Resume

Sign in

Sales and Operations Professional

Location:
Phoenix, AZ
Posted:
October 11, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK éd*M word/numbering.xmlÕXkŽÓ* > wˆü MÒ ¢MW P…Ôå ®ã6Öú ÙN = ÿà à ÛÀBšE”þ©•ùf E }fÔJ TDp C X Á§ÇÕ ûà I ÆÏ2 \y ù Ô:òl[ 3 "ÂÜ ÔæQîm åS

` ÔdK(Ñ {ä83PÒ Ä’{%Å xb G !»ä-B Š æ:ÏhKLM

« Dªbc}Ù V$Éï.‘0Zù¥Q l ©Ñ™Ñ"Q*d I RÆúP€5£ët 0£ #º”pš ª AÂkš¬;ZDuî É]Š–S5 i P K! ô l%” Ÿ«€=ô<Ž H§.n1 (

˺!ûP J] Ð> T ' ÜCžÀº™ƒ}§vn1 î%dM“ª þY iµË& nØö c{+E 5í>éÃv4 îô< QE 4; n•– éu̬“§w Y¦

M ˆ9 àä N¥6 ÒÌÉ^ ËtÅjã6¦ ë 1 ø ý\ÛߣÊJñ®t >Êì <0XföÁ d–zê… ïó >ž9 ËòX ®Uv … ñÁZham WÖæÀ ªŒ • S w\ý ÁÎoÕ Í} hâ\ÉÜÉ Ÿf Kk ÓJ –©Ñ© ”

[ÿ Íè/4Ô oçª3rgWÝQã Œáh jÕ& C#ÑUÌáô"s8 _ fŸ]d §NÏÝþŸ 6 À Nç=7þ?žÃÅEæp6 ÍnŸ ¬–úXùoóæzò Vgñ `ù PK l N K PK éd8M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK éd8M word/fontTable.xml¥”ÝNã0 …Ÿ`ßÁò} Áj ‘r Ä e `ê8 …í ÆNCß~

š UÈ^EÉø g<>ñõÍ Ñì É+ 9߬SÎ X([åü Ëýê g 9?JÏo ?®Û¬D < rë3#r^ à $ñ¢– ü X" ñ•ªÄ 6n%Ð8 j

Çä"M ò ƒ9oÈf=be” ôX N’aY*!ûÇ 9 'É

ŠÆH Þ

’:ö€Ö Êù f–Òb mâ`ô ®usÜ

6ž…Ñ p Bz Þ Š#q“Î sZøÛsèÄ KÆ hô^Gï~hï i#Ó, žÓÈ©ô ö tüÜ, çG S R FˆªÐÐ È% Q … 4ŠWYÜ =À 梚 ç3R "0SHý Nv“žÅeWƒ“ ú?Ú a㦠_. }ø 7Wß \ €m ÿ 6 `bø dœ¥ ž ª F ö O íÀz ;š=jÿÅš[lHIê8]5é ßí PK Yõ À PK éd8M word/styles.xmlíYënâ8 ÿÛ p)ƒ ŽªV ©ËVÓVûså$ Xõmm Ê>ýÚq H m

TeWô ä çó…ôë 9 1:v;ç ë ÑÙØ}z = ºŽT€Æ 3

Çî J Ûåo_ JGçS9"ÑØM”â#Ï“Q çŒCª S& PúQÌ< ÄsÊÏ"F8P(D øþÀÍaØØM

å g E I6U&eĦS Áü£È mƵ)7,J * Ñ ë • â igR€Ì_ Äœà"nÁÛŒ

ÐÍ Ø æ EPJm Î ã Ð@” mJ ŽYTB ¢%Œ‘F

û A & âBâ6…X

ËÍ*À ®çsÔJÅ5 ¥RQ

r ˆ( B x Ì¢g _ ãY+9 b f •Hå»:ÛñkryH Ù~hß KùJî ]ÐÖV`§ÿ>€ Ô `Ì¢ 8 )VÒ<Š{‘?æOæCþã,Fs Õ

