŽÊ ÚŠd: œŽP> ’é ™î€“é Õ” ÊŒÖ

ŸLW* GÓç’K9M ý ž Aç 8CÍËNós{€šç_zÍÎ $’܃ ßQ§Ù< VB{tïAKS º4VóR&yóä pÁ6VB1fúx&ÎB æ 2 g Ìl>èø骎ùo §)ëE v X(@ ëJÞÅuL ¥qL FUݦ ejµìüÒúC t¬ Á eZPä ômíö Ÿ Z ö

ŸkY“ ô=ì¢ a º€Ï,g`JÏg`j§íïôÕE Mh Ú )ÐqOÚt }ò J5ßK 0(æ’eð J,A g üˆ ö ~ýø o 9bÁY’ Ð"Bù y S”j

í ÔÅžïà µ*è {# Žú•6 Ò ðÿ J rvÌWØñd @aI zÀêÉTb[ ÿ ü+tB æÀ’ z h 6 Ø<«Ÿ ¦ a i ôQòõÃé

ÐI<äüŽÒi nî@ ú L= TËÒÀø ã Œß=-ݧ oE ÐßeÖß0íRYkïÊgq”õQw K È8=`k

ì$p ÎÝú8 » Ï0 `D g h ^B0F i@E Ì 0GÀ ÙV–zX }ìR6ƒU T-Ð Ì 0;V?ÿŽ7¢Øƒ RñƒJÊ u’{gÉ gµ) ó!?{þ «2 jPÕ ªŸ\7ÚÞØ¥ sŒ>qÕDeq . 0s(p˺Ì9ù ࢠٔ ÛܺËAR ¦èu ºU–74e΢ ž} :Î/Ó M™Eá6c -™ß ZMÙ KÊ}%1S©oÚ ÌÆŠþ( Ô +B

: dÂ=ª ýQ ?

” zv *cû– ©t •U£ êP I Uý •j n R+ ƒ 0 äŠ Ä É»¢l7^àLÎaYž æÄ8哧ö>ÊT }VO8

Z"[Ýw O•óJ

µ] f bÍ;F õ:ƒ•Éêà y@Q €b Ü1 U, ¦k\ ªjajû ÕÉr

–ÉCY&;ÈáÊ~8C#b»b d fü AxÈw ˆzÑ XP€ ˆ S H» ùòæ! ™ 4p3C ž Ë OcRÉ %

ŠÖ ë<•v §ZŒ Yš {Öƒ 9U ŸD‘œw l Ÿ/\ü M9fžg ÒþÍûÈ qŒºØÁ

`t$a ßÀg Û9ìIç l S,e Å ?G-:þFÿÆ vìÞ©î 5Y_ Å M/l3 è oÓ

Å 6™ûÒlþ&êMýi §.ðk’"ã ð eYŠ Wëº!Žm_4G b2ñ{£ t ˆ 2 2wh-y >c à ììŠÏÆS øDå`Ñ éÍ úÊW7rÖ6 Ánr[ 5ºõÄ F Ñpââ g ñ L%(«1 oyÿê*ð IÈ3ò§CWÞ ~ ÿJN 2€ D qÕÁ# ºˆ >” QP! !ÅXrm’ÄLkÔh4É â© 5 Pñ ‘(Aß>

Ó(lŸ0r,ñ ”ÙÎ\ìmn öé û hüîHÔb®–S Í’ëÓ Äÿ PK j ‘Z»w Vô ¦y word/numbering.xmlUT

íÝÝnâH €áó•ö Z‘æ «Ê Ñ Gü®vÔ;ZÍôj 8 ZÀÈ&Éô\ÉÞÁ^ÂœïÞØ é&=®ØÐEãâ 9 c  åòÃWUßÿðëlúæ1N I2 çâM< '7“ùÝõÅ?> Þ ûóŸ ºš?ÌFqšo “?ež]=Æ Ëåâêò2 ßÇ aÖJ ñ<ßy á2ÿ3 »œ

