Resume

Sign in

Clinical Research Professional

Location:
Bangalore, Karnataka, India
Posted:
December 30, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ju M word/numbering.xmlíœMŽÛ* ÇOÐ; Úkô-{Œx A )Z ƒ i E

$egN evéª]d™cå$¥dKþHìØò ”Xz# ä{ þ~ ï Âà« RÜ[@Æ %#Ë»q $ 2 Y V

@& S GÖ3äÖë»_ OÇ Éq=é ðašŒ¬ ÙÐqx2 )à74ƒDvN)K _ÙÌI {ŸgvBÓ 4F gÇwÝØZ gd va§(a”Ó©(L t:E \?*

vÊ 4ÉSHD9£Ã –k ÏQÆ+oiSo s^9Y { EŠ«qËì”Ù&,¥Î)^M l’1š@ÎeëÛUgíÑsO pQ[œ Ý9 ÚM

{Žê oäÜkÑJW ÙhÁñ)

Yuý Æ çïW è mŸ “¢xσ 9 d à& 0MÞÃÉ @ æÉì pÞó4A`Æ@º R~Ö/ë {áò4 Üx ]æíWFól îa o[ èEç9ð+ wr c. HÄcžöv ý6‘ i9 / ìBò1 Ü En§LÈ ÀÅ çnµ™> uã8Ç ŠU 4 ?Ô]ß>~©Û OªV §ëáÙŸ¬x 2‘}EóÈ

b s@få c z0 x ž 4 © '@xïé9

/ ?Ð Ýó{ è \uB1eÕË ågÕ ÇhFji ƒréN©Æ ØÞåbÓs¥öÜA3 ßÐœ!Èz pY Ñw c ìvë¥Òù/ §Ÿ ž-ÞÀm} ^ jð ¢þýé\QýÈ YÔPA C’GJ’< m 5º@ÔXI’ qà Ó

’<

£v%ù@I’ÇžfEÇÙ ûŸ’ ß òïkö3 ðC-j À = k "À h]û EíW øa uÑQ ø‘Û ìtCT%€ßoXŒÚ•äŠ ?Ô¬èœ øÁU ÿü}ÁŽÝ@ B=âÛQàé 3 a ;ŒnuŽH5 o ƒ Ϊª ;ð"

ò\

æÛ~ uåQÃù oX{º ª

Ð o v¥ Ð }ÍêΙ ôÍI 9Éo å “ s’ß Æ7'ù $ 9É7'ù] s’ A’ÿßOò£« þ æ : ð

à 6

à ÀoS’ À7€ß

Q

à Àï àÇW ü > À7€o ñh ß Ü ünˆj ß ß’ ètàš M§ù `nÓ à Ût^ ðÍm:Í“Üܦs…$7 é <à Ût. ýoÓ!%Ø“í{3w( Gm§ ù ™ ØÌ?b 6

Ž … ÍÂ#fÑa èˆY Ø,>bÖ?lÖß6s ns û PK ø0 Z PK ju M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ju M word/fontTable.xml¥”ÏN 0 ÅŸÀw ÝÏÀ 5 È ÐèÆ u § hl{ Û28ooÇá Žä

ò ÎïÜ nn? Šv œD“ Õ2a‘0 siÊŒ Yä pìv}vÓ ï¢`7.Õ<c• 6 cÇ+ Á-Ñ

Ä Iƒ TÆ è

ŽÚ ßÇçIrÅZ f ˆ…–œÐaá BrÑ^: MÉ=Zî‘ Z ÿ• “Pa 4®’Öu4= Īƒìþµˆ VÝ 4á 5H %ä ðôþ(öÄU2a ˆÞ1e Ÿ™Ý$ é1 fœ€úìeÈn7í

5,dØ

§¦ r”žä–€ö ûùÝoå Ÿ Ë Ô r W 9 …ü]äw`vÐ 9/'Õù ”K( ôPR uÙT`Å@+ÿ öHXÛ î shß ÀÕåß ç

`Ýþÿ¢&5 Cùß å`€Å ”;Ð[’ãŠ

U–#Ê£ '3êy

õ ðŒ £

möz Ê bMRPô,šƒ ÿðõ'PK ø+j PK ju M word/styles.xmlí][s£8 þ û (?í ã R“žJ'Ó ©Êd Ç- d Éqg ýê I 0` !U3

