Resume

Sign in

Administration

Location:
Visalia, CA
Posted:
October 12, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK N =M word/numbering.xmlÝYën * â Ã% fQIUµê iª&µ{ Ç8`Õ d yŠýÛÞa µ ºn LrË/”sù üå û ÄZ!1g‘í \ÛB ò ÜžMmK*Àb@8C‘ AÒ œ »XÏXN Hè8KC09£0 S¥ ™ãH "

äˆgˆiç’

”þ ñ gg Ó ( À « ã»nhW0< sÁf Ä ÅPpÉ ªH™ñå CT=ê ÑeÝmÊ

9EL g2Å™¬Ñh_4íLk Õß6 ¢ Ž[g]V Xkž)Ù. æ"Î HJm Ù: DÏí@` Ñdt)ápͺ

0k`Šîh 5k ôÚ i%Ôn éRÈÖõ çU€ îçg S t–ÊEÓ } `

ª H Âá#Š ã S; b è®IåQ߬ç Úå> Ú Ïví ôAÛ @or €_ Ìõ R Õ]N ƒO c dE

ëGd»¥E §BiÛ

"È™o Ó[Ú 9!Hm=:ñ =5®_? 5öO  /¢x` k_aÖK S}ª g)`Iy¬ C všhQ=n9S ؈ Gö

Wܺ LZ ºàD (P à@@ª+ Á

îôŠÉ?b–eë H] œ Á U å®Û z§“Ê ¦têö£ôšç #aÝ uMfË £ å Ü žJ ÿ úñûÏcÉó'þ ûqldÈÇ~0dR C aÈ'F é F ô vÞ ©ç <ôz^F kȧF <œ ìÒq Dü? ÿJ þù ôìì u, ø^Oáô6úÑŒÀ §ƒ TF ~8ˆ xC <èKÇ Àw & Ì

üÉù Þâ

ü`` Îs ÏJaÏö ?Pù l;eä 4ÿå4 ?ÍÙû tþ PK Ü"¥ ø

PK N =M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK N =M word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ‘ h Ħp€©ã$ Ç ;

=.Í BXEÉó o<~ñíÝ VÑ^ “h2 c.M™ çûÙ

œ “ƒB#2v ŽÝ .n @ã] Ê K5ÏXå MãØñJhps  @Òàà z 팣 àåN*é ñ2I®Y ÁŒÕdÒ 1Ó ü $Å ÆøžJ6Èk-ŒÿpŒI Ð WIë:šžJ

bÕAö mb U ® cÜr &œ…V 8 nNbO xDô cZøêÙu¢Aš sLÆ ž ïvh a#Ã,œ ÓÈIz ï &Ìós •£R F U S ò

@M!(ä "_ƒÙC æ ç3R. $ÐCHÝŸNv‘œÅe ü í CÜ/§Ð>ý

`ÕÞ Q“ Ð!ükP!–’Åß á å =F[0.Ú ô •ûaÍ k Ñ Õ vWïPK Á PK N =M word/styles.xmlíZmsÚ8 þ CiŽ)í É íL. iÒû.Û ë*K>I@Ó__ úÝ©1Üååà

xWûHzvµ’Ö y =ÁÞ 2Ž(Y &'ã IH#DV Á »«áÙÀã Jàbp ùàÝÛßÞlç\ÜcÈ=iOø< ƒXˆt> ñ0 à'4…D ÈG à û‘? Ï kFæ b QN B™Ìér Bh œ ëÒ 1 á: Dè G b9 JxŒRîÐ’ hR ; ÍC“Ø$صۦ]z ØJg$Øt ¥,J

