Resume

Sign in

C Word

Location:
Norcross, GA
Posted:
October 12, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ûJKM word/numbering.xmlíXKnÛ* =Aï hoSV“**" A €“ P e áG Rr Š.{ ž Ô R ŠÓE hEk>oÞŒG Ÿ wr

š ç:T 1 ÜÇ åäÒu Á2Â\I [ªÝëÅ «Í\f" `ã

!õ\ ÀMŒIç i’P õT¥TZg¬@`c a RlXÈ83[ä{Þ…[à ÀÍ@Îkˆ V )Ræ*Ž õÑd@ŸºUÊ "™ Ò” Pn9 ê MœŠf I ’ÿ \ð&n“ö© ÞØ9

^ Ú(ˆRP jm Eœy= X Öl Ìd

SlG µµë •P»Fv Ð ‘ÊuÇBÀ }É Ÿ0Ïýü”õÚâ Í2

y

I0 €Ÿ À y¢Ñg,sÜ.s îµÎ

ˆá5` [RýªovæuÖe•à”îÐÖoCû *Kwë~v

ÚÞ 8;

€ß,ì

ˆCm sŸ çàékd/Ó2 çܺ ö: cm9æE ZT éR Æ0㜚Êc èsëúõóGkÿF +§q

ž~ â`2 Â\Tµ c ÚÜ â%õŠHÔ B},•4ºèB Æ å¬ ÔÎj+BÅu Bô ÅÚÜh ÿˆY1)) §îÈfo ÙÿŸ :ÆÖ Û ƒb{6( çƒb{1( Ÿ Åöò E ÂõOUóGU Uí=

UmTµQÕFU몚,ÕLîÿ6; ƒ6P ù"Í?žæï Ç PK c d PK ûJKM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ûJKM word/fontTable.xml¥”ÝNã0 …Ÿ€wˆ ß&E B )B A 0uœÄÂöXc§ o .ùƒR øx 3 ŸäúæM«h'ÈI4 Ã1 ¦ÌØ 9 Fdl/ »YŸ]7i Æ jž Ê{ Æ ã•Ðà–h… b Á W*c

ôZÛ GmÁË TÒïãó$ùÃ: f¬&“vˆ…–œÐaá ä¢{ô 4Å - G^kaü»cLB… Ð JZ Óô\Z ûî ; ú} â– 4á. j Ü rá\X oÅ J& ð ðÙ ïDƒ4 æ Œ#Ðà ÞÝÐÞQãAÆY85¥‘Vz’[ Ú í fÌóc •“R D U s ò=@Í!(ä ƒ!Ìy9)ÎG \BI Ç º Ýì*9ŠË¦ +FZù;Ú#amÇ _Ì }ø W ? œ €u ÿ šÔ€ á b)YüEy aÊ N( $A Xß`M\D 0.z!< ã = úf ÜaOÜý’ ÿ PK ö Ô PK ûJKM word/styles.xmlí[]sÚ8 ý û <~Ol )édɦíLšÍ4éôYØ k"K^I Ð_ ü 1 só’èJ èêèÈ:yÐû / µæXHÂÙÈîœ Ï Âf#ûÛÓíÙÀ B,@”3< XÚ ®þz Jµ XZ:ŸÉaä ìP©xè8Ò q ä9 1Ó S." tSÌœ ç$>óy #E& µt< íÛ9 Ù `à â," à’OUš2äÓ)ñqþ«È mæÍRn ŸD )3£#0Õ5p&C Ë -Ú Mw È "æ -Æ-â6 ôfD4 hÁE

