Resume

Sign in

farmer

Location:
Dubai, United Arab Emirates
Salary:
$ 500-1000
Posted:
October 14, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK i>M word/numbering.xmlÕXKnÛ* =Aï poK eÇ*" A -

£@Ò Ð - áG );>E ÚMOÐcå$¥þ Ò ’RÔõÆ ÎçÍðyf@èòê‘Qk ûÀ

:À €ðÐ Ÿî ƒ Tpìƒ=Vàjñær7ç [ciü, ÁÕœ! DZÇsÛV( ª ˆ17Æ js” Í Hâ š¬ %zo g

áƒDòy 1` I ÄF§!s Ù

QFÈ6yó Î2Ú SSƒà ÑX_4cŒJ íï. e ôÛÅm î ÏŒæ vB e Bt UD Žs–•0Hx “vG Ê=4

Ò2 ú"5 Š )$7} k åþy Ÿ ñ1iÕÅ

Y5d A©K Ú

ô€ƒ È jæ lÕÎ

€ÀPBV7©êôϺN£]î" ã -

Ú nw ÚÁ º“n av Ò« YG§w Y¦™

ÝRc"FøÀÉ4f Jmt[hT `/òeºd•r PŠun1 ø 2=}ÿRéߣRKñ¦p ?ÊT ªö çL€9D ÙV O Ô ®œe!– k•ÞC!B ZXw +ënÏÖ ª Á ]sõKÌ U“4 9inGÒDWÊ\wÔ H ¥µÂ ªæ©a( :Ôþ‘ Ñë yúú£3;3ï¬;jü Xûö +k£Éô¬YóN0 ãÑì,æpr’9ôœóÞìÓ“Ì wÑs ÿ'¬]œ Ï ÿ çpv’9œºç Ùí£ÇjÁ •ýÖ/ £çì væYÊü+Àâ'PK ý"\ä K PK i>M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK i>M word/fontTable.xml¥”Ýnœ0 …Ÿ ï€

µU…Âæb£æ¦ÍE7}€YcÀŠí Æfé }MøK7("ô

Áñ g<>øöî VÑY “h2 Û c.M™ ßOß7ßXä pìnÿé I

4ÞE Ü TóŒUÞÛ4Ž

E+L

$

> R k çÚn8j

^ž ’þ ß$ÉWÖc0c5™ Gl ä

ß– X ’ þ1TÐ ß®ä y …ñ/Ž1 z@ã*iÝ@ÓkiA¬ Èù Mœµ Ö5v [NРЪ3j rKÈ…sáë}'ŽÄ b¬XÒ žC 1m2 6x C{AM ™fáÔ’F:é < Ðåm bž ë \”â+B ò5 \ƒà j

A! ù Ì Æ0çå¢8_‘r % žBê>t »ä*.Ç

¬ håÿÑ k;Åýó Ú«?p åc ïï I

è þ KÉâ7ʃ S–0£ 0 EG0.úyœÑŸ .z Mô

5 è ú ÊÍ © ô8k_“ Ô jÜßèû PK hšÙ PK i>M word/styles.xmlí ]sâ6 AÿƒÇ Æ!$Ë,ÙIH »3YšY’éµ V#K ÀÆ ÂÇÄm 7ÁGÒ‘ü ÇÒCnüùËkH á¬o O

