Resume

Sign in

City Sales

Location:
Imus, CALABARZON, Philippines
Posted:
October 26, 2016

Contact this candidate

Resume:

Resume of

MICHELLE PALOMA YUTIGA

ADDRESS:

St. Vincent Compound, Bibincahan

Sorsogon City

Philippines

Cp #:099********/095********

Email ad: acw880@r.postjobfree.com

Working Experience:

Building Official Pasig City

Kapasigan, Pasig City

Encoder/ Assistant Clerk

Liberty City Center-Legaspi City

Counter Cashier

FOOTSTEP-Sorsogon City

Sales Clerk

INSTRUCTOR

Our lady of Peῆafrancia Major Seminary

Bibincahan Sorsogon City

Educational Background:

Tertiary: Bachelor of Secondary Education- major in Filipino

Sorsogon State College(School of Industrial Technology and Education)

Sorsogon City

2011-2015

Computer Programming

Datamex Institute of Computer College

Computer Programming

Kapasigan, Pasig City

2006-2007/2009-2010

Secondary: Magallanes National High School

Cawit Extension, Magallanes, Sorsogon

2001-2005

Vocational: Technical Education and skills Development Authority

Travel Services NCII

April 1,2015 April 30, 2015

Primary: Eduardo Lee Chan Memorial School` Central Magallanes Sorsogon

1995-2001

Seminar workshops attended:

Makabagong Kaalaman ng mga Guro sa Filipino,

Susi sa Pagpapaangat ng Kalidad ng Edukasyon

BU Amphitheater, Legazpi City

Agosto 25, 2012

Malikhaing Guro at Mga Akda: Tugon at Hamon sa Malikhaing

Mag-aaral ng Kontemporaryong Panahon

BU Amphitheater, Legazpi City

Agosto 17, 2013

Sining sa Wika at Sining Pantanghalan

BU Amphitheatre, Legazpi City

Agosto 23, 2014

Seminar Worksyap:

Inobatib na Istratehiya at Kagamitang Pampagtuturo ng Wika

at Panitikan sa Antas Elementarya at Sekundarya.

SSC Pavillion, Sorsogon City

Pebrero 8 10, 2013

Seminar Worksyap

Pamahayagang Pangkampus: Tungo sa Pagpapayaman ng Kakayahang

Panulat sa Antas Elementarya at Sekundarya

SSC Pavillion, Sorsogon City

Setyembre 28 29, 2013

Related Informtion:

Age: 27 years old

Date of Birth: December 18, 1988

Place of Birth: Magallanes, Sorsogon City

Gender: Female

Weight: 43 kg.

Height: 5

Civil Status: Single

Religion: Roman Catholic

Nationality: Filipino

Mother s Name: Carolina Paloma Yutiga

Father s name: Edgardo Yutiga

Language Spoken: English, Filipino and Bicol

I hereby certify that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief

MICHELLE PALOMA YUTIGA

ApplicantContact this candidate