Resume

Sign in

C Media

Location:
San Jose, CA
Posted:
December 28, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK I M word/header*.xml¥–ÿnÚ* ÇŸ`ï€ò @Ý* ÑŠ :Mªªªí àp.Äà tvHÛ§Ÿ 8 RT¥Œ?Hò »ÏÙwç(?n^ í , jžL.ÇÉ Ó W yòçùöâ{2 T B+œ' h“ ë/?ªY‘ÑÈ lž ΙYšZV {©

*oÌ5Ipþ‘6© Ú–æ iiÀñ5 Ü ¦Óñø[ 1zž” f q!9#muîBÈLç9g /m

ÉÛ ¬4+%*WgL …_ƒV àÆ 4y.Í ûh ;)Z Ê É– T R4 *M™!ÍÐZ ® cGœŒ 0 ºˆ!K8ÎÙ®D W

&ÌE Ôå ô cÑjÔ~#ûZX1d! éŽ èõý*àŒz Æ >hŠ{ åJê ò

ç f[Ì– vÐ

s 4Î=RÆaC Cj?ÕÙÉ 7.O ÜÓ6ÿGûEº4ûq : vp '_ kÿö3£jæ_šÙã< Ç_ ¥ Š âÃ{éq…9” <Б8 š ø µêtÑ,â Âe hîñÅùè

ÜIÚÊw\ íé ÏtµÔÊ‘ iÒ ÌϬ&:

ög

0 aáþ-ÞÔîŠ î y®µsZ ó bÑUˆjˆsºßŸ-2oÌ ðV( î\™@ x~è r kôǧM#xxõM º ÇR`$Ö ®BžP Qï,Þçœ 3Ì7Å ñÔ%?ìÜ_Ö

kÕÌ ÝúØÐi ŒóyòÌ¥oü=V£G-A… Ìž X ' ÅBÙ ¦ô ÕñÞ • Ä L þ¬# ÅžÈ ÐÔiÍà7Þo :픥íke kÿ• Ý ôØ ø …à ÕÚÖ`142ÎK]Ü ;hôÑ ?ñ&8>Ç Ýrâhÿ ©bÂúß b]ÿ PK 'Š4E PK I M word/header2.xml¥–ÿnÚ0 ÇŸ`ï€ò @Ý4 Ѫ ušTU í àp.Äà tvHÛ§Ÿ 8 RT¥Œ?Hò »ÏÙwç(?n^ í , jžL.ÇÉ Ó W yòçùîâ{2 T B+œ' h“ ë/?ªY‘ÑÈ lž ΙYšZV {©

*oÌ5Ipþ‘6© Ú–æ iiÀñ5 Ü ¦Óñø[ 1zž” f q!9#muîBÈLç9g /m

ÉÛ ,5+%*WgL …_ƒV àÆ 4y.Í ûh ;)Z Ê É– T R4 *M™!ÍÐZ . cGœŒ 0 ºˆ!K8ÎÙ®D W

&ÌE Ôå ô cÑjÔ~#ûZX1d! éž èõý*àŒz Æ >hŠ{ åJê ò

ç f[Ì vÐ

s 4Î=RÆaC Cj?ÕÙÉ 7.O ÜÓ6ÿGûEº4ûq : vp '_ kÿö3£jæ_šÙjžŒã/ Ò Å{ññ Zb ¥p', t$N®f ~g :]4 x pÙ"š q>z !w’ ò=Wh{zÅ3]- r Ekš4&ó3« N ýY CX 7µ»â¢ »ažk휖à oŠ Xt ¢ âœî g Ì s. J§;W ž :o Ü!Eà ýñiÓ Ó«îaU

ŒÄšÁUÈ Š #ê Åûœ“u 5"v ù¦ø>– žºä ûËZ! c š

–q>Ož ô Àj Ò TÈÇìI Áº[Ëá Uö ou l ÓŸ?ëˆo '2-4uZ3ø N;eaûZÙõÚ ¥D =ö >îVð jmk ç¥.nÚ

4úè Ÿx ŸãÃn9q ÿƒT1aýï? ®ÿ PK õ e! PK I M word/footer1.xml¥–ÿNÛ0 ÇŸ`ïPå H[ iª( Z1MB si ú ÎN <ýìÄIÛP Ðõ &ùÞÝçì»s”ËëW)F[$˵š'“óq2BÅtÆÕzžüy ;û™Œ Ð