Ó =,ÞŽ“Ùb œŒ&ÓÉòã¥t ÿbSLr}ñ Î 6E MÆi’% ËÕS®’ÛÛÉ8Þ<lŸ‘VyÝõSzÉøa Ï Å+^¦ñ4? džÝO Ù Ù ¥å;ï …<ê*ñ8 n {ZTyµ tø” Ï éú…ž’ôf‘&ã8Ëò õÎO%

2Ÿ_ • þæä bò …óJ ©𠬊x~F•:í æ j ádþ©&w Uä/iò x.m *mó> þQe Î/ ÃEü© ña¥u óÇá§

öÝ{ Ÿ £l™ ÇËŸ fovþúëÍõ…S 2 ïãÇxúáã"Î z Nó þ8J'7 [í ®öå võìy6 Ù>Ç)þ[ Ú Ú œ-¦Ûý ù‘ì ë#V{VGL W Lò í åÿüq }Ò4 ]®ŸPl~ n åö€ x<™

7' Þµ ÓçcÄzo Øùp{»Ý Ž6{ó É U ÕËçg æMæÓÕýp~W ™ÊßT3? xÜ<'?Å ñ Ï/û h=Ÿújûöß/«-ö ö4yŠÓ ñr §F«.<g ºËju _Ö= ÜÝW üÏÉl87Zw)ånÝEX îªZÝÕ »ŒÜý>s Z Ý ŽwåûûÕÝ«Vwï ãÝUá~ñîW ñî =Û Z ƒ Žw/”ûÕ=¬V ð ãÝ Üýâ=*«ûåN'ëÕ 0Ñ å= Nà n lô0 ÆK ý/mŒæUÉß ÍãÎiç,’lýüu £ícöù œn É l<™\_üòq6J¦«bâa lg“áçÛîÛù{ü (n]@QÅûçOe< éê ãdš »ýäü âèß oÏ4ûm ÂÓó»»-ìi ÿýÝXWô

öì‘ŸB Há E û À?ó [YY 7 ðiÛ©Ç ŒÝ ÂðÀX Cšƒß ݬ

! òOü (

Ø' ºÉC: Ó7?ÅO»qðbÇ& >ßzâ ‘ì{ {

᪠; E \ j] üÓŒ Ï9 »X ÀõÁ n E \ ê_ ÂÓ ß= ÏX Àõá•ëCM L–

X~‘ïv ®m ÆuÉ Éâêb¥Nq Í hq-‘"Z 6µ ŵÄ^hq ZÜ D™p Uî ^ öEÐ ÎÍA i ÊÒ ” Äà à!x à!x à!x ÒP qMxˆ[î!¢í œ v B ƒà 8 ƒÐââ 8 ƒà 8 òí

Ä3á ^ ƒ(Õ ¢ëõ ç Êã a…ƒx

$ð FØå -®

"hqmt E k™ƒx v8H@ k£ƒD Ä7á ~ ƒøž ç ü:i ƒxü:i£ƒH~ ÌA ÄAøuÒJ á IË D8 V8H(iq-t Ï¥Å5ä 4ù ÂÍÿï70 q1Œ á Á q18 ãbp ä™q18 ãbp ÆÅ4ÝAB ˆ”í^Gö{8 ƒà 8 ƒà 8 ƒà 8 ƒ ÛA iæIU‘ ;ý e òúêÏ dAx åõ (

`Aøs áÏ m*Ī ® örÏë!P Àõá\ èõ€(

àúp Äôz, p às}8 Öz= Š Ž k Xà ãèµy fƒ2v Œ{,Œæ

ã^

ãú€…q}À >`aXØ 0aÂÂ:šÙ "Ù ß ì0á ¢h i… Þ 1gËcð ]Ú $ƒ7ì0£ˆÁ 6Ê OÏÈ2 q™>Ù

…ñ Ó'Ûh)!Ó iBDºå"âEíNoàØ6 2ãå /Çx9ÆË‘#DŽ 9Bä 1‘# N‘# k‘#Ô S&D¬§YY]v= v I Øb&mxŠ™ A&fÒf&mZ\fÒ m I a&m é CH Óö;¢ ƒà 8 ƒà 8 B ƒà 8 ƒà 8ÈÑ