ÛÂÌã>aÓ ýôxwri[R!æ#Ê îÛs,í/W }žõ šS,-=žÉ^èõí jI/À ÂL7N ‘Ò bÚ

‘xŽ RdL(Qó–ë8];KÃûv,X/Kq OpÉ'Ê éñÉ x8û“ ÛÌ å^ b S Îd@"™g

wͦ ƒ<É˦ x iÞo m3 /ÐL Òt ÔÑÛ ÈØv Ð (Fl òœùJBDX‘Æ”F%Q1 ©ž; -Iµ n 鞌 óÕU

ô ª ’A R (

r Ê Ð]2Pî=c €Ø

*ŠÙŸnUΕL>AS ÂE‘Êw9Ûv*å2

P Ù¦ûeû*x -Ê K þ nžàJo€> nñ ÅTIs) Dv î8SÒšõ ô éÛ Duõ [G<YºÄHªkIP) \3 4ªeRÊ_ºá é ÆuóÈ@Vc i Ãìäid l] êj£êU’6B I Âz£Õõa E yÚÝ n~ñ3¦:€bÅ I¢l’å Á’ D§PóH 0 kÒôÝïÛCS Ô üt ñ

q~ ,í”Î ]M Ð âRêG Ù* ÒÓ n1KýM ÃÈœ§« ƒ Áj§ž ‘Äþ ,o]L GáWU ϬzÆ8 .uÉ šð 6HVâ+Î ÝÄÙ1Ö ƒ Î¥ ÙÛ¢ ÇÕÌEqv.W 3 -Uá.2ºket?ZÆË’ŠgÝýU<뮪 ÆöTñl ŠgÍRÑ=@-º5µè kUì Š Š Ø©Q s Ï ªxÞ0 Ý öÐÞSÅîZ »

SÑ9€ŠN ŠÎ aåèO¢ÿ Óù¢¦

/öªB µ k 5æt R RkŠŠ@j 5õt R R R R R R R R Rkêé ÖÔÓ H

H

H

H

H

H

H

H

H ©§3 ZSOg 5 5 5 5 5 5 5 5 µ¦žÎ@j@j@j@j@j@j@j@j@jM= Ô€Ô€Ô€Ô€Ô€Ô€Ô€Ô€Ôšz ó Š"$ñó ãt ÎõMnëšå O

UZNöŠ æ

o,. b c¬dP  Qóª 8$߈ïcViˆY@ üg€Ù“® Rãq(5íd% Ö-úÓ§ÝW Î15¦iµé/ß™ 3ÓÖ &5šÞ•ÿŠŠ® Lé ”öçѦΠOTÚÞv.k{Œ R<Ü”C i 1I« Vq;ë=bq8Æ

•ÊÿžÈ *lÈ Üyïãš » y Ô2ŽLË Ç¢îñ vnÛ Ò^gö¢‘ÞÀðíïE âeXmñÿÒKøi J

h qe7,6 PÍÊ hxH<k Œ dM0 ñL)ž¬Êã æs \ºA”rÎ õQ âRÖf% o WZ çÊ@3n wÒãì o–Íq\~D Qnïâ*ó5

T k üäjoù“«þ,ªJüö3 즵 ¥bií Éà Í]ï_S” bFñXÕr]ÑРߺÛÿÇ ª WÌÅ Þ µ ÌlÈ#ÉÚHe Žÿ? 0 ÃÀ00 ÃÀ00 ÃÀ00 ûŸ Wÿ PK ÄJJö PK i>M word/document.xmlí ï^â Ç àÜC> 8 f ¢¢rÖÙƒŠ;ì*ú‘q uh Íš6Ý$•a®å\Ä Mú T ób y’æI~ù&-ÉO? õ z$BRîŸÖ¬ F

ßæ õǧµû kH*ì; qŸœÖ¦DÖ~þô Ÿ&m Û G _ =û æ* ëui»ÄÃr Ä ôW1®{X< ÁG { VtH UÓz ÑhÕ 3ü

øèQ[pÉGÊ$ióшÚ$ù ä ' HŠ åX é2p_º4 ©5oSk:ÒM < t K äæ <ÑîðXœÑ

' Ü&RêÐ 8rfÑj¬P ÆÄ,Å*EXÌ3 3c GÆÐ,ï= wRi yª

ÉV)H uE ér)ð õ9Ÿ> +µâŒ J…bÖ 71a»X Ô ÛÄ ãö qÎ ÿˆg Ù Ôœ3– ŠÇ {O T®åY«‘i äÉÚøǬý"x <5 ƒM¬Íõ@ëp= ÍÔÀ'- CîLÍß MÚZA »ÓZ#ùWK º» # 2• s ƒv€ î9s Q!n…ùó@HÐ'_•NýˆMÞµz E}"3á êðÉ9 •à, â àÌ ,*nîO Ø&&™ùü-ù ]îS '`d V»rÈ•âÞj