ô\ÏZ®eÝ 6HÏž ŒÙËA :4 ?Ùàu Q] [ë1Ô’ë¥Ê 0]æzÏÊ]?ã ;1ªÀÆ ÛL} d3¥€À¢>jƒì Yê èGci…ŸE 4Oâ æðÚ N¬ÃéXÎC aü u QMvn{ú !Ÿ¬…ä€Æ 5»ä BY ÁTA}^u ßT B

õ4zÃì ëÔ_)Ö *æ SXG.ÅÕ nŠËÚÖT

ÁV ƒÏ¦qXa ;ØŸÅî`“EkÛ“ÅîV »ÇÅbp -

Z ÅÞV {ŸÍb Êbï,n=.öd •Åþ Å Åà 882 ý è7 èïÃâ#Rú qôgÖÿßé Ñ Â Txº©ýWµpº© nj§ ÚÑœŽ§ Úé¦v,,žnjŸ~: ÒMm œ o w µ …DqaòýþíEÿ*ßvÞñ¢ñí9 Ñ ÒìVæ G /&xË zcFyŠSæ8YRVXŠî b ©e (Ž! 9Rš þ™@ú ÅVq~ÌÕÖ 9Y ٠j]cˆmãô ŸÔx º ç™ mýñ

(C !Æ ÏøkÁ N•õwüacDÈ”bä5 fÉ« ^µ( œÎönД Pdÿ«ª¬Ž;$ßÒÒ 9YÔ ôá +!Œ !~6¦(•šÅ ãhªY þe" ÈÆåôÆäªëÿâº{S ùú Ŭ Hší™èís Î/F ÝgÿzHCÕx ”Ž£º ÿqQ d ÐØý àæ ®=B Õ•D bL® \ËÊjCµZ lƒìïã ž v4

+ ÉË PK M¬ g! PK éd8M word/document.xmlí]Ýv 9

Ì Mb“qf ÆYçÄŽ íÌìÙ; .hMÔR à ù ƒé ŸC#µJjÕ§RÕ§¢óË ‘ CÐ +y\ªïÕJ $S ƒãÒ ÓÊa Ke@…’p\ ƒ)ýúþo ŒZ bI Ò ” M+bÇ¥ÐÚ U BDÍžŠAbe_éˆZüª ÕˆêoI\a*Š©å=.

W µÚ R&F

ˆJÄ™VFõ kÒRý>g }ä-ô2ý¦MN !û ŽAI òØäÒ¢U¥ae

>ö ÃHä âez

4

v4R:ˆµb` –ž õÚ èDLZ,3 ù>ó‘D”Ë Ž ïaßÙ yQÓ ™Î… Ë $ úÌ{šêñýQÐ æs }Ì Bñ

ØÊ&z ÈUD j

«H Š}ƒ Cå NÀ – ó

I § M£)HÍ“4[ Ý ËuHc J ü Z%ñ î «H Y õæÓ 4r ïÑ öT0vŸ1 µÐ WÇ¥Zö _xy èê ú4 vAÍ¥ž bªéY0Sê q©Ý SÒ M Ž)à C1Cê Qªºú?X^ÀÐv NKuÚXŸbkƒ7PÃ8?.Ýð R •nHÌ,, jlÛpº 2lK @šïÙ ÏÇÓ8ÌK:f ¬š

:yJýØô.PÃü$Î<q/ï© üp sÓZ ÈóÛaËàÔ£=Œ5 ÐC( Ÿ ß”keÓ ?õ‘žé Ès

9 oÀ 5v Ï Æž µ8]-Ö/“ p Î g ÄEë fÇ16rzø]Ó8vNPõ µJc Yiî7ëä $í7š5ÒÝ#§šÊo KÒ ÂÞ üÈE æß 6 GÍ¥ îæzl<e= +o“U _ r GåÉFõË OÝÎÍÙoÝÖº7ò ]Š ETÏb F(é'BT,Î< •á.0/ CÐtà Àm šƒdP&èœãµ U} í Ê€à=Æ h5 ! á– î !wÜ ÁQ 6 A •ü»g kÜl¢Dr;ÞÛm ç Xš E•ÍíPå#ñ؃ª