îc)uô&ë, ;n

Sˆ2£M ës •Dˆ F

œû\Ï “f V

Yq!i B ®;2 H,7«@{ðYÍ I t–JD)È} ü U Ð Ÿq0FlŽJ1 Vr Í ŠV"• ÚÙŽ[“Ëcˆb B

öQð$^É Zå v.^ à Wú pÿ OQB•L âAäÍ e~Ýr¦ µ "é 2 Ljjõ [G ÖÄHªkIÐZ0 f ’å ò î ˆŒe=F 1ÌÒ “ åÔK ë-ƒ #Ÿ 4UX e;}7 ˆ’ô EãkBu %Šç“Äù$UXgƒ-s{h µŒuzŒDªº8LQM ç`dߧ*¥i(È2u y Žeƒ Mê& B Š ŸÒH+ 3Òºo1ËöE Â( L7 ìÃêd 6A ÿ ¢w5 ÎÂ/j[<ߪgŒãûÊ 0

ßé

’µøæÎzfg'X ô2z w Þ–âžÔ‘Keö ÊÌb îC£ H£ Ö4 ÖXìö g Ûßd1

Èb ‘Åîi è

A Þ -zÇÐb ‘ÅÞ[ Ø[g w Xì

Å F /NŒEï,6ÞØ Øod b,ºG`ÑÝ ODiƒ qõ èŸw; Û¢Âw © œÚïª pjàÔÀ© Ìí N

œÚ© NíÍogpjàÔÀ© S § N

œ 85pj§z;ƒS § N

œ 85pjàÔÀ© S;ÕÛ œ 85pjàÔÀ© S § N

œÚ©ÞÎoäÔªäüwk^ÊÔJ ’ EÈuo:^ ò:ïÉ V<û(^u<…8ÒUEDÛÀ òX»… oƒ Hþ”â Xe:ßO–•§XeŽe’LÙ y

¢–õÍÀ ùD ZGÂB àï!fß âÖ Í Y& ©èËËý«Ö5Nh {ú Ï,í]èí=7:Îê ^P9tŒ)ý ñ<Þ5 â©Êú;î`ëˆ WŠG»0 Aœõ¢œr9Í»Á’h …y> vDîˆü™–î eFý }xí‘~L&jëW ì8)§ØÞo ŸŽ}Ä\ÌôWÃÊžŽUš«§c•`þt¬ˆ ÚH VŸS.ŠXßü ó? ãžÉ© !Õ ÁÆi Ló òÅ߈ ä 6 ® 1æ yÄ^çµÓ;ÂyÝ

Çy ýƒþAÿ Ð?è ô ú ýƒþAÿ ®þ äÕÿPK ƒÄY I PK ûJKM word/document.xmlí]kwÚºšþ ó òá¬}ÖJà ûŒCœ” s íÌ ™%l Ú -oI Ò_ 7 Ê ô<ï«Ë£Wÿü 0 cD &ÑÇ£ÚIõ È#>Ž ß5 ã0òa@"ôñhŠØÑ ~ÿ N>øÄKB q RˆØ Ðûx4â<þP©0o BÈNHŒ"qr@h Ø¥ÃJ éS óH CŽû8À Z©W«çG: òñ( Ñ Ä 02àò– d0À Ò ;è&ÏMo Ò ¬žX ( ï@"6Â1ËR

ó¦&NŽ DÆë>b Ùu“x“§ù NDq Aú ~L G Ò“ kÕ

2P&1»c“WX fö&!ÄÑ, Ž¥ fÏ> ÏÖ™¦’zþ ç `Á&/’žºÅ}

éôÇ €9òsþþ o ⥠Ä]< 3@æI AÊ Ä{B~

Fc8 ?Ü ÎK)ù ) ŸAÊ^U µê \º# £çÔ –Ú

%Iü FžÔæ X õ, ß… ì *ÿÆ`òAXP óñ ª Žô + üxðñÇC +4€IÀWœy

k 1 íÏ

U/ñHåŸ' â{ô »ÇP>û ’

Å bKÇ'Ø 8%ÁÒ©øÒW)r" ÅÐCòœÜþ®7Ôå Ò 4à ]Ù'œ“p k) Ž6M ñ BÑ& Wž qr€ q &œÌ.õ iš LO€Oœ Ž N Ç XšÀúÅy ÓI STiàH>Gf’ C}™Þ `Êø JBg '