Ä3á Í 1

z R Þ@Û …ÿûw“IäÛ

qa&dKn á Ûîºá Kî á +o á Ûîºá Kî á“Sý Ÿ Ÿø øD8å â t m3Ì0å.ù$ä“ O ˆ O ˆ OB> -.ù$€ ù$€ ù$M ‘À ˆ

ˆøQ4Páù-BÄÈ BBX añ Åeñ!$ Å BBX è $$4!R#!NOuîlœ Hˆ â‘ b! IJˆ D Ð èÙ. q ôl ôl! x ôl B t)!Òõ ®Ã\«8 cc€ ÆÆ !Œ al -.cc€ ÆÆ !Œ B sl ‘Ž qË!Dx Õ š74 ÁA Fà 8 ƒà 8 ƒà 8 ƒ4ßA ñÊ

DöÚí <Ã5g Kn ABX> aù Åeù $ åc i H â KHÐó\1 AB AB Z\$ AB ABŽ/!Ê šIBzƒv Òe!] É " ’ D $à Z\ É " ’ D $ ˆ0Hæ ˆk DÂr ñ © AÔ ÙBè B ÜJ _n Ð/ DBè ôËm“ C zFBN僌HÆ PBBŸd<c â™ H3H¦ï92l Bj Bj A“ B Kj A " 4 A 3 ñM€H ºÛ V™5d VL s4{N X£™S€ VÌø Z4{ Œ¢™óy@ VLß @4{ Ž C pè*å

eÛä yUòwvó sÚù çáhû ÁÙ l AÊ l€

l A KÊ l AÊF3 %4!(ÝrAéFa'

ºç6 …

؃

«” Ôh&j` V dÑl @(š ?4Û Ê

‘ nèi§Ìð…êõñ oÀ ð æ oÀ ð oÀ ð ÁZoPŽ oèkVoU Õ (ò ð oÀ ð šO oÀ ð oÀ ð A ð A 7 hàw…Tx Þ€7à

x Þ@ó 7à

x Þ€7à

x Þ` 7H Þ Ú yC_E¢ÛoÞü, Á x

nà, Á 4Ÿ, 7 à ÞÀ 7T e D 7ÈÈ À p À p ù À p À p à ËÁ Ý A7"Á oÀ ð o ùÄ ð oÀ ð o Ù < Þ Ê 'T Ýv™ n`þ ù æ“ù à æo ù à æo Üàjæ t ®rüèëzÃM<žÌ ÓS Q mT'VÂÒX •ïDË L“§8 qz lð î µï}v PùŸ“Ùp~Ü m V«»j »E=Æ ®ò=êËz»-c xÇŠ Ê y/ëîµö 1:™xÿâî j û-c Lj Ê7 /ë

ŒõÉ ï•;æ/ë öíÉžL Ñ ïQ«r'p^tþæëNßúB Ó Q }Ûº QŽ,/g áZ ¥9 NA®æŒÜ: yš3òë äk

ªõf š š VA‘¦ :å GSPP«$Md úø…& k Ð…v ºib[ Z%i »^AšàŽj

n§VIšè õ¢R ÞµZ ©

ïZï Ô rkâ»Öû-5ñ-ë• ïZ_^© ïZ

œÔÄw ï®ÔÅw oŠÔÄ ª LšøVµÞo¥ pU Àkµ»J àªV (M «Z

ÒõNê• pY+ž”&ÄU >œ&Æ• %X?Žâ4ïý û?PK j ‘Zý$ %f i Content_Types].xmlUT

µ•ÉnÂ0 ï•ú ‘ Ubè ª Ç Tú Ž= Þd íí;! UtA p äÌÌ v¢d0Zk•-Á iMIúE d` ÒÌJò>}ÉïÉhx}5 n M(É<F @iàsÐ, Ö ÁJm f ~F

ãŸl ô Üš &æ a áà j P1{^ãí6 ’ d m_ U 朒œE,Ó kÉAX Ð8RX ãê xD<Ýñ

ò BZÒn+ Nn{Â\ºpƒ

Ç¢š c ^

È&ÌÇW¦ âö&Þº@q ø wüˆ 1 r HðQB }ö

n= kìÏ ™NÎ^Y/hˆ áä hX Ï µ*ZnŠ Ĉ£ PÙ‘ dVP ]Ìç <A©ã ݧ«h&M Q SV)8 R NÐ1

] Çùóëtè ˆßoh ý Ÿátûç ~ PK j ‘ZÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT

ÎÁJ 1 à»à; Ü»ÙV ‘f{ 7‘ú C2» ÚdÂdZëÛ D

ô83ÿü ëÍ9 Ô JV/ V+LŽ HƒÕo»çŃÞt 7ëW<€ÔL C.ª>¥bõ nÄ ¥ Œ©^zâ RG L ͪmï

_vènÒ© ÞjÞú¥V» Œ ë6 GŒ Ìõ åÀ ŠÕžÜK] DS «Ç\ æy«ëyÔ Áá cÄ$sJ<

& þw ä ïî?}ÓÄ í Ø ÿ ž MÆÒ} PK j ‘Z æz õ ù word/_rels/document.xml.relsUT

ÒKNÃ0 à= wˆ 'N

T ªÓ

Bê  gò ñCö èí ©uE AòrÆöïÏ#owßzÊ>Á Ñ ÁÊ eÛÑô wOlWÝÞl_a’H{Â0º Ñ Ý ó Ð2äÖ •Îz-‘Jßs'Õ ì ŠbÍ}œÁª«Ìlß

æ mÉ úè`I íºQÁ U

g®à_Ð P¬ô= `Q3§Drð 2ÏZ¥duÖ`- . sk9é>%)ü Sø Œ ’ ð8AÌ9ÕË1 )1æ ð4 çÜZNZ þÏ©üm–ó¢«2T?PK j ‘ZC“ ;R word/settings.xmlUT

VYSÛ0 ~ïLÿCÆÏ

98Úñ H

-SCßeYN4èð¬ä ðë»’¬Øi Êô é;VkiwÃéù“ ƒ5 õš%“ƒq2`Šê «å,y Ÿ ?$çgoßœ6©aÖ"j èP&Õ ºb’ ä Ñ¥

R-S]–œ öOÒ ÒÑ 5

èŠ)äJ

’XÜÂr, šÖ’);šŽÇ XÌϬxeb4ù Ñ \Å ë >b-EÔ5“ñ+> ÑPl

IÏ *Д ƒ7+EL « ƈ Ä Ô ç@`Ó

r Ïö¬µ 4iÅ€â à Lj á 3K,C þí©` ÓhÒ% ) DÄ P ’ÔÂÞ“< ºBËš`Úï§íA» 7pS ÖÀŸµ D\ iðÔÏÀ +,ÆMŒ #üKß

ú“ åt ÈéNÈ}j Pé»ZQ[ûÚûÊ@ À{ÿN4)] Ô2È*B »À\A xr i{ e øÞ ÇÚÀ t¦¬ е*® AÌ;_¢ÿÎε IaŠÄöŸ ËI ž*¢ŠlÅKûƒYl p

_-ÈF Ö+wöñœ,Œ <N É Ê<Ês. ÝÜê ÿÑ Û <@KÛé£Ð mê“ãö–û õ S™ºip q5Çû Hç®1•

"sàdpë& ú: Óçðø «N 3lI t ëTY wÂá /BÊéŒ$BÌ :

~R n9't…{ÉJOl 2 ýtÆÁÛâN {$ÐI U ô2p ƒÁg¬ *H=ï

êF 6bÇ:-WvÁe§3užÅ€ s*…£kG 5ù}

AÖ’Û7 ó…j Ž ñ ä ©áCæJ€ c? NfÉ£ ~ý JaÇâ P@æ

ŠÝ’ª

u DðåÊN À£ßäËiËM=7

œß êî

Õí¢Ã¦ ëé #vØaG ;ê ãˆ

wØIÄN ÚàpÇ ýˆ µ ºaÅuÇÿ µ

òÛ%l;þFQQ k ÐÔÜ(7òM õ{h7ò)Ç¢Í62ïæßAü9èqN, Áæ¬p Z

Qü.ˆw8 Ä CÎ~ PK j ‘ZH

word/theme/theme1.xmlUT

íYMoÛ6 Ø to% (u ºEìØíÖ¦

C DKl(Q é

íqÀ€aÝ Ã

ì Ã @

ìÒýšn

è_Ø eËIà®ë l‘ Ÿ ƒï )_ ú `èˆ IyØ6j Ðá.