Α BçûŽŽ. Ÿ~þá:Æ ÁøÓh`@ÏD–í-o Ï òàÍà

âÁÏŸÿñÓæ “w bƒÖ ðµkÞ V ø Ã!6WÐ ø ò G•

€ÐË`9tAðºöÏLäú€ØsÛ Éûp2 Í t3X ÞuhâÌµÍ a ¬Ê5Z,l ÿÈ A™ûŠ* È\»Ð#üŽÃ :

ÈÃ+ÛÇÒš» 5ª\I#oE ñæ: ÜÆ/s7+ ê 7Ú Àò dBŒ©ô ãQ d&¢ eš §l

l/2à ‘1 Ýû wØiÜTü q_`§LC êÑž xW[ èÏd}ß.…⌠Z ¬ƒ Û 0W Ò Ðº Þ ˆÀl-KÁ9cÉ Á2 n R\É ãQ .Ï+àÃØÚ žµo Zû1ܧÛXK0p QÍÀD øL …Ì{ k `v ü á ÿç+ò 66 3ø ðÀ€JLœº lƒ”puëáD !3 ÿG o€ f )%w8+s€ ”2è ýñÌÄà ]Ãlkýì•(œ æ y )û} 0àø+Ön®úÕº <1 9Ld š … ó<àBÙ>O äUUó Ì

2ýÂ$¥ìó’ÆS »è â 6 ª WBaŒEŸÏ Ö oHkÁ D' L^!ôŸ EBƒØ ¦Íý Ò n6b

CÊ_ÚÚÉ”_:6 “Ë™ ø v ¬ D~,Àä

a2q c2! 1)%âÉ

0z>Q1*e4í Ž ŒzŒu {€ V qÖ$ Y“Î Õ ì\ M®T IY þ:Ïõ yï f ÿÌÚ Ï4 ?ÓÃó C3H;öOt™ôO$Œü#$ ù§#þ\äúç É âÌr

3k 8LüH õã4íÇQY? éäQ Íû”ŒŽK;ÂõæúoSš5 G«v?,ì<Í

û3ë 2ÝÏúñ; ù:m Ô YÙ– Œð _ùl5#•N\û~@ç Ôèà ìE¢<Îx•< þ à g1 ã Š…

`Â8 ãõ }ä YŠº š I5A Т5aÍz sR ú n¢þ É®CØN6ðL SÑÌ . ôù ÔC, 3 ùŒ «Ú g sÛ¢O çÛ4?ÄLVÖÓÍk ™Ø=ÔžØ5

ò © ökL céü.Ûy*q^a 5_F ÉT ÓÚ ßÛ t?Ôžt $Òx D: f &e r æUÑTë x¥.Ž<Ô^ éyÕ P%XS0 >.Ö KV µ ¬zÖ Èšó Ô kNf¬Q j/$6Êš“¥Çt7ôh)Y;™aç2 Ь m þ© üÓ L ê x0äwÉ Ö©

ÂBFTÊàÅ èk 5H Ðóå]Ù “Ju ñ l_g 8Y Û spQD ú X¢ 7wÄ/ñ– ëÈðÉçÎ o7Ôè'Þ iÖ ƒŽó Æ _T úñèJ[bŽ An‘

îÔ"#Ãt£ Ñ#æóÆ[»s ðc ©

¬G «!ê ŽcyO– ÈR5 bMS Ä…Uò Bg a 5N§Q äæ Ù (N-{Ôõ6 ÅAMÝ Hó Åh XÔÈ t ö ÛR6 3Ý`á(Ê š0mœgU"LÚð^0'q6¥äFåÍàr"ê kÚ }hö ÿØðf !ç7à« Pg0e À ƒ Š9

V þ\ ¢Þ1

(G ÓÉ rIò VÈ F–ø*dL(hv

a 'óþÓ¦]Fáÿ*'e Þ !§OÖúdm dM <æÓù'QÏ™…b… Iy3D v Ih#èÄ[,Æi Î ýX“ Œw” Ôð%

0 U ú# âÑŒªQ§¦œÂ ê \K {ÉR Þ

äïµ@u”