çÉ ÚäúêÛe5Ë

3ÉæI᜙¥©e J çÚ òÆ\“ ç i J MiÎ _qÁÝ[:

çIIj g’3ÒVç. Ìtžs ñÒFÐ MÈR R¢ruÆ”Pø5he

nlK“§Ò h!ÛÏ6 •¢õ«Ì l Aå;!E“ Ò” Ò õê 1vÄÉx ÃœíJ$pÕaÂ\ô@]îsŸ; Fí6 C Ò îùŠ€Þ>® N ç~ ღ GðQ® n OA ȵ q

Ah Ál j

Ý0gëAãÜ#e Ö r7 öK Œ{ãò\€Á

mý _ K Sh{'pòýk€i

òo?3ªfþ¥™=Í“qü%QZ¢ø ž– C)Ü Ë#

ˆ ßY«No E<R l Í I[ùž â™® Z9Ò¢5M “ Íj¢Óa Ö Ã îßãMí® h æn çJ;§å0_âëb 8§»ýÙ"óÆœ

o…ÒéΕ jÈ ç Î[ wH B Ú4 Wßô¢{x* FbÍà*ä EŠ õÎâ}Îɺû ;à S K Ï]òýÎýe VÍ Ð

Ë8Ÿ'/\úÆ?`5zÒ TÈÇìQ Áº Ëá Qö ou l ÓŸ?ëˆo '2-4uZ3ø N;eaûZÙõÚ ¥D =ö >îFðµjm ç¥.nÚ

4úì y žãýn9q ÿ T1aýï? ®þ PK >ñ d PK I M word/footer2.xml¥–ÿnÚ0 ÇŸ`ï€ò @Ý4 Ѫ ušTU í àp.Äà tvHÛ§Ÿ 8 RT¥Œ?Hò »ÏÙwç(?n^ í , jžL.ÇÉ Ó W yòçùîâ{2 T B+œ' h“ ë/?ªYîh䃕 I6O

çÌ,M-+P Ô •7æš$8ÿH T mKsÁ 4àøš

î^Óéxü OJR ˆ œ‘ :w!d¦óœ3Œ 6 ämB–š 3¦  A+[pc[š< æ E

Ù _e dË *ß )šD•¦Ì fh W NÆ

]Ä % çlW æ¢ êr_úÜ h5j ÆtÏ ôú~ pF= ã

4Å= r%u y ˆs B -f

P;è 9Û ç )ã ! û!µŸêìdÜ îi ÿ£ý"]šý _ C;8 “ Ÿ L[Àµ û™Q5ó/Íl5OÆñ Di â øø^Z-1 R –G: 'W3 V . E<R l Í 8 ƒ ;I[ùž â™® Z9Ò¢5M “ù™ÕD§Ãþ Ü Å Ú]qÑ ÌÝ0ϵvNËa Ä7ÅP,º

Q

qN û Eæ 9 Þ

¥Ó Ô Ï î "p þø i éU FbÍà*ä EŠ õÎâ}Îɺû ;à S K O]òÃÎýe VÍ Ð

Ë8Ÿ'Ï\úÆ?`5Zi *äcö Œ`Ý åpÒXÜ*{ Ö Þ X€éÏŸuÄ Ø ™ š: üÆû U ìzí R¢Û€ û w+øFµ 5X ŒóR 7í }tÂO ŽÏña œ8ÚÿAª þ ŸX ÿ PK HŸàÈ PK I M word/numbering.xmlí ÍŽÛ6 ÇŸ ï` X =¬õ-+F AÑ E EP é Ð m

á @QvöÖ{ 5 Ö òÇ®]Q;ŠS€{ Lr ú‘ãù õ 2Îf–;v¬ f O3 œY B"–"Â žY ß}ój3e% c Æ ”

