Resume

Sign in

Driver

Location:
Durban, KZN, South Africa
Salary:
12000
Posted:
April 23, 2018

Contact this candidate

Resume:

CI'RruCULT' VITA.E

OF

TIIUI,EXANI MTT'IINE NDT'ITIISO

MASIIATTIANT

MA TIsA IECHNOLOCYCENTRI

NJ E] ECIR]'^I TN'INEEAINi

MA.!jNE rool MjLLwRrcHr (sEMr_

BDAMCS (ALL MECHANIC^L'ININCJ

rflt .ii" ",*

L{l:l.'"

ffi

isry€LJC gt-rP^uJf

iE t^ca

@

I

til

lf,ft rltl ml tl

Genuol anb fuiler @lucotion nnb @rarnrnr

@ualf fy €lrlurone @ouncil

SENIOR CERTIFICATE

\-ai*

/t;,16a*

ltl[iltflt tflt$Nlntl 040 J981 6,A! r

Courr(rt f0r (DnJl r Assltrdllre l @t[?t0l

arrl jtrrlrthet €bur0troI dnD Olrdrnrng

NATIONAL N3 CERTIFICATE

IENCNELfuNC STDTES)

NASIONALE N3 SERTIFIKAAT

f-

ilt ilt ililrililt iltililtfl illul llt till

FEPUALIEK VAN SUID.AFRIKA

NATIONAI,

'

N5 NASIONALE

SERTIFIKAAT

t

iT"Y-u';j;-1 i

CERTIFICATE

I

KHULEK{NI TN ! L{NT NDUMIS

TRADE CERTIFICATE

I k"r- rt-t-t't-

1$R*G*IS

cERttFtcrTE

OF sEnvl€

"gm;*"wrcx,,

i19,ES***

tr

tr

tr

tr

tr

E

tr

tr

d 6*rft r'r 4, clldrB rdn P, eld

dt64

5:.1fu4eFdi@d4

l!1l-lj. -, l

iii; : ;11

iil: : ir1

iiii:,

:i: :

El

!:

di

i

ti !i l i!

!r t!

i!:;9

:Eff'

11 E

Li;E!

liiq l€r1!: i

l,l!954

ig

n!

*l

:SE

asE

rI:

iiE

:iE

€E

E\ l

tr8

r.\

$

N

$

o N\)

s) t\\s

N"

\S,'

\N' s..

S

!i : l

it't__il.

i.r

1:i

itlt

Ri

6:=

i-:

-Ea

E:i

liF

Ji i

:gt

.roE

!

s

N

os

d

.N I

\

N

N

Q)

H\

6 \-i

g

I

fj f

N

R=

\3

sI *^

\\

ss" si\

d

{'"iN ...v

n.l

g'

ii

tl

:i

a!

Qertficate

fu su$Jab enpk'r.Jrr@is aw,aoarrE 7b0L tt t Lt+tw g1?1

EticEb.*nj aan ctthtur .aa;. aisn{tutilw:

461 1{'r/SFtXt SoiL*t <Iaro6att, [1rt t 1turc

6 t t t@Fk*rtaiNtrg )14 tt't, g@tnnit qa.k No 13j3e fdlfufu'eau,1

'r,am

24rtun@)mr1 b firotu662011

r-5 l

I t )iWffia,#ll.--_-,em

uetus,t TECHNoLoGy cENrR,

j

**tt**, I

)

r'' atr1!;1 j

lK I I i K4 t"t:Tii-lkh" i+*i.b '

[ti f - E a IContact this candidate