!çRzi” âdÜ Yt B O7’ ’Á Ð e}ŸÈ -i *ŸHÎ Ç] bT Ý G zðY OQ§(® H+ fY@ö cÀ À} 0

Áè

È 9Zu

ç

R ÀŠ $ R “g'ãJ ÜÆ …9Új? Œ®Ó<ܧ}Ð

+pòj7 ß • 0¢á%\ 5 ÏÌ>Ú'ýuE àÞv xˆÐbp Œ^4 àâœ#P Æç ¬F

’ÿ Š

Æ ä We A2üz«Ä#;®Qu iõIæ D VÆ Fjµû gîáË K X

j;Im'EØQ 0 H qŸJó 0 xi¬PµêS Ü @ÅJ K Giò H 1 LßÚ a úNI:áë–ÞM ^š'ñ µŸÖ c£ð&Æg à0ú“8mÞ ßE“ܺê éM Tâké ñµg ( ƒœÆôlü o ø ªÈYpNÏêÁid…(ìC£ßJ£ÿØ4ž•X< íÏâé¬Î¢‘íÉâi+ §O Eÿ è7Ä¢ ˆXœ 8}l §e qÚÀâô , jeñÕ cÑ öž,ÎZYœ=1 Ç `qÜÀâx ï ÚÖ ¥/ow~Ý ŠB;ï* ]hRãÿ å LÎÈé c E T ÿ\éëKEêN ë4eò p.A?Þ§1$ ä Û v;G$R òÂ& ïà jÊÐ*v

åÙ rþ ˆÁPÕ

Ü qÍrõ9F+¢Ê

N-hj t-Ô ®7 4ïšÏ ÙlÇŽ ÊQ Çá 9IÞK–K9àü MìrØ@fF MD® 5B£ yÅ=0©cØKJ€"yÉ lx{^ kºÆ ºPƒP öòñÙÅ º Õ Ö6ò VžnV

àF C õÎÎîü

Õ ø Y ºX• .Z Ø yÂd I%/ˆk ©/25ü óãïеVDÚ™ ø“æv+AO4 &Ò¢ï kq 1þ 0š>ÔX ýd ÖØ" BÐä! íÔ @FåA N Èt OQ7ÔÓò M5 K ÅÒçð- ™ª ¬x ƒcÑä Γ9™Ûo ”Ì Í ë^íúôtF 'ÌÙ™ .Øh šü®ª

6öm Ç“Øñ$Ör 3 ®œÒ r< kY# î07 gê =.kW”Š ¬eÅ»d ¢É1k

ÖKÎZ&Ö –Qµd Ý1kí‘µÞ Œ)%w’Úš ¬ÎÓÊ] X ôq Î6 sI[Õþ™ä’êÛï; Ó ßù“}Ím £ a=ixYæd/(

" 1 BKFªB >-ý \ßÉ E-e1 jÊdµºX h– >ZiýyW žMÉLþ µqÖäþ–ŠÚ{ÊäYØ u 2» xÆ ÐÒÏ È“u– Ô Ü

1[Këe UÙzY»

\/c$ N ?îgþW?óQ™þ.•Áæ£Ðí 3Å.g 'ôW ê ñ R BÙÆQxÌ Ðn'Nb<V «ö “Íô§º ìó祖Loþýõ«T^[Ø_èö= Ñ-ú +Óp-.(noñü+ã-túG:;Ñé~ñ ? PK Ý ó_ü ë/ PK N =M word/document.xmlí][W㺠þ ý Zyèj

ØN $ô0 Ó 9çY åD Yre9!óë+É

Cb v<â 8r uû uÙ’~ùõ) ` x =k8 v ê2 ÓÑYãÛÃõA £è¬1CQã O ùezê17 J Ñiàž5ÆB c Àè …ˆÊ >ã ò+ Y ä qxà 1Ábfµlû ‘Šag ÓÓTÄA€]Î"æ

å”ù>vQú‘Åà D L ¬S 8"2 ŒFc F™ 4ùrœ ™ü d æq8•Í ã^È™ ¢H s Ž A * yŒM f–“ bš QàX ÓN+M š d^ Ù$#É«[<ä ÏVs