VLi2 VRæSÛ ó 3Õ à Š¥M‘øPæ §9’Ù Ç JÁ 4K /øBV&S Xd Þ=

ÑeÞ É ž” 3YÏh

LÔ;pV¬ h Ñ ÞTçªq ɻ̖

QëLÉv¢

i.x Bµ Ùv à V.Z . p<gó& e¬uSEÇ £vî š{ hµ«=È~-

ÒåE ] Ù\ ñðø-P õ< Ï NQ âAYÉR ÙÇE BB6 H pú=bkÔ sºì Î'žÒ - ¢û - vÖuNÂå ÊñÞÛòyÞ~ Ì á ôñvð

tC= ^ãàNå@4 WÒÑѧ S•Lë!dMTW¦ 3Ë©[T: Rµ ÙwÛdú– ežcñ

§ˆm{•ñ{ü í qÇmûOIÓJðBn óŸEõÈXªúªæ™ D* o¦ L ò>« ªN5Ön íC) üŽdKÖx e ë™Oá\

OÓyÚt~äœÐU-À ^G Eäi6 €mâ ù

Ù ß\Þ»àÛçó N lÞ P îñ Î

pº hû^ÜD š0Ò! 9' ñéù“ šo Ÿ1Àîy 4k x}Ï žOh ©ÿ ÒÀÑV ýºÀ O£ûjuÁ $ Ë'Áþùýïçƒ íŠ ÁÐh g»b)08[ì€ u- fó\øTÒµ œ- Ï p hJ ßû v9BçÑrÀï4€ÖërUÚ7p óÚÁ[IÃÀX UgÎ Ô Œ ö GßÁ 4]û è Ÿ2 ä\?Á Ÿ2 k2DÊÐ ñÀˆ q#âFÄ ˆ 7"þÿ ñp ÿôgO ÿËêÜÅtÙxcüKÝ ú£ ÆAÓ@\ ÿõ AÓ@ܦë Z£hÐ4 çú‘Ö 4

Ä 5ú M qG® i lAÓ@ÜŠëGZ£VÐ4 àú‘ PY@So#sh 2 fsh6 fsh6 fsh ìÐ<1"nD܈ q#âFÄ ˆ µ"Îjñf Rò ùÈÌ;oæ]0óÏ ù Ì ófÁ ð YxÁ,:o ]0 œ7 šÙ û PK µdÒù U= PK I M word/settings.xml¥•ÛnÛ0 Ÿ`ï è>ñ I6 uŠaÅÖ »H Œ$ÛBt $ÛËÛOŽ-;I ÁÍ®"ý$?Ò M?>ý ÑPc™’9JV1ZP a ÌÑï ïË/ha

H \Iš£ µèi é Í,uÎ{Ù…'H œ£Ê9 E‘Å `WJSé …2 œ š2 `Žµ^b%48v`œ S”Æñ

•£ÚÈl@, ÃFYU .$SEÁ0

~B yV TºsÆÈPîkPÒVLÛ@ Ò

æ_ Ñ üZ=' 1ÐúF

Þ'j•!Ú(L õêso I<£

bŒ SÂuÎP &GL7 7 1 Êç švFM 2õÂò9…ô¦Ÿì`ÀœÞW wôó2^ YS CðQ®6ã@ÞƒÀ ü WøHÉ7

ŒÃLÊYã C" J b Rû 6 oÆe_ ü?Ú £j= ûú ÚÅ l> H `çW ÔÜ Áaï”^ Y ~Š?§1Š:3m ü*É/B cƒGÒÛû-8 öýF

ÖÈ % ÿf]-ÌWEhgª

_ 2ºÊÉÍ

¢ uŸöP&9⬬\Òñ Ï C™ ôlK{Ûù û=è à ¥A»ð{ Úà ƒ ž MÐ6“

Ú Óª“¦ 3yôm ÇN/ 窥äe Øî/PK

Ý

PK I M word/fontTable.xml¥”MnÜ0 …OÐ; ÚÏØ AaÄ“Eƒ Ó I (ÙîÜ>šŒ ÒI[8îÊ H~ ¢žuuýËè CöŠl!vÛL$h%•ÊÖ…øùðuóY A“ÅB Ð ëý È ŸÄrës#