ÅUF¢d•þdr 2yËñ¢Á Hm &T tKErÓ Ôi F(úŠ Ñ ¢P ô EÝ " Hm( ªœP Ý…¢/Àq ò ƒ+«D¥ Ñ>4µºšÕÐúÕXsÖj g ô ) JmtJ¢='FeM Z^ ìÒí5Ó]ö ^nÂË_Ä+Èy£Êí __ úú Ø ;óuêë /

ñ 7ÆwÊR/

Ù4Êc8;X# ÙÄ?ÿ ó å $n e•T$i ÛTDn ˆ}i~Ū… Â$Eî

¥Ä¥ZìXÓš\Nd5 É ¢Dgë ºÂ 9)Œš“â 9Ùý Y+jžøû¥5Ðò ë H i Mºf ÜAó?â+ ê+ð U êú î ºÜ ÚÏ

1qÅ\1ªÒ XµŽ _ â G

åê Þõ T Å

4 dÏR kmÞzL ì

ñ©_é• Ï[æMVn þÓŠ 8ñmãûŒ]§º

í¬ûªäq~;MÎ GÑ sE Ú ÅµÚ i ¬é HñÔO Å ^µ Å "ÈŽ' ù îŽ À® è ™Þù Þù Ÿ<Ú Müœw ØŸôòÞŸ »ÔW ÎàÊCÍ '™o¥'Þ jï» qF8GdÕi> Ú

ÏNrR Üê

êý éâj< Žo Ûð

CòËŸ…{~yq0UùdòÃýþ Y bá¢

{j¦ ý߃FË -Ób L -Gy ç á» Y Ü'ßéÔ y “œ Ýî™æ]ðþ Œ Xó”ÕX 1ùÎ *ñ)« òè Bà DŠ0Í’P®&f#þSƒ"§ Cý ž íšw ØvŠÓÐ_uºJÍTÎgÙo ”ýë\ß

–qV Œû6! Q&%Úq9… ÿÉ¢hª B¦:Lþ ?ÿ PK 3

z Çz PK ju M word/document.xmlí]]rã8’>ÁÞ á WŒ,K -ÛÕ J5e ÇvwïÛ DB Ú$Á @ Ô Ù =ÀžcoÒ'ÙL ÔŸ] KeÙ”” Ñm‘ A ÈüòC"‘ø 6 ÚH Ûª–+[LDžòeÔ õÓõéÎÑ 3–G> T$Þm ÙúË ÿò o}å% ˆ,ƒ "ó6ôÞm

¬ ßîî o BnÊ ì)

r

º r}“Ä;ž

cneW ÒŽvk•J}+«F ÛJtô6«b'”žVFõ,ÞòVõzÒ ÙŸü ý”ç WvOÜÕ"€wP‘ ÈØäµ… Ö y%à >b y Ûø)Oó5 …î ƒôA Jû Vž0 Î Ó ã 4 V1 ã) 0ûÌüMB.£q5( s Ÿ] gg 檚 È -Lð” I Íõèî[ð ÚsúþX>IŠçj€»l¢Ç H Þ€k W,RC á x4äcaöûO ç š Éûš !5ßÔ ÕÊœ \

x,&µõ Z%ñDÜ ©mJ « ßVA- àG€À®òGø7f o AýËw[•ìßVvª l O {Ï•

=s ºÿ6æšwü© î%.4þ11 ™àæ@¢NÖ ë[ÙÁe À žXµµ E= YñÅ ß4äø éõ_ ü 0'tzV§Ïѧp ÜxR Ûºæ r ”g¦ 7 a$Ÿ>7hDfr «µ; ló[~¢v”Ÿi™ùs` l# ý( ÐåFà§âåÝì]wÇm£ ê”{:o é_àã«ÏöñðŽ6 iÓÝñÛ;“í Ä!Ö V k GxƒMo{Þ ûÊ{¥ ÂÎ*€JU r UÖJ…žác P™fù fcF_