µ’ À1 ÖlŠ ô 1ì ºÝ+Òý e ê¬{Ñéî åySÀu§ôýv;ô=£ßÆ ý6^Ž zp8 0ÑESÂ”É Rçêš

0Õ/è_¥ 'äœJ: ý" ê3=ÿe @ò[ Çÿ=y,K{ Eð_ U “F _ù”ˆ »:Üi ~ uKº Cwçw' óѬ*e Å

5bÝY0g ª

« ÐÇA møþC* þ¬yÿM&bI Ëó!áÂÇ Œh]ˆÊ cU ÆerbMF cZ åƺ ó L újeb 0 ‘2.(Œ ] { l 7gš6 fí fë Y7H µ0 %

n ØNH• M® gà È#G €ƒ Ä “ < 3€áÔ£H=ÞHx}(ൠx} ê Po 4_–rAÔÔwÄÂz3/G(ê g 2 ü; âwŸ ãþ` n(b•ád ÜENebœ3J, Pò? H Ëå mžÒc y ÔåèÜáñ6 ë ä¥ç Z» Ç f M¢a Úô’` 6 Ñ@Q WX

%ž Æ?™ Û áf#

ÜI §õà©“ž ø=Ô»bVÅ wX!f ÑñÜΙn 3V æé :ñø6ÓTu ø Ÿ ïÓBß» ïú“r 7 ¬yÅüëGí cÜ/ Jîóóí <sMºR ÆÀV zU\ì

D1<… ý”Hpäk ’_íï2

[ RæâF¬ì  _ Ñ ÄjO é+ žÑ h”ñ ï ª ë>1œœXd

)9f©ca72X¬ï `Z rò )ÊB "œ2«) î Ë} §É\08ƒ%–ïê Š ?-èÊ$Û M SwŸùÆ…ÈâLj©c.`ÓI úA Ëõâ2à GŒE<!ÞL ÇJÛ anN … Cw QA 1É f õ ÄY¥ 3©ùA[ P.Æ ºÃH4]`ÞMaU& Ä â SV• û _ ž Pc€ deßC P õÇžy gØBnÓ 9 ÃÀ µ j&Ä1xBw#qZ ºí nERõ ªÜ §WÌšu + knÜ‘ž ZéP]& R W Î û‘ûkbÊ:î

YvN]¢bí r ¢4 v Ó ÙÑÖ é E>ÙšLÏ] Ìý–/Ï É ùKïß fJ ĈÍRÇ ÉÝH_ H1[ ⺠À’™ Fb b¦OYJ %xSšy‘%ùôÀØ

19 Þed é Í ÃŠ 5!ª“!©ÒO }öõ`3 © oLéXiŸAë º‘ i SÂ^Âsyf65MIux Ü1 ÒžªBCd@r Î4?l /»æ mIBYáfÿµ* $Wì… mPe£H [F•k ŽÆerîÞ“Jõ nëk Ú Õå JÏ¬Í ÌÕ Uýèè ÒŽ5 Ž»z»Ë j£Èõz5ªÜ’ œÝ3 Ccs 8-\

[òv pðÈ6Ràà ïU\ á™ýl ®àâtO vÚ7g_.Hûâ Ü\µÏ.Î ŸòL~Ú’ï7]éå§ í@þ Ÿÿ’sú ÒäÃÞõ iÇ à Ì âî t{ dñ >c™t N= Šü“ BrÍB¥D™œ

:0–öûÓ7ú HÐöðsmÂ(æ “ fÓûãÁµÓZˆÖºyxàå ðºÑ8ÈРΩ ]OY«"¬ª

ú»¬Š§_R º~

Ð ž™ ga'\v_) Íz H¢ œ ¬DEj;åÄóqVó ÿW§ÿ Êûÿ PK K >7 Pe PK éd8M word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK éd8M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK éd8M word/theme/theme1.xmlíYM ÛD #ñ F Ž“8Í®š 6Ù …í «Ý Ç ÉnsCí Q *q J Ä¥üš…"(Rÿ Œ“É6Û.¢ Í!ñŒŸ ûÃï8 Ü BR,çbÅB$ö Oã eÝê .4-$ Ž}ÌxLZÖ HëÊÖ \Æ A@ ËMÜ B¥’MÛ– lcy C Û ø øFÌ®V*