Ñ àò4õ A ~K m VÄ B\r à§Öm$ A=* Â! È K1 Û @lŒ’Lžªp,É©ª”Äá3Vð ÝSÉ

ÉÖ

/Š)£Ž= õ r~ ™µ lFH CtF y [¢V2ôñ.Œ> õÄ¥c’è}Ü 9 'â.[0À#bªXÒÂïšc 0Ggœ &ímÔ ö š 2ÏÂë% œBßÕ# Þv +æùºÞ©E.>#ĪÐòdÈ5 Ù 4É í`2sY/ ó ©TP3 Ù þ]7»ËÎìr߀ÙVÿ í–©u Ý ú wŸÞ ûáýKúÜ æ Å8K yP ÙO~`ŸÜ‘ û Œo ; JBÌjñ îþ PK +F PK I M word/styles.xmlíZÍrÛ6 ÞdýXq\5JÆ?ã$3 é 5 Y ò ^zê ùÒÇ R

-+ ÚB »Ø ðí Ý¥Èg/n ìÍ ãˆ’ ß?èù Žý ï.:Ç Ç À”À €Ü ñü gó

'í %áØ …HGÝ. c SH rBY dÓn ØM–vBš @ a$ ÝA wä 7tìgŒŒŒ N BF9 e2¢“

ù*,X ys“s f $BÏØe Ë5PÂc”òÂ[ 7©Œ

' M 7OÛÌ 10 ÁHp>Ñœ (e4 œKéy®,=ö{- T.J 6K ÎY¬$ ˆ”n 5,GåÜ rn švµÜÈ

ŽÛ,$W l çª}ŠZ Øò DÆJBnã"Œ Là 2 i+:[ž" ¦ $K’ò{E ß èr

ƒ . M æí%£Yº ûp o+' ÿä ƒç2 F4 aÁÕ%{ÃÌ¥ R_üWo>š ÉîÁÐïæ’3nË0 ÓB Içýµ w “®í:µ òÁ«ânmu:[Ë9Ä"•G5 LE9•9Ë ^GcÿJ +Q”[Ê wJ@ õ‘ P>§6 » À âú ’ ò GzW-fiÞÄ+ Tñª;Žs… Ï1 Ñ Ð.'”VðV4ÉÓ<¦7 ¦W+CŒC% D rKÎS "

_0 PÖ«þ §V @y

å6 Çú KÓ ê 1]!S`{.É5 h ka <6ŒÇ ŽâáQ

Å\ö x _( vÀÅA àâp-ŠÃÇFqXEq ød-ŠOö ÅÁ P 4 8Ø ŠGkQ<Ú3 bï!( CB6 µÒ ¥ÿ êü …O ÄB ©ý[ à:5 © Nmoª£ëÔ ºNíÑ« ëÔ\§æ:5 © NÍuj®Ss šëÔöµ: NÍ

Ljýo lÀäŽ

oŒ¢ KøË…~þnIÍÖy–¦ r Z 1$ëñU *q Mq ùXD q ÆÇ~G fh

Œ b i Ž Õ»2Å: qÉ–ê Œ¦D

S Ms-Í ZÖå W Z

ó Ü` À r :cç É ð »&æ Ì ËW[nD µÂ\

r+"0©û0Ïê ! 5ë\Ÿ(ø à' âù}a ô4

+ÕK ”ç¥ÂJó ÿMAÙ

JD £f WŽòô g í Á ç T+à7ßY}î^ªŠðª¥K

_55 E.ÉÍ 8ÿñsXŒV@š øµÆv. h s¦E q 1þ äÎhºi rœëû ãÆ è nrÒ .ª[nqý !Y @¦_?¬”ÑKÄë)êŠzZÞPG rwX :,ÛôÛ }

’ôû

JUÅ ðô ÏŒ©E®îf A ;ÏޚΠSxÊ 9Õ ˆÎÏdÍc ÛTˆUxCŠ)3í Ž%ÆË+=<Ä }Þ _¦ ®tÁe áæv•wÆB3® nOÇÏÐ 1 í– ß5æw¦z à!BŠTx