"Ƶ 1 øpcO ãçn …1 <“Å¥ {W 9~HÔ[< N'óîŸ:œôÿÔÉL ò3 Y Ú= Q+–ø?g ܵ" 6À *q ˆ `WI ƒ ÑF P¬ S Qœ_

0/PF0«XµÂF€É _b ¥ˆ<ÁdÄZð éñ€] v wv ùXú&R ðû®0hã  ìŒG /œ» C KÑO n• F Ç¥6%Öa Ãaá3 põT Eá å ê ñÏ

þ ÚQúJ¬uùÙUz «È( Ž/Ñ Òà 1nÆïóIp þMà# Š" ”ów1 f¬ ÞÌË ßØÄ Â Ï r-Ub

ÃÍÄJ q

]ÎzZ…èÂÒv' iÓ6V

§+DÄ ðT ôÅx ]ãIná Ëã ¥ðÁ# Ž êDÚô ïî&Ð zNx ú Ò*ƒ[>2,

»pÉ Â Ê w= z¢Òoù Ch {D™ "ò ý5 jý® çç^

àVÁÒ

¬™ FÝ } hP + ù Š

Àp hï0Ô Û ÛB üÖõÙU ë Ó ;i 5 £ šÁJ¢ 54 Ì ð OÕ kd`€Ž6Å! ß éÝ€

â ðF#AtÇø>u p .2t ih 9z^Œ á òX+ c¦ sDÍiP Xfªì =n<$kJZ Ž< þèíÒT K Ï10 €wEPb!èªL ò%Ö T XÅÅ À: ÝN§ÃÀ hâ Ò Í Ï 7 º`T 8ÂÙ µ? )O=múaóÏêL Š€G*äåüòÏ QÀ V ÇEpt

Ï â(TÄ@? ôÙ 2+œÆE 5ögÖM_ÌK_ ßz® { 8@€Î Ø”

I_ŽÖ

" 8E

òxÝ låËY€VãüÊÓ2 o YËG'v Ø +a䎖 Å0ÔÅ(" j á!ŒÃqXŒƒé Lî êv >ãq;£‘q g Ï

œájf,X'çBu

ã …k9t fî ?+kŠh’ ë Dd æº ƒÙ ðºZÑàíÑÁ[[%èÍíB

~6 ÛÁ “'ºŠ Ji  3 ëdóx`‘~

À¦pgÚZ

l– AÏ Šv$ Ð P 5jÓbrok Ø;öA Å [Y m >À Ð ®4v^û© Ó ü žÕ™Ö ;ŸjGì ˆ”

Åb< à h a™¥ÿŠhþZë zdþ öº ƒõ ä] èG pi 0ž1€ AƒÓ1huàTÞþ™»òÓ¬» ßg

Ut"“ÀcSëU.¢5:Y

êÎ=}*Rå ëT%ëô `œÒ 7Ù Fê– à ÓE ˆºËs9®€ Vg YÞ5ÙßüÍ Ñ X[¬ ï ò ÉK®¬NNAø="X}m

\ Ñ™Yœ %aúC Ã`®gáZÇÏÏígß3 a©B œ @}iE(

i ÞVùnÉ

’ V R

S î–DcÌ!NX\~6%f Rû ÏŽØPD Â8yœ6ïI øP ÜÙ

ªHZ¥ág ã pd€}Lu HWoæ B O¬•Už

\m@ ç)íO•òT,òhû Xin 2t ÒG Uo”E £ÛIá”I ¢(ŒÇ w b ÏLé4 ß xw k x Z{1{1 ºÅ6"û 2" ÊÓ 2"ÏdDÒÕU>

]Ãþøý ®ÚI "!Ó q Ï΢»IswµÌNÆË üñ Ë_NÒP Vcì )$Bï B B?£<

B B? B ÅP *N aú d0ö6%ãébMSD?vµN J úŒòtH J úL ú s L- wÜ òô¢Äš ö H©ˆŒ` p- Î NJF.NÔ "òµñ%ÖR8Ÿhy– À$Ý