E”c ƒîìáóÅó§

Iê J1@ Å ó0þxäP ù Íí È Ã0œ;4r"6»>ÍÒ¥§â¥}  hÁx WŒSü – z$ tv,…nzõ ìh ž

i åcɬ EUD_ AÙ Ú

w <Œ s}È, •i• è:æ®`ø"?çK /2jîQú Š]ý@ÿIï

fY ƒý ÕÒ/ ç ŠãÂe7Ï Õ õ

ÌøßàË µ öÄ «ï WÜÂ)IøìÔ CþóIBžæËM ÎüKßPìËÍ øÛR D< Þ KxáðéiãlÅáz£z6{ L 5 ÑPæ –ÆîèíŸT™K ôØÅ b3ýR] œ~BÚ0©\i l

iÎó[I®ì Ù-^ú;Ý“ï#ˆ= å©þrïRø Q Š53 Ê ç uf õÍý ü êæÆìfé h _ÿìÊÒçÏ“{ ~VÒ{‘Ûêíg©¥y gÿ\ Ï«= v êKÎãgÞà Ëß ãÌöÏí>[ÿ ƒÚþgG l ÞµK ê!Ð dï âðó» 8© aùÌjoUûÁÿ4Vø }ì%ƒ ÀcŠ ¢ctôû Ýn ÝrÀÃmû ÛQˆÌÌÿŽýL%5?•g3 Î Õ nÌ^kTÞО êæÝ â ¬ÆþLV!Ì@íüG3 3Í œ 9 âÅEõ yqzò^8Å s Õ û3

{

û ýmûöòsçþ Ü8EDý Ÿš Ë ]A ÕÿóæÎißž îl-5gUÑVQwkµÞ µZõ… ÚzÕZ ÝY YŸqm U[è nVå ìòßn«' Ù €æËÚ ƒµA µ6 ÑPP ÑP éÑ wµ Žÿˆ¢ mküg®æÑ\QóhîØzmùKr H c é ( Œ c$2 ó €@ª] Ä j8ƒ €ã 8ÂŒSÈñ (ààx ID w0 C 5è[Œ H C'

FP\ y( äÉV _ õèy5

`O @ìX%Ì z’è & ËK æg à#4 ž F l ñ’œ€!EP cß ïó¦*Añ‘~â Ç zRÄöÌ•ee F6 Œ 8õà Ï[ Ú7TJ– 9<À }vnÛ â_Ëéµ î»E4 oÐÅ3o ëg) y<ÝÐ: ž%, ý Ø J . + FkU QC1ÚMâ P^DP …và ” ” 34ÄÞ\“¬ˆ ŠÐKÑÈ QDPžZP

JÝ UP Éâ Œ lG À <Ð!ŒðwÕ]*v»ª ˆh}

9’Ek ÑÚCÞ Yô Ì2"Ó Ã)¬Ü“1 •^ûî7W Kå+büïEÄé…Å© 8íÝuA

A QÙÜ Å^1 'q ZH”

-"üÖ+ç,üÊ ?5Â3 ÔCEDŸcÑwÐèk9ÝÇÎC ‘wi‘wÐÈû_ ùˆ= zë…¢ ze Þ'ÂbÌa ÚQ YIÊ,»SÆQXÈžÅõ I Ç ãñ ºøJ<¬

‘õ M  £ðÚiõŠ( ¬Y9 Ë û 5 €è èüí+ þ1x$ DÅo ñcàÊ)?ÇEÄ©ÕFšŠSÇ“ÑX P“~€Ù Ñ" þÕ 2ÒT Šæ l A q: MsQî1¢L©~Z$ “Hµ‘dS ºURš