qgÐ Ð2 T8t1ã!i "

tõÊ ËxKù$ 8 r

_©hË4¥ ÓX^ä amÄE€ …gº 瀙uËÚ0 LC …8 Æ G#ê 4ˆY W¦Ì{ B%ã Z ÿÈ ì2 Ž0k ÇåÇ ò@ ˆa©` mXÉ æ”8yÌàL-á¢qè'Ÿ ê Ö Â ÎXÔúÍÍK È ÖS eH ëöjeHF

ö V 5û Zg KìZ Õ\

Õ 6JÐÍN§co.ƒ6rh mY Ííú2h3 Úe[;ÛÝîÆ2 C7JÐþ¥Í æRhBï3 qìÌ gÔ#ή/D Ù ÊÈ `jñ

Õ h ð}.ú@ Ä V4Dj ‘ v€® ƒ 8••,ÆT k$é ÁIRÉÒ #§

é ñq !QsÂ7/~ óâ zùðùË ôèåß Ì T« ú: =

ýúû/þ~ò)úëÙw U “:î Ÿ>ûí J úúé ÏŸ úæó? x\ Û x à 4 Ý"ÇhŸ `x…@2 gC LuävèI â [ ê) €º5Á WÐwHqçï

gU€kãû ƒ 1V pÃ

€]ÎY JÛoÄ:è»6 j¥ÄX§ßÇø J§î\ÜôÆ ÑõIÁŒ â5~HH ü ìRGpÉG

Ý£ ƒiå èP- _§ øw «ã wQ *q;ä ˆ€ìĬJ a…í Ç

• á€éˆ XùUF L Sp T A a õ\"e ö Ì V Ó. E Pô

q s®#vøa ÇATi

}

ó‘< ÔÀh «Jåx1cã1ø +Ãè.%êlµè õüÅ Œ… 5çÚO@ê^Ä(4 A• õí“ÿQ Ú .ÎNÑ{VÑÏwœ ÿ Î rí ßœ ó~óîúͪúsÚ.“7 S ƒ¥w£ eì@M ãöa2 $ Ù,òá1»”MWÒ‘ ò Nž‘àê ªü G –ˆód&Ç“(â îˆF… -P¥svþ&"žLPXír7]nèo*’ù zzR Ý SÄ Ä7 m

9‘üš]-ß> Só $"Âñ{«ÚF=U 3â¦Þ2 Š ’ùtíþ•>vIæàZnA<;ob qê-n ÞaM ÍÆÚ 8 u

š«4 êek™ Íra`aq ŽA_»n ÈÁQÛ Áq ƒ ØÊ Dbæ…mÃQ Å Wl…u (H T;Xú)>YJáÓ…t/ÂÜ ºÝŒwk]ö [ F«ö_TÏœ 2 G-™É Ù

ÙXìc0 ™F K% Åút d4 áæ_Ef ˆYäã¬j f1”Ì–Þ7ΔIo] žæ #ÎhSc 6Ùç6ézJ .

7 /ÃáG` GlÛàBù *^äS§/à R¬ bñ?< ÒähV*a= g'¬ÒòêùjŸzHP Ê ì©Ìî <kuíÔ0å<å %äLy ¥ CrDØ Îÿ x[ äO