;Â4 PŒ#`{s8 Aý”¥µ5eÞeð +™nxL z™D "Ãú#'ý‘ Ùa

aÖ @ŽÏ ûäž ÃRÁ –UÉ>– uÙž 1µ V£ëeŸ ® ðGÕŒN ƒ Ó«o\Ú™ñ æü qÝn Óufü2 ö< ÔYÂÖ{M§=å© òËeÞ Š[© ñ ÿÚ ~£Ýn mŽ /á •F}»Z çxwYÿöv§Ó(áÝ9 ï]ÚhÔËø 2 –Ði<g‘™A œ]3 oN `Ž µìÊécµ àbEc & b p

Å© I v'ßòäÒV*

IOÐDµ¬ 1 öãËgOÐÉý 9yðàäþÏ ªk8 tª ß ñ £OÑ_O {ñð+3^êøß úì _ 4 þõã?ž>~þÍç þðÐ ß x Ãû4" Ý Çè€G` A ˆ QôCLuŠí8 8Æ) ÝUa }c 6àÚ ìÁÛ Z€ xu ða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ mÚMeé^ Ç Y ë Œ L ;

ñíŽ ÈejbÙ IIÍ} !Ç Bé=>"Ä@v Ò’_ äC…îPÔÆÔè’>

(3Ñ5 A Þ%ßìÝFmÎLìwÈQ U a%7^Åc…#£Æ8b:ò:V IÉà ðJ

"

ÆQ 'RšhnŠIIÝ] È ö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q” u¦q c?’#HQŒö 2*ÁË 8^ îÛ” Õö- æ IïŒEÑ K

8¢ñií QèÇçÝŽ >ÿöÑÿ oÃ3ÉT íw n év ðéÛßswð8Þ' æï[îû–û. ÜUõ n£ V[ Š3~ÑÊ yH ;T F®Ë¬+KPÚïÁf Ȉf y Âe!®

ή‘àê ªÂà ' ÆÉ

H”p Ç k%ïì,IÁølÏ Õ óíš~0œ ÉV Ô ÕR ë

«]z3aN \Sšãš¥ §J 5oB5 œ û F5

ƒ ñS ç ¦a9 É û ˆ‘c4Ä© é æ« ¦IÛ u çžC”*KQ Ë‘Åå ܪk k C \F ð“i Â,ˆ[–§

S^YÌ ÓÒ©¬4 Rí` æTÙ é{“x® Õ §~8 Ýh=-jMç?ÔÂ^ VìÌ Å=>VD þ1 8À w=Ï.ŸJxfT§

Z ùE, Ÿ)ª $ÄEOjj ÏáÙõL l¥©g Ðý5M î»kJš 0 Öüì, c€À(ÍÑ–Å…

9t OÀà É Eª béÛæTWr4ï[9 É :

!ûª ó Ìœªþ 2*úÌL]™ä rDX? ÞFj …Âi7) ‘á ƒf ªk ôÞâɧ bò9}<

ªŸe ©kM_{ l ™

g ÔVÍ Wݵ µ >Pú

ÍçÛ>?€è£ÙD /4 ò m @ç¦f\Êêß

£æ!h®ˆ y Ÿš k+œ}º w kðµ{º«íå µµƒL Zú î ì

8 ù {pÔìLÿ/ >öœtë PK –µ â P PK éd8M Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK éd8Ml N K word/numbering.xmlPK éd8M ö ê Ð word/settings.xmlPK éd8MYõ À word/fontTable.xmlPK éd8MM¬ g õ word/styles.xmlPK éd8MK >7 Pe Y

word/document.xmlPK éd8M «ëñ Ï word/_rels/document.xml.relsPK éd8M-hÏ

_rels/.relsPK éd8M–µ â P ô word/theme/theme1.xmlPK éd8M3 ù Content_Types].xmlPK B fContact this candidate