7oÉ=G }Í{6ó»DðÙ Ý]!V í:"§6 ób¢s bÀ X æƒ} æ¢ óEž e6sŒŠ]”#ôHž-ÅŒ òF8ðž_; ;N8c \Œ/Š _m òRî’ÅD§ bÈK” ÈÛBÚ ML Sa “ ë'ÒOçëR D U H q€ P 4ÙB©8Íž v d D^ f Û®>_ÀC é ?ýÉ ùPŠˆá-ÂpbÏ N{Å0œØsq1üR ¥ EàœDt0 r¥

•FŽìà6 } Ò) .1tXÜ`ŠÃ4 £

õ ÀkL"ØI X LtN Ÿ éÞ@óÉú ì ÅŒËÙ%‘•æ á }v6 ìíËæYš çT¦9 .

cî I "p "£ U Œ NéÎ ž {6NIÏ ú>™ çy ÕÐ¥: ] 6çÂ?ä!ÎŽ º çž

u

Ä8Ë jT ä^ WÁ /yéb d ^ LBþu §ú ÕÇw)É]Tè*uƒ™ö®0ñ; ¬

N%ð jzø B{ýGÿW ÿÅà é ß. èÄ ßÔ…"ãÎ _uåÜ/ úa K Š€¢ï}MÑ Ÿ¢?fÏëÇÇ•qÉ{K Ö î– 2 VŽ*kÃE C §õÆÆ fZ KÎ$ð vù¥ýÅ¥™æìbhÙ'ë»yï&0P (-JÙÅ ^œ[Û'Œ!Œ!Œùö•þ û-i -g â ùNKl JÁ

‘Í Æ òÆŽ[ [å êÑc W <ÅeAÑ Åu[Œw KýÃy£tùô Ûõq{–

I îì• ÌCç0 ã6õt

òvp µ« ~gû a4 Ìh&H£ˆ å:i iÛ3iÛ8 M œ ap> Òóu®©! e Š 0Ô Ë îöh2ð b\ ˆŠ Ø: R R”{Ã Ò Ùþ`éÆ .c njÉmbÆÑ%V Ô xˆkÀ Úä*•æþÐ`Â<gÜx02ÒeúÈöË L3Ht¦ t ý𠧈ñÛµ#Ò7Ò gÒ –

ÞM3ãdÊ¢ŒÙ GÇfËϬРÙKÀ>…B;íˈ\F çMX ç æ}žwÞ§Èú /d ; ]8ûdff£ ¥3k n ˆÏAeæD O r ÿ ço¥ n[i’Þ Î ~Ú

/ë Zæ ì + É -ÓÓJ æ= ¬óÀ> ZaoqS ' Þ ß4h9äy x p L‘?æ O2+ï Ÿ\%…L~0 ~r C ÏK W ÍžÄ- õø\*ÚsˆrO Mv Ê1ä)}H Hs9 òd&}0Ï žu ñÒPñ ùX,V s xÈ 3Ü©Ô Fê– Ê¢

N ïÎ o4 l ùºPµ¢ cM{c ÃÑ0Fy. õ V«T ÝáÇ$ xtTDÇ À€

ð ü ä @Q y z ”

ä îÐ ÃíO T U\_ªH ñ Æa2ö ò ÛÅJz3Ãÿq&ÒË?ñ0þ Ë I

õ9ïÀ ++Š ö{ û5 ûgååk /_Ï z q J~  ò

_`= ßß º Þ oêã>wã…ú -0

ÿ5"‘k âä1 õÆw ôÑbâ øœîo fh)Þ§« ÛùÚìs€

¥oÞ2 L VitZ,< ím,Ûe ž ƒ™8ƒz ã ööÈ ) SP`S

rŸü ?äO BQ y bxyrÖ`ÍÎç<Ë_ %a Ë 4Ø; ® XM\q} "õÆ

X Ÿ1 =jÉ) IGlû !nDä 7.KÕ$Î îpA è hÄzÚ Šè Î ÎSŒÁ, PŒÁË¢È!ù È õ`} Ê e¥~ éy ]pÁ y ÁFû Žˆ7® n“ €ü Ô ßa):Q– ô£ê

