Pk resumes in Hyderabad, Telangana, India

Sign in
Search for: Jobs   Resumes


distance:
Get new resumes like this by email Resumes 1 - 10 of 22

Salesforce Developer

Hyderabad, Telangana, India
Pramod Kumar *+ Years of Salesforce experience +91-863*******, Email:addt2h@r.postjobfree.com PROFESSIONAL SUMMARY: Around 3+ years of experience in Salesforce.com CRM platform. Experience in designing and developing, Apex Classes, Triggers... - Jun 15

Engineer Quality

Hyderabad, Telangana, India
UG ümB *–N Þ£–xˆ*>s a_xHŠµ*IJcö€â Ê åÇ– "Ñ®*Ê i{(2 ªÎL í @ VËÚøn1{(6ZÕ Ûûx!Ä ö ®•iw Åù 4º Dó lÆ î Ûª@[DÖËú õ äŸ ß ÿú)ø@tp cs À ÚË Ö Z þÃítì óÀFþºâ éc ñ ?íUÿ,ÈéM { ºžá_É PK Ë 8 ô word/webSettings.xmlUT ŽA Â0 E w ÙÛT "¥MA P PÓi h2a& ñô tãÎåçóß uût x ... - Apr 24

Service Sales

Hyderabad, Telangana, India
NAVEEN KUMAR P K D NO- *-*-***/B Nehru Nagar near I S Mahal Tirupati, Andhra Pradesh 832-***-**** adat49@r.postjobfree.com Summary To obtain a position that will enable me to use my strong organizational skills, educational background and ability to... - 2019 Nov 14

Clinical Research Data

Hyderabad, Telangana, India
... Working on external data reconciliation i.e.PK, PGx LAB. Freezing and locking of casebooks. Validation of external vendor data. Address the post DBR and DBF queries. Liaise with the sites and monitoring to ensure all eCRF’s signed. 2. Date of ... - 2019 Oct 08

C Pk

Hyderabad, Telangana, India
Syed Shaker (Hyderabad) Current Address: **-**-***/*/*** hafez baba nager 500005 hyderabad telenga. office administration Experience Mobile: +91-934******* Email: ac9wbd@r.postjobfree.com Professional Profile Nationality: Indian kanchanbagh Total 6... - 2019 Jul 25

Graduate in civil engineering with post qualification experience

Hyderabad, Telangana, India
PK f \ Ø zÁ docProps/app.xmlUT SËnÛ* è? Ç” ƒb *(r V’3K l"2I !é·ôÐkûkíGt)AŠœôÔÛÌììj Äåó ÉZ Ñ8[ ù,g Xí*cw Ÿ b—òã ÎC@ 1£ GôKΣÞÃAÅ •-Uj wum4\;ýt ç ž l Õ â Åÿ Z9 òÅûòÅÓ oŒVH ’k£ƒ ®Æì kÍ ŸZ’ÿ ß œ/fyžwõA « J#QI• T î·^ixã™è RoA? ƒ/É4¥â ¢ ÆØÇH v •¬U Að ñÅX ... - 2019 May 05

Engineering Mechanical

Hyderabad, Telangana, India
KORLAPATI YAJNIKA SATYA PAVAN KUMAR *-***/*, Sivakodu ac84ty@r.postjobfree.com Razole Mandal, Ph.: +91-984*-***-*** East Godavari District, Andhra Pradesh, 533244. CAREER OBJECTIVE: To work in a firm with a professional work driven environment where... - 2019 Apr 18

C Pk

Hyderabad, Telangana, India
PK n "M word/numbering.xmlí [Ž * WÐ=D ™ Ž¦j*ªFêÌ ã$Öø lC&o]K—Ö•Ô @.S(“J¥ óD ÏÿûÇ9ø{âæö• NL”¦RøN ç9 " XûÎóÓ}wæt A"@L â ÛÅ í\D I” ëX ç ûÎÆ pîº o Gº'C"ìäJ*ŽŒ Uk—#õ yˆ ]RFÍÎ xÞÄ9ØHß ºœb%µ\™D2—« ÅäpÉ ªÊº©äN∠aö+ºŠ0 A ÎÜøµnvr“™Äe s–ÕmÃ*« mí>s ÄDk;z—NæŽ} ... - 2019 Mar 14

Resume for accounts job

Hyderabad, Telangana, India
PK S M word/numbering.xmlí[Ýn * â VQIUµê iª&µ{ œÄª m’æno »í É òS’ Ú È …ðñùìóqŽýÅV..Ÿ 6f Ä gvNmÓ€Ôg ¢ Ïüòp{rn B Ì(ôÌ æåðÝÅ @#2 \õ3 â{æTÊp`YŸB Ä) !UÆ1ã HõÊ' ü1 O FB Ñ a$ –cÛ}3…až q:H!N ò9 l,c ÓGæÁËŒ»t a~D •Éˆ XÍ Q1E ÈÐHU4eœf }AÌ ÎúÍÃ2£ Ì Ï / š3 œùP ... - 2018 Dec 25

C Pk

Almasguda, Telangana, India
PK ðœxM word/numbering.xmlíœßnÚ* ÆŸ`ï€rßæ ªVuÚTM“Ö=€I XMìÈ6Ð>Åî »]ìr µ'™ @P í:ró]Yñ9ßgç` ý$ W YÚ™S© à‘åž;V òX$ŒO"ëËýíYhu à4 ž o ËFTš Ž àj Å‘5Õ: Ø Š§4#ê\ä” àXÈŒhó('vFäÃ,? E– ÍF,eúÉö ' V6" f’ V g ¥Pb¬ É@ŒÇ,¦«a Ǭ»”܈x–Q®Ë mIS ÁÕ”åjí– ÔÍ §k“ù gé:o‘ Z ... - 2018 Dec 24
1 2 3 Next