ât21 p 2Ì É ÆÅÔXÖ ÆÒTÄ. +ÓYè ˆ µÊJS1: ÉÒù €È

rä Vhi*P

Æ\ W~ ¦kåÈè BŸ@ ù Ãòj–ÐBöb ^Ú( FDá o(u4 ÊnC `I£áögDÕÜ}]8‘

ú¦âgF æþ £Ûi ˆÎkC vqC

Ç–íâ/;ø f«ú^® w z õ Óqï{ ûù

è v# FŽõJÇÆVÙñ+uùŸGÞ.{3õ 0 Q:îm íSû â Z Ÿ Uîœ{çÆí KpA %aº ƒñòºˆâ\Û_ÈÄÊÜ

t_ßIs C Ãh Öá Æí NÀ4fªž`]éÊp ÀK bÆ Pô Øä{

* w^ fñbÅ2“fSå séT®» h‘ˆ Á¥0X¦ñáÚòÁd>¬

ºe N Sà… _¦ fY`2

) c ŠÐ æÃÜ @µü š 8…82 1u c4=Äsä$ õ… 𠃀UÀCÂçö d BÈ_’Þ F SK

chñ9ö!G Õ~æ vL = pÚ t0 Y%Š‘ Q«W©:S¢H #f£j ¦œ1 g– Æ C®Ø d

C&\D ñ B‘ ªÐ3B åØÃ1 j6GÎMçHŸ § Ò§. Ø Jªq y”îÞÂÙ^ Cñúÿ7üÓ ~cò ögo‘%äªOš;a

ÓAÂ9G @dzyE5 ˆs O ÇÉ ]yhvFX

ò ß« ed« D šqdë 1F é «ù Ôr ÐKkˆ JB ré # Î78 ®ªp q l_ QprÚ ì, ;Ÿ §0LúÑhô YÆÎúKì¬ ÇN7 C H Êc F,Äœ

Ί Z" Î

Òõ å*ÈXvo$”ËÊk?a ŽŒ N™œÐ$k º [Dž OÏÎùàtø}@ǧӌ§§/ñôÔ8ž~A Z‘ K ÃÈC k. 1 2 ƒaü ì > µ_XÄ8ú§ŽefÑ Iþ:ÿÞ 8cfã%f6ŒcfÖßùLÍŠ{Õ ÁPSs@T gFÀ B~! â¥å^Ñ wúg á Õxì=eÜ gÆqÏñÇ ê©h >Ä¢ ê>»G5Üp } B ®e W8Â]4ÎIsìñÁÅ(#ÜùK ;7ŽpéX îºi KÀÄ9è BâÅ• £È#Ô O Å -j x Md§Ì6> Eú `_)Œå

: _>Y( o tÝÎ }ë‘ 2 Zm

Ý ÃDp E r

ŽÃ Gã-Â… bˆ "D

Ñ Ne €4p@,üÜâ1z 8 ËŸ m yÄKÿ o« ëw§Ÿ Œ •}š®Ükˆð[™=úkg xéïtoH e è Wî]Šº

¢Lí h gÅ%Ÿ¢s,Ýþ®7Òš:Ö•SÙäÈykŸpNÂœ7S ôíl$Û ˆK êgv Hg Ù gs >à

à`J ÖçnïáÎ퀮ÛùÒ.d

§Û’ 4LC ÀUd¬ hd Ö aõÀæ0,Õ ãU L(óoa>a* ôìœ©Æ B v ' óÌ•`À q@ŠZË Ÿ)i “c 1œ Æãþ€ ª W…ºz P

ýŸ@ n-?Yã !–‘Ø µ ŸOÉ3 { R eä >Þ»> -Ùò–ì b P xÁ«î

ïǪgé œ€T pñâ ÐM ©Ÿ[ P̜̓™<5 $š âO Á SÄ9À =ªþ,ãwØhÓë t ÝVÛ mw{F Mó…Юÿ Ñf iE û

Œà F : Û¥ m_HðÄ&â t œÄÇǪÅv•ÈuØÁ¥ Á7ºÙv F9 ùy0jÞ§ P*'¢ÍH37 c4 ò Ù P v© Dƒ {3Zè8w qŸl.É Ç€Œ U €Òˆ òn Ž F &_ŒmK r B §ôðñ`€”ßð‘ ¢£FB%O ÖJÊàÚi ËG0@” pÌÀoÏ