U H Sp ª ÿ}9 6 õ rÑÍӜÚ

ÎaZ Ú¬îZgÐî”GˆºU AÝ>à " û!Š £Pá üê0àû Jhv>G æ ZY Ï& `F+W, ¦

ÝSfî –õ.Žñš «ücYoÛ?ö اñŽY. ¦vÉLwwþßh wà2;f*Õ ~

*Ó %pwú Þ¬+-œM$\ù PK j ‘Zß9Úã Æ word/styles.xmlUT

åZQs 8 û ï clgêtZ Üt&u= 4}–A j@â$ NòëO ` ÆFØ Ë

–vY û}¬vEÞ {Œ#ã <2í

Ë4 öI€ðýÈü~;y30ß]ýùÇÛÕ%ãO d ÐÇì2öGfÈyrÙé0? 1 X Æ ïÄ 7> ÀÑ Eˆ?u ËòÌÌ Õ B

äà Ä_Æ su ÂHX a µ•Žµ AB ÆQj ÍØî– ù”0 à ™lEÊ” Ý Ô 82 D â

Œ8“ÃdF a6’ ää[ S «Ë_ ‘ 7wJ’ ât§âT*®P@Vc 9 ÄX¬ð I*, Ôš:Õ•ÒêH]& + ÌGhdŽA æ ™b Æß3 Fæ-Š M¦peüMb€¥0 YA]=.µ% 0È ó# h* JøœË óc ƒ«u¬¬L J ™yZô â s2âF6û9 jÌŸ 82 @Á d Ç ù£§’rQút9/åÿL ÕÜú êr f *Þ

Æ Á ¦ /ãO È/ãP Qõ@ œ 8í0PñÔ

Šxû Ò pg CºV ÿvœ º83 £k

- …* Q g0HïÞžÒw®»qŽƒy wðÈ Í {ÝéžÂ

y”ROü Ã(ú ÔhN8'ñzùÁ# ˆ œá Ê¥f FÏ j£ûp ¢RP+!Éî

az--WŒ>ã`Ï]JžÿlÍRw xÉæ ŠÍ¥ Lã FZºç¢eaý B

Ã.{0 â _q®%3dÊ€t^Y K XN J ýº lË}€0 A 2%,ŒÒÁT9 ) Žß O"B ï E*Aý^

Ý èïÕ©zeŸ §À Ù2 ; ŒÁ‘[FqO Úð ùk[g%ðO Ÿ «a àOÿ< ®òó Ò `m~æêÇóÓÝÉO ÌÏe. C f®Ý Ó2 {(síÿiêuÜîÄ Î’zÏÞ&íc ãé V 5uµé'VsNú!UGʪUÔ ŽÚy ˆ2.I Nš/kø£C®ªä@’i'ÍcHÖí7uGª-2>Q 4 «»E®šö v R SÜ Œ, µü ÆpœÎr‘ ÒÆáy]åoÚ$$

àõ

ØÌ,mŒÞ Ñ»BCw¬Åjßw¬ J{x¬ B wè/™Àò Õ õl “Œë Ç2Æaþþå .o ýòf ö

$ P

Q < uØ çì D tN èÜFèòJ vN CÀÚâ 0yxѬ Ìï ¢ 0ë Á¬ Œ™ÝŒYW nÔ~ß ò, Ýsµà r*#Þtf&íiÆ^ú>™Tb úh ø= Ú<‘ Ð01ÒKëÚ Ú9zÍ/G EB ly¢¦&Ò ÝúvûÆW F5 çé eôšsW ü}øx/ O ø` ^YâÒ ýrcÌ(L?=s ý

š <ï hÉXvÍ eE 62 vÆ( OÏ t

-E§ï žçj)º Øs zÎx® çL ëè93p\=gD Ît6 ì bL– A*3 öéVá–ÿZj h•,Õ7_#;k rƒ Ùy', Á ÔÉÅ HðdÜÊsðÏ8€Õ

hŸŠ= îmøÛN$m áHróÝgNxXüêóÊ?îhæ ÛÙæÞFr’üàY:ù ÊF ô0lä g í àДðâ ä ØÕ PK

j ‘ZÜ ÅpÅ docProps/app.xmlUT PK

j ‘Z RžL docProps/core.xmlUT PK

j ‘Z ¥:8 ô q word/webSettings.xmlUT PK

j ‘Zœ u þ

word/fontTable.xmlUT PK

j ‘Z mE Õ

word/document.xmlUT PK

j ‘Z»w Vô ¦y k& word/numbering.xmlUT PK

j ‘Zý$ %f i 3 [Content_Types].xmlUT PK

j ‘ZÂÝ ÏÛ g

H5 _rels/.relsUT PK

j ‘Z æz õ ù 6 word/_rels/document.xml.relsUT PK

j ‘ZC“ ;R 7 word/settings.xmlUT PK

j ‘ZH

word/theme/theme1.xmlUT PK

j ‘Zß9Úã Æ wA word/styles.xmlUT PK m GContact this candidate