…Î T¢2b© á ] HÂÇž ^âRÆ£_àÒåøµJ ¦ö{È ƒ"z ŽÉ

zc

ðQIÜ ` òw]“Õj êW" "ì

ç"®ÎD í1üWD §Äµë öä&ž… r,ŠPêZ r “ xM ßÅ€ëð\XGùpE p Õö ºe2ú s Àxÿƒà

x\ 7ä= C@)l ÎÉw@ ê ï =~ÀUÐé í <š8 fý oŠè% D ë ëä% /Ák ü!/ y Ö äµ%ïGê*åwŸdO Ïm hhÁÙ4êSfÛuÀnr K€zcI. í ðr @åØ9 ¦ÎT+oŠ : OYl ØÉ)@N D ÊbKøCN r

¬ Í» l lí Ý À þò À XÍ7Ù9 OIl ÃÉ9@Î ê eÅ

íÏžU™wàÈy ÎÕpâ/(bÄÀ _§ÞX Ø; û

ç wbÂ*G…Dø%¥

& _  ?æü Qª+Šï«0üŸIF;Ýš“ŠæÛÓò®ÉþæWQ h¬@ÌjõÃü{ó¢ 5zT[Š-þO3}ëÈ(ªÏÖ

ñKá©~$ÓmE ð

£ƒzö)»h Œÿ~åkp Äá Ý53ÿµ{æ~k4 »4 yíì¢Õ¬ehî uðg ž,hŠ :_£ƒÙ.qÈ sZÈø- K o, v J;b ”@b9î Î ü “ i Ôð–~ºK »ˆ éàÿ…Œù£ì + »Äú

9 Îú–”_’X_ Ñ X âAð îˆ5Z'¬ Dž; ”ÎSa,¬t9 $ w o k áöXiË XW*#C p >ƒ Mß y AÆiÒzv+

Ö2N1le(zš ¢ˆt‘ K Vm:] íÜ’D Üh 6bø á]È ÇsÆÀð:ÑP +ûÈÞ Uœr

þñû _Ÿ7[¬¥Â0 äß“ÿûß?~ÿ

éDÚPD–Aãq+ú© 1T@ ÓJ¦ ú c €wH Vö Þ'"@Æ ë l’ë àD @v

;Š óx ü Íc§KÊŒHìtEÀ Ø) ÓÕc§ 93Ç$• f Y ð MQçÈ&4 e?Éf ñ•£$f F ¦s[òXè@ h ¥o èBú ðø <®U ŠÈO[ÑpXû:"ã5¢ kA7W ß!1Bb Ä å Ä©l öVzÂísË>ýµ‘ÍpsËîæµA º>»b& ŠÇ È1 ù H)L éÞ e/\9 %ÏâcËWëwq&?GTïù1 úíËWi-* Eý ;}â'^n ÛÂr ÌZ MSÁ™ rO #ÕçÇHß – Ðÿo§ü_ O‘)Òš æ ð Ty /.ô ÿà c w 5üPFÒM©£/tû¬Ùxã œñ NÁW+ e3Ù CW E7– Œ g ^GÛ:‘ Ò&V 1âµð p,RåŒG Kt Q ì c3 Z Ÿ"PVh-;*âØqŸÔ ÔáÉêpÆm õ9k Ìkqï6Á ‘ëƒg’ëï D/:tyhÀL#ß $¥N »ÐHW Ú}Q~_fm *äH Ó$ˆjçr ©Ñëq©

Û ÙÂTɬžœ–C $æ•ÃòF3óC¢"DEž aª Þ ƒf v•ï`ˆ:v!þ Qb ê a>ýBs #â.Ä]ž$)ÇÄ]

Åà.Mî

DàÖç O¬c(c”Ün–Ý¥ Wa¥ ÙŒ AŒ ÉÓÕ A ’ý,ý

d)™â J¬Õl;%kŠ€Ç . s>”;Å¥#Í µ ÿÐ ˆÄ, èô uúæuz @6ÇH ƒ ^$Ý [Åm6: ùÁ !îæuúéB øÃù ü£;I ÏF Ï9ä_ !þëÀæOÖò 5 –ÞM 5"«`Øñ+ ÝðÈ Jì &ä