Ôçóø!Þ ÅK d, ó ED cÈE ûˆ ƒÙ m ç%I ƒ9H£ ZÖ à2 à ͥ Þ&í3gq8 {§ˆ g tŽ ÐÊ pÈ ™ú ÁôTjPïþ¬a§ 4è ‘ÕÀ»Õ ûKäà ˆ5oîøB Ó9

! 7Þ P º šddè

¢*A ù û È

Ö T4 Q žD É 0 *ïÉû?Ý,À•* ñ$”'i Ï Z I«#Î ÑìÅ FHåM RáV^0þ£ ]Só õ . ÎrnÛ ÕÜfa?Ì ”-ÈB%XyrÚ@êf‘ r !>A Oÿ: ƒø;Fàžý #õ{‘Äz U À S6 wÈ] þŽ#H0l þ9èµ[=g ¢ ANË §zÈ9:ê

vÏ « šösÐ ^b

å ”Ð Ž~þ~Öè4 êPÝ ’µa&

öW Olw+à ÖúÃËV€ Ú “ØÅÌéüs$ Du% j ßÙLSoK E ]mún Þ æ92ÍSåæ9ÞióÔeøö‘ œ;Î 5!Á($`ðˆ NËUðbHÒ 4ãC2 3 pHPZgòÝ 2 *+Q¦Õ=Ôy P Ñ{ Ë Ç ó e s

g, ù oþ’ Ç ý Ï gŽ=õ8’Ÿ}F’ôÚ l( Q ÓéäI*yý1 #U XѪñþ)YÏ ZKÉ IIÝä RîÉ <

3 éû’UÐÉs Dã yÀd ˆMýîÆËé ò h

{ kêgª.õÂDûØÞ

ø¬LÅeÍy Glè 6ÔŒ

_ à Æ=C…m©Ð3T ž\D*À +ï+í_ éÜ £fÄ Ÿq Yç!Ç. Èž â ¢f¬ æâŽM c BlMˆ !DÍ ÍD ˆ Ï §KÊš âîë œØ3 ÔŒ _µ?)8 Lq$ vA7ÄØ 5#Æ tT .ìqÇÉ

1jFŒ{äò jPcÏØà 6ÔŒ

ƒ8” 82 ¦ th :ÔŒ wpÆ !à …ŒWÄFìs ©m R3 ôãH q0PvÃE Èžq¢c8Q7N ˆ) 3ð5 AwlX -+Ž +jÆ

9ÐFaE¦cÓ>”•ûõ ŒöÝî@1 ÞØ<';mž"Ú 2YØ ô_YÃØÇnrÞPÉ …J j1 yç}ì¦cwßf8K6 4 d$Õ ò +«ÒÃj75 Ó ¢ -í)© ôŠ ª è• t 7 ϺjMà©mLHmcÒ ô1A@ é% …ti _ ó 78, WJ ªÖ ÕMà3© ÁH

K&uä A"ÆÀ G n>ÔFJDTE< óÉ6x, ó O⊠P Å ©Kb y` câe69’v;A+

/(âúÈK0

ßÂ)äˆÊŽ+ "P ùJ – Ô[ Sw,!ÙéJUÉ<à)3Ž

IÄ HÌi þ[Ö] ú JªÊb~É Pãë& RšRâ‘¢)èß ‘}E

G: C?•þ ïôÒñÒÝ D–9ž Ð 5 &ŒH] ä :ëP )ã Ñ …Õ ÀÅün

ÚJDÛ È ‘È:ƒ,]ð«"ºZÅœW

ºÊ ˆ œŒ< LŒ%G£ ¦æ Êô ªNÐ:9 ®þq B©ð<XÅ9ÂV1 Q ÁR œBŸŒ ºaHfóYè& éŒ 2öøˆP gl–ç “ArÖ f Ç, ÊNà ºŠ@µ 7§ j™Óˆr Âf © ìÔ 47A :tòÌ 3A§ BÇ æ4i€X 5 sEG GcKV •ŸM “ y€`z8 ¦XŒ Õ=A ,Œ“ s44cê©`)u>Ù]ÍÉ –9 x •j s q¥ Ç B ú % =uyõ$û rp墟ڻ e áö¬Áº ô«Ø@ EàÐÚ ^(G 9-u