8 ƒV qÈŽ E:Ë Û ù XÏ4f€ Ë •D

çNù çênž*¢e ™çŠiê ËG ÈøUC€~ Òl4…òIñ-…ÊA ; ïçð s4 Q %øó©ð-øË ~ äÛB Jé-3 b4ðó ð-ðË ÖÚ

Ð Q$š Ás7•ªM ØYU æ Ç w G\ü ‘+q S"š ï â% QŒü,®¥œo-Õbž @«Û Ç ö`?P L 1<ŒÄ=óË,ôåØ FwiB 5K9 oÌ Áó %ë” d

ìL©Àšró<Óo9áD T N NãSZ fyz

' E VGË©Ì üΩùºsî ct7A ص V g£øó Ž V -Bc"W k

"\Y" 4 tW Ô ó RDÆ; T7™ìG6{ÈݵL8h&Xa ÆŠæ ™0 ® {OrY&É Š< Ç2gC öåQÁ c hêŠoS …D€ã ™Ì“s« ?dž,h È ƒÿ  8 (v FµE ô2 £Nz$Œa4µ:®Uô ûC¦Ï

WF «ãªž[ñü!ƒ_é f- ýùºSŒ í D = ƒÄl Ÿ3:’

t.ly7޺ Ϫ

[ÞÅ-ï3[Þ»,ïÊê X –Q ë¥ b ï x8[sÆ“* b r #ñ]e+ ~iµ‘W ºj5)ni 5 RÉË>+V•gÖYî

0 ¬<2

ß »óþ@Œ œf`™m w$ ÝŽW]VÑ š z”0öƒ Úìåí’ û'sq(»^ñj ÜŸ Þí’ íÛöýÍKQ

Ò3’O«j#Êo [Zã’ òxº K(Œ Tv "_ ÊŽ\l* Û¦«XÏó©X-EÊH ÎŽÌ B OÅj™PF& ŽAN

õ Z‘d4 ò T- ÊÈ…Þ S

ú¢ *s2UOè

àHÔ vÊ8

M¦ÆE>Mji©1ù d ãÙr™2Äh

äÓ FãÝ `0ý.óÏ

û ŠR

û2Â^G Ïj@ ùÐ8 Ÿ 1 • ö\ RWUŒÀoŸÚÝ M’ á -IÊH’/ˆâÁ BÑ 3 üƒìLZæŒÑtÈ JÙÒ Œt Ó

H ñ ÜB UóÄ4 Ó ÔWŽ5o“üe õ; Ði

`U ìH(Z) H»Ú ÊìS)Ò®UÕf \‘õ> î}Ê étßuÚ2XÕrÆ %ûó’mÙ’=Äv K#Ä8h‘0L"ì¥AêVÈ3 k6Ã5_íŽæ s"L ®Íøýdüu™ v^‘ WdÜ ¢fu-eí "Sæ e ö

= i PEDêV¥ «Ž(p2-H ªµâ霣Õëæ VõjZ‘”9ÌhGq bˆ)H+ FcßjŸÌÁ~ é`ø ˆ h Ù s8У$‘ë P ZùÁƒ C2 7”« Š

ž8ÔÌ eF ™á~S @Ñ / c HÔ8Œ Õ 3– ÝE Eç-)JJ

äcÑ”Ö- Ž Q = £ùèõfóa ˆÓÆò}ãò~aˆÂŽ ðxxs R5«Ó]U ;R”mgxöítºï¥8 ŸZ ®5~;ážÕü

dÝ à ìyq< 1Vqz« N-ËÍ`ùŽ$ Ûñ rx þÉr 4ú§õZQ« 2EÿÔúÜí=Ü

Ðu;_Ú- ˆê'