Aµ«ºûøéîã w þ ûøÛß ºûð Qï§C5 bÚ Ü; è#ë: ©M .Ë6>k

nl6E R oK: ñØ^€b[)Ó 7 öÖ*á

döa cy Y ÈF’Õ Üº ºÅÙØa£}ß6º9å]0 Už©e:¥ð ¦–ßJ Ö\Zsim ÓÚð ™ÖNi 8Í0 õ Ü\rsÉÍ% ÇLnÍÿ$¬KlërÚ Êgruù p {

C ÛÒÀý ©p5–¬æZ媔«R®J *µ Uê `3À¢ú_ F^Ëg Åã ª§®Pµ-T Y _¬( yJØ“ ÍÚ g§Ç ÒÉ1ä•Ëe®\ šÌXHªy ß ŽôÇN » ÉÒ Ì Ì l øó PK 'ý@ò H PK I M word/document.xmlí]]rÛº ^A €ÑC§ MQÿVë Ž Ü Mn3vÚÛW DÔ À

€VtŸº n O]H Ò•ô€ $KV Ò:ÎLDâç€ÄÁù ƒ ÿà D’ n¬Ðê 5 Æ 8h ë Š ÔŠŸ4¦Ü6þðêW Ÿ #Í +G@ à 4bçÒa X ó Ú# r ‘#m êàÖŒƒ šë,=d:I© WB

7

ZÍf QŠÑ' Ì a)â0 Ìh«GÎg êÑH0^þÌr û”[d9/ 9/10\Â3hec‘Ú™ dSi Ï Ü ë%n 9K7IïSZdè Ô‘È¢ 6Qj4ãÖBèy 9 6ïQ ^Ä<Ç} a ÌÙ“$T ß8V ÍË> ËJËE-^dQ VÞçAŠ âÊP3 û tƒú jÅ+ ËÌ An" ÅÔ Ù5 Î º óÆ ïÕœW$E Ž

M Ô>H as¥ \Æ4å

iãÇIûÁè,]4 Î&ÒnY`Ø} €ÖLÀ+€À+

MýoJ&C@Ðèâ Ñ,ÿ eÐ9 w ?Ý

º8ç#šI &æ“Y

;Ô ú>º š?Ä'ã ®9O ä_ ä ìF0

þ +á éÉ™VÎh9

ôu”KtÚ ŸM)ã> þ¥ È ’ ÜýR^içtr FŒãûŠån ºOâ`ñ~6Ž r$$ÄÒÌéyR&95…d ÄБ㦠xÅÁŒfÅHá! Õ™ß\d’ s Bùr %•9ò7+ GÂX ! Qj R óÂokî l àE–uU ó òzMSË 8i (þG Ê ÇìÚ`N ;µ ® ŒO ú 6 RžÑtµýYgÄ5_ dZj3 +šx‘ú Yh«3

9 «aÙ\ à ”Éî cð Ü© c5 E–í% Ü`nhæ –íø{ÚZÒÑ Í¬êcE

áËÔ T–“K Ì«1wDg Ÿ n á W æÓ êwJ.À Õ2 } Wd Z5~åÉŠ U H H ߥŠG R R@•( 4 äÍ

U– PGä4u$ì4{{M Úja ŠüI[~@Î JPrÜ

[Ý æ 6r r rA- Gñž™3~óÜÔðÕ'é Íß áa§ß:ÞÚCa ê §)7 ïš Þ6ï£^ õþ o w?Ã(w ùër Ú”ƒÕ 'TH? Ô$ [mbÿüÕ ú«è ¢ Šþê Ö òß 2 Šä{= ÑEŠ@Š@Š Eàðö“Aÿ /Ð ýFÿ ÿ Ñÿ…â ú'©ÔSÿIÊê`Q

PVYRˆ òF®dƒ Ñ,¬WÖâ< Âùöà ߺ è1Uãü« n š€^Ww t*¥Ž§GöOFß€Õ ŠŽ9 Žp1™Bi–è áèòû

Ë ÙåÍ Æ¥%B‘4 ùwñ D 1Uâ ü–Jb áÉ -Ú xçFXm¦eø^óÏ1ò ò ò ò òÏÃ{7# µƒg Yr rŽq ÜÈsÓ LÈo Cüv

Ž+

â8 •ø9ãûÍ=§8ÝQ7 é ê7áñB!