:vW5KÔ ëO ']GGŽ(Ó 8T v©Í ecO7>

ƒGŠˆÄà èn”fà ‘ÀæÁìË]ÈHb1 A EtgÉç R]E& ÏØÚ)Ú !fƒYæóžûÓN ŒÉ ®â6 .uZãi,mJOkç\ i4À D s –ª#)Î r Wy¦T4Óˆ ÇA ÝI%è É Úœq1

v õ 4 ÙLCÎe6,œùX£JrÙ

Õô£:ŒŽý4nˆ%1 LÚIT©õY /õì Xì à S …bÖgÕ j* ’ˆGRû FÅWÆþ åå‘ò£V5¥Üz ‘88^ 4l& ùØ6ˆù3úS*uiÎ«Ë erc ¢À Ì6 µ ý ÏÝ«{tÝë ïƒ FÚ ô/ÔÓŽï“ ºã öSqÏ ~’ œÈDà 1/K o r8 µ þ ÞZ ^ ÖÍ® )Cí ÍÔ Dèz}@¢MµŠ žÓªíZ .4aË:< í šð ÿ .a G§ø ñß ñ…YwÊŽ`3wìš

jÔ™éÝnÕÙ®Éö þ 9ë]uQ Y;ìé zGã ut xbµö

«»m

ƒ 6 ;W Óë î^ W^ AæK#ó•]TÏ>y{OÁØšEõ <üØ ?m í7g vÏ ô~ï ÚÅM§ a¢Ðš Aòµî» »Âó–ú >šzÖí pñ€&T Hw ªè-O¬Õ9ÀÒ 'Š Æاߢw( Ö 0fþš àB…>US dc Ø Id

Ž T î $ÎEp Ö5E ¢Œ~#È ¢ tµÑ µ“ÌôUc¬

úJJ I4q)#q©•KÐ H… fÄ ˆ Ò Í ” r ÞˆuÛ ÜôõL î éÝô d–w\x(S ç7ø* ÇÀ

'Ï B _úîs

ÖÑÐ1 zCÎd*K O” HÓrÜûˆSÎ ƒÍì ƒÛ

^{Ï!åïÿý L¬ «ÐP ÄÊ% õ G Gëÿð ð7?i{9Aþ… ê8ô ]ðj3è 0(0èK

" ì ìYmö ÀŠ >BgT( 0<i Ö Çuëä UÆG\

ŠõËM l2

P<3 ÏxHÇØÿ œ»bœ 4 4 4 4 4 4T¬_nàá_ˆï ñ 4\cFʈ

ç€

ë x ý ØQa+ gØ 3ì é–r…á á%d Ú/o ÀÃ Ó Ç Š{ Ñ“ {…5¢mx©

z H HR ñ ß >É “WY ø õÄíà pBôoì ÿA’{ uu4-é¢Æ DÅúå þ JŒ

«P Ñõ ƧÑþg&» Rƒ §I–ˆ bU 6 Ú»úXJ í%º

S&ÛeTw8` Dê s dO n£ `N Lïóµç 9/Ó=óÐûìs£qØ8i š@ @ @ @ @ @ ë x 'eH Ùê§ äšûõÆQ Ù 3IJ pà9 CÕúå î~