ˆ8Ý’ 1Ì8òg ÝzÕw=¢Çä Ç ŒàXvë a bQ

]X ä~Ý E

4š2ipY •4D ÿæ ï ¢Ö âÁEŸB"àôþ Ãø =éZÄ š,™+1š VTk 9îÑ p¬è ðï ŸHw"êQ R*2 Ùú”•ÚšÃ WmÁ]ˆ

Uä! ™M Ô 6

D L +©5 ïw0 à š0m%@ÿOqØV Î Ž"l kó ËP o¢ µE[Ä¢] 8Ô mY]Vµ&e}U9å£ZOƒr®ûù*'ŠäýÙšÛ ÖulkĪ ê õÑp U)«U) Bà c fÆà ƒXL"_4Í Ÿ{ ÒŒþJ05 ÜæÒÒÀ d£þ«Gømt Eˆ–% 1 x dŒ¥[ˆ)VÙ(™á ÚxYš W– &1BÎÍ Â SÁz Ã Í 2 FtTüD$ý 8`2Z mBÌ ÁjíÍaìÆ4W9 O >ï02yä>iQyÕÔ Û– ÂÌ mN}mOt

Ž ZÔŽéþ q}yb *ÝìX *ÿ £g» îÎ9= ì» K ú ®Ò úÜrzí ûòxÁW;Aëí +*ƒ ^ e ÙÖ«í» Ê Ê?jï@ës§ãÞ

`ª¬ 9p ÃEÀ Ù]ÏÀ (Š ƒ Ðå £ Š Ëo3ø Ã5æ aÌø o ã–[8 ï ºùÖ

Nm +SÚ= Në“{ûÐé + s㺠Ûj ª:ë£A µ ƒÎ \ê Æùíÿ€OÎ 8 Àév Zm§ç gä

(ßt\ \w îÀÍck{ó-¬W ^ù-íÛúP e Qéoh$ìàÛ/@e} Ò @eß%]2Ðçp™

ÚíH Ø- ®ìP]ÙeÍv~í

- è Q ©x 8 8€r]I ŠþJ ã'/wykþË?ý ml Ò s

Ò U

ímu RdÕ ÍªM ê¢DYÅ ÇuM`Ø• c$lÃY3õ ž ’^p åÛ¥

qª‘^%j[Ï ÛSÕšçÝ 4™Zv> g»ú IØ ÆHVv8 üYöž gE>ߟª

Ÿx õûÿ PK èhl á PK ûJKM word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK ûJKM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ûJKM word/theme/theme1.xmlíYOoÛ6 Øw tw%Û’ÿ u

I 4n i™– S¢AÒIŒ¢ÀОv 0 vX Ýv X »ìà h u bOò?Ñ¦Ú M Ø$õ øø"^ v Qã sAXÜ0 WlÓÀ Ï æ ^ P3

!Q<@”Å aN 0 m þÙU %C a äc … f(åxË ÃH\ac à !ã ’Ðå 5àè ôFÔ*ÙvÅŠ M#F 3 D¥ PÞ ð K‘ ø” øéŒY 1 åÆ ¢

æ ã A‘ ð aÚéÇ ZK!*sd3rÝô3

F¥TŽ ý¥ ã N¥ Ô_šéßÄuª J§ Ô ïÃJ X UoµÝ96 š55ºÛÕv à3úË ø¦ ü)øò

ïlà»]oeà hÖt56©–<GÁ»+ e _µ m§ªàSPHI<Ú@Ûn¥ì-V» ÝÑÂë®Ó –æð ÊÊD L>–y CÆ» H

9

ã!ò ç!Júœ ðÆ(f í’ݵËð ü9i+µ Ú òÅÆPÂÇ >'cÙ0o V3 yõòåéã òäôñ ó 7åvP dåÞüôÍ?Ï 4þþíÇ7O ÕãE ÿú ^ÿñçÛÔK…ÖwÏ_ xþêû ÿúù© Þä Ÿ… H …q wY