¦NÚÚhbd Ùá5 CÝØ hƒ“ákµ0X£…AÅ0ÿ2åLŒ #?isMpaTþw \P7.8î! ì) `O {

ÏÉ ç;žÃè 5ƒs ÏÀ+8 ñ H…ÄQ)u<=q\fÌoO=Êü F’ ÓŠ–fÉý ßG 4òk h‘JNx b {4õ º"áwâçäŠ ë Ñ™Šö{bã

Ò é 3“ 2 ® Þ ÉÏaQS’j) €0Ÿ:5:õËŒý Î ç o‘ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ººKR¥J *W à ç–àöJ. öN 6Yv Ïœ néT ä ä ä äœÊ c

œC ƒîLJ] v 0àz Y™pîÀ~à bÁb s™BR§ Ž^Iaãõ ûý Kˆ ÕŽ[ê ~`u

S

BíÞ] j v î»{Ó

€ñ3 Úic Þ+v ÑpE ¦AˆÙ=Ä šw

µÊË/ b þ¦ @L ýÃü ’Û …xØ ¢ËîÑ

ÍzvFG ó» Sk5 ÐÅ êï=x ÅÁ»j Þµ{ßC ð9 jÙNë 5«Øòðn 6?g X Å©#

æDæ Ñ ä R sàþstŸá48 O]$þ; ðv\Jÿ[æ" šXþ äïÁå y_&I H ÉåÊÛâŽÈ OµqÄ 9E Ä™ó ©èˆ _#N •{í

= OÜl{ íó ÅúÂ Û Õ=¬ÈtâåDØ òn: \qïË dhPÛ<Xñ Ϫv\8ðìÍ#l aë ÆýèNq a

J;® íX" ÉéEm=3e–N1É Û RXG ré yeœ æ,®âìÌ®

h•U 3ÏÀ áÝ 6ç 3>î©Yã

7Ü F =2>ƒ »

º W ÐJÄËÀ g TÅ & lf8q1u$™Î ã™íÞœ/£ hK ÜüR, v1 A íÚâœPàÂ:ª"j ôRv} r rÕÞ $rUeTñô\U.É8 § âÈ i’þÎßQa Yé Qd4 Г löhGk1 _P § 0JQÇ ç g ö]µ

þs& jN “ÔæÏ Z€ËtH AãP[zò Ѓ ©g rÅc€ sÍr jr !

hWÞ~^ ý E q• ‘tª3 ^ q™ó ‘š]ó( +Î&ºáïø " HRÉ?iëïò yŠé¬á¦ÃT[á KzktrÒH ”mÌÒüe4 Ü j {Ýn :

ýÛŠXÏåcCÓxUrØë :ß–ü <

ÿ` Á º BÁ ^(lõçf 'PÆåÏ™ üågÈ æ ü Í Dš}2D€ Â^ƒ(š€%ù(:Ì_O [ çÔQ Ø t þãî Ú£D0 ÀÝãÁD (h5Ãf~• í7Ò vw Ó”çÕf ìÇ K â 9&Óá ‘Iü/H\Ñ8õõ ÍÊ

ÙScÝ ü qÒ0œ B Òo òK© óm Z YI

5bÕ Œ®”Ú # C;fÎ4Vò& Ì H íb0ÇL:Œ9 Þ ( vTÈâ:ðeå

böžþêJGÓüõƒyµ Kõ~û hN…éæ82 è`n 9 ö[Ž Õ ËêùÈ/ S *j ü àƒHè wŽR0 º Î 7: nÍ8( f" ,š ÌAO j ë/ÔÍ'Á µø @ ò šëŸi–Èg «ç#n.JM^p