0 ‘$Þ€3a Ê V+

ÏÅ ]dù4ZPÒ FâK 9Úp.CiŸw ‘Í] Ò

@ Ü

Íàq© ÕãPe [ÎÎ…ðÍ_p+(a ö

ö^«ÄÝ -fGeÖ ó< T ÆÈ? 9' ËæÁþÄÃø 4Îbf ¥Ì ˬZ) ê ÕÃÝæÇ«ëËr R=*W Ë•JuÿpÎSQ õ®W Ó7 Óë JM,ú¥Y V K} Œ@0L ¦-xØ8UÒF X gB¬_Œ4e Ö ï õ} õGego!ªž3Ú §êXÑ4UÿV)$ªþ<ØÌÞ§{b@ ` ð u D X»( xÇß ?ÙWõs, à}o ºqíêß L9 ¦\Ä=5êû

èÈ ÿóäSç Á~ Å0 ÿñûÿ` ÉKåÁ(ò"Ë Þ C Ø ú\cZŸítҬĪ5 è1 VÝÔZµ>>.â Ãõ Ò Ò“Åôd>O ÍØþŒÆl7ñ9l ]ÝJû Ð Øš «Ôç 2Ñ’Bš“ÅB IMHMþyòÅ ø Èx<*F=Ù ZD};8…Þ

zσ Ù):+

Õz“ëÑe»ñfbfÎ eÙsÊó1 ªÎA!

Ì!i iÎ"ƒ•Nëƒ ï

vRÇ4Þï•š \ãþ. 8ö2 Qü ÈÏS Ü•šüÜ ù_ ÎÒcšÇ yŒ žÇ Fù`2ý£

Ç( ÛKãÞÒÓº=0ûDiÝž C– »OÖy s+Ñ }ï

ß sæíF[çe- xYÍÚ8Mz

Í •Ù * êáî^ u"ÿVFèuä_F Ö

”Ò%v pë

îWj%ö Ä S þfïÕЖٕ7P ú L®p ƒ::>ʬ žüöšiK ËZå äLue –Ç;

)(

ûóquçø V©ìU«ÇGì j]Eí 7*%I{TÒæZh0Â= dtÃô[ _䦻ã èõ ¥MÇ~

\ö ˆå4ôÀ èéf

zþ âYöT8OöÆ

PôF r ÿ µ\Œ a Kûsóí*ñ i¥êÞΕˆ »Bï 7® P CÎ`4qƵ =Ìr ’ºÇ ®\k)ü j§ ÈÚëN1 áÙ Ü Â Ê£ c¬ÿ ~W + é§Å}èc–O Û:¬ BVÅã ]ïÛæ5; 8ÕñaO) fµŸ'á5P{ S \ÛÉÞ ù;îâ ý‘ûá+/ÁU ?þ?PK e6 à PK ju M word/_rels/document.xml.rels “MNÃ0 …OÀ

"ï ªš” uÁ … LœIlÕ?‘=Eíí1AmR©ŠXdùž=o>ÏÈ íÑèä }PÎæ,K,A+\ l òýþ™% ÀÖ Åœ 0 mq ùD

k T]Hbˆ

9“DÝšó ëÐÆ“Æy ¥oy b -òåb â~œÁŠ«ÌdWçÌïêŒ%å©Ãÿd»¦Q _ 8 t£ §X 1 þ™Y Ã Í œ“! Q n 0ÎÎ ÂÃœ TB¥G£ XS sB؃©ÐÇw k

âiÖeÐIãx žj š ŒI (Mn- a Ú_; Îœ 2

_ýÈâ PK JÛœ

Ù PK ju M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ju M word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK ju M Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK ju Mø0 Z word/numbering.xmlPK ju M ö ê word/settings.xmlPK ju M ø+j  word/fontTable.xmlPK ju M3

z Çz ª word/styles.xmlPK ju M e6 à a word/document.xmlPK ju MJÛœ

Ù 3, word/_rels/document.xml.relsPK ju M-hÏ

œ- _rels/.relsPK ju M!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK ju M3 õ4 [Content_Types].xmlPK B b6Contact this candidate