Resume

Sign in

Power Plant Engineer

Location:
KA, India
Salary:
4lec
Posted:
March 25, 2018

Contact this candidate

Resume:

WE- BOILER ATTENDANT GRADE-II

** ** * * * * * * * 8 9-100***-****** 100***-****** 100***-****** 101***-****** 100***-****** 100896 VAKITI CHANNAPPA MOHAMMAED SURYA SIDDESHWARA SUBHAN BHEEMASEPPA BASAVARAJA NEELAPPA DILEEPKUMAR DARSHAN PRAKASH BASWARAJ HARIJANA M FAYAZ UPPAR B K S M M M M M M M M M M M 10-28-21-07-02-01-01-06-30-01-05-Nov-Mar-Dec-Dec-Jun-Jun-Jun-Jun-Jan-Jul-Jul-**-**-**-**-**-** 84 83 89 92 90 CAT-CAT-IIIb IIIb GM IIb IIa IIa ST SC SC I I HK HK HK HK HK HK 76.71.70.67.67.66.66.65.64.63.63.67 **-**-**-**-**-** 92 16 68 36 IN IN IN GM-GM-GM-SC-GM-GM-GM-LIEU LIEU LIEU IIIb GM GM SC W W W R R R R OF OF OF 12 101060 BHEEMANAGOUDARA GOUDA S M 01-Jun-88 IIa 62.88 IIa-R 13 101133 PANDUREDDY R M 06-Jun-87 IIIa HK 60.48 IIIa 14 101128 RAMACHANDRA MAJJUGOL M 23-Oct-84 IIa 60.32 IIa 15-16-17-100*** 100***-****** DILIP MALLIKARJUN SUGAPPA P M M M 01-01-22-Jun-Jun-Jul-79 90 73 IIa IIa SC HK HK 57.59.58.83 8 4 GM-IN IN SC-LIEU LIEU IIa-PwD W W OF OF SELECTION

CATEGORY

CAT

CLAIMED

HK/

NHK

SSLC%

NON HYD KAR

SELECT LIST

RECRUITMENT OF BOILER ATTENDANT GRADE-II 2016-17

KARNATAKA POWER CORPORATION LTD

SL.

NO

Appl

Numb

NAME OF CANDIDATE

SHRI

SEX DOBContact this candidate