Ô ß }%Eê

Û Œ &fÈ“+ß\Íû _ 5ì ôó

ÍPï^qÇb é Ÿ 0þyD \œ {.Ü“jöîE Á ª7 Ò ký tvv { ãÖ–` Ýn GrU èì ÕWÀê«éì Þ èìÔ öZ ãÖwzb Â^ Óï? õZ Ao'®N þ®Î¢îÐÓAO§ž&_M?§ äSt+èçt ìç WÕÏy è W íu ƒya

Gs:õwqp4 }œZÛ{5ý Î’/Ѫ ÓÚ 6«êàà@ z8_E pÐ xE ÓF7 Ý 4úÝ }5} ö’_ VÐ íë èë S;Ø ô{í ^»ÛíÕÓÕ颫ƒ® ÚüÎm šžNwÉ«hWÐÓioÛÓi §ó(O§"_ Ÿâ^E¥Ø: Ë»ÕÝŠð Rü– &ªxúoyOÁM ŽPÆtæÏ Ë ú3åi Ù•äÄÆZûcÿüÙ~ 7~ "ïAÄ ê ,Nø“4S‘™ ÏþPëröí Ïæ €ßóÝ(^ãn {Í 2 ªb vžsTäwM ºr = ck

á*ãþ [ˆË]HbÅ ’€Æbë7©àI*õÔ l»ßät ºQÌóv‘öùÔóï žN N

íÁ]-ÌÂ* ïr0{ yÛøH Šñ q n ÿ ßÛúç7Áoö IóØO…µöÚ¥8G ]

t)jáR =3 œF$ o ;üÞrA– e ™äÍŽGNÛ8rZ Md §Ä5 ™G©cÍù{ j 1ŸÌ üFñä ~çxm Sâ Læ&Ÿ K C 0Sq 3U +' i)ù ~i’fv è-r r r r rÑCÏ7ùÂY怌ü J q™ F3’Z {@À” e . ÒJqŸ Q“r qŒ š Fœ < û >â XA~ÈèØÿþùŸ}&§V É É É É Éé ãqZY ] Ù£_7 Ü Œ E T¬pÔP¬¥ b ;ÌÒ<ÈÁ# @N• &ñÙöº Ô

qÖ§nD Á-\H N

5XHòZRvMÎ M4ØÕ É +ó mï ÛÞÂBô * ûráÇS Í ùß?ÿEúA ÞD

ô&^Š7 kHêÄ<Õ_CR G £ú 5<Ö™å ð3{M í

vp GA_"á £ ð ÌOÔ I5ÔšÿêÛ I3Ãbjó)6?3wíÍG(?Ò©Í4 Lx

k

•ËGH x Ôø ÈSª¦Å8« P% f ü óý <í s!s!s!s!s=ô pá »’Sb B å é.Xå É,ÿÌ/ Ê¢ž ß® üš&éï äÌ *óË

ßtÔÅÑ º‘Êq Çß*2¢SóÙ ftö õ{ˆúˆúˆúˆúO …î -t õ+ ú}Dýº >bþ `~

c€Ø Ø Ø Ø v ïxÊ+,k § ž u: Á*î̧ ÜSã nÅ»»i åÌ éýéIþÜ– 7<Ÿ Šò ËMShUQ 3Åë}=Gg‘à ‘U$ iíÖ'ï çè +

_zMÅþðœAa ùaRÞ6Ê ß üÉÉE*@šÅM }xyWZÊì xåùÔqñ€' A 3+áÇ,ù ÏåíßQã ø6«é _Dše~ëãWÿ PK Ëå ËB PK I M word/_rels/document.xml.rels –KnÂ0 OÐ;DÞ7N£ è¢ Ä¢ Š À$“ÄÂ/Ù K ¬.Ü,g ÿþüÏL’ÅêÀYô