M Í š 2.5ÀyÌ@ @ @ @ @ Uë <œH7 ŒÖ

>qáâ R 0 0ì 0€ ÞÿH

”ýÍ• ñŒ p 9 …ü ÀAÈo ˆxq Œnïn.{WÝÁ[M «æé

ßîlë~èÓøž¢• Ù åšYXºF €ïàÜêe ìüÐ MRöÈ2Ét\ÏY 8$<h f ÐÅþXg øQ( R{5 ßÅ wùÇ { S;º&ú íJ

Ç0ßß:q_ÒvXÊ]O ¬œÅAkK r Adà êòˆL) 6ØA iæ0 (LQ

ÇÛ Â 0U[&…ÍS*è§

& ˆ”ÑA$ û5 ß&íR>œ óHAåß]åwt mÇ4~G ÂÿÁÅ q l O¦WsÀÚUe à Ú * ž ì^î ØŸ"ê£ cÑ,4Õ9–’wà@Uà

à

à êzé yg …G êzT`¥%R WF Ó0Aï_Ôû] Nr Û©ûÛð Ž Rcà ,Ð ªiŒÕXÖ 4 4æÕ5¦ p\N~oÈkóßkÄÙ Ü ÏŠ ¬ß sü ŸõûÓSÞ ÝVX™7 _tÏ :wÑ/â ã(ð~W»?øÙÐZÝÌ ò{ý {ÌjÛ r Ã)rˆÍ H Xéÿ Ò•«

ê@ F ð©t cV C!L\è Gª0AQJ ê zœ ÄÖVxdhH 2;Ðèt >Ÿ0âŒÉ ê!,e fØC = €

ž Ô Õ#å

< Œª)¢#cÃCz Ñ™ÅE òP .ÆØ§ß ¢Üß+ã ’fó êóã ÕGäý7ò@NW-Z(V« ©ûLòÛÆñÀ ÕM£u íÜ3ÑŸ “ÆQ2• _cSºxÞ‘lî£ç5§µÖ~\S ó`ž~u vL 5cTç\¥_ ëýÐû2

ÆJ¥5çéç i ë&og }p

š£ ?ý PK U¥ŸŽm

–è PK i>M word/_rels/document.xml.rels “MNÃ0 FOÀ

"ï TuÊ º`ƒÂ \g’XñOdOPs{LQšT ç ýæilowG ¢/p^ZÃH l!MÅÈgþvûH" Ü \Y ŒôàÉ.»Ù~€â ÎøZ >

ã © Û

¥^Ô m

&¬”ÖiŽ t m hx t•$kê¦ ’]0£}ÁˆÛ w$Êû þà e) XÑi0x Áœ w #ç( 4B K¬–”ð€ ¦ëG !™SxXT { S S dû: œ’¦

4

í¦©AuZöü)y®~ XX=ìz E x="8Ãÿ4 _ÒÔtú .ÜÍhzŽæÆ áìäÅžÊß0

èÅwÌ PK H» é Ö PK i>M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK i>M word/theme/theme1.xmlíYM ÛD #ñ F Ž“8Í®š 6Ù …í «Ý Ç ÉnsCí Q *q J Ä¥üš…"(Rÿ Œ“É6Û.¢ Í!ñŒŸ ûÃï8 Ü BR ,çbÅB$ö Oã eÝê .4-$ Ž}ÌxLZÖ HëÊÖ \Æ A@ ËMÜ B¥’MÛ– lcy C Û ø øFÌ®V*

;Â4 PŒ#`{s8 Aý”¥µ5eÞeð +™nxL z™D "Ãú#'ý‘ Ùa

aÖ @ŽÏ ûäž ÃRÁ –UÉ>– uÙž 1µ V£ëeŸ ® ðGÕŒN ƒ Ó«o\Ú™ñ æü qÝn Óufü2 ö< ÔYÂÖ{M§=å© òËeÞ Š[© ñ ÿÚ ~£Ýn mŽ /á •F}»Z çxwYÿöv§Ó(áÝ9 ï]ÚhÔËø 2 –Ði<g‘™A œ]3 oN `Ž µìÊécµ àbEc & b p