ÔL€ûü D3 ŠQ"£Awd oO E \

«v Ï!]è

რO$Ñ o…‘ ÜcŒ éV2WÖ

“8ÐOÎ'YÜ] Žts{k^îLÆ D§Ò

BsŸ ËQ€c, ä a ˆb =âs&ØP ˆÑBDk’ éK Ð À/S

Að b ûF Q ú6>R‘ 7 Õ©ÄT1ãu4‘(Ò2F Í"w‘ u$ ¦ÜW .$x:À B's O º ÍèÝ G§‘Šä’ŒtÈ]ÄX Ùf#/DÑXË™Äa {CŒ D‘ Ï – SwHÒ ? 8 Ý –çÛÛ

é $y2áº- ™º §tˆ Ny“GJŠmr¢ ŽÖ$PB{ cŠŽÑ cãÞ

ž ™žôÍ Ê ÖÙæ&Rc5éÇX 7 Ç ì X Ÿ éZ♢8B<Oóí‘ 2

8ê"m R R“M«'qGDèLZ C UÒ úx òø { d ßC Ÿ[ û™mÓC ë ¦ ÊÐ èE’픊M rCu ßY Õ>îÇ«} Âxõà Vï LÖë <ÜzUã1> Ÿ~QÓF“x Ã9rYÓ\Ö4ÿÇš&o?_V2 •Ìe%óŸU2«âÅÊ èIµD o} Ò 9¥xW e èÂ`ÚI Æ!4çÓ mp& 2< Ñ 3 b®: Æ (œÌ\Ýiá5 öØ`6Z,.Þk q( ãP¦ÉÙh¥ºz TŸö ‘%à¦JÏN"3™J¢¬!Q-Ÿ DÑ ( u

Zñm,¬ŒWàp2PòJÜufŒ Ü Ÿfò

ï^ §óŒ Y^Ý 0O+$2á¦’È a Çúð ûº^ »º ¥Q } _ ÆjÏ8 =WvA Æ

s ÿ2A3 ƒ>‘d*Dƒ aúrnè É,c.d p K ÍÖ AI žu WÜŠ¥ªýé’«ÛŸžå¬u'ãá û2gdÕ…g3%Ú§ N:l ÂÁ Ñ Üj11à æ€ðLp æ[Q oYmQDÇ!šŸ(Ùd>ƒ§í% Ì:R¦ë« t&ì Ý 8uß- –4s jn ûx UYÏÊÕæºzÍ~û)ñá B ZMO wv\`A c R®7?ð4X Z+SW mÖ? ÈoCµ: RÌ ùí-®$g™

]d iL8i m éx% +Ø5 SpÊŽ] Ír éºåbÇ-ÚíVé E QÑ ÍÝ… öét~oŸŽoÜÝG RûŠÏ" ¥u •

§w ÅRþÝ AÀ2 +¥n \oU

õr [pÚ Z îUZ…vÅ« »mÏ Õ» Lã( ;Í çT:µB¥èy §b'ôkõBÕ)•šNµYë8ÍGs[ÃÊ

ó¦ ÿ PK ì L8 É PK ûJKM Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK ûJKM c d word/numbering.xmlPK ûJKM ö ê word/settings.xmlPK ûJKMö Ô ç word/fontTable.xmlPK ûJKM ƒÄY I É word/styles.xmlPK ûJKM¦\èhl á

word/document.xmlPK ûJKM «ëñ word/_rels/document.xml.relsPK ûJKM-hÏ

_rels/.relsPK ûJKMì L8 É word/theme/theme1.xmlPK ûJKM3 h Content_Types].xmlPK B ÕContact this candidate