ÚP)r”Æ Š ÎÑ æýq "c ( “ rÔ A«åÃâ n i 2 G µjŽ ) àÄÄR p+•ÔœX ê +RìH

8K’)Ö}

ÒŒÖeŽôºLS mZ UE

x•Åžƒ 7ÎÀ”»Ã Ñ5Ø q é’i¬D ð

ˆd ˆÌ

1

Ñ )A_(º8 Ð]€l F^ B2X Çp » ˆ > Ö

`œ2> PIa7dËzVœS>ˆqH ç[ÐîÞ ˆsÊ ñ<LSN M9 [ iû£ÙÅþÑ ZŠÛï Ì

0ý A+`lË ?‘ÇØw Ðë7NI3*v N$”Y9ßAËÝd Ú} %SÍKý Ÿ ý ¥£x;8 û4ÌÐŒ}C3 azbÀW ,Ë PK Oí ú PK I M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK I M word/media/image2.pngë ðsçå’âb``àõôp b``:ÌÀÀ ÈÁ ™ºa b)vò á Ž æûž.Ž! sÞ dä Ê ZðÝ? Ï Ã ƒ g lÏ10îÿi< ÄõtõsYç”Ð PK

KKf PK I M word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK I M word/media/image3.pngë ðsçå’âb``àõôp b``:ÌÀÀ ÈÁ ™ºa b)vò á Ž æûž.Ž! sÞ dä Ê ZðÝ? Ï Ã ƒ g lÏ10îÿi< ÄõtõsYç”Ð PK

KKf PK I M word/media/image1.pngë ðsçå’âb``àõôp b``:ÌÀÀ ÈÁ ™ºa b)vò á Ž æûž.Ž! sÞ dä Ê ZðÝ? Ï Ã ƒ g lÏ10îÿi< ÄõtõsYç”Ð PK

KKf PK I M word/media/image5.pngë ðsçå’âb``àõôp b``5 Ë9Ø€ä%Å% @Š¥ØÉ3 j8R j=] C*æ =ÈÈ

”= à Ã( 4 )ë îé¥ xž®~.ëœ š PK Š Æ PK I M word/media/image4.pngë ðsçå’âb``àõôp b``:ÌÀÀ ÈÁ ™ºa b)vò á Ž æûž.Ž! sÞ dä Ê ZðÝ? Ï Ã ƒ g lÏ10îÿi< ÄõtõsYç”Ð PK

KKf PK I M word/media/image6.pngë ðsçå’âb``àõôp b``:ÌÀÀ ÈÁ ™ºa b)vò á Ž æûž.Ž! sÞ dä Ê ZðÝ? Ï Ã ƒ g lÏ10îÿi< ÄõtõsYç”Ð PK

KKf PK I M Content_Types].xmlÅ•KNÃ0 OÀ

"oQã

PÓ.x, E9€kO

dOK È“ fþ mŽÖd ˆI{W E>g 8é•vUÁ k–% N ã

ì mÖ «í)@Ê Ø¥ Õˆá ó$k "å ôÑ

0V< ù**àËùüŠKï Î éÁÖ«;(ÅÞ`vÛÝoZ L H\œš ìþHb ÙÄ NÛÆ' êKE U v:8õ

Ö£ç L “j

Òåw$RSãðD ŒZÁ , Yj ÊË ¥’üÍG kò ˆ ê]ŸEÄGa©-o2ù š c™ O Æ ZmRûÒ{ xÞ Ó–ÿì ØŸ 1 ^ž Âíí " ÏC ò ƒb…vçA ”?ä@úµ •ºë Æ6a§Mû üì?<?oÏ õ;PK ÆV _ PK I M'Š4E word/header1.xmlPK I Mõ e! word/header2.xmlPK I M>ñ d word/footer1.xmlPK I MHŸàÈ word/footer2.xmlPK I MµdÒù U word/numbering.xmlPK I M

Ý

e word/settings.xmlPK I M+F º word/fontTable.xmlPK I M'ý@ò H word/styles.xmlPK I M¬$Ëå ËB word/document.xmlPK I M Oí ú t+ word/_rels/document.xml.relsPK I M-hÏ

_rels/.relsPK I M

KKf word/media/image2.pngPK I M!Z Û

Í. word/theme/theme1.xmlPK I M

KKf 5 word/media/image3.pngPK I M

KKf å5 word/media/image1.pngPK I M Š Æ Ž6 word/media/image5.pngPK I M

KKf 17 word/media/image4.pngPK I M

KKf Ú7 word/media/image6.pngPK I M ÆV _ ƒ8 [Content_Types].xmlPK ÌContact this candidate