ÛÉÁ® Ýf¥Ú:Û]•ën ze ø]MÇŒ ø+  €s*ðÿâ @ðª ô ú ÉqÇjœ >_ ĪŠã‘^1Ý Œ~}Ì#q«ï R»Aê£ ËÑ'v'Ñ'Àîé Máú +

(€Ï8ø- öÉy /í< Á ü? ÿëØßKÌŸ ÌW ó'

êG Ž > ß ùm º ô ã ¦P a

Ö –O”U ë ?qß Ü®H ìÎ œæ V®j ®QÃ룞 äà{ î KÅŸÃ hî 4 …fÝ%i§hî šÓUý dUÿ PÞgH_ H ÄdCEZûÊ öOÔÚ ÔÚΚå$§äõ ýœHÜ ùê ]Ò ƒY ,Ô\ŽY ZÍm œœƒ ÎïKíõzë =}õºÔöúkVwu]j« N p!ø Ó>^ ì gÓiÛ_ Z,%kZçëRÛ-Ó ü` ’Œ4Á ¬6 »à Õîjó©Éçì ¦{xâX» LÍ5 «vÆqƒ W ö• Åßµ ƒ Ü"è%[ªÁ tLj0 ÎùÚÍþû

yNÎ Ç• AÞF:î…Ù YÖtoOßm AÔÏc5wä j¬æ»YÍo Ú ø™C/ B 6Ä<Z Tc;wf; i5N]moè ìyª qÜlJ'B®H òŒÏ ÎQ £å« V wC&

ò •¥òÈŸ NZÖ Ÿ»¬•WþÕgLd_Séÿ ƒ Y &P ïvËòh ð þOÿ PK V®"

PK N =M word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… óÄ éIëÍ

Ä7 Ø;RPd9 $ãêžZ ŸÕîñ

DdMµ lÊ õ šÓNìz E2 cöïRFÓ Õ1s ) 4.XÍi ôÚ é å*Ï_e z@yã)öµ W ªÑã ]Óô Î - ß ÓÅbòÔ EVpV ä ò>ÂÓ ôaÀ+ÃEšƒxY œ pšç⟠Œ Hµ_ .Ò D ÝÉ#œÆ? 83È O^þ PK Ý:ˆñ PK N =M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK N =M word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK N =M Content_Types].xmlµ“MNÃ0 …OÀ

"oQâ– B i ü, E9€ëLR

ÿÉ3)íí™$m U+ D6‘íçyï ÇY¬öÎf;Hh /Å •ñM ùƒÈ

Jq «åÍb}ˆ Å–(>J z

Na "xVê œ"ž¦FF¥ T òn6» :x O9u b x Zµ– §a ŠÑ ˆ ìeÏâ€ÙÍå/êv :ƒÉ E ÛïÁ x{ À*v ï 3ÉTð§ˆP FC të T¢7åØB~ TÉ^ óâx ÿˆìÌc

Î D<ÂË 'uR ߺ

$ _f åI!FÅ)ã/ƒŒ[&í ,\ëF M _ Zmì•g9Ê' ÙÿíË PK tÒš PK N =MÜ"¥ ø

word/numbering.xmlPK N =M ö ê 8 word/settings.xmlPK N =MÁ word/fontTable.xmlPK N =MÝ ó_ü ë U word/styles.xmlPK N =M… V®"

Ž

word/document.xmlPK N =M Ý:ˆñ ï word/_rels/document.xml.relsPK N =M-hÏ

_rels/.relsPK N =M!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK N =M tÒš ƒ [Content_Types].xmlPK B òContact this candidate