Resume

Sign in

Electrical Engineering Cover Letter

Location:
Cape Town, WC, South Africa
Posted:
March 13, 2018

Contact this candidate

Resume:

CURRICULUM VITAE

OF

gerswin - WIlliams

PERSONAL INFORMATION

Surname : Williams

First Names : GERSWIN

Residential Address : 52 BOBSWAY

: DEVONPARK

: EERSTERIVIER 7100

Contact Numbers : 061*******

Identity Number : 971**********

Date of Birth : 17 OCTOBER 1997

Gender : Male

Marital Status : Single

Nationality : South African

Home Language : Afrikaans

Other Language : English

(Speak,Read,Write) : Excellent

Condition of Health : Excellent

Criminal Record : None

DRIVERS LICENCE : YES (CODE B)

EDUCATIon

School Attended : Malibu High Secondary School

Highest Grade Passed : Grade 12

Subjects Passed : Afrikaans

: English

: Life Orientation

: Mathematics

: BIOLOGY

: Business Studies

: GEOGRAPHY

TERTIARY EDUCATIOn

Name of Institution : BOLAND COLLEGE

Course : ELECTRICAL ENGINEERING

Duration : 6/1/2016 – STILL PRESENT

COVER LETTER

I will be thankfully for an opportunity to work for your company.

I am a dedicated worker and enjoy working in a team or individuality.

I can also work under pressure and take pride in every task I do.

I am a very dependable,trustworthy and honest person.

Thank you for taking part in effort in reviewing my application.

Your sincerely

Gerswin Williams

HEIL DIE LESER

Ondergetekende getuig met groot genoeë en onvoorwaardelik dat

GERSWIN WILLIAMS

ʼn Leerder aan begenoemde skool die afgelope vyf jaar goed aan my bekend is. Ek was in 2010-2011 sy klasonderwyser. In my omgang met GERSWIN, is ek getref deur die eras en deeglikheid waarmee hy sy skoolwerk aanpak. Sy skoolwerk getuig altyd van netheid en deeglikheid.

Hy is nie net ʼn leerder nie, maar neem ook deel aan die skool se verenigingslewe.

Gerswin is ʼn Koersvaste jong man wat ʼn navolgenswaardige voorbeeld aan sy medeleerders stel. Hy is fyn opgevoed, vriendelik en beskik oor ʼn mooi humorsin.

Ek wil hom sterk en sonder enige voorbehoed, aanbeveel vir ʼn betrekking waarvoor sy opleiding voldoende is.

My allerbeste wense vergesel hom op sy vedere loopbaan en toekoms.

A.D. THOMPSON

(ARIKAANS-OPVOEDER)Contact this candidate