Å© I v'ßòäÒV*

IOÐDµ¬ 1 öãËgOÐÉý 9yðàäþÏ ªk8 tª ß ñ £OÑ_O {ñð+3^êøß úì _ 4 þõã?ž>~þÍç þðÐ ß x Ãû4" Ý Çè€G` A ˆ QôCLuŠí8 8Æ) ÝUa }c 6àÚ ìÁÛ Z€ xu ða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ mÚMeé^ Ç Y ë Œ L ;

ñíŽ ÈejbÙ IIÍ} !Ç Bé=>"Ä@v Ò’_ äC…îPÔÆÔè’>

(3Ñ5 A Þ%ßìÝFmÎLìwÈQ U a%7^Åc…#£Æ8b:ò:V IÉà ðJ

"

ÆQ 'RšhnŠIIÝ] È ö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q” u¦q c?’#HQŒö 2*ÁË 8^ îÛ” Õö- æ IïŒEÑ K

8¢ñií QèÇçÝŽ >ÿöÑÿ oÃ3ÉT íw n év ðéÛßswð8Þ' æï[îû–û. ÜUõ n£ V[ Š3~ÑÊ yH ;T F®Ë¬+KPÚïÁf Ȉf y Âe!®

ή‘àê ªÂà ' ÆÉ

H”p Ç k%ïì,IÁølÏ Õ óíš~0œ ÉV Ô ÕR ë

«]z3aN \Sšãš¥ §J 5oB5 œ û F5

ƒ ñS ç ¦a9 É û ˆ‘c4Ä© é æ« ¦IÛ u çžC”*KQ Ë‘Åå ܪk k C \F ð“i Â,ˆ[–§

S^YÌ ÓÒ©¬4 Rí` æTÙ é{“x® Õ §~8 Ýh=-jMç?ÔÂ^ VìÌ Å=>VD þ1 8À w=Ï.ŸJxfT§

Z ùE , Ÿ)ª $ÄEOjj ÏáÙõL l¥©g Ðý5M î»kJš 0 Öüì, c€À(ÍÑ–Å…

9t OÀà É Eª béÛæTWr4ï[9 É :

!ûª ó Ìœªþ 2*úÌL]™ä rDX? ÞFj …Âi7) ‘á ƒf ªk ôÞâɧ bò9}<

ªŸe ©kM_{ l ™

g ÔVÍ Wݵ µ >Pú

ÍçÛ>?€è£ÙD /4 ò m @ç¦f\Êêß

£æ!h®ˆ y Ÿš k+œ}º w kðµ{º«íå µµƒL Zú î ì

8 ù {pÔìLÿ/ >öœtë PK –µ â P PK i>M Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; cÙy3ï}vìñtã] ÆL6 J Ê *0 XÛ Ôçìuð

b 5 R[$5 ÜŒgÛ THs J-™Ó£Öd–è Ê 0ˆÒÄì e ù ê»áð õP“ñ36 r\<í Ö• ”œ5ÀÂ¥ÅL w íZÿ o

ê# Á Ìèº ZÚD Ç ¢R ð.'“m ÿŠˆMc

ÖÑ ß1 )GƒDr Þ• Ì2Û§~@æ7ðb«ÛJ}PËý&/ Àò_ðt\'íÆÑ%# í:¬ü ÌOsôòU!zŃ

§Aú’kr o

ž» vÕøF f0wgîD/ t Ú'?PK 0 PK i>Mý"\ä K word/numbering.xmlPK i>M ö ê Û word/settings.xmlPK i>MhšÙ word/fontTable.xmlPK i>MÄJJö word/styles.xmlPK i>MU¥ŸŽm

–è å word/document.xmlPK i>MH» é Ö word/_rels/document.xml.relsPK i>M-hÏ

ù _rels/.relsPK i>M–µ â P ã word/theme/theme1.xmlPK i>M 0 è Content_Types].xmlPK